Dj-tabs w Joomla 2-5

Click here to load reader

download Dj-tabs w Joomla 2-5

of 33

 • date post

  09-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

dj-tabs kurs pl

Transcript of Dj-tabs w Joomla 2-5

 • - Sawomir Pieszczek

  Spis treci

  Wstp.............................................................................................................................3

  Instalacja komponentu DJ-Tabs....................................................................................5

  Utwrz now grup (kategori) w komponencie DJ-Tabs.............................................9

  Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs...............................11

  Pojedynczy artyku..................................................................................................12

  Kategoria artykuw.................................................................................................13

  Modu.......................................................................................................................14

  Video Link................................................................................................................15

  Wywietl zakadki (karty, taby) DJ-Tabs w serwisie....................................................17

  Utwrz now pozycj w menu.................................................................................17

  Utwrz modu DJ-Tabs............................................................................................21

  Dodaj zakadki DJ-Tabs w artykule.........................................................................24

  Zmodyfikuj szablon DJ-Tabs.......................................................................................27

  Dzikuj Ci za wspln podr z CMS Joomla! .........................................................32

  Joomla! 2.5. Praktyczny kurs......................................................................................33

  2

 • Wstp - Sawomir Pieszczek

  Wstp

  Jednym z najwaniejszych czynnikw decydujcych o popularnoci

  danego serwisu jest ciekawa TRE!

  Jeeli uytkownicy znajd w Twoim serwisie to, co jest dla nich ciekawe

  i intrygujce, rozwizuje ich problemy, to s bardzo due szanse na to, e

  bdziesz mie wiele odwiedzin kadego dnia :-)

  Treci, ktre publikujesz MUSZ by po prostu interesujce!

  No tak, ale zaraz powiesz, e dzisiaj nie ma ju serwisw, ktre oferuj

  sam tre! Zgadzam si z Tob! Wspczesny internauta jest dzisiaj

  bardzo wymagajcy i chce, aby ta tre bya przedstawiona w ciekawy

  i atrakcyjny sposb! No Wanie! Znajd cho jeden wspczesny portal,

  ktry nie ma ani jednej grafiki!

  Chyba znasz powiedzenie "jeden obraz wart jest tysica sw" - czy

  jako tak ;-)

  Jednym z wielu uytecznych rozszerze, jakie znajdziesz w serwisie:

  DJ-Extensions, jest umoliwiajcy prezentacj treci w rny, atrakcyjny

  sposb, komponent DJ-Tabs.

  Jest to bardzo interesujcy komponent, za pomoc ktrego, treci

  prezentowane w Twoim serwisie moesz umieci w formie:

  zakadek;

  rozwijanych belek (tzw. akordeonu):

  Tre ci prezentowane w ten sposb, mog zawiera pojedynczy artyku,

  kategori artykuw, dowolny modu lub link video.

  Po instalacji komponentu DJ-Tabs masz do dyspozycji a 12 rnych

  szablonw ale najciekawsze jest to, e wikszo z nich moesz

  3

 • Wstp - Sawomir Pieszczek

  samodzielnie edytowa! Oczywicie moliwe jest take tworzenie wasnych

  szablonw.

  Zobacz przykad prezentowania treci za pomoc DJ-Tabs w formie

  zakadek:

  A teraz zerknij na te same treci, ale prezentowane w formie

  rozwijanych belek (tzw. Akordeonu):

  Moliwoci komponentu DJ-Tabs moesz przetestowa pod adresem:

  http://demo.dj-extensions.com/dj-tabs/

  4

 • Instalacja komponentu DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Instalacja komponentu DJ-Tabs

  DJ-Tabs, to komercyjne rozszerzenie, ktrego proczna subskrypcja

  w dniu pisania tego e-booka wynosi 30$, czyli niecae 100 z.

  Aby zainstalowa komponent DJ-Tabs, zaloguj si do zaplecza swojego

  serwisu, a nastpnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycj Instalacje:

  5

 • Instalacja komponentu DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  W sekcji Instaluj z pakietu, kliknij przycisk Przegldaj. Wybierz

  zapisany wczeniej plik instalacyjny komponentu DJ-Tabs i kliknij przycisk

  Wczytaj plik i zainstaluj.

  Po instalacji zobaczysz komunikaty informujce o prawidowym

  zainstalowaniu komponentu:

  6

 • Instalacja komponentu DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Aby wywietli pulpit komponentu DJ-Tabs, kliknij w menu Komponenty

  pozycj DJ-Tabs:

  W oknie pulpitu DJ-Tabs zobaczysz cztery zakadki: Control Panel, Groups,

  Items i Themes oraz 8 przyciskw, ktre prowadz do najwaniejszych

  funkcji komponentu. Po prawej stronie znajduje si sekcja informujca

  o aktualnie zainstalowanej wersji DJ-Tabs, autorze rozszerzenia,

  najnowszej dostpnej wersji a take informacja dotyczca licencji.

  7

 • Instalacja komponentu DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Aby zarejestrowa komponent w swoim serwisie i otrzymywa informacje

  dotyczce aktualizacji oraz uzyska wsparcie techniczne, kliknij

  gdziekolwiek w obszarze z komunikatem: ENTER YOUR LOCENCE CODE

  FOR,a nastpnie w okienku modalnym w polu Licence wklej numer

  swojej licencji. Kliknij przycisk Submit, aby zapisa zmiany.

  Jeeli wprowadzony kod jest prawidowy, zobaczysz stosowny komunikat

  wraz z informacj, do kiedy wprowadzony kod jest wany. Kliknij przycisk

  Close, aby zamkn okno modalne.

  8

 • Utwrz now grup (kategori) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Utwrz now grup (kategori) w komponencie DJ-Tabs

  Zanim zaczniesz korzysta z DJ-Tabs, najpierw musisz utworzy now

  grup, poniewa kada zawarto, jaka ma by wywietlana za pomoc

  DJ-Tabs, musi nalee do jakiej grupy.

  List grup wywietlisz klikajc przycisk Groups lub zakadk Groups:

  Aby doda now grup, kliknij przycisk New Group znajdujcy si na

  pulpicie komponentu DJ-Tabs:

  9

 • Utwrz now grup (kategori) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  lub jeeli masz otwarte okno DJ-Tabs >> Groups, kliknij przycisk

  Utwrz.

  Podczas tworzenia nowej grupy w polu Tytu wpisz nazw nowotworzonej

  grupy, pole Alias pozostaw puste system sam je zdefiniuje na podstawie

  wpisu w polu Tytu. W polu Stan zdecyduj o stanie publikacji grupy

  (Opublikowano/Nieopublikowano).

  Aby zapisa wprowadzone zmiany kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  10

 • Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs

  Aby doda now zawarto (kart, zakadk, tab), kliknij przycisk New

  Item znajdujcy si na pulpicie komponentu DJ-Tabs:

  lub w oknie DJ-Tabs >> Items (przycisk lub zakadka Items), kliknij

  przycisk Utwrz.

  11

 • Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  W polu Name wpisz nazw tworzonej zakadki, w polu Group wybierz

  z listy grup, do ktrej ma by przypisana, natomiast w polu Type

  wybierz z listy typ treci jakie maj by prezentowane w tej zakadce.

  W zalenoci od tego jaki typ zawartoci wybierzesz, po prawej stronie

  bd dostpne kolejne opcje konfiguracyjne.

  Pojedynczy artykuJeeli chcesz, aby nowotworzona zakadka zawieraa tylko jeden konkretny

  artyku, to w polu Name wpisz nazw zakadki (w moim przykadzie

  wpisuj: Artyku), w polu Group wybierz z listy grup do ktrej ma by

  przypisana nowotworzona zakadka (w moim przykadzie: Nowa grupa),

  natomiats w polu Type, wybierz z listy pozycj: Single Article.

  Teraz w sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikon jaka

  bdzie widoczna w tworzonej zakadce lub pozostaw pozycj: [no icon].

  W polu Article kliknij przycisk Change, a nastpnie w oknie modalnym

  kliknij nazw artykuu, ktry ma by wywietlany w tworzonej zakadce.

  Kliknij teraz belk: Article Options, aby przej do opcji zwizanych

  z wywietlaniem wybranego artykuu.

  Jeeli w polach z listami wyboru pozostawisz pozycj Use Global, bdzie

  to oznaczao, e do wywietlania danej zawartoci zostan uyte opcje

  tzw. globalne zdefiniowane w opcjach konfiguracyjnych komponentu

  (przycisk Opcje na pulpicie).

  Na razie zostaw wszystkie ustawienia domylne i kliknij przycisk Zapisz

  i nowy aby utworzy now zakadk.

  12

 • Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Kategoria artykuwJeeli chcesz, aby nowotworzona zakadka zawieraa list artykuow z

  okrelonej kategorii, to w polu: Name wpisz nazw zakadki (w moim

  przykadzie wpisuj: Kategoria), w polu Group wybierz z listy grup do

  ktrej ma by przypisana nowotworzona zakadka, natomiats w polu

  Type, wybierz z listy pozycj: Article Category.

  Teraz w sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikon jaka

  bdzie widoczna w tworzonej zakadce lub pozostaw pozycj: [no icon].

  W polu Category wybierz z listy kategori artykuw. Poniewa bazuj na

  typowej instalacji Joomla! 2.5 z przykadowymi danymi, wybieram jedn

  z kategorii, np. Joomla!

  W polu Articles Limit wpisz maksymaln ilo artykuw, jaka ma by

  wywietlana w nowotworzonej zakadce. Ja wpisuj: 10 ;-)

  Kliknij belk Article Options, aby przej do opcji zwizanych

  z wywietlaniem artykuw.

  13

 • Dodaj now zawarto zakadek (kart) w komponencie DJ-Tabs - Sawomir Pieszczek

  Podobnie jak w przypadku ty