DœNYA SEPS°S GœNœ 13 EYLœL

download DœNYA SEPS°S GœNœ 13 EYLœL

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  38
 • download

  3

Embed Size (px)

description

DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL. ‘ World Sepsis Day ’ Global Sepsis Alliance (GSA) ’ nın Bir Girişimidir. GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin üstlenmiş kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kurulmuştur. Global Sepsis Alliance (GSA). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DœNYA SEPS°S GœNœ 13 EYLœL

PowerPoint Presentation

DNYA SEPSS GN13 EYLLDnyada her 3-4 snde bir kii sepsis nedeniyle hayatn kaybediyor. Sepsis, ok yaygn olmasna ve mortalitesi yksek olmasna ramen salk personeli tarafndan yeteri kadar tannmyor. YB nitelerinde alan hekim ve hemireler ar hastalarda sepsisin sonularn iyi bilmelerine ramen dier servislerde alanlarda sepsis farkndal zayf ve sepsis tbbi acil olarak alglanp erken tedavi edilmiyor.

World Sepsis Day Global Sepsis Alliance (GSA)nn Bir Giriimidir

GSA, Sepsis ile alakal, sepsisin tan/bakm/tedavisin stlenmi kar amac gtmeyen organizasyonlar tarafndan kurulmutur Global Sepsis Alliance (GSA)Toplumun, salk alanlarnn, hastalarn, ailelerin eitilerek sepsisin tbbi acil durum olarak erken dnemde fark edilerek tedavi edilmesini salamak amacyla alan gnll bir kurulu

Sepsis alliance ilk olarak 2004de di hekimi bir babann kzn hemoroid ameliyat sonras sepsisden kaybetmesiyle kuruluyor. Dr. Flatley sepsisi hi bilmediini fark edip Sepsisi Alliance kuruyor. 2011de ilk olarak sepsis nedir diye ksa metrajl bir film ekiliyor. Ludwin, bir niversite rencisi, H1N1den bacaklarn ve parmaklarn kaybediyor. Onu ekiyor. 4 ay sonra sepsis farkndalk ay Ohioda , 2012de ilk dnya sepsis gn.Trk Youn Bakm DerneiKurulu: 1978 (Avrupa Youn Bakm dernei 1981)1979dan itibaren kurslar1984den itibaren kongreler1989dan itibaren uluslararas toplantlarAvrupa Youn Bakm Derneinde Trkiye TemsilciliiAvrupa Youn Bakm Dernei Ynetim Kurulu yeliiBilimsel DergiWeb sayfasye Says: 1300

Dnya Sepsis Gn13 Eyll

www.world-sepsis-day.orgwww.saglik.gov.trwww.yogunbakim.org.trsepsisi durdurun hayat kurtarn2012 ylndan beri 13 Eyll gn eitli faaliyetlerle farkndalk artrlmaya allyor6Dnya Sepsis Gn 2020 HedefleriSepsiste hayatta kalma olaslnn tm hasta gruplar iin dnyann tamamnda arttrlmasSepsis sonrasnda uygun rehabilitasyon servislerine daha kolay ulalabilinmesini salamakGerek salk alanlarnn gerekse toplumun sepsis farkndalnn arttrlmas ve sepsisi anlamalarnn salanmasGlobal sepsis probleminin, sepsis kontrol ve ynetiminin pozitif etkilerinin kaytlar ve deerlendirmeler ile ak ekilde ortaya koyulmas2020 ylna kadar sepsis sklnn % 20 azaltlmas

Sunum Ak Tanmlama nsidens Mortalite Maliyet

Sepsis Sonras Sepsisin nlenmesiTan Tedavi SONU

Vcudun infeksiyona yantnn kendi doku ve organlarna hasar vermesi ile ortaya kan ve erken tan konulmaz ve tedavi edilmezse oka, oul organ yetersizliine ve lme yol aan hastalkBeyinAkciernfeksiyonKalpKaracierBbrekSepsis nedir?Lokal bir enfeksiyon rn: akcier vcudun lokal savunma mekanizmalarn yener ve patojenik mikroorganizmalar ve bunlarn oluturduu toksinler enfeksiyonun orijinal blgesinden ayrlr ve dolam sistemine girer. Bu sistemik inflamatuar cevap sendromu denen (SIRS: sistemik inflamatuar cevap sendromu) genel bir inflamatuar cevaba neden olur. Herbir organ fonksiyonu bozulmaya balar ve tamamen iflas eder. Birok organ srasyla ve e zamanl olarak fonksiyonlarn kaybeder ve kardiyosirklatuar yetmezlik kan basncnda ani de neden olur. Doktorlar bunu septik ok olarak adlandrr. SRS = Sistemik nflamatuar Yant SendromuSepsisSRSnfeksiyon / TravmaAr SepsisSRS + kantlanan veya phelenilen infeksiyonBakteriVirsMantarParazitnfeksiyonSRSSepsisPankreatitTravmaYanklarDierAr SepsisSRS = Sistemik nflamatuar Yant SendromuSepsisSRSnfeksiyon / TravmaAr Sepsis 1 organ disfonksiyonun elik etmesi

KalpBbrek Koaglasyon sistemiKaracier,GSAltered ConsciousnessConfusionPsychosisAkcierMSSSEPSSTE Etkilenen Organ Sistemlerimmunolojik YantKemik liiiddetli SEPSSde infeksiyon oda

Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10Dier/bilinmiyorEndokarditMerkezi sinir sistemiYara/yumuak dokuCihaza balAbdominalGenitorinerPrimer bakteremiSolunumsalnsidansDnya apnda 20 30 milyon / yl yeni vaka100.000 maternal sepsis / ylYalnz gelimekte olan lkelerde deil, gelimi lkelerde de insidans yksek !!!

Gebelikte baz lkelerde kanama ve tromboemboliden daha fazla lme neden oluyor.Son 10 ylda sepsis vakalarnda ylda % 8-13 art mevcut.Tptaki tm gelimelere ramen mortalite % 30-60 arasnda seyrediyor. (Engel C. Epidemiology of sepsis in Germany: results from a national prospective multicenter study. Intensive Care Med, 2007. 33(4): p. 606-18.)ABD ve Avrupa* iin 100.000 kiide vaka says377 /100,000223 /100,000331.8 /100,000208 / 100,00022.8 / 100,000Sepsisnme *KanserMHVAkcierMemeProstatSepsis en sk karlalan Hastalktrnsidans

Oran / 10,000 poplasyonYaErkekKadn< 65 85NGLTERE2008 ylnda septisemi ve sepsis tansyla hastaneye yatrlan hastalarn 2/3 65 ya ve zerindeABD< 65 Ya: 95/100.000> 65 Ya: 1.220 /100.000 nsidans: YAKadn erkek arasnda fark yok.65 ya ve zerinde septisemi ve sepsis tansyla hastaneye yat 13 kat daha fazla (122.2 / 10,000 poplasyon vs 9.5 / 10,000 poplasyon). 2008 ylnda septisemi ve sepsis tansyla hastaneye yatrlan hastalarn 2/3 65 ya ve zerinde.

Gelimekte olan lkelerde her yl > 6,000,000 yenidoan ve ocukta SEPSS gelimektedir.

Sepsis (Temel tan veya sekonder tan) nedeni ile hastaneye yatlarSepsis insidans her yl % 8 13 artmaktadr

Oran / 10,000 poplasyonYlSeptisemi veya sepsis primer tansyla hastaneye yatSeptisemi veya sepsis primer tanl veya sekonder tanSepsis nedeniylehastaneye yat oranlarnda 2 kat art (2000-2008)Hastaneye YatVeriler 2008 ylnda yaynlanan ABDde Ulusal Hastaneden Taburculuk Aratrmasndan alnmtr (NCHS (Ulusal Salk statistikleri Merkezi) yaynlam).Yeil izgi 10.000 poplasyonda septisemi veya sepsis primer tansyla hastaneye yatrlan hastalar (2000den 2008 ylna 2 kattan fazla art); lacivert izgi ise primer veya yattan sonra sekonder tan alan hastalar (% 70 art) gstermektedir. Bu art poplasyonun yalanmasna, kronik hastalklardaki arta, daha fazla invaziv giriimlerin, kemoterapinin, transplantasyonun uygulanmasna ve artan antibiyotik direncine balanm. Ayrca gelimekte olan lkelerde malntrisyon, fakirlik, alamada yetersizlik ve erken tedavide gecikme de katkda bulunmakta.Sepsis, halk sal problemi ngilterede senelik lm sebepleri (bin/yl)2539Sepsis3410AC kanseriBarsak kanseriMeme kanseri NHS Evidence 2009Yine prostat kanseri, meme kanseri ve HV/ADSe bal lmlerin toplamndan daha fazla lme neden oluyor. ou hastanede koroner YB haricindeki YBlarda nde gelen lm nedeni. ABDde her 4 hastane ii lmn birisi sepsise bal.

1000 lm / saat

24.000 lm / gn8 milyon lm / ylReinhart K. Rev Bras Ter Intensiva. 2013; 25(1):3-5SEPSS MortalitesiSepsiste Mortalite: %30-60Sepsis tanl hastann lm riski miyokard infarkts veya inme tanl hastalarn lm riskine gre 5 kat daha fazla olmasna ramen hala yeterli tan konulamamakta ve yaklamda yeterli hassasiyet gsterilmemektedir.Maternal SEPSS Mortalitesi

Gelimekte Olan lkelerOrta Gelir Dzeyindeki lkelerGelimi lkeler1.120 / 100.000Malawi540 / 100.000Hindistan13 / 100.000ngiltereTRKYE:

16.5 / 100.000MATERNAL LMLERN KNC SIRADAK NEDEN: SEPSSWHO

Salk Bakanl Anne lmleri Merkez Komisyonu

Hebert et al. Chest 1993;104:230-5Mortalite (%)Organ yetersizlii saysSEPSSte Organ Yetmezlii Says-Mortalite likisiMaliyet

Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10 Ortalama yat sresi 19.6 gn Ortalama maliyet $ 22,100 / vaka Toplam hastane maliyeti $ 16.7 MLYAR Maliyetin % 52.3 64 ya zerinde Maliyetin % 30.8i 74 ya zerindeAgeOrtalama maliyet / hastaToplam hastane maliyetiOrtalama maliyet / hasta ($)YaToplam hastane maliyeti (milyar $)ABDde her yl yaklak 750,000 sepsis vakas nedeniyle yaklak 17 milyar dolar maliyetMaliyet2008 ylnda ABDde sepsise bal toplam hastane maliyeti $ 14.6 MLYARAvrupada sepsis maliyeti 25,000 Euro / vakaUzun dnem sekellere bal maliyet bilinmiyor

National Center for Health Statistics DOI: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm

Maliyette art % 11.9 / yl

CIP/CIMDepresyonKaeksiKognitif bozukluklarPosttravmatik stres bozukluuKronik arYaam kalitesinde azalma SEPSS Sonras Yaam KalitesiSepsis sonras hayatta kalan hastalarda daha fazla organ hasar, kognitif bozukluklar, ve fiziksel disabilite grlyor. Rehabilitasyon servislerine ynlendirmede byk eksiklikler var. Her 5 sakalan sepsis hastasnn birinde uzun dnem fiziksel, kognitif veya mental salk problemi mevcut.

Posttravmatik Stres Bozukluu Insidensi

TecavzSava ICUdan taburcu olanlar*Fiziksel iddetYangn, doal afet*Sepsis, tm ICU vakalarnn %50-60n oluturur

SEPSSN NLENMESAlama

El Hijyeni

Temiz DoumSanitasyonTaburculuk ncesi ve sonrasHastanelk 24 saatlk 6 saatTanRessitasyonBalang tedavisidameDerlenmeSepsis Tans AtlanmamalAte ( 38.3C)- Hipotermi (< 36C)Lkositoz (> 12,000/L)- Lkopeni (< 4000/L)Taikardi (> 90/dk)TakipneBilin durumunda deiiklikleri derecede dem veya pozitif sv dengesiHiperglisemi (> 140 mg/dl) +KANITLANMI VEYA PHE EDLEN ENFEKSYON Tan kriterlerinden birkann birarada olmas tan iin yeterli.Yeni Organ Disfonksiyonu? Ensefalopati: somnolans, konfzyon, deliryum Koaglasyon: trombositler < 100,000 /L veya INR>1.5 veya aPTZ>60 snRenal: idrar k < 0.5ml /kg/h veya en az iki saat sreyle ve yeterli sv ressitasyonuna ramenAsidoz: laktat art (> 1 mmol/l) Akcierler: takipne, hzl nefes alma Arteryal hipoksemi: oksijensiz SpO2 4 mg/dlSKB: Sistolik kan basnc; OAB: ortalama arter basnc; SpO2: pals oksimetrede oksijen satrasyonuphe varlnda hzla tedavi balanmal !!!!

Kardiyak arrest (dakikalar)Travma (1 saat)AMI (1 saat)iddetli sepsis (1 saat)nme (3 saat)

Kazanlm her saat mortaliteyi yaklak % 8 azaltr !

Sepsis tans sklkla ok ge konuluyor. Salk personeli sepsis geliiminden phe etmiyor ZRA klinik belirti ve bulgular ile lab bulgular (ate, taikardi, artm solunum says veya lkositoz) sepsise spesifik deil. Yenidoan ve ocuklarda da durum benzer ve bu ya grubundaki hastalarn tablosunun hzla bozulma ihtimali yksek.Bu nedenle sepsisten MUTLAKA phe edilmeli.

Taburculuk ncesi ve sonrasHastanelk 24 saatlk 6 saatTanRessitasyonBalang tedavisidameDerlenmelk saat ierisindeKan kltrl