Den Lille J¦vne

Click here to load reader

download Den Lille J¦vne

of 68

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Den Lille Jævne - din gulvhåndbog

Transcript of Den Lille J¦vne

 • 1Den lille jvne

  weber.floor- et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri

 • 2Indholdsfortegnelse:

  Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer..............................4-5 Ordforklaringer......................................6-7

  Generelt/forudstninger Generelt.................................................8-9 Forudstninger..................................10-11

  Spartelmasse Forbehandling....................................14-15 Produkter............................................16-19 Anvendelsesngle............................20-21

  Flydemrtel Produkter...........................................24-27 Anvendelsesngle............................28-29

  Primere Produkter...........................................31-32 Anvendelsesngle..................................33

  Tilbehr Produkter...........................................34-35

 • 3Gulvlim Tjekliste.............................................38-39 Produkter...........................................40-43 Anvendelsesngle............................44-47 Spraymaskine.........................................48 Spraybarfixeringslim...............................49

  Pumpning af spartelmasser og flydemrtler Pumpebiler..............................................52 Mixer-pumper..........................................53 Pumpeguide......................................54-55

  Lsninger Pbeton...................................................57 Panhydrit...............................................58 Pgipsplader...........................................59 Pstbeasfalt..........................................60 Pklinker/maling/epoxy..........................61 Ptrgulve..............................................62 weber.floor-andetend............................63

  Undergulvstyper Undergulvstyper................................64-65

 • 4Signatur/ordforklaringer

  Standfast: Fx faldopbygning og reparation

  Slidlag: Hndudlgning

  Selvnivellerende: Pumpning og hndudlgning

  Primer

  Flydemrtel: Primrt til pumpning

  Combi: Pasta/standfast, hurtighrdende

  Europisk arbejdsmiljmrkning

  CERTIFICERET

  Certificeret Weber Gulventreprenr Uddannet og udvalgt af Saint-Gobain Weber A/S

 • 5Signatur/ordforklaringer

  Det perfekte valg

  Fungerer

  Fungerer ikke

  Signatur i produktguider:

 • 6Afstngerliste: Afgrnsningsliste (selvklbende skumbnd).Aggressivt milj: Srlig fugtigt milj eller milj med tilste-devrelse af aggressive stoffer som fx salt eller rgholdig atmosfre.Akryl/akrylat: Organisk bindemiddel.Alkali: Hrdhed (pH).Alkalisk: Alkalisk (basisk) milj forefindes i vd beton og mrtel, da bindemidlet udgres af kalk og cement (pH-vrdi > 7).Anhydrit: Gipsbaseret grovafjvning.Calciumsulfat: Bindemiddel i gipsbaserede produkter.CE-mrke: CE-mrket symboliserer, at produktet er fremstillet, kontrolleret og deklareret i overensstemmelse med en harmoniseret europisk standard (EN) eller en europisk teknisk godkendelse (ETA).Cementbaseret: Bindersystemets hovedbestanddel.dB: Mleenhed ved lyd.Dilatationsfuge: Dilatationsfuger optager de bevgelser, der forekommer i bygningsdele. Dilatationsfuger placeres efter forudgende beregninger for at undg ukontrolle-rede bevgelser med revner til flge.EC-1: Europisk miljmrkning.Emission: Lugt/afdunstning.Flydemrtel: Flydende materiale, typisk til lagtykkelser over 10 mm.Flydeml: Ml for minimal/maksimal flydeevne i spartel-masse og flydemrtel.Flydesprre: Afgrnsningsliste (selvklbende skumbnd).Gipsbaseret: Bindersystemets hovedbestanddel.Kapillarbrydende lag: Lag indbygget nederst i gulvkon-struktionen, som forhindrer fugtopsugning fra vd jord til materialelag lngere oppe i gulvkonstruktionen.

