Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza...

of 16 /16
MARIA STURDZA CLOPOTARU DIANA IN AI\OTIMPUL MIRARII Poezii pentru copii Prefatd deVictor Gh. Stan Editura DESTINE Bucuregti, zozo

Embed Size (px)

Transcript of Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza...

Page 1: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

;r:lpfilin autoaxei.

MARIA STURDZA CLOPOTARU

DIANAIN

AI\OTIMPULMIRARII

Poezii pentru copii

Prefatd deVictor Gh. Stan

Editura DESTINEBucuregti, zozo

Page 2: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

CUPRINS

suRAsuL coPrLARrEr (Prefati) ...............b

cATELUSULRAzAToR .........2tl

TURTUREL .........25

BINE E SA FII PISICA! .......... 30

Page 3: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

148 Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii

I-A pr-{crNTE INATNTE ..........5o

pAuNrr irwrnroqr .................6rBUBURUZA .........,62MELC, MELC CODOBELC ......64LJN CALUTADEVARAT ..........67\TS INARIPAT ....... 68

MrELU$ELUr,nASrAler ......7s

CAPRIOARA ........8+

l

Page 4: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii vt

'...................46'...............-... 47'...................49,...................50...................52................... 53................... 55................... 57...................58................... 6r...................62...................64

'..,.............,. 6z,................. 68'..................69,.................. 70..................73..........,,......74..................76-.................79................. 8o..................83................. 84..................87................. 89................. 9o'.................92,.................94

'.....,...,.......97

URSLILETII POLARI ............. 98

OMAGIUROMANIEI ............ rr8

TARAMEAFULG DE NEA....

r32135

iNsnanesFANTADEAJUN.. ...............186

Page 5: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

6 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

Page 6: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z

DIANA

intr-o noapte instelat[ -Noapte binecuvdntat[,Se grdbea s[ vin[ iar5Prima zi de prim[vard.Printre stele, fericit,CAnd Crai Nou a r[slrit,O fetild prea frumoasdAvenit la noi acas[!

Ca o zAn[ bll[ioar[Cu ochi mari de cdprioar[,Cu ndsucul mititel -CAt ar fi un n[sturel,Iar gurila-i ca o floareE acum r[sunltoare.CAnd aud prin cas[: ,,-Mama!"

$tiu c[-i fata mea, DIANA!

Page 7: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

8 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

nnAUSoRr DE IRTMAvARA

Dup[ noaptea instelatd,Lic[regte roua-n zori;Pe-o crengu{[ luminatlIes la via![ mdliqori.

Ciufulili qi curioqiPar din fire veseloqi;Printre miliEori, pozna;,Le zAmbege-un ingerag!Pdzitorul pomului,Ajutorul Domnului!

Page 8: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii s

'ARA

Page 9: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

10 Maria Sturdza Clopota.r:t Diana in anotimpul mirdrii

I

:

Page 10: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii tr

coRCoDU$UL

CorcoduEul a-nflorit.Ce mireas[ minunat[!Cu buchete de flori albe

S-a impodobit pe datd.

Vin albine de pl5cere,

Nu mai stau din biziit:-Hai la flori qi hai la miere!

Stupul parc[ s-a golit.

Cu strai nou ca de z[pad[Pomii s-au acoperitToli copiii pot s[ vad[:CorcoduEul a-nflorit!

Page 11: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

12 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

CIRE$E BOAMBE

Dimineala, de cu rou[,Stau cireqele-n gr6dinI,Infrdtite cate doue,Pe-o crengu{5 de lumin5.

S-a oprit o buburuz[Pe o frunzd de mdceq;

AtArnate, f[r[ scuz[,Dorm ciregele-n cireq.

Am cules o can[-ntreag[De cireqe in pereche...

-Ai curaj, feti![ dragd,

S[ le punem la ureche?

La bunica la BoldeEti

Sunt cireqe-mp[rdteEti,De-alea galbene qi tari,NiEte "boambe de Cotnari"!

Page 12: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotitnpul mirdrii n

ZAMBII.A

Dup[ ghiocei apare

O albastr[ incAntare,Cu un pumn de clopoleiAg[!a!i pe trupul ei.

E zambila parfumatdCa o zdnd minunatd;-Uite, mam5., !i-o voi da

Azi in dar, de ziua ta.

Page 13: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

t"

14 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

IARBA

Fire de iarbi incep sd se vad[,S[ scoatd capul de sub zdpadd;Iarba e fraged[, verde, frumoasdCreqte-n gr[dina de lAngd casi.

F[rd lumind, f[r5 cuvdnt,S-a infrdlit pe sub pimAntS[-gi impleteasc5., pe c[utateRldlcinile ingeminate.

Flori colorate rlsar prin poieneSd le culegem de sAnziene.

Page 14: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii rs

SA

Page 15: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

16 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

Page 16: Diana in anotimpul iubirii - Maria Sturdza Clopotaru in anotimpul iubirii... · Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z DIANA intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[,

Maria Sturdza Clopotaru - Diana ln anotimpul mirdrii v

MAMA

ln fiecare dimineallCAnd m[ trezesc o vld pe mama.Mi m6ngAie uqor pe fati$i simt cum imi alungi teama.

De cAnd parc-am crescut mai mare,

La ingerag m5 rog mereuS[ aib[ mam[fiecareA,ga frumoas[ cum am eu.

Cu ochii bldnzi, cAnd m[ priveEte,

VId numai dragoste in ei,

$i cdteodat[, imi qopteEte

C[ eu sunt ingeraqul ei!