Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

133
Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 1 I ERASMUS MC - HOBOKEN V ERBINDINGEN EN VERBLIJFSPLEKKEN - JUNI 2008

description

Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Transcript of Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Page 1: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 1 I

ERASMUS MC - HOBOKEN

VERBINDINGEN EN VERBLIJFSPLEKKEN - JUNI 2008

Page 2: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 2 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

HISTORISCH

veerhaven 1770

Page 3: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 3 I

HISTORISCH

Westplein ca.1890

Page 4: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 4 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

STEDELIJK

Erasmus MC

Page 5: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 5 I

GENEZING EN HELEND

Page 6: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 6 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

BETROKKENHEID

Oude Westen

Page 7: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 7 I

DIVERSITEIT

Page 8: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 8 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ONTMOETEN

Windsingel, het Park

Page 9: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 9 I

ONTMOETEN RUSTIGE OASE

Museumpark

Page 10: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 10 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

INSPIRATIE

De parade 2008, rondom het NAi

Page 11: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 11 I

ACTIEINSPIRATIE

Abseilen van de euromast

Page 12: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 12 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ROTTERDAM

Parkkade

Page 13: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 13 I

ROTTERDAM EN HET WATER

Wagenveer ca.1925

Page 14: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 14 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

1. Luchtfoto VIP gebied Erasmus mc - Hoboken

Page 15: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 15 I

1.1 Inleiding

1.2 Methodologie

17

19

3.1 Erasmus MC-Hoboken in

Rotterdam

3.2 Verblijfsplaatsen

3.2.1 Identiteit en aantrekkelijk

heid verblijfplaatsen

3.2.2 Entiteiten

3.2.3 Conclusie: Healing

environment

3.2.4 Beleving verblijfplaatsen

door omwonende

3.3 Verbindingen

3.3.1 Verbindingen in het VIP

gebied

3.3.2 De Schie

3.3.3 Rivierstad, noordzuid-

verbindingen

3.3.4 Oostwest-verbindingen

3.3.5 Oversteekbaarheid

verbindingen omwonenden

3.4 Lange lijnen analyse

2.1 Beleidsplannen

2.1.1 Stadsvisie Rotterdam 2030

2.1.2 Binnenstadsplan 2008-2020

2.1.3 Visie openbare ruimte

binnenstad

2.2 Overzicht huidige en toe-

komstige ontwikkelingen

2.2.1 Vastgestelde plannen

2.2.2 Plannen in ontwikkeling

2.2.3 Visies en ideeen

2.3 Gebiedsoverstijgende

visies

2.3.1 KennisAs

2.3.2 Medical Delta

2.4 Verkeer

2.4.1 Bestemming Binnenstad!

2.4.2 Verkeerssituatie Erasmus

MC-Hoboken

2.4.3 ’s Gravendijkwal

2.4.4 Hoofdfietsroutes

2.4.5 Openbaar vervoer

2.5 Waterkering

2.5.1 Dijkverhoging

2.5.2 Westzeedijk

25

25

27

29

30

33

35

37

38

38

39

40

41

43

44

45

45

46

47

47

51

51

55

56

75

76

78

79

81

82

83

84

85

125

127

129

131

4.1 Kwaliteiten

4.2 Knelpunten

4.3 Mogelijkheden

Bijlage: Ideeën en schetsenatelier

3. ANALYSE2. RUIMTELIJK BELEIDEN ONTWIKKELINGEN

1. INTRODUCTIE 4. CONCLUSIES EN MOGELIJKHEDEN

Page 16: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 16 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC

NAI

BOYMANS VAN BEUNINGEN

KUNSTHAL

COOLOUDE WESTEN

MIDDELLAND

SCHEEPVAARTKWARTIER

PARKKADE

COOLHAVEN EILAND

KOP VAN ZUID

KERN WINKELGEBIEDEN

CENTRAAL STATION

MÜLLERPIER

GEB-DRIEHOEK

HOGESCHOOLVAN ROTTERDAM

1.1.1 Positie VIP gebied Erasmus mc - Hoboken in de binnenstad

Page 17: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 17 I

1 . 1 I N L E I D I N G - V I P g e b i e d E r a s m u s M C - H o b o k e n

Door het werken aan het VIP gebied

Erasmus MC-Hoboken wordt het

steeds duidelijker dat dit een bijzonder

gebied is. In welk gebied vind je zoveel

verschillende soorten internationale en

nationale instellingen samen. Het NAi, in

de wereld het grootst in zijn soort, naast

het Erasmus MC dat vooral door zijn

onderzoek internationale bekendheid

geniet.

Ook nationaal en internationaal spreekt

dit gebied mee. Het Erasmus MC

met zijn zorg, bekend om virologie,

oncologie, cardiologie en neonatologie,

maar ook het Museum Boymans van

Beuningen en de Kunsthal zijn nationale

bekendheden.

Voor de stad Rotterdam heeft dit gebied

veel stedelijke kwaliteiten, o.a. de

Euromast, Het Park, het Museumpark,

de kleinere musea, de Schie met de

verbinding naar Delft, de Maastunnel

met de verbinding naar Zuid. Naast al

die instellingen is dit gebied ook heel

groen. Het Park en het Museumpark

zijn belangrijke groene plekken voor

Rotterdam. De Schie en de Maas met

zijn kades zijn kwaliteiten die ook

bijzonder zijn. Allemaal ingrediënten om

te stralen.

En toch staat het gebied Erasmus MC-

Hoboken niet stralend op de kaart.

Dit komt door de grote verkeersaders

die het gebied domineren en negatief

beïnvloeden. Tevens zijn de grote

instellingen naar binnen zijn gekeerd en

keren zich af van de openbare ruimte.

De bijzondere plekken zoals Het Park

en de Maas zijn door de verkeersaders

niet goed verbonden met de stad.

Waardoor in de beleving van de mensen

die functies heel ver weg liggen.

Onze opgave is de olievlekwerking te

starten: wat sterk is, wordt uitgebreid.

Wat zwak(ker) is, kan zich optrekken

aan het sterke. De losse onderdelen

zijn sterk. Laat de losse onderdelen het

gehele gebied meetrekken. Waardoor

het gehele gebied de kwaliteit krijgt die

past bij de onderdelen.

ROTTERDAM CS

KOP VAN ZUID

FEYENOORD

LIJNBAAN

DELFSHAVEN

BARENDRECHT

BOLNES

IJSELMONDE

SCHIEDAM

DELFTDEN HAAG

DORDRECHTBREDA

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

CHARLOIS

WAALHAVEN

LEUVENHAVEN

KRALINGSE PLAS

BOOMPJES

KRALINGEN

ROTTERDAM NOORD

1.1.2 Positie VIP gebied Erasmus mc - Hoboken in Rotterdam

Page 18: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 18 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

1.2.1 Positie VIP gebied Erasmus mc - Hoboken in de binnenstad

Page 19: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 19 I

1 . 2 M ET H O D I E K - V e r b i n d i n g e n e n v e r b l i j f g e b i e d e n

In de stadsvisie wordt het gebied

Erasmus MC-Hoboken benoemd als

een van de dertien VIP-gebieden in de

stad. De opgave voor dit gebied is om

een van de belangrijke economische

zwaartepunten in de stad, het Erasmus

MC, beter te verbinden met de stad. De

studie verbindingen en verblijfplaatsen

is een ruimtelijke analyse van het

gebied rondom het Erasmus MC en heeft

als doel de mogelijkheden voor het

beter verbinden van het gebied Erasmus

MC-Hoboken met de stad in kaart te

brengen.

De gebiedsvisie wordt gezamenlijk met

de stakeholders opgesteld in een open

planproces. Om het proces helder te

krijgen is het gehele proces in twee

delen opgedeeld. De analysefase en de

integratiefase. Onderhavige studie, de

studie verbindingen en verblijfsplaatsen,

maakt onderdeel uit van de eerste fase,

de analyse fase.

De analyse fase

De analyse fase bestaat uit vier

deelstudies:

1 Woonprofiel

2 Economisch profiel

3 Cultuurhistorische verkenning

4 Verbindingen en verblijfplaatsen

Deze studies vinden onafhankelijk van

elkaar plaats. Het eindproduct van

elke studie is een document waarin de

knelpunten en kansen worden benoemd,

maar waarin nog geen keuze worden

gemaakt. Tegelijkertijd met de deelstudies

zijn er drie consultatie-ateliers met de

stakeholders georganiseerd. Tijdens

de ateliers kregen de stakeholders de

ruimte om hun inbreng te geven. De

uitkomsten van de ateliers zijn als input

gebruikt om de studies te verdiepen, te

verbreden en/of aan te scherpen.

Het eindproduct van de analysefase is

het Werkboek. Het Werkboek bevat alle

studies en de resultaten van de ateliers

en de bewonersavond. Het werkboek

is de input voor de tweede fase, de

integratiefase.

De integratiefase

Na de analysefase komt de integratiefase.

In die fase worden er bouwstenen

ontwikkeld of te wel verschillende

mogelijkheden vormgegeven. Deze

vormen de input voor de charrette.

Tijdens een meerdaagse werkconferentie

met alle stakeholders – een zogeheten

charrette – wordt ontworpen en keuzes

gemaakt dat in een iteratief proces zal

plaatsvinden. Het eindresultaat van de

charrette is de gebiedsvisie.

Page 20: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 20 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

1.2.2 Droog Leever Fortuyn plein

Page 21: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 21 I

Deelstudie verbindingen en

verblijfplaatsen

De studie verbindingen en verblijfplaatsen

is een ruimtelijke analyse van het gebied.

Het gebied is onder te verdelen in 7

deelgebieden. Deze velden hebben elk

hun eigen karakteristiek en programma

welke ruimtelijk van elkaar gescheiden

worden door verkeersroutes.

De studie vindt plaats binnen het

vastgestelde beleid, dit wordt in

hoofdstuk 2 behandeld. Daarna volgt

de analyse van de verblijfgebieden in

hoofdstuk 3. Hier gaat het vooral om

het benoemen van de kwaliteiten en

identiteit van de openbare ruimtes

als verblijfsplaatsen en koppeling met

programma. In hoofdstuk 3 worden

tevens de verbindingen geanalyseerd,

waarin voornamelijk toegespitst is op de

lange lijnen in het gebied. Van elke lijn

worden de knelpunten, de kwaliteiten en

de mogelijkheden benoemd. In hoofdstuk

4 wordt een korte samenvatting

gegeven van de kwaliteiten, knelpunten

en mogelijkheden die Erasmus MC-

Hoboken biedt voor de stad Rotterdam

en voor het gebied zelf.

Page 22: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 22 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Page 23: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 23 I

2 . R U I M T E L I J K B E L E I D E N O N T W I K K E L I N G E N

Page 24: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 24 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

2.1.1 Aangewezen VIP gebieden Stadsvisie rotterdam 2030

Page 25: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 25 I

2 . 1 B e l e i d s p l a n n e n2.1.1 STADSVISIE ROTTERDAM 2030

(vastgesteld oktober 2007)

In de stadsvisie is het ruimtelijk econo-

misch beleid vastgelegd. De stadsvisie is

gebaseerd op twee belangrijke doelstell-

ingen:

- een sterke economie (meer werkgele-

genheid)

- een aantrekkelijke woonstad (een

evenwichtige bevolkingssamenstelling).

Op basis van effectmeting zijn dertien

gebiedsontwikkelingen aangewezen die

het belangrijkst zijn voor de realisatie

van deze twee doelen, de ‘Very Impor-

tant Projects’, ofwel VIP-projecten.

Het gebied rondom het Erasmus MC be-

hoort tot een van deze dertien VIP-pro-

jecten. Het Erasmus MC en de medische

faculteit van de EUR vormen een be-

langrijk economisch zwaartepunt in de

binnenstad. Deze ‘medische stad’ trekt

honderdduizenden bezoekers per jaar.

De opgave is om deze wereld beter te

verbinden met de stad. Daartoe wordt

in de directe omgeving van het Erasmus

MC ruimte geboden voor hoogwaardige

medische bedrijvigheid, congresfaci-

liteiten, medische dienstverlening, well-

ness voorzieningen en horeca. Hier vindt

de interactie plaats en komen deskun-

digen, bezoekers, patiënten, congres-

gangers en studenten samen.

De opgave voor het Erasmus MC-

Hoboken is het beter verbinden van het

Erasmus MC met de stad door ruimte

te bieden aan bedrijvigheid gerelateerd

aan het Erasmus MC.

Page 26: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 26 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

2.1.2 Binnenstadsplan 2008 - 2020

Page 27: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 27 I

internationale economische (kennis)

netwerken.

Centrumwonen

Meer City Lounge kwaliteit werkt verlok-

kend op het aantrekken van specifieke

doelgroepen die graag in een moderne

en prettige binnenstad willen wonen:

hoger opgeleiden, kenniswerkers,

creatief georiënteerden, studenten en

afgestudeerden, stadsliefhebbers, ou-

deren, smaakmakers, vaklieden.

Cultuur & Leisure

Cultuur- en publieksvoorzieningen, in

alle hoedanigheden, zijn zeker zo belan-

grijk voor stedelijkheid en quality of life

als economie.

Groundscraper

Rotterdam moet haar identiteit en mo-

derniteit niet alleen in de hoogte zoeken

maar vooral ook op ooghoogte ontwik-

kelen. Aantrekkelijk werken, wonen en

vermaken worden ondersteund door

betekenisvolle plinten die bemiddelen

2.1.2 BINNENSTADSPLAN 2008-2020

Binnenstad als City Lounge, investeren

met ambitie (vastgesteld juni 2008)

De metafoor voor de kernopgave van het

binnenstadsplan is City Lounge. De bin-

nenstad van Rotterdam moet zich gaan

ontwikkelen als een vitale kwaliteitsplek

voor ontmoeting, verblijf en vermaak

om zodoende een essentiële bijdrage te

leveren aan de Rotterdamse quality of

life. Na de jarenlange focus op ruimte

voor gebouwen, infrastructuur en ver-

keer, komt het accent nu meer te liggen

op het leven tússen de gebouwen, op de

ontmoetingsfunctie van de binnenstad,

niet alleen voor het plezier maar ook om

er zaken te doen. Om dit te bereiken zijn

zes strategieën bedacht.

Slimme economie

Het verhogen van de City Lounge

kwaliteit is nodig om de positie van Rot-

terdam als internationale dienstenstad

te verstevigen en zo de lokale bedrijvig-

heid beter te verbinden met de

tussen privé en openbaar, tussen het

gebouw en de straat.

Rivierstad

Het unique sellingpoint: stad aan de

Maas en de Rotte moet worden versterkt

door nieuwe betekenis te geven aan het

gebruik en de impact van het water, de

rivier en de kades.

Verbonden stad

Alle stadskwartieren moeten verbonden

worden door een aantrekkelijke, gedif-

ferentieerde en duurzame openbare

ruimte.

Naast de kansen die het VIP-gebied

biedt voor vestiging van bedrijven

in de medische sector rondom het

Erasmus MC, ligt er ook een opgave

om het Medisch Centrum beter te

verbinden met de stad en omliggende

gebieden. Economisch spin-off is ook te

bereiken door bezoekers, studenten, en

werknemers van het ziekenhuis meer te

verleiden tot een bezoek aan de stad.

Page 28: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 28 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

F

2.1.3 Plankaart : Visie openbare ruimte en binnenstad

Page 29: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 29 I

een netwerk dat op zichzelf aantrek-

kelijk is en ruimte biedt voor ontmoetin-

gen van de vele verschillende stedelijke

culturen.

Rivier als Stedelijk Landschap

Een aantrekkelijke woon-werkstad

vraagt ook om aantrekkelijke recre-

atiegebieden. De rivier biedt daarvoor

een uitgelezen kans. Het gaat om het

beleefbaar maken van het water. En

door de kades waar mogelijk te ont-

lasten van parkeerfuncties en aantrek-

kelijke wandel- en fietsroutes te creëren

met aansluiting op de binnenhavens en

buitengebieden.

Groene Stad

De introductie van een ‘hechte groen-

structuur’ zal het leefklimaat van de

Rotterdamse binnenstad aanmerkelijk

verbeteren. Het centrum wordt verrijkt

door het toevoegen van een scala aan

groene hoven bij de woon- en werkom-

geving. Verder wordt ingezet op meer

verscheidenheid in openbare groene

2.1.3 VISIE OPENBARE RUIMTE BINNENSTAD

Verbonden Stad (vastgesteld juni 2008)

De kern van de visie voor de openbare

ruimte binnenstad Rotterdam is ‘Ver-

bonden Stad’. De visie richt zich op

het maken van goede straten en kades

waardoor een aantrekkelijk netwerk van

openbare ruimten ontstaat. Een netwerk

dat de belangrijke gebouwen en plekken

met elkaar verbindt; een netwerk dat

de verschillende woonkwartieren hecht;

een netwerk dat op zichzelf aantrek-

kelijk is en ruimte biedt voor ontmoetin-

gen van de vele verschillende stedelijke

culturen. De visie openbare ruimte kent

vier thema’s.

Verbonden Stad

De Verbonden Stad richt zich op het

maken van goede straten en kades

waardoor een aantrekkelijk netwerk van

openbare ruimten ontstaat. Een netwerk

dat de belangrijke gebouwen en plekken

met elkaar verbindt; een netwerk dat

de verschillende woonkwartieren hecht;

ruimtes: van openbare parken en col-

lectieve hoven tot prive tuinen, voor de

verschillende bewoners en bezoekers

van de stad.

Beeld- en gebruikskwaliteit

Voor de binnenstad wordt een nieuwe

Rotterdamse standaard voor de inricht-

ing van de openbare ruimte ontwikkeld,

een ‘centrumstijl’. De centrumstijl is een

onderdeel van het in ontwikkeling zijnde

handboek Rotterdamse Stijl, een kader

waarmee ruimtelijke kwalteit en mate-

riaalkeuze wordt vastgelegd. Hiermee

wordt de beeld- en verblijfskwaliteit

vergroot en wordt Rotterdam aantrek-

kelijker en prettiger om te vertoeven.

Het gebied Erasmus MC-Hoboken kan

beter verbonden worden met de stad

door een aantrekkelijk netwerk te maken

van straten en kades. Op deze manier

kan het bijdrage aan een aantrekkelijke

woongebied.

Page 30: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 30 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

17

16

15 14

89

13

11

12

13

1

6

5

7

2

349

Vastgestelde of afgeronde plannen

1. Erasmus MC2. Museumpark garage3. Tijdelijke inrichting Wytemaweg/Zimmermanweg4. Voetgangerstraverse5. De Machinist6. Een blok stad7. Vopak garage

Plannen in ontwikkeling

8. Inrichtingsplan Museumpark9. Uitbreiding HRO10. Provisorium locatie11. GEB II12. Definitieve inrichting Wytemaweg/Zimmermanweg13. Masterplan, het Park14. Kades

Visies en ideeën

15. Visie bebouwing Parkstrook16. Museumdepot17. Voetgangersverbinding

Page 31: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 31 I

2 . 2 O v e r z i c h t h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e nVASTGESTELDE OF AFGERONDE PLANNEN

PLANNEN IN ONTWIKKELING

VISIES EN IDEEËN

alle plannen bekend 13 juni 2008

15.Bebouwing parkstrook 16.Depot 17.Voetgangersverbinding

4.Wytemaweg8.Erasmus MC, Tranche 1 5.Parkeergarage Museumpark 6.Voetgangerstraverse 9.Machinist

8.IP Museumpark 9.Uitbreiding HRO 13.Masterplan: Het Park 14.Inrichting kades10.Provisorium 11.GEB II

Page 32: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 32 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

1

6

5

7

2

34

2.1.3 Plankaart : Visie openbare ruimte en binnenstad

Vastgestelde of afgeronde plannen

1. Erasmus MC2. Museumpark garage3. Tijdelijke inrichting Wytemaweg/Zimmermanweg4. Voetgangerstraverse5. De Machinist6. Een blok stad7. Vopak garage

Page 33: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 33 I

2.2.1 VASTGESTELDE OF AFGERONDE PLANNEN

4.Wytemaweg

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

Door: dS+V

De Wytemaweg wordt

tijdelijk zeer zwaar gebruikt

door het bouwverkeer. Om

de veiligheid te garanderen

wordt een tijdelijke

inrichting aangelegd. In

2008 wordt begonnen

met de planvorming voor

het definitieve ontwerp

Wytemaweg.

8.Erasmus MC, Tranche 1

Opdrachtgever: Erasmus MC

Door: EMG Architecten, Juurlink+Geluk

Tranche 1 van de

nieuwbouw van het Erasmus

MC en Daniel den Hoed, met

een oppervlak van 185.000

m2, kent een nieuwe toren

van 120 meter hoog, die het

huidige medisch centrum

met de nieuwbouw verbindt.

Een ander belangrijke

toevoeging is de backbone.

Deze met glas overdekte

straat verbindt op dijkniveau

de verschillende onderdelen

van de bestaande en de

nieuwe bebouwing met

elkaar.

5.Parkeergarage Museumpark 6.Voetgangerstraverse

Opdrachtgever: Stichting Museumpark

garage

Door: Architectenbureau Paul de Ruiter

Onder het museumpark

wordt momenteel een

parkeergarage gebouwd met

1150 parkeerplaatsen. Onder

de inrit van de parkeergarage

is de grootste ondergrondse

waterberging van Nederland

gerealiseerd met een capaciteit

van 10 miljoen liter water.

Opdrachtgever: Stichting Museumpark

garage

Door: Architectenbureau Paul de Ruiter

Aan de zijde van het

Museumpark wordt de

voorgestelde lamellen

begrenzing van de

voetgangerstraverse en

de museumparkgarage

doorgezet langs de daargelegen

watergang. Het Erasmus MC

wordt zo op uniforme wijze aan

het park begrensd.

9.Machinist

Opdrachtgever: Stadswonen, Kristal,

Woonbron

Door: MVRDV

De Machinist is een sleutelproject

in de gebiedsontwikkeling van

het Coolhaveneiland. Door

een plek te bieden aan de

creatieve klasse, wordt het

Coolhaveneiland een bruisend

stuk stad. Het project bestaat

uit de renovatie van de

voormalige Machinistenschool

en de nieuwbouw van een

stoere woontoren met een

eigentijds plein.

Page 34: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 34 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

14

89

13

10

11

12

Plannen in ontwikkeling

8. Inrichtingsplan Museumpark9. Uitbreiding HRO10. Provisorium locatie11. GEB II12. Definitieve inrichting Wytemaweg/Zimmermanweg13. Masterplan, het Park14. Kades

2.3.1 Studieplannen voor het VIP gebied Erasmus mc Hoboken

9

Page 35: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 35 I

Plannen in ontwikkeling

8. Inrichtingsplan Museumpark9. Uitbreiding HRO10. Provisorium locatie11. GEB II12. Definitieve inrichting Wytemaweg/Zimmermanweg13. Masterplan, het Park14. Kades

2.2.2 PLANNEN IN ONTWIKKELING

Opdrachtgever: Gemeente

Rotterdam

Door: OMA

Het inrichtingsplan

Museumpark bestaat uit het

herstellen van het plan van

OMA.Waar nodig worden

enkele verbeteringen

aangebracht.

Opdrachtgever: HRO

Door: BD Architectuur

Op de locatie Museumpark

wordt gekeken naar

mogelijkheden voor

uitbreiding aan de

entreezijde.

8.Inrichtingsplan Museumpark 9.Uitbreiding HRO 13.Masterplan: Het Park 14.Inrichting kades

Opdrachtgever: Gemeente

Rotterdam

Door: Guinée landschapsarchitectuur

Het masterplan beschrijft de

geschiedenis van het park, de

kwaliteiten, de belangrijkste –

en waardevolle uitgangspunten

van de inrichting en mogelijke

en toekomstige ontwikkelingen.

Opdrachtgever: gemeente

Rotterdam

Door: dS+V

Voor de kades langs de

Maas is een inrichtingsplan

gemaakt, waarbij het doel

was om een aantrekkelijke

openbare ruimte te

maken door de beeld-

en gebruikskwaliteit te

vergoten en de openbare

ruimte als integraal project

op te pakken

10.Provisorium

Opdrachtgever: J.P. van Eesteren

Door: KCAP Architects and Planners

KCAP heeft een ontwerpstudie

gemaakt voor een toren

van 90 meter hoog op de

Provisorium locatie.

11.GEB II

Opdrachtgever: Stadswonen

Door: Voets Architecten

Door Voets Architecten is een

ontwerp gemaakt voor een

woontoren van 70 meter

hoog met 150 woningen,

commerciële ruimtes en een

parkeergarage naast het GEB-

gebouw.

Page 36: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 36 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

17

16

15 14

89

13

10

11

12

1

6

5

7

2

34

Visies en ideeën

15. Visie bebouwing Parkstrook16. Museumdepot17. Voetgangersverbinding

2.3.1 Studieplannen voor het VIP gebied Erasmus mc Hoboken

Page 37: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 37 I

2.2.3 VISIES EN IDEEËN

15.Bebouwing parkstrook

Opdrachtgever: Stadwonen

Door: West 8

In 2002 is door West 8 een

ontwerp gemaakt voor

de ontwikkeling van de

Parkhaven. Hierbij zijn twee

scenario’s uitgewerkt : een

parkmodel en woningen aan

de Parkhaven.

16.Depot 17.Voetgangersverbinding

Opdrachtgever: Museum Boijmans van

Beuningen en OBR

Door: MVRDV

Ontwerpstudie voor een

nieuw depot voor museum

Boijmans van Beuningen in het

Museumpark. Het nieuwe depot

is nodig omdat de huidige depots

van het museum elders in de

stad beneden NAP liggen en niet

meer voldoen.

Afstudeeropdracht

Door: Robbert Jan van der Veen

Een voetgangersverbinding,

die het Museumpark via

het ziekenhuis met het Park

verbindt. De nieuwe kwalitatieve

openbare ruimte activeert functie

synergie tussen 2 stadsparken

en het ziekenhuiscomplex met

bijbehorende universiteit.

Page 38: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 38 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

2.3.1 KENNISAS

Opdrachtgever: Stadswonen

Door: NADC, Kristal- MC2,

Zandbelt&vandenBerg

De KennisAs heeft als uitgangspunt; het

aantrekkelijk en zichtbaar maken van

Rotterdam als jongerenstad, een visie

op de kenniseconomie en de stad. Om

deze concentratie van de Rotterdamse

kenniseconomie aanduidbaar te

maken heeft Stadswonen de KennisAs

2 . 3 G e b i e d s o v e r s t i j g e n d e V i s i e sgeïntroduceerd; een ruimtelijke

verbinding van de Universiteitscampus

Woudestein in het oosten, via Oostplein,

Blaak/Oude Haven, Westblaak/

Witte de With, Museumpark naar het

Coolhaveneiland aan de westzijde. De

KennisAs biedt het complete aanbod van

alles wat studenten in een stad zoeken,

ontsloten via de Calandlijn. Aan deze as

liggen een vijftal gebieden waar middels

divers programma, kennis en cultuur

voelbaar en zichtbaar zijn, waaronder

Coolhaven eiland

Hoboken stadscampus

Page 39: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 39 I

KENNIS-AS

MEDICAL DELTA

2.3.2 MEDICAL DELTA

Medical Delta is een initiatief van Erasmus

Universiteit Rotterdam, Erasmus

Universiteit Medisch Centrum Rotterdam

(Erasmus MC), Technische Universiteit

Delft, Universiteit van Leiden en

Universiteit van Leiden Medisch Centrum

(LUMC) om krachten te bundelen en een

consortium te vormen met een aantal

industriele partners.

Het netwerk van de Randstad verbindt

deze instellingen niet alleen financieel

en sociaal, maar ook fysiek via weg

en water. De Schie, die grenst aan het

plangebied, kan hierin een belangrijke

rol spelen.

Page 40: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 40 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Stadsboulevard

Centrumboulevard

Stadsstraten

2.4.1 Verkeerssysteem , bestemming binnenstad

Page 41: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 41 I

De stadsboulevards

De stadsboulevards verbinden de

belangrijke kwartieren in de binnenstad

met de hoofdstructuur van de stad en

verwerken het autoverkeer dat van buiten

de stad komt en het binnenstedelijk

autoverkeer. Het zijn de hoofdroutes

die de binnenstad voor autoverkeer

ontsluiten en afbakenen;

De centrumboulevards

De centrumboulevards zijn de boulevards

in het hart van de binnenstad en hebben

meer verbindingen met de omliggende

kwartieren dan de stadsboulevards.

De stadsstraten

De stadsstraten verwerken het

verkeer met de directe aanliggende

bestemming. De verblijfskwaliteit staat

in deze straten voorop. Door dit stelsel

van boulevards en stadsstraten wordt de

autobereikbaarheid van de binnenstad

behouden. Tegelijkertijd wordt een goede

balans gevonden tussen verblijven en

verplaatsen.

2008

2020

2 . 4 V E R K E E R2.4.1 BESTEMMING BINNENSTAD!

Mobiliteitsconcept Binnenstad

De ambitie voor de openbare ruimte in de

binnenstad is om deze beter beloopbaar

en beleefbaar te maken, met als

resultaat een kwaliteitsverbetering van

het verblijfsklimaat. Het bereiken van

een nieuw evenwicht tussen voetganger

en autoverkeer is daarbij één van de

belangrijkste middelen.

Rotterdam heeft een unieke

autobereikbaarheid en dat is een

belangrijke conditie voor een goed

investeringsklimaat. De opgave is om

de unieke autobereikbaarheid van de

binnenstad te behouden en tegelijkertijd

een fijnmaziger netwerk te ontwikkelen,

waarbij verblijfskwaliteit voorop staat.

Dit betekent dat er voldoende capaciteit

op het verkeersnetwerk van de stad als

geheel moet zijn om het autoverkeer

met bestemming binnenstad af te

wikkelen. Het infrastructurele netwerk

van de binnenstad bestaat uit een drietal

lagen.

Het plangebied Erasmus MC-Hoboken

wordt gedomineerd door stads- en

centrum boulevards die zowel het gebied

zelf, als de binnenstad ontsluiten. In de

aanwezige kwartieren ontbreekt het

fijnmazig netwerk van stadsstraten.

Page 42: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 42 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Hoogstedelijke stadsboulevard

Stedelijke stadsboulevard

Landschappelijk stadsboulevard

Aantrekkelijke vergezichten

Page 43: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 43 I

2.4.2 VEKEERSSITUATIE ERASMUS MC -

HOBOKEN

De ’s Gravendijkwal en Westzeedijk

zijn onderdeel van de centrumring.

De centrumring is onder te verdelen

in 3 type stadsboulevards. Een

hoogstedelijke stadsboulevard aan

het Weena, de ‘s Gravendijkwal als

stedelijke stadsboulevard en de Zeedijk

als landschappelijke stadsboulevard met

uitzicht op de Maas, het Park en het

achterland. De zuidwestelijke hoek van

de centrumring, gebied Erasmus MC-

Hoboken, draagt in de huidige situatie

niet bij aan deze identiteit en keert zich

af van de stadsboulevards.

De stadsboulevards

De stadsboulevards hebben een negatieve

invloed op de “doorwaadbaarheid”, de

bereikbaarheid (langzaamverkeer) en

verbondenheid van het gebied Erasmus

MC-Hoboken. Om betere verbindingen

tussen de ‘medische stad’ en de

omliggende gebieden te creëren, Het

Park als een echt stadspark te laten

functioneren en het gebied Erasmus

MC-Hoboken als één stadsdeel te

onderkennen, moet de barrièrewerking

van de stadsboulevards worden

opgeheven. De thema’s verbinden,

oversteekbaarheid en levendigheid

spelen in Erasmus MC-Hoboken, zowel bij

de ’s Gravendijkwal als bij de Westzeedijk

een rol. Het aanpakken van het gebied,

betekent ook het aanpakken van de

stadsboulevards en het knooppunt, het

Droogleever Fortuynplein.

Centrumboulevards

De Rochussenstraat is een

centrumboulevard waar verblijven en

leefbaarheid boven bereikbaarheid staan.

Op dit moment vormt de Rochussenstraat

echter een grote barrière tussen de

woonwijken het Oude Westen en

Middelland en het nabijgelegen Medisch

Centrum, Museumpark, Het Park en

de Maas. De stadswijken worden door

deze barrière fysiek afgesloten van de

“healing-environment” rondom Erasmus

MC-Hoboken.

Bereikbaarheid en parkeren

Het Erasmus MC is gebaat bij een

goede bereikbaarheid. Waarbij de

bereikbaarheid met de auto een

belangrijk onderdeel vormt. Het is op

dit moment niet duidelijk of met het

huidige verkeerssysteem de toekomstige

bereikbaarheid en parkeervraag

gegarandeerd kan worden. Om de

bereikbaarheid en de parkeerbehoefte

in de toekomst te garanderen is een

verkeers- en parkeerstudie nodig.

Conclusie

De stadsboulevards hebben een negatieve

invloed op de doorwaadbaarheid, de

bereikbaarheid (langzaamverkeer) en

verbondenheid van het gebied Erasmus

MC-Hoboken. Zijn betere verbindingen

tussen de ‘medische stad’ en de

omliggende gebieden wenselijk, is het

park een stadsprak, en wordt Erasmus

MC-Hoboken gezien als één gebied,

dan moet de barrièrewerking van de

stadsboulevards worden opgeheven.

Page 44: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 44 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

A4

A16

A15

A20

A29

A13

ROTTERDAM VERKEERSSYSTEEM BINNENSTAD schematisch

Stadsboulevard

Binnenstadsring

bestandsnaam: analyse/programmaprojectnummer: 957.629.01schaal: schematischvorigewijziging: 11.03.08laatste wijziging: 11.03.08

Snelweg

Toekomstige Snelweg

2.4.5 ‘s Gravendijkwal als verbinding tussen de A20 en de A15 2.4.6 ‘s Gravendijkwal als onderdeel van de binnenstadsring 2.4.7 ‘s Gravendijkwal is goed verbonden met het fijnmazige netwerk van de omliggende wijken

2.4.3 ‘S GRAVENDIJKWAL

Op de kruising met de Rochussenstraat

verandert het profiel en het

verkeersprincipe van de ‘s Gravendijkwal.

Ten noorden van de Rochussenstraat ligt

het doorgaande verkeer in een tunnel

in het midden, met parallelstraten voor

bestemmingsverkeer. De woningen

liggen met de voorkanten aan de weg.

Ten zuiden van de Rochussenstraat ligt

het doorgaande verkeer op het maaiveld

of in een tunnel aan de buitenkant.

Lokale straten voor bestemmingverkeer

worden hiermee onbereikbaar en de 2.4.8 Bestaande situatie 2.4.9 Doorgaande, continue situatie

Rochussenstraat

weg als totaal is moeilijk oversteekbaar.

De bebouwing ontsluit zich niet aan de ‘s

Gravendijkwal en keert zich ervan af.

Mogelijkheid is om het profiel van het

noordelijk deel van de ’s Gravendijkwal

door te zetten tot de maastunnel. Het

profiel is continu, de verkeersstructuur

is beter leesbaar, en er ontstaat een

mogelijkheid om de bebouwing van het

Provisorium en Erasmus MC een voorkant

te geven aan de ’s Gravendijkwal.

Rochussenstraat

Page 45: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 45 I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

2.4.4 HOOFDFIETSROUTES 2.4.4 OPENBAAR VERVOER

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

M

M

M

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

B

B

B

B

B

B

B

B

De hoofdfietspaden in het gebied Erasmus MC - Hoboken zijn naast de

belangrijkste hoofdverkeersaders gelegen die het gebied verbinden met

de stad. De noordzuid fietsverbindingen komen bij de Rochussenstraat

en Westzeedijk in aanraking met grote autoverkeerskruispunten met een

hoge verkeersintensiteit. Vanuit het centrum is het alleen mogelijk om

via de ‘s Gravendijkwal of Westersingel de Maastunnel te bereiken. Op

dit moment is er geen direktere en snellere verbinding die bijvoorbeeld

door het Museumpark richting de tunnel gaat.

Erasmus MC- Hoboken is met het openbaar vervoer middels een frequente

metroverbinding langs de Rochussenstraat en de tramverbinding over de

Westzeedijk en de Westersingel hoogwaardig ontsloten en bereikbaar. De

verschillende clusters worden dagelijks gevoed door mensen die vanaf

Rotterdam centraal een tram of vanaf Schiedam een metro nemen. De

Parkkade en Parkhaven zijn in het gebied het minst goed te bereiken met

openbaar vervoer. Aan de westzijde van het park, naast de verschillende

restaurants, is een busverbinding naar centraal station.

T tramhalte

bushalte

metrohalte

B

M

Page 46: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 46 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

2 . 5 W AT E R K E R I N G

2.6.1 Dijk, huidige situatie23 meter uit het hart van de dijk mag niet gebouwd worden en geen

bomen geplaats worden.

2.6.2 Dijk, doorgetrokken situatie23 meter uit het hart van de dijk mag niet gebouwd worden

extra ontwikkelingsmogelijkheid

OntwikkelingsmogelijkhedenDoor het verleggen van de dijk komen er langs de ‘s Gravendijkwal circa 15.000 m2 vrij om voor verschillende doeleinden te ontwik-

kelen

Erasmus MC

P

Page 47: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 47 I

2.5.1 DIJKVERHOGING

De bestaande dijken zoals de

Westzeedijk beschermen niet alleen

tegen water vanuit zee maar ook

vanuit het achterland. De stijging van

de zeespiegel maken het ondanks de

aanleg van de Maeslantkering, nog

steeds noodzakelijk in de toekomst

rekening te houden met dijkverzwaring.

Binnen een afstand van 23 meter vanaf

de binnenas mag er niets op of tegen de

dijk aangebouwd worden om eventuele

ophoging en reparaties mogelijk te

maken. Bomen, beplanting of bebouwing

op de dijk zijn niet toegestaan omdat ze

het bestaande dijklichaam verzwakken.

Ontwikkelingen die betrekking hebben

op de grond rondom de Westzeedijk

dienen hier rekening mee te houden. De

omgang met eventuele ophogingen en

het ontwikkelingspotentieel rondom de

dijk kunnen en moeten in de gebiedsvisie

worden meegenomen. Daarbij kunnen

ook varianten waarin dijkverhoging al

reeds is meegenomen een oplossing

bieden.

2.5.1 WESTZEEDIJK

In het gebied Erasmus MC-Hoboken wordt

de dijk om de mond van de Maastunnel

geleid. Dit betekend extra meters dijk

die ervoor zorgen dat het eerste deel

van de ’s Gravendijkwal niet beplant of

bebouwd mag worden. De potentie van

dat gebied als ontwikkelingslocatie aan

de Schie is echter zeer aantrekkelijk.

Bij het verleggen van de dijk en deze

doortrekken in een rechte lijn ontstaan

er ca. 15.000 m2 ontwikkelingslocatie.

In dit geval zijn maatregelen voor de

verkeersafwikkeling op en rondom het

Droogleever Fortuyn plein noodzakelijk.

Door het dichten van de kering ter hoogte

van het Droogleever Fortuynplein wordt

het mogelijk om de ’s Gravendijkwal te

ondertunnelen.

Page 48: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 48 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Page 49: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 49 I

3 . A N A LY S E

Page 50: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 50 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ROTTERDAM CS

KOP VAN ZUID

FEYENOORD

LIJNBAAN

DELFSHAVEN

BARENDRECHT

BOLNES

IJSELMONDE

SCHIEDAM

STADSHAVENS

DELFTDEN HAAG

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

CHARLOIS

WAALHAVEN

COOLHAVEN

MULLERPIER

EUROMAST

AHOY

DE KUIP

LEUVENHAVEN

KRALINGSE PLAS

BOOMPJES

KRALINGEN

ROTTERDAM NOORD

ERASMUS MC

3.1.1 Ontsluiting en ontwikkeling Rotterdam

Page 51: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 51 I

3 . 1 E R A S M U S M C - H O B O K E N I N R O T T E R D A M

3.1.2 Centrale positie Erasmus mc Hoboken in regionale verkeersnetwerk

Het gebied Erasmus MC-Hoboken wordt

vaak beschreven als de uithoek van de

binnenstad, een overgangszone tussen

de stad en de Maas. Als we het gebied

in een groter perspectief bekijken, wordt

de unieke positie in de stad zichtbaar.

De centrale positie in het regionale

verkeersnetwerk zorgt voor een goede

verbondenheid met omliggende gebieden.

De toekomstige uitbreidingsplannen

van de stad Rotterdam in westelijke

richtingen versterken deze positie.

De nieuwbouwlocaties van de

Stadshaven omsluiten zich rondom het

gebied Erasmus MC-Hoboken, waardoor

deze gaat fungeren als schakel tussen

binnenstad en Delfshaven en tussen

binnenstad en de Stadshavens.

De centrale positie in de stad biedt veel

potenties voor de ontwikkeling van het

gebied, maar kent ook knelpunten. De

goede bereikbaarheid en verbondenheid

op regionaal niveau komt ten goede aan

de grootschalige functies in het gebied,

maar creëren tegelijkertijd ook een

barrière op een lager schaalniveau. Een

deel van de opgave voor het VIP gebied

Erasmus MC-Hoboken richt zich dan ook

op het versterken en verbeteren van

toegankelijkheid voor langzaamverkeer

zonder afbreuk te doen aan de

bereikbaarheid voor de auto.

Page 52: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 52 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

De Schie vormt van oudsher een belangrijke transportroute van Noord

Holland via Delft naar Rotterdam. Niet alleen over water, maar ook

voor langzaamverkeer vormt dit een belangrijke verbindingsroute. Het

stedelijk weefsel is gericht op deze belangrijke verkeersroute.

ROTTERDAM CS

DELFSHAVEN

DELFTDEN HAAG

DORDRECHTBREDA

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

ROTTERDAM CS

DELFSHAVEN

DELFTDEN HAAG

DORDRECHTBREDA

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

De Westzeedijk heeft niet alleen een functie als primaire waterkering,

maar is ook een belangrijke verbindingsroute tussen oost & west. Vanaf

Delfshaven loopt de dijk via het Erasmus MC naar de Boompjes. De weg

vormt de belangrijkste verbinding vanuit Delfshaven en de toekomstige

ontwikkelingen in de Stadshavens naar het centrum van Rotterdam.

Page 53: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 53 I

STADSHAVENS

ROTTERDAM CS

KOP VAN ZUID

FEYENOORD

LIJNBAAN

AHOY

DE KUIP

DELFSHAVEN

DELFTDEN HAAG

DORDRECHTBREDA

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

CHARLOIS

ROTTERDAM CS

ZUID

ZUID

KOP VAN ZUID

FEYENOORD

DELFTDEN HAAG

DORDRECHTBREDA

ROOSENDAALBERGEN OP ZOOM

UTRECHT

CHARLOIS

Rotterdam Noord is via de Maastunnel, de Erasmusbrug en de

Willemsbrug verbonden met Zuid. De Maastunnel vervuld daarbij door

zijn directe aansluiting op de snelweg een belangrijke functie, die door

de aanleg van de stadshaven & ontwikkelingen op Zuid in de toekomst

alleen nog maar meer wordt versterkt.

Voor fietsers zijn de Maastunnel en de Erasmusbrug een snelle route

met Rotterdam Zuid. Een direkte fietsroute vanaf het Centraal Station

naar de Maastunnel mist echter op dit moment. Het aanleggen van een

doorgaande fietsverbinding door het Museumpark kan hier een bijdrage

aanleveren waardoor Zuid beter bereikbaar wordt.

Page 54: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 54 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

PARADE 23.000

MUSEUMNACHT 11.000

WERELDHAVENDAGEN 450.000http://www.epimare.nl/havendagen_rotterdam07.htm

EUROMAST 225.000

http://www.nrc.nl/

ZIEKENHUIS 1.000.000ERASMUS UNIVERSITEIT ... studenten

ERASMIAANS GYMNASIUM 500-1000 leerlingen

HOGESCHOOL 6000 studenten

http://www.b-zik.nl

http://masters.qompas.nl/

HOGESCHOOL 4000 studentenhttp://masters.qompas.nl/

DUNYA 220.000 &DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK 25.000

3.2.1 Aantal bezoekers, instellingen, voorzieningen en evenementen

Page 55: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 55 I

3 . 2 V E R B L I J F P L A AT S E N

WONENPARKHAVENHET PARKERASMUS MCMUSEUM PARKGEB DRIEHOEKSCHEEPVAARTKWARTIER

3.2.1 Identiteit en aantrekking verblijfplaatsen in het VIP gebied

Erasmus MC - Hoboken heeft niet alleen

geografisch een bijzonder positie in

de stad, maar herbergt ook een grote

verscheidenheid aan instellingen,

voorzieningen en evenementen, van

locale schaal tot op globale schaal. Deze

diversiteit geeft het gebied enerzijds

een sterke uitstraling en identiteit, maar

draagt ook bij aan de versnippering en

het afsluiten van gebieden en functies

ten opzichte van elkaar.

Aantrekkingskracht

Het onderscheidende karakter ten

opzichte van de rest van de binnenstad

wordt bepaald door in de eerste plaats

de aanwezigheid van enkele nationale

en internationale instituten als het

Erasmus MC, de Erasmus Universiteit

en het NAi. De andere culturele en

recreatieve instellingen zoals het

museum Boymans van Beuningen,

de Kunsthal en de Euromast trekken

grote aantallen bezoekers en hebben

een groot bereik. Bovendien biedt het

gebied, als onderdeel van de binnenstad,

3.2.2 Deelgebieden

ruimte voor grootschalige evenementen

en festivals zoals Dunya festival, de

Wereldhavendagen, de Parade en de

Museumnacht.

Het aanwezige programma en de

evenementen in het gebied Erasmus

MC- Hoboken zijn zeer krachtig en

trekken elk een eigen doelgroep aan.

In de huidige situatie is er echter weinig

uitwisseling tussen de verschillende

bezoekers van de losstaande gebieden,

ze functioneren afzonderlijk. De kans

bestaat om de verschillende bezoekers

langer in het gebied te laten verblijven

en van meerdere voorzieningen gebruik

te maken. Erasmus MC-Hoboken kan

profiteren van de aantrekkingskracht

van een aantal grote iconen om zo een

sterkere en meer gelaagde identiteit te

creeren.

Deelgebieden

Erasmus MC-Hoboken kan opgedeeld

worden in diverse gebieden met elke

een eigen karakter, die het gebied als

totaal zijn uitstraling, kenmerken en

karakteristieken geven. De volgende

deelgebieden zijn aangewezen als op

zich zelf staande entiteiten, die kunnen

bijdragen aan de identiteit van het

gebied als totaal.

Page 56: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 56 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

COOLHAVEN ERASMUS MC MUSEUM PARK

PARKHAVEN HET PARK SCHEEPVAARTKWARTIER

BINNENWEG, CENTRUMOUDE WESTEN, MIDDENLAND

De verschillende entiteiten, met het Erasmus

MC als geografisch middelpunt, worden

gekenmerkt door een afwisselend beeld van

lokaal programma tot regionale en nationale

instellingen. Kleinschallige woningbouw tot

architectonische iconen. De belangrijkste

kenmerken van de losse deelgebieden worden

kort uiteengezet.

3.3.2 ENTITEITEN

Page 57: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 57 I

3.COOLHAVEN,GEB DRIEHOEK2.CENTRUM1.OUDE WESTEN, MIDDELLAND

Middelland is ontstaan aan het eind van de 19e

eeuw en behoort tot de toenmalige gemeente

Delfshaven. Inmiddels maken beide wijken

onderdeel uit van het westelijk deel van

Rotterdam en grenzen direct aan het centrum

van de stad. De wijken met circa 60.000

inwoners, kenmerken zich het multiculturele

karakter met levendige winkelstraten langs

een aantal oostwestverbindingen, de West-

Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg. Deze

twee belangrijke winkelstaten verbinden het

centrum met de westelijke wijken en worden

op een aantal punten doorkruist door de deels

verdiepte ‘s Gravendijkwal. Beide wijken

worden begrensd door de Rochussenstraat.

In de huidige situatie is er geen relatie meer

is tussen de woonwijken en de Maas, en de

woonwijken en Het Park.

Het meest noordoostelijke deelgebied

bestaat uit twee belangrijke clusters voor

de stad. Het centrum gebied met de Oude

Binnenweg dat direct verbinden is met

het Kernwinkelgebied en het westelijke

gebied met de Nieuwe Binnenweg dat

weer Delfshaven verbindt met het

centrum van de stad. Parallel aan de

oost-west verbinding van de Nieuwe

Binnenweg ligt het museumcluster.

Ondanks de korte loopafstand tussen

de Binnenweg en het Museumcluster

ontbreekt een goede fysieke en visuele

verbinding, waardoor een logische

verbinding tussen het centrum en het

museumpark en het verder gelegen Het

Park aan de Maas ontbreekt.

Stadsarchitect W.G. Witteveen ontwierp

rond 1928 een uitbreidingsplan voor

het o.a. het GEB-gebied. Het gebied

bestaat uit een aantal lossen objecten

die samen het ensemble vormen. Het

hoogste woongebouw van Nederland,

de GEB-woontoren, de Academie van

Bouwkunst, de tijdelijke parkeergarage

en het Eneco gebouw. De binnenruimte

tussen get GEB-gebouw en de Academie

van bouwkunst, wordt gedomineerd

door parkeervoorzieningen. Het gebied

heeft een visuele connectie met het

waterfront van Coolhaven, maar door

de inrichting van het brede straatprofiel

en de kale buitenruimte ontbreekt een

aantrekkelijke verblijfskwaliteit.

7

StudentenTouristen WerknemersOndernemersBewoners Bewoners Ondernemers

Page 58: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 58 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Wonen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs

Ziekenhuis

Detailhandel

Kantoren

Bedrijfsruimte

Dienstverlening

Culturele voorzieningen

Recreatie sport

Horeca

Overig

LEGENDA

Aantallen Erasmus mc (per werkdag):

Patienten/bezoekers: 7000

Werknemers: 6000

Studenten: 2500

Hogeschool van Rotterdam: 6000

Erasmiaans Lyceum: 750

Erasmus MC

Universiteit

Erasmiaans Lyceum

Hogeschool

4.ERASMUS MC

Het Erasmus MC is naast het grootste medisch

centrum en van Nederland ook een belangrijk

regionaal en nationaal onderzoeks, en

universitair medisch centrum van Nederland.

