e Iskra · CD - Bauhaus Daljinski upravljac MODEL PTC-W2021L 1x 2x 3x 4x 5x Sx 7x Sx 9x 10x...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of e Iskra · CD - Bauhaus Daljinski upravljac MODEL PTC-W2021L 1x 2x 3x 4x 5x Sx 7x Sx 9x 10x...

 • � Iskra e � Iskra GARANCIJSKI LIST

  St aranc1 ske a l1sta oz raeuna

  Vrsta/Naz,v ,zdelka

  ProtZVa alee

  Datum ,zrot,tve blaga/ nCetka vel avnosti aranc1 e

  Kra rcda ettrgovina

  219 1n od 1s trgovke-ca

  SERVIS oz ZAMENJAVA

  Datum orevzema

  Kra revzema

  Prevzel

  Vrsta okvare

  Aparat popravlJen

  Po ravl eno dne

  Opombe

  21 1n od 1s seMsa

  DA NE Drugo

  :l•I•J:Jl·�i3#NJ.1#;\!JF

  RHRC POSLOVNA ENOTA: Drofenikova 3, 3230 $entjur

  OELOVNI CAS: •••

  Stopce 31,3231 Grobelno Vsak delovnik: PON - PET: 7:00 - 16:00

  \. 0599 83 3 50 g 041308030 m servis,ahac.si

  '

  �Iskra · CD �Iskra VAZNE NAPOMENE '

  Ovaj uredaj namijenjen je za koristenje u domacinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ove upute pazljivo cuvajte i po potrebi dajte sljedecem korisniku. Cak i ako ste se vec upoznali s koristenjem uredaja, uzmite vremena i pazljivo procitate cijele upute.

  Za vasu s igumost

  Prije ukljucivanja uredaja, pazite da je navedeni napon struje za napajanje uredaja jednak strujnom naponu u vasem domu. Samo za domacu uporabu. Uredaj nije namijenjen za uporabu u industrijske namjene. Uredaj ne koristite u blizini djece. _ Drzite uredaj za kuciste i nosite ga s obje ruke .

  . Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je ukljucen. lskljucite uredaj kada se ne koristi iii prije ciscenja i odrzavanja. Uvijek povucite za utikac, nikada za kabl. Ne koristite uredaj ako je ostecen na nacin da to moze utjecati na njegov rad. Ako je prikljucni kabl ostecen, potrebno ga je zamijeniti novim. Obratite se ovlastenom servisu: za zamjenu su potrebni odredeni alati. Za zast�u od elektricnog udara, uredaj, kabl iii utikac nemojte uranjati u vodu iii bilo koju drugu tekucinu. Uredaj, ukljucujuci i kabl, ne smiju koristiti, s njim se igrati iii odrzavati djeca mlada od 8 godina iii nemocne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uredaj bez nedzora. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uredajem. Ovaj \iredaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene tjelesne, osjetilne iii mentalne sposobnosti iii nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih netko nadzire tijekom koristenja uredaja, odnosno osoba koja je odgovoma za njihovu sigumost i koja ih je naucila o radu i koristenju uredaja. Ne pokusavajte popraviti iii rastaviti uredar Na uredaju nema dijeloya koje mozete sami zamijeniti. Za popravak, obratite se ovlastenom servisu. Uredaj ne smije biti postavljen izravno ispod uticnice.

  • Uredaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tusa iii bazena. Da biste sprijecili pregrijavanje, ne prekrivajte uredaj Uredaj mora biti postavljen tako da prekidac i ploca za rukovanje nisu na dohvat ruke lieu koje se nalazi u kadi iU pod tusem. Uredaj se ne smije prikljucivati na automatski pogon iii paljenje na daljinu. Uredaj ne koristite u prostorima koja su zasicena zapaljivim tvarima. Uredaj ne koristiti na otvorenom. Uredaj cuvajte u zatvorenim prostorijama na suhom mjestu.

