Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

download Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

of 241

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  1/241

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  2/241

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  3/241

  AURICE DRUON

  RÓL Z ŻELAZA m pierwszy cyklu

  ólowie przekl ęci

  IS TRE ŚCI

  IS TRE ŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  olog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  zekle ństwo

  ekochana królowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ęźniowie z twierdzy Temple . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  4/241

  nowie króla

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  tedra Notre-Dame była biała . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ałgorzata Burgundzka, królowa Nawarry . . . . . . . . . . . . .

  da Królewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  eża Miłostek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  owołuję przed s ˛

  boży” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ezimieszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  5/241

  arołomne ksi ężniczki

  nk Tolomei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  oga do Londynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  estminster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  erzytelność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  oga do Neauphle

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  oga do Clermont

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  ki ojciec, taka córka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  6/241

  4

  ahaut Burgundzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  ew królów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4

  źń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8

  dziec o zmierzchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  ęka Boża

  ica Bourdonnais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  7/241

  ybunał cieni

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  wiadectwo dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

  to króla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  eni ˛

  z i władza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  lomei wygrywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  emnice Guccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7

  otkanie w Pont-Sainte-Maxence . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  ęboki cień nad królestwem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  8/241

  ty historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4

  ty biograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  agnę raz jeszcze wyrazić głęboką wdzięczność dla moich współpracowników: Pierr cretelle, Georges Kessel, Christiane Grémillon, Madeleine Ma-rignac, Gilbert Sigaux, José-A cour, za cenne rady udzielone mi przy opra-cowywaniu tej książki. Chciałbym także podzięk acownikom Biblioteki Narodowej i Archiwum Narodowego za nieodzowną pomoc w na acach.

  D.

  storia jest powieści ˛

  r ˛

  apisało życie.

  mund i Jules de Goncourt

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  9/241

  rolog

  początkach XIV wieku Francją rządził Filip IV, król o legendarnej uro-dzie. Był w solutnym. Poskromił wojowniczą pychę wielkich baronów, zwyciężył Anglika w Akwitanii riumfował nawet nad papieżem, którego przemocą osadził w Awinionie. Parlamenty słuchały

  zkazów, synody były na jego żołdzie.

  zech dorosłych synów zapewniało mu ciągłość dynastii, córkę oddał królowi Anglii, Edwar

  Liczył wśród swych wasali sześciu innych królów, a sieć jego aliansów rozciągała się a sję.

  e wymknęło mu się z rąk żadne bogactwo. Kolejno obciążał daniną posiadłości Kościoła, ogr dów, uderzał w kompanie lombardzkich bankierów.

  y zadośćuczynić potrzebom skarbu, fałszował monetę. Z dnia na dzień złoto ważyło mn yceniano je drożej. Podatki miażdżyły kraj, policja rosła w si-

  Kryzysy gospodarcze rodziły ruinę i nędzę, a te z kolei — zamieszki topione we krwi. Bńczyły się na hakach szubienic. Wszyscy musieli kłaniać się, zginać kark lub łamać ólewskim majestatem. W umyśle tego chłodnego i okrutnego człowieka, który rację stanu cenił zystko, gościła jednak idea wielkiego państwa. Pod jego rządami Francja była wielka, a Fra szczęśli-wi.

  dna tylko potęga ośmieliła mu się przeciwstawić: suwerenny rycerski Zakon Św ozolimskiej [2]. Olbrzymia ta organizacja wojskowa, a zarazem religijna i finansowa, s wę i dobra zawdzięczała wyprawom krzyżowym, z których wyrosła.

  ezależność templariuszy niepokoiła Filipa Pięknego, a ich ogromne bogactwa pobudzały w ciwość. Zmontował przeciw nim największy proces, o jakim pamięć zachowała Historia, p bowiem zaciążył nad piętnastu tysią-

  mi obwinionych. Dopuszczono się w nim wszelkich nikczemności, a trwał on siedem lat.

  schyłku tego siódmego roku zaczyna się nasza opowieść.

  yfry w tekście oznaczają odsyłacze do Not Historycznych na końcu tomu, gdzie czytelnik zna wnież Noty Biograficzne, dotyczące osób występujących lub wzmiankowanych w powieśc wiasach kwadratowych — przypisy tłumacza.

  Z ̨

  Ś ´

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  10/241

  I

  zekle ństwo

  zdział 1

  ekochana królowa

  tężny pień spoczywał na łożu tryskającego ogniem żaru, płonął w kominie.

  elonkawe, ujęte w kratki z ołowiu szybki sączyły skąpe światło marcowego dnia.

  zy lwy Anglii zdobiły oparcie wysokiego dębowego krzesła, na którym, podparłszy podbr onią, zapatrzona w błyski ognia siedziała królowa Izabela.

  ała dwadzieścia dwa lata. Jej złote włosy, splecione w długie, wysoko upię-

  warkocze, tworzyły jakby dwa uchwyty amfory.

  uchała, jak jedna z francuskich dam dworu czyta wiersz Guillauma, diuka Akwitanii:

  e mogę pochwalić miłości,

  nie dała mi nic a nic

  ie miałem chwili radości. . .

  iewny głos damy dworu gubił się w sali zbyt wielkiej, aby niewiasty mogły w niej żyć szczęś

  awsze tak ze mn ˛

  bywało,

  miłość nie dała rozkoszy

  ic się z niej nie doznało. . .

  zbawiona miłości królowa westchnęła.

  Oto zaprawdę wzruszające słowa — rzekła — i jakby dla mnie. Ach! Minął

  czas, gdy wielcy panowie, jak ten diuk Guillaume, byli zarówno ćwiczeni w poezji, jak i w s jennej. Mówisz, że kiedy on żył? Przed dwustu laty?

  ożna by przysiąc, że strofy te napisano wczoraj [3].

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  11/241

  la samej siebie powtórzyła:

  e mogę pochwalić miłości,

  nie dała mi nic a nic. . .

  wilę siedziała zamyślona.

  Czy mam dalej czytać, Miłościwa Pani? — zapytała lektorka, trzymając palec na iluminow onie.

  Nie, miła przyjaciółko — odrzekła królowa — dosyć już dziś płakało moje serce. Wyprosto i zmieniając ton powiedziała:

  Mój kuzyn Dostojny Pan d’Artois oznajmił mi swe przybycie. Racz pani czuwać, rowadzono go natychmiast, gdy się pojawi.

  Przybył z Francji? Więc Miłościwa Pani będzie rada.

  Pragnę nią być. . . jeśli przywozi mi pomyślne wieści.

  adośnie rozjaśnioną twarzą wbiegła inna dama dworu. Była to Joanna z ro-du Joinville, małż Rogera Mortimera, jednego z pierwszych baronów Anglii.

  Pani! Pani! — wykrzyknęła. — On przemówił.

  Naprawdę? — odpowiedziała królowa. — I cóż rzekł?

  Uderzył w stół, Miłościwa Pani, i powiedział: „Chcę!”.

  yraz dumy pojawił się na pięknej twarzy Izabeli.

  Przyprowadźcie go do mnie — rozkazała.

  dy Mortimer wybiegła i po chwili powróciła, niosąc piętnastomiesięczne dziecko, ok

  żowe i tłuściutkie, które postawiła u stóp królowej. Przyodziane było w haftowaną złotem loru granatów, zbyt ciężką na tak małą istotkę.

  Więc, mój panie synu, powiedziałeś: „Ja chcę” — rzekła Izabela pochylając się, aby pogłask policzku. — Podoba mi się, że twój pierwszy wyraz — 

  słowo królów.

  iecko uśmiechało się do niej, kołysząc główką.

  A dlaczegóż on to powiedział? — podjęła królowa.

 • 8/18/2019 Druon Maurice - Królowie Przeklęci 1 - Król z Żelaza

  12/241

  Bo odmówiłam mu kawałka placka — odparła lady Mortimer.

  miech Izabeli szybko zgasł.

  Ponieważ zaczął mówić — rz