DORO HS 1008

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  97
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of DORO HS 1008

by Doro

USER GUIDE

Flexus Bluetooth Pendant HS1008

1 2 3 5 6 4

Svenska (se sidan 8-15)1 2 3 4

1 2 3 4

Norsk (se side 16-23)

Indikator Svarsknapp Laddningsuttag Av/p-knapp samt volymknapp

5 6

Mikrofon Magnethllare fr hrluren d denna ej anvnds

Indikator Svarknapp Ladingsuttak Av/p-knapp og volumknapp Indikator Besvarknap Udgang til opladning Til/fra-tast samt volumenknap

5 6

Mikrofon Magnetholder for hodetelefonen nr den ikke er i bruk

Dansk (se side 24-31)1 2 3 4

5 6

Mikrofon Magnetholder til hretelefonerne, nr de ikke er i brug

Suomi (sivut 32-39)1 2 3 4

Merkkivalo Vastauspainike 5 Latausliitnt 6 Virtakytkin ja nenvoimakkuuden

st Mikrofoni Magneettipidin kuulokkeelle sen ollessa kyttmttmn

1 2 3 5 6 4

English (see page 40-48)1 2 3 4

Indicator Respond button Charging socket On/off button and volume button

5 6

Microphone Magnetic holder for receiver when not in use

Franais (voir pages 49-57)1 2 3 4

Tmoin lumineux 5 Micro Bouton de prise de communication 6 Support magntique de rangement Prise du chargeur de lcouteur Touche de Marche/Arrt et Volume

Polski (patrz strony 58-66)1 2 3 4 Wskanik Przycisk odpowiedzi Gniazdo do adowania Przyciski wczania/wyczania i regulacji gonoci 5 6 Mikrofon Uchwyt magnetyczny do zawieszania suchawki, gdy nie jest uywana

Svenska

InstallationAllmntDetta headset r avsett att anvndas med telefoner som r kompatibla med Bluetooth och fungerar med headsetprofi len och handsfreeprofi len. Headsetet gr ven att anvnda till annan utrustning som r kompatibel med Bluetooth och headsetprofi len och/eller handsfreeprofi len. Denna manual beskriver anvndandet av hs1008 tillsammans med en telefonBluetoothfunktionen fungerar inte p samma stt p alla telefoner vilket kan medfra att hedsetet inte fungerar korrekt till alla typer av telefoner.

8

www.doro.com

Svenska

InstallationInkopplingHeadsetet mste registreras till din telefon fr att kunna anvndas! Se i telefonens manual hur man registrerar/parar ett Bluetooth-headset.

1. 2. 3. 4.

Anslut batteriet enligt illustrationen nedan och montera batteriluckan. Anslut den medfljande ntadaptern till eluttaget. Anslut ntadaptern till laddningsuttaget och ladda i 24 timmar. Tillse att headsetet r pslaget och att indikatorn blinkar omvxlande orange och bltt. Om indikatorn inte blinkar orange och bltt, tryck och hll nedtryckt bde av/p knappen och svarsknappen samtidigt tills indikatorn blinkar orange och bltt. 3676 d telefonen efterfrgar detta.

5. Flj telefonens manual fr registrering/parning av Bluetooth enhet/headset, ange headsetets kod 6. Nr registreringen har lyckats blinkar indikatorn bltt var femte sekund.

Observera!

Anvnd endast originaladapter (SF41-0500300RG/RB)!

www.doro.com

9

Svenska

HandhavandeAtt ringaSe telefonens manual hur uppringning fungerar, nedan frklaras det vanligaste frfarandet.

1. Tryck nskat telefonnummer. 2. Tryck p telefonens uppringningsknapp och tala i headsetet, headsetets indikator lyser fast bltt. 3. Avsluta samtalet med headsetets svarsknapp.

Att svara1. Invnta ringsignal i headsetet, indikatorn lyser bltt. 2. Det inkommande samtalet besvaras med headsetets svarsknapp. 3. Avsluta samtalet med headsetets svarsknapp.

10

www.doro.com

Svenska

HandhavandeObservera!Om headsetet inte kan f kontakt kommer en varningssignal att hras. Problemet kan bero p att batterierna r dliga, att headsetet r fr lngt frn den enheten det anvnds till eller att alla verfringskanaler r upptagna.

VolymkontrollLjudstyrkan kan justeras med knappen p sidan, nr hgsta volym r uppndd hrs tre pip.

Av-/pslagningSl av headsetet genom att hlla ! intryckt i ngra sekunder, ett antal toner bekrftar att headsetet stngs av. Sl p headsetet genom att hlla ! intryckt i ngra sekunder, en ton bekrftar att headsetet r pslaget .

www.doro.com

11

Svenska

HandhavandeBatteriNr batterierna r fullt uppladdade rcker de till cirka 72 timmars vilotid eller cirka 3 timmars samtalstid. Tiderna frutstter normal rumstemperatur. Tiderna kan skilja sig fr typ av enhet eller typ av telefon headsetet anvnds tillsammans med. En normal uppladdning med tomma batterier tar cirka 2 timmar. Nr batteriet nstan r helt slut hrs tre pip och indikatorn blinkar rtt. Headsetet har inbyggd laddningsautomatik vilket medfr att batterierna inte kan bli verladdade eller ta skada av att ligga "fr lnge" p laddning. Under laddning lyser indikatorn orange, nr batterierna r fulladdade skiftar indikatorn till bltt.

RckviddI normal milj r headsetets rckvidd cirka 10 meter. Rckvidden varierar beroende p om radiovgorna som verfr samtalet begrnsas av hinder p vgen. Maximal rckvidd frutstter att det r helt fritt mellan headset och den andra enheten. I tt bebyggelse, hus, lgenheter etc begrnsas rckvidden.

12

www.doro.com

Svenska .

vrigt

Ingen kontakt med den andra enhetenKontrollera att batteriet r uppladdat. Kontrollera att headsetet r registrerat till den andra enheten, vid behov utfr registreringen p nytt, se sidan 9, inkoppling. Kontrollera att headsetet r innanfr dess rckvidd. Kontrollera headsetets volymkontroll samt volymkontrollen p den andra enheten. Tillse att headsetets mikrofon hnger fritt och inte tcks av kldesplagg och liknande. Tillsammans med vissa mobiltelefoner ringer det inte i headsetet. Tillsammans med vissa mobiltelefoner kopplas bluetooth-lnken ner d headsetet inte anvnts p ett tag, aktivera bluetooth-lnken igen med ett kort tryck p headsetets svarsknapp.

Lgt/hgt ljud i headsetet Motparten klagar p lgt ljud Ingen ringsignal i headsetet

www.doro.com

13

Svenska . Dlig ljudkvalit i headsetetTillsammans med vissa mobiltelefoner kan det frekomma strningar och svagt brus i headsetet. Batteriet kan vara p vg att ta slut (stt headsetet p laddning).

vrigt

Varningston under anvndandeOm headsetet trots ovanstende tgrder inte fungerar, tag kontakt med det inkpsstlle dr apparaten kpts fr service. Glm ej inkpskvitto/fakturakopia.

14

www.doro.com

Svenska .

vrigt

GarantiDenna apparat har ett rs normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inkpsstllet. Garantiservice utfrs endast mot uppvisande av giltigt inkpskvitto/fakturakopia. Garantitagandet gller inte om felet beror p olyckshndelse eller liknande, alternativt verkan, intrngande vtska, vanvrd, onormalt brukande, dlig sktsel eller ngot annat missfrhllande p anvndarens sida. Garantin gller inte heller fr fel som uppsttt p grund av ska eller andra elektriska spnningsvariationer. Fr skerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under skvder. Batterier r frbrukningsartiklar och omfattas ej av ngra garantitaganden. Om andra batterier n original batterier anvnts gller ej heller garantin.

Declaration of conformityDoro deklarerar hrmed att produkten Flexus Bluetooth Pendant HS1008 verensstmmer med de vsentliga kraven och vriga relevanta bestmmelser i direktiv 1999/5/EC. Kopia av tillverkardeklarationen fi nns p www.doro.com/dofc

www.doro.com

15

Norsk

InstallasjonGenereltDette headsettet er beregnet p brukes med telefoner som er kompatible med Bluetooth og fungerer med headsettprofi len og frihndsprofi len. Headsettet kan ogs brukes med annet utstyr som er kompatibelt med Bluetooth og headsettprofi len og/eller frihndsprofi len. Denne hndboken beskriver bruken av hs1008 sammen med en telefon. Bluetoothfunksjonen fungerer ikke p samme mte p alle telefoner, og dette kan medfre at hodesettet ikke fungerer korrekt med alle typer telefoner.

16

www.doro.com

Norsk

InstallasjonTilkoblingHeadsettet m registreres mot din telefon fr det kan brukes! Se i hndboken for telefonen hvordan man registrerer/parrer et Bluetooth-headsett. 1. Sett inn batteriet i henhold til illustrasjonen nedenfor, og sett p batteridekselet. 2. Koble den medflgende omformeren til et strmuttak. 3. Koble omformerledningen til ladekontakten, og lad opp utstyret i 24 timer. 4. Pass p at headsettet er sltt p, og at indikatoren blinker vekselvis oransje og bltt. Hvis indikatoren ikke blinker oransje og bltt, holder du bde av/p-knappen og svarknappen trykket inn samtidig inntil indikatoren blinker oransje og bltt. 5. Flg anvisningene i telefonhndboken for registrering/parring av Bluetooth-enhet/headsett, og oppgi headsettets kode som 3676 nr telefonen spr om dette. 6. Nr registreringen er vellykket utfrt, blinker indikatoren bltt hvert femte sekund.

Merk!

Bruk bare originaladapter (SF41-0500300RG/RB)!

www.doro.com

17

Norsk

Bruksanvisning ringeSe i telefonhndboken hvordan oppringing fungerer; nedenfor beskrives den vanligste fremgangsmten. 1. Trykk nsket telefonnummer. 2. Trykk p telefonens oppringingsknapp og snakk i headsettet, mens headsettets indikator lyser fast bltt. 3. Avslutt samtalen med svarknappen p headsettet.

svare1. Avvent ringesignal i headsettet; indikatoren lyser bltt. 2. Svar p det innkommende anropet med svarknappen. 3. Avslutt samtalen med svarknappen p headsettet.

18

www.doro.com

Norsk

BruksanvisningMerk!Hvis headsettet ikke fr kontakt, vil du hre et varselsignal. Problemet kan skyldes at batteriene er drlige, at hndsettet er for langt fra telefonen det brukes med, eller at alle overfringskanalene er opptatt.

Volumkontroll

Lydstyrken kan justeres med knappen p siden. Tre pip hres nr maksimalt volum er ndd.

Sl av eller p

Sl av headsettet ved holde ! trykket inn i noen sekunder, og et antall toner bekrefter at headsettet