  Ako je kabl za napajanje ostecen, mora ga zamijeniti proizvodac, serviser iii druga Jcvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Ovaj ureclaj je namijenjen za rad u standardnoj uticnici.

  UPOZORENJE

  Da se sprijeci pregfijavanje, potrebno je napojni kabl potpuno odmotati.

  Oa biste sprijecili tjelesne povrede iii materijalnu stetu, ne smijete nikada staviti prste, spajalice iii kakve druge predmete u otvore dolaznog zraka iii izlaznog otvora.

  Ure4aj ne koristite u zatvoren.om prostoru. Uvijek koristite uredaj dalje od zidova i zavjesa. Ure4aj ne smije doci u dodir sa osjetljivim materijalima kao sto su zavjese iii zidne obloge. Ure4aj ne prekrivajte prekrivacima, koji mogu izazvati pofar.

 • lil Iskra . G � Iskra VA:ZNO: Uredaj ne ostavljajte na mjestu gdje bi se mogao prevrnuti, u kadi, tusu, umivaoniku, bazenu iii koritu. Postoji opasnost od elektricnog udara u lim uvjetima, cak i ako je uredaj u »OFF« poziciji. Preklopite gumb na »OFF« poziciju i odstranite utikac iz uticn ice, kada uredaj nije u uporabi. Ako uredaj slucajno padne u vodu, iskljucite ga, nikako ga ne vadite rukama iz vode. VA:ZNO: Prije ponovnog ukljucenja u struju, uredaj mora biti pregledan.

  VA:ZNq: Za smanjenje opasnosti od elektricnog udara, ne potapajte iii izlazile kabl iii utikac kisi, vlazi iii kakvoj drugoj tekucini. Uredaj ne koristite u blizini kupalista, bazena iii drugih izvora vode iii druge tekucine. Ako uredaj slucajno padne u vodu, iskljucile ga i nikako ga ne vadite rukama. VAZNO: Prije ponovnog ukljucenja u struju, uredaj mora biti pregledan.

  VAZNO: ne potapajte iii izlaz1te kabl ih ut1kac k1s1, vlazi 1h bllo kakvoj drugoJ tekucini.

  PRIJE PRVE UPORABE

  lzvadite uredaj i uklonite svu ambalazu. Prije prvog kori§otenja procitajte upute za uporabu. Provjerite odgovara Ii napon naveden na etiketi uredaj� mrefuom naponu u vasem domu.

  ODRZAVANJE I SIGURNOST

  Uredaj.je dostavljen u zatvorenoj kutiji. Ako je uredaj oste¢en, padne iii se pokvari na bile koji nacin iii je kabl oste¢en, vratite uredaj na rfljesto kupovine.

  VAZNO: za smanjenje mogucnosti elektricnog udara iij ostecenja proizvoda, ne rastavljajte uredaj. U slutaju kvara, uredaj odnesite u najblizi ovlasteni servis.

  Vafoo: U uredaju nema predvidenih dijelova koje bi mogao zamijenili korisnik sam. Za rastavljanje i popravku uredaja potreban je poseban ala!.

  UPUTE

  POSTAVLJANJE Busilicom u zidu probusite dvije rupe, minimalno 180 cm od poda iii 20 cm od stropa. Nakon sto ste izbusili rupu umetnite ulozak i vijak. Provjerite Jesu U vijci pricvrscenl, zatim keramicki grijac objesite na zid.

  1 1.6m

  "

  ;,20CM

  � Iskra G � Iskra

  Vaino: Uvijek koristite proizvod lz izvora energije lz istog napona, frekvencija I podaci su oznaceni na proizvodu s identifikacijskom tablicom.

  1. lzaberite zeljene funkcije. Ukljucite grijace elemente s prltiskom prekidaca na • I" (LOW) polo�j za nlsku snagu djelovanja iii "II" (HIGH) polofaj za visoku snagu djelovanja.

  Napom_ena: Lampica na prednjoj strani svijetU kada je uredaj ukljucen.

  2. Ako je uredaj bez nadzora korisnika, preporucamo vam, da ga iskljucite iz elektricne mreze.

  3. Osigurajte da je uredaj odvojen i iskljucen iz elektricne mrefe te da se ohladi prije nego ga ostavite.

  4. Kad ne koristite uredaj, cuvajte ga na suhom mjestu.

  VAfNO: Kod uredaja koji rade na dodir, moze dodi do opekotina. Ne dodirujte vru¢e povrsine i koristite za to namijenjene rucke _I gurnbe.

  DJELOVANJE

  Prikljucite uredaj. Provjerile da U Je elektricno napajanje u skladu s oznakama na uredaju. Odaberite brzinu pritiskanjem gumba.

  111 II ON/OFF

  MODEL PTC-W2021

  ON/OFF = UKUUCITI/ISKLJUCITI Ukljucuje se ventilator bez grijanja

  I.= TOPAO ZRAK � (1000W)

  II. = VRUC ZRAK � (2000W)

 • � Iskra G [j] Iskra

  CIVtFf 1£.1.11 t£AT2 TIMER

  - - """' ... - -.... -

  UKLJUCITI/ISKLJUCITI

  ISKLJUCITI/STANJE PRIPRAVNOSTI Ukljucuje se ventilator bez grijanja

  HEAT I. = TOPAO ZRAK "7 (1000W)

  HEAT II.= VRUC ZRAK "7 (2000W)

  Daljinski upravljac

  MODEL PTC-W2021L

  1x 2x 3x 4x 5x Sx 7x Sx 9x

  10x 11x 12x 13x 14x 15x

  TEHNICKI PODACI

  1h 2h 4h X

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X X X

  X

  X

  X X

  X

  X X

  X. X

  X X X

  NAZIV/TIP Napon: 220-240V- 50Hz

  Snaga: 100012000W

  Klasa izolacije: II.

  Klasa zastite: I P20

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  [j] Iskra G [j] Iskra ODRZAVANJE I CISCENJE

  1. Nakon svake uporabe, preporucuje se da se uredaj iskljuci i iskopca iz elektricne mre!e. Potrebno je da se uredaj nakon koristenja ohladi.

  2. Ocistite unutrasnjost uredaja s dobro navla!enom (ne mokrom) mekom krpom. lzbjegavajte uporabu deterdzenata, otopina. poliranje i brusenje, koje mo!e da osteti povrsinu.uredaja.

  3. Kod cuvanja uredaja, vodite racuna da dobro zavijte napojni kabl. l zbjegavajte zavijanje napojnog kabela oko uredaja. Cuvajte na hladnom, suhom mjestu. Nikada-

 • � Iskra G � Iskra

  CMFJ 1£411 iW2 TIMER

  ....--., fl08UI r"'4

  ...--..

  - -

  liKLJUCITI/ISKLJUCITI

  ISKLJUCITI/STANJE PRIPRAVNOSTI Ukljucuje se ventilator bez grijanja

  HEAT I. = TOPAO ZRAK � (1000WI

  HEAT II.= VRUC ZRAK � (2000W)

  Daljinski upravljac

  MODEL PTC-W2021L

  1x

  2x

  3x

  4x

  5x

  6x

  7x

  ax

  9x

  10x

  11x

  12x

  13x

  14x

  15x

  TEHNICKI POOACI

  I 2h

  X

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X X X

  X

  X

  X X

  X

  X X

  X. X

  X X X

  ·,

  Napon".T 220-240V- SOHz

  Snaga: I 100012000W

  Klasa izolacije: I II.

  Klasa zastite: I IP20

  4h

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  ...

  � Iskra G � Iskra ODRZAVANJE I CISCENJE

  1. Nakon svake uporabe, preporucuje se da se uredaj iskljuci i iskopra iz elektlicne mrete. Potrebno je da se uredaj nakon koristenja ohladi.

  2. Ocistite unutrasnjost uredaja s dobro navlaten