Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

of 29 /29
Důchodová reforma Důchodová reforma Postoj ČMKOS Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek JUDr.Vít Samek 1

Embed Size (px)

description

Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek. PAYG je nezničitelný Důchodový věk a konstantní míra závislosti. PAYG je nezničitelný Vliv věkové hranice na vývoj výdajů. PAYG je nezničitelný Vliv valorizace na vývoj výdajů. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Page 1: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Důchodová reformaDůchodová reforma

Postoj ČMKOSPostoj ČMKOS Senát 24.3.2011 Senát 24.3.2011

JUDr.Vít SamekJUDr.Vít Samek

1

Page 2: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelnýDůchodový věk a konstantní Důchodový věk a konstantní

míra závislostimíra závislosti

55565758596061626364656667686970717273747576

rok

věko

vá h

rani

ce

muži ženy unisex*)

*) vážený průměr věku odchodu do důchodu muže a ženy

75,4

70,5

72,25

Page 3: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný Vliv věkové hranice na vývoj Vliv věkové hranice na vývoj

výdajůvýdajů

8

10

12

14

16

18

v roce

% H

DP

věková hranice 63 let

věková hranice 65 let

Page 4: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný Vliv valorizace na vývoj Vliv valorizace na vývoj

výdajůvýdajů

6

8

10

12

14

16

18

v roce

% H

DP

růst relace na necelých 43 %

pokles relace na 33 %

pokles relace na zhruba 20 %

Page 5: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný zvýšení důchodového věku ze zvýšení důchodového věku ze 63 63 nana 65 65

let věkulet věku

(„PES 1“ odhad 2005)(„PES 1“ odhad 2005)

Page 6: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný Saldo Saldo (PAYG=0, Opt-out, ČMKOS)

(PES odhad 2010)(PES odhad 2010)

Page 7: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Drábek: Bilance PAYG v % Drábek: Bilance PAYG v % HDPHDP

MPSV 2011MPSV 2011

Page 8: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

ČMKOS –cílem jsou lepší ČMKOS –cílem jsou lepší důchodydůchody Náhradový poměr Náhradový poměr (PAYG=0, Opt-(PAYG=0, Opt-

out, ČMKOS)out, ČMKOS)(PES 2011)(PES 2011)

Page 9: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný I v ČR jsme již zažili malý „opt-I v ČR jsme již zažili malý „opt-

out“out“ Rok Saldo Příspěvková sazba %

1995 8,397 27,2

1996 4,203 26,0

1997 -2,960 26,0

1998 -9,889 26,0

1999 -16,033 26,0

2000 -16,409 26,0

2001 -15,603 26,0

2002 -18,264 26,0

2003 -15,464 26,0

2004 8.955 28,0

2005 6,457 28,0

2006 6,993 28,0

Page 10: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Aaronovo pravidlo

FF je výhodnější než PAYG, jen pokud součet FF je výhodnější než PAYG, jen pokud součet růstu plátců pojistného a růstu mezd je nižší než růstu plátců pojistného a růstu mezd je nižší než míra výnosnosti investic*míra výnosnosti investic*

Stav v ČR : Stav v ČR : populace populace - 1 – 0 %- 1 – 0 % reálné mzdy reálné mzdy + 4 % + 4 % reálné výnosyreálné výnosy + 1 % + 1 %

*nezohledňuje náklady na transformaci a náklady na správu systému

PAYG je nezničitelnýPAYG je nezničitelný Aaronovo pravidlo

Page 11: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Vývoj deficitu při vyvázání

-2

0

2

4

6

8

10

Rok

% H

DP

Deficit bezvyvázáníDeficit přivyvázání

Opt – out a deficitOpt – out a deficit veřejných veřejných financífinancí

Page 12: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

PAYG je nezbytný!PAYG je nezbytný!

2030405060708090

100110

0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

při výdělcích odpovídajících násobku průměrné mzdy

rela

ce v

% k hrubé

k čisté

1

7 %do 11 tis

82 %11 000 až 38 000 Kč

10 %do 121 tis

1%Nad 121 tis

Page 13: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Penzijní reforma: Vláda a Penzijní reforma: Vláda a ČMKOSČMKOS

Průběžně financované důchodové pojištění

prováděné ČSSZ a JIM

25% + 3 %

Průběžně financované důchodové pojištění

prováděné ČSSZ 28%

Dobrovolné důchodové spoření v nových PF (ČSSZ, JIM) pojistné:

3 + 2%

Dobrovolné spoření v reformovaných PF (bez podpory státu)

Dobrovolné důchodové spoření v

reformovaných PF pojistné

1 až 3 (stát) + 3% až 9 % (občan)

Povinné zaměstnanecké důchodové spoření v reform. PF

(riziková povolání)

??

Page 14: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

FISKÁLNÍ STIMULACE PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

(Pramen: Whitehouse, 2006)

25.1.2010 11Jaroslav Vostatek

Page 15: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Pokles relativní úrovně Pokles relativní úrovně příspěvkupříspěvku

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%

Průměrná mzda podíl celk.přísp./mzda

Page 16: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Penzijní pPenzijní přřipojištění vyipojištění vyžžaduje aduje reformureformuVývoj individuálních účtů (vč.výnosů 1% a 3,5 %)

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

rok

v K

č

PPSP 1% PP ze mzdy 1%PPSP 3.5% PP ze mzdy 3.5%

Page 17: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Stárnutí je problémem i pro soukromé Stárnutí je problémem i pro soukromé důchodydůchody Cena „soukromé“ doživotní penze v měsíční výši 10 000 Kč - v mil. Kč

 Věk v roce

Pojišťovna 60 63 65 67

    2005 2020 2040 2005 2020 2040 2005 2020 2040 2005 2020 2040

A

Muž 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9 2,0

Žena 2,6 2,7 2,7 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3

B

Muž 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9 2,0 1,6 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7

Žena 2,3 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2 1,9 2,0 2,1 1,8 1,9 2,0

C

Muž 1,7 1,8 1,9 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,3 1,4 1,4

Žena 2,0 2,0 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7

Page 18: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Dopady krize na individuálníDopady krize na individuální penzijní úspory vpenzijní úspory v DC DC systémusystému

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000Total savings at 3% realrate if return withoutcrisis

Rate of return 3% withcrisis at age 40 andfurther rate of 3%

Rate of return 3% withcrisis at age 40 andfurther rate of 5%

Rate of return 3% withcrisis at age 50 andfurther rate of 5%

Rate of return 3% withcrisis at age 55 andfurther rate of 5%

Rate of return 3% withcrisis at age 60 andfurther rate of 5%

Michael CichonMichael CichonMOP, MOP, Social Security DepartmentSocial Security Department Geneva, Geneva, květenkvěten 2009 2009

Page 19: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Krize a individuální účty (DC)

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

0 10 20 30 40 50 60 70Věk

pravidelný růst vývoj s krizemi 1 vývoj s krizemi 2

Page 20: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

BernhardBernhard Ebbinghaus Ebbinghaus: : Varianty penzijní správy, GOSPE Project, MZES Mannheim

Page 21: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Slovníček rizik soukromých penzijních Slovníček rizik soukromých penzijních systémůsystémůSusan Mangiero, Investment Governance, Inc. Fiduciary

Risk LegalRisk

MarketRisk

AccountingRisk

ReputationRisk

StatutoryFunding Risk

Cost of CapitalRisk

HumanCapital Risk

LitigationRisk

ActuarialRisk

DowngradeRisk

LiquidityRisk

AssetAllocation

Risk

TaxRisk

D&ORisk

ERISALiability

InsuranceRisk

OperationalRisk

HiddenRisk

DemographicRisk

ContagionRisk

CorrelationRisk

HeadlineRisk

SystemsRisk

Plan DesignRisk

VendorRisk

SuitabilityRisk

ComplexityRisk

ModelRisk

OpportunityRisk

M&ARisk

PoliticalRisk

ComplianceRisk

CounterpartyRisk

CollateralRisk

ExcessRisk

Cash FlowRisk

Page 22: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10

Weig

ht

(%)

Years to Retirement Years after Retirement

Vanguard2050

Vanguard2045

Vanguard2040

Vanguard2035

Vanguard2030

Vanguard2025

Vanguard2020

Vanguard2015

Vanguard2010

Vanguard2005

VanguardIncome

Stock

Fixed Income

Cash

Strategie celoživotního investování důchodových úsporStrategie celoživotního investování důchodových úspor((Vanguard Life-Cycle FundsVanguard Life-Cycle Funds))

Page 23: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Výplata důchodových dávek v soukromém důchodovém systému Doživotní anuity: pevné, indexované

podle inflace, variabilní (LA, FLA, IILA); Variabilní programové výběry

naakumulovaných úspor (VPW); Kombinované výplaty: odložené

doživotní anuity kombinované s variabilním programovým výběrem naakumulovaných úspor; pevná základní anuita s variabilní anuitou.

Variabilní programové výběry naakumulovaných úspor (VPW)

Page 24: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101

103

105

107

109

F L A

IIL A

VP W

C ombined

Výhody doživotních anuit - různé náhradové poměry Výhody doživotních anuit - různé náhradové poměry výplat ze soukromých penzijních systémůvýplat ze soukromých penzijních systémů

Inflation-indexed LA

Variable PW

FLA

Combine

Page 25: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Nevýhody doživotníchNevýhody doživotních annuit annuit65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 10

1

103

105

107

109

F L A

IIL A

VP W

VA

C ombined

Inflation-indexed LA

Variable PW

Accumulated Retirement Payments - Payout

Combine

FLA

Page 26: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

More payout alternativesMore payout alternativesVariable life annuity

Combining fixed and variable annuities

Inflation-indexed life annuity (IILA)

Variable programmed withdrawals (PW)

PW and deferred IILA

Fixed life annuity (FLA)

PW and deferred FLA

020

0040

0060

0080

00

0 10 20 30 40Life expectancy at 65

Možností forem výplaty je celá řada…Možností forem výplaty je celá řada…

Věkový práhVěkový práh

Page 27: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Michael CichonMichael Cichon (ILO)(ILO)Social Security Department Geneva, May

2009

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

R eal Nominal

O E C D weighted average rates of

Page 28: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Nominální výnos investic Nominální výnos investic penzijních fondůpenzijních fondů

Source: OECD Global Pension Statistics.-30 -20 -10 0 10 20 30

KoreaGermany

Czech RepublicMexico

New ZealandItaly

United StatesSpain

Weighted averageNorway

Simple averageAustriaPoland

LuxembourgChile

PortugalNetherlands

HungaryAustralia

2008 2009

Stéphanie PayetOECD Financial Affairs Division

Page 29: Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Nejlepší důchodovou Nejlepší důchodovou reformou je reformou je ….….