Dr Xavier Xiol Servei Aparell Digestiu Hospital ... • Antecedents de peritonitis...

download Dr Xavier Xiol Servei Aparell Digestiu Hospital ... • Antecedents de peritonitis bacteriana

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dr Xavier Xiol Servei Aparell Digestiu Hospital ... • Antecedents de peritonitis...

 • www.bellvitgehospital.cat

  Indicacions transplantament heptic

  Dr Xavier Xiol

  Servei Aparell Digestiu

  Hospital Universitari de Bellvitge

 • Perqu seleccionar candidats?

  Nmero de donants

  s limitat

  Desproporci entre el

  nmero de pacients

  amb malaltia heptica

  susceptible de

  trasplantament i els

  rgans disponibles

  Mortalitat por malaltia heptica (blau),

  tumors heptics (vermell) i nmero de

  trasplantaments realitzats (groc) a

  Catalunya. Modificat del Servei dInformaci i Estudis. Departament Sanitat i SS

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  2004 2005 2006 2007

 • Perqu seleccionar candidats?

  Aprofitar al mxim els

  fetges disponibles

  Seleccionar els que tenen

  ms probabilitats d'xit

  Considerar el

  trasplantament quan la

  supervivncia esperada

  sigui millor amb

  trasplantament

  Supervivncia dels pacients trasplantats

  a Catalunya. Registre de lOCATT

  0,82 als 3 anys

 • Supervivncia post THO

  Dades de Catalunya, 2002-2012

  0,82 als 3 anys

  0,79 als 4 anys

  Prioritzaci per MELD

  0,90 a 1 any

 • Trasplantament heptic. Lou Reed

  Lou Reed

 • Supervivncia post THO

  USA:

  1 any: 89%

  3 anys: 79,8%

  81,79 89,25

  Cleveland:

  1 any: 90%

  3 anys: 84%

  Catalunya:

  1 any: 90%

  3 anys: 82%

 • Candidats a trasplantament heptic

  Indicacions i contraindicacions consensuades des de lany 2007 per la Comissi Assessora de Trasplantament Heptic de lOCATT

  - Criteris dinclusi/exclusi de pacients

  - Criteris de prioritzaci de pacients adults en llista, basats en el sistema MELD

 • ndex de MELD

  MELD:

  3,8 loge bilirubina mgr/dl

  + 11,2 loge INR

  + 9,6 loge creatinina mgr/dl + 6,4

  - Bon ndex per predir mortalitat a curt termini (3 mesos)

 • http://www.mayoclinic.org/medical-professionals/model-end-stage-liver-

  disease/meld-model-unos-modification

 • Candidats a trasplantament heptic

  Que tingui indicaci

  Malaltia heptica greu

  Millor o nic tractament: trasplantament

  Supervivncia bona

  Que no tingui contraindicacions

  Socialment ben acceptat

 • Malaltia heptica greu

  Cirrosi heptica descompensada

  Cirrosis heptica + hepatocarcinoma

  Malaltia colestsica amb ictercia

  Polineuropatia amiloidtica familiar i altres malalties metabliques

  Insuficincia heptica aguda

 • Etiologia del trasplantaments fets a Catalunya

  Anys 2008-2012

  843 Trasplantaments heptics - Cirrosi 377 (44,7%)

  - Hepatocarcinoma 326 (38,7%) 703 (83,4%)

 • Cirrosi heptica

  Hepatocarcinoma

  Cirrosi + Hepatocarcinoma

  - VHC 126 + 158: 284 (40%) - Alcohol 150 + 86: 236 (33%)

  - Mixta 41 (6%)

  - VHB 7 + 17 24 (3%)

  Etiologia del trasplantaments fets a Catalunya

  Anys 2008-2012

  CH + HCC: 326 + 377 = 703

 • Contraindicacions

  Malaltia extraheptica greu

  Insuficincia cardaca, respiratria, cardiopatia isqumica....

  Neoplsia o infecci extraheptica

  Obesitat (IMC > 35)

  Edat avanada (> 68 anys)

  Trombosi portal i mesentrica

  Incapacitat per seguir controls i tractament o falta de suport familiar adequat

  Hepatopatia extremadament avanada que comporti un risc quirrgic inacceptable

 • Indicacions transplantament

  heptic a la cirrosi heptica

  descompensada

 • Cirrosi heptica descompensada:

  histria natural

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  0 1 3 5

  %

  Gins 1987

  Supervivncia

  Sol 2006

  Bruno 2013

 • Cirrosis heptica descompensada:

  indicacions de trasplantament

  Una descompensaci (ascites, encefalopatia) i MELD > 15 (i/o ndex Child-Pugh > 7 punts)

  Antecedents de peritonitis bacteriana espontnia

  Ascites refractria

  Sndrome hepatopulmonar

 • ndex de MELD

  Risc de morir amb THO

  vs en llista despera (1 any)

 • ndex de MELD

  Pacients amb cirrosi:

  MELD < 12 No shaurien de entrar en llista

  MELD < 15 no shaurien de trasplantar

  MELD > 19 Es prioritzen

 • Cirrosi heptica: histria natural Supervivncia desprs de la primera descompensaci

  Hemorragia digestiva

  Encefalopatia heptica

  Infecci

  Ascites

  Natural history of decompensated hepatitis C virus-related cirrhosis. A study of

  200 patients. Planas R, Ballest B, Alvarez MA, Rivera M, Montoliu S, Galeras JA, Santos J, Coll S, Morillas RM, Sol R. Journal of Hepatology 2004; 40: 823830

 • HDA por varices esofgiques:

  Bandes esofgiques

  Betabloquejants ms vasodilatadors

  DPPI (TIPS)

  No THO

  Tractament alternatiu al trasplantament

 • Pacients amb indicaci per sense possibilitat daccedir a trasplantament per MELD baix

  Ascites refractria

  Encefalopatia heptica

  Tractament alternatiu al trasplantament

 • Supervivncia ascites refractria

  tractats amb TIPS

 • Embolitzaci shunts porto-sistmics grans

  Embolization of Large Spontaneous Portosystemic Shunts for Refractory Hepatic

  Encephalopathy: A Multicenter Survey on Safety and Efficacy. Laleman W, Simon-Talero M, Maleux G, Perez M, Ameloot K, Soriano G, Villalba J, Garcia-Pagan JC, Barrufet M, Jalan R, Brookes J, Thalassinos E, Burroughs AK, Cordoba J, Nevenson F on behalf of the EASL-CLIF-Consortium. Hepatology 2013;57:2448-2457

  Estudi retrospectiu: 37 pacients

  amb encefalopatia crnica

  refractria tractats amb

  embolitzaci de shunts:

  - 100 dies: 59% lliures

  dencefalopatia

  - No empitjora la HT portal

  - MELD < 11 factor de bona

  resposta

 • Ascites refractria

  Meld baix

  Bilirubina < 50 umol (3 mgr)

  Plaquetes 75.000

  TIPS

  Encefalopatia heptica i MELD

 • Cirrosis heptica:

  criteris que depenen de l'etiologia

  Alcohol

  Abstinncia de 6 mesos

  Suport familiar

  No deterior neuropsicolgic

  No abs o addicci a drogues en un perode < 2 anys

 • Cirrosi heptica: histria natural

  Long-term Clinical Course of Decompensated Alcoholic Cirrhosis A Prospective Study of

  165 Patients. Alvarez MA, Cirera I, Sola R, Bargallo A, Morillas RM, Planas R. J Clin Gastroenterol 2011; 45:906911

  n 95% CI 1 any 5 anys

  Si 66 32 ( 4-60) 63% 36%

  No 99 78 (63-93) 95% 61%

  Supervivncia depenent del consum

  dalcohol en el seguiment

 • 78%

  69%

  VHC - VHC +

  Recidiva malaltia primria: VHC

  Reinfecci universal

  Recidiva del VHC

  devoluci ms rpida

  Incidncia de cirrosi del

  25-30% als 5 anys

  Menor supervivncia

  postrasplantament

  Pitjor resposta a

  tractament antiviral

  VHC - :78%

  VHC +: 69%

  Supervivncia post-THO dels

  pacients trasplantats a Catalunya

  VHC + (n=388) 70% 4 anys

  VHC - (n=455) 87% 4 anys

  (dades OCATT,anys 2008-2012)

 • Indicacions transplantament

  heptic a la cirrosi heptica

  amb hepatocarcinoma

 • Hepatocarcinoma: criteris de THO

  Criteris de Mil:

  Ndul nic: dimetre 5 cm

  Multinodular: 2 3 nduls, dimetre del ndul ms gran 3 cm

  Absncia de metstasis extraheptiques i dinvasi tumoral de grans vasos heptics

  Tumor no tributari de resecci quirrgica

  (ndul nic, Child A sense hipertensi portal significativa)

 • Hepatocarcinoma: criteris de THO

  Pacients operats per hepatocarcinoma:

  Si a la pea de resecci: invasi vascular o presncia nduls satllits i compleix criteris de THO (Ndul nic: dimetre < 5 cm, multinodular: 2 3 nduls, dimetre del ndul ms gran

  < 3 cm) tamb sindica THO

  # grau diferenciaci, invasi vascular, presncia nduls satllits

  Supervivncia a 5

  anys

  Supervivncia lliure

  malaltia

  Resecci 50-70% 20-30% #

  Trasplantament 70% 65-70%

 • Hepatocarcinoma: criteris de prioritzaci

  - Ndul nic entre 3 i 5 cm o 2-3 nduls, cap dells de ms de 3 cm.

  - Alfa-1-fetoprotena > 200 ng/ml

  - Fracs del tractament neoadjuvant

  19 punts. 1 punt ms cada 3 mesos en llista

 • Malalties colostsiques: criteris THO

  Cirrosi biliar primria Bilirubina > 100 mol/l (6 mg / dl)*

  Cirrosi descompensada

  * Sacostumen a trasplantar amb bilirubina > 160 mg/dl (10mg/dl)

  Bilirubina 100 + Creatinina normal + INR 1,2: MELD 15

  Bilirubina 160 + Creatinina normal + INR 1.2: MELD 17

 • Indicacions trasplantament heptic

  Cirrosi heptica descompensada i MELD > 15

  Hepatocarcinoma: 1 sol ndul< 5 cms

  fins 3 nduls, mxim 3 cms

  Cirrosis biliar primria: bilirubina superior a 100 umol

  Absncia de contraindicacions

  6 meses abstinncia alcohol / 2 anys abstenci drogues

 • Perspectives