Dinamika, fizikain numerično(modeliranje( atmosfere(na2 ... · PDF fileDinamika, fizikain...

Click here to load reader

 • date post

  10-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dinamika, fizikain numerično(modeliranje( atmosfere(na2 ... · PDF fileDinamika, fizikain...

 • Dinamika,  fizika  in  numerično  modeliranje   atmosfere  na  2.  stopnji  programa  fizika      

  Razume'  

  Opisa'   matema'čno  

  Modelira'  z   računalniki  

  Uporabi'  

  Cp dT dt

  −α dp dt = dQ dt

  Izmeri'  

  Kako? �

  Koliko? �

  Kdaj? � Kje? �

  Zakaj? �

  Napovedova'  

 • Dinamika,  fizika  in  numerično  modeliranje   atmosfere  na  2.  stopnji  programa  fizika  v  letu  

  2017/2018      

  Pet  obveznih  predmetov  2.  stopnje  smeri  meteorologija  na  programu   fizika.  PredmeC,  ki  se  bodo  izvajali    v  letu  2017/2018:     •  Numerično  modeliranje  atmosfere  (7  ECTS)  

  •  Analiza  in  prognoza  vremena  (7  ECTS)  

  •  Fizikalna  meteorologija  (7  ECTS)     Preostala  dva  obvezna  predmeta  sta  Dinamična  meteorologija  2  (8  ECTS)  in   Meteorološki  seminar  (3  ECTS).  Vsi  predmeC  se  izvajajo  ciklično.        

 • Numerično  modeliranje  atmosfere  (7  ECTS)  

  l  2  uri  predavanj     l  1+4  ur  seminarja  in  vaj  na  numeričnih  rešitvah  klasičnih            in  manj  klasičnih  nalog   l  Izpit  sestavljajo  poročila  nalog  (2/3-­‐tedenska  frekvenca)   l  Možnost  nadaljevanja  dela  na  magistrski  nalogi  

  Računalništvo  

  Modelska  analiza  

  Termodinamika   Klasična     mehanika  

  Mehanika   konCnuov  

  MatemaCčna   fizika  

  Teorija  dinamičnih   sistemov  

  NUMERIČNO   MODELIRANJE   ATMOSFERE  

  Predavatelj:  prof.dr.  Nedjeljka  Žagar;  asistent:  asist.  Žiga  Zaplotnik    

 • Analiza  in  prognoza  vremena  (7  ECTS)  

  3  ure  predavanj  na  teden:   •  Napovedovanje  vremena  kot  problem  začetnih  

  pogojev   •  Fizikalno  usklajena  interpolacija  opazovanj  skozi    

  atmosfero  (več  10  km)  na  3D  mrežo   •  Konstrukcija  modela  za  napoved  vremena:  

  dinamika  toka  in  fizikalne  parametrizacije   •  Problem  napovedljivosC  v  teoriji  in  praksi    

  1+2  ur  seminar+vaje:     •  PrakCčne  naloge  iz  analize  in  prognoze  s  “toy”  

  modeli  in  s  3D  realisCčnimi  modeli  (ALADIN)   •  Post-­‐processing  in  uporaba  modelskih  rešitev    

  najboljših  modelov  na  svetu  (ECMWF)       •  Izpit  sestavljajo  poročila  projektnih  nalog  (5-­‐6  

  poročil)   •  Možnost  nadaljevanja  izbrane  naloge  za  

  magistrsko  delo  

  Predavatelj:  prof.dr.  Nedjeljka  Žagar;  asistent:  asist.dr.  Benedikt  Strajnar  

  hep://meteo.fmf.uni-­‐lj.si/vreme  

 • Fizikalna  meteorologija    (7  ECTS)  

    Vsebina  predmeta  pokriva  dve  področji:  

  Atmosfersko  sevanje:  Prehod  sevanja  skozi  ozračje,  sončno  sevanje,  sipanje  sevanja,  toplogredni   plini,  segrevanje  oz.  ohlajanje  plasC  zraka  zaradi  sevanja,  obravnava  sevanja  v  modelih,  …   Mikrofizika  oblačnih  delcev:    Plini  in  aerosoli,  osnove  fotokemije  v  ozračju;  podhlajene  kapljice  in   kristalčki,  rast  kapljic  s  kondenzacijo,  spektri  oblačnih  delcev,  nastanek  in  količina  padavin,  meritve   padavin  z  radarji  nastanek  mavrice  in  halo  efekta,  …  

     

    Primrzovanje  podhlajenih  kapljic  na  ledeni    

  kristalček  v  oblaku   Radarska  slika  padavin  ob  poplavah  v  Železnikih  

  septembra  2007  

  Predavatelj:  doc.dr.  Gregor  Skok;  asistent:  asist.  Katarina  Kosovelj  

 • Dinamika,  fizika  in  numerično  modeliranje   atmosfere  na  2.  stopnji  programa  fizika      

  Pogoj  za  pristop  k  predmetom  2.  stopnje  smeri  meteorologija  je  opravljen   predmet  Osnove  meteorologije  zimskega  semestra  2.  letnika.     (Za  predmet  AiP  bomo  pogoj  Din.  Meteorol.  1    uradno  odpravili.)       Druga  stopnja  študija  na  FMF  ponuja  specializirana  znanja  z  izbranega   področja  fizike,  skozi  nabor  izbirnih  predmetov  pa  omogoča  dodatno   izobraževanje  na  drugih  področjih.    V  ta  namen  je  omogoča,  da  študentje  2.   stopnje  lahko  izberejo  predmete  1.  stopnje  z  vsebinami,  ki  jih  drugače  na  1.   stopnji  niso  pridobili,  ter  da  se  tako  pridobljeni  ECTS  upoštevajo  med   strokovne  izbirne  predmete.       To  je  posebej  nujno  za  obstoj  majhnih  smeri  in  programov  kot  je   meteorologija  in  za  pridobitev  študentov  s  sorodnih  področij  na  UL  in  širše.