E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

19
E-postiturundus – kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele? Raimo Matvere ADM Interactive Strateeg

description

Raimo Matvere ettekanne Best Marketingi B2B turunduskonverentsil novembris 2011.

Transcript of E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Page 1: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

E-postiturundus – kuidas käitub lugeja?

Kuidas vastata ootustele?

Raimo MatvereADM Interactive

Strateeg

Page 2: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Millest räägin?

08.04.20232

1. Mis mõjutab e-kirja avama?2. Mis mõjutab tegutsema ja seisukohta

kujundama?3. Kuidas ise õigete tulemusteni jõuda?

Page 3: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Mis mõjutab e-kirja lugemist?

08.04.20233

• Huvi on kõige olulisem! • E-kirja saatmisel tungid personaalsesse ruumi– Emotsioonid– Kogemused– Mõttemustrid– Ootused

• Suurepärast kogemust on tarvis alates esimesest kontaktist

• Apsakad antakse harva andeks

Page 4: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Mis mõjutab e-kirja avamist?

• Saatja või teemarida?– Esmalt vaatavad

kasutajad saatjad• Osa lugejatest loobub

ja kustutab– Pöördutakse teemarida

lugema– Avamisotsus tehakse

kahe koosmõjus

08.04.20234

Page 5: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Saatja nimi ja teemarida

08.04.20235

• Saatja nimi selgelt identifitseeritav– Brändi või ettevõtte nimi

• Eraisiku nime alt saatmine vaid erijuhtudel

• Hea teemarida = selge pakkumine, huvitav/kasulik väide– Üldsõnalisus ei toimi– Pakkumine peab vastama kirja sisule– Pikkus pole määrav

Page 6: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Kuidas käitub kasutaja?

08.04.20236

• Viskab pilgu peale ehk skaneerib sisu• Tähelepanu äratamiseks on u 5 sekundit• Kasutaja otsib peamisi „ankruid“ ehk

elemente, mis köidaksid ja annaks infot– See võib olla nii visuaal kui tekst– Ka liiga palju elemente on häiriv faktor

Page 7: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Võtmetegurid huvi äratamisel

08.04.20237

• Tarvis on ühte keskset „tähtsõnumit“!– Kõik pakkumised ja uudised pole kunagi võrdselt

olulised– Tõsta esile see, mis saajat enim kõnetab– Müügisõnumit ei tohi olla liiga palju

Kas Su uudiskirja või e-postituse saatmine on õnnestunud ka siis, kui tutvuti vaid esimese sõnumiga?

Page 8: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Köidab, ei köida?

08.04.20238

Page 9: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

E-kirja sisu

08.04.20239

• Puhtus, selgus, loogilisus – väldi olukorda, kus kõike on liiga palju– Eemalda võimalikud segajaid

• Üleskutseta kiri on sisuliselt tühi– Välja arvatud eriliigid – klienditeenindus, teavitus

• Kasutajat ei saa sundida, saab vaid talle kasulik olla

• Äris loeb efektiivsus, selgus, konkreetsus. Pea seda silmas ka e-postitustes

Page 10: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

E-kirja kujundus

08.04.202310

• Enamus vaatab enne pilte kui teksti• Noor alustab pigem piltidest, eakam tekstist• Hea visuaal toetab sõnumit ja selle mõistmist– Väldi „suvaliste“ piltide lisamist e-kirja

• Paljud kasutajad pilte alla ei lae– Lahendus: alternatiivtekstid, kujunduslik

tekstiosade eristamine, väga sisukas tekst

Page 11: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Pöördumine ja tekstid

08.04.202311

• Hea e-kiri algab pealkirja ja/või pöördumise ning juhtlõiguga– Lugejatele meeldib personaalne pöördumine

• Turunduslikul e-kirjale kehtivad uudise reeglid– Põhiidee ja pakkumine võtta kokku avalõigus 2-3

lausega• Pakkumine/sõnum peab selgelt eristuma• Üleskutse – juhenda kasutajat, vii teda edasi

Page 12: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Segaduse külvamine on patt

08.04.202312

Page 13: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Kuidas siis?

08.04.202313

Page 14: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

E-postiturunduse faasid – kus oled?

08.04.202314

• MarketingSherpa (2011) liigitus e-postiturunduse arengufaasidest:– Proovimisfaas (14%)– Siirdefaas (49%)– Strateegiline faas (37%)

Page 15: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

E-postiturunduse eesmärgid

08.04.202315

1. „Käe hoidmine“ ja lojaalsus2. Müük (sh pealemüük)3. Klienditeenindus4. Harimine, teadlikkus

Page 16: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Küsimused, mida endalt küsida

08.04.202316

1. Kas?1. Eesmärgid

2. Kellele?1. Sihtrühm, segmenteerimine

3. Mida?1. Väärtus, pakkumised

4. Kuidas?1. Sisukontsept2. Teostus

Page 17: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Kolm olulist sammu

08.04.202317

1. Eesmärgistamine1. Võimaluste kaardistamine2. KPI-d ja mõõdikud

2. Planeerimine1. Kontseptsiooni loomine

1. Listi loomine, korjamine ja haldus2. E-kirjade kontseptsioon

2. Ressursside planeerimine

3. Elluviimine ja täiustamine1. Testimine2. Analüüs

Page 18: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

Nipp – mine ja proovi!• Leia 3 kolleegi, kes ei tee turundust• Näita värsket e-kirja 5 sekundit!• Küsi kaks küsimust:– Mis oli peauudis / pakkumine?– Mida kasutajal teha paluti?

• Kui vastuseid ei saanud, tööta edasi sõnumi parema esitlemise kallal!

08.04.202318

Page 19: E-postiturundus - kuidas käitub lugeja? Kuidas vastata ootustele?

08.04.202319

E-postistrateegiad ja konsultatsioonDigiturundusstrateegiad

Skype: [email protected]

http://www.adm.ee

Aitäh!