Dobro došli u HUAWEI - · PDF file• Instalirajte bezbednosni softver ili zakrpe...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dobro došli u HUAWEI - · PDF file• Instalirajte bezbednosni softver ili zakrpe...

 • Dobro doli u HUAWEI

  Kratko uputstvoHUAWEI U8815

 • Line informacije i bezbednost podatakaKorienje nekih funkcija ili aplikacija drugih proizvoaa na svom ureaju moe da dovede do gubitka vaih linih informacija i podataka ili oni mogu da budu dostupni drugima. Preporuuje se nekoliko mera koje e vam pomoi da zatitite line i poverljive informacije.

  Drite va ureaj na bezbednom mestu kako biste spreili njegovo neovlaeno korienje.

  Podesite da se ekran vaeg ureaja zakljuava i kreirajte lozinku ili emu za otkljuavanje da biste ga otkljuali.

  Povremeno napravite rezervnu kopiju linih informacija koje se nalaze na SIM/UIM kartici, memorijskoj kartici ili se uvaju na memoriji ureaja. Ukoliko promenite ureaj, obavezno premestite ili izbriite sve line informacije na svom ureaju.

  Ukoliko vas brinu virusi kada primate poruke ili e-poruke od nepoznate osobe, moete ih izbrisati a da ne morate da ih otvorite.

  Ukoliko ureaj koristite da biste pregledali Internet, izbegavajte veb sajtove koji bi mogli da predstavljaju rizik po bezbednost kako biste izbegli krau linih informacija.

  Ukoliko koristite usluge kao to je Wi-Fi povezivanje ili Bluetooth, postavite lozinke za ove usluge kako biste spreili neovlaeni pristup. Kada se ove usluge ne koriste, iskljuite ih.

  Instalirajte ili nadogradite bezbednosni softver ureaja i redovno ga skenirajte da biste utvridili ima li u njemu virusa.

  Uverite se da nabavljate aplikacije drugih proizvoaa iz legitimnog izvora. Preuzete aplikacije drugih proizvoaa trebaju da budu skenirane kako bi se utvrdilo ima li u njima virusa.

  Instalirajte bezbednosni softver ili zakrpe koje izdaje Huawei ili pruaoci aplikacija drugih proizvoaa.

 • Neke aplikacije zahtevaju i prenose informacije o lokaciji. Kao rezultat toga, drugi proizvoa moe biti u mogunosti da razmenjuje vae informacije o lokaciji.

  Va ureaj moe da obezbedi informacije o otkrivanju i dijagnozi dobavljaima aplikacija drugih proizvoaa. Prodavci drugih proizvoaa koriste ove informacije za poboljanje svojih proizvoda i usluga.

  Ukoliko vas brine bezbednost linih informacija i podataka, obratite se na adresu mobile@huawei.com.

  ta se nalazi u pakovanju Mobilni telefon Punja Baterija

  Slualice USB kabl Kratko uputstvo

 • Telefon na prvi pogled

  Sve slike u ovom vodiu su iskljuivo referentno uputstvo za vas. Stvarni prikaz funkcija na vaem telefonu moe biti drugaiji od onih koje su opisane ovde, u zavisnosti od verzije softvera.

  Instaliranje SIM karticePostoje dva koraka za instaliranje SIM kartice:

  1. Skinite poklopac odeljka za bateriju.2. Umetnite SIM karticu.

  SlualicaZvunik

  Kamera

  Blic

  Prikljuak za slualice

  Mikrofon

  Mikrofon

  Taster zajainu zvuka

  Prikljuak za punja/prenos podataka

  1 2

 • (Opcija) Instaliranje microSD karticeVa mobilni telefon ve sadri ugraenu MultiMediaCard (eMMC) karticu velike memorije. Ako elite da proirite memoriju telefona, moete da ubacite i microSD karticu.

  1. Skinite poklopac odeljka za bateriju.2. Umetnite microSD karticu u prorez za karticu kao to je

  prikazano na crteu.

  Instaliranje baterije

  1. Postavite ivicu oznaenu slovom a (na kojoj se nalaze kontakti) u donji kraj odeljka za bateriju.

  2. Gurnite ivicu oznaenu slovom b u odeljak tako da se baterija uglavi na mesto uz zvuk "klika".

  1 2

 • Punjenje baterijePre punjenja baterije proverite da li je pravilno instalirana u telefonu.

  1. Poveite USB kabl koji je isporuen sa vaim mobilnim telefonom sa punjaem.

  2. Poveite drugi kraj USB kabla sa vaim mobilnim telefonom. Zatim, da biste zapoeli punjenje, stavite punja u elektrinu utinicu.

  Ako mobilni telefon punite dok je ukljuen, ikona baterije na traci za obavetenja signalizira status punjenja. Kada se ikona baterije promeni u , va mobilni telefon je potpuno napunjen.

  Indikator statusaBoja indikatora statusa vam govori o statusu baterije mobilnog telefona.

  Indikator statusa

  Zeleno: Potpuno napunjen (kada je povezan na punja).

  Narandasto: Punjenje je u toku (kada je povezan na punja)

  Crveno: Baterija je na izmaku.

 • Radnje na ekranu osetljivom na dodirSvoj telefon moete jednostavno koristiti dodirivanjem ekrana osetljivog na dodir.

  Ukljuivanje mobilnog telefonaPritisnite i zadrite . Kada prvi put ukljuite telefon od vas e se traiti da se prijavite na nalog i podesite mobilni telefon.

  Ako je na vaem mobilnom telefonu omoguena zatita linim identifikacionim brojem (PIN-om), morate da unesete va PIN pre korienja mobilnog telefona.

  Podeavanja pri ukljuivanju telefonaKada prvi put ukljuite svoj telefon, moete da pratite uputstva na ekranu da biste dovrili podeavanja ili da ih preskoite da biste podeavanja obavili drugi put.

  Dodir i zadravanje Dodir Dvostruki dodir

  Rotiranje Povlaenje Prevlaenje

 • Ukljuivanje brzog pokretanja1. Dodirnite > Podeavanja > Aplikacije.2. Izaberite polje za potvrdu Brzo podizanje sistema.

  Nemojte ukljuivati Brzo podizanje sistema dok ste u avionu.

  Iskljuivanje mobilnog telefona1. Pritisnite i zadrite da biste otvorili meni Opcije telefona.2. Dodirnite Iskljui.

  Ukoliko je Brzo podizanje sistema omogueno, telefon e prei u reim duboke pripravnosti. Ako Brzo podizanje sistema nije omogueno, dodirnite U redu da biste iskljuili telefon.

  Zakljuavanje ekrana Kada je telefon ukljuen, pritisnite da biste zakljuali

  telefon. Kada je ekran zakljuan, moete i dalje da primate poruke i pozive.

  Ako je telefon izvesno vreme neaktivan, ekran e se automatski zakljuati.

 • Otkljuavanje ekrana1. Pritisnite da biste probudili ekran.2. Prevucite ikonu zakljuavanja sa leve na desnu stranu da biste

  otkljuali ekran.

  Poetni ekranPoetni ekran moete da podesite prema svojim eljama, na primer, dodavanjem preice ili videta na poetni ekran, promenom pozadine ili podeavanjem broja proirenja poetnog ekrana.Da biste se vratili na poetni ekran sa bilo kog od njegovih proirenja,

  pritisnite .Kada se nova ikona obavetenja pojavi na traci sa obavetenjima, stavite prst na traku sa obavetenjima a zatim lako udarite nadole da biste otvorili panel sa obavetenjima.

 • Dodavanje nove stavke na poetni ekran1. Dodirnite i zadrite prazan prostor na poetnom ekranu dok se

  ne prikae meni Izbor radnje.2. Izaberite stavku da biste je dodali na poetni ekran.

  Premetanje stavke sa poetnog ekrana1. Dodirnite i zadrite neku stavku na poetnom ekranu dok se

  veliina stavke ne povea a mobilni telefon ne zavibrira.2. Bez dizanja prsta, prevucite stavku na eljeno mesto na

  ekranu, a zatim je otpustite.

  Uklanjanje stavke sa poetnog ekrana1. Dodirnite i zadrite neku stavku na poetnom ekranu dok se

  veliina stavke ne povea a mobilni telefon ne zavibrira.2. Bez podizanja prsta, prevucite stavku u korpu za otpatke. Kada

  i stavka i korpa za otpatke pocrvene, stavka je spremna za uklanjanje.

  3. Otpustite stavku da biste je uklonili sa poetnog ekrana.

  Uvoz kontakata sa SIM kartice1. U okviru liste sa kontaktima, dodirnite > Upravljanje

  kontaktima.

  10:23 10:23

 • 2. Dodirnite Kopiraj sa SIM kartice.3. Saekajte da se sadraj SIM kartice uita. Izaberite kontakte

  koje elite uvezete ili dodirnite Izaberi sve da biste izabrali sve kontakte.

  4. Dodirnite Kopiraj.5. Ako imate vie od jednog naloga u telefonu, dodirnite nalog u

  koji elite da uvezete kontakte.

  Dodavanje kontakta1. U okviru liste sa kontaktima, dodirnite > Novi kontakt.2. Ako imate vie od jednog naloga sa kontaktima, dodirnite nalog

  u koji elite da dodate kontakt.3. Unesite ime kontakta, a zatim dodajte detaljne informacije kao

  to su broj telefona i adresa.4. Kada zavrite, dodirnite Kraj da biste sauvali informacije o

  kontaktu.

  Pozivanje pomou aplikacije Biranje brojevaNa poetnom ekranu dodirnite da biste otvorili Biranje brojeva.Va mobilni telefon podrava funkciju pametnog biranja, tj. kada dodirnete brojeve na brojaniku, telefon automatski pretrauje vae kontakte i daje odgovarajue rezultate poreane na osnovu tanosti poklapanja. Ako se nijedan kontakt ne poklapa sa informacijom koju ste uneli, telefon nee prikazati nijedan rezultat.

  Kreiranje i slanje multimedijalne porukeNa poetnom ekranu dodirnite da biste otvorili Poruke.

 • Moete da koristite multimedijalne poruke kako biste svakodnevnu komunikaciju uinili veoma posebnom. Moete da snimite poruku i da je poaljete kao audio datoteku, da otpevate Srean roendan i da to poaljete prijatelju ili da poaljete projekciju slajdova sa fotografijama nekog posebnog dogaaja. Mogunosti su beskonane.

  1. Unesite broj telefona u polje Za ili dodirnite da biste izabrali kontakt u Kontakti ili Grupe.

  2. Dodirnite polje za sastavljanje teksta da biste poeli da unosite poruku.

  3. Kada je poruka spremna za slanje, dodirnite .

  Povezivanje sa InternetomPoveite se sa mreom putem Wi-Fi veze vaeg telefona da biste utedeli novac.

  Ukljuivanje Wi-Fi veze1. Dodirnite > Podeavanja.2. Dodirnite Beine i druge mree i izaberite polje za potvrdu

  Wi-Fi da biste ukljuili Wi-Fi vezu.

  10:23

 • Otvaranje pregledaaDodirnite > Pretraiva da biste otvorili poetnu stranu.

  Kada su istovremeno dostupne poznate ili otvorene Wi-Fi mree i mobilne mree za prenos podataka, va telefon e po mogustvu izabrati Wi-Fi mreu za pristup Internetu.

  Otvaranje veb stranice1. U prozoru pregledaa dodirnite URL polje na vrhu ekrana.2. Koristite tastaturu za unos adrese veb stranice. Moete da

  dodirnete da unesete adresu veb stranice glasom.3. Dok unosite adresu, na ekranu e se pojavljivati odgovarajue

  adrese veb stranica. Ako