  Signatur/ordforklaringer

  A

  C - D

  E - F

  G - K

 • 7Le: Lavemission.M-1: Finsk miljmrkning.Migration: Flytning/vandring, fx fugtvandring i materiale.Mixerpumpe: Se side 53.Moderat milj: Milj med tilstedevrelse af fugt som fx fugtigt udendrs eller indendrs klima.MPa: Styrke-mleenhed.N: Styrke-mleenhed.Normaltrrende: M aldrig belgges fr materialet er udtrret.Organisk: Anvendes som betegnelse p bindemiddel som plast, olie eller alkyd.Passivt milj: Trt milj uden fugt eller aggressive stoffer som fx trt, navnlig indendrs, klima.P-Mrke: Svensk miljmrkning.Pudslag: Tykt afjvningslag af grovkornet materiale (grus & cement).Pumpebil: Se side 52.Rapid: Srlig hurtig.RF: Fugt-mleenhed.Selvnivellerende: Flydende materiale.Selvtrrende: Materialet udtrrer ved egen hjlp ogs med belgning.Skruk: Nr puds og slidlag slipper underlaget. Dette loka-liseres ved at banke let p overfladen, hvorefter en hul lyd fremkommer.Slidlag: Tykt afjvningslag af grovkornet materiale (grus & cement).Slyngrensning: Rensningsmetode ved overfladeforurening.Spraymaskine: Se side 48.Spraylim: Se side 49.Stbeasfalt: Afjvningsmasse baseret p grus og bitu-men/tjre, anvendes ofte som fugtsprrende lag.Svuppestang: Vrktj til udlgning af grove afjvnings-masser.

  Signatur/ordforklaringer

  N

  L - M

  O - P

  R - S

 • 8GenereltGenereltWeberervedatlancereetkompletgulvprogram.Voresmlerattilpasseosvoreskundersbehovvedattilbydedigengulvlsning,derbdeerkompletogafprvetsomsystem.Dettemindskerrisikoenforreklamationerogbetyder,atdukunbehveratsttedinlidtilenkompetentkontakt-person.

  weber.floor betyder: floor betyder: Nyeproduktertilbdeafjvningogmonteringaf

  gulve. Klarfokuspetsundtarbejds-ogindeklima. Omkostningseffektiveprodukterafhjkvalitet. Dokumenteretforenelighedmellemmaterialeri

  koncernen.

 • 9weber.floor positivt for indeklimaet Alleweber.floor-produkterog-systemerhargen-nemgetenstorudviklingforatsikreproduktkvali-tetogforenelighedforalleprodukterietsystem.Viharfokuseretptrreegenskaberogemissioner,dadetisrerdetofaktorer,derpvirkerindekli-maetienbygning.

  Kombinationen af lavalkaliske spartel- og afjv-ningsmasser og gulvlim fra weber.floor betyder, at gulvbelgning kan udfres ved 90 % RFDelavalkaliskespartel-/afjvningsmasserbeskyt-terlimenmodalkaliskpvirkningfradenunderlig-gendebeton.Enbetingelseherforer,atdetkritiskefugtindholdikkeoverskrides,ogatderbrugesmindst5mmweber-gulvspartelmassesammenmedweber.floor-gulvlim.Lsvenligstproduktbla-deforderelevanteselvtrrendeprodukter,ssomweber.floor4031-4033-4040-4045-4160og4320.Foratminimererisikoenfor,atafjvningsproduk-terermedtilatforureneindeklimaet,erafjv-ningsmasserneP-mrketogdesudenmrketihenholdtilfinskM1-klassificeringogtyskEMI-CODEEC1.LavemissionslimeneermrketiflgeEMICODEEC1.

 • 10

  ForudstningerVedbrugafweber.floor-produkterskalmantagehensyntilbetingelsernevedrrendeanvendelseogudtrring.

  Anvendelsesbetingelser Vrsikkerp,atbygningenerlukketogtt. Undgtrkogplaceringafvarmekilderpnyud-

  lagtspartelmasse. Temperatureniunderlagetogdenomgivende

  luftskalvre+10-20Cunderspartling.Undermonteringenafgulvbelgningeranbefalervientemperaturp+18-20Ciunderlagetog+18-25Cidenomgivendeluft.

  Denrelativeluftfugtighedbrvreca.50%. Denrelativefugtighediunderlagetmhjstvre

  90%medundtagelseaffugtflsommebelgnin-ger,fxfuldlimedetrgulveellertttebelgninger.

  Trrebetingelser Detoptimaletrreklimaopnsvedca.+15-25C

  medenrelativluftfugtighedpca.50%medgodventilation.

  Forudstninger

 • 11

  Forudstninger

  BEMRK VENLIGST!Detrretider,dererangivetiproduktblade,glderunderovennvntebetingelser.Trretidervariererdesudenafhngigtafprodukttypen,lagtykkelsenogdenrelativefugtiunderlagetsamtrstiden.

  Lsaltiddetpgldendeproduktblad,indendugrigang.

  Forberedelse af undergulvetLimrester,maling,lstmaterialeogstvbrfjernesindenudlgningenafgulvspartelmasser.

  Rengring og forbehandling Ideflestetilfldebrmansomminimumslibe

  underlagetindenudlgningenafspartelmasse. Stvsuggrundigtmedegnetindustristvsuger,s

  ogssmpartiklerfjernes. Pfrdenanbefaledeprimer.

 • 12

  Spartelmasser

  Spartelmasser fra Weber er udviklet specielt til den professionelle gulvlgger med vgt p et godt arbejdsmilj. Spartelmasserne er primrt tnkt til hndudlgning, bde selv-nivellerende og standfaste. De er selvnivel-lerende i lagtykkelser ved typisk 1-10 mm og standfaste op til 50 mm.De selvnivellerende spartelmasser kan selvfl-gelig med stor fordel pumpes med weber.floor-mixerpumper.

 • 13

  Spartelmasser

 • 14

  ForbehandlingHvorfor er primeren ndvendig? Primerengiverengodogrenvedhftningtil

  underlaget. Denttneroverfladenogforhindrerunderlagetiat

  sugevandfraspartelmassen. Primerenforhindrerogsluftiatstigeopfra

  underlagetogdannepinholespdenspartlede/afjvnedeoverflade.

  Vigtigt ved udlgning af weber.floor 4716 Primer: Primerenkostespunderlagetmedenbldkost

  ellermalerulle. Denskaldanneensynliglaklignendefilmp

  overfladen.Detkanvrendvendigtatpfreendnuetlag,hvisunderlageterstrktsugende.Undgpyttedannelse.

  Vigtigt ved pfring af weber.floor 4710 Primer eller weber.floor 4712 Primer EC 1 eller weber.prim 803: Overfladestyrkenskalvremindst1,0MPa(N/mm2). Epoxyprimerenpfresietjvntlagmedengum-

  miskraberog/ellerenlammeskindsrulle.Undgpyttedannelse.

  Mensprimerenstadigervdstrsstraksmedkvartssand.

  Stvsugoverfladen,nrprimerenerfuldstndighrdet.

  De omgivende betingelserSrgforatdeomgivendebetingelsereriorden.Temperatureniunderlagetbrvremindst+10Cunderforbehandlingenogudlgningenafspartel-/afjvningsmassenogunderhrdningen.Tilstrbettrreklimapca.20Cog50-70%RF.

  Spartelmasser

 • 15

  Sikkerhed og miljSpartelprodukterne fra weber.floor er udviklet med et nyt bindersystem, som gr produktet mil-jvenligt og giver en plidelig og sikker produkt-kvalitet. Produkterneerafprvetsammenmedalletyper

  undergulve,limogbelgningerogharopnetmegetlaveemissionsvrdier.

  Etsikkertarbejdsmiljforhndvrkerepgrundafetbredtsortimenta