DOBRO DOŠLI U E-BANKING SERVIS OTP BANKE! · PDF file DOBRO DOŠLI U E-BANKING...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DOBRO DOŠLI U E-BANKING SERVIS OTP BANKE! · PDF file DOBRO DOŠLI U E-BANKING...

 • DOBRO DOŠLI U E-BANKING SERVIS OTP BANKE!

  E-banking je servis elektronskog bankarstva koji vam omogućava da brzo i jednostavno imate uvid u

  stanje na svojim računima, izvršite bezgotovinsko plaćanje, interni prenos ili menjački posao,

  prevremeno otplatite dug po kreditnoj Masterata kartici, pregledate i odštampate izvode svojih računa

  ili proverite stanje i detalje kredita koji imate u otplati.

  U okviru e-bankinga, u našoj online ekspozituri, možete podneti zahtev i realizovati gotovinski kredit,

  dobiti dozvoljeni minus, otvorite štedni račun ili oročite sredstva i kreirati trajni nalog za plaćanje računa

  ili drugih mesečnih obaveza.

  U nastavku možete pronaći korisne savete o tome kako da najbolje iskoristite sve pogodnosti koje vam

  e-banking OTP banke donosi.

  1. Prijavljivanje na e-banking

  Servisu e-bankinga možete pristupiti sa sajta OTP banke ili direktno putem zaštićenog internet kanala

  www.otpsrbija.rs/ebank

  1.1. Prvo logovanje

  Za prvo logovanje vam je potrebno korisničko ime i lozinka. Korisničko ime predstavlja vaš identifikacioni

  broj koji čini niz od 8 cifara koji možete pronaći u svom ugovoru ili na identifikacionoj kartici koju ste

  dobili prilikom otvaranja računa. Nakon otvaranja računa dobićete lozinku za prvo logovanje putem

  SMS-a. Unosom ova dva podatka u odgovarajuća polja, uspešno ćete se prijaviti na sistem.

  Nakon logovanja, od vas će biti zatraženo da zbog sigurnosti, promenite lozinku tako da bude poznata

  samo vama. U polje stara lozinka unosite inicijalnu lozinku koja vam je stigla u SMS-u prilikom otvaranja

  računa u banci. Pri kreiranju svoje lozinke, savetujemo da koristite kombinaciju brojeva, malih i velikih

  slova i specijalnih karaktera, kako biste svoju lozinku napravili što otpornijom na pokušaje zloupotrebe.

  Ukoliko izgubite ili zaboravite svoju lozinku, novu možete dobiti pozivanjem Kontakt centra na broj

  011/30-11-555 ili u vama najbližoj ekspozituri.

  1.2. Logovanje putem korisničkog imena/lozinke

  Za svako naredno logovanje na e-banking servis, neophodno je da u polje korisničko ime upišete svoj

  identifikacioni broj i lozinku koju ste kreirali posle prve prijave na servis. Nakon unosa podataka klikom

  na opciju “Prijavi me” logujete se na svoj e-banking nalog.

 • Slika – Logovanje na e-banking servis putem korisničkog imena i loznike

  1.3. Logovanje putem lične karte sa sertifikatom/kvalifikovanim digitalnim sertifikatom Za logovanje putem lične karte neophodno je da imate važeću ličnu kartu sa čipom i PIN (šifra koju ste dobili prilikom preuzimanja lične karte u MUP-u), kao i čitač za smart karticu. Svoju ličnu kartu ubacite u čitač kartice koji je povezan sa Vašim računarom i izaberite opciju prijave lična karta/sertifikat. Klikom na polje “Prijavi me” , servis će započeti prijavu i zahtevaće unos vašeg PIN-a. Nakon unosa odgovarajućeg PIN-a, process logovanja je završen. U slučaju da za logovanje koristite sertifikat Privredne Komore Srbije, dovoljno je da imate USB token ili smart karticu i PIN koji ste uz njega dobili. Dovoljno je da USB token stavite u računar izaberite opciju prijave lična karta/sertifikat. Klikom na polje “Prijavi me” , servis će započeti prijavu i zahtevaće unos vašeg PIN-a. Nakon unosa odgovarajućeg PIN- a, proces logovanja je završen.

 • Slika – Logovanje na e-banking servis putem lične karte sa čipom ili kv.digitalnog sertifikata

  Slika – Unos PIN-a prilikom logovanja putem lične karte sa čipom ili kv.digitalnog sertifikata

  2. Početna strana Nakon logovanja na e-banking servis, prikazaće se početna strana na kojoj možete videti stanja na svim svojim računima. Jednostavnim kretanjem na strelicama levo ili desno od kartice, možete proveriti trenutna stanja računa i pregled poslednjih pet transakcija odabranog računa. Klikom na dugme “Plaćanje” u desnom donjem uglu kartice, možete direktno otići na stranicu sa koje vršite plaćanja sa odabranog računa.

  Slika – Pregled računa, stanja i poslednjih pet transakcija

 • Na početnoj strani uvek možete videti kontakt detalje svog ličnog bankara kao i aktuelne promocije Banke ili specijalne ponude kreirane samo za vas.

  Slika – Pregled računa, stanja i poslednjih pet transakcija

  3. Moji računi U meniju „Moji računi“, u gornjem delu se nalaze svi računi koje imate u Banci. Kroz račune se krećete jednostavno klikom na strelicu levo ili desno, a ispod kartice je uvek prikaz onog računa koji se nalazi u sredini i vizuelno je odvojen od kartice levo i desno. a) U okviru svake kartice možete videti trenutno stanje po računu, raspoloživa sredstva, iznos rezervisanih sredstva prethodnih transakcija, iznos odobrenog dozvoljenog minusa, datum isteka minusa, kao i pregled nerealizovanih čekova. b) Ispod detalja odabranog računa nalazi se pregled prometa po računu, u okviru kog možete pregledati sve transakcije po računu. c) Ispod prometa, nalazi se pregled izvoda po računu. Izvodi predstavljaju listu svih transakcija po računu i generišu se na mesečnom nivou.

 • Slika – Moji računi, detalji računa, filteri i promet

  Za pregled transakcija u rasponu određenog datuma ili iznosa, možete koristiti filtere za pretragu, tako što ćete uneti početni I krajnji datum perioda za koji želite da vidite sve transakcije. Osim toga, možete filtrirati i sve transakcije po određenom iznosu ili tipu transakcije, u kom slučaju ćete u polje “Iznos od - do“ uneti željeni raspon odnosno u polju „Tip transakcije“ odabrati da li želite da vidite sve vrste transakcija, samo uplate ili samo isplate. Filtere možete koristiti pojedinačno ili kombinovano. Maksimalan period za prikaz je 6 meseci. Svaki promet koji se prikazuje na ekranu možete odštampati odabirom opcije „Štampa“, dok svoje mesečne izvode po odabranom računu možete odštampati u sekciji „Pregled izvoda“. Izvodi se generišu na mesečnom nivou, za ceo kalendarski mesec. Pritiskom na strelicu pored željenog izvoda, možete pogledati njegove stavke na ekranu, a odabirom opcije „Štampa“ odabrani izvod možete odštampati za svoju evidenciju.

 • 4. Plaćanja Meni „Plaćanja“ nudi mogućnost bezgotovinskog prenosa sredstava na račune drugih lica (fizičkih ili pravnih) u formi naloga za prenos, zatim interne prenose u okviru vaših računa i placanja Vip raćuna.

  Slika – Plaćanja

  4.1. Novo plaćanje U pod-meniju „Novo plaćanje“ možete odabrati račun sa koga želite da izvršite plaćanje odabirom strelica na levo ili desno. Kada odaberete željeni račun, strelica će ukazivati na to da sa njega vršite plaćanja. Plaćanja možete vršiti isključivo sa tekućeg dinarskog računa ili preduzetničkog dinarskog računa, ukoliko ste korisnik Sinhro paketa. U polju ispod računa će se otvoriti nalog za plaćanje. Na samom vrhu naloga za plaćanje možete videti podatak o preostalom iznosu vašeg limita za plaćanje. Limit za plaćanje možete povećati putem opcije “Podrška uživo”, uspostavom video poziva sa nekim od naših operatera. Zahtev možete podneti na sledeći način:

   U gornjem desnom uglu kroz opciju “Moje poruke” kreirate novu poruku sa zahtevom za povećanje limita, u okviru kog navodite iznos željenog limita za plaćanje.

   Nakon slanja poruke, u donjem desnom uglu klikom na “Podrška uživo” birate opciju chat/video poziv, unosite svoje ime i uspostavljate video poziv sa našim operaterima.

 • Ukoliko nemate mogućnost za uspostavu video poziva, zahtev uvek možete podneti pisanim putem u vama najbližoj ekspozituri OTP Banke.

  Slika: Plaćanja - nalog za plaćanje, limit za plaćanje

  Plaćanje možete izvršiti na nekoliko načina, putem slobodnog naloga, predefinisanih i mojih šablona.

 • 1. Plaćanja slobodnim nalogom se vrše tako što popunjavate sva polja koja se tiču primaoca uplate, kao što su broj računa lica kome upućujete uplatu, njegov naziv, adresu, mesto, opis transakcije, šifra plaćanja i iznos. Nakon unosa svih podataka idete na polje „Plaćanje“. Za plaćanja putem slobodnog naloga potrebna je dodatna verifikacija naloga i na raspolaganju imate tri opcije:

   Ukoliko ste korisnik i naše m-bank aplikacije, plaćanje možete potvrditi kreiranjem koda za plaćanje. Pre logovanja u aplikaciju, na početnoj strani kliknite na ikonicu Token. Izborom navedene opcije otvaraju vam se dodatne mogućnosti, a u ovom slučaju birate Kreiranje koda. Zatim unosite svoj pin za m-banking, nakon čega dobijate kod koji unosite na e-banking i potvrđujete plaćanje.

   potvrda šifrom koja se generiše na hardverskom tokenu

   unos PIN-a sa digitalnog sertifikata. 2. Plaćanje putem predefinisanog šablona za plaćanje se vrši odabirom jednog od računa koji su predefinisani od strane Banke i koji klijenti najčešće koriste za svoja plaćanja (komunalije, takse i slično). U predefinisane šablone možete dodati i svoje račune, na isti način kao što podnosite zahtev za povećanje limita za plaćanje (opisano u delu 4.1.) U opciji „Izaberite šablon“ unosom početnog slova ili dela naziva firme/lica na čiji račun želite da izvršite uplatu i pojaviće se računi koji odgovaraju unetim kriterijumima. Odabirom odgovarajućeg računa, automatski će se popuniti podaci na