Differentialdiagnose sikker praksis G 1 · PDF file Side 6 Differentialdiagnose & sikker...

Click here to load reader

 • date post

  29-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Differentialdiagnose sikker praksis G 1 · PDF file Side 6 Differentialdiagnose & sikker...

 • Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Side 1

  Differentialdiagnose &

  sikker praksis G 1.15 Kompendium.

  Ken Lunn

  Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy)

  © 2. udgave (A4 format) © 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave (A5 format) 1996)

  Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående aftale med Ken Lunn. Dette forbud gælder både tekst og illustrationer og omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig ved trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning m.m.

 • Side 2 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

  Indholdsfortegnelse

  Forord ..................................................................................................................................................3

  Symptomer Abdominale hævelser/masser ..............................................................................................................6 Abdominalsmerter (akut abdomen) ....................................................................................................8 Amenorrhoea .......................................................................................................................................10 Angina (ondt i halsen) ........................................................................................................................12 Blindhed (pludselig & gradvis debut) ................................................................................................15 Blødning per rectum ............................................................................................................................11 Brystknuder .........................................................................................................................................12 Diaré ....................................................................................................................................................13 Dysmenorrhoea ....................................................................................................................................15 Dyspnoe (kortåndethed) .....................................................................................................................26 Dysuri og hyppig vandladning ...........................................................................................................49 Døvhed/nedsat hørelse ........................................................................................................................18 Hoste ....................................................................................................................................................20 Hovedpine ............................................................................................................................................22 Humørforstyrrelser (angst/depression/konfusion) .............................................................................24 Hævede ankler .....................................................................................................................................26 Impotens ............................................................................................................................................27 Inkontinens ..........................................................................................................................................49 Ledproblemer (smerte, hævelse, funktionstab) ................................................................................... 29 Menoragi (kraftig menstruation) ........................................................................................................31 Misfarvning (urin) ...............................................................................................................................49 Muskelkramper ....................................................................................................................................32 Næsetilstopning ...................................................................................................................................33 Obstipation (forstoppelse) ..................................................................................................................34 Palpitationer (hjertebanken) ..............................................................................................................36 Paræstesi ............................................................................................................................................37 Pibende (eller hvæsende) respiration .................................................................................................39 Røde øjne ............................................................................................................................................41 Testikelsymptomer ...............................................................................................................................42 Thoraxsmerter ......................................................................................................................................43 Vertigo (svimmelhed) ...........................................................................................................................45 Vægttab ............................................................................................................................................46 Vægtøgning .........................................................................................................................................48 Røde flag - med skjulte eller åbenlyse symptombilleder .............................................. 51

  w

 • Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Side 3

  Forord

  Målet med denne håndbog er at give alternative behandlere mulighed for at tilegne sig færdigheder i at evaluere klientens tilstand med relevante differentialdiagnostiske teknikker, således at de er i stand til at genkende eventuelle tegn på alvorlig sygdom. Til kategorien ‘alvorlig sygdom’ henregnes de sygdomme, som kræver lægehjælp, og hvor klienten derfor bør henvises til en læge eller specialist. I teksten anvendes betegnelsen ‘røde flag’ om disse sygdomme.

  Som alternative behandlere befinder vi os ofte i et dilemma, når en klient træder ind i vores konsultation, og vi får mistanke om, at vedkommende er meget syg. Selvom vi selvfølgelig ikke har mulighed for at anvende de diagnostiske specialredskaber, som lægerne bruger, bliver vi ikke desto mindre og i langt højere grad end lægerne udsat for kritik, hvis vi ‘fejlbedømmer’ en klient.

  Hovedparten af teksten handler om, hvordan man stiller en differentialdiagnose. På baggrund af de givne symptomer og tegn bliver man i stand til at evaluere klientens tilstand og udlede mulige årsager til denne, heriblandt de mest almindelige alvorlige sygdomme.

  Bogen danner den praktiske kerne i et stort og fascinerende univers af viden. Man behøver dog ikke bekende sig til lægevidenskaben for at have glæde af indholdet. Alene evnen til at genkende alvorlig sygdom giver en sikker og kompetent praksis.

  Det er blandede følelser, der præger alternative behandleres holdning til lægestanden. Ikke desto mindre består denne, når den er bedst, af højtkvalificerede personer, som er i stand til at redde liv. Det er derfor i vores klienters interesse, at vi arbejder henimod at skabe en forståelse mellem de alternative behandlere og lægeverdenen, en forståelse, som er præget af gensidig respekt. Og skal vi således kommunikere med lægerne, er det en fordel, at vi taler samme sprog. Bogen her er et skridt i denne retning. Den giver den enkelte behandler et overblik over de mest almindelige alvorlige sygdomme samt kompetence til at handle i overensstemmelse hermed.

  Bogen består i en alfabetisk gennemgang af en række symptomer, som kan optræde ved klientens første henvendelse. For hvert enkelt symptom henvises til en række mulige årsager eller sygdomme, kategorise- ret under de aldersgrupper, hvor den enkelte sygdom er mest udbredt i vores samfund. Dernæst præsen- teres en indrammet kategori, de såkaldte ‘røde flag’. Et ‘rødt flag’ er en potentielt alvorlig eller livstru- ende tilstand, som kan debutere med det pågældende symptombillede. Et afsnit med overskriften ‘noter’ giver en kort beskrivelse af de enkelte ‘røde flag’ samt en ide om, hvad man bør være opmærksom på i det enkelte tilfælde.

  Ken Lunn, København 1996

  w

 • Side 4 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

  Abdominale hævelser/masser

  En undersøgelse af symptomet ‘abdominal hævelse/masse’ bør omfatte; symptomets debut, udvikling, aggraverende/lindrende faktorer samt ledsagesymptomer. Det er ligeledes nødvendigt at undersøge hæ- velsen, idet man bemærker sig størrelsen, positionen, teksturen og eventuel ledsagende ømhed. Som en hjælp til overvejelserne omkring ætiologien bag en abdominal hævelse/masse kan det være nyttigt at huske de seks ‘F’er’; Fedt, Fluidum (væske), Flatus, Faeces, Føtus og Fibromer.

  NB; Se også under ‘obstipation’ .

  Almindelige årsager _______________________________________________ Faeces (obstipation) w Fibromer w Flatus (tarmluft) w Adipositas (fedme) w Graviditet

  Børn ____________________________________________________________ Tarmobstruktion

  Unge/voksne _____________________________________________________ Adipositas (spiseforstyrrelser, hormonelle forstyrrelser) w Graviditet

  Midaldrende _____________________________________________________ Ascites w Tarm