DOKUMEN TIDAK TERKAWAL MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PKU TIDAK... · PDF file PKPS-MSWP-08 ....

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DOKUMEN TIDAK TERKAWAL MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PKU TIDAK... · PDF file PKPS-MSWP-08 ....

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

  MS ISO 9001: 2000

  PKPS-MSWP-08

  PROSEDUR KUALITI

  PENGURUSAN PENERIMAAN WANG HASIL & WANG JAMIN

  Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: Tandatangan: Tandatangan: ……………………………………. ………………………………………. Jawatan: Ketua Pendaftar Jawatan: Ketua Hakim Syarie Tarikh : Tarikh : SALINAN TERKAWAL NO. : JAWATAN:

  KELUARAN: 2 PINDAAN:0 TARIKH: 20 NOV 2006 HELAIAN: 1/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  1. OBJEKTIF

  Untuk menyediakan kaedah bagaimana menguruskan penerimaan dan

  penyimpanan Wang Hasil dan Wang Jamin selaras dengan Arahan

  Perbendaharaan dan Pekeliling Perbendaharaan .

  2. SKOP

  Prosedur ini digunakan di Bahagian Kewangan Mahkamah Syariah

  Wilayah Persekutuan untuk menguruskan penerimaan Wang Hasil dan

  Wang Jamin bagi kes Mal dan Jenayah.

  3. DEFINISI

  BIL ISTILAH PENGERTIAN

  3.1 Wang Hasil Semua fi yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan di MSWP atau denda yang diperintahkan dibayar oleh Mahkamah ke atas pesalah.

  3.2 Wang Jamin Sejumlah wang yang diperintahkan oleh Mahkamah yang kena dibayar oleh OKT untuk menjamin kehadirannya di Mahkamah pada tarikh perbicaraan.

  3.3 Resit Kew.104 Resit kewangan 104 Arahan Perbendaharaan

  HELAIAN: 2/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  4. SINGKATAN

  BIL SINGKATAN PENGERTIAN

  4.1 Pen. Pendaftar Penolong Pendaftar

  4.2 PPT Penolong Pegawai Tadbir

  4.3 PT Pembantu Tadbir

  4.4 Pemb. Pendaftar Pembantu Pendaftar

  4.5 PTR Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)

  4.6. PAR Pembantu Am Rendah

  5. RUJUKAN

  5.1 MK-MSWP-01 5.2 PKU-MSWP 01 -03

  5.3 Arahan Perbendaharaan ( Bab B – Acara Perakaunan)

  HELAIAN: 3/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  6. TANGGUNGJAWAB & TINDAKAN

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN A. PENERIMAAN WANG HASIL/WANG

  JAMIN DAN PEMBAYARAN MASUK KE DALAM BANK

  PT/Pemb.Pendaftar 1. Menerima Wang Hasil/Wang Jamin secukupnya mengikut yang ditulis dalam resit Kew.104./resit komputer

  PT 2. Mencatatkan dalam Buku Tunai Cerakinan

  untuk mendapat jumlah kutipan harian dan campurkan jumlah wang yang disimpan pada hari sebelumnya.

  3. Menyimpan di dalam “save box”/peti besi

  sebelum dimasukkan ke dalam bank sekiranya Wang Hasil/Wang Jamin diterima melebihi jam 2.00 petang.( tertakluk kepada jadual Bank)

  4. Jika Wang Hasil/Wang Jamin diterima

  sebelum jam 2.00 petang atau melebihi RM500.00 ambil tindakan para 5 untuk memasukkan Wang Hasil/Wang Jamin ke dalam bank. Wang Hasil/Wang Jamin masih boleh disimpan di dalam peti besi jika tidak melebihi RM500.00 dan perlu dimasukkan ke dalam Bank dalam masa 5 hari bekerja.

  5. Melengkapkan Borang Penyata Pemungut

  dan pastikan kod jamin dan hasil adalah betul. 6. Menyerahkan Buku Tunai Cerakinan dan

  Borang Penyata Pemungut bersama Wang Hasil/Wang Jamin kepada Pendaftar /PPT/Pen.P untuk semakan dan pengesahan.

  HELAIAN: 4/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  Pendaftar/ Pen.Pendaftar / PPT

  7. Menyemak dan memastikan Wang Hasil/Wang Jamin mencukupi mengikut Buku Tunai Cerakinan beserta Borang Penyata Pemungut. Jika lengkap, tandatangani Buku Tunai Cerakinan dan Borang Penyata Pemungut, jika tidak kembalikan kepada PT untuk diperbetulkan

  PT

  8. Memasukkan Wang Hasil/Wang Jamin ke dalam bank dan dapatkan salinan-salinan Borang Penyata Pemungut yang telah dicetak oleh bank.

  9. Serahkan salinan-salinan Borang Penyata

  Pemungut kepada Pendaftar/Pen. Pendaftar /PPT untuk pengesahan.

  Pendaftar /Pen. Pendaftar /PPT PT

  10. Mencatatkan pengesahan diruangan cetakan komputer bank perkara berikut:-

  a. Tandatangan ringkas b. Tarikh

  11. Menyerahkan semula salinan Borang Penyata

  Pemungut kepada PT untuk tindakan selanjutnya.

  12. Menfailkan salinan-salinan Borang Penyata Pemungut ke dalam Fail Penyata Pemungut.

  13. Melengkapkan Buku Tunai Cerakinan mengenai

  butiran Wang Hasil/Wang Jamin pada setiap hari sama ada selepas memasukkan wang ke dalam bank atau tidak,

  14. Mendapatkan tandatangan Pendaftar/

  Pen.Pendaftar/PPT disetiap jumlah harian dan jumlah Wang Hasil/Wang Jamin yang dimasukkan bank pada Buku Tunai Cerakinan pada setiap hari.

  HELAIAN: 5/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN B. PENGHANTARAN PENYATA PEMUNGUT/

  PENYATA AKUAN TUNAI DAN PENYATA PENYESUAIAN FLIMSI KEPADA AKAUNTAN NEGARA

  PT 15. Menyediakan Draf Borang Kawalan

  Kelompok (Kew.302), Baucer Bayaran (Kew. 304) dan serahkan kepada PTR untuk ditaip.

  16. Menyerahkan kepada Pendaftar/Pen.

  Pendaftar/PPT untuk ditandatangani.

  Pendaftar/Pen.Pendaftar/ PPT

  17. Menyemak dan memastikan borang lengkap serta tepat dan tandatangan. Jika tidak lengkap kembalikan semula kepada PT.

  PT/Pemb.P

  18. Menyerahkan Borang Kawalan Kelompok (Kew.302) berserta dengan salinan-salinan Borang Penyata Pemungut kepada PAR untuk dihantar secara serahan tangan kepada Jabatan Akauntan Negara.

  19. Menjumlahkan keseluruhan Wang

  Hasil/Wang Jamin di dalam Buku Tunai Cerakinan pada akhir bulan dan dapatkan tandatangan dan cop Pendaftar/ Pen.Pendaftar/PPT di akhir jumlah tersebut.

  HELAIAN: 6/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  20. Mengedarkan dokumen berikut secara serahan tangan kepada Jabatan Akauntan Negara /Jabatan Perdana Menteri /Akauntan Negara Sabah sebelum 10 haribulan setiap bulan yang berikutnya. a. Surat iringan ,

  b. Penyata Borang Hasil Yang Dikawal, c. Helaian asal Buku Tunai Cerakinan d. Salinan-salinan pendua resit Wang Hasil/Wang

  21. Menerima Penyata Flimsi Hasil dari Jabatan

  Akauntan Negara. Cop tarikh penerimaan pada Penyata Flimsi Hasil.

  22. Menyemak Penyata Flimsi Hasil untuk

  disesuaikan dengan Buku Tunai Cerakinan.

  23. Jika ada pelarasan, sediakan penyata penyesuaian dan sediakan surat iringan untuk dihantar kepada Jabatan Akauntan Negara tidak lewat 14 hari dari tarikh flimsi diterima.

  24. Jika tiada pelarasan, maklumkan kepada

  Jabatan Akauntan Negara melalui format surat pengesahan penyesuaian yang telah ditentukan oleh Jabatan Akauntan Negara tidak lewat dari 14 hari juga.

  25. Simpan Fail.

  HELAIAN: 7/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  7. CARTA ALIRAN A. TERIMAAN WANG HASIL/WANG JAMIN/PEMBAYARAN MASUK DALAM BANK

  Terima Wang Hasil/Wang Jamin secukupnya mengikut

  MULA

  yang ditulis dalam resit Kew.104/ resit komputer Catatkan dalam buku cerakinan Simpan Selepas jam dalam 2.00 ptg Sebelum jam 2.00 ptg dan Peti & kurang melebihi RM500 Besi RM500.00

  Isi deraf Borang Penyata Pemungut dengan lengkap

  Serah deraf Baucar Bayaran dan Borang Penyata Pemungut kepada Pendaftar /Pen.Pendaftar /PPT

  Semak Baucar Bayaran dan Borang Penyata Pemungut

  Tidak Lengkap/ Betul?

  Kembalikan untuk Ya diperbetulkan

  Tandatangan Baucar Bayaran dan Borang Penyata Pemungut

  A

  HELAIAN: 8/15

 • DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGURUSAN WANG PKPS - MSWP - 08 HASIL/WANG JAMIN

  Masukkan Wang Hasil/Wang Jamin kedalam Bank dan dapatkan salinan- salinan Borang Penyata Pemungut yang telah dicetak komputer bank

  Serahkan kepada Pendaftar /Pen. Pendaftar /PPT untuk pengesahan

  Buat pengesahan diruangan cetakan komputer dengan cara:- i) Tandatangan ringkas ii) Tarikh

  A

  Failkan satu salinan salinan Borang Penyata Pemungut ke dalam fail Penyata Pemungut. Pada setiap hari samada selepas memasukkan wang ke dalam bank atau tidak, isikan dengan lengkap Buku Tunai cerakinan segala butiran WANG