Declaratie Proprie Raspundere GT 28.04

of 2 /2
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului: „Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană -SMART START” Cod contract: POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689 DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ......................................................... ......................................................................., identificat(ă) cu CNP ................................................... declar pe proprie răspundere, următoarele: - Doresc să initiez o activitate independenta - M-am înscris din proprie iniţiativă în grupul ţintă al proiectului cu titlul Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START(cod proiect POSDRU/176/3.1/S/150689), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA – coordonatorul proiectului, in parteneriat cu Asociaţia Centrul Suport pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - CS IMM, Asociaţia Romană pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT si Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România – AMA. - .Nu sunt inscris în grupul ţinta al altui proiect cofinanţat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3: Creşterea

Embed Size (px)

description

Declaratie Proprie Raspundere GT 28.04

Transcript of Declaratie Proprie Raspundere GT 28.04

Page 1: Declaratie Proprie Raspundere GT 28.04

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenorialeTitlul proiectului: „Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană -SMART START”Cod contract: POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ................................................................................................................................, identificat(ă) cu CNP ................................................... declar pe proprie răspundere, următoarele:

- Doresc să initiez o activitate independenta

- M-am înscris din proprie iniţiativă în grupul ţintă al proiectului cu titlul „Promovarea

competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi

competitive pe piaţa europeană - SMART START” (cod proiect

POSDRU/176/3.1/S/150689), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către

Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi

Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA – coordonatorul proiectului, in parteneriat cu

Asociaţia Centrul Suport pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - CS IMM, Asociaţia Romană

pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT si Asociația de Marketing a Studenților din

România – AMA.

- .Nu sunt inscris în grupul ţinta al altui proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3:

Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie: 3.1.

Promovarea culturii antreprenoriale şi nu am beneficiat în anul 2015 de aceleaşi servicii

gratuite în cadrul niciunui alt proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.

- Am depus / completat toate documentele necesare participării în grupul ţintă.

- Particip în nume propriu la activităţile proiectului.

Declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi corecte în fiecare detaliu.

Semnătura Data: