*E-book and Astronomers*

of 13 /13
E-book, książka elektroniczna (ang. electronic book), to po prostu plik komputerowy zawierający tekst. Teoretycznie w założeniu powinien to byd odpowiednik, normalnej książki, tylko że w wersji elektronicznej. Najczęściej spotykamy ebooki w postaci plików PDF, ale można też spotkad w postaci plików wykonywalnych EXE. E-book nie wymaga numeru ISBN, nie wymaga wydawcy, nie wymaga księgarni - praktycznie każdy może stworzyd własną książkę elektroniczną i ją rozdawad za darmo w internecie. E-booki, w polskim Internecie to przeważnie tzw. poradniki, czyli np. "Jak to zrobi d...to i tamto i się przy tym nie zmęczyd". Książki elektroniczne kierowane są do różnych odbiorców, lecz przede wszystkim do ludzi młodych, co zapewne wynika ze swojej formy, nie

Embed Size (px)

description

Information

Transcript of *E-book and Astronomers*

 • E-book, ksika elektroniczna (ang. electronic book), to

  po prostu plik komputerowy zawierajcy tekst.

  Teoretycznie w zaoeniu powinien to byd odpowiednik,

  normalnej ksiki, tylko e w wersji elektronicznej.

  Najczciej spotykamy ebooki w postaci plikw PDF, ale

  mona te spotkad w postaci plikw wykonywalnych

  EXE. E-book nie wymaga numeru ISBN, nie wymaga

  wydawcy, nie wymaga ksigarni - praktycznie kady

  moe stworzyd wasn ksik elektroniczn i j

  rozdawad za darmo w internecie.

  E-booki, w polskim Internecie to przewanie tzw.

  poradniki, czyli np. "Jak to zrobid...to i tamto i si przy

  tym nie zmczyd". Ksiki elektroniczne kierowane s

  do rnych odbiorcw, lecz przede wszystkim do ludzi

  modych, co zapewne wynika ze swojej formy, nie

 • kady jest przyzwyczajony do czytania na ekranie

  komputera.

  E-book promujcy Twoj firm, Twoj dziaalnod -

  powinien byd oczywicie z ni zwizany, np. prowadzisz

  sklep wdkarski, napisz "May, praktyczny poradnik

  wdkarza" i dodawaj go do kadego zakupu, powyej

  jakiej kwoty lub rozdawaj na stronie za darmo,

  rozpowszechni si on wrd wdkarzy (jeeli oczywicie

  bdzie wartociowy) promujc Twj biznes w grupie

  docelowej.

 • eBook to elektroniczna wersja papierowej ksiki, ktr

  mona czytad na rnych platformach programowych i

  sprztowych. Innymi sowy eBooka moemy czytad na

  komputerze, laptopie, smartphonie, tablecie oraz

  specjalnym e-czytniku. O tym jak czytad eBooki dowiesz

  si z sekcji Jak czytad zabezpieczone eBooki na rnych

  platformach sprztowych.

  Elektroniczna wersja ksiki posiada te same cechy co

  jej papierowy odpowiednik. Mamy okadk, spis treci,

  rozdziay, ilustracj oraz inne elementy typowe dla

  papierowej ksiki. Dodatkowo eBooki maj liczne

  zalety, ktre wynikaj z dobrodziejstw nowych

  technologii.

  Do najwaniejszych zalet mona zaliczyd:

  moliwod szybkiego wyszukiwania interesujcych

  treci,

  oszczdnod miejsca - eBook nie zajmuje miejsca na

  pce, a nawet najsabszy komputer czy e-czytnik moe

  pomiecid setki elektronicznych wolumenw,

 • wierne odwzorowanie prawdziwej ksiki - kartkowanie

  stron, podzia dokumentu na bloki tekstu, rozdziay,

  spis treci,

  szybkod zakupu - nie musisz wychodzid z domu aby

  stad si posiadaczem nowej ksiki, po dokonaniu

  zakupu przez internet niemal natychmiast moesz

  rozpoczd czytanie,

  moliwod czytania na rnych urzdzeniach,

  Ksiki w elektronicznej postaci dostpne s w wielu

  rnych formatach. W naszej ksigarni zdecydowalimy

  si wykorzystad dwa najpopularniejsze rozwizania,

  ktre s wiatowym standardem dla elektronicznych

  publikacji. Mamy tutaj na myli ePub oraz PDF. Obok

  kadego eBooka dostpnego w naszej ksigarni

  znajdziesz informacje na temat formatu w ktrym jest

  on dostpny. Wicej informacji na temat kadego z

  formatw znajdziesz w dalszej czci niniejszej strony.

  eBooki z naszej oferty s zabezpieczony przed

  nieautoryzowanym rozpowszechnianiem. Do

  zabezpieczenia stosujemy technologi DRM

  opracowan przez firm Adobe.

 • eBooki oferowane w naszej ksigarni dostpne s w

  dwch formatach:PDF oraz ePub. W chwili zakupu

  moesz zdecydowad i wybrad dogodne dla Ciebie

  rozwizanie.

  PDF - idealny format dla osb, ktre do czytania

  eBookw wykorzystuj komputer bd laptopa. PDF

  zapewnia doskonay skad tekstu i sztywny podzia na

  strony. Zalet formatu PDF jest wygld strony, ktry w

  stu procentach odpowiada papierowemu

  odpowiednikowi. Pliki w formacie PDF mog byd

  odczytywane praktycznie na kadej platformie

  sprztowej (komputery, laptopy, tablety, smartphony,

  e-czytniki).

  ePub - nowoczesny format eBookw, ktry sta si

  standardem publikacji elektronicznych ksiek.

 • Najwiksz zalet formatu jest pynne dopasowywanie

  publikacji do urzdzenia, na ktrym jest ona

  przegldana. W praktyce oznacza to, e eBook bdzie

  dobrze wyglda na kadej platformie sprztowej.

  Swoje zalety ePub ujawnia zwaszcza gdy czytamy

  eBooki na e-czytnikach, smartphonach lub

  urzdzeniach o maych ekranach.

  W miar moliwoci technicznych staramy si dad

  Czytelnikowi moliwod wyboru pomidzy obydwoma

  formatami. Jednak niektre ksiki (zwaszcza te o

  bardzo skomplikowanym skadzie) oferujemy wycznie

  w formacie PDF.

 • EPUB (electronic publication) to otwarty standard,

  oparty na jzyku XML, sucy do publikowania

  elektronicznych ksiek. Format ten jest stosowany w

  czytnikach ksiek elektronicznych, smartphonach i

  tabletach. Format ePUB jest wygodny w uytkowaniu

  mona skalowad obraz, zmieniad wielkod i rodzaj

  czcionki, dostosowujc je do swoich wymagao. Tekst

  wypenia ekran czytnika, a przy zmianie czcionki

  zachowuje swoje waciwoci, wysoki kontrast i

  komfort czytania. Aby mc odczytywad pliki w formacie

  EPUB naley pobrad odpowiednie oprogramowanie np.

  Adobe Digital Editions.

 • Tak. eBooka otworzysz na komputerze, pobierajc go w

  formacie PDF lub na e-czytniku, pobierajc go w wersji

  ePUB. Aby odczytad plik w formacie PDF potrzebny jest

  zainstalowany program do odczytywania PDF-w

  Acrobat Reader. Format ePUB obsugiwany jest przez

  oprogramowanie Adobe Digital Editions. Obie wersje

  pliku musisz wczeniej zautoryzowad - czyli przepucid

  plik acsm przez program Adobe Digital Editions i dziki

  temu nadad mu swj numer Adobe ID.

 • KOPERNIK

  Mikoaj Kopernik

  19.02.1473 - 24.05.1543

  Polski astronom, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. w. Anny (obecnie:

  Kopernika). W latach 1491-1495 studiowa w Krakowie, a nastpnie we Woszech

  (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503 doktoryzowa si z prawa kanonicznego. Po

  powrocie do Polski mieszka w Lidzbarku Warmiskim, Fromborku (1510), Olsztynie

  (1520-1521, w czasie wojny polsko-krzyackiej).

  Opracowa heliocentryczny model Ukadu Sonecznego, wedug ktrego Soce

  znajduje si w centrum, Ziemia jest planet i podobnie jak pozostae planety obiega

  Soce po orbicie kolistej. Jego teoria zostaa opublikowana w 1543 r. w ksidze De

  revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania

  dziea wczesnemu papieowi, nie zostaa przychylnie przyjta przez Koci, a

  nawet umieszczono j w 1616 r. w indeksie ksig zakazanych.

  Teoria Kopernika wpyna na sposb patrzenia na miejsce Ziemi i czowieka we

  Wszechwiecie i staa si podstaw rozwoju nauk cisych. Okrela si j mianem

  "rewolucji kopernikaskiej". Z idei Kopernika wywodzi si pniejsza zasada

  kosmologiczna, zwana take zasad kopernikask, wedug ktrej cz

  Wszechwiata dostpna obserwacjom nie rni si od jego pozostaych czci. W

  wersji uoglnionej przyjmuje si, e aden punkt we Wszechwiecie nie jest

  wyrniony.

  Kopernik by take matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomist, publikowa

  prace o reformie monetarnej i sformuowa prawo, i "gorszy pienidz wypiera z rynku

  lepszy".

  Imi Kopernika nadawano sondom kosmicznym, instytucjom i obiektom na ciaach

  niebieskich. Nosz je:

 • duy krater na Ksiycu (107 km rednicy) duy krater na Marsie (292 km rednicy) planetoida nr 1322 (orbita 1.86 - 2.99 j.a., okres obiegu 3.77 lat) OAO-3 Copernicus (1972-065A) - amerykaski satelita do obserwacji w

  promieniach nadfioletowych i rentgenowskich, dziaa w latach 1972-1980 Kopernik 500 (Interkosmos 9; 1973-022A) - satelita radziecko-polski do

  badania promieniowania Soca i jonosfery, dziaa w roku 1973 Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu Centrum Astronomiczne im. Mikoaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

  (CAMK) w Toruniu znajduje si Dom Kopernika bdcy muzeum powiconym

  astronomowi.

  GALILEUSZ

 • GALILEUSZ (w. Galileo Galilei) (ur. 15 lutego 1564, zm. 8 stycznia 1642) woski

  matematyk, astronom, fizyk i filozof, twrca podstaw nowoytnej fizyki. Urodzi si w Pizie. Ojciec Vincenzo Galilei, by matematykiem i muzykiem, matka, Giulia Ammannati. Galileo by najstarszym dzieckiem. Elementarne wyksztacenie pobiera w domu rodzinnym, nastpnie rozpocz studia na Uniwersytecie w Pizie. W roku 1589 zosta wykadowc matematyki na tym uniwersytecie. Nastpnie przenis si na Uniwersytet w Padwie, gdzie do roku 1610 wykada geometri, mechanik i astronomi.Galileusz pierwszy systematycznie stosowa metod dowiadczaln w badaniu zjawisk przyrody. Od jego czasw indukcyjne wnioskowanie z dowiadcze zastpio teleologi scholastykw jako przewodni zasad nauk przyrodniczych.W latach 1595-1598, Galileusz udoskonali tzw. "kompas geometryczny i wojskowy" nadajcy si do wykorzystania przez mierniczych i wojskowych. Za jego pomoc mona byo dokadniej ustawia dziaa do strzau oraz obliczy odpowiedni ilo prochu dla wystrzelenia danej kuli armatniej.Okoo roku 1606-1607, Galileusz skonstruowa termometr. Wykorzystujc ruch powietrza wypierajcego wod w naczyniu szklanym.W 1609 r. Galileusz by jednym z pierwszych, ktrzy uywali teleskopu do obserwacji gwiazd, planet i ksiyca.W 1610 r. wykorzystujc czci teleskopu skonstruowa ulepszony mikroskop.7 stycznia 1610 - odkry ksiyce Jowisza - Io, Europa, Kallisto 11 stycznia 1610 - odkry kolejny ksiyc Jowisza - GanimedesaPozostawi po sobie take wiele projektw wynalazkw, ktrych nie zrealizowa jak np. poczon wiec z lustrem do odbijania wiata wewntrz budynku, urzdzenie do zbioru owocw i przyrzd do pisania przypominajcy dugopis oraz wiele innych.

  Zwolennik heliocentrycznej budowy wiata i teorii Mikoaja Kopernika. W 1616 komisja papieska nakazaa mu porzucenie pogldu o ruchu Ziemi. Galileusz jednak nie zrezygnowa i w 1632 wrci do problemu publikujc "Dialog o dwch najwaniejszych systemach wiata: ptolemeuszowym i kopernikowym. W 1633 r. inkwizycja potpia i skazaa 70-letniego wwczas Galileusza na doywotnie wizienie za to, i uparcie popiera i gosi tezy Kopernika. To jemu przypisuje si sowaeppur si mouve "a jednak si krci". W obliczu tortur i okrutnej mierci zaama si i odwoa swoje tezy, ktre uzna za "absurdalne" i "potpione". Kartezjusz, przebywajc w Holandii, napisa dzieo "Traktat o wiecie", ktre zniszczy na wie o skazaniu Galileusza.Wizienie zostao pniej zamienione na areszt domowy na wsi pod Florencj, poczony z zakazem spotykania si z innymi naukowcami. Pomimo nadwtlonego zdrowia, nadal zajmowa si nauk, odkry libracj Ksiyca, zbudowa pierwszy zegar wahadowy. W 1637 straci wzrok. W 1638 ukazay si synne Discorsi e dimostrazioni matematiche in torno a due nuove scienze (Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwch nowych umiejtnoci), najwaniejsze dzieo Galileusza, obejmujce jego odkrycia w mechanice.Zmar 8 stycznia 1642 roku w Arcetri.

 • KEPLER Johannes Kepler (ur. 27 grudnia 1571 r. w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 r.

  w Ratyzbonie) niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czoowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego

  nazwiskiem

  Praw ruchu planet , skodyfikowanych przez pniejszych astronomw na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae.

  Prawa te stay si jedn z podstaw teorii grawitacji Izaaka Newtona .

  W trakcie swojej kariery, Kepler by nauczycielem matematyki w Grazu , asystentem astronoma Tychowa Brache , matematykiem na dworze Rudolfa II Habsburga ,

  nauczycielem matematyki w Linzu i doradc Abrechta von Walchensa . Poza badaniami astronomicznymi prowadzi badania w zakresie optyki i ulepszy teleskop soczewkowy Galileusza .

  W czasach Keplera nie istniao wyrane rozrnienie pomidzy astronomi i astrologi, natomiast astronomia jako jedna ze sztuk wyzwolonych, bya wyranie oddzielona od fizyki, zaliczanej do filozofii przyrody . Kepler w swoich pracach uywa argumentw religijnych , wychodzc z zaoenia, e Bg stworzy wiat zgodnie z inteligentnym planem, ktry mona pozna za pomoc rozumu. Okrela swoj astronomi jako "fizyk niebiesk" i jako "wycieczk w Metafizyk Arystotelesa przenoszc tradycyjnie pojmowan kosmologi w obszar uniwersalnie obowizujcej matematyki

  NEWTON

 • Sir Isaac Newton (ur. 4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth, zm. 31

  marca 1727[a] w Kensington) angielski fizyk, matematyk, astronom,filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.

  W swoim synnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687 r.)

  przedstawi prawo powszechnego cienia, a take prawa ruchulece u podstaw mechaniki klasycznej. Niezalenie od Gottfrieda Leibniza przyczyni si do rozwoju rachunku rniczkowego i cakowego.

  Jako pierwszy wykaza, e te same prawa rzdz ruchem cia na Ziemi jak i ruchem cia niebieskich. Jego dociekania doprowadziy do rewolucji naukowej i przyjcia teorii heliocentryzmu. Poda matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzy je udowadniajc, e orbity (w wikszocikomety) s nie tylko eliptyczne, ale mog by te hiperboliczne i paraboliczne. Gosi, e wiato ma natur korpuskularn, czyli e skada si z czstek, ktrym towarzysz fale decydujce o ruchu rozchodzenia si wiata[1]. By pierwszym, ktry zda sobie spraw, e widmo barw obserwowane podczas padania biaego wiata na pryzmat jest cech padajcego wiata, a nie pryzmatu, jak gosi 400 lat wczeniej Roger Bacon.

  Rozwin prawo stygnicia. Sformuowa twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pdu oraz momentu pdu. Zajmowa si te pomiarami prdkoci dwiku w powietrzu i ogosi teori pochodzenia gwiazd. By twrc rachunku wariacyjnego. Jako pierwszy opisa matematycznie zjawiskopyww morskich (1687).