Dr Tatjana Ćitić, odgovorni urednik RTS digital i RTS SAT

Click here to load reader

download Dr Tatjana Ćitić, odgovorni urednik RTS digital i RTS SAT

of 25

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dr Tatjana Ćitić, odgovorni urednik RTS digital i RTS SAT. OBLASTI I PRIORITETI STRATEGIJE 1. Elektronske komunikacije Otvoreni širokopojasni pristup Digitalno emitovanje televizijskog i radio-programa i digitalna dividenda Komunikaciona infrastruktura javnog sektora - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dr Tatjana Ćitić, odgovorni urednik RTS digital i RTS SAT

 • Dr Tatjana iti,odgovorni urednik RTS digital i RTS SAT

 • OBLASTI I PRIORITETI STRATEGIJE1. Elektronske komunikacijeOtvoreni irokopojasni pristupDigitalno emitovanje televizijskog i radio-programa i digitalna dividendaKomunikaciona infrastruktura javnog sektora2. E-uprava, E-zdravstvo i E-pravosue3. IKT u obrazovanju, nauci i kulturi4. Elektronska trgovina5. Poslovni sektor IKT (razvoj ljudskih resursa, intelektualne svojine...)6. Informaciona bezbednost (Borba protiv visokotehnolokog kriminala...)

 • Internet u nezaustavljivoj ekspanziji vie ugroava opstanak tampanih izdanja novina nego opstanak tradicionalne televizijeDa li klasino emitovanje programa odlazi u prolost, jer je preskupo i jer mu je ograniena dostupnost u odnosu na Internet televiziju?25% graana Srbije preko Interneta prati televizijski program i najvanije vesti (mladi i poslovni ljudi)U Belgiji 6 puta vei broj TV gledalaca od broja on-line gledalacaGlavna prednost Interneta je to se sadraji mogu itati, gledati ili sluati irom sveta, odnosno mediji vie nee zavisiti od fizike lokacije

 • Tehniki i programski prilagoavanje novim medijima (zbog opstanka u multimedijalnom okruenju novih medija) kao i bolji kvalitet slike i tona-ponuda interaktivnih, kreativnih i atraktivnih sadraja, segmentacija publike, personalizovani sadraji i usluge...

  Tehnoloko prilagoavanje konvergentnim uslugama

  Internet protokol televizija (IPTV) ili Internet televizija(WebTV, EnhancedTV) ?Telekom operatori -Tripl play usluga (IPTV, telefon, Internet)

 • U mnogim zemljama predstavlja osnovni nain za prijem TV programaNajbolji i najjeftiniji nain da se proizvod isporui istovremeno na veliki broj adresaOmoguava besplatan pristup (free-to-air), kao i kontrolisani pristup servisuTo je najbolji nain da se pristup TV sadraju omogui u formi univerzalnog pristupa

 • Ukupno 97,6% populacije ivi u domainstvima gde se koristi bar jedan televizor.

 • PRODUCT servis, specijalizovana ponudaPLACE platforme za distribuciju (IPTV, web, KDS, DTT, SAT, mobile)PRISE ostvarivanje profita i opstanak na trituPROMOTION promocija i brendiranje proizvodaPERSONALISATION personalizovane usluge

 • Oglaivaima se ve nudi mogunost da kupuju prostor za oglaavanje na osnovu demografskih podataka kao i na osnovu anra.Ad pop omoguava da se proizvod reklamira u pre-roll-u VoD-a, pruajui mogunost gledaocima da se istrauju osobine proizvoda kroz interaktivne slike.Ad bloom- omoguava da se pusti reklama pre emitovanja i da se pretvori u mikrosajt u okviru stranice VoD-a (video, osobine proizvoda, fotografije);Ad social- prua gledaocima mogunost da iskau svoje zadovoljstvo brendom koristei VoD plejer kako bi ih preporuili i pratili na relevantnim socijalnim mreama;Ad Interact prua gledaocima mogunost da u postojee oglase ubacuju detalje.

 • Digitalna televizija prua nove mogunosti za oglaavanje.EPG elektronski programski vodi je predvien i za komercijalne informacije.TRI NOVE TEHNIKE OGLAAVANJA:-SPLIT SCREEN OGLAAVANJE -(u ovom trenutku dozvoljeno u Velikoj Britaniji i Nemakoj). -VIRTUELNO REKLAMIRANJE npr. korienje panela na sportskim terenima gde emiter moe menjati reklamu iz sekunda u sekund(zabranjeno u Italiji, Francuskoj i Portugalu, dozvoljeno u grkoj i paniji,a pod odreenim uslovima i u Nemamakoj i Velikoj Britaniji).-INTERAKTIVNO OGLAAVANJE - omoguava gledaocima da kontroliu ta ele da gledaju i koliko dugo ele da budu izloeni reklamama, ali i da kupuju iz fotelje.

 • O BUDUNOSTI OGLAAVANJA NA DIGITALNOJ TELEVIZIJI E SVAKAKO ODLUITI POTROAI...

 • 61,3% interesovanje za sam koncept ponudeSa poveanjem godina starosti interesovanje opadaNajvee interesovanje meu visoko obrazovanim ispitanicimaNaklonost prema svim vrstama televizijskog programa

 • TiVo je novi digitalni video rekorder koji lako uklanja iritirajue reklame tokom emitovanja filmova i TV emisija i skladiti ih bez reklama.PLASIRANJE PROIZVODA , koje je, inae, u mnogim zemljama zabranjeno bi bilo jedino sigurno reenje ovog problema koje donosi digitalizacija.

 • Opstanak na medijskom tritu ije trendove razvoja diktiraju novi medijiMeoviti nain finansiranja RTV pretplata i marketingTranzicija od tradicionalnog oglaavanja ka digitalnom

 • Proirena programska i servisna ponudaPopularnost digitalnih tematskih kanala svakako doprinosi poveanju ukupne gledanosti javnih emitera i pomae im u ouvanju pozicije na tritu. (U sluaju gde su ranije opti programi komercijalnih emitera zauzeli prvu poziciju, uvoenjem tematskih programa medijski javni servisi teko mogu vratiti vodeu poziciju.)

 • Velika BritanijaNajgledaniji kanal u zemlji je BBC 1, sa 20.8% era.BBC 3, fokusiran na mlae gledaoce, svojim programom domaeg porekla, privlai sve vei auditorijum.FrancuskaKomercijalni kanal TF 1, je lider na francuskom tritu ve godinama. TVF je javni emiter sa udelom od 31.6% za svoja tri glavna kanala i tematskim France 4. Od 2005.godine, kada je lansiran, France 4 belei stalni rast era. ItalijaRAI, javni medijski servis tri opta kanala i jedanaest tematskih (DTT i satelit). Ukupni er je u porastu zahvaljujui rastu gledanosti tematskih kanala. Dominira na tritu 6 programa (3 RAI i 3 MEDIASET).

 • Dostupni u 13 evropskih zemaljaMedijski javni servisi nastoje da obezbede HD opte programe koje bi ponudili besplatno to veem broju stanovnitva.Meu prvima su ih lansirali britanski i francuski medijski javni servisi (BBC HD i TF1 HD). anrovski naziv Premium, odnosi se recimo na Canal+ koji emituje kombinovanu programsku ponudu filmskog i sportskog sadraja.

 • Na osnovu programske raznovrsnosti HD ponude planeri buduih HDTV sadraja moraju imati u vidu dve injenice. Prvo, u Evropi je prisutan preko satelitskih platformi veliki broj neevropskih HD programa Voom (Rainbow Media), Discovery, National Geographic, HBO ( Time Warner) koji su konkurentni evropskim HD sadrajima. ak se zakljuuje da Discovery distribuira u Evropi svoj dokumentarni program koji nema adekvatnu anrovsku konkurenciju, a da se HBO agresivnom ekspanzijom proirio na istono-evropskim medijskim tritima.

 • -Biznis model za digitalno doba - priprema za prelazak na digitalno emitovanje programa (tehnika, planska, produkciono-programska, organizaciona i kadrovska); -planiranje marketinga u skladu sa segmentacijom publike zbog pojave specijalizovanih programa-podsticaj naplate pretplate proirenom programskom i servisnom ponudom; -plasman RTS brenda na evropskom medijskom tritu ; -veliki izazov je i privui programskom i servisnom ponudom mlau populaciju (konzumente novih medija);

 • Prema Strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa planirano 4 multipleksaKarakteristike multipleksaSadri najvie 14 TV programa standardne rezolucijeDVB-T2 standard digitalnog emitovanja i MPEG-4 kompresija ,protok 2,5 MbpsPilot mrea- 11.11.2011.15 predajnikaProgrami nacionalnih emitera

 • Od 2005. RTS digitalno emituje u standardu DVB-T multipleks sa predajnika na Avali i Frukoj gori.26.novembra 2008. godine poelo emitovanje specijalizovanog programa kulture i umetnosti RTS digitalProgram se emituje sa predajnika na Avali i Crvenom otu, a dostupan je i gledaocima koji programe prate posredstvom KDS-a. Od septembra 2010. u multipleksu se emituje i TEST HD PROGRAM. Trenutno apkonvertovan RTS1 u kombinaciji sa direktnim prenosima u HD-u (izvorni HD signal).

 • NAJVANIJE JE DA OVU REVOLUCIJU VODI DOBAR SADRAJ, A NE TEHNOLOGIJA!