Dich vu quang cao google

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  60
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Dịch vụ SEO từ khóa top 10 google

Transcript of Dich vu quang cao google

 • 1. QUNG CO GOOGLE

2. Ni Dung Trnh By 1. 2. 3. 4. 5.Qung co Google hay SEM l g? Qung co Google xut hin nh th no? Ti sao nn qung co Google? Hiu qu ca qung co Google Dch v qung co Google ca IMMS. 3. Qung co Google l g? L hnh thc qung co trn trang tm kim Google. Qung co ca bn s xut hin cho nhng ngi ang tm kim v nhng lnh vc, sn phm m bn cung cp. 4. Qung co Google xut hin nh th no?Kt qu tm kim t nhinQung co Google 5. Qung co Google xut hin nh th no? 6. Qung co Google xut hin nh th no?Qung co trong video trn YoutubeQung co banner trn Youtube 7. Qung co Google xut hin nh th no? 8. Qung co Google xut hin nh th no? Google search tool trn website ca i tc 9. Qung co Google xut hin nh th no?Qung co Google search trn website ca i tc 10. Ti sao nn qung co Google Nhm n ng khch hng mc tiu. Ch tr tin khi c ngi mun s dng dch v, sn phm ca bn. Khng ph thuc vo ngn sch nhiu hay t. Li nhun ti a trn chi ph dnh cho qung co Google. Kh nng o lng chnh xc. Kh nng thay i thng ip qung co nhanh chng. Chi ph qung co thp: da trn bng kho st ca Comscore Media 11. Thng ip qung co xut hin tng ng vi cc t kha. Quy trnh thc hin qung co nhanh chng v chnh xc.C th hn ch s xut hin ca qung co theo ngy, gi.Hiu qu qung co ca GoogleXc nh c mc ngn sch qung co theo ngy, thng mt cch linh hot.Nhanh chng trin khai hoc dng chin dch qung co bt k lc no.Bo co nh k hiu qu ca chng trnh qung co. C th u gi t kha thay i v tr hin th (trn/di).Nhanh chng thay i, ty bin cc thng ip qung co. 12. Dch v qung co Google ca IMMS Hy bt u vi IMMS c: Kho st, t vn t kha v thi im ph hp cho chin dch marketing. T vn nng cao hiu qu qung co v gim thiu chi ph. T vn ti u ha website v nng cao tham s cht lng website (The Quality Score). u gi v qun l ngn sch theo tng chin dch. 13. Dch v qung co Google ca IMMS Li ch khi hp tc vi IMMS: H tr doanh nghip tip cn khch hng mc tiu hiu qu cao nht vi chi ph tit kim. T vn t kha mang li hiu qu cao v ti u qung co min ph Cung cp ti khon cho khch hng kim sot chin dch qung co 24/7 (xem click, chi ph hng ngy) C th thay i mu qung co v t kha khng gii hn Qung co c ti u tip cn hu ht cc khch hng quan tm n sn phm / dch v ca doanh nghip 14. Thanks! Contact: Phng KD Cng ty TNHH TM & DV Tm Bo21/13 Trng Sn, Phng 4, Tn Bnh in thoi: (84.8) 62961817 Website: http://www.tambao.vnHOTLINE: