dizertační práce

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  176
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of dizertační práce

 • Vysok kola ekonomick v Praze

  Fakulta podnikohospodsk

  Obor: Podnikov ekonomika a management

  Specializace: Management

  Doktorsk disertan prce:

  zen lidskch zdroj v malch a

  stednch podnicch

  Vypracovala: Ing. Lucie Vclavkov

  Vedouc disertan prce: prof. Ing. Zuzana Dvokov, CSc.

  Praha, 2009

 • Prohlen

  Prohlauji, e disertan prci na tma zen lidskch zdroj

  v malch a stednch podnicch jsem vypracovala samostatn.

  Pouitou literaturu a podkladov materily uvdm v piloenm

  seznamu literatury.

  V Praze, dne 28. srpna 2009

 • Podkovn

  M podkovn pat vedouc m doktorsk disertan prce

  prof. Ing. Zuzan Dvokov, CSc. za jej vstcn pstup

  a cenn rady.

  Dle musm podkovat mmu manelovi,

  bez jeho podpory bych prci nikdy nedokonila.

 • 4

  Osnova

  1 vod .......................................................................................................................8

  1.1 Formulace vdeckho problmu.....................................................................9

  1.2 Cle disertan prce .....................................................................................11

  1.3 Pouit metody .............................................................................................12

  1.4 Struktura disertan prce .............................................................................13

  2 Charakteristika malch a stednch podnik ........................................................15

  2.1 Vymezen malch a stednch podnik ........................................................15

  2.1.1 Kvalitativn vymezen...............................................................................16

  2.1.2 Kvantitativn vymezen ............................................................................17

  2.1.2.1 Vymezen MSP v USA ......................................................................17

  2.1.2.2 Vymezen MSP v Evropsk unii ........................................................18

  2.1.2.3 Vymezen MSP v R.........................................................................20

  2.2 Postaven malch a stednch podnik v ekonomice....................................22

  2.2.1 Situace v zemch OECD a EU..................................................................22

  2.2.2 Situace v R .............................................................................................25

  2.3 Vznam malch a stednch podnik ...........................................................30

  2.3.1 Spoleensk a politick vznam ..............................................................30

  2.3.2 Konkurenn a nabdkov funkce .............................................................31

  2.3.3 Strukturln a konjunkturln funkce........................................................32

  2.3.4 Zamstnavatelsk funkce..........................................................................32

  2.3.5 Rstov a inovan funkce........................................................................33

  2.4 Mal a stedn podniky versus velk podniky ..............................................33

  2.5 Faktory spchu a piny nespchu malch a stednch podnik .............35

  2.5.1 Faktory spchu malch a stednch podnik ..........................................35

  2.5.2 Problmy malch a stednch podnik .....................................................38

  2.5.3 Piny nespchu malch a stednch podnik .......................................40

  2.6 Shrnut ..........................................................................................................42

  3 Lidsk zdroje v malch a stednch podnicch .....................................................43

  3.1 Podnikatel ...................................................................................................43

  3.1.1 Vymezen podnikatele a rozen podnikatelsk aktivity........................43

  3.1.2 Faktory ovlivujc vstup do podnikn....................................................45

 • 5

  3.1.3 Osobnostn a dal individuln charakteristiky podnikatele...................48

  3.1.4 Podnikatel jako barira rstu i pina nespchu ..................................52

  3.2 eny v podnikn ..........................................................................................53

  3.2.1 Motivace vstupu do podnikn .................................................................54

  3.2.2 Dal specifick rysy podnikatelek ...........................................................55

  3.2.3 Problmy podnikatelek.............................................................................58

  3.2.4 Cesta k dosaen spchu .........................................................................58

  3.3 Pracovnci .....................................................................................................59

  3.3.1 Charakteristika pracovnk malch a stednch podnik .........................59

  3.3.2 Problmy souvisejc s pracovnky malch a stednch podnik..............61

  3.4 Rodinn podnik ............................................................................................62

  3.4.1 Vymezen rodinnho podniku a jeho podstata .........................................63

  3.4.2 Siln a slab strnky rodinnch podnik ..................................................64

  3.4.3 Nstroje k een problm a cesta k spchu rodinnch podnik...........66

  3.5 Shrnut ..........................................................................................................67

  4 zen lidskch zdroj v malch a stednch podnicch.......................................69

  4.1 Vvoj pojet personln prce.......................................................................69

  4.2 Vznam zen lidskch zdroj pro mal a stedn podniky.........................73

  4.3 Pstupy k zen lidskch zdroj v malch a stednch podnicch ...............75

  4.4 Organizace personln prce v malch a stednch podnicch......................78

  4.5 Charakteristika vybranch personlnch innost v malch a stednch

  podnicch ......................................................................................................82

  4.5.1 Strategie a plnovn lidskch zdroj.......................................................83

  4.5.2 Vytven a analza pracovnch mst........................................................85

  4.5.3 Zskvn, vbr, pijmn a orientace pracovnk .................................86

  4.5.4 Vzdlvn pracovnk ............................................................................89

  4.5.5 Hodnocen pracovnk..............................................................................92

  4.5.6 Odmovn pracovnk ..........................................................................94

  4.6 Kvalita pracovnho ivota v malch a stednch podnicch..........................96

  4.7 Flexibilita prce v malch a stednch podnicch .........................................99

  4.8 Shrnut ........................................................................................................102

  5 Empirick vzkum .............................................................................................103

  5.1 Metodologie empirickho vzkumu...........................................................103

  5.1.1 Pedmt a cle vzkumu .........................................................................103

 • 6

  5.1.2 Predikativn model..................................................................................104

  5.1.3 Stanoven hypotz ..................................................................................105

  5.1.4 Vymezen pojm a ukazatel .................................................................107

  5.1.5 Pouit techniky primrnho vzkumu (zjiovn dat) .........................108

  5.1.5.1 Dotaznkov eten..........................................................................109

  5.1.5.2 Ppadov studie...............................................................................114

  5.2 Vsledky dotaznkovho eten.................................................................116

  5.2.1 Charakteristika respondent ...................................................................116

  5.2.2 Organizace personln prce v podniku..................................................120

  5.2.2.1 Personln tvar/funkce personalisty ...............................................120

  5.2.2.2 Zabezpeen jednotlivch personlnch innost .............................122

  5.2.3 Charakteristika vybranch personlnch innost...................................124

  5.2.3.1 Vytven strategie zen lidskch zdroj .......................................124

  5.2.3.2 Vytven popis pracovnch mst ...................................................125

  5.2.3.3 Zskvn pracovnk .......................................................................126

  5.2.3.4 Vbr pracovnk.............................................................................128

  5.2.3.5 Hodnocen pracovnk .....................................................................130

  5.2.3.6 Vzdlvn pracovnk ....................................................................133

  5.2.3.7 Odmovn pracovnk ..................................................................135

  5.2.3.8 Zamstnaneck vhody....................................................................137

  5.2.3.9 Ostatn stimulan prostedky ..........................................................138

  5.2.4 Flexibiln formy prce ...........................................................................