DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  4.736
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives

 • 1. DLSU-Manila CWTS Pagbabago sa isip, puso at buhay ng mga Lasalyano at Pamayanan
 • 2. RA 9163 quot;Non-military optionquot; sa pagsasabuhay ng mga sibikong gawain at patriotismo sa mga kabataan. Pakikilahok ng kababaihan sa mga katulad na gawain Malaking opurtunidad upang makapaglingkod sa mga naisasantabing pamayanan/sektor
 • 3. Balangkas Paglalakbay tungo sa pagbabago Ka-agapay sa pagbabago Mga pagbabagong nasaksihan Salik at Hamon Maiikling kwento
 • 4. Layunin ng Programa Sa mga Lasalyano: Pagsasabuhay ng panlipuang pagkilos at pakikibahagi sa mga gawaing pang-pamayanan Kabalikat na Samahan: Pag-ibayuhin ang kanilang kakayanang tumugon sa pangangailangan sa pamayanan
 • 5. Balangkas sa Curriculum Integration
 • 6. Paglalakbay sa CWTS C1-Session 1 WHAT IS ACTUALLY HAPPENING? General Orientation C1-Session 2: Partners Orientation GAP WHAT IS THE IDEAL? C1-Session 3: Community Exposure Pagpapakatao C1-Session 4: National and Global Situation WHY IS THIS HAPPENING? WHO ARE THE PEOPLE AFFECTED? Problem Analysis Faces of the Marginalized WHAT HAVE WE HOW DO WE DO IT? WHAT CAN WE DO? LEARNED Term-End Session C1-Session 7 Lasallian Social Orientation Culling Lessons From Community Project Planning C1-Session 6 CWTS Introduction to Community C1-Session 8 Development Project Validation C2- Sessions 1 and 2 Skills Development C2 PROJECT IMPLEMENTATION
 • 7. Ka-agapay sa paglalakbay
 • 8. Output 10,873 nakapagtapos Mga proyektong naisagawa sa mahigit 40 pamayanan education, health and sanitation, infrastructure, training, research, livelihood, resource mobilization Humigit-kumulang 1,554 katao kada termino karamihan ay bata/kabataan ang nakikibahagi sa proyekto
 • 9. Mga pagbabagong nasaksihan Mag-aaral 82.22% ng mga nagdaan sa programa ay sumasang-ayong epektibo ito sa pagpapamalas ng panlipunang pagkilos sa kanilang buhay Higit na pang-unawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa mga pamayanan Naniniwalang ang kanilang proyekto ay sulit ng kanilang oras, pera at pagpupursige
 • 10. Mga pagbabagong nasaksihan Mag-aaral Kung may pagkakataon ay muling maglilingkod para sa pamayanan Ang gawaing CWTS ay makabuluhan Kahit mag-aaral pa lamang ay may kakayanan din sa quot;empowermentquot; ng mga maralita Nagiging bolunitr na COSCA
 • 11. Mga pagbabagong nasaksihan Pamayanan Pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga samahan paglahok sa pulitikang pagbabago pag-giit sa mga karapatan pag-papaunlad sa pamayanan pag-kuha ng mga batayang serbisyo Pagtataguyod ng iba't-ibang programa pangkabuhayan, pabahay, edukasyon, pangkalusugan, pananaliksik, adbokasiya
 • 12. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan quot;Facilitatorsquot; na bihasa at may karanasan sa pampamayanang kaunlaran (CD) quot;Participatory learner-centered approachquot;
 • 13. ASPECTS TRADITIONAL PARTICIPATORY Focus Content Learner Main Learners main problem is Learners have stock knowledge Assumption lack of knowledge and or opinions on a topic based on skills previous learning experiences that they can share with and learn from other learners Role of Trainor Instructor Facilitator Role of Learner Sit and listen quietly and Actively discuss their experiences, passively (not to make share ideas, analyze and plan (the noise) trainor is also a learner) Process Lecture. Pass information Group processes that communicate in one direction from the to the emotions, mind, and spirit of outside expert to the the participants (quot;triple level communicationquot;) learner Main Objective Transferring technical content Enable the learners to have a from the instructors mind to synergy of knowledge, skills, and the learners mind attitudes
 • 14. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan Tutok sa mga pamayanan sa paligid ng DLSU Serbisyo hindi lamang proyekto Pagkilala sa mahalagang bahagi ng mga quot;Host Familiesquot; sa paghubog ng mga mag-aaral
 • 15. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan Balanseng pag-unawa sa pangangailangan ng pamayanan at kakayahan ng mga mag-aaral Ang mga nakaraang proyekto ay tuntungan ng mga susunod pa Malinaw na proseso ng konsultasyon sa lahat ng mga kaagapay ng Programa
 • 16. Hamon Pagpapalakas ng kakayanan ng mga quot;Host Familiesquot; bilang quot;co-formatorquot; Pagtukoy ng mga pangmatagalang plano at proyekto sa bawat pamayanan Mahigpit na pagpapatupad ng mga polisya at alituntunin ng programa Pagpapatuloy ng mga naumpisahang tagumpay
 • 17. Maiikling kwento
 • 18. Animals born alive have greater chances of growing into adulthood. Some animals produce many eggs or young, while others do not ... - Mollie
 • 19. Katulad ng mga tubig na yan ... sa kanila galing ang pa- umpisang tulong ... - Tata Banong
 • 20. quot;Ka Noli,quot; wika niya, quot;nakaka-miss talaga ang mga taga-De La Sallequot; - Mula sa Pamayanan, sulat ni Ka Noli
 • 21. Alam mo hindi na lang basta tutorial project ito! Yung mga AC namin talagang sa formation ng mga taga-Lasalle minsan nakatutok! - Ka Freddie
 • 22. Iwasusedtomycomfortzonebutthisproject helpedmetocomeoutofmyshell.Itmademe sharewhatIhavewithotherswithoutexpecting anythinginreturn. Sharingwhatyouhavewiththelessfortunateis thegreatestandmostfulfillingthingthata personcando.
 • 23. IlearnedtoappreciatewhatIhaveandgive somethingbacktothecommunity. Givingentailssacrificing. Iampartofabiggercommunity.
 • 24. Ilearnedhowthelessfortunateliveandcope withtheircondition.Ihavelearnedtherealities oflife.Ithasmademeappreciatesimplicityand valuemyeducation. Servethepeoplenotbygivingthemmoneybut bylivingwiththem.
 • 25. AlotofthingshavechangedbecauseofNSTP myperspectiveinlife,mycharacter.IfeelthatI havegrownandbecomeabetterperson.
 • 26. We,theyouth,havethe capacitytochangelives.
 • 27. Maraming Salamat! Kwentuhang CWTS -o-20050227
 • 28. Creative Commons Attribution Share-Alike Non-Commercial 2.5 License You are free: - to Share to copy, distribute and transmit the work - to Remix to adapt the work