DÜŞÜNCE DÜNYASINDA - Türk Akademisi - TASAV ... Tel-Faks: 0.312 230 07 23...

Click here to load reader

 • date post

  03-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DÜŞÜNCE DÜNYASINDA - Türk Akademisi - TASAV ... Tel-Faks: 0.312 230 07 23...

 • D Ü Ş Ü N C E D Ü N Y A S I N D A

 • BOŞ SAYFA

 • DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ SİYASET VE KÜLTÜR DERGİSİ

  Yıl: 2 | Sayı: 12 | Kasım-Aralık 2011 | ISSN 1309-601X İki ayda bir yayımlanır.

  Sahibi GÜNTÜLÜ EĞİTİM YAYINCILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Yücel

  Editörler Prof. Dr. E. Semih Yalçın - Prof. Dr. Zuhal Topçu

  Sayı Editörü Dr. Veysi Kayıran

  Yayın Kurulu Prof. Dr. Hasan Tunç

  Prof. Dr. Mustafa Erdem Prof. Dr. Mevlüt Karakaya

  Prof. Dr. Necdet Hayta Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran

  Doç. Dr. Ali Yakıcı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş Yrd. Doç. Dr. V. Savaş Yelok

  Dr. Veysi Kayıran

  Kapak ve Sayfa Tasarım: Mehmet Fidancı

  Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın - Hakemli Dergi

  Büro İç Hizmetler Atakan Türkyılmaz

  Adres: 1.Cad. Nu. : 43/4 06520 Balgat-Ankara

  Te.: +90 (312) 287 88 99 Faks: +90 (312) 285 44 99

  Web: www.turkizdergisi.com.tr e-posta: [email protected]

  Fiyatı: 10 TL

  Basım Yeri Net Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

  Necatibey Cad. Lale Sok. Nu.: 21/27 Yenişehir/Ankara Tel-Faks: 0.312 230 07 23

  Basım Tarihi: 2011 - Ankara

  Abonelik İçin: 0.312 287 88 99 Nu.lı telefondan Atakan TÜRKYILMAZ

 • Prof. Dr. Abdurrahman Küçük Ankara Ü

  Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu Ankara Ü

  Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu Gazi Ü

  Prof. Dr. Ahmet Aksoy Gazi Ü

  Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu Ankara Ü

  Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Mimar Sinan Ü

  Prof. Dr. A.Kadir Yuvalı Erciyes Ü

  Prof. Dr. Azmi Yetim Gazi Ü

  Prof. Dr. Beğlü Eke Erciyes Ü

  Prof. Dr. Çetin Elmas Gazi Ü

  Prof. Dr. E.Ethem Atay Gazi Ü

  Prof. Dr. Enver Bozkurt Kırıkkale Ü

  Prof. Dr. Esma Şimşek Fırat Ü

  Prof. Dr. Hacı Duran Adıyaman Ü

  Prof. Dr. Hasan Onat Ankara Ü

  Prof. Dr. Hayrani Altıntaş Ankara Ü

  Prof. Dr. H.İbrahim Yalın Gazi Ü

  Prof. Dr. Hikmet Öksüz KTÜ

  Prof. Dr. Kadir Arıcı Gazi Ü

  Prof. Dr. Kamil Aydın Atatürk Ü

  Prof. Dr. Mehmet Saray Yeditepe Ü

  Prof. Dr. Mehmet Şahingöz Gazi Ü

  Prof. Dr. Meral Töreyin Gazi Ü

  Prof. Dr. Murat Sezginer Gazi Ü

  Prof. Dr. Musa Şaşmaz Niğde Ü

  Prof. Dr. Musa Taşdelen Sakarya Ü

  Prof. Dr. Mustafa İlbaş Gazi Ü

  Prof. Dr. Nadim Macit Ege Ü

  Prof. Dr. O.Üçler Bulduk Ankara Ü

  Prof. Dr. O. Kürşat Ünal Gazi Ü

  Prof. Dr. Recai Coşkun Sakarya Ü

  Prof. Dr. Recep Kılıç Ankara Ü

  Prof. Dr. Sabahat Deniz Marmara Ü

  Prof. Dr. Sadettin Gömeç Ankara Ü

  Prof. Dr. Temel Çalık Gazi Ü

  Prof. Dr. Vahit Doğan Gazi Ü

  Prof. Dr. Yaşar Özbay Gazi Ü

  Doç. Dr. Bülent Yavuz Gazi Ü

  Doç. Dr. Celalettin Yavuz Türksam

  Doç. Dr. Doğan Cansızlar Bilgi Ü

  Doç. Dr. Faruk Bilir Selçuk Ü

  Doç. Dr. Hanife Güz Gazi Ü

  Doç. Dr. Hasan Ali Karasar Bilkent Ü

  Doç. Dr. Hüsniye Canbay İnönü Ü

  Doç. Dr. Kemalettin Kuzucu Trakya Ü

  Doç. Dr. Kemal Üçüncü KTÜ

  Doç. Dr. Mehmet Akif Okur Gazi Ü

  Doç. Dr. Mukadder Boydak Fırat Ü

  Doç. Dr. Nurcan Toksoy Erzincan Ü

  Doç. Dr. Selçuk Duman Gazi Osman Paşa Ü

  Doç. Dr. Şener Büyüköztürk Başkent Ü

  Doç. Dr. Şeref İba Çankaya Ü

  Doç. Dr. Taner Tatar İnönü Ü

  Doç. Dr. Tevfik Gülsoy Atatürk Ü

  Doç. Dr. Timuçin Kodaman S.Demirel Ü

  Doç. Dr. Ümit Kocasakal Galatasaray Ü

  Doç. Dr. Suna Başak Gazi Ü

  Yrd. Doç.Dr. Ahmet Turgut Niğde Ü

  Yrd. Doç.Dr. Erkan Göksu Gazi Osman Paşa Ü

  Yrd. Doç.Dr. Hatice Mumyakmaz Cumhuriyet Ü

  Yrd. Doç.Dr. Murat Taşdemir Osmangazi Ü

  Yrd. Doç.Dr. Türkan Erdoğan Pamukkale Ü

  Yrd. Doç.Dr. Yalçın Sarıkaya Giresun Ü

  Yrd. Doç.Dr. Yaşar Kaya İnönü Ü

  Yrd. Doç.Dr. Yüksel Topaloğlu Trakya Ü

  D A N I Ş M A K U R U L U

 • İ Ç İ N D E K İ L E R

  Editör / Sunuş 7

  Anayasal Terör | Prof. Dr. Hasan Tunç 9

  Terör – Siyaset İlişkisi ve PKK Terörünün “Anlaşılabilir Mantıksızlığı” Şükrü Alnıaçık 21

  Terör Dedikler | Yağmur Tunalı 49

  İnsan Hakları ve Terör | Doç. Dr. Faruk Bilir 57

  Bölücülük Temelinde Terör, Siyaset ve Türkiye | Prof. Dr. Özcan Yeniçeri 67

  PKK Terörüyle Mücadele Kararlılık – Siyaset – Strateji Belirsizliği Doç. Dr. Celalettin Yavuz 89

  Kendi Kavramlarımızla Dünyayı Yeniden Kurmak | Arslan Küçükyıldız 103

  Küresel ve Bölgesel Sorunlar Bağlamında Türkiye’de Terör ve Terörizm Prof. Dr. E. Semih Yalçın 109

  Terörizmin Siyasallaşma Süreci ve Türkiye | Doç. Dr. Selçuk Duman 123

  Türk Milleti, Türk Milliyetçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Doç. Dr. Mustafa Talas 143

  Küstüm Sana Oğlum | Av. Hüseyin Özbek 151

 • S U N U Ş

  7

  TERÖRÜ AZDIRAN POLİTİKALAR

  60’lı yılların ortalarından beri Türkiye’nin gündeminden düşmeyen terör, özellikle 1984 yılından bu yana yeni bir veçhe kazanarak birinci sıraya oturmuştur.

  Cumhuriyet tarihimiz boyunca terörün ve terörizmin her türünü yaşamış olan Tür- kiye’de hastalığa konulan yanlış teşhisler, meselenin çıkmaza girmesinin başlıca sebep- lerinden biri olarak görülmelidir.

  1963 yılının Aralık ayında Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan “Kanlı Noel" saldırıları sonrasında baş gösteren soruna Türkiye, Ada’daki Türk varlığının garantörü olarak mü- dahalede bulunmuştur. Buna mukabil, Türkiye’nin karşısına uluslararası güçler tara- fından terör kartı çıkarılmış, Ermeni terör örgütü Asala’nın eylem ve cinayetleri birbirini kovalamıştır. 1970’li yıllardan 1980 yılının 12 Eylül’üne kadar uzanan süreçteyse Mark- sist grupların halkı, devleti ve devlet kurumlarını hedef alan terörist faaliyetleri ülkeyi kan gölüne çevirmiştir.

  1980 yılının 12 Eylül’ünde yapılan askerî darbenin planlayıcı ve uygulayıcıları, yö- netime el koymalarına terör olaylarını gerekçe göstermişlerdir. Darbe öncesinde Türki- ye’de yaşanan siyasi olaylar iyi tahlil edilemediği ve darbenin mimarları dışarıdan maniple edildiği için çözüm adına yanlış karar ve tedbirler alınmıştır. Darbenin ve dar- becilerin soruna ne kadar yanlış teşhis koyduğu, 1984 yılından itibaren terörün başka bir yüzüyle karşılaşıldığında bariz şekilde ortaya çıkmıştır. 80’li yıllardan günümüze kadar Türkiye’nin iç ve dış sorunlarında terör, tayin edici bir faktör olarak yer almıştır.

  Türkiye toprakları, jeopolitik ve jeostratejik konumu dolayısıyla tarih boyunca te- rörü ve terörizmi hedefleri için taşeron olarak kullanan uluslararası güçlerin faaliyet alanı içinde kalmıştır. O bakımdan ülkemizin terör potansiyeli yüksektir. Türkiye’nin nazik konumunu iyi analiz eden uluslararası güçler ve özellikle ABD, son yıllarda Orta Doğu politikalarını buna göre şekillendirmiş, Türkiye-ABD ve Türkiye-AB ilişkilerinde terör maddesi gündemin ilk sırasındaki yerini korumuştur.

  Batılı güçlerin bölgedeki çıkarları, 1984 yılı sonrasında çeşitli senaryolarla hayata geçirilmeye çalışılırken, Irak ve Türkiye topraklarında mandater ve güdümlü devlet- çikler oluşturulması planlarına hız verilmiştir. Bu planların bir parçası da Türkiye’de yaşayan ve Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Kürtlerin bölücü ve ayrıştırıcı terör faaliyetlerinin faili hâline getirilmesi olmuştur. 80’li yılların ikinci yarısından sonra günümüze kadar taşeron örgüt PKK eliyle hızla tırmandırılan bölücü terör, konjonktü- rel gelişmeleri takip ederek eylemlerini yönlendirmiştir.

  AKP’nin 2002’de iktidara gelmesiyle yönetimin teröre o güne kadarki bakışının değiştiği gözlenmiştir. Bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle terör sorununa çözüm için “açılım” adı altında muğlak ve okunması güç bir reçete sunulmuştur. Ancak “açılım”, terörü ortadan kaldırmak şöyle dursun, daha da azdırmıştır. “Açılım” söyle- minin yarattığı kafa karışıklığı ve siyasi otorite zaafı, teröre destek veren çevreleri umut-

 • 8

  landırmış, AKP Hükûmetinin teröristle anlaşma, uzlaşma yolu arama, taviz verme, etnik kimliği tanıma, devlet sistemini değiştirme gibi yanlışları bunu takip etmiştir.

  Artık öyle bir noktaya ulaşılmıştır ki bölücü terör örgütünün eylemleri devleti böl- meye yönelik açık bir tutuma dönüşmüştür. Bölücü unsurlar ve siyasi temsilcileri, ana dilde eğitimin serbest olması, etnik bir dilin Anayasa’da yer alması gibi istekleri yeterli görmeyerek sözde devletleri için toprak talebinde bulunma cüretini göstermişlerdir. Devletin teröre karşı askerî çözümlere başvurma ve iç güvenlik harekâtı uygulama gibi yöntemleri ise “insan haklarını ihlal” şeklinde suçlanır olmuştur. Ayrılıkçı, eli kanlı terör örgütüyle onların eylemlerini haklı ve masum bulan Cumhuriyet düşmanları aynı zih- niyetin parçası hâline gelmişlerdir.

  Ne yazık ki terör ve t