De wegen van Christus - Jesus Christus, spiritualiteit en ... Web viewDe wegen van Christus. Jesus...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De wegen van Christus - Jesus Christus, spiritualiteit en ... Web viewDe wegen van Christus. Jesus...

De wegen van Christus - Jesus Christus, spiritualiteit en de aarde

De wegen van Christus

Jesus Christus, spiritualiteit en de aarde:De wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde: een onafhankelijke info-pagina, met nieuwe gezichtspunten uit vele onderzoeks- en ervaringsgebieden; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.

http://www.ways-of-christ.com/nl

De wegen van Christus in het menselijke bewustzijn en de aarde

Inhoud van alle delen

1De wegen van Christus

3Het eerste deel: (De) hoofdstukken over de inhoud van de evangelin:

3INLEIDING m.b.t. de betekenis en het gebruik van deze tekst

5Methodische*** aanwijzingen m.b.t. de praktijk van het mediteren:

6Deze pagina's en de verschillende theologische richtingen van de kerkgeschiedenis

11In het begin was het woord (Grieks logos) ... en het woord werd vlees" (Joh.1)

12Jezus van Nazareth: zijn geboorte

13Gebeuren belangrijke dingen in de jeugdjaren van Jezus ?

14Een kanttekening bij de uiteenzetting over "twee Jezus jongens":

14M.b.t. de doop in de Jordaan door Johannes de doper

17De stilte in de woestijn

19De verzoekingen en de roeping van de discipelen.

22De bruiloft in Kana

24Gezichtspunten t.o.v. seksualiteit, sympathie, invoelingsvermogen en liefde

26Het "heilige vuur"** (en visies op emoties)

28Over de bergrede (met gezichtspunten m.b.t. het verstand)

30De verheerlijking van Christus op de berg Tabor (Matth.17)

31De vraag naar de "wonderdaden"

32De opwekking van Lazarus

34De schapen"

35Christus en de "voetwassing" en de zalving door Maria van Bethani.

37Het avondmaal; de intocht als Messias, de gevangenneming en de geseling

39De doornenkroning en de afscheidstoespraken

40Kruisiging en graflegging

45De kwestie van het lege graf, van de "hellevaart", van de paradijsvaart"

48De opstanding

53De Hemelvaart"

56Pinksteren

60Een beeld van Jezus

61Het tweede deel: De inhoud van de Openbaring van Johannes

61De Openbaring van Johannes

63Omgang met profetien

64M.b.t. de inhoud van de Openbaring van Johannes: De zeven kerken

73Inspiraties en de kerken

76Waarvoor heb ik een kerk of gemeenschap nodig ?

77De zeven zegels

77De zeven bazuinen

78De zeven donderslagen" en de twee profeten

78De vrouw en de draak

79Het dier met zeven koppen uit de zee

79Het dier met twee horens uit de aarde

80De laatste zeven plagen" en het einde van "Babylon"; de wederkomst van Christus

83Het (werkelijke) 1000 jarige vredesrijk"

84De Nieuwe Hemel, de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem"

85Laatste hoofdstuk: Het christelijke

87Tabel : Een christelijke houding - "In de wereld", maar "niet van de wereld"*, een "derde weg"

89In het derde deel : 11 Hoofdstuk met verschillende thema's en levensvragen

89Een gebed voor vrede, leven en aarde

90Grondbeginselen van ethische waarden

93Aanvulling: een korte terechtwijzing n.a.v. de moderne "alles-over-Jezus-onthullende verhalen"

96Natuurwetenschap en geloof in God

98Bewustzijn, hersenonderzoek en de vrije wil.

99Informaties m.b.t. : Jezus Christus en voedingszaken

102Jezus Christus en genezing ook tegenwoordig

105M.b.t het christelijke zegenen.

105Treuren als mogelijk onderdeel van het Christen zijn

107Een christelijke weg om de gebeurtenissen in het leven te verwerken .

108Christelijke visies op economie en sociale vragen.

110Algemene christelijke visies op maatschappij en politiek *)

111Christendom en filosofie: n.a.v. de redevoering van Habermas "Geloof en kennis" *)

113Algemene christelijke gezichtspunten betreffende ecologische kwesties *)

114Ongeboren leven *

116In het 4. deel: Oude Testament, en bijdrage tot de dialoog met andere religies

116M.b.t. het Oude Testament en de joodse religie (judasme)

119Zarathustra

120Informaties m.b.t.: Jezus en de islam.

123Informaties m.b.t.: Jezus Christus en het boeddhisme

126Informaties over: Jezus Christus en het hindoesme

129Informaties bij: Jezus Christus en het taosme & confucianisme.

132Algemene gezichtspunten m.b.t. natuurreligies.

134Oud-Amerikaanse religies - van de Maya-kalender en het christendom.

135Religie1) als "het nieuwe contact" van de mens met God via Jezus Christus

139Help voor een zelfstandige controle bij het werk met de hoofdteksten van "De wegen van Jezus Christus"

140Aanwijzing t.a.v. andere talen en rechten, e-mail:

.

Het eerste deel: (De) hoofdstukken over de inhoud van de evangelin:

INLEIDING m.b.t. de betekenis en het gebruik van deze tekst

Sinds tweeduizend jaren eerdere profetien meegerekend nog enige millennia langer getuigen steeds weer mensen van hun veelvuldige directe ervaringen met Jezus Christus. Ondanks verschillende karakters, verschillend religieuze of wetenschappelijke omgeving, tonen ze onafhankelijk van elkaar enige verwantschap. Ze spreken van de telkens aanwezige realiteit van Christus; ook voor een deel van de mogelijkheid voor anderen, om zich op dergelijke ervaringen voor te bereiden; en van de sinds 2000 jaar in de ontwikkeling van de mensheid binnengestroomde nieuwe gaven door Christus, die niet alleen in de zin van uiterlijke cultureel-historische overdracht zijn gedacht. Deze niet alleen theoretische maar praktisch te volgen fase van de "groei" wordt hier op een nieuwe wijze tot in detail nagegaan. Als men de stappen volgt die Jezus zelf is gelopen kan men de betekenis van deze stappen voor verschillende levensgebieden zien.

In de twaalfde eeuw voorspelde de abt Joachim de Fiore een "tijdperk van de Heilige Geest", waarin een dergelijke godsaanduiding van het individu onafhankelijk van instituties algemeen ingang vond. Tegenwoordig doet men in de hele wereld meer pogingen, die niet alleen een daarmee overeenkomende verpersoonlijking van Christus in de mens zoeken, maar het individu als bewustwordende cel in het "lichaam van Christus" zien.

De gedeeltelijk daarmee verbonden geziene "wederkomst van Christus" en tegenwoordige "Apocalyps" als grote gebeurtenissen wijzen op iets veelomvattenders dan op een menselijk gedachte " nieuwe belichaming".

Welke specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor mens en voor de aarde hier zijn te vinden, en voor het aardse leven van Jezus nog niet waren gegeven, is de vraag, waarvan het begin van oplossingen in deze bijdrage als impuls wordt aangegeven.

Juist in een tijd,

- waar aan het fenomeen Jezus Christus door veletheologien en dogma's , door taalwetenschappelijke, historisch-kritische, archeologische en paleontografische, religieussociologische en dieptepsychologische, natuurwetenschappelijke, politieke enz. beschouwingswijzen aandacht wordt geschonken,

- waar zoals in de tijd van het vroege christendom naast een oude materialistische en een veelvoudige spirituele scne is ontstaan, waardoor beide in tot het christendom vloeiende overgangen evenals ook afscheidingen ontstonden,

- waar de meest verwarrende verschijningen zich voordoen, zoals bijv. meer verondersteld belichaamde Christussen in de toekomst, en waar vaak zeer problematische tot aan negatieve dingen toe in de naam van Christus gebeuren, kan het van belang zijn, te onderzoeken, wat in deze gecompliceerdheid eigenlijk de speciale bijdrage van Christus zou kunnen zijn.

Hier worden verbindingen gelegd met eigen innerlijke ervaringen, zoals ook met andere mythische enz. bronnen. De gebruikte visies zijn interdisciplinair, vanuit vele terreinen van wetenschap en ervaringen, dus niet alleen vanuit theologische. Bij spirituele visies moet geen van politiek bewustzijn afwijkende pseudo-innerlijkheid verdedigd worden. Dogma's van het mechanische denken in de natuurwetenschap uit de laatste eeuw kunnen daarvoor vanzelfsprekend niet als gezichtsbegrenzing worden geaccepteerd; eveneens niet veel voorstellingen uit het oostelijk gebied die van de veronderstelling uitgaan, dat er niets is, wat niet al in de Oudindische Veden staat, en Jezus is slechts een "eventuele derderangs leraar" hiervan. Uit de slechts vergelijkende of aanvullende in de tekst gegeven verwijzingen naar boeken enz. zijn deze inzichten niet af te leiden, en dus zijn deze boeken of is deze theologische voorkennis niet nodig. (Hetzelfde geldt voor een geplande boekenlijst voor theologisch genteresseerden, zie links) Niets moet als dogma of als mening van n of andere naar buiten komende religieuze organisatie worden opgevat. Het richt zich echter ook niet tegen n of andere kerk of religieuze gemeenschap, en ook niet tegen bijv. de apostolische geloofsbelijdenis. Mensen met een andere religieuze of wereldbeschouwelijke achtergrond, die een positieve belangstelling betreffende nieuwe inzichten op christelijk gebied hebben, kunnen in dit noch dogmatisch noch materieel vervlakte geschrift eveneens iets vinden. Daarom zijn ook verwijzingen naar de verhouding van christelijke wegen t.o.v. andere doelstellingen aanwezig. Gedeeltelijk zoals in het Johannes evangelie in een voor de toenmalige zoekers naar kennis begrijpelijke taal het specifiek Christelijke geaccentueerd is, zo laat dit geschrift tegenwoordig ook ingangen zien vanuit verschillende hoeken. Dit geschrift is ook in zijn stijl vrij; onderzoek is iets anders dan missie. Christenen die voor wat henzelf betreft aan een geheel eenvoudig geloof zonder diepgaande overwegingen de voorkeur geven, zouden uit dit geschrift kunnen leren, hoe ze met d