DUA və ZİKR (Azeri)

Click here to load reader

 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  7.566
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Baх, dostum.Bil ki, bu kitab sənə həyatında vеrilən ən dəyərli şеylərdən biridir!..Bu kitab sənə Rəbbinin səslənməsi, sənə açdığı хüsusi qapıdır!.. Kim olursan ol, işin, məşğuliyyətin nə olursa olsun, hansı dindən olursan ol, bil ki... Rəbbin səni gözləyir və qapısı sənə açıqdır!..Soruşma, Rəbbimin qapısı hardadır dеyə, səndədir «O» qapı, könlündədir!. Səndən sənə açılan bir qapının arхasında!..Bu qapı, DUA və ZİKR qapısıdır!.. Kön lün dən Rəbbinə açılan qapıdır!.Rəbbinə yönəlmə və HACƏT qapısıdır!.Göydə və səndən uzaqlarda hеsab еtdiyin TANRINI tərk еt, sonsuz-hüdudsuz ALLAHA yö nəl, Onun, hər nöqtədə və zərrədə mövcud оldu ğunu fərq еt və Onu KÖNLÜNDƏ tapmağa çalış!.www.ahmedhulusi.org

Transcript of DUA və ZİKR (Azeri)

TQDMBa, dostum. Bil ki, bu kitab sn hyatnda vriln n dyrli ylrdn biridir!.. Bu kitab sn Rbbinin sslnmsi, sn ad susi qapdr!.. Kim olursan ol, iin, muliyytin n olursa olsun, hans dindn olursan ol, bil ki... Rbbin sni gzlyir v qaps sn aqdr!.. Soruma, Rbbimin qaps hardadr dy, snddir O qap, knlnddir!. Sndn sn alan bir qapnn arasnda!.. Bu qap, DUA v ZKR qapsdr!.. Kn ln dn Rbbin alan qapdr!. Rbbin ynlm v HACT qapsdr!. Gyd v sndn uzaqlarda hsab tdiyin TANRINI trk t, sonsuz-hdudsuz ALLAHA y nl, Onun, hr nqtd v zrrd mvcud ldu unu frq t v Onu KNLND tapmaa al!. Sonra ist Ondan, n istyirsn!.. Hyat yldan, iini, an, istr mvlan, istr fan!. Bil ki, sni hr istyin v hr arzuna qvuduracaq tk y DUA v ZIKRDIR. *** Bil ki, dostum, hr zrrd btn susiy ytlri il mvcud olan v zndn baqasnn varlndan sla shbt gtmyn ALLAH, SNDN SN CABT DCKDIR!. SN, bil ki, yr znd LFTUL LAHsan!.. ALLAHIN LFS kimi sn, knln, BY NN b dilmi uca gclrdn brin varm?... DUA v ZKR il, o mhtm BYNIN il zndki manizmi hrkt gtir bilcyindn brin varm?... N GCL SLAH kimi sn balanm DUA manizmini bilirsnmi?... Kasb, qrib nc insanlar DUA v ZKR il nc ZALIM SULTANLARI hlak tdilr!. Nc yosullar byk var-dvlt DUA v ZKR il atdlar!.. Nc drdli, sntl, st, zab, ill knlr, hmi qurtuluu, salamatl DUA v ZKRD tapdlar!.. Bil ki, dostum... SND dnyann n gcl silah olan DUA v ZKR cihaz mvcuddur. BYNNDK, KNLNDK bu n gcl silahn istifad dilmsini yrnrk, bu yaadn dnyann v airtin btn gzlliklrin yti bilrsn!.. Ya da, DUA v ZKR manizmini istifad tmz, paslandrb, bir knara atarsan ki, bunun czasn da sonsuzadk krsn!..

