duin en waddengebied

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  2

Embed Size (px)

description

powerpoint over het duin en waddengebied

Transcript of duin en waddengebied

 • HET WADDENGEBIED & HET DUINGEBIED

  Duingebied& WaddengebiedBastiaan van Rheenen & Jochem Douwes 17 juni 2010

 • ONDERWERPEN DUINGEBIEDJonge duinenOude duinen en strandwallen Zeespiegelstijging Kustprofiel Helmgras, Zeereep Drinkwaterontrekking OntbossingBloembollenteelt

 • DUINGEBIED

 • DUINGEBIED

 • Berendsen 2008

 • DUINGEBIEDZEESPIEGELSTIJGING

 • DUINGEBIED

 • DUINGEBIEDINDELING JONGE DUINENDe jonge duinen kunnen in drie categorien worden ingedeeld: De duinen van de waddeneilanden.De duinen van Hoek van Holland tot Petten (de gesloten kust).Duinen van de Hollandse en zeeuwse kust (estuariene duinen).

 • DUINGEBIEDINDELING JONGE DUINENDe volgende duintypen kunnen geomorfologisch worden onderscheiden bij de jonge duinen:Primaire duinen en strandvlaktesGesloten duinen langs het strand (zeereep)Secundaire duinvorming (parabool, streep, lengte, kam en loopduinen)

 • DUINGEBIEDRIVIERMONDINGEN

 • DUINGEBIED KUSTPROFIEL VERANDERT

 • DUINGEBIED

 • Duingebiedzeewering, ontbossing, waterwinning, bloembollenFunctie van de duinen is onder andere zeewering.Duinen zijn ontbost in Merovingische tijd om daar nederzettingen te bouwen zoals Sassenheim, Haarlem, Castricum, Hillegom, etc.Waterzuivering en drinkwaterontginning.Bloembollenteelt

 • Foto: P.C. Beukenkamp

 • Foto: H.J.A. BerendsenAanleg dijk in de duinen op Goeree

 • Naar Stiboka 1965Berendsen 2008

 • DuingebiedBloembollenteelt: gebied Haarlem - Leiden1.afgegraven strandwallen + oude duinen goed bewerkbare grond2.kalkrijk (oorspronkelijk)3.tot grote diepte zandig (van belang i.v.m. keren)4.gemakkelijk constant te handhaven GW peil5.weinig nachtvorst6.vliegveld dichtbij

 • Foto: Staring Centrum

 • ONDERWERPEN WADDENGEBIEDStrandwallenZeegatenEbgetijdendeltaGetijdenbekkenWadplatenKwelders en slikkenStuifdijkenKustverdedigingVlieland, kijkend naar het oosten

 • WADDENGEBIEDZeeschapTVTASBegin onze jaartelling huidige vormVeen ten zuiden van TexelOostwaartse beweging

 • WADDENGEBIEDTexel heeft een keileemopduikingOudste eilandBestond uit twee delenIn de Romeinse tijd veel veenRazende Bol

 • WADDENGEBIED

  Kwelders; begroeid met halofytenSlikken; lopen regelmatig onder

 • WADDENGEBIEDZeegatenEbgetijdendeltasLaagwater: 1/3 tot 1/5 droogWantij

 • MMenselijk ingrijpenKombergingsgebiedLauwerszee Schoorwal ten westen van SchiermonnikoogTussen de geulen liggen platen

 • WADDENGEBIED

  KustverdedigingStrandsuppletiesAanleggen van dijkenAanleggen van strekdammen Exploitatie van olie en gas verbodenBelangtijk fourageergebied voor vogels en zeehonden

  Fysisch-geografische regios.Afslag aan de kust bij Egmond. Foto: P.C. Beukenkamp.Aanleg dijk in de duinen op Goeree. Foto: H.J.A. BerendsenFiguur 14.6Zoetwaterzak onder de duinen. In de Jonge Duinen vindt de afwatering ondergronds plaats. Er heeft zich onder de duinen een zoetwaterzak gevormd, die wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de Randstad. Om het reservoir op peil te houden en de waterafname te kunnen vergroten wordt rivierwater genfiltreerd bij Wassenaar, Haarlem en Castricum. De Kennemerduinen in 2000. Topografische Dienst, Emmen.Figuur 14.7Fragment van de topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, van de afgegraven strandwallen en Oude duinen bij Lisse en Sassenheim. Ten oosten van Sassenheim ligt de Haarlemmermeerpolder. Topografische Dienst, Emmen.Figuur 14.3Schematische dwarsdoorsnede van een strandwal. Na afzanding liggen de kalkrijke afzettingen weer vlak onder het oppervlak (naar Stiboka 1965). De Oude Duinen en strandwallen zijn vrijwel geheel in gebruik voor de tuinbouw (met name bloembollenteelt). Door het afgraven van de strandwallen tot circa 0 m + NAP zijn de kalkrijke afzettingen in de oude strandwallen weer dicht aan het oppervlak gekomen. Veen, dat in de strandvlakten tussen de strandwallen in voorkwam, is grotendeels verwijderd. Daardoor is een gebied ontstaan, dat bij uitstek geschikt is voor de bloembollenteelt. Gebied Haarlem Leiden is bijzonder geschikt voor bloembollenteelt:1.afgegraven strandwallen + oude duinen goed bewerkbare grond2.kalkrijk (oorspronkelijk)3.tot grote diepte zandig (van belang i.v.m. keren)4.gemakkelijk constant GW peilte handhaven5.weinig nachtvorst6.vliegveld dichtbijBollenteelt op de strandwallen bij Petten (Foto: Staring Centrum).