Diana Stoicascos

download Diana Stoicascos

of 24

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Diana Stoicascos

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  1/24

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  2/24

  Evaluarea performan elor i dezvoltarea resurselor umane

  Evaluarea performanelor n cadrul organizaiei

  Student:

  Diana Maria Stoica

  Universitatea din Bucureti

  Facultatea de Administraie i Afaceri

  Master : Administrarea i Dezvoltarea Resurselor Umane

  Anul I

  Cuprins

  Introducere

  Capitolul 1:

  !! "e reprezint# performan a

  2

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  3/24

  !$! Factorii ce influen eaz# performan a

  !%! Scale de notare &n evaluarea performan ei

  !'! Interviul de evaluare

  !(! Stiluri de evalu#ri

  !)! Evaluarea formal#

  !*! Evaluarea informal#

  Capitolul 2: Evaluarea performan ei n cadrul companiei Kaufland

  Concluzii

  Bibliografie

  Anee

  Introducere

  Un aspect important al mana+ementului resurselor umane este reprezentat de evaluareaperformanelor &n or+anizaie, deoarece prin evaluare putem s# &nele+em mai -ine natura

  dinamic# a dezvolt#rii profesionale: aa cum o-serv# unii autori ./us0e1, $2223, evaluarea ne

  a4ut# s# vedem dezvoltarea profesional# ca pe un proces continuu, i nu ca pe un simplu

  5eveniment6 produs &n viaa an+a4atului! 7e l8n+# aceast# caracteristic# a continuit#ii &ns#,

  3

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  4/24

  procesul de evaluare deine i atri-utul comple9it#ii astfel, tre-uie s# ne &nc;ipuim c# orice

  poate fi evaluat < c;iar i evaluarea poate fi evaluat#!

  Multe dintre or+anizaii se confrunt# &n ziua de azi cu pro-lematica privind evaluarea

  performaelor an+a4ailor!Aceasta implic# consideraii practice referitoare la modul &n care

  aceasta tre-uie s# fie f#cut#, c8t i motivele pentru care tre-uie efectuat#!=oate aceste consideraii

  tre-uie tratate &ntr

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  5/24

  Dac# un a+ent de v8nzare a realizat &n decursul unei zile patru contracte, aceast# cifr# este

  aceeai pentru orice persoan# care va studia datele respective! Etapa m#sur#rii este urmat# de

  dimensiunea calitativ# a evalu#rii .operaia de apreciere3 de altfel, se cuvine i o-serv#m c#

  evaluarea presupune o component# su-iectiv# .fiind efectuat# tot de c#tre oameni3, ce se poate

  constitui fie &ntr

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  6/24

  Figura 1. Procesul de evaluare

  rice a-ordare sistematic# a evalu#rii performan ei va &ncepe cu completarea unui formular

  adecvat! Aceasta etap# pre+atitoare va fi urmat# de un interviu, &n care mana+erul i an+a4atul

  supus evalu#rii discuta posi-ilit# ile de &m-un#t# ire a performan ei! Interviul se finaliza printr

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  7/24

  7racticile folosite la an+a4area, salarizarea i promovarea personalului! Modul de

  an+a4are are un impact deose-it asupra procedurilor de evaluare!

  Evaluarea performanelor const# &n acel proces de sta-ilire a modului i a m#surii &n care

  an+a4atul &i duce la -un sf8rit &ndatoririle i responsa-ilit#ile care revin postului ocupat, &n

  comparaie cu standardele sta-ilite i comunicarea c#tre an+a4ai a rezultatelor!

  Mai e9act evaluarea personalului presupune trei activit#i diferite: evaluarea compartimentului,

  evaluarea potenialului i a capacitii de evoluie, evaluarea performanelor obinute.

  Evaluarea compartimentului se refer# la aprecierea acelor manifest#ri de compartiment care au

  le+#tur# sau se &ncadreaz# &n caracteristicile de performan#!Acesta scoate &n eviden# conduita

  an+a4ailor, ce anume fac acetia &n e9ercitarea unor atri-uii comparativ cu ceea ce ar tre-ui s#

  fac#!Evaluarea lui scoate &n eviden# +radul &n care un an+a4at se inte+reaza &n specificul unui

  post, m#sura &n care an+a4atul adopt# comportamentul cerut de acesta!

  Evaluarea potentialului i a capacit#ii de evoluie se realizeaz# pe -aza unor date i informaii

  despre ceea ce reprezint# persoana respectiv# i &ntr

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  8/24

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  9/24

  A. Scale de notare liniare sau grafice,unde evaluatorul are &n fa # o list# de caracteristici

  sau o-li+a ii aferente postului i tre-uie s# -ifeze sau s# &ncercuiasc# nota

  corespunz#toare de pe o scala numeric#, alfa-etic# sau alt +en de +rada ie elementar#!

  E9emple:

  Ini iativa A B " D E

  .e9celent#3 .ine9istent#3

  $ % ' (

  .sc#zut#3 .ridicat#3

  E9celent# Bun# Medie Sla-#

  B. Scale comportamentale sau e!avioriste, unde evaluatorul are &n fa # o list# cu

  elementele c;eie ale postului, pentru care e9ist# o serie de no iuni de identificare, fie

  numai formularele celor dou# tipuri e9treme de comportament!

  alta scala, referitoare la rela iile cu clien ii, ar putea prezenta o serie de atitudini

  posi-ile fa # de client, &ncep8nd de la cea mai -un#: C se ocup ntotdeauna de clie i ntr-o

  manier politicoas i eficient i termin8nd cu cea mai proast#: Caproape nepoliticos

  fa de clien i i total ineficient

  C. Set de re"ultate, o-iective impuse!

  9

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  10/24

  #. Rapoarte liere redactate, far# a fi necesar# respectarea unui tipar impus, unde

  evaluatorii r#spund la &ntre-arile din formularul de evaluare su- forma unui material de

  tip eseu!

  =re-uie tiut c# cel mai des utilizate &n practic# sunt cele liniare! Un alt tip de a-ordare este :

  $ . Autoevaluarea, unde an+a4a ii &n cauz# fie redacteaz# un Craport annual6 cu

  privire la activitate depus#, fie r#spund la &ntre-#rile formulate &ntr

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  11/24

  !(! STI)(RI #$ $'A)(AR$

  Maier .G(3 este de p#rere c# e9ist# trei mari cate+orii de a-ordare metodolo+ica a interviului

  de evaluare, dup# cum urmeaz#:

  a-ordare tip S7UHE i "HIH/E .C=ell and Sell63, &n care mana+erul &i spune

  su-alternului cum se descurc# &n ceea e face, i &ncearc# s#

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  12/24

  1.*.$valuarea informal+ a performa elor

  $valuare neconvenional+ sau informal+- este evaluarea continu# a performanei unui an+a4at,

  f#cut# de mana+erul sau &n cursul actrivitatii o-inuite! Acest tip de evaluare este ad ;oc,-az8ndu

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  13/24

  an+a4ailor este de preferat s# fie realizat# la anumite intervale de timp, de re+ul#, o dat# sau de

  dou# ori pe an!

  Evaluarea formal# sau sistematic# presupune e9istena unei metodolo+ii oficiale, iar dac# se

  mediatizeaz# sistemului de valori i procedurile de evaluare, standardele i criteriile de evaluare

  folosite sunt specificate &n avans sau determinate &n preala-il, reaciile de contestare a

  rezultatelor pot fi prevenite, iar tendina de a da evalu#rii o anume p#rtinire este mult diminuat#!

  2! %tudiu de caz: Evaluarea angaailor n cadrul Kaufland

  Domeniu de aplicare: la nivelul &ntre+ii companii!

  Se va distribui ctre: mana+ement, cadre de conducere, an+a4aii din cadrul departamentului

  7ersonal!

  Principii: fiecare cadru de conducere poart# discuii de evaluare periodice cu an+a4aii din

  su-ordine, la intervale re+ulate de timp, &n care se analizeaz# performana i conduita! Evaluarea

  an+a4ailor nu poate fi dele+at# de c#tre un cadru de conducere!

  Discuiile se vor purta pe -aza unor formulare de evaluare!E9ist# diferite formulare de evaluare

  pentru diferite +rupuri int#!

  Tipurile discuiilor de evaluare

  Evaluarea anul# se desf#oar# p8n# la data de %2!! &mpreun# cu toi an+a4aii! Acest termen este

  corelat cu -ilanul de personal, deoarece rezultatul evalu#rii anuale este component# a -ilanului

  13

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  14/24

  de personal! Acest interval poate fi redus de c#tre conducerea departamentului 7ersonal pentru a

  respecta re+lement#rile locale!

  Evaluarea &n perioada de pro-# se desf#oar# cu fiecare an+a4at &nainte de e9pirarea perioadei de

  pro-#!

  Suplimentar fa# de discuiile anuale, an+a4aii i mana+erii pot desf#ura discuii de evaluare

  oric8nd este necesar! Evaluarea la intervale mai scurte de un an se desf#oar#, de e9emplu, pentru

  an+a4aii aflai &n perioada de colarizare, la &nc;eierea fiec#rei etape de colarizare i de

  asemenea pentru an+a4ai care poate nu fac parte din +rupul int# la momentul evalu#rii anuale!

  Structurarea discuiilor anuale de evaluare 0n funcie de grupurile int+

  Discuiile de evaluare se or+anizeaz# &n perioada sta-ilit# cu toi an+a4aii activi, e9cepiile fiind:

  7ersonalul an+a4at pentru perioade foarte scurte de timp, &n timpul perioadelor de

  inventar, an+a4aii &mprumutai de la alte companii, an+a4aii cu contract pe perioad#

  determinat#, mai mic# de un an i &n cazul c#rora nu s

 • 7/25/2019 Diana Stoicascos

  15/24

  >n formularul de evaluare sunt menionate diferite criterii de evaluare!Acestea sunt e9emplificate

  i urm#resc prezentarea concret# a acestor criterii! Se vor analiza criteriile de eveluare i nu

  e9emplele individuale!

  Dac# la momentul evalu#rii e9ist# criterii care nu sunt &nc# evalua-ile, acestea nu tre-uieevaluate! Aceast# situaie se poate &nt8lni, de e9emplu, &n perioada de pro-# sau &n cazul unei

  cola-or#ri de scurt# durat#!

  Dac# un an+a4at nu are atri-uii mana+eriale &n formularul de evaluare, ru-rica 5"onducere6 nu

  se va completa!

  Pre"entarea indi