De Waalkanter week32

of 12 /12
www.woonboulevardoss.com ELKE ZONDAG OPEN! Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com www.waalkanter.nl Woensdag 5 augustus 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO Wethouder deelt appels uit DRUTEN - Struinen langs de oevers van de Waal, dat is genieten van onvervalste Nederlandse natuur. De Ri- 4Daagse vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 augus- tus en doet ook de gemeente Druten aan. De gemeente Druten draagt deze wandelvierdaagse door de uiterwaarden van de Waal een warm hart toe. Op dag drie en vier doen de wandelaars de gemeente Druten aan. Wethouder Sjef van Elk ontvangt hen tijdens de vierde dag persoonlijk en deelt appels uit. “Dit is een mooie kans om de wandelaars kennis te la- ten maken met onze woon- omgeving en de gastvrijheid van de gemeente”, aldus wethouder Sjef van Elk. “De rivier de Waal met zijn uit- gestrekte uiterwaarden en kronkelige dijk is gezichts- bepalend voor de gemeente Druten. Daarom stimuleren wij projecten die gericht zijn op veiligheid, natuur- ontwikkeling, toerisme en recreatie rondom de Waal. De Ri4Daagse past helemaal binnen dit plaatje en laat deelnemers op een bijzon- dere manier kennis maken met dit gebied.” De Ri4Daagse 2015 vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Het is een pittige struin/wandeltocht door deels ruig gebied met een lengte van 15 km per dag. Ook vaartochten en fiets- tochten maken onderdeel uit van de struintocht. Het gaat bij deze tocht niet om de prestatie maar om de be- leving van de natuur en van cultuur. Tijdens de tocht maken wandelaars kennis met streekeigen talenten zo- als lokale kunstenaars, mu- zikanten, welzijnsvormen en cateraars. Het deelname- aantal is dit jaar gesteld op 150. Wandelaars kunnen zich opgeven via de website www.ri4daagse.nl Koeien in de wei onder fraaie wolkenluchten, Nederlandser kan bijna niet. Hoewel steeds meer koeien het hele jaar door op stal staan, zijn er gelukkig ook nog runderen te vinden die gewoon buiten lopen, in het vette gras. Fijn voor het vee en prettig voor de mensen die door de streek wandelen en fietsen en genieten van de landelijke aanblik van een kudde ‘melkmeisjes’. Het zwartbonte kale op de voorgrond is nog nauwelijks van zijn geboorte bekomen. Het dier zet op wankele poten voorzichtig verkennende stappen in de zomerweide. Berco Buter zag de runderen in het Wamelse veld, aarzelde niet en maakte deze sfeervolle foto. foto: Berco Buter Wankele stapjes Emmy en Yvonne draaien op volle toeren DEEST - De ‘dames’ hebben ervaring, ze weten waar ze aan begonnen zijn. Zand- zuiger Emmy en zandfa- briek Yvonne zijn al ruim 18 jaar ingezet op tal van zandwinplassen in Neder- land. Nu draait de combina- tie in Deest. Rijkswaterstaat is namelijk op 3 augustus gestart met de zandwinning in de Afferdense en Deestse Waarden. Aan het einde van deze week komen de eerste schepen om zand af te ne- men. Halverwege juli arri- veerden Emmy en Yvonne in het gebied. Speciaal voor hun komst is een invaart- opening uitgebaggerd en de zomerkade doorgestoken. Na de opbouw is de combi- natie nu gereed om in twee jaar tijd circa 1,2 miljoen kuub zand af te voeren. Het zand wordt via schepen ge- transporteerd, er is dus geen extra vrachtverkeer over de weg nodig. Zandzuiger Emmy graaft zich vanaf een zogenaamd startgat verder een weg door het gebied. Via een 90 meter lange onder- waterbuis gaat het grove op- gegraven materiaal naar de zandfabriek Yvonne. Hier wordt het schoongemaakt en gesorteerd en vervol- gens in een transportschip geladen. Van het gewonnen zand en grind worden con- tinu monsters genomen om de kwaliteit te waarborgen. Rijkswaterstaat verwacht geen noemenswaardige hin- der voor de omgeving rond- om de zandwinning. ZANDWINNING IS VAN START GEGAAN De Afferdense en Deestse Waarden ondergaan een grootscheepse metamorfose. Rijkswaterstaat legt er een nevengeul aan die de doorstroom van het Waalwater moet bevorderen. Dit betekent dat het waterpeil minder stijgt bij hoogwater. Zandwinning is onderdeel van de hele operatie. Klusje voor ‘ijzeren dames’ Hullie zingt op het water APPELTERN - Zangkoor Hullie verzorgt zaterdag 29 augus- tus een bijzonder concert. De leden zingen dan vanaf een vrachtschip dat aange- meerd is aan de ‘oude los- wal’ tegenover de St. Serva- tiuskerk in Appeltern. Vanaf 20.45 uur kan er niet alleen geluisterd worden naar de liederen, meezingen mag ook. Er is een groot scherm waarop de teksten worden geprojecteerd. Naast zang- koor Hullie komen er ook nog enkele andere artiesten optreden. De avond wordt afgesloten met een disco met liedjes in het dialect. De toegang is gratis. BOVEN- LEEUWEN De dorpenronde van De Waal- kanter is in Boven-Leeuwen aangekomen. 3 » WIJKHELDEN IN DRUTEN Tijdens de Dag van Druten kunnen bezoekers meedoen aan het Wijkheldenspel. 9 » Druten moet handhaven in zaak Excluton DRUTEN - De rechter heeft bepaald dat de gemeente Druten op moet treden te- gen illegale activiteiten van de bedrijven Excluton en Deelens Transport. De be- drijven houden zich niet aan het bestemmingsplan. Bewoners van de Noord- Zuidweg in Boven-Leeuwen spanden een rechtszaak aan. Zij zijn in het gelijk ge- steld. In januari van dit jaar gaf de gemeente Druten nog aan niet handhavend op te willen treden tegen de on- dernemingen vanwege hun economisch belang. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Lewabo-jeugd naar NK BENEDEN-LEEUWEN - De aanpak van tennisleraar Bjorn Graven werpt zijn vruchten af. Bjorn geeft nu 9 jaar les bij Lewabo in Beneden-Leeuwen en dit jaar doen maar liefst 7 van zijn Lewabo-leerlingen mee aan de Nederlandse jeugd- tenniskampioenschappen. Floor Lisonne (10), Amanda Bikker (11), Fleur van den Berg (11), Rosalie Ponsioen (14), Veerle Contant (14), Jim Burgers (16) en Lars Schou- ten (17) nemen deel aan het toernooi dat in Rotterdam en Dordrecht wordt gespeeld. De Leeuwense jeugd is ze- ker niet kansloos, aldus trai- ner Graven. “Jim Burgers en Lars Schouten kunnen hoge ogen gooien. Bij de meisjes tot en met 12 jaar kan er van alles gebeuren omdat de ni- veauverschillen tussen de speelsters in die categorie niet heel erg groot zijn.” Bjorn Graven roemt het be- leid van tennisvereniging Lewabo. “De club stimuleert de jeugd echt. Bovendien be- schikt Lewabo over een ge- weldige accommodatie. De leerlingen doen enorm hun best, dat telt het meest.” Beregenen niet nodig In een veld bij Horssen staat deze regeninstallatie te wachten op betere tijden…. Deze foto is vanuit de auto genomen omdat de fotograaf anders nogal nat geworden zou zijn. foto: Maik Jansen Festival: Blij dat ik brei! BENEDEN-LEEUWEN - Mu- seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen houdt zaterdag 29 en zondag 30 augustus een festivalweek- end van 11.00-16.30 uur over de breifabrieken in Maas en Waal en het hedendaagse breien. Er is een expositie over de familiegeschiedenis van de breifabrieken. Op za- terdag zijn er rondleidingen in De Breierij en houdt de historische vereniging een modeshow. Beide dagen zijn er demonstraties van oude en nieuwe breitechnieken. Voor kinderen zijn er work- shops. Zie www.museumt- weestromenland.nl

Embed Size (px)

description

De Waalkanter

Transcript of De Waalkanter week32

 • www.woonboulevardoss.com

  ELKE ZONDAG OPEN!Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

  www.waalkanter.nlWoensdag 5 augustus 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

  Wethouder deelt appels uitDRUTEN - Struinen langs de oevers van de Waal, dat is genieten van onvervalste Nederlandse natuur. De Ri-4Daagse vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 augus-tus en doet ook de gemeente Druten aan.De gemeente Druten draagt deze wandelvierdaagse door de uiterwaarden van de Waal een warm hart toe. Op dag drie en vier doen de wandelaars de gemeente Druten aan. Wethouder Sjef van Elk ontvangt hen tijdens de vierde dag persoonlijk en deelt appels uit. Dit is een mooie kans om de wandelaars kennis te la-

  ten maken met onze woon-omgeving en de gastvrijheid van de gemeente, aldus wethouder Sjef van Elk. De rivier de Waal met zijn uit-gestrekte uiterwaarden en kronkelige dijk is gezichts-bepalend voor de gemeente Druten. Daarom stimuleren wij projecten die gericht zijn op veiligheid, natuur-ontwikkeling, toerisme en recreatie rondom de Waal. De Ri4Daagse past helemaal binnen dit plaatje en laat deelnemers op een bijzon-dere manier kennis maken met dit gebied. De Ri4Daagse 2015 vindt dit jaar voor de tweede keer

  plaats. Het is een pittige struin/wandeltocht door deels ruig gebied met een lengte van 15 km per dag. Ook vaartochten en fi ets-tochten maken onderdeel uit van de struintocht. Het gaat bij deze tocht niet om de prestatie maar om de be-leving van de natuur en van cultuur. Tijdens de tocht maken wandelaars kennis met streekeigen talenten zo-als lokale kunstenaars, mu-zikanten, welzijnsvormen en cateraars. Het deelname-aantal is dit jaar gesteld op 150. Wandelaars kunnen zich opgeven via de website www.ri4daagse.nl

  Koeien in de wei onder fraaie wolkenluchten, Nederlandser kan bijna niet. Hoewel steeds meer koeien het hele jaar door op stal staan, zijn er gelukkig ook nog runderen te vinden die gewoon buiten lopen, in het vette gras. Fijn voor het vee en prettig voor de mensen die door de streek wandelen en fi etsen en genieten van de landelijke aanblik van een

  kudde melkmeisjes. Het zwartbonte kal e op de voorgrond is nog nauwelijks van zijn geboorte bekomen. Het dier zet op wankele poten voorzichtig verkennende stappen in de zomerweide. Berco Buter zag de runderen in het Wamelse veld, aarzelde niet en maakte deze sfeervolle foto. foto: Berco Buter

  Wankele stapjes

  Emmy en Yvonne draaien op volle toeren

  DEEST - De dames hebben ervaring, ze weten waar ze aan begonnen zijn. Zand-zuiger Emmy en zandfa-briek Yvonne zijn al ruim 18 jaar ingezet op tal van zandwinplassen in Neder-land. Nu draait de combina-tie in Deest. Rijkswaterstaat is namelijk op 3 augustus gestart met de zandwinning

  in de Afferdense en Deestse Waarden. Aan het einde van deze week komen de eerste schepen om zand af te ne-men. Halverwege juli arri-veerden Emmy en Yvonne in het gebied. Speciaal voor hun komst is een invaart-opening uitgebaggerd en de

  zomerkade doorgestoken. Na de opbouw is de combi-natie nu gereed om in twee jaar tijd circa 1,2 miljoen kuub zand af te voeren. Het zand wordt via schepen ge-transporteerd, er is dus geen extra vrachtverkeer over de weg nodig. Zandzuiger Emmy graaft zich vanaf een zogenaamd startgat verder een weg door het gebied. Via een 90 meter lange onder-waterbuis gaat het grove op-gegraven materiaal naar de zandfabriek Yvonne. Hier wordt het schoongemaakt en gesorteerd en vervol-gens in een transportschip geladen. Van het gewonnen zand en grind worden con-tinu monsters genomen om de kwaliteit te waarborgen. Rijkswaterstaat verwacht geen noemenswaardige hin-der voor de omgeving rond-om de zandwinning.

  ZANDWINNING IS VAN START GEGAAN

  De Aff erdense en Deestse Waarden ondergaan een grootscheepse metamorfose. Rijkswaterstaat legt er een nevengeul aan die de doorstroom van het Waalwater moet bevorderen. Dit betekent dat het waterpeil minder stijgt bij hoogwater. Zandwinning is onderdeel van de hele operatie.

  Klusje voor ijzeren dames

  Hullie zingt op het waterAPPELTERN - Zangkoor Hullie verzorgt zaterdag 29 augus-tus een bijzonder concert. De leden zingen dan vanaf een vrachtschip dat aange-meerd is aan de oude los-wal tegenover de St. Serva-tiuskerk in Appeltern. Vanaf 20.45 uur kan er niet alleen geluisterd worden naar de

  liederen, meezingen mag ook. Er is een groot scherm waarop de teksten worden geprojecteerd. Naast zang-koor Hullie komen er ook nog enkele andere artiesten optreden. De avond wordt afgesloten met een disco met liedjes in het dialect. De toegang is gratis.

  BOVEN-LEEUWEN De dorpenronde van De Waal-kanter is in Boven-Leeuwen aangekomen.

  3

  WIJKHELDEN IN DRUTENTijdens de Dag van Druten kunnen bezoekers meedoen aan het Wijkheldenspel.

  9

  Druten moet handhaven in zaak ExclutonDRUTEN - De rechter heeft bepaald dat de gemeente Druten op moet treden te-gen illegale activiteiten van de bedrijven Excluton en Deelens Transport. De be-drijven houden zich niet aan het bestemmingsplan. Bewoners van de Noord-Zuidweg in Boven-Leeuwen spanden een rechtszaak aan. Zij zijn in het gelijk ge-steld. In januari van dit jaar gaf de gemeente Druten nog aan niet handhavend op te willen treden tegen de on-dernemingen vanwege hun economisch belang.

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Lewabo-jeugd naar NK BENEDEN-LEEUWEN - De aanpak van tennisleraar Bjorn Graven werpt zijn vruchten af. Bjorn geeft nu 9 jaar les bij Lewabo in Beneden-Leeuwen en dit jaar doen maar liefst 7 van zijn Lewabo-leerlingen mee aan de Nederlandse jeugd-tenniskampioenschappen. Floor Lisonne (10), Amanda Bikker (11), Fleur van den Berg (11), Rosalie Ponsioen (14), Veerle Contant (14), Jim Burgers (16) en Lars Schou-ten (17) nemen deel aan het toernooi dat in Rotterdam en Dordrecht wordt gespeeld.

  De Leeuwense jeugd is ze-ker niet kansloos, aldus trai-ner Graven. Jim Burgers en Lars Schouten kunnen hoge ogen gooien. Bij de meisjes tot en met 12 jaar kan er van alles gebeuren omdat de ni-veauverschillen tussen de speelsters in die categorie niet heel erg groot zijn. Bjorn Graven roemt het be-leid van tennisvereniging Lewabo. De club stimuleert de jeugd echt. Bovendien be-schikt Lewabo over een ge-weldige accommodatie. De leerlingen doen enorm hun best, dat telt het meest.

  Beregenen niet nodig

  In een veld bij Horssen staat deze regeninstallatie te wachten op betere tijden. Deze foto is vanuit de auto genomen omdat de fotograaf anders nogal nat geworden zou zijn. foto: Maik Jansen

  Festival: Blij dat ik brei!Beneden-Leeuwen - Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen houdt zaterdag 29 en zondag 30 augustus een festivalweek-end van 11.00-16.30 uur over de breifabrieken in Maas en Waal en het hedendaagse breien. Er is een expositie over de familiegeschiedenis

  van de breifabrieken. Op za-terdag zijn er rondleidingen in De Breierij en houdt de historische vereniging een modeshow. Beide dagen zijn er demonstraties van oude en nieuwe breitechnieken. Voor kinderen zijn er work-shops. Zie www.museumt-weestromenland.nl

 • Plezier in de tuin!

  ADRES: INDUSTRIEWEG 1 DRUTEN

  www.BERGTRAC.NL

  Dennis heeft een verhaal.Luister jij?

  Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt. Kijk op www.sensoor.nl/ vrijwilligerswerk

  Test je luisterend oor op www.luistereniseenbelevenis.nl

  In verband met vakantie zijn wij van zaterdag 8 augustus

  tot en met zaterdag 22 augustus gesloten.

  GENEZINGS & BEVRIJDINGSDIENST

  Elke 2e zaterdag van de maand Hoe werkt het? Kijk op www.wingsofhealing.nlLocatie: Kerkeland 13 Druten Aanvang: 19.30 uur

  Meer info? www.kerkindruten.nl of via 06 - 123 28 253

  Caravan-stalling

  stof- en zonvrij!

  Caravan-stalling

  Beneden-LeeuwenVan Kerkhof - van Heemstraweg 61

  Meer info:0487-594358 / 06-53322343

  www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 2

  Op zoek naar eetbare plantenBOVEN-LEEUWEN - De gidsen van het IVN Maas en Waal gaan zondag 9 augustus met belangstellenden op zoek naar eetbare planten uit de natuur. De wandeling start om 14.00 uur bij het einde van de Blauwe Brug, Waal-

  zijde, aan de Noordzuidweg in Boven-Leeuwen. Op het bloemrijke Kaliwaalstuif-duin groeien diverse eet-bare planten, zoals munt, brandnetels en hondsdraf. De wandelaars kijken, rui-ken en proeven van heerlijk

  geurende kruiden. Wellicht weet een gids nog een leuk recept, bijvoorbeeld voor brandnetelsoep. Deelname aan de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdra-ge voor IVN wordt zeer op prijs gesteld.

  Winnaars LezerstourDe Tour de France zit er weer op. Chris Froome mocht in Parijs definitief de gele trui aantrekken. Ook de win-naars van de Lezerstour, ht Tourspel van De Gelderlan-der, zijn bekend. Winnaar is Monique Willemsen uit Doe-tinchem. Zij was de sterkste van de bijna 3.500 deelne-mers aan het Tourspel. Het bleef tot de laatste etappe spannend, want de num-mer twee, Maurice Frequin uit Arnhem, had na 21 etap-pes slechts twaalf punten minder. Het podium wordt gecompletteerd door Barend van de Werdhof uit Veenen-daal. Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor n van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol-letjestrui. De winnaars zijn: Dagprijzen: Thijs Meijnen uit Aalten. Gele trui: Hans Groothuizen uit Bemmel. Groene trui: Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen.

  Middagje wildbreien BENEdEN-LEEUWEN - Om het museumgebouw alvast in breisfeer te brengen voor het breiweekend op 29 en 30 au-gustus is er woensdag 19 au-gustus vanaf 13.30 uur een middagje wildbreien in Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Iedereen is die dag welkom om iets moois te maken. Ook thuis kunnen liefhebbers al lapjes breien voor deze activiteit. Zie ook www.museumtwee-stromenland.nl.

  Praathuis van start BENEdEN-LEEUWEN - In de ge-meente West Maas en Waal start 4 september het Praat-huis, een taalgroep voor vluchtelingen en migranten. Elke vrijdagochtend kun-nen zij onder begeleiding van twee vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal oefenen. Het Praathuis is een initiatief van Vluchte-lingenWerk Oost Nederland en de gemeente West Maas en Waal. Het Praathuis is voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar uit Maas en Waal. Het is in eerste instan-tie bedoeld voor mensen die de inburgering al gedaan hebben en de Nederlandse taal willen blijven oefenen. Ook is het een plek om con-tact te houden met anderen. Deelnemers hoeven zich niet van te voren op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Het Praathuis is vanaf 4 september elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur, in het Diensten-centrum, Van Heemstraweg 50 in Beneden Leeuwen.

  Schuimparty en spelletjesdrUtEN - Stichting on Toer houdt zondag 9 augustus van 13.00 - 17.00 uur haar feestdag voor mensen met een beperking. Het feest is op Pa Hoeklaan 65 in Dru-ten. De bekende schuimpar-ty ontbreekt uiteraard niet.

  ALPHEN - Stichting Leef-baar Alphen Gelderland (SLAG) krijgt een subsidie van 5300 euro voor het uitvoeren van activiteiten die de leefbaarheid van Alphen in stand houden of bevorderen. Dit besluit van het college van bur-gemeester en wethouders valt onder een belangrijke

  maatregel uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. Deze maatregel houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaar-heid van leefbaarheids-groepen in de acht dorpen van West Maas en Waal. De gemeente erkent SLAG als een officile leefbaar-heidsgroep.

  Subsidie voor SLAG

  Contactgegevens redactie

  Jan Hermens (eindredacteur)t (088) 013 14 04E [email protected] www.waalkanter.nlFrank KuijpersE [email protected]

  deadline redactieAlgemene kopij: vrijdag 9.00 uur.Sportverslagen maandag 9.00 uur.

  Contactgegevens advertentieverkoop

  Okke de Vries (accountmanager)E [email protected]dia.nlt 06 515 535 19Pascal Ketelaars (salesmanager)E [email protected] Harms (commercieel directeur)E [email protected]

  Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

  drukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  de Waalkanter is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  COlOFONZomervakantiefotodagboek

  Hoera, ik heb vakantie. De hele maand Augustus! Nu lijkt Sep-tember nog heel ver weg, maar uit ervaring weet ik dat zon maand je bijna ongemerkt door de vingers glipt. Daarom maakte ik voorheen een vakantie-expo-sitie: in mijn uitstalkast legde ik allerlei voorwerpen die te maken hadden met onze vakantie-activiteiten. Toegangsbewijzen van musea en dierentuinen, pontkaartjes, plattegronden, krantenknipsels, ansicht-kaarten, schelpjes, veren, gedroogde bloe-men enzovoort. Gedurende de vakantie breidde de verzameling zich geleidelijk uit. Elk voorwerp was een herinnering aan een mooi moment, waar ik maanden later nog aan terug kon denken.

  Dit jaar heb ik een nieuw project bedacht. Ik ben van plan dagelijks een aantal fotos te maken. Aan het

  eind van elke dag zoek ik n foto uit, die het beste sfeer van die dag weergeeft. Ik verwacht dat het fotos zullen worden van wandelingen met de hond, van zwemmen in de wiel met de (klein)kinderen, van oogst uit de moestuin, van jam maken, van een diepvrieslade vol biologisch vlees afkomstig van het varken van Hans, van een tuinstoel met een puzzelboekje en een kop thee, van een dagje uit, van ons vakantiehuis in de Ardennen. Want dat zijn mijn plannen voor de komende weken. De geselecteerde plaatjes zet ik bij elkaar in een mapje op mijn computer en die stel ik in als screensaver. Zo komen de hoog-tepunten van deze vakantie telkens weer voorbij. En wie weet, als het hl leuk wordt, laat ik de fotos afdrukken tot een echt zomervakantiefotodagboek, waar ik nog jaren in kan bladeren.

  dIrkjE VAN dE dIjk

  De vierde aflevering van de dorpenronde voert naar Boven-Leeuwen. Het dorp met 2.220 inwoners is met 1,4% gegroeid ten opzichte van 2014. Een dorp met enthousiaste en betrokken inwoners.

  door Hanneke de Vries - Hoefnagel

  BOVEN-LEEUWEN - Vroeger kende Boven Leeuwen voor-al veel onverharde wegen en boerderijtjes. Wat schaap-jes, kippen en koeien. Van de twee Leeuwens is Bo-veneind veruit het oudst, Beneden-Leeuwen bestaat pas ruim honderd jaar. De boerderijen liggen in Boven-Leeuwen nu voornamelijk aan de zuidkant van de Van Heemstraweg, de dorpskern

  in het noorden. Riet van Osenbruggen (1948) is geboren in Bergharen, maar voelt zich een echte Bo-veneindse: Ik woon sinds 1971 in dit dorp en ben ac-tief in het verenigingsleven. Want dat is wel de kunst om bij een dorp te horen. Zit je niet bij een vereniging, dan blijf je langer een vreemde-ling. Zie het lidmaatschap van een vereniging als een inburgeringscursus. Riet kan het weten. Ruim 40 jaar is ze lid van toneelvereni-ging VIOS.

  Er is veel veranderd in Bo-ven-Leeuwen, maar toch blijven de jongeren in het dorp hangen. Riet denkt dat het aan de nieuwbouw ligt aan de westzijde van het dorp. Daarnaast is het ver-enigingsleven er ontzettend bruisend: Voor elke leeftijd is hier zoveel te doen. Denk maar eens aan Koningsdag, de Survivalrun, de judover-eniging, het toneel, voetbal, turnen en tafeltennis. En nog veel meer verenigingen

  die ik nu misschien vergeet te benoemen. Maar bovenal is dit dorp van de mensen en door de mensen. Door de inzet van alle inwoners op vrijwillige basis, is het zo ontzettend levendig.Enkele decennia geleden tel-de het dorp diverse onderne-mers en winkels, zoals het postkantoor, een telefoon-cel, de Rabobank, klompen-maker, de slager, de bakker, meerdere cafs, de melkboer en zelfs de dansgelegenheid

  Riet van Osenbruggen: Leefpark Groenewoud is het middelpunt van het dorp, een mooie plek om te wandelen, te spelen en geschikt voor evenementen. foto: Hanneke Hoefnagel

  ElKAAr HElPEN WAAr NOdig, dAt iS BOVEN-lEEuWEN

  De kracht van Boven-Leeuwen: de mensen dragen het dorp

  tijdens de kermis. Al deze voorzieningen zijn verdwe-nen. Maar niet alles is weg. Boven-Leeuwen heeft een eigen cafetaria, meubelzaak, schoenmakerij, kappers, ijssalon,etc.In 2014 kreeg Riet van Osen-bruggen een nieuwe heup: Nu zul je denken, wat dat met het dorp te maken heeft. In die tijd hebben mijn bu-ren me ontzettend goed geholpen. Ik kon niets. Zij kwamen elke dag even bij

  me kijken hoe het ging en of ze iets konden doen. Dat is de mentaliteit van het dorp. Elkaar helpen waar nodig is en er voor elkaar zijn. Een van de laatste ontwik-kelingen in het dorp is Leefpark Groenewoud. Een mooi park voor jong en oud. De jongeren gaan er vissen en spelen en de ouderen ma-ken er een wandeling. Een prachtige aanwinst voor het dorp die de leefbaarheid vergroot.

 • Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

  PER STUK

  400 G 500 G

  500 G

  1.5 KG

  420 G

  2 STUKS 2 STUKS

  0.89 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  2.69 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  0.89 WEEKEND

  3.49 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  1.49 WEEKEND

  9x 200 vel

  2.59

  6x 80 g

  4.15/kg

  1.99Per 100 g

  4.89/kg

  0.49

  0.5 l

  1.50/l

  0.75400 g

  3.98/kg

  1.59

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  ALS BEST GETEST

  Hollandse sperziebonen

  Met 5 losse stokjes.

  BBQgroentespiespakket**

  300 g

  Kaas-ui baguette300 g

  Meergranen baguette

  Met 5 losse stokjes.

  Varkenssat**6-8 stuks

  Gemarineerde grillfakkels**

  Galia meloen Braeburn appelen

  4.15/kg 4.89/kg

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

  Bron: Stiwa juli 2015

  Bron: CosmoGIRL! juli 2015

  Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

  Bron: Gezondgids juni 2015

  KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

  Sterk en zacht.

  3-laags toiletpapier

  Lasagne Bolognese**

  Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

  Geconcentreerd afwasmiddel

  LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN

  *

  7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 3

  Op zoek naar eetbare plantenBOVEN-LEEUWEN - De gidsen van het IVN Maas en Waal gaan zondag 9 augustus met belangstellenden op zoek naar eetbare planten uit de natuur. De wandeling start om 14.00 uur bij het einde van de Blauwe Brug, Waal-

  zijde, aan de Noordzuidweg in Boven-Leeuwen. Op het bloemrijke Kaliwaalstuif-duin groeien diverse eet-bare planten, zoals munt, brandnetels en hondsdraf. De wandelaars kijken, rui-ken en proeven van heerlijk

  geurende kruiden. Wellicht weet een gids nog een leuk recept, bijvoorbeeld voor brandnetelsoep. Deelname aan de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdra-ge voor IVN wordt zeer op prijs gesteld.

  Winnaars LezerstourDe Tour de France zit er weer op. Chris Froome mocht in Parijs definitief de gele trui aantrekken. Ook de win-naars van de Lezerstour, ht Tourspel van De Gelderlan-der, zijn bekend. Winnaar is Monique Willemsen uit Doe-tinchem. Zij was de sterkste van de bijna 3.500 deelne-mers aan het Tourspel. Het bleef tot de laatste etappe spannend, want de num-mer twee, Maurice Frequin uit Arnhem, had na 21 etap-pes slechts twaalf punten minder. Het podium wordt gecompletteerd door Barend van de Werdhof uit Veenen-daal. Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor n van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol-letjestrui. De winnaars zijn: Dagprijzen: Thijs Meijnen uit Aalten. Gele trui: Hans Groothuizen uit Bemmel. Groene trui: Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen.

  Middagje wildbreien BENEdEN-LEEUWEN - Om het museumgebouw alvast in breisfeer te brengen voor het breiweekend op 29 en 30 au-gustus is er woensdag 19 au-gustus vanaf 13.30 uur een middagje wildbreien in Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Iedereen is die dag welkom om iets moois te maken. Ook thuis kunnen liefhebbers al lapjes breien voor deze activiteit. Zie ook www.museumtwee-stromenland.nl.

  Praathuis van start BENEdEN-LEEUWEN - In de ge-meente West Maas en Waal start 4 september het Praat-huis, een taalgroep voor vluchtelingen en migranten. Elke vrijdagochtend kun-nen zij onder begeleiding van twee vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal oefenen. Het Praathuis is een initiatief van Vluchte-lingenWerk Oost Nederland en de gemeente West Maas en Waal. Het Praathuis is voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar uit Maas en Waal. Het is in eerste instan-tie bedoeld voor mensen die de inburgering al gedaan hebben en de Nederlandse taal willen blijven oefenen. Ook is het een plek om con-tact te houden met anderen. Deelnemers hoeven zich niet van te voren op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Het Praathuis is vanaf 4 september elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur, in het Diensten-centrum, Van Heemstraweg 50 in Beneden Leeuwen.

  Schuimparty en spelletjesdrUtEN - Stichting on Toer houdt zondag 9 augustus van 13.00 - 17.00 uur haar feestdag voor mensen met een beperking. Het feest is op Pa Hoeklaan 65 in Dru-ten. De bekende schuimpar-ty ontbreekt uiteraard niet.

  ALPHEN - Stichting Leef-baar Alphen Gelderland (SLAG) krijgt een subsidie van 5300 euro voor het uitvoeren van activiteiten die de leefbaarheid van Alphen in stand houden of bevorderen. Dit besluit van het college van bur-gemeester en wethouders valt onder een belangrijke

  maatregel uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. Deze maatregel houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaar-heid van leefbaarheids-groepen in de acht dorpen van West Maas en Waal. De gemeente erkent SLAG als een officile leefbaar-heidsgroep.

  Subsidie voor SLAG

  Contactgegevens redactie

  Jan Hermens (eindredacteur)t (088) 013 14 04E [email protected] www.waalkanter.nlFrank KuijpersE [email protected]

  deadline redactieAlgemene kopij: vrijdag 9.00 uur.Sportverslagen maandag 9.00 uur.

  Contactgegevens advertentieverkoop

  Okke de Vries (accountmanager)E [email protected] 06 515 535 19Pascal Ketelaars (salesmanager)E [email protected] Harms (commercieel directeur)E [email protected]

  Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

  drukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  de Waalkanter is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  COlOFONZomervakantiefotodagboek

  Hoera, ik heb vakantie. De hele maand Augustus! Nu lijkt Sep-tember nog heel ver weg, maar uit ervaring weet ik dat zon maand je bijna ongemerkt door de vingers glipt. Daarom maakte ik voorheen een vakantie-expo-sitie: in mijn uitstalkast legde ik allerlei voorwerpen die te maken hadden met onze vakantie-activiteiten. Toegangsbewijzen van musea en dierentuinen, pontkaartjes, plattegronden, krantenknipsels, ansicht-kaarten, schelpjes, veren, gedroogde bloe-men enzovoort. Gedurende de vakantie breidde de verzameling zich geleidelijk uit. Elk voorwerp was een herinnering aan een mooi moment, waar ik maanden later nog aan terug kon denken.

  Dit jaar heb ik een nieuw project bedacht. Ik ben van plan dagelijks een aantal fotos te maken. Aan het

  eind van elke dag zoek ik n foto uit, die het beste sfeer van die dag weergeeft. Ik verwacht dat het fotos zullen worden van wandelingen met de hond, van zwemmen in de wiel met de (klein)kinderen, van oogst uit de moestuin, van jam maken, van een diepvrieslade vol biologisch vlees afkomstig van het varken van Hans, van een tuinstoel met een puzzelboekje en een kop thee, van een dagje uit, van ons vakantiehuis in de Ardennen. Want dat zijn mijn plannen voor de komende weken. De geselecteerde plaatjes zet ik bij elkaar in een mapje op mijn computer en die stel ik in als screensaver. Zo komen de hoog-tepunten van deze vakantie telkens weer voorbij. En wie weet, als het hl leuk wordt, laat ik de fotos afdrukken tot een echt zomervakantiefotodagboek, waar ik nog jaren in kan bladeren.

  dIrkjE VAN dE dIjk

  De vierde aflevering van de dorpenronde voert naar Boven-Leeuwen. Het dorp met 2.220 inwoners is met 1,4% gegroeid ten opzichte van 2014. Een dorp met enthousiaste en betrokken inwoners.

  door Hanneke de Vries - Hoefnagel

  BOVEN-LEEUWEN - Vroeger kende Boven Leeuwen voor-al veel onverharde wegen en boerderijtjes. Wat schaap-jes, kippen en koeien. Van de twee Leeuwens is Bo-veneind veruit het oudst, Beneden-Leeuwen bestaat pas ruim honderd jaar. De boerderijen liggen in Boven-Leeuwen nu voornamelijk aan de zuidkant van de Van Heemstraweg, de dorpskern

  in het noorden. Riet van Osenbruggen (1948) is geboren in Bergharen, maar voelt zich een echte Bo-veneindse: Ik woon sinds 1971 in dit dorp en ben ac-tief in het verenigingsleven. Want dat is wel de kunst om bij een dorp te horen. Zit je niet bij een vereniging, dan blijf je langer een vreemde-ling. Zie het lidmaatschap van een vereniging als een inburgeringscursus. Riet kan het weten. Ruim 40 jaar is ze lid van toneelvereni-ging VIOS.

  Er is veel veranderd in Bo-ven-Leeuwen, maar toch blijven de jongeren in het dorp hangen. Riet denkt dat het aan de nieuwbouw ligt aan de westzijde van het dorp. Daarnaast is het ver-enigingsleven er ontzettend bruisend: Voor elke leeftijd is hier zoveel te doen. Denk maar eens aan Koningsdag, de Survivalrun, de judover-eniging, het toneel, voetbal, turnen en tafeltennis. En nog veel meer verenigingen

  die ik nu misschien vergeet te benoemen. Maar bovenal is dit dorp van de mensen en door de mensen. Door de inzet van alle inwoners op vrijwillige basis, is het zo ontzettend levendig.Enkele decennia geleden tel-de het dorp diverse onderne-mers en winkels, zoals het postkantoor, een telefoon-cel, de Rabobank, klompen-maker, de slager, de bakker, meerdere cafs, de melkboer en zelfs de dansgelegenheid

  Riet van Osenbruggen: Leefpark Groenewoud is het middelpunt van het dorp, een mooie plek om te wandelen, te spelen en geschikt voor evenementen. foto: Hanneke Hoefnagel

  ElKAAr HElPEN WAAr NOdig, dAt iS BOVEN-lEEuWEN

  De kracht van Boven-Leeuwen: de mensen dragen het dorp

  tijdens de kermis. Al deze voorzieningen zijn verdwe-nen. Maar niet alles is weg. Boven-Leeuwen heeft een eigen cafetaria, meubelzaak, schoenmakerij, kappers, ijssalon,etc.In 2014 kreeg Riet van Osen-bruggen een nieuwe heup: Nu zul je denken, wat dat met het dorp te maken heeft. In die tijd hebben mijn bu-ren me ontzettend goed geholpen. Ik kon niets. Zij kwamen elke dag even bij

  me kijken hoe het ging en of ze iets konden doen. Dat is de mentaliteit van het dorp. Elkaar helpen waar nodig is en er voor elkaar zijn. Een van de laatste ontwik-kelingen in het dorp is Leefpark Groenewoud. Een mooi park voor jong en oud. De jongeren gaan er vissen en spelen en de ouderen ma-ken er een wandeling. Een prachtige aanwinst voor het dorp die de leefbaarheid vergroot.

 • Wijkosol knikarmschermen

  Wijkoroof verandadaken

  Wijkofix screens

  Wijkoroll rolluiken

  Ridderstraat 3a 5311 CK Gameren T 0418-562164

  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag

  Openingstijden

  Gesloten9.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.00

  13.00-17.3013.00-17.3013.00-17.3013.00-19.3013.00-15.30

  BEZOEK DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

  www.wimvanwijk.nl ZONWERING ROLLUIKEN GARAGEDEUREN VERANDADAKEN

  Het Wijkofixscreen is een strakvlakhangende, windvastebuitenzonwering. Dezescreen filtert het direct in-vallende zonlicht en houdteen groot percentage vande warmte tegen.

  Een Wijkosol knikarm-scherm laat u optimaalgenieten van uw tuin enterras.

  Wijkoroof verandadaken wordencompleet geplaatst en opgeleverd.

  *informeer naar de voorwaarden.Gratis Goodiebag bijbezoek aan de showroom

  Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

  Het Wijkofix screen is een strak vlakhangende, windvaste

  B aankoop

  Wkox screens

  GRATISMOTOR

  *

  Wijkoroof wandsystemen

  Wijkoroll rolluiken biedenmeer comfort dan u ineerste instantie zultdenken. Vier seizoenenlang maximaal genietenvan uw investering.

  Wijkoroll rolluiken

  Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

  Wijkoroof wandsystemenB aankoo

  p van

  een Wkoroof Deluxe

  of Wkoroof Design

  veranda

  Comfortpakket

  GRATIS*

  Bestaandeuit 6 LED-

  spots en 1terrasheate

  r

  (1800 watt)

  Wijkofix screens

  Een Wijkosol knikarm-scherm laat u optimaal

  B aankoop van een

  Wkoroofwandsyste

  em

  Raamreiniger

  Krcher WV50 plus

  GRATIS*

  Wijkoroof Deluxe enWijkoroof Design kenmer-ken zich door hun vrien-delijke uitstraling enperfecte prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij zijn zeeenvoudig uit te breidenmet diverse wandsystemen.

  www.wimvanwijk.nl

  genieten van uw tuin en terras.

  Wkosol Cassette

  Compact 500 cm bree

  d

  300 cm uitval, elektrisc

  h

  bediend middels

  intelligentemotor

  1.450,-*Montage

  150,-

  B aankoop van

  Rolluiken Wkoroll

  20%korting

  *

  Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

  Wijkoroll rolluiken bieden

  B aankoop van

  Rolluiken Wkoroll

  20%kortingkorting

  *

  B aankoop van

  Wkoroll rolluiken

  20%korting

  *

  Rolluiken isoleren, houden dewarmte buiten en beschermen tegenweersinvloeden en inbraak.

  Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN? VOOR DE VAKANTIEPERIODE

  Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Direct aan de slag bij jou in de buurt Lekker in de buitenlucht Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieInteresse? Meld je direct aan via www.bezorgers.nl

  *min.leeftijd 15 jaar

  Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg n Domburg

  Inclusief ontbijt n heerlijke pannenkoek

  korting38%

  Genieten aan de Zeeuwse Kust!

  nu59,-normaal 95,-

  TEL. 0487 - 592 238

  Expeditieweg [email protected]

  SLOOPWERKENAFVALCONTAINERS

  RECYCLING

  AFVALOPRUIMEN?

  MILIEU-STRAATDagelijks geopend!

  www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 4

  d Weekkrant is overal welkom

  64% van de boodschappers leest d weekkrant!

 • Chinook Extra!Heerlijk warm gerookte wilde

  Chinook zalmBegeleid met st. Jacobs schelpenGrote zoutwater garnalen (gepeld)

  ZalmkaviaarVerse groenten, salade en frietjes

  62,-Aanbevolen wijn: Chablis

  Don Elsman Veerstraat 14 6624 BG, Heerewaarden 0487573023

  Met het

  FIETSVEERover de Lithse Ham?

  Gezellig dineren in het enige

  zalmrestaurant van Nederland?

  veerhuis-heerewaarden.nlBellen: 0487 573023

  Tot ziens in t Oude Veerhuis Heerewaarden!

  Fietsroute met het fietsveertje: route 179653 (route.nl)Starten en eindigen bij het Veerhuis Heerewaarden

  www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 5

  Neem ze bij de hand, Antonio, en vooral ook de lieftallige Josefien. Zoals honderden feestvierders dat hebben gedaan in het belangrijke jaar 1998. Het werd daar rond de toen nog krakkemikkige Hernense molen een ware happening, waarin middeleeuwse tijden weer eventjes tot leven kwamen.

  door Ruud Stoeten

  Cineast Jos Kruisbergen en zijn geluidsman Geert Me-gens waren erbij op die 29e september, toen op specta-culaire wijze met behulp van oude geweren en een handzaam kanonnetje een partijtje schoten werd ge-lost. Het ging hier om de officile start van de molen-restauratie en de aanzet tot een sponsoractie waarmee de financile kant van het herstel moest worden vei-liggesteld. Op dat moment hadden diverse subsidiege-vers al drie ton (aan ouder-wetse guldens) in de pot gedaan, maar de plannen-makers kwamen nog twee ton tekort.De restauratie gaat zeker n tot anderhalf jaar du-ren, zo voorspelde mole-naar Frans Coppes toen. Uiteindelijk zou het karwei - uitgevoerd door Molenbe-

  drijf W. Coppes - drie jaar in beslag nemen.Burgemeester Sjef Frans-sen van Wijchen kwam net op tijd op zijn fiets aange-scheurd om de feestelijk-heden te kunnen openen, samen met Christine Stigter van Het Geldersch Land-schap. Die organisatie had

  opdracht gegeven voor de restauratie: een samenwer-kingsproject van de stich-ting met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de provincie Gelderland en de gemeente Wijchen.Oude tijden keerden terug, daar bij de Hernense mo-len: ooit een Maas en Waals plekje waar zich in de jaren zestig van de vorige eeuw een fiks deel van de televi-sieserie Floris afspeelde. Behalve de toen nog piep-jonge acteur Rutger Hauer en zijn gevolg hebben veel dorpelingen daarin een fi-gurantenrol vervuld. Voor sommigen was het dan ook een peulenschil om de oude filmkledij uit de kast te ha-len en terug te gaan naar die roemruchte riddertijd. Je zag zwaardvechters om elkaar heen draaien, de om een aalmoes bedelende Ti-nus de Schooier, schutters, muziekmakers, een stel

  heuse vuurspuwers en een angstwekkende ambachts-man die scheldend en tie-rend rondtrok met zijn he-vig rokende veldsmidse. Zij komen allemaal tot leven in het filmpje van Kruisbergen en Megens, te zien op de website van Tweestromen-land in Beeld en Geluid: www.2bg.nl

  Daarin verklaart burge-meester Franssen nog eens hoe belangrijk een gerestau-reerde molen voor Hernen en de rest van zijn gemeente is. Molenaar Frans Coppes beaamt dat. De broodno-dige restauratie zorgde dat de wieken van de molen nu nog altