DỊCH VỤ BIDV ONLINE PHẦN CHUYỂN TIỀN - bidv.com.vn

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of DỊCH VỤ BIDV ONLINE PHẦN CHUYỂN TIỀN - bidv.com.vn

 • S TAY HNG DN

  DCH V BIDV ONLINE PHN CHUYN TIN

 • 2 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Chuyn khon cho chnh ch ti khon 3

  Chuyn khon trong ni b BIDV 4

  Chuyn tin trong nc 6

  Ci t ngi th hng 11

  Lnh thanh ton nh k 12

  Lch chuyn tin 14

  MC LC Trang

 • 3 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Chuyn khon Cho Chnh Ch Ti khon

  Bc 1: To giao dch chuyn tin (1) Chn ti khon chuyn tin i t danh sch ti khon sn c. Khi mn hnh s t ng hin th cc thng

  tin: Tn ti khon; Chi nhnh m ti khon; s d hin ti, s d kh dng. (2) Chn s ti khon nhn tin t danh sch ti khon sn c, khi mn hnh s t ng hin th tn Chi

  nhnh m ti khon. (3) Nhp s tin cn chuyn v loi tin t t ng hin th (4) Chn ngy chuyn tin (5) Chn ngi chu ph (6) Nhp ni dung chuyn tin (nu cn thit) (7) Chn Chuyn tin chuyn sang mn hnh xc nhn giao dch hoc Hu giao dch hy giao dch

  chuyn tin.

  Bc 2: Xc nhn giao dch chuyn tinTi bc ny, khch hng kim tra li cc thng tin nhp ti bc 1, nu thng tin chnh xc, khch hng

  chn Xc nhn chuyn chuyn sang bc 3, nu cn sa thng tin chn Sa quay li mn hnh to giao dch ti bc 1.

  Bc 3: Nhp yu t xc thc th 2Sau khi xc nhn ti bc 2 nu khch hng s dng phng thc xc thc yu t th 2 l OTP, h thng t ng

  gi tin nhn ti in thoi ca khch hng, khch hng nhp s OTP ny. Nu khch hng s dng phng thc xc thc yu t th 2 l TOKEN: Khch hng nhp s trn Token v chn Xc nhn xc nhn giao dch.

  Chc nng ny cho php Qu khch chuyn tin gia cc ti khon ca chnh Qu khch trong ni b ngn hng BIDV.

 • 4 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Bc 4: Thng bo trng thi giao dchSau khi chn Xc nhn ti bc 3 h thng s thng bo trng thi giao dch. Ghi ch: Khch hng vui lng ghi

  nh s giao dch tham chiu hoc Qu khch c th kim tra trng thi v chi tit giao dch trong mc Hp th phc v tra sot giao dch (nu c). Trng hp mn hnh xc nhn thng bo giao dch khng thnh cng, khch hng vui lng kim tra thng bo li v thc hin theo hng dn ca chng trnh.

  Chuyn khon Trong ni b biDV

  Chc nng ny cho php Qu khch chuyn tin t ti khon ca mnh ti cc ti khon khc trong cng h thng BIDV.

 • 5 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Bc 1: To giao dch chuyn tin* (1) Chn ti khon chuyn tin i t danh sch ti khon sn c.* (2) Nhp thng tin ngi th hng c th c thc hin bng 2 cch:

  Cch 1: Khch hng c th s dng chc nng tm kim ngi th hng i vi ngi th hng c sn trong danh sch (danh sch c ci t trong phn ci t ngi th hng) bng cch chn Tm kim cnh trng Tn ti khon. Nhp chut ti vng trn cnh Tn ti khon th hng v nhp vo Chn xc nhn ngi th hng.

  Cch 2: Nu ngi th hng cha c ci t, khch hng nhp s ti khon ngi th hng. Nu khch hng nhp ng s ti khon vi d liu ca Ngn hng, tn ti khon s c t ng hin th ti trng tn ti khon th hng.

  * (3) Nhp s tin cn chuyn.* (4) Chn ngy chuyn tin* (5) Chn ngi chu ph* (6) Nhp ni dung chuyn tin* (7) Chn Chuyn tin chuyn sang mn hnh xc nhn giao dch hoc Hu giao dch hy giao dch

  chuyn tin v quay li Trang ch.

  Bc 2: Xc nhn giao dch chuyn tinTi bc ny, khch hng kim tra li cc thng tin nhp ti bc 1, nu thng tin chnh xc khch hng

  nhp vo Xc nhn chuyn chuyn sang bc 3, nu cn sa thng tin chn Sa quay li mn hnh to giao dch ti bc 1.

  Bc 3: Nhp yu t xc thc th 2 Sau khi xc nhn ti bc 2 nu khch hng s dng phng thc xc thc yu t th 2 l OTP h thng t ng

  gi tin nhn ti in thoi ca khch hng, khch hng nhp s OTP ny, nu Khch hng s dng phng thc xc thc yu t th 2 l Token Khch hng nhp s trn Token v chn Xc nhn xc nhn giao dch.

  Bc 4: Thng bo trng thi giao dchSau khi chn Xc nhn ti bc 3 h thng s thng bo trng thi giao dch. Ghi ch: Khch hng vui lng ghi

  nh s giao dch tham chiu hoc Qu khch c th kim tra trng thi v chi tit giao dch trong mc Hp th phc v tra sot giao dch (nu c).

  Trng hp mn hnh xc nhn thng bo giao dch khng thnh cng, khch hng vui lng kim tra thng bo li v thc hin theo hng dn ca chng trnh.

 • 6 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Chuyn Tin Trong nC

  Chc nng ny cho php Qu khch chuyn tin t ti khon ca mnh ti cc ti khon khc ngoi h thng BIDV

  ti Vit Nam.

  Mt s lu khi chuyn tin khc h thng BIDV:

  Chng trnh khng kim tra c tnh chnh xc thng tin ti khon ngoi h thng BIDV, do :

  * Khch hng cn nhp ng thng tin ngi th hng v s ti khon.

  * Khi thc hin giao dch chuyn tin, BIDV Online s t ng chuyn lnh sang Ngn hng

  i tc:

  Nu ng, Ngn hng i tc s thc hin lnh.

  Nu sai, Ngn hng i tc s hon tr lnh v BIDV v BIDV s hon tr tin vo ti khon cho khch hng.

  * Thi gian thc hin lnh hay hon tr lnh ph thuc vo pha Ngn hng i tc.

  * Nu thng tin ngi th hng khng chnh xc, Khch hng c th tra sot lnh chuyn tin bng cch son

  th tra sot ti chc nng Hp th, khi nhn c tra sot t khch hng, BIDV s tra sot n ngn hng th

  hng yu cu hon tr lnh chuyn tin khch hng thc hin li giao dch.

  * Trng hp Tn ngi th hng di hn 40 k t, Khch hng c th vit tt thng tin trng th hng v

  vit li tn y trng Ni dung chuyn tin.

  VD1: Tn cng ty l: Cng ty C phn Thng mi v u t Pht trin Ngi sao Tui tr - Khch hng s nhp

  thng tin nh sau: Tn ti khon th hng: Cty CP TM va DT PT Ngoi sao Tuoi tre - Ni dung chuyn tin: Chuyen tien

  den Cong ty Co phan Thuong mai va Dau tu Phat trien Ngoi sao Tuoi tre

  * i vi cc ngn hng trong danh sch di y, Khch hng c th chuyn tin cho ngi th hng ti bt

  k chi nhnh no thuc h thng cc ngn hng ny bng cch la chn ngn hng hng ti cc a bn u

  mi di y:

  STT Tn ngn hng a bn tnh, TP M nh

  1 nhTMCP ngoi thng Vit nam (VCb)h ni 01203002

  TP h Ch Minh 79203001

  2 nhPT nh bSCL(Mhb)TP h Ch Minh 79205002

  h ni 01205001

  3 nh Chnh sch x hi Vit nam h ni 01207004

  4 nh Pht trin Vit nam (VDb) h ni 01208001

  5 nhTMCP nh h ni (habubank) h ni 01301001

  6 nhTMCP hng hi (Maritimebank) h ni 01302001

 • 7 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  STT Tn ngn hng a bn tnh, TP M nh

  7 nhTMCP Si gn Thng tn (Sacombank)TP h Ch Minh 79303001

  h ni 01303001

  8 nhTMCP ng

  h ni 01304001

  nng 48304001

  TP h Ch Minh 79304001

  9 nhTMCP Xut nhp khu (Eximbank) h ni 01305001

  10 nhTMCP nam TP h Ch Minh 79306001

  11 nhTMCP chu (ACb)TP h Ch Minh 79307001

  h ni 01307001

  12 nhTMCP Si gn cng thngTP h Ch Minh 79308001

  h ni 01308001

  13 nhTMCP Vit nam Thnh vng h ni 01309001

  14 nhTMCP Qun i h ni 01311001

  15 nhTMCP bc h ni 01313007

  16 nhTMCP Quc T h ni 01314001

  17 nhTMCP ng nam h ni 01317001

  18 nhTMCP i dng h ni 01319001

  19 nhTMCP Du kh Ton cu (gP bank) h ni 01320001

  20 nhTMCP Pht trin TPhCM (hDbank)TP h Ch Minh 79321001

  h ni 01321001

  21 nhTMCP An bnh h ni 01323001

  22 nhTMCP bn VitTP h Ch Minh 79327001

  h ni 01327001

  23 nhTMCP Phng namTP h Ch Minh 79328001

  h ni 01328005

  24 nhTMCP Phng ng TP h Ch Minh 79333001

  25 nhTMCP Si gnTP h Ch Minh 79334001

  h ni 01334001

  26 nhTMCP i ng nai 75338001

  27 nhTMCP i tn h ni 01339001

  28 nhTMCP Xng du Petrolimex (Pg bank) h ni 01341001

  29 nhTMCP Pht trin M kng An giang 89343001

  30 nhTMCP Phng Ty TP h Ch Minh 79346001

  31 nhTMCP Si gn - h ni (Shb) h ni 01348002

  32 nhTMCP nam Vit h ni 01352001

  33 nhTMCP kin Long kin giang 91353001

 • 8 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  STT Tn ngn hng a bn tnh, TP M nh34 nhTMCP Vit TP h Ch Minh 79355001

  35 nhTMCP Vit nam Thng tn (Vietbank) h ni 01356001

  36 nhTMCP Lin Vit h ni 01357001

  37 nhTMCP Tin phongh ni 01358001

  TP h Ch Minh 79358001

  38 nhTMCP bo Vit h ni 01359001

  39 Qu Tn dng nhn dn Trung ng h ni 01901001

  V d: chuyn tin cho ngi th hng ti Ngn hng TMCP Ngoi thng Bc Ninh khch hng s chn

  ngn hng hng l SGD NHTMCP Ngoi thng - Ha noi (m NH 01203002) ti a bn H ni.

  Cc thao tc thc hin chuyn tin

  Bc 1: To giao dch chuyn tin

  (1) Chn ti khon chuyn tin t danh sch ti khon ca khch hng, chng trnh s t ng hin th cc

  thng tin: Tn ti khon; Chi nhnh m ti khon; s d hin ti, s d kh dng.

  (2) Nhp thng tin ngi th hng: khch hng c th s dng chc nng tm kim ngi th hng i vi

  ngi th hng c sn trong danh sch (danh sch c ci t trong phn ci t ngi th hng) bng

  cch chn Tm kim cnh trng Tn ti khon th hng.

  Nu ngi th hng cha c ci t, khch hng nhp thng tin tn v ti khon ngi th hng (Ti

  khon th hng qu khch phi vit lin khng c du cch), chn ngn hng th hng bng cch nhy

  Tm kim cnh trng Ti ngn hng.

  Tm kim ngn hng th hng bao gm: chn Tn tnh, chn Tn ngn hng, chn Tn chinhnh. Ti trng

  Tn tnh, khch hng chn tnh t danh sch c sn..

 • 9 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Ti trng Tn ngn hng khch hng chn ngn hng t danh sch Tn ngn hng c sn. Nu khng chn

  Tn ngn hng m nhy chn Tm kim th tt c cc chi nhnh ngn hng trn a bn chn s hin th.

 • 10 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Ti trng Tn chi nhnh khch hng chn t danh sch chi nhnh c sn. Nu khng chn Tn chi nhnh m

  nhy chn Tm kim th tt c cc chi nhnh ngn hng ca Ngn hng trn a bn chn s hin th.

  Sau khi h thng hin th ngn hng m khch hng la chn di dng cc bn ghi, khch hng nhp chut ti

  vng trn u mi bn ghi v nhp vo Chn xc nhn ngn hng th hng.

  (3) Nhp s tin cn chuyn

  (4) Chn ngy chuyn tin: khch hng c quyn chn ngy chuyn tin l ngy hm nay hay mt ngy xc

  nh trong tng lai.

  (5) Chn ngi chu ph

  (6) Nhp ni dung chuyn tin.

  (7) Chn Chuyn tin chuyn sang mn hnh xc nhn giao dch hoc Hu giao dch hy giao dch

  chuyn tin.

 • 11 Chia s c hi, hp tc thnh cng

  Bc 2: Xc nhn chuyn tin

  Ti bc ny, khch hng kim tra li cc thng tin nhp ti bc 1, nu thng tin chnh xc khch hng

  nhp vo Xc nhn chuyn chuyn sang bc 3, nu cn sa thng tin chn Sa quay li mn hnh to giao

  dch ti bc 1.

  Bc 3: Nhp yu t xc thc th 2

  Sau khi xc nhn ti bc 2 nu KH s dng phng thc xc thc yu t th 2 l OTP h thng t ng gi tin

  nhn ti in thoi ca khch hng, khch hng nhp s OTP ny, nu Khch hng s dng phng thc xc thc yu