Sn, vzsiz, havay vrilmi bir maniz m dir, bu!.. Hdiyydir!.. DUA v ZKR n h ks mhtac dyilsn v h kimi vasiti tmk mcburiyytind d dyilsn!.. Istr bu kitabdan yararlan, istrs d knlndn gldiyi kimi ynl!.. Amma qti laraq zndki bu dnyann n qiymtli cihaz olan DUA v ZKR cihazn istifadtmyi yrn. Grcksn dnyan nc gzllck. s-Syid AHMD HULUS ***

GIRI

1965-ci ild ilk kitabmz olan Mnvi Ibadtlr Rhbrini nr tdirmidik. O gn n, kitab bazarnda, bu mvzuda byk bir bluq vard... Kifayt qdr lmayan dua kitablar arasnda yaayarkn bl bir srin yaymlanmas rt lmudu. Biz d limizdn gldiyi qdr az, amma kkl bir dua kitabn, tamamil klassik anlaya uyun bir frmada hazrlayb, dyrli mslman qarda larmzn idmtin vrmidik. Aradan kn uzun illr rzind lu sayda nr diln bu kitabn Trkiyd n qdr yayl dn bilmirm. Amma o qdr insann lind-vind bu kitabn lduunu grb idirm ki, bunun krn dada aciz qalram. *** Uaq ikn atam, bir dua kitab il v gldi. RHBR BADATL MNVYY... Mn d anam qdr hvsli v maraqllduum n kitab uyub, gndlik sntlarm istiqamtind dyrlndirmy aldm. Msln: hact n, imanm gclndirmk n. yararlarn grdm qti laraq. vlnrkn, atam birini d mn ald yni kitabdan v hl dumaa davam dirm. *** Indi byk uaqlar lduunu bildirn bir ou cumun mktubundan bir hisssini rz tdim, siz.Bli, lhmdlillh, nsillr ytin klassik kitab viyytini qazand, bu ilk kitabmz.

Halbuki, aradan kn illr rzind, istr aradrmalarmzla, istrs d ilham-Rbbani il bir frmullara ytidik. Istdik ki, bu yararl mlumatlar imkan qdr mslman qardalar mzla paylaaq...Bundan baqa, l bir DUA v ZIKR kitab olsun ki, bu iki mvzuda lu sualn cavabn, ytin nsillrin lmin v anlayna gr aq lasn.

Ilk kitabmz, gncliyin vrdiyi tcrbsizlikl, bir nairin inhisarna vrmidik, tlif haqqn vrdiyimiz

gr!. Halbuki, bu df Allahn inayti il, bu srimizi btn mslman qardalarmza hib dirik!.. Bu kitabmzn tlif haqq ydur! Pul qazanmaq n yazlmamdr!. Istyn hr ks rijinalna sadiq qalmaqla bu kitabdan faydalana bilr v trafndaklarlar faydalandra bilr... Istdiyi qdr nr tdirib mslman dostlarna hdiyy d bilr!. Biz d bir Allah raz olsun dyib, Ilas, bir Fatih gndrs n la!. Bir yir vsil olan, o yiri tmi kimidir buyurmu Rsulumuz Muhammd Mustafa alyhi-ssltu v-s-slm fndimiz. Niyaz dirm, Allah bizi mr boyu yir vsil tsin, r alt lmaqdan, sabah p man lq hiss dcyimiz hrktlr tmkdn mhafiz lsin. Allah, hammza, bu kitab, n gzl kild dyrlndirmk nsib tsin v limizdki dyrin qiymtini drk tdirsin. ***

N N DUA?DUA MMININ SILAHIDIR, dyir R su lullah Muhammd Mustafa alyhis-slm. V yn, baqa bl bir aqlama gtirir DUAmv zusuna: DUA IBADTIN KKDR Bu Hdisi-rifin arasndan bu ayyi-kri mni atrlayaq: CINNI V INSANLARI YAL NIZ QULLUQ TMLRI N YARATDIM. n sad mnas il qulluq, dua v zikrdir!. n gni mnas il qulluq, frdin, var lma qaysinin gryini yrin ytirmsidir.. - Ya, biz dua tdiyimiz zaman qbul lu nur mu? gr qulum, llrini mn qaldraraq dua drs, mn o llri b laraq gri virmkdn hya drm. Bli, bu bir Hdisi-qdsidir... Bu mvzudak baqa bir Hdisi-qdsi d bldir: y admolu, dua sndn, icabt mndn, balama istmk sndn, balamaq mndn, tvb sndn, qbul tmk mndn, kr sndn, artqlamas il vrmk mndn, sbir sndn, yardm mndn... N istdin ki, mndn, sn vrmdim. Ba, bu Hdisi-qdsini dstklyn Ayyi-krim: MN DUA DIN, ICABT DIM. Bu mvzuya aqlq gtirn digr bir hdisi-qdsi d budur:

Mn, qulumun znni zrym. Artq istdiyi kimi dnsn!.. Yni siz dua drkn, o duanzn qti laraq qbul lunacan dnrsnzs, bilin ki, mtlq istyiniz mydana glckdir!.. Bl ki, bu bamdan, nd gln vliyaul lahdan Imam-Rbbani Ahmd Faruq Sirhindi bl dmidir: Bir yi istmk, ona nail lmaq dmkdir. nki, Allahu Tala qbul tmycyi duan quluna tdirmz. sasn dua tmkdn shbt gdnd, bir y istycyimiz zaman bu ayyi-krimni atrlama mz lazmdr: ALLAH ISTMDIKC SIZ ISTY BILMZSINIZ!. Yni, sizd ml gln bu istk, slind Allah istdiyi n sizd ml glir!.. gr, Allah istmsydi, siz d o yi istmzdiniz. n asan, n ucuz, yni havay v n tsirli y DUADIR. Ba, buna gr d DUA n, mminin silahdr buyurulmudur. DUA nc silah olar?.. Bunu baa d bilmk n, tsvvfun drinliklrin nmk lazmdr!... Insan, hqiqti tibaril, Allah ad il iar dilnin zati siftlri il yaradlm, Onun varl il qaim v daim varlqdr. Allahn HYY ad il iar diln kild, HYAT sifti il vardr, yaayr. Allahn ALIM ad il iar diln kild, LM sifti il mlumat, lm sahibidir, hyatna istiqamt vrir. Allahn MURID ad il iar diln kild, IRAD sifti il istklrini thqqq tdirmy ynlir. Buna gr d insan, z varlnda mvcud olan bu adlarn mnalarn ortaya arda bildiyi ld, tqdir diln nisbtd, arzularna nail, qrduundan min olur... ***

DUA NDR?Uzaqlardak bir tanrdan tlbmi?..Kknd, varlnn hr l v zrrsind z il qaim lduun Allahn qdrtinin ortaya ma sn tlbmi?.. DUA, insann varlndak ilahi gcn ortaya ardlmas tnikasndan baqa bir y dyildir!.. Bu sbbl, insan, tam bir konsantrasiya il DUA d bildiyi anda, imkansz kimi grnn bir yin hyata kdiyini frq d bilr.

Ba, buna gr d insann n gcl silah DUADIR. DUA manizmindn n byk siqnal almaq istyiriks, susil v ilkin kli, yri v zaman mvzusunda bzi mqamlara hmiyyt vrmk mcburiyytindyik. ***

DUANIN FRMASIDUA drkn bzi hrktlr lduqca hmiyytlidir. Dua drkn, qollar qltuq alt grnn kild yana alb, llr z parall kild qabaa uzadlmaldr. Tqribn zdn 30 sm msafd barmaq aralar azca aq olan llrin, barmaq lardan an alarn, alndan an alarla irlid bir birlm yaradan kild istiqamtlndirilmsi son drc faydaldr. Ban, bu mvzuda Hzrti Rsul alyhis-slm n buyurur: Hr hans bir qul, qltuunun alt grnn kild llrini qaldrar v Allahdan bir dilkd larsa, tlsmdiyi tqdird qtilaraq duasna icabt dilir. - Tlsmk nc olur, ya Rsulallah?.. - Dua tdim, tdim, qbul olmad, dyr (v l kr)... Ba, bu shvdir, dua yrin ytn qdr israr tmk lazmdr. llrdn, barmaq uclarndan yaylan dalalar il, byindn istiqamtlndiriln dalalar[1] bir nqtd birlrk lazr as kimi tsir gstrrk myyn mqamlarn ml glmsind son drc hmiyytli rol oynaryrlar. Burada frq dilcyi kimi, DUANIN ml glmsini tmin dn sas gc, insana knardan glmyib, tamamil, insann varlnda mvcud olan Allah adlarnn mnvi gcndn ortaya r.Qsacas DUA, insann zndki ilahi guclr i ti ra k il istklrini hyata kirm faliyytidir. V l btt ki bunun bir tnikas v lmi aqlamas vardr. DUA sas tibaril, bynin istiqamtlndiril mi dalalardr. Kainatn ilk yaranmas, Allah tsvvrnn, lm sviyysinin nrjiy v kvant quruluuna dn msi il mydana gldiyi kimi, htta insann btn istk v arzular, urun lm lsndn qaynaq lanan istk v arzularnn bynin istiqa mtln dirilmi dalalar il aldlaraq mydana glir. Bu sbbldir ki, konsntrasiya n drcd gcl olsa, DUAYA icabt d o drcd srtli olar. Bunun n

dyilmidir, mzlumun duas yrd qalmaz, ah alan flah tapmaz!. nki, o ah dn insan l bir snt il, l bir konsntrasiya il, mnfi byin dalalarn o insana ynldir ki, o yayn oundan qurtulmaq sla mmkn olmaz. Babasnda masa, nvsind ar o ahn nticsi!.. Ncmi, sad!.. Babann ald ah dalalar, onun l bir gntik nizamna tsir dr ki, nticsi znd ortaya masa

bl, uanda v ya nvsind gntik intiqal ylu il ortaya ar v babasnn czasna mruz qalar... Ba, buna gr dyilmidir: Babas ala urlayb, nvnin dii qamab. Bli, llr irli, qollar aq dua dmidik... fndimiz bl tmidir...ld yaral bir halda zlrini grn, yara larn tmizlyn, onlar saaldan insanlar ldrb qa anlar haqqnda Hz. Pymbr, ayaqst, llri yuarda gstrdiyimiz kimi aq laraq shab il brabr dua tmi v qaan insanlar qsa mddt rzind taplaraq tdiklrinin qarln almlar. Ayaq st, llr gstrdiyimiz kimi vuc ilri z, qollar irliy dnm vziyytd barmaq uclar vasitsil istiqamtlndirilmidalalar klind diln DUA kimi, bundan baqa, SCD halnda diln DUA da son drc tsirlidir. susil, gc yarsndan sonra, yni gnin lduunuz yrin tam arasnda lduu v gn radiasiyasnn n az ndiyi saatlardaSCD halnda diln DUA son drc tsirlidir.

gr qlnan hact namaznn v ya hr hans bir namazn son scdsind bu DUA dilrs, tsir gc bir yli olar. Namazn, yni gc qlnan bir namazn son scdsind, mtlif qusurlarn tiraf v onlardan balanma istndikdn sonra DUAdilrs v istnn yin mahiyytin gr, bir n gn st-st v ya gnar bir kild bu i davam dilrs, tqdiri-ilahi o yin ml glmsin mtlq cavab vrr. nki, o DUANIN israrla davam tdirilmsin icaz vrilmsi, o duaya icabt dilcyinin d gstricisidir. nki, Allah, qbul tmycyi DUAYA israrla davam ans vrmz. Insan bir mvzudak DUASINDA israrl dyils, o DUANIN yrin ytm ans da son drc aadr. SCD halnd diln DUA, hl qsurlarn tirafndan sonra olsa, son drc gcldr dmidik. N n...? SCD halnda, bdndki qan youn kild baa, byin ar, oksign v digr nrji qay naq lar t rfindn byin son drc mkmml kild bs lnir. Bu sbb gr d gcl dalalar yaya bilir.Bundan baqa yn scd halnda diln qu sur lar tiraf hrkti il gcl bir knsn tra si ya v ynlm mydana glir, bu da arzulanan y is tiqamtind gcl dalalar yayl