De toren van de medische faculteit vormt

een icoon voor het gebied. Het ziekenhuis en

onderzoeksinstituut omsluiten de medische

faculteit, zodat het onderwijsgedeelte geen

directe relatie kent met de omgeving en

andere onderwijs instellingen.

Het Erasmus MC heeft een goede bereikbaarheid

met de auto en openbaarvervoer, maar heeft

een lage mate van verbondenheid met de

omliggende gebieden. De randen van het

gebouw kenmerken zich door een gesloten

gevelbeeld met een aangrenzend openbare

ruimte met een lage verblijfskwaliteit door

afwezigheid van programma en een eenzijdige

inrichting.

Bezoekers

Patienten

Werknemers

Onderzoekers

Studenten

Scholieren

Page 59: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 59 I

p15- Kiss&Ride nieuwe hoofdingang

p16- Parkeren personeel Ziekenhuis

p17- Parkeren G.J.de Jonghweg

p18- Parkeren Nieuw Hoboken

p19- Parkeren mortuarium Sophia

Erasmus MC Toekomstige objecten

Afgesloten MC Ziekenhuis

Erasmus MC Ziekenhuis

Erasmus MC Faculteit

Erasmus MC Sophia + Daniel+gehuurde/eigendom zijnde objecten elders

p1- Parkeren bezoekers (1e verdieping)

p2- Parkeren bezoekers (begane grond)

P3- Parkeren personeel Ziekenhuis (BG)

P4- Parkeren personeel Sophia

P5- Parkeren personeel (Pathan)

P6- Parkeren Erasmus MC Rochussenstraat

P7- vervallen (Nefkens)

P8- Parkeren personeel (melkoppad)

P9- vervallen (kuil)

p10- vervallen (voordek oude hoofdingang)

p11- parkeren invaliden en revalidatie (1e verd.)

p12- Afzetten bezoek hoofding. Sophia (1e verd.)

p13- vervallen Parkeren mortuarium

p14- vervallen (leveranciers EUR)

Het Erasmus MC kan vergeleken worden met

andere centraal in de stad gelegen universitaire

ziekenhuizen zoals het UMCG in Groningen

en het VUmc in Amsterdam. In Amsterdam is

een actief transformatieproces ingezet waarbij

het universitair medisch complex uit elkaar

getrokken wordt en de daarbij behorende

onderzoeksinstituten zich in de toekomst deels

gaan verplaatsen naar de Zuidas. Hierdoor zal

het naar binnengerichte karakter van de campus

langzaam verdwijnen en zal het onderwijs

een integraal onderdeel uitgaan maken van de

stad. De campus opent zich naar de omgeving.

Onderwijs, medische instellingen met alle

bijkomende stromen en bewegingen gaan deel

uitmaken van de stad.

Functies die meer ruimte vragen of flexruimte

nodig hebben en moeilijk te combineren zijn met

een compacte en stedelijke omgeving zullen in

een sciencepark (hoogwaardig bedrijventerrein)

meer aan de rand van de stad beter op hun

plaats zijn. Voorbeelden hiervan zijn het VU,

UvA, Science Park Amsterdam en het UMCL, Bio

Science Park Leiden.

Mag.Barendrecht

Mariniersweg

Rodondendronstraat

Wijnstraat

Bedrijfshal Bovendijk

Trauma Heli

Zalmhaven

Strevelisweg

Westzeedijk 122-118

Westzeedijk 114-112

Westzeedijk 98

Willemskade 21

Mb

Ma

Ro

Wij

Bz

Th

Zh

St

Wk

Wg

Wt

Wm

E ra s m u s M C

gebouwen elders

Page 60: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 60 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

MUSEUMPARK

Page 61: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 61 I

Aantallen bezoekers

Kunsthal: 202.000

Boijmans van Beuningen: 187.000

NAi: 135.000

Natuurhistorisch museum: 41.000

Parade (evenement) 23.000

Huis Sonneveld 20.000

Museumnacht 11.000

KunsthalNatuur historisch

Huis Sonneveld

Boijmans Van Beuningen

NAi

Wonen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs

Ziekenhuis

Detailhandel

Kantoren

Bedrijfsruimte

Dienstverlening

Culturele voorzieningen

Recreatie sport

Horeca

Overig

LEGENDA

NAI Museum Boymans van Beuningen Kunsthal Natuur Historisch Museum Museum Park

5.MUSEUM PARK

Het Museumpark bezit een aantal belangrijke

musea zoals museum Boijmans van

Beuningen, Natuur Historisch museum, de

Kunsthal en het internationale architectuur

instituut NAi. De verschillende musea

aan de noordelijke en zuidelijke rand van

het park, het Erasmus MC aan westelijke

rand en de villa’s van Westersingel aan

de oostelijke rand keren zich over het

algemeen af van het park. De buitenruimte

van het Museumpark is bestemd als

stadspark, maar de combinatie van niet

op het park georiënteerd programma,

ontbreken van kleinschalige voorzieningen

en heldere fysieke verbindingen met

omliggende gebieden creëeren een park

met een besloten karakter wat voornamelijk

overdag gebruikt wordt door bezoekers

van de musea en hangjongeren. Door de

bewoners uit omliggende wijken wordt het

park aangeduid als sociaal onveilig.

Touristen

Scholieren

Studenten

Gast sprekers

Page 62: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 62 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC

HOGESCHOOL

COOL

SCHEEPSVAARTKWARTIER

OUDE WESTEN

N

SCHEEPVAARTKWARTIER

MUSEUMPARK

ERASMUS MC

HET PARK

WONEN

Page 63: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 63 I

MUSEA EN CULTUUR

p

MUSEA EN CULTUUR

M T

T

Tclustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Goede bereikbaarheid met ov

Museumpark entree aan westzeedijk

Clustering van (inter)nationale culturele voorzieningen aangevuld met horeca voorzieningen

Monumentale panden

K W A L I T E I T E N

Page 64: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 64 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

! ?

?

?

?!

K N E L P U N T E Nnaar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Noordelijke entree: slechte oversteekbaarheid Rochussenstraat zone met een lage verblijfskwaliteit

Musea sluiten zich af van het park

Onderbreking doorgaande lijn Mathenesserlaan richting Museumpark/ Witte de Withstraat

Visuele en fysieke relatie met het park ontbreekt

Achterkanten grenzend aan museumpark, onduidelijke begrenzing

Museumpark is ontoegankelijk van fietsers

Page 65: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 65 I

backbone

MOGELIJKHEDENtoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Doortrekken Mathenesserlaan

Aanleg duidelijke noord-zuid verbinding door het museumpark, ook voor fietsverkeer

Herinrichting entree, toevoegen programma

Museumpark extra toegankelijk maken vanaf Westersingel

Achterkantsituatie omkeren, bebouwing gericht op museumpark

K N E L P U N T E N

Page 66: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 66 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

verbonden met de kade van Coolhaven, het

Llodkwartier en de Veerhaven zorgen voor

weinig levendigheid en sociale veiligheid.

De kade biedt potenties als eindpunt van

het park met een prachtig uitzicht over het

water, maar in de huidige situatie is er een

minimale fysieke relatie tussen Het Park en

de Schie.

Wonen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs

Ziekenhuis

Detailhandel

Kantoren

Bedrijfsruimte

Dienstverlening

Culturele voorzieningen

Recreatie sport

Horeca

Overig

LEGENDA

Fietstunnel

Parkheuvel

Pannekoekenboot

Parkhaven

Euromast

6.PARKHAVEN

De vooroologse Parkhaven, gelegen tussen

het Lloydkwartier en het Park in Rotterdam,

is een belangrijke verbindingsroute tussen

de Nieuwe Maas en de Delfshavense Schie.

De kade is op dit moment een belangrijke

bestemming voor dagjestoeristen door

de Euromast, restaurantboten aan de

parkhavenstrook en aan de maas enkele

cafe’s en restaurants.

De Parkhavenstrook is een onbestemde

ruimte die doorsneden wordt door de

toegang tot de Maastunnel. De stenige

kade, ingericht voor voornamelijk parkeren,

biedt op de rustige tijdstippen ruimte voor

actviteiten als klussen, hardlopen en het

werken aan boten. Door deze inrichting van

de kade zijn de prachtige vergezichten vanaf

de kade over de Maas voor veel mensen

nog on-ondekt. De lage verblijfskwaliteit de

slechte bereikbaarheid en de fysiek slecht

Omwonenden

Touristen Horeca,Recreatie,Hotel,

Werknemers

Bezoekers per jaar:

Euromast: 225.000Pannenkoekenboot: 56.000

Page 67: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 67 I

HET PARK

Horeca,Recreatie,Hotel,

Page 68: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 68 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

2008>Verplaatsen havens in

Westelijke richting. Het

Park ligt centraal in de

stad

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

1990ontwikkeling langs

de Mullerpier

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

1960Verbinding met Zuid na

opening Tunnel in 1942

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

1935Park in zuid westelijke

hoek van de stad

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

Ontwikkeling langs de

Rotte. Stads

rechten Rotterdam

1340

Uitbreiding langs de

Rotte

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

1784

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

Park als landgoed

aan de net aan-

gelegde Nieuwe

waterweg

1878

1784

1784

1900

1878

1935

1960

1990

2008>

Ontwikkeling in

noordelijke richt-

ing. Park ligt als

landgoed aan de

rand van de stad

1900

De ontwikkeling van Rotterdam, laat een

veranderende positie van Het Park aan de

Maas zien. Aangelegd als buitengebied voor

de stad is het steeds meer opgenomen in

het stedelijkweefsel van de stad. De laatste

stedelijke uitbreidingen van de stadshavens

en de ontwikkeling van de Mullerpier geven

een nieuwe betekenis aan het Park, van

Park aan de rand van de stad naar ‘central’

Park.

Het Park, is een stadspark, gebaseerd op

de principes van de Engelse landschapsstijl,

is het bekendste park van Rotterdam,

gelegen ten westen van het Centrum.

Het Park is gelegen tussen de Nieuwe

Maas, de Parkhaven, de Westzeedijk en

het Scheepvaartkwartier. Een rustieke

omgeving met een rijke diversiteit aan

planten en bomen, om even tot rust te

komen in het drukke stadsleven.

Park aan de Maas ca 1900

Page 69: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 69 I

7.HET PARK

Het park is ondanks de aanwezigheid

van horeca en culturele voorzieningen,

een relatief besloten park. De westelijke,

zuidelijke en noordelijke rand van het

park hebben een harde begrenzing

door het trace van de Maastunnel van

de ‘s Gravendijkwal, inrichting van de

kades en de omwalling bij de Park kade

met het balkon en de Westzeedijk. De

oostelijke rand van het park, gericht op

het Scheepvaartkwartier, is zeer open

en legt een directe relatie tussen park

en omwonenden. Het park herbergt

een diversiteit aan mogelijkheden

als verblijfplaats voor verschillende

doelgroepen. 1 keer per jaar huisvest

het de 220.000 Dunya festival

bezoekers. Het besloten karakter, de

slechte bereikbaarheid en het specifieke

programma zorgen ervoor dat er nog

steeds weinig gebruik gemaakt wordt

van Het Park en de voorzieningen.

Omwonenden

Touristen / bezoekers

Festival bezoekers

Zakenmensen

Studenten

Picknicken,Wandelen,Horeca,Feesten.

Wonen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs

Ziekenhuis

Detailhandel

Kantoren

Bedrijfsruimte

Dienstverlening

Culturele voorzieningen

Recreatie sport

Horeca

Overig

LEGENDA

Parkheuvel

Parkzicht

Noorse Zeemanskerk

Page 70: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 70 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

T

Tp

p

p

HET PARK

MUSEUM CLUSTER

ZORG CLUSTER

SCHEEPSVAARTKWARTIER

PARKHAVEN

ERASMUS MC

PARKKADE

N

SCHEEPVAARTKWARTIER

MUSEUMPARK

ERASMUS MC

HET PARK

GEB/ COOLHAVEN

PARKHAVEN

Page 71: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 71 I

T

Tp

p

p

HET PARK

MUSEUM CLUSTER

ZORG CLUSTER K W A L I T E I T E Nclustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Groene oase van rust tenmidden van de drukke stad

Diverse ondergeschikte recreatieve voorzieningen verspreid over het park

Verblijfskwaliteit het balkon met wijds uitzicht

Vergezichten over de Maas en de haven

Monumentale bebouwing aan het water

Page 72: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 72 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

PARKHAVEN

COOLHAVEN

VERGROTEN DIVERSITEIT PROGRAMMA

?

?

?

!!

K N E L P U N T E Nnaar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Slechte visuele en fysieke verbinding tussen museumpark en het park

Balkon zorgt voor onduidelijke entree van het park en heeft geen direkte relatie met het water

Onduidelijke entree’s; slechte visuele en fysieke verbinding tussen park en kade, overal moet een barriere overwonnen worden

voordat je in het park komt.

De parkhavenstrook heeft geen duidelijke bestemming en geen relatie met de Schie

Page 73: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 73 I

PARKHAVEN

COOLHAVEN

VERGROTEN DIVERSITEIT PROGRAMMA

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Duidelijke entree’s naar het park

Langzaamverkeer verbindingen richting het Park om bestaande barrieres te slechten

Erasmus MC georiënteerd aan de dijk als balkon van het park, met uitzicht op het park.

Continuïteit in inrichting kade

Duidelijke positionering park wisselwerking tussen rust en actie, groen en programma

Page 74: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 74 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

8.SCHEEPVAARTKWARTIER

Het monumentale gebied van het

Scheepvaartkwartier is naast woonge-

bied een belangrijke vestigingplek

voor bedrijven en voor hoogwaardige

restaurants, cafe’s en winkels. Het de-

tailhandel cluster ligt in het verlengde

van de Westersingel, maar is slechter

verbonden met de binnenstad door de

hoogteverschillen van de Westzeedijk

en fysieke verkeersbarriere. Het gebied

heeft een belangrijke relatie met het

park aan de Maas door de doorlopende

kades en de groene entree van Park-

laan.

Wonen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs

Ziekenhuis

Detailhandel

Kantoren

Bedrijfsruimte

Dienstverlening

Culturele voorzieningen

Recreatie sport

Horeca

Overig

LEGENDA

Bewoners

Touristen / BezoekersHoreca,Hotels,Musea,Galleries,Winkels.

Ondernemers

Studenten

Veerhaven

Westzeedijk

Page 75: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 75 I

3.2.3 CONCLUSIE

HEALING ENVIROMENT

De ambitie voor Erasmus MC-Hoboken

ligt in het verbinden van de reeds

aanwezige kwaliteiten en mooie plekken,

zodat er een synergie ontstaat tussen de

verschillende deelgebieden om een meer

gelaagde identiteit te creeren en langer

verblijven in het gebied aantrekkelijk te

maken voor diverse doelgroepen.

De helende werking van het ziekhuis

in genezing van patienten, de rust,

bezinning en ontspanning die gevonden

kan worden in het park komt samen met

de helende werking die het cultuurcluster

heeft op de ziel. Erasmus MC-Hoboken

als healing environment in de stad.

Zo kan ook een kruisbestuiving ontstaan

tussen ontwikkelingen in de woonwijken

en Erasmus MC-Hoboken. Kleinschallige

voorzieningen in de woonwijken kunnen

opbloeien en kwaliteit bieden voor de

bezoekers van het Erasmus MC of het

museumpark, terwijl met een goede

verbinding het park en de kades zich

kunnen ontwikkelen tot prachtige

verblijfsgebieden voor zowel bewoners

als bezoekers van het gebied.

Page 76: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 76 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

De engste plek

Enge plek

De mooiste plek

Mooie plek

3.2.4 BELEVING VAN VERBLIJFPLAATSEN DOOR OMWONENDEN

Omwonende van het gebied Erasmus mc Hoboken is gevraagd wat zij zien als de mooiste en engste plekken. Het park en de kades worden

erg gewaardeerd, maar ook de eigen binnenhoven in de woonwijk. De straten in het woongebied worden echter als onveilige plekken

beschouwd evenals het Museumpark. De GEB-driekhoek wordt als vekeersonveilig beschouwd.

Page 77: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 77 I

Page 78: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 78 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ROTTERDAM BINNENSTAD OOST WEST VERBINDINGEN 1:10.000

Page 79: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 79 I

3 . 3 V e r b i n d i n g e n

ROTTERDAM BINNENSTAD OOST WEST VERBINDINGEN 1:10.000

ROTTERDAM BINNENSTAD OOST WEST VERBINDINGEN 1:10.000

DOMINANTE LIJNEN

DO

MIN

ANTE LIJN

EN

FRAGIELE LIJNEN

FRAGIELE LIJNEN

3.3.1 VERBINDINGEN IN HET VIP GEBIED

Het VIP gebied Erasmus MC

Hoboken worden op orthogonale

wijze doorsneden door een aantal

lange verticale en horizontale lijnen.

Deze lange lijnen versterken de

verbondenheid van het gebied met

de stad maar hebben tegelijkertijd

ook een barrièrewerking op een lager

schaalniveau. Zowel de verschillende

dominante lijnen die functioneren op een

gebiedsoverschrijdend schaalniveau,

maar ook fragiele lijnen voor

langzaamverkeersbewegingen die deze

dominante lijnen doorsnijden, worden

nader bekeken.

Page 80: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 80 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Page 81: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 81 I

De Schie, een belangrijke transportroute

tussen Delft en Rotterdam, gegraven in

de dertiende eeuw, heeft een belangrijke

betekenis voor veel wijken in Rotterdam.

Verschillende wijken zoals het Nieuwe

Westen en Coolhaven hebben tot diep in

de wijk een relatie met het water van de

Schie door de doorgaande noordzuid of

oostwest lijnen die loodrecht eindigen op

de kades. In het Nieuwe Westen lopen een

veelheid aan straten ononderbroken door

naar de kade. In het gebied rondom het

Erasmus MC zijn er veel wegen die zowel

noordzuid als oostwest op het water zijn

georiënteerd, maar in tegenstelling tot

het Nieuwe Westen, vaak fysiek niet zijn

doorgetrokken naar het waterfront. Het

verbinden of doortrekken van een aantal

ononderbroken lijnen zou een verhoging

van de ruimtelijke kwaliteit van deze

wijken kunnen betekenen.

3.3.2 DE SCHIE

Page 82: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 82 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

is minimaal door fysieke barrières voor

en schaalsprong na de Rochussenstraat

alsook de barrièrewerking van de

Westzeedijk. Deze schaalsprong,

hoge mate van verkeersintentisteit

en fysieke barrièrewerking van de ‘s

Gravendijkwal heeft tot gevolg dat de

deze een lage verblijfskwaliteit bezit.

LLOYD KWARTIER

De stad is nauwelijks verbonden

met de rivier

Rotterdam heeft sinds haar

ontstaangeschiedenis langs de rivier

de Rotte een belangrijke fysieke en

functionele relatie behouden met de

rivier de Maas. De aantrekkingskracht

van de voormalige havens is nog

altijd zichtbaar door de singels die

Rotterdam noordzuid doorkruisen en

eindigen op de kade van de Maas. De

deelstudie waterfront, uitgevoerd door

dS+V, benadrukt de kracht en potentie

van deze noordzuid verbindingen

die, door fysieke ingrepen in de loop

van de jaren, niet altijd meer direct

verbonden zijn met de Maas. In het

gebied Erasmus MC-Hoboken kunnen

we enkele van die noordzuid lijnen

naar de Maas toevoegen.

De Westersingel, ‘s Gravendijkwal

en de Heemraadsingel lopen haaks

uit op de Maas, maar zijn fysiek niet

verbonden met de rivier. De relatie van

de ‘s Gravendijkwal met het waterfront

Belangrijke assen georiënteerd op de Maas

Discontinuiteit van noordzuid verbindingen

3.3.3 RIVIERSTAD NOORDZUID-VERBINDINGEN

Page 83: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 83 I

De hoofdverkeersaders van de

Rochussenstraat en de Westzeedijk

ontlsuiten het Erasmus MC-Hoboken

in oostwestelijke richting. Deze assen

creëren, in combinatie met een goede

ov-verbinding van tram en metro een

stedelijk hoogwaardige bereikbaarheid

voor alle deelgebieden. Voor het

langzaamverkeer is het Droogleever

Fotruynplein een onderbeking in de

continue oostwest stroom, door de

slechte oversteekbaarheid.

Onderling zijn deze deelgebieden op

lokaal niveau minimaal verbonden is

oostwestelijke richting. Vanuit Coolhaven

moet men de drukke verkeersader van

de ‘s Gravendijkwal passeren om het

ziekenhuis rechtstreeks te bereiken. Met

de aanleg van de backbone kan men

even verderop de parkeergarage van het

Museumpark bereiken. Wanneer men

de lijn van de backbone doorzet in het

Museumpark dan eindigt deze tegen een

rij achterkanten van herenhuizen gelegen

aan de Westersingel.

3.4.3 OOST WEST-VERBINDINGEN

LLOYD KWARTIER

Een meer direkte fysieke verbinding

tussen Coolhaven en Witte de Withstraat

of de parkkade via park aan de Maas met

het Scheepvaartkwartier zou lokale,

maar ook stadsstromen op gang kunnen

brengen en verbinden binnen het gebied

met als gevolg een goed bereikbaar en

intensief gebruikte deelgebieden met

de potentie tot verdere ontwikkeling.

Eenzelfde potentie bezitten de

parkkades, welke op dit moment door

fysieke discontiuiteit slechts ten dele

en op enkele momenten van de dag in

gebruik zijn.

Op stadsniveau beteken het doortrekken

en verbinden van een aantal oostwest

georiënteerde lijnen in de deelgebieden

ook het activeren en verbinden van deze

gebieden met het centrum, Delfshaven

en verder.

Potentie voor continuiteit in de kades

Fysieke barrières creëren onderbroken lijnen

Page 84: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 84 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Grootste barrière

Barrière

3.3.5 OVERSTEEKBAARHEID VAN VERBINDINGEN VOOR OMWONENDEN

Omwonenden van het gebied Erasmus mc Hoboken is gevraagd wat zij zien als de grootste barrières in het gebied. De aangegeven plekken

onderbouwen de analyse.

Page 85: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 85 I

3 . 4 L a n g e l i j n e n a n a l y s eHet gebied Erasmus MC-Hoboken

wordt doorkruist door een aantal lange

lijnen die het gebied verbind of de

verschillende verblijfsgebieden juist

van elkaar scheid. De uitwisseling en

samenwerking tussen verschillende

verblijfsplaatsen kan hierdoor juist

versterkt of verzwakt worden. In de

volgende analyse worden de lange lijnen

los van elkaar geanalyseerd om te kijken

hoe ze functioneren in de omgeving, welk

programma wordt gehuisvest en hoe de

lijn zelf is ingericht. Dit resulteert in een

beoordeling van de lijn in kwaliteiten,

knelpunten en mogelijkheden voor

ontwikkeling.

Page 86: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 86 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

WEST ZEEDIJK

1:10.000

Page 87: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 87 I

ERASMUS MC

HET PARK

MUSEUM PARK

N

SCHEEPVAARTKWARTIER

MUSEUMPARK

ERASMUS MC

GEB/ COOLHAVEN

PARKHAVEN

HET PARK

bestandsnaam: analyse/programmaprojectnummer: 957.629.01schaal: 1:7.000vorigewijziging: 11.03.08laatste wijziging: 25.03.08

Erasmus MC

GEB

Parkhaven Het Park

Scheep-vaart-

kwartier

Museumpark

Wonen

Page 88: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 88 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

WESTZEEDIJK

+4.7

+0

5.1 m m m m m m m m

m 52.1 m

3.6 1.4 12 m 8.2 m

11.7

2 1 9 2 6.3 m 1.42.1 m 11.9 m 2.6 m 1.6 m 1.7

ROTTERDAM DOORSNEDE WESTZEEDIJK

bestandsnaam: doorsnede westzeedijkprojectnummer: 957.629.01schaal: -vorige wijziging: 28.03.08laatste wijziging: 31.03.08

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

FietsroutesM etroT ramB us

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenWinkelsCulturele voorzieningenHoreca en recreatie

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

Page 89: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 89 I

K W A L I T E I T E Nverblijfskwaliteit

clustering voorzieningen

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

oversteekbaarheid voetgangers

bijzondere bebouwing of ensembles

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Afwisseling gesloten bebouwingswand en vergezichten

Monumentale bebouwing in zichtlijn Westzeedijk

Begeleidende wand van kleinschalige bebouwing

Kleinschalige openbare ruimte

Horeca en terras Museumpark

T

T

T

T

p

HET PARK

MUSEUM CLUSTER

Page 90: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 90 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

K N E L P U N T E N

Barrièrewerking van dijk door het hoogteverschil

Onoverzichtelijk verkeersknooppunt

Geen sociale veiligheid door geisoleerde ligging park

Ongedefinieerde zone door afstand tussen bebouwing en dijk

Fietstunnel onder Droogleever Fortuynplein sociaal onveilig in avonduren

??

??

!

!

!

T M W

!

?

!

onoverzichtelijk knooppunt

introverte zone of functie

ongedefineerde ruimte, laag gebruik

toegankelijkheid ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fiets

slechte oversteekbaarheid

sociaal onveilige plek

onderbreking in continuïteit route

barrière

Page 91: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 91 I

Verhogen verblijfskwaliteit op de Westzeedijk

Verhogen oversteekbaarheid Westzeedijk

Duidelijke begrenzing, wand van Westzeedijk profiel met bebouwing of groen

Overzichtelijk Droogleever Fortuyn-plein als toegang tot het park en de kades

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Page 92: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 92 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

S’GRAVENDIJKWAL

1:10.000

Page 93: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 93 I

ERASMUS MC

WEENAROTTERDAM

NOORD

HET PARK

COOLHAVEN

MULLER PIER

MAASTUNNELROTTERDAM

ZUID

N

WONEN

WONEN

ERASMUS MC

GEB/ COOLHAVEN

PARKHAVEN

HET PARK

Page 94: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 94 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

2 20,6 0,63 32,5 2,55,8 5,81,44 m 4 m

37 m

‘s GRAVENDIJKWAL NOORD

ROTTERDAM DOORSNEDE ‘S GRAVENDIJKWAL

bestandsnaam: doorsnede ‘s Gravendijkwalprojectnummer: 957.629.01schaal: -vorige wijziging: 28.03.08laatste wijziging: 31.03.08

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

FietsroutesM etroT ramB us

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenWinkelsCulturele voorzieningenHoreca en recreatie

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

‘s Gravendijkwal

richting onder rotonde richting onder rotonderichting boven de rotonderichting boven de rotonde richting boven de rotonde parkeren

2 m 3,5 m 5.m 3 m 3 m 3,5 m 1,5 m 6,2 m 4,5 m 6,4 m 1,6 m 5. 4 m 4,6 m 6,4 m 1,4 m 3 m 3 m 3,6 m 2,3 m 2,8 m 11,5 m 13 m 10 m 35 m3,3 m

111 m

ROTTERDAM DOORSNEDE ‘S GRAVENDIJKWAL

bestandsnaam: doorsnede ‘s Gravendijkwalprojectnummer: 957.629.01schaal: -vorige wijziging: 28.03.08laatste wijziging: 31.03.08

Page 95: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 95 I

K W A L I T E I T E Nverblijfskwaliteit

clustering voorzieningen

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

oversteekbaarheid voetgangers

bijzondere bebouwing of ensembles

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Stedelijk klimaat door diversiteit functies en bebouwing.

Goede fietsverbinding met Rotterdam Zuid

Aanwezigheid van Hogeschool zorgt voor levendigheid in het gebied

Restaurantboten zorgen dat het water en de kades gebruikt worden

Page 96: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 96 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

!

!

!

!

?

?

?

?

T M W

!

?

!

K N E L P U N T E Nonoverzichtelijk knooppunt

introverte zone of functie

ongedefineerde ruimte, laag gebruik

toegankelijkheid ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fiets

slechte oversteekbaarheid

sociaal onveilige plek

onderbreking in continuïteit route

barrière

Onoversteekbaarheid van ‘s Gravendijkwal. Oost west lijnen onderbroken

Openbare ruimte keert zicht af van omliggende straten

Lage verblijfskwaliteit en slechte fysieke relatie met het park

Na kruispunt Rochussenstraat heeft de bebouwing heeft geen relatie meer met ‘s Gravendijkwal

Onoverzichtelijke situatie DF-plein

Page 97: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 97 I

!

!

!

M O G E L I J K H E D E N

Profiel van de ‘s Gravendijkwal doorzetten tot aan de Maas

Doorgaande wegen omkeren met lokaal verkeer

Nieuwe ontwikkelingen gericht op de ‘s Gravendijkwal

Dijk verlegging waardoor ontwikkelingsruimte

ontstaat en het D.F.plein overzichtelijk kan worden

Verbinden van ‘s Gravendijk met het park

Ontwikkeling horeca langs de kade

toegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

!

!

!

!

?

?

?

?

K N E L P U N T E N

Page 98: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 98 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ROCHUSSENSTRAAT

1:10.000

Page 99: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 99 I

ERASMUS MC

HOGESCHOOL

GEB

MUSEUM PARK

N

MUSEUMPARK

ERASMUS MC

WONEN

WONEN

GEB/ COOLHAVEN

Page 100: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 100 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

LangzaamverkeerOpenbaar vervoer

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenBedrijfsruimteDienstverleningCulturele voorzieningenHoreca

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

ROTTERDAM DOORSNEDE ROCHUSSENSTRAAT

bestandsnaam: doorsnede Rochussenstraat IIprojectnummer: 957.629.01schaal: -vorige wijziging: 13.05.08laatste wijziging: 13.05.08

127 m

13,3 m 7,5 m 4,4 m6,5 m 7 m 7,6 m 6,1 m 4,4 m 7 m 27.4 m 12 m2,5 m 3 m 1,6 m 2,5 m2,8 m 3 m 6,3 m 5,5 m 1,5 m

Page 101: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 101 I

NAI

- M

USEUMPARK

M

M

M

clustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Doorsteken naar Nieuwe Binnenweg

Goede bereikbaarheid ov

Zichtrelatie met water en de kades

Opvallende onumentale panden liggen in zichtassen weggebruiker

Herkenningspunt in de stad

K W A L I T E I T E N

Page 102: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 102 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

!

!

!

?

?

naar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Blinde gevels zonder voorzieningen in de plint vormt een barrière tussen Rochussenstraat en Museumpark

Lage verblijfskwaliteit van de kade, door stenige, open, grootschallige, winderige openbare ruimte

Inzichzelf gekeerde gebouwen, rommelig intern openbare ruimte keert zicht hierdoor ook af van omliggende straten

Onoverzichtelijk verkeersknooppunt bij westelijke entree Museumpark

Lage verblijfskwaliteit plekken en pleinen aan Rochussenstraat

Slechte oversteekbaarheid Rochussenstraat, komend vanuit doorsteken naar de Binnenweg

K N E L P U N T E N

Page 103: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 103 I

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Gebruiksfuncties op maaiveld in gevel van de Rochussenstraat (bijv. expositie NAi)

Doortrekken Mathenesserlaan met Museumpark

Herinrichten entree naar Museumpark

Bundelen infrastructuur, biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor het kruispunt rondom de Heemraadsingel.

Informeel profiel zodat het wordt omgetovert tot stadsstraat

K N E L P U N T E N

Page 104: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 104 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

WESTERSINGEL

1:10.000

Page 105: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 105 I

VEERHAVEN

N

SCHEEPVAARTKWARTIER

MUSEUMPARK

WONEN

Page 106: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 106 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

WESTERSINGEL

56,5 m

3,5 m 2 m 14,5 m4,8 m 11,9 m2,5 m 3 m 3 m7 m 3,5 m 1,5 m

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

FietsroutesT ram

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenWinkelsCulturele voorzieningenHoreca en recreatie

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

Page 107: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 107 I

HORECA EN DETAILHANDEL CLUSTER

DIVERSITEIT VAN PROGRAMMA

T

T

T

HORECA EN CULTUREEL CLUSTER

K W A L I T E I T E Nclustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Hoogwaardige kwaliteit en uitstraling openbare ruimte water en groen

Verbinding met de Witte de Withstraat

Diversiteit aan voorzieningen en bebouwing

Aanwezigheid van horeca op kruispunten van de Westersingel en aan de Veerhaven

Historisch karakter Veerhaven

Page 108: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 108 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

?

K N E L P U N T E Nnaar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Eendrachtsplein functioneert niet als plein, open stenig gebied, gedomineerd door de verkeersfunctie

Discontinuïteit fietsverbinding naar de kade

Discontinuïteit programma en profiel Witte de Withstraat richting Museumpark (gesloten gevel museum)

Onoverzichtelijk verkeersknooppunt en programma, kruising Westersingel met de Westzeedijk

Oriëntatie onduidelijk bij aankomst Westerplein

Page 109: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 109 I

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creërenvoor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Inrichten Eendrachtsplein, doortrekken groene profiel

Verbinding en toegankelijkheid Museumpark versterken vanuit Westersingel

Doortrekken profiel Witte de Withstraat

Verduidelijken verkeersknooppunt op de Westzeedijk door knijpen van de bebouwing en afbakenen van de kruising

Fietsverbinding doortrekken tot aan de kade

Page 110: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 110 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

HEEMRAADSINGEL

1:10.000

Page 111: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 111 I

ST. JACOBSHAVEN

NIEUWE WESTENBEUKELSDIJK

COOLHAVEN

HEEMRAADSPLEIN

N

WONEN

GEB/ COOLHAVEN

PARKHAVEN

Page 112: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 112 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

FietsroutesM etroT ramB us

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenWinkelsCulturele voorzieningenHoreca en recreatie

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

8m4m 7,6m 13,9m13,7m 13,7m 5,9m 6,2m 1,5m

Heemraadsingel

77 m

ROTTERDAM BINNENSTAD DOORSNEDE HEEMRAADSINGEL

bestandsnaam: doorsnede heemraadsingelprojectnummer: 957.629.01schaal: 1:1.000vorige wijziging: 28.03.08laatste wijziging: 31.03.08

Page 113: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 113 I

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK

T

M

T

K W A L I T E I T E Nclustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Heemraadsingel heeft een afwisselend profiel met voor elk deel een eigen specifieke kwaliteit

Monumentale panden aan een groene singel opgevolgs door grootschallige monumentale panden aan stedelijkprofiel.

Stedelijke blokken met aan het water, met zicht op de Maas

Cultureel programma aan de as op Coolhaveneiland

Zicht op de Maas en stad aan de overzijde.

Page 114: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 114 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

?

K N E L P U N T E Nnaar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Discontinuïteit lange lijn richting de Maas op kruispunten

Grote hoeveelheid infrastructuur maakt oversteek moeilijk en vormt een barrière

Ondefinieerbare openbare ruimte Schiekade

Groene ruimte creërt openheid bij kruising met de Westzeedijk openbare ruimte loopt weg

Bebouwing Müllerpier heeft weinig relatie met de kade en het water

Page 115: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 115 I

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Kruispunt Heemraadsingel en Rochussenstraat overzichtelijker maken.

Kade van de Schie inrichten tot verblijfsgebied en fietspad doortrekken langs de kade (G.J. de Jonghweg)

Versterken clustering van culturele voorzieningen, fysieke koppeling met wandbebouwing rondom de kruising met de Westzeedijk

Relatie bebouwing Müllerpier met het water in de haven sterker maken, de afstand kade water verkleinen of eventueel met elementen

op het water.

Page 116: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 116 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

KADES

1:10.000

Page 117: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 117 I

VEERHAVEN

ST. JACOBSHAVEN

ERASMUS BRUG

BOOMPJES

HET PARK

COOLHAVENPARKKADE

N

SCHEEPVAARTKWARTIER

HET PARK

PARKHAVEN

Page 118: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 118 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

3,91 10m 1,8 2,7 2,7 3,52,3 2,6 1 1,2 1,2 3,2 3 3 5 2 1,41,815m14,5 2,3 6 62,41,8 25m

130m

7,3m3m

MAASTUNNELPARKHAVEN

EUROMAST

HOBOKEN ERASMUS MC DOORSNEDE PARKHAVEN

bestandsnaam: doorsnede coolhavenprojectnummer: 957.629.01schaal: 1:250vorige wijziging: 28.03.08laatste wijziging: 31.03.08

Doorgaandverkeer

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INRICHTING

StadsverkeerBestemmingsverkeer

FietsroutesM etroT ramB us

WonenMaatschappelijke voorzieningenZiekenhuisKantorenWinkelsCulturele voorzieningenHoreca en recreatie

Naar binnen gekeerdPresentatie naar de straat

PROGRAMMA

ORIËNTATIE

Page 119: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 119 I

HET PARK

RECREATIE

W

T

T

T

T

p

p

p

K W A L I T E I T E Nclustering voorzieningen

verblijfskwaliteit

hoogwaardige zichtrelaties

bereikbaarheid openbaar vervoer

oversteekbaarheid fietsers

bijzondere bebouwing of ensembles

oversteekbaarheid voetgangers

doorgaande routes

hoogwaardig groen

T M W

!

?

!

Zicht op het water en voorbijkomende boten vanuit de parkhaven

Afwisselende oever met groen, monumentale panden en uitzichten over de Maas

Uitzicht vanuit het park over de maas

Sluizen complex als bijzonder cultureel element

Monumentale panden gericht op de kade en het water, diversiteit aan programma

Page 120: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 120 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

!

?

?

?

?

K N E L P U N T E Nnaar binnen gekeerde zone of functie

naar binnen gekeerde zone of functie

ongedefinieerde ruimte, lage verblijfskwaliteit

toegankelijkheid fietsers ontbreekt

slechte oversteekbaarheid fietsers

sociaal onveilige plaatsen

slechte oversteekbaarheid voetgangers

onderbreking continuïteit route

barrière werking

T M W

!

?

!

Discontinuïteit in de route langs de kade bij de sluis

Barrière werking Droogleever Fortuynplein en sluizencomplex in continue lijn langs de Schie voor langzaam verkeer

Verblijfskwaliteit aan de kades niet optimaal door kale stenige vlaktes of rijen auto’s.

Balkon zorgt voor onduidelijke entree van het park en heeft geen direkte relatie met het water

Page 121: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 121 I

!

!

!

M O G E L I J K H E D E Ntoegankelijkheid creëren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor fietsers

oversteekbaarheid verbeteren voor voetgangers

verbeteren continuïteit route

verhogen verblijfskwaliteit

relatie en oriëntatie

bebouwingspotentieel

bebouwings- of groenpotentieel

T M W

!

?

!

Continuïteit in inrichting kade als een totale route, met behoud van het wisselende karakteristieken van de omgeving

Langzaam verkeer verbinding vanuit de Coolhaven direct naar de Parkhavenstrook, zodat een Schieroute ontstaat

Langzaam verkeer verbinding vanuit het Scheepvaartkwartier naar het park doortrekken naar de Mullerpier

Ontwikkeling van strook Parkhaven zodat een duidelijke toegang tot park ontstaat

Page 122: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 122 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Page 123: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 123 I

4 . C O N C L U S I E S E N M O G E L I J K H E D E N

Page 124: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 124 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

W

T

T

T

T

T

T

T

p

p

p

pTCULTUREEL

RUSTIGE GROENE OASE

RUSTIGE GROENE OASE

RECREATIE

HAVEN

HORECA EN DETAIL-HANDEL CLUSTER

MAATSCHAPPELIJK

M

M

M

MUSEUM CLUSTER

MUSEUM CLUSTER

ZORG CLUSTER

HORECA EN DETAIL-HANDEL CLUSTER

DIVERSITEIT PROGRAMMA

ONDERWIJS CLUSTER

T

Page 125: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 125 I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

W

T

T

T

T

T

T T

p

p

p

p

pT

M

M

M

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

CULTUREEL

RECREATIE

HAVEN

HORECA EN DETAIL-HANDEL CLUSTER

MAATSCHAPPELIJK

ZORG CLUSTER

HORECA EN DETAIL-HANDEL CLUSTER

DIVERSITEIT PROGRAMMA

ONDERWIJS CLUSTER

RUSTIGE GROENE OASE

RUSTIGE GROENE OASE

MUSEUM CLUSTER

MUSEUM CLUSTER

4 . 1 K W A L I T E I T E NErasmus MC-Hoboken herbergt een diversiteit

aan ‘juwelen’ en bijzondere plekken. Deze

juwelen zijn onder andere Het Park, het

Museumpark, de kades met hun uitzicht over

de Maas, het Erasmus MC en Coolhaven aan de

Schie. De diversiteit aan functies en plekken

creëert een omgeving waarin een grote

hoeveelheid en verscheidenheid aan bewoners,

toeristen en werknemers worden voorzien in

hun behoeftes.

Bereikbaarheid; de verschillende clusters worden

verbonden met de stad via een hoogwaardige openbaar

vervoer netwerk. De tram over de Westzeedijk voorziet

in de bereikbaarheid van het Erasmus MC, het park

aan de Maas en het museumkwartier. Voorzieningen

langs Coolhaven en de Rochussenstraat zijn goed

ontsloten door de frequente metro verbinding.

Bereikbaarheid openbaar vervoer Belangrijke clusters Groen, vergezichten en historische bebouwing

Groen; het historische park aan de Maas biedt naast

hoogwaardig kijkgroen voor passanten ook een

aantrekkelijke omgeving om in te verblijven. Als een

van de grootste stadsparken in Rotterdam, worden de

recreatieve functies, open gebieden en de aanwezige

voorzieningen zowel door dagjestoeristen, wandelaars,

studenten als buurtbewoners op verschillende tijdstippen

van de dag gebruikt. Twee bijzondere landschappelijke

elementen kenmerken het gebied, de dijk als verhoogde

lijn waarvan panoramische uitzichten over het gebied te

zien zijn en het sluizencomplex.

Vergezichten; een aantal lange lijnen in het gebied,

zoals de Westzeedijk, ’s Gravendijkwal en Westersingel

bieden voorbijgangers aantrekkelijke vergezichten.

Daarnaast bieden de kades een prachtig uitzicht op de

overzijde van de Maas. Deze vergezichten hebben een

toegevoegde waarde voor de beleving van het gebied.

De monumentale panden; langs de verschillende

Noord-Zuid assen zijn monumentale panden

hoogwaardige vestigingsplekken voor instellingen

en kleinschalige bedrijven. De bebouwing en

voorzieningen in deze panden, zorgen voor een

levendig en afwisselend straatbeeld.

Singels; twee groene singels de Heemraadsingel en

de Westersingel lopen vanuit de woonwijken richting

de Maas waar ze vervolgens uitmonden in een

haventje.

Page 126: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 126 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

? ??

?

?

?

!

!

!

?

?

?

?

!

!

?

?

?

Page 127: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 127 I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

!

!

!

!

!

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

? ? ?

?

?

?

!

!

!

?

?

??

?

!

?

?

?

De schat aan juwelen, die het gebied

Erasmus MC-Hoboken herbergt worden door

verkeerserosie van elkaar gescheiden. Het

Park en de kades zijn voor de omliggende

wijken slecht bereikbaar, de Universiteit is

onzichtbaar voor de stad en het Museumpark

ligt verborgen. De verschillende kwaliteiten

liggen allen op een eigen eiland.

Barrièrewerking verkeersaders; de drukke

verkeersaders van de Rochussenstraat, ’s

Gravendijkwal en de Westzeedijk zorgen voor een

hoge mate van verbondenheid met de stad als

geheel, maar creëren tegelijkertijd barrières in

zowel noord-zuid als oost-west richting, waardoor

de verschillende verblijfgebieden voor het langzame

verkeer moeilijk te bereiken zijn. Deelgebieden

zoals het museumpark, het Erasmus MC en het Park

Lokale toegankelijkheid Orientatie Lage kwaliteit openbare ruimtes

4 . 2 K N E L P U N T E Naan de Maas hebben door de fysieke barrières van

de hoofdverkeerswegen een lage fysieke en visuele

verbinding met de kades.

Discontinuïteit van langzaamverkeersroutes;

fietsers en voetgangers komend vanuit het

noorden of centrum van de stad moeten vaak een

aantal fysieke obstakels passeren zoals de kruising

van ’s Gravendijkwal met de Rochussenstraat, het

Droogleever Fortuynplein of de kruising van de

Westzeedijk met de Westersingel om in de omgeving

van het park aan de Maas en Scheepvaartkwartier

te komen.

Inrichting openbare ruimte; de openbare

ruimte langs de verkeersassen heeft een lage

verblijfskwaliteit, doordat het programma zich

hiervan af keert. De inrichting van deze openbare

gebieden biedt geen beschutting en bescherming

aan langzaam verkeer. Overige openbare ruimtes,

vaak gelegen binnen de bouwblokken, missen een

visuele en vaak fysieke toegankelijkheid en zijn

slecht verbonden met het stedelijk weefsel.

Parkhavenstrook; de Parkhavenstrook heeft

in de huidige situatie geen duidelijke functie of

verblijfkwaliteit. De verbindingen vanuit en naar

de Maastunnel domineren de ruimte. Het gebied is

slecht oversteekbaar en de relatie tussen het park

en het waterfront van de Schie is niet aanwezig.

Discontinuïteit van de kades; de kades

worden gevormd door een aaneenschakeling van

verschillende verblijfgebieden die niet veelvuldig

gebruikt worden. De verbondenheid van deze

kades wordt op vele plaatsen verbroken zowel in

inrichting als in verkeersroutes.

Page 128: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 128 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

Page 129: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 129 I

ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000 ERASMUS MC-HOBOKEN KAARTNAAM 1:7000

4 . 3 M O G E L I J K H E D E NDe ambitie vanuit de studie verbindingen en

verblijfsplaatsen is om het gebied Erasmus MC-

Hoboken op te laten bloeien tot een volwaardig

stadsdeel. Verdere verkeerserosie moet

hiervoor worden tegengegaan. Een Renaissance

van het gebied, door het terug dringen van het

autoverkeer en herstel van de verbindingen,

kan de van oudsher aanwezige Grandeur (’s

Gravendijkwal, Scheepvaartkwartier) nieuw

leven in blazen. De juwelen als Het Park,

Museumpark, Coolhaven, de kades en het

Erasmus MC komen in een setting te liggen,

die opnieuw recht doet aan een hoogwaardige

kwaliteit. Hierdoor kan synergie ontstaan

tussen de verschillende deelgebieden om voor

diverse doelgroepen langer verblijven in het

gebied aantrekkelijk te maken.

Opheffen barrières; het opheffen van een aantal

barrières in het gebied zorgt ervoor dat het gebied

toegankelijker en aantrekkelijker wordt voor

voetgangers en fietsers.

Hiërarchie; Creëren van duidelijk hiërarchie

in de hoofdverkeersstructuur, oplossen van de

verkeerstechnische obstakels in het gebied, het

Droogleever Fortuyn Plein.

Bebouwing toevoegen; door bebouwing toe te

voegen, die zich richt op de verkeersaders wordt de

openbare ruimte rondom deze aantrekkelijker en is

er meer ruimte voor programma. Daarnaast kan

bebouwing gebruikt worden om ruimtes duidelijker

te begrenzen.

Parkhavenstrook; Een logische ruimtelijke/

functionele relatie van Het Park met de

Parkhavenstrook

Park; Door een betere definiëring en

toegankelijkheid wordt het Park eindelijk een echt

Stadspark van Rotterdam

Museumpark; Herdefiniëring van de grenzen van

het Museumpark en het creëren van duidelijke

entrees kan het Museumpark zowel ruimtelijk als

programmatisch versterken

Verplaatsen waterkering; door het verleggen

van de waterkering ontstaat er 18.000 aantal m2

extra ontwikkelruimte.

Definiëren openbaar/privaat; een aantal

onduidelijk heden in het gebied kunnen opgelost

worden door een duidelijkere scheiding te maken

tussen openbaar en privé. Een voorbeeld is

de GEB driehoek. Door de bebouwing als een

gesloten bouwblok te zien kan het parkeren in

het binnengebied opgelost worden en een aantal

onduidelijke achterstraten verdwijnen.

Mogelijke langzaamverkeersverbindingenEen volwaardig stadsdeel Ontwikkelingspotentieel

Page 130: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 130 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

Park; Door een betere definiëring en

toegankelijkheid wordt het Park eindelijk een echt

Stadspark van Rotterdam

Page 131: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 131 I

MUSEUMPARK SLECHT VERBONDEN:

Meer voorkanten, bestaande inrichting aantrekkelijker en veelzijdiger maken.

Park via meerdere routes en lijnen toegankelijk maken.

Doorgaande fietsroutes door het park.

Depot als Entree van het park.

B i j l a g eIDEEEN EN SCHETSEN ATELIERAVONDEN

Page 132: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

I 132 I VIP GEBIED I Erasmus MC Hoboken I Verbindingen en verblijfsplekken I

ACTIVEER DE KADES

“GOUD” LIGT IN COOLHAVEN

Ontwikkelingslocatie aan het water.

Coolhaven direct verbingen met de binnenstad, Witte de Withstraat,

Centraal Station door het Erasmus MC heen.

STUDENTCITY

Programmatische en fysieke verbidningen tussen onderwijscluster,

Coolhaveneiland, GEB-Driehoek, Erasmus Medische Universiteit,

Hogeschool, Cultureel Museumpark en de Witte de Withstraat.

Page 133: Deelstudie Verbindingen en Verblijfplaatsen

Kuiper Compagnons ism dS+V I Juni 2008 I 133 I

DIAGONALE NOORDZUID FIETSVERBIDNING

Centraal Station verbinden met Rotterdam Zuid via een doorgaande diagonale

fietsverbinding van het station naar de Maastunnel

STEPPINGSTONES

Een ketting van stadsparken en openbare ruimtes

Het Park als stadspark verbonden met omliggende woongebieden en openbare ruimtes