Dự án NMĐongTau_xa Phuoc Khanh

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  312
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Dự án NMĐongTau_xa Phuoc Khanh

Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTTP ON CNG NGHIP TU THY VIT NAMCNG TY TNHH MT THNH VIN CNTT SOI RPBO CO NH GI TC NG MI TRNGD N: XY DNG NH MY NG TU C CHNG, SN XUT TRANG THIT B TU THY V CU TU TRNG TI N 20.000DWT(Bo co c b sung v chnh sa theo yu cu ca hi ng thm nh ngy 05 thng 10 nm 2007) CH D N C QUAN T VN Cng ty TNHH MTV Cng ty c phn KT & CN BVMT Cng nghip tu thy Soi RpBVMT pha Nam Vinashin Tng gim cGim c Thnh HngTrnh Th Thu H TP. H Ch Minh, thng 11 nm 2007Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam1 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTMc lcChng m uI. Xut x d n............................................................................................................................51.Mc ch d n.............................................................................................................................52. Nhng cn c lp bo co TM............................................................................................................................63. S cn thit phi u t v ngha ca vic xy dng Nh my ng tu c chng v sn xut trang thit b tu thy ............................................................................................................................64. T chc thc hin v xy dng bo co TM............................................................................................................................13Chng 1: M T TM TT D NI. 1. ch u t............................................................................................................................15I. 2. Cc cn c lp d n............................................................................................................................15I. 3. Mc tiu u t............................................................................................................................16I.4. Qui m u t............................................................................................................................16I. 5. Cng sut Nh my............................................................................................................................17I. 6. Tng vn u t............................................................................................................................17I. 7. Nhu cu cc yu t u vo............................................................................................................................18I. 8. D kin b tr cc hng mc cng trnhCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam2 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................19I. 9. M t hng mc cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................20I. 10. Quy trnh cng ngh Nh my............................................................................................................................21I. 11. Cc trang thit b phc v sn xut............................................................................................................................24Chng 2: CC IU KIN T NHIN MI TRNG V KINH T X HI KHU VC D N2.1. Cc iu kin t nhin ti khu vc d n............................................................................................................................332.1.1. V tr a l............................................................................................................................332.1.2. c im kh hu thi tit............................................................................................................................332.1.3. iu kin thy vn............................................................................................................................342.1.4. c im v a cht a hnh............................................................................................................................362.2. Hin trng cc thnh phn mi trng t nhin............................................................................................................................372.2.1. Hin trng cht lng mi trng nc ti khu vc d n............................................................................................................................372.2.2. Hin trng cht lng mi trng khng kh ............................................................................................................................402.2.3. Hin trng cht lng ting n v rung ng............................................................................................................................412.2.4. Hin trng mi trng t khu vc d nCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam3 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................432.2.5. H sinh thi khu vc D n............................................................................................................................442.2.6. Hin trng cht thi rn............................................................................................................................502.3. iu kin kinh t - x hi tnh ng Nai............................................................................................................................502.3.1. c im chung............................................................................................................................502.3.2. Hin trng h tng c s khu vc D n............................................................................................................................502.4. Mc tiu pht trin v cc ch tiu ch yu pht trin kinh t - x hi tnh ng Nai thi k 2006 2020............................................................................................................................522.4.1. Mc tiu tng qut............................................................................................................................522.4.2. Cc ch tiu ch yu ............................................................................................................................522.5. Tnh hnh kinh t x hi v hin trng mi trng x Phc Khnh............................................................................................................................54Chng 3: NH GI TC NG CA D N XY DNG NH MY NG TU C CHNG V SN XUT TRANG THIT B TU THY3.1. Ngun gy tc ng............................................................................................................................553.1.1. Ngun gy tc ng c lin quan n cht thi............................................................................................................................553.1.2. Cc vn tim tng ca d n............................................................................................................................56Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam4 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT3.1.3. Ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi............................................................................................................................573.2. i tng, qui m b tc ng............................................................................................................................573.3. nh gi tc ng trong giai on d n............................................................................................................................583.3.1. Cc ngun gy tc ng mi trng............................................................................................................................583.3.2. nh gi tc ng ca d n n mi trng trong giai on xy dng............................................................................................................................593.4. nh gi tc ng trong giai on vn hnh ca d n............................................................................................................................673.4.1. Cc ngun gy nhim mi trng............................................................................................................................673.4.2. nh gi tc ng mi trng khng kh............................................................................................................................703.4.3. nh gi tc ng ca ting n............................................................................................................................753.4.4. nh gi tc ng mi trng nc............................................................................................................................783.4.5. nh gi tc ng nhim nhit............................................................................................................................823.4.6. nh gi tc ng cht thi rn t mi trng............................................................................................................................823.5. Cc tc ng do s c mi trng............................................................................................................................8383843.6. nh gi tc ng ca d n n ti nguyn sinh vtCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam5 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................843.7. nh gi tc ng ca d n n kinh t - x hi khu vc............................................................................................................................863.8. Cc tc ng nh hng lu di ti mi trng............................................................................................................................863.9. D bo nc thi ca nh my ng tu c chng v sn xut trang thit b tu thy ti nc sng Lng Tu Nh B............................................................................................................................863.10. nh gi quy trnh cng ngh ca Nh my ............................................................................................................................893.11. nh gi v phng php s dng TM............................................................................................................................89Chng 4: CC BIN PHP GIM THIU TC NG XU, PHNG NGA V NG PH S C MI TRNG4.1. Nguyn tc thc hin............................................................................................................................914.2. Cc bin php gim thiu nhim trong thit k quy hoch............................................................................................................................914.2.1. Quy hoch cy xanh trong tng mt bng............................................................................................................................914.2.2. Quy hoch phn khu chc nng nh my............................................................................................................................934.2.3. Phn cm cc nh xng sn xut............................................................................................................................934.2.4. Khong cch b tr v cp cng trnh............................................................................................................................944.2.5. V tr b tr cc nh xng trong nh my............................................................................................................................944.3. Bin php gim thiu nhim mi trng trong giai on tin xy dngCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam6 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................964.4. Bin php gim thiu nhim mi trng trong giai on xy dng............................................................................................................................964.4.1. Bin php gim thiu nhim mi trng trong k thut t chc thi cng............................................................................................................................96 4.4.2. Bin php gim thiu nhim mi trng nc............................................................................................................................974.4.3. Khng ch nhim do kh thi t cc phng tin thi cng............................................................................................................................984.4.4. Kim sot nhim do cht thi rn trong xy dng............................................................................................................................984.4.5. Bin php gim thiu cc tc ng khc............................................................................................................................984.5. Bin php gim thiu trong giai on vn hnh............................................................................................................................994.5.1. Gim thiu nhim mi trng kh............................................................................................................................994.5.2. Bin php gim thiu nhim ting n v rung............................................................................................................................1014.5.3. Bin php gim thiu nhim mi trng nc............................................................................................................................1024.5.4. Bin php thu gom v x l cht thi rn............................................................................................................................1104.5.5. Bin php gim thiu nhim i vi mi trng vt l khc............................................................................................................................1124.6. Bin php an ton v phng chng s c ............................................................................................................................114Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam7 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT4.5.1. V sinh v an ton lao ng............................................................................................................................1144.5.2. Phng chng cc s c............................................................................................................................114Chng 5: CAM KT THC HIN BIN PHP BO V MI TRNG5.1. Cam kt chung............................................................................................................................1185.2. Cam kt tun th cc phng n quy hoch............................................................................................................................1185.3. Cam kt thc hin bin php gim thiu tc ng trong giai on n b v gii phng mt bng............................................................................................................................1185.4. Cam kt thc hin phng php gim thiu mi trng trong giai on xy dng........................................................................................................................................................................................................................................................1195.5. Cam kt thc hin cc bin php gim thiu trong giai on hot ng............................................................................................................................1195.6. Cam kt tun th cc tiu chun mi trng............................................................................................................................1195.7. Cam kt gim st mi trng............................................................................................................................119Chng 6: CC CNG TRNH X L MI TRNG CHNG TRNH QUN L V GIM ST MI TRNG6.1. Danh mc cc cng trnh x l mi trng............................................................................................................................1216.2. Chng trnh qun l v gim st mi trng............................................................................................................................1226.2.1. Mc tiu ca chng trnh quan trc mi trngCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam8 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................1226.2.2. Ni dung ca chng trnh quan trc mi trng............................................................................................................................1226.2.3. C s quan trc cht lng mi trng............................................................................................................................1236.3. Qun l mi trng trong giai on xy dng ca d n............................................................................................................................1236.3.1. C cu t chc............................................................................................................................1236.3.2. Cc hng mc c th............................................................................................................................1236.4. Qun l mi trng trong giai on hot ng ca d n............................................................................................................................1246.5. Chng trnh quan trc v phn tch mi trng............................................................................................................................1246.5.1. Quan trc cht lng mi trng khng kh v ting n............................................................................................................................1246.5.2. Quan trc cht lng mi trng nc............................................................................................................................1256.5.3. Quan trc cht lng mi trng t............................................................................................................................126Chng 7: D TON KINH T CC CNG TRNH MI TRNG7.1. D ton kinh ph x l mi trng............................................................................................................................1287.2. Kinh ph gim st mi trng............................................................................................................................128Chng 8: THAM VN CNG NG8.1. kin ca UBND x Phc KhnhCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam9 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT............................................................................................................................1298.2. kin ca MTTQ x Phc Khnh............................................................................................................................1298.3. kin ca cng ng dn c xung quanh............................................................................................................................130Chng 9: CH DN NGUN CUNG CP S LIU, D LIU.9.1. Ngun cung cp s liu, d liu............................................................................................................................1319.2.Phng php nh gi tc ng mi trng............................................................................................................................131KT LUN V KIN NGHI.Kt lun............................................................................................................................133II.Kin ngh............................................................................................................................133 Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam10 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTCHNG M UTrong nhng nm gn y, cng tc nh gi tc ng mi trng (TM) i vi cc d n pht trin ang c quan tm nhiu. Nhiu vn bn ca Nh nc, chnh ph, B Ti nguyn v Mi trng cng nh yu cu ca cc cp chnh quyn a phng nu r c s php l mt s d n u t pht trin c trin khai l phi lp Bo co nh gi tc ng mi trng, trong xut ccbinphpgimthiunhimvgimst cht chcht lngmi trng, nhm m bo cho s hot ng bn vng ca d n. I. M uD n"u t xy dng cng trnh Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000DWT, a im : Huyn Nhn Trch- tnh ng Nai". Nm trong Khu cng nghip ng Ko, D n nm trn sng Nh B-Lng Tu chy ra vnh Ghnh Ri, khu vc xy dng chu nh hng ca ma l vo m ma v thu triu. Ch thu triu vng ny thuc chbnnht triukhngu, hngngyc2lntriulnv2lntriu xung. Mc nc ngm chu nh hng ca nc b mt v thay i mc nc theothutriu. ahnhdophsabi phngnm, caobnhqunt +1,00m n +1,40m v thp dn v rch ng ko cao ch cn t +0,60m n +0.80m. dc theo rch ng ko cng v cui cng thp dn.Trong nhng nm gn y, Tnh ng Nai ni chung v cc khu vc ph cn ni ring c nhng bc pht trin mnh m v mi mt kinh t- x hi. Hng lot cc cng trnh c s h tng nh ng giao thng, h thng cp thot nc, cp in.. c xy dng hon thnh, to iu kin cho cc hot ng sn xut kinh doanh pht trin. Trn a bn tnh, hnh thnh cc khu cng nghiptptrung, hthngcngbin, hnglot ccnhmyx nghipcng nghip, cc cng ty x nghip ng sa cha tu thuyn, dch v cng nghip du kh,..y l nhng iu kin ht sc thun li cho vic trin khai D n" Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000DWT", v th trng tiu th sn phm ca d n gn b mt thit vi s pht trin ca cc nghnh sn xut cng nghip ni trn.Vic xy dng nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000DWT phc v ngnh ng sa tu s p ng Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam11 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTnhu cu pht trin ca ngnh vn ti bin, khai thc phc v cc ngnh kinh t trong khu vc v th gii...i i vi vic pht trin kinh t l vic bo v mi trng v pht trin bn vng. Vic lp bo co nh gi tc ng mi trng D n khng nm ngoi mc ch trn.1.1. Mc ch:Bo co nh gi tc ng mi trng D n: xy dng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT, a im: KCN. ng Ko Huyn Nhn Trch Tnh ng Nai c thc hin vi mc ch sau:- Thc hin lut bo v mi trng ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam.- nh gi hin trng mi trng t nhin v kinh t x hi ca khu vc D n. - D bo, nh gi tc ng ca D n: ti mi trng t nhin v kinh t - x hi khu vc. - xut cc gii php nhm bo v mi trng v nh gi tnh kh thi ca chng trong giai on thit k k thut, thi cng v vn hnh.- Xy dng chng trnh gim st v quan trc mi trng ca d n.- Lm c s cho vic ra quyt nh u t theo kha cnh mi trng.1.2. Nhng cn c lp bo co nh gi tc ng mi trng: Lut Bo v Mi trng sa i ngy 29/11/2005. Lut t ai nm 2003. Lut xy dng 2003. Lut Ti nguyn nc nm 1998. Ngh nh 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nhchi tit vhngdnthi hnhmt siucaLut Bovmi trng. Ngh nh 16/2005/N - CP ngy 07/02/2005 ca Chnh ph v Qun l u t xy dng cng trnh v N s 112/2006/N-CP ngy 29/09/2006 sa imt s iuca Ns16/2005/N-CPvqun lutxy dng cng trnh. Ngh nh s 04/2007/N-CP ngy 08/01/2007 ca Chnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 67/2003/N-CP ngy 13/6/2003 ca Chnh ph v ph bo v mi trng i vi nc thi.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam12 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT Ngh nh s 59/2007/N-CP ngy 09/4/2007 ca Chnh ph v qun l cht thi rn. Ngh nh 160/2003/N CP ngy 18/12/2003 ca Chnh ph v Qun l hot ng hng hi ti cng bin v khu vc hng hi ca Vit Nam v Quyt nh s 202/1999/ Q TTg ngy 12/10/1999 ca Th tng Chnh ph ph duyt Quy hoch tng th pht trin h thng cng bin Vit Nam n nm 2010. Quyt nh s 284/2006/Q TTG ngy 21/12/2006 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt iu chnh Quy hoch chung xy dng th mi Nhn Trch, tnh ng Nai n nm 2020. Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 8/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng v hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng. Thng t s 02/2005/TT-BTNMT ngy 24/6/2005 ca B Ti nguyn v Mi hng dn thc hin ngh nh s 149/2004/N-CP ngy 27/7/2004 ca Chnh ph v vic cp php thm d, khai thc, s dng ti nguyn nc, x thi vo ngun nc. Thng t 12/23/2006/Q-BTNMT ghi y thnh thng t s 12/2006/TT-BTNMT ngy 26/12/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn iu kin hnh ngh v th tc lp h s ng k, cp giy phphnhngh, msqunlcht thi nguyhi, vQuyt nhs 23/2006/Q-BTNMTngy26/12/2006vvicbanhnhccdanhmc cht thi nguy hi. Thng t s 2262/TT-MTg ngy 26/02/1995 ca B Khoa hc, Cng ngh v Mi trng v vic hng dn khc phc s c trn du. Cc tiu chun Nh Nc Vit Nam v Mi trng 1955 2002 dng cho nh gi tc ng mi trng i vi cc d n xy dng cng trnh giao thng . Thuyt minhDn(iuchnh): xydngNhmyngtuc chng, snxuttrangthitbtuthy, aim:HuynNhnTrch Tnh ng Nai do Cng ty u t v pht trin Cng nghip tu thy pha Nam lp thng 10 nm 2005.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam13 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT1.3. S cn thit phi u t v ngha ca vic xy dng Nh my ng tu c chng v sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT.1.3.1. Dboth trngngsatucanghnhCngnghiptu thy Vit Nam.1. Thc trng i tu vn ti.i ng tu vn ti ca vit Nam hin nay t v s lng, c ti trng thp, c a vo khai thc ch yu t nhng nm 70 80. n thi im hin ti, i tubintrngti trn500DWT nctac khong 1,5 triuDWT vis lng 450 chic. Tuy nhin c cu itu nhn chung cha hp l, s lng tu c trng ti di 5.000DWT chim khong 82% s chic, tu container cn qu t v mi ch chim khong 10% tng trng ti. Cht lng, tnh trng k thut tu mc trung bnh, tui tu khai thc bnh qun trn 15 nm, nhu cu b sung thay th tng i ln, c bit i vi tu du, tu container kh nng p ng th trng vn ti cn thp.2. D bo nhu cu ng mi n nm 2010 2020. n pht trin i tu bin Vit Nam n nm 2010 xc nh nhanh chng u t i mi i tu quc gia trong mt thi gian ngn phi c i tu s lng, c cu hp l, trang thit b hin i, sc cnh tranh vi i tu ca cc nc trong khu vc v trn th gii. Trong tng lai, tin ti m nhn t l vn chuyn hng ha xut nhp khu n nm 2010 l 30% v n nm 2020 l 40%.Bng M.1. : Tng hp nhu cu b sung i tu Vit NamSTT Danhmcccloi tu2001 - 2010 2011 - 2020S lng( Chic )S lng( Chic )S lng( Chic )Tng DWT( TEU )I1i tu vn ti binTu hng kh tng hp- n 1.000 DWT- 1.000 -3000 DWT- 3.000 5000 DWT- 6.500 10.000DWT10.001 15.000 DWT15.001 20.000 5035252518158017625.00052.50087.500175.000198.000255.000184.0000977.0001007045403845451539850.000105.000157.500280.000418.000765.0001.035.000750.0003.560.500Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam14 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTDWT.20.001 30.000 DWTn 50.000 DWTTng cng DWT2 Tu hng cotainern 600 TEU600 1.000 TEU1.001 1500 TEU15.001 2.000TEU2.500 TEUTng cng DWT4101182352.0007.00013.20013.2005.00040.400816223015914.00011.20026.40049.50037.500128.6003 Tu dun 3000 DWT3000 5.0005001 10.000 DWT10.001 15.000DWT20.000 30.000DWT80.000 100.000DWTTng cng DWT205515865920.00017.50035.000169.500173.000522.000937.000165610454616.00017.50042.000113.00086.800487.000762.300IICc loi khcPhngtinvnti thy n 600DWTTu khch du lch loi trn 100 chTu hi sn loi trn 100 CVTu cng trnh ( No, vt, cn trc ni, dch v du kh )2408761.5004104.0001.1802.000645 Ti liu trch t Bo co tm tt quy hoch tng th pht trin mng licng nghip tu thy CNTT Vit Nam n nm 2010 Cng ty t vn XDCT hng hi.1.3.2. D bo th trng sa cha phng tin thyCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam15 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTTrongnhngnmti, nghnhcng nghip tuthy Vit Nams m nhn nhu cu sa cha hu ht cc tu trong nc v mt s tu bin nc ngoi hot ng ti vng bin Vit Nam. Cn c nh hng pht trin i tu Vit Nam, d kin s lng tu nc ngoi hot ng ti vng bin Vit Nam, d bo nhu cu sa cha nh sau:Bng M. 2: Nhu cu sa cha tu trong giai on t 2010 - 2020TT Loi phng tin 2001 2010 ( lt chic)2011 2020( lt chic)I12345678Tu Vit NamVn ti binn 1.000 DWT1.000 -3000 DWT3.000 5000 DWT6.500 10.000DWT10.001 15.000 DWT15.001 20.000 DWT.20.001 30.000 DWTn 50.000 DWTTng cng DWT7034952702903251901859025487507504003804654304904054025II1234- Cc phng tin tu thy ni a n 600 DWT- Phngtinthyni an 600 DWT- Tu khch tu du lch trn 100 ch-Tunhbt hi snloi trn 100CV- Tu cng trnh- Cng13.1074.3807.5002.05027.03732.00010.28017.5005.27065.055III12Tu nc ngoi n 10.000 DWTTrn 10.000 DWTCng2503506004205801000Ti liu trch t Bo co tm tt quy hoch tng th pht trin mng licng nghip tu thy CNTT Vit Nam n nm 2010 Cng ty t vn XDCT hng hi.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam16 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT1.3.3. Khi qut h thng cc c s phc v Cng nghip tu thy VitNam.Nng lc v kt qu sn xut ca cc nh my ng sa cha tu thuc Tng Cng ty Cng nghip tu thy Vit Nam.n nay trn c nc c khong 34 nh my v cc c s sa cha tu, ng mi tu c trng ti t 500 DWT tr ln trc thuc Tng Cng ty Cng nghip tu thy Vit Nam v mt s nghnh a phng. Cc nh my ng v sa cha tu c 100 kh, ni, trin , gi chung l trin; c nu trong bng nh sau:Bng M.3 : Phn loi trin trong c ncTT Phn loi phng tin( trin)S lng (chic)V tr xy dngLoi 100.000DWT 2 Lin doanh Huyndai - Vinashin Bng M. 4: Nhu cu ng mi trong giai on t 2010 2020TT Ni dung cng vic Loi tu S lng(chic/nm)I12II12ng mi tu thySa cha tu thyDi 10.000 DWT10.000 100.000 DWTDi 1.000 DWT1.000 400.000 DWT435420159707152551.3.4. Mngli ccnhmyngtuthucTngCngtyCng nghip tu thy Vit Nam. Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam17 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTHin nay Vit Nam xc nh hnh thnh ba cm Cng nghip ng tu qui m ln ti TP. H Ch Minh B Ra Vng Tu, Nng Dung Qut v Hi Phng Qung Ninh. Ti Hi Phng Qung Ninh ngay t nhng nm ca thp k 60, 70 v 80 ca th k ny xy dng c nhng nh my ng tu v sa cha tu ln nh Bch ng, Bn Ph, Ph Rng, H Longc ci to, m rng v b sung trang thit b cng vi i ng cn b, cng nhn lnh ngh c thm nin trong nghnh, cc nh my trn c kh nng ng cc loi tu c trng ti ln, hin i, khu vc hot ng khng hn ch, cho cc cng ty vn ti trong nc v nc ngoi. min trung ti Dung Qut Qung Ngi ang xy dng nh my ng tu ln, hin i, cn Khnh Ha nh my Huyndai Vinashin i vo hot ng cch y vi nm. y l nhng nh my c kh nng ng v sa cha nhng tu c trng ti n 400.000 DWT. b sung cho nhu cu ng mi v sa cha tu bin trong khu vc Tng Cng ty CNTT Vit Nam c quyt nh xy dng nh my ng tu C mau.1.4. T chc thc hin v xy dng bo co nh gi tc ng mi trng.1.4.1. .T chc thc hin.Bo co TM D n Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tuthyvcututrngtin20.000DWTcthchintheoNghnh 80/2006/N CP ca chnh ph v do Cng ty TNHH Mt thnh vin CNTT Soi Rp ch tr vi s t vn ca Cng ty c phn K thut v cng ngh Bo v mi trng pha Nam Vinashin:- Gim c: Trnh Th Thu H- in thoi: 0908453546.- a ch: 86/2 Nguyn Vn Tri, Phng 8, Qun Ph Nhun, Tp. H Ch Minh.Cc thnh vin chnh tham gia lp bo co TM:1. Thnh Hng- Tng Gim c Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vincng nghip tu thySoi Rp.2. B Trnh Th Thu H Gim c Cng ty c phn K thut v cng ngh Bo v mi trng pha Nam Vinashin.2. KS Phm Tin NhtPhng TM Cng ty c phn K thut v cng ngh Bo v mi trng pha Nam Vinashin.3. CN Nguyn Xun Tng: Chuyn Vin.4. ThS Nguyn c Ton:Chuyn Vin.5. TS Phm Tun Hng: Chuyn Vin.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam18 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT6. ThS Nguyn Huy Tin: Chuyn vin.7. CN ng Th Trang: Chuyn Vin.8. ThS Hong Ngc H: Chuyn Vin.9. KS Trn Hiu :Chuyn Vin.10. ThS Nguyn Th Bch Ngn: Chuyn Vin I.4.2. Cc bc thc hin- Nghin cu bo co kh thi D n Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT - Nghin cu cc iu kin t nhin v kinh t x hi ti khu vc d n.- Kho st v nh gi hin trng mi trng khu vc d n- Phn tch v nh gi cc tc ng ca d n ti mi trng.- Xydng cc gii php gim thiu nhim mi trng ca d n.- Xy dng chng trnh quan trc v gim st mi trng ca d n.- Xy dng bo co nh gi tc ng mi trng ca d n. Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam19 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTChng 1M T TM TT D NI.1. Ch u tCh u t ca d n u t xy dng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000 DWTl Cng ty t vn thit k Cng ngh GTVT trc thuc Tng cng ty cng nghip tu thu Vit Nam VINASHIN. Tn ting anh l: CONSULTING AND DESIGN OF TRANSPORT INDUSTRY CORPORATION (Vit tt: CODETRAN CDTI)a ch: 56/1 Nguyn Thng P9 Q3 Tp H Ch Minh.in thoi: 08.9136161Fax: 08.931.17508.Chc nng nhim v ch yu:- T vn thit k, ng mi, hon ci, sa cha tu thu v phng tin ni. Thit k cc cng trnh bin, cng, nh my ng tu v lp cc d n u t xy dng.- Sn xut, lp t cc thit b c kh, in, in t, t ng ho, trn cc phng tin giao thng t vn, thit k, thc hin cc n ng dng tin b k thut vongvsachatu. Dchvkhoahccngnghlinquann nghnh c kh giao thng vn ti.- Thc hin cc nhim v chuyn ngnh: kim tra k thut thit k, d ton ng mi v sa cha, gim st k thut ng mi v sa cha phng tin thy, thm nh o lng, nh gi cht lng, x l k thut sn phm cng nghip tu thy.- Kinh doanh vt t, my, thit b, ph tng, ph kin, phng tin vn ti.- xut vi Tng cng ty v Nh nc v c ch chnh sch pht trin khoa hc k thut chuyn ngnh cng ngh tu thy.* Phm vi hot ng:Trn lnh th Vit Nam c lin doanh lin kt vi cc i tc trong v ngoi nc v cc lnh vc c giao. Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam20 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT Mt s sn phm tiu biu ca cng ty trong thi gian va qua: Thit k tu hng 15.000 DWT, tu ch container 203TEU, Ph Vit an trng ti 200T, tu ch tu Bnh Minh 4200 DWT, gin khoan du kh, tu ht bnI.2. Cc cn c lp D n u t:- Cn c ngh nh s 16/2005/N-CP ngy 07/2/2005 ca chnh ph v qun l d n u t xy dng cng trnh.- Cn c quyt nh s 1106/Q-TTg ngy 18/10/2005 ca th tng chnh ph v vic ph duyt n iu chnh pht trin Tng cng ty cng nghip tu thy Vit Nam giai on 2005-2010 v nh hng n nm 2015.- Cncquyt nhs1420/Q-TTg ngy02/11/2001 ca th tngchnh ph v vic ph duyt n pht trin ca Tng cng ty Cng nghip tu thy Vit Nam - Cn c quyt nh s 3999/Q.CT.UBT ngy 04/11/2002 ca UBND tnh ng Nai v vic chp nhn ch trng v gii thiu a im cho Cng ty t vn thit k Cng nghip GTVT s dng 20ha t ti KCN. ng Ko-H. Nhn Trch T. ng Nai xy dng nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT.- Cn c vo cng vn s 1151/CNT/CV-KHT ngy 04/07/2005 ca Tng cng ty Cng nghip tu thy Vit Nam ng cho Cng ty u t pht trin Cng nghip tu thy Pha Nam VINASHIN.SIDC l n v t vn lp d n iu chnh xy dng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT.I.3. Mc tiu u t:- Mc tiu ca D n u t xy dng Nh my l ng sa cha tu n 20.000DWT, km theo dch v ch to trang thit b tu thu, cng nghp ph tr cho nghnh cng nghip tu thu x l gia cng kim loi v ch to phn on v tu.- Mc tiu u t s m bo mc cng sut nng lng qui m hp l; cht lng sn phm t chun trong nc v quc t, cung cp cho th trng trong nc trong giai on hin nay, thay th phn ln cho vic sn xut cc b ti ch; thu t hng gia cng ch to hay nhp khu gp phn tit kim ngoi t nhp khu, to iu kin thc y i mi cng ngh, nng cao cht lng sn phm sau cng ca c c s trong nc, bo v mi sinh mi trng, gp phn tng nng lc khai thc vn ti hng ho ng thu.Trong tng lai mc tiu ca d n s hng ti xut khu sn phm CN sang cc nc trong khu vc.I.4. Quy m u t:Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam21 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTNh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000 DWT c xy dng trn khu t c din tch khong 20ha, bao gm cc hng mc nh my, khu cng trnh m bo cho hot ng ca Nh my trong dch v - sn xut sau:- ng v sa tu n 20.000DWT.- Dch v trang thit b tu thu, cng nghip, ph tr cho cc nh my pha Nam: T vic x l b mt kim loi gia cng cc dng st thp ch to phn on v tu.Cc hng mc cng trnh ca nh my gm:- Cng trnh thu cng nh: tu 20.000DWT, tu 15.000DWT, cu tu 20.000DWT, ng cn trc- Khu sn xut bao gm cc phn xng, bi gia cng lp rp- Khu qun l gm Nh iu hnh sn xut, vn phng, Nh ngh nh n cng nhn, nh xe- Cc cng trnh ph tr khc nh ng ni b, tng ro- H thng nng lng nh h thng in, cp thot nc, kh nnI.5. Cng sut nh myGiai on I:- Cho n tu 15.000DWT:Sa cha cho n tu 15.000T:- Bo dng v tiu tu v - TTB, my mc: 6 8 lt chic/nm.- Tiu tu n trung tu v - TTB, my mc: 2 3 lt chic/nm.- Trung tu v v i tu TTB, my mc: 0 lt chic/nm.ng tu n 15.000T vi thi gian v s lng:Trong 3 nm u tin: 2 chic/nm.Trong cc nm tip theo: 4 chic/nm. Dch v sn xut trang thit b tu thu: (c thc hin trong giai on 2)-Dch v sn xut cng nghip l cc sn phm trang thit b tu thu, gia cng cc dng st thp; ch to phn on v tu; sn xut kt cu kim loi phc v cc cng nghip khc. Nh my s thc hin x l gia cng ch to trn c s nhu cu ca khch hng hay cung cp mt phn hoc ton b sn phm theo n t hng mt cch rng ri. - Cng sut l thuyt: Nh my hot ng mc ti a 24gi/ngy v 365 ngy/nm.CSLT = 40,5 tn x 365 = 350.400 tn/nm. - Cngsut thit k: Trongiukinsnxut bnhthng, nnglng, nguyn liu cung cp y , d kin nh my t chc lm vic mt ca 7 8 gi, mt thng 20 ngy sn xut v bo tr my mc v sinh nh xng, mt nm 10 thng lm vic, ta c cng sut thit k nh sau:CSTK = 40,5 tn x7x20x10x0.6 = 33.600 tn. Tnh trn 35.000 tn/nm.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam22 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTI.6. Tng vn u tTng mc u t ton Nh my:599.692.000000 ngTrong : Tng mc u t giai on I:272.138.000.000 ngChi ph xy lp giai on I: 138.689.000.000 ngChi ph XDCB khc: 70.498.000.000 ngChi ph d phng:21.567.000.000 ngLi vay trong thi gian xy dng: 1.500.000.000 ngChi ph n b gii ta: 10.000.000.000 ngChi ph d ph bom mn:1.400.000.000ngVn lu ng: 28.000.000.000ngTng mc u t giai on II:327.554.000.000 ngChi ph xy lp giai on II: 197.241.000.000 ngChi ph thit b giai on II:88.680.000.000 ngChi ph XDCB khc: 8.673.000.000 ngChi ph d phng: 29.459.000.000 ngLi vay trong thi gian xy dng:3.500.000.000 ngI.7. Nhu cu cc yu t u vo.D bo nhu cu vt t hng nm m bo cho hot ng ca Nh my vi cng sut thit k v thc t c d bo trong bng sau:Bng 1 - 1. Tng hp nhu cu vt tHng mc vt t nguyn vt liun v ng mi ti , bo dng, sa cha v sn xut trang thit bNgun cung cpSt thp cc loi, ng ph kinTn 16.875 Nhp khu & ni ang v ph kin Tn 3.200 ni aQuehn, dyhn,thuc hn v tr dung khcTn lng 750 ni aKh gas CN cc loi Tn lng 1.017 ni axy Tn 1.408 ni aSn v dung mi Tn 745 ni aG v vt liu trang tr Tn 2.150 ni aMy mc thit b m31.080 Nhp khu & ni aV cc ngun khc Tn Tnh max 10% ni aCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam23 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT* Nng lng: in: - Tng nng sut in nng ti cc xng khc, khu vc dch v cng bin, nh my lp rp c kh TTB,vv thm cho TTB phc v sn xut khong 4.650Kw.- in nng c cung cp cho Nh my ly t h thng in li quc gia theo ng dy cao th qua cc trm bin th. in th cn thit cho Nh my: 380V, 220V, 110V xoay chiu ba pha/mt pha. - Ngun cung cp in d phng cho cc nhu cu cn thit cho sn xut ca Nh my l trm pht in bao gm cc t my pht in c nh v di ng do ng c diezen ko. Nhin liu.Xng du vn hnh cc phng tin giao thng v d nh xe xc, xe nng, xe vn ti, xe con cc loi,vv Tng mc tiu th tm tnh khong 1000kg/gi. Nc.- Trong qu trnh sa cha v ng mi lng nc cung cp cho mi tu l 1075 m3, mi nm ng mi khong 2-4 tu, sa cha khong 8 11 tu, vy lngnccungcpchotudngsinhhot, vsinhl: 8600m3-11825 m3.Tnh trung bnh 23- 32m3/ngy.- Trong qu trnh sn xut ca nh my, lng nc tiu th cho my mc trang thit b ti cc nh xng khc ca khu vc sn xut khc, tm tnh khongthm 70m3/ngy. Nc dng cho cn b - cng nhn vin sinh hot khong 40m3/ngy. Vy nc dng cho ton Nh my l 130 140 m3/ngy, ngoi ra cn c khong 250 300 m3 d tr cho cng tc phng chy cha chy.- Nh my k hp ng vi nh my nc Vnh Thanh ng Nai cung cp nc cho ton b hot ng sinh hot v sn xut ca Nh my.I.8. D kin b tr cc hng mc cng trnh 1. Cu tu phc v bc xp cho sn xutCu tu phc v cho bc xp nguyn vt liu cho sn xut c chiu di 60m, rng 12m, cho tu c ti trng 1000T. Cu tu c lp 1 cu c bnh lp sc nng 25T/35m. Cu tu c trang b h thng in nc sinh hot, h thng cu ha.2. Bi cha trung chuynBi cha trung chuyn sau cu tu c din tch 2.500m2 cha vt liu, trang thit b phc v sn xut.3. Cu tu phc v ng mi v sa cha.Cu tu phc v v ng mi c chiu di 174m, rng 19,5m, tu cp 2 bn. 4. Bi sau gia cng lp rpBi c din tch 9.700m2, chiu di125m.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam24 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT5. Bi cha kim loi phc v sn xuty la khu vc tp kt vt t vt liu u vo cho sn xut ch yu l thp tm v thp hnh.6. Xng s l b mt s ch kim loi.7. Xng gia cng cc chi tit kim loi v ch to cc Panen phn on v tu.8. Bi cng ngh lp rp tp kt9. kh cho tu c trng ti 20.000DWT10. tu 15.000DWT tu c s dng ng mi tu c trng ti n 20.000DWT. Hai bn dc c h thng cp nc, h thng kh nn, h thng in.11. Trm cp kh LPG, in12. Cc trm cp in, cp kh cng nghip13. Khu vc s l nc thi cng nghip.14. Ging nc v trm bm cho cc khu vc ca Nh my.Khu vc d kin xy dng Nh my cha c h thng cp nc quc gia, v vy s tin hnh khoan ging s dng mch nc ngm. S xy dng 1 b ngm 1 thp nc trn cao to p sut nc trong h thng cp nc.15. Nh my pht in d phng16. Trm bo v ra vo cng Nh my17. Xng c kh.18. Xng in in t - t ng iu khin19. Xng lp rp th nghim cc sn phm c kh.20. Xng my in21. Xng rn c nhit luyn.22. Xng mc trang tr23. Nh kho vt t ca Nh my24. Nh n cng tin25. Nh iu hnh sn xut, vn phng, o to.26. H thng thng tin lin lc ngoi vi ni b.I.9. M t hng mc Cu tu 20.000DWT* Nhim v: Tu sau khi c hon tt s c a ti cu tu trang tr v hon thin.a. Xc nh chiu di cu tu* S lng tu ra vo Nh my sa cha v ng mi- Tu ng mi:+ Tu 20.000DWT: 3 chic/nm.+ Tu 15.000DWT: 4 chic/nm- Tu sa cha:+ Tiu tu tu t 10.000DWT 20.000DWT : 5 chic/nmCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam25 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT+ Trung tu tu t 10.000DWT 20DWT: 3 chic/nm+ i tu t 10.000DWT-20.000DWT: 2 chic/nm * Kch thc cc tu tnh ton nh sau:+ Tu 10.000DWT: LxBxT=(125x16,8x9,6)m+Tu 15.000DWT: LxBxT=(160,7x22x10,5)m+ Tu 20.000DWT: LxBxT=(184,1x25,2x13,5)m.Chiu di cu tu 174m.b.Phng n kt cu (Dng bn cu tu c cu dn tu cp hai bn)* Cu chnhKt cu cu tu dng b cc i cao gm h dm bn BTCT trn nn cc. Kch thc c bn bn LxB = (174x19,5)m. Bao gm 3 phn on di 58m.- Nn cc- Dm ngang- Bn mt cu * Bn mt cu bng BTCT M300.- Dm ng cn trc- Bn ta cu.- Bch neo u.- Thit b m tu- Gi chn xe* Cu dn Cu dndngBTCTM300 ti ch,tit din hnh thangvung,nh rng 20 cm, y rng 30 cm, cao 30 cm. - Nn cc- Dm ngang- Dm dc I.10. Quy trnh cng ngh Nh myI.10.1. Cng ngh ng mi tu v thpHnh 1.1. Qui trnh cng ngh v dng thi trong ng mi tuCh gii:- -- - - dng thi t cc cng on sn xut Qu trnh cng nghCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam26 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTHnh 1.1. Qui trnh cng ngh v dng thi trong ng mi tuCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam27 Gia cng cc loi thp tm, thp hnhL phng thp tmKho bi cha vt tX l s b ( lm sch sn theo dy chuyn, sn lt chng r, khp kn t ng, ng du xut xng)Vch duGia cng chi, cu kin dng ng, trn, cong tit,Un c kh & gia cng hnnng nh hnh dng trn, congTp kt gia cng ccchi tit phi kim loiGia cng c kh, ct, p ctMt st, thp, n, CRTKh thi t trnh sy(LPG,CO2)Gi lau, du nht, bi kim loi, r st, ht kim loi t qu trnh phun, hi dung mi, kh thi, nc thi, sn thiBi kim loi, kh thi.Nguyn vt liu, vt t nhpTrang thit b my Gia cng c kh ngui(ct, p t, dp, l,sn, b gc) & gia cng nng theo cc Xp loi, phn nhm, tp kt theo chng loi gia cng v nhu cu ch to gia cngCh to tng Lp rp thn tu ti , a tu xung nch thy v cu tuLp rp cc trangthit b my mcHon chnh h thng ng,in, thng tin lin lcTrang trmcSn hon chnhChy thCh to cc kt cu, panen phn on theo t hp thit b& dy chuyn khp knBi, xng, du, n, CTRBi, kh(CO, SO2, NOx, ),n, CTRBi kim loi,du cnKh thi,que hn,bi kim loiKh thi t qu trnh hn, bi hn,bi kim loi, que hnDu nhtBi g, cht thi rnDung mi snDu thiBo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTI. 10.2. Cng ngh sa cha tu v thpHnh 1.2: S qui trnh cng ngh sa cha tuCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam28 Sa cha trang thit b & cc b phn khc trn tu - boongSa cha my tu &my mc phng mySa cha in tu. Cc trang thit b khai thc trn tu- c kh mt boongThay th, sa cha, bo dng in t hng hiSa cha, bo dng, thay th t tiu n trung n i tu h my tu phng mySa cha trang tr mc trn tuNgun vt t, trang thitb & ph tng thay thKh, bi, cht thi rnDu thi, gi lau c du, cht thi rn.Bi, cht thi rn nh bng n, g, ph tng thay th Chy th tu kho st kim tra- lp phng sa cha k hoch tin sa cha gim st cng tc sa cha tip nhn tu, ng kimDu thiThay thkhung xng.Tn v ktcu khcthuc vSa cha v tu & cu vH trc li, bnh li. H trc chn vtNghim thu, bn giaoChy th nghim, th ng diHon thin ti cu tuCho tu ra khi Tu nm ti , ti cu tuQue hn, kh, bihn, ht bi thp phun, dung misn, sn thiDu thiBo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTI.11. Cc trang thit b phc v sn xut: Ton b my mc thit b trong Nh my hng mi 100%Bng 1 2: Trang thit b phc v ng sa cha tuSTTTn thit b Tnh nngS lng(chic)Ncsn xutGiai on I 11Thit b nn phng tnKiu 7 trcTn dy 3cm, rng 3,1m1 c2Dy chuyn lm sch tn lt v sy kh tn thpPhun bi, phun snTn dy 4cm x rng 3m x di 12mThp hnh D30cm x di 20m1 c3My ct tn t ngCNC (ct bng gas)Ct bng GasTn dy 10cm x rng 6m x di 20m1 -4My ct tn t ng CNC (ct bng plasma)Ct bng PlasmaTn dy 10cm x rng 6m x di 20m1 -5My ct chi tit CNCCt bng Gas/PlasmaTn dy 10cm x rng 6m x di 20m1 -6 My ct tnCt c khTn dy n 13mm.rng 3200mm1 -7My ct tn v thp hnhCt t lin hpTn dy n 32mm.thp hnh f n 55mm1 Nht bn8 My t tntTn dy n 21mm1 -9My ct tn iu khin tay (ct bng gas)Gas/Plasma32ampe2 -10My ct tn iu khin tay ( ct bng plasmas)Gas/Plasma62ampe1 -11My ct tn iu khin tay ( ct bng plasmas)Gas/Plasma82ampe1 -12 My p thu lc 200tn 1 MCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam29 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTDp tn13 My un tn3 trcDy tn 16mm x rng 6000mmng knh trc 520/380mm.245Mpa1 c14My un ngui thp hnh100 tn 1 -15 My nn thngThy lcLc nn 12 tn1 -16My gp mp thu lc 200 tnTn dy n 8mm. Rng 3000mm1 M17Thit b vt mp tnKiu boDy tn 6 30mm1 -18Thit b vt mp tn ch zKiu phayDy tn 8 10mm1 -19B lm sch b mt tn tm hp kim nhmKim hoc axit7000x2500x1500 3 Anh20B s l b mt tn tm hp kim nhmAnodic oxidation7000x2500x1500 2 -21B rn ba my v ph tng i km1 -22Thit b o v kim traSiu m 1 -23My o chiu dy tnSiu m2 Anh24Thit b phng dngTrn my tnh1 M25 My khoan cn D80/S2500mm 2 MD60/S1600mm M26 My khoanKiu ngng knh l khoan 40mm1 M27 My mi 2 D400 2 M28My hn h quang 1000 Ampeu hn t ngC thuc hn ph 1000Ampe4Php29 My hn hHn t ng 3 PhpCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam30 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTquang 1200 AmpeC thuc hn ph 1200Ampe30Bin p hn h quangT hnXoay chiu 380v:1000A7 Php31My mc v thit b hn (hn bn t ng bo v bng kh CO2 180 - 650A)Hn bn t ngBo v bng kh CO2 180 650A6 Nht bn32My mc v thit b hn (6 m)Hn tayHn h quang.200A mt chiu7 Nht bn33My mc v thit b hn (Bo v bng kh Argon 200A mt chiu)Hn bn t ngBo v bng kh Argon.200A mt chiu 1 Nht bn34My mc v thit b hn (Bo v bng kh Argon 300A mt chiu)Hn bn t ngBo v bng kh Argon.300A mt chiu 1 Nht bn35My mc v thit b hn(Bo v bng kh Argon 500A mt chiu)Hn tayBo v bng kh Argon.500A mt chiu 2 Nht bn36My mc v thit b hn(hn tay hn h quang 200A mt chiu)Hn tayHn h quang.200A mt chiu 3 Nht bn37My mc v thit b hn hn tay(Bo v bng kh Argon 300A mt chiu)Hn tayBo v bng kh Argon.300A mt chiu 3 Nht bn38 My mc v thit b hn (Bo v bng kh Argon 200A mt Hn bn t ngBo v bng kh Argon.200A mt chiu2 Nht bnCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam31 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTchiu)39 Cu plng in 0,25tn 4 c40 Cu treo ct2 tnTn vi 7m3 c41 Xe bn inChy ray10T. Rng ray 10,5m 1 c42 Xe bn inChy ray10T. Rng ray 10,5m 1 c43Cu cng vn chuyn vt t v bn thnh phm1,5TRng ray 6m cao 3,5mchn khng hoc in t 1 c44Cu gin trong PXVai ct. dm kp40/5T x 30,5m rng x 20m cao 5 c45 Cu jib25 tn/25 tn50 tn x 35m.25 tn x 40mKhong cch ray 9m 1 c46 Cu Giantry300 tn/3 x 60 tnCao 50m. Khong cch ray 41m 1 c47 Cu jib50 tn/ 5 tn15 tn x 25m.5 tn x 35mKhong cch ray 10,5m1 cGiai on 2 48My un thp hnhCNC/ thy lc400 tn1 c49 My cun tn3 trc c iu chnh trc diDy tn 40mm x rng 12000mm.ng knh trc 850/500mm:245Mpa1 c50My hn h quangu hn t ngC thuc hn ph 1000Ampe4 Nht bn51My hn h quangHn t ngC thuc hn ph 1200Ampe3 Nht bn52Bin p hn h quangT hnXoay chiu 380v:1000A4 Nht bn53Bin p hn h quangT hnXoay chiu 380v:1250A3 Nht bnCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam32 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT54My mc v thit b hn (hn bn t ng bo v bng kh co2 180- 650A)Hn bn t ngBo v bng kh CO2 180 650A6 Nht bn55My mc v thit b hn (6 m)Hn tayHn h quang.200A mt chiu7 Nht bn56My mc v thit b hn (Bo v bng kh Argon 200A mt chiu)Hn bn t ngBo v bng kh Argon.200A mt chiu1 Nht bn57My mc v thit b hn hn tay(Bo v bng kh Argon 300A mt chiu)Hn bn t ngBo v bng kh Argon.300A mt chiu1 Nht bn58My mc v thit b hn(Bo v bng kh Argon 500A mt chiu)Hn tayBo v bng kh Argon.500A mt chiu1 Nht bn59My mc v thit b hn(hn tay hn h quang 200A mt chiu)Hn tayHn h quang.200A mt chiu1 Nht bn60My mc v thit b hn hn bn t ng(Bo v bng kh Argon 300A mt chiu)Hn tayHn h quang.300A mt chiu2 Nht bn61Cu gin trong PXVai ct. dm kp40/5T x 30,5m rng x 20m cao1 M62 Cu jib15 tn x25m. 5 tn x 35mKhong cch ray 6m1 M63 Cu Giantry 300tn/3x100 tnCao 55m. khong cch ray 1 MCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam33 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT70m64Cu Giantry tp kt vt liu25 tn/2 tnCao 9m. khong cch ray 57m1 MBng 1 3: Trang thit b cm phn xng c khSTT Tn thit b Tnh nngS lng(chic)Nc sn xutGiai on I1 My tin 1000x3000 1 Nht bn2 My tin vn nng 7000x2000 1 Nht bn3 My khoan ng D50mm 1 Nht bn4 My doa ng D160/S800mm 1 Nht bn5 My phay ng 500x160mm 1 Nht bn6 My phay ngang 700x2600mm 1 Nht bn7 My mi trn D400/2000mm 1 Nht bn8 My mi phng 250x850mm 1 Nht bn9 My mi 2 D400 2 Nht bn10 My ca ct kim loi D150 1 Nht bn11Thit b cn chnh bm cao p1c12 My mi trc khuu Di 6m 1 c13 My mi xupap, xi e 1 c14 Trm th ng c 1 c15Thit b o cng sut, nhit p sut1c16My doa ng bao trc uiD200mm1c17B lp rp chn vt v h trcThy lc1c18i thu lc Thy lc 50-100 tn2c19Thit b nh tm lp rp h trc chn vtLazer1Anh20 Thit b cn bng ngChn vt: r to 1 Anh21 Thit b phun kim loi 12kg/gi 1 Anh22 B m phc hi chi tit 1 Anh23My mc v thit b hn (my hn 6 m)Hn tayHn h quang, mt chiu2AnhCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam34 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT24My un ng thu lc 3 chiuD65 152mm1M25My un ng in thu lcTrn gcD25 60mm1M26My un ng vung thu lc28x28mm1M27 My ca ct ng Dmax 400mm 1 Nht bn28 B thit b ren ng D10 150mm 2 Nht bn29My hn ng Hn h quang 40 150A4Nht bn30 My khoan bn D16mm 2 Nht bn31B K.tra p lc ng ngB g my o thy lc2Nht bn32B ra v thit b phun p lc2c33My qun ng c in1c34 T sy in 1 Nht bn35 Cu palng in 0,5 3,0 tn 4 c36 Cu gin trong PX 5 tn 1 cGiai on II37 My tin bng di 1600x9000 1 Nht bn38My tin vn nng CNC500x15001Nht bn39 My tin (400x3000) 400x3000 1 Nht bn40 My tin (300x1000) 300x1000 1 Nht bn41My phay ng CNC550x1700mm1Anh42 My xc Hnh trnh S350mm 1 Anh43My gia cng rnh then35x5501Anh44 My khoan cn D60/S1600mm 1 Anh45 L nhit luyn cao tn 200KW 1 Anh46Bn nh v gi lp 5 tnD2050mm1Anh47 My hn Bo v bng CO2 2 Nht bn48 Cu Palng in 0,5 1 tn 2 c49Cu gin trong PX 10 tn10 tn1c50Cu gin trong PX 15 tn15 tn1cCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam35 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT51Cu Gantry ngoi tri Cao 12m, k/c ray 20m, 25/5T1c52 Thit b th ti 1 c53Mot in dng th ti 110KW, 90KW, 55KW3cBng 1 4: Trang thit b ti b phn khcSTT Tn thit b Tnh nngSlng(chic)Nc sn xutGiai on I1Xe my lp t hnh vn chuyn hng nng200 tn 1 M2Xe cu bnh xc t hnh50 tn x 33m 1 M3Xe cu bnh lp t hnh40 tn 1 M4 Xe cu bnh lp t hnh 30 tn 1 M5 Xe cu bnh lp t hnh 25 tn 1 M6Xe cu hng Xe 2,5 tn; cu 2 tn1 M7 Xe t ti 5 10 tn 1 Trong nc8 Xe nng 5 tn 1 c9 Tu lai dt 300 nga 2Trong nc10 S lan 300 tn 1 Trong nc11 Xe t 4 ch 1 Trong nc12 Xe t 15 ch 1 Trong nc13Thit b b phn phng th nghim1 Trong nc14Thit b phn xng in, in t thu lc, t ng iu khin1Nht bn15Trm kh nn 1000m3/gi:8kg/cm21 Nht bn16 Trm bin p 4500KVA 1 Nht bn17 Trm xy 1 Nht bn18 Trm Acetylen 1 Nht bn19 Bn cha xy lng 5m3 1 Nht bn20 Bn cha co2 lng 2m3 1 Nht bn21 Bn cha LGP 2m3 1 Nht bnCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam36 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT22 Bn cha kh nn 3m3 1 Nht bn23Thit b thng tin lin lc v thit b vn phng iu hnh sn xut1 Nht bn24Cc thit b ph tr khc1 Nht bnGiai on II 1 Nht bn25Cu jib 40 tn/20 tn40 tn x 32m20 tn x 40mKhong cch ray 10,5m1 M26Thit b phn xng c, rn, nhit luyn1 Nht bn27My bm tu Q = 12000m3Q = 12000m3 H = 12m4 Trong nc28My bm tu Q = 300m3Q = 300m3/hH = 12m1 Trong nc29My bm tu ( cu ho)Q = 100m3/hH = 8m2 Trong nc30 Ti trc ngang 25T 2 c31 Ti trc ng 25T 2 cChng 2CC IU KIN T NHIN, MI TRNGCng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam37 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTV KINH T X HI KHU VC D N2.1. CC IU KIN T NHIN TI KHU VC D N2.1.1. V tr a l: - Nh my ng tu c chng v sn xut trang thit b tu thy nm trong khu cng nghip ng Ko X Phc Khnh Huyn Nhn Trch Tnh ng Nai. Tng din tch chim t nh my (giai on I) khong 20 ha. - Pha Ty gip sng Lng Tu, pha ng gip khu t d n Vinashin Yanmar, pha Bc gip nh my tm lp v vt liu xy dng Nhn Trch, pha Nam gip ng trong khu cng nghip ng Ko.2.1.2. c im kh hu thi tit.(Ngun: trm kh tng thy vn Tn Sn Nht)a. c im chung:Theo tiu chun thit k TCXD2737 th ng Nai thuc phn vng IIA ca kh hu nc ta vi c im ni bt sau: - Nm hon ton vo khu vc nhit i gi ma cn xch o, trong nm c 2 ma tng phn nhau r rt: Ma ma t thng 5 n thng 10,ma kh t thng 11 n thng 4.- Tnh n nh cao,bin ng qua kh hu qua cc nm rt nh hu nh khng c thin tai do kh hu(bo l, hn hn).b. Nhit , khng kh : Cc thng trong nm nhit t thay i, trung bnh l 270 C, dao + 2oCNhit thp nht vo khong 38,20C vo 3/1/1980 Thp nht vo khong 13,60C v 12/1981c. Ma Lng ma tp trung hu ht vo ma ma (thng 5 n thng 11) chim 90% lng ma c nm (ma kh chim 10% ), ma khng u trong khu vc.Lng ma trung bnh/nm ti trm Tn Sn Nht: 1641 mmS ngy ma trung bnh nm: 159 ngyLng ma thng ln nht: 252 mm. (thng 7)Lng ma thng nh nht: 0,2 mm (thng 2)d. m m trung bnh t 77-81% m nh nht: 71% (thng 3) m ln nht 86% (thng 9)Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam38 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTe. Ch giVn tc gi cc i: 26m/s (thng 10) Vn tc gi trung bnh hng thng 3,4m/s Hng gi Ty v Ty Nam: t thng 5 n thng 7 ng v ng Bc: t thng 11 n thng 4 Tc gi trung bnh thng v tc gi cc i theo bo co kh tng thy vn o ca trm Tn Sn Nht c th hin trong bng sauBng 2 1: Tc gi trung bnh thng (m/s)Thng C nm I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII2,4 2,9 3,3 3,3 2,7 3,0 3,2 3,5 2,8 2,3 2,2 2,2 2,8Bng 2 2: Tc gi cc i vi cc sut bo m khc nhauSut bo m (%) 1 2 5 10V max (m/s) 37,5 32 28 252.1.3. iu kin thy vn (ngun: trm mc nc Nh B v trm nc Ph An Tng cc kh tng thy vn)* D n nm trn sng Nh B Lng Tu chy ra vnh Ghnh Ri, khu vc xy dng khng nhng chu nh hng ca ma l vo ma ma m cn chu s chi phi ch yu ca thy triu bin ng. Ch thy triu vng ny thuc ch bn nht triu khng iu, hng ngy c 2 ln triu ln v 2 ln triu xung. Bin thy triu trong cng k nc cng khu vc ny c th t ti 3,5m v trong k nc km bin thy triu cng c th t ti 2 mTrong khu vc ny v pha thng lu sng Nh B c Trm mc nc Nh B v trn sng Si Gn c trm mc nc Ph An v cc trm mc nc do Tng cc kh tng thy vn qun l c ti liu quan trc trong nhiu nm Bng 2 3: Mc nc vi p sut m bo khc nhau(Trm nh B H cao Hn Du)Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam39 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTBng 2 4: Mc nc cc tr ng vi cc xut bo m khc nhau. (Trm nh B H cao Hn Du)c trng Sut m bo(%)1 2 5 10 90 95 97Hmax135,3132,3 127,3122,3 103,3102,3101,3Hmin-188,7-200,7-217,7-230,7-290,7-294,7-296,7Bng 2 5: Mc nc cc tr ng vi cc xut m bo khc nhau.(trm Nh B Hcao Hi )c trng Sut bo m(%)1 2 5 10 90 95 97Hmax 424,6 421,6 416,6 411,6 392,6 391,6 390,6Hmin 100,4 88,6 71,6 58.6 -1,4 -5,4 -7,4Trm Nh B: chnh cao gia 0 Hi v Mi Nai l 2,726m.im 0 h cao Mi Nai thp hn im 0h cao Hn Du l 0,167m.Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam40 c trngSut m bo (%)1 25 102550759095 98 99H. gi98,393,383,374,352,38,3-64,7-138,7-168,7198,7-216,7nh triu120,3111,3103,3103,398,387,375,361,351,345,338,3Chn triu -72,7-82,7-101,7-119,7-145,7-168,7-194,7-220,7-233,7-248,7-256,7Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWTDng chy:Cc s liu tnh ton c ly t trm nh B. - Tc dc ti a khi triu dng: 0,52m/s- Tc dc trung bnh khi triu dng:0,72m/s- Tc dc ti a khi triu rt: 2,3m/s.- Tc dc trung bnh khi chiu rt:1m/s- Tc dng chy ngang ln nht quan trc: 0.6m/s* c im thy vn ca khu vc d n:(ngun: Trung tm an ton v mi trng Du kh)- Trong thi k triu cng: +Mc nc cc i: 167 cm. + Mc nc cc tiu 212 cm. + Bin mc nc cc i H = 379 cm. + Vn tc cc i ti thy trc i biu trn sng Lng Tu: 1,48 m/s. + Vn tc cc i ti thy trc i biu trn sng ng Tranh: 1,2m/s. + Lu lng ln nht ti sng ng Tranh = 8.039 m3/s. +Lu lng ln nht ti sng Lng Tu = 15.500 m3/s. + Trong k triu km: + Lu lng ln nht ti sng ng Tranh = 2.750 m3/s. +Lu lng ln nht ti sng Lng Tu = 10.500 m3/s. +Nhit nc sng ti ng ba sng Lng Tu v ng Tranh + Nhit trung bnh 29,80C. +Nhit cao nht: 30,2 0C. +Nhit thp nht 28,40C.2.1.4. c im v a cht a hnh:(Ngun:on kho st a cht Cng ty u t v pht trin Cng nghip tu thy Pha Nam)2.1.4.1. a hnh khu vc :Nm kp gia g i thnh Tuy H, sng Nh B, sng Lng Tu. a hnh do ph sa bi p hng nm, cao bnh qun t +1,00m n +1,40m v thp dn v rch ng Ko cao ch cn +0,60m n 0,80m. Dc theo rch ng Ko cng v cui mt t cng thp hn.2.1.4.2. a cht cng trnh .Theo bo co kho st a cht.Cu trc v tr ti a cht nh my phn b nh sau: Lp 1: lp bn st mu xm xanh, xen kp ct mng dy t 5m n 12,8m.- m t nhin W =69,3%.-Dung trng t nhin tn =1,58g/cm3 - Gc ma st trongtb=50 15Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam41 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT-Lc dnh kt Ctb =0,065kg/cm2Lp 2a: lp st mu xm vng, trng thi na cng dy khong2,5m. - m t nhin W =27,2%- Dung trng lng t nhintn =1,92g/cm3.- Gc ma st trongtb = 16025- Lc dnh kt Ctb =0,352 kg/cm3Lp2b. lp st ln ct mu xm vng m nu trng thi do cng dy khong 3,1m.- m t nhin W=23,8%- Dung trng t nhintn =1,96g/cm3- st IL =0,42 3: lLp p ct bt min ln bt st, mu vng xm, xm nht, trng thi cht va n cht, chiu dy t 5,5m n 11,2m.- Dung trng t nhin tn = 2,66g/cm3.- Gc ma st trongtb = 33 .- H s rng ln nht = 1,153Lp4: lpst ctht nh, muxmvngtrngthidocngnna cng, dy khong 3,8m n 13m- m t nhin W = 27,2%.-Dung trng t nhintn =1,92g/cm3-Gc ma st trongtb =16025. - Lc dnh kt Ctb = 0,352kg/cm2.Lp 5: lp ct bi mn mu xm trng n vng nht, trng thi cht va dy t0,2m n 8,2m-Dung trng t nhintn = 2,67g/cm3.-Gc ngh kh 360.-H s rng ln nht 1,259. Lp 6: Lp st mu xm nht, trng thi na cng, dy khong 13,4 m.- m t nhinW = 29,7%.-Dung trng t nhin tn = 1,88g/cm3.-Gc ma st trongtb = 16 028.-Lc dnh ktCtb = 0,327kg/m2.* Kt lun: Cc iu kin t nhin, thi tit, kh hu,thy vn,a hnh ,a chtcng trnh xy dng Nh my m bo ph hp v thun li cho vic trin khaid n . 2.2. Hin trng cc thnh phn mi trng T nhin2.2.1. Hin trng cht lng mi trng nc khu vc d n a Cc ngun nhim mi trng nc:Cc ngun gy nhim nc sng rt a dng v ngy cng c xu th pht trin, bao gm:Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam42 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT- Nc thi sinh hot, dch v, nc thi sn xut cng nghip... t cc nh my khu vc vo h thng sng Nh B Lng Tu, cng cc cht thi b ra tri t cc cng trnh xy dng trong khu vc.- Nc thi t cc khu dn c vo khu vc sng Nh B Lng Tu b. Hin trng cht lng mi trng nc mtCng ty c phn K thut v Cng ngh bo v mi trng phi hp vi Phn vin NCKT - Bo h Lao ng pha Nam tin hnh kho st v ly mu phn tch cht lng mi trng nc ti khu vc d n vo thng 6/2007 phc v cho nh gi tc ng mi trng ca d n xy dng nh my ng tu c chng, sn xut thit b tu thu v cu tu trng ti n 20.000DWT ti KCN. Nhn Trch ng Nai.- Ni dung kho st:+ Kho st, tm hiu cc ngun nc c trong khu vc, c im thu vn v tnh hnh s dng nc ti khu vc d n.+ Chn im ly mu v phn tch cht lng nc theo cc tiu chun c bn ca ngun nc trong khu vc m TCVN quy nh.+ nh gi cht lng mi trng khu vc trn c s cc s liu phn tch.- Phng php phn tch cht lng nc:cthchintrongphngthnghimvctinhnhtheoquynhca TCVN v ca ISO hin hnh. - Cc ch tiu phn tch cht lng mi trng nc mt:pH, TDS, SS, DO, BOD5, COD, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, CL-, Du m, Coliform.- Phm vi:Sng Lng Tu,h,ao khu vc xung quanh d n 4 im- Phng php: Theo tiu chun TCVN 5942 1995 v cht lng nc mt mu nc c ly theo 2 tng nc ti 2 thu vc c trng ca mt ct sng. Kt qu phn tch cht lng nc mt khu vc d nBng 2 6: Kt qu phn tch cht lng nc mt khu vc d nTT Ch tiu phn tchn v Kt qu phn tch TCVN 5942-1995Nc knh khu vc D nNc knh khu dn c 1 Nc knh khu dn c 2Nc sng Lng TuCt A Ct BGi tr trung bnhGi tr trung bnhGi tr trung bnhGi tr trung bnh1 pH 7,86 7 7,1 7,08 6-6,8 5,9-9Cng ty c phn KT & CN Bo v mi trng pha Nam43 Bo co nh gi tc ng mi trng Nh my ng tu c chng, sn xut trang thit b tu thy v cu tu trng ti n 20.000DWT2 Floruamg/l 0,425 0,575 0,61 0,535- - 3 SS mg/l 62 67,5 63 49,9 20 804 DOmg/l 4 6,05 4,75 3 >6 >25 BOD5mg /l 32 4,15 6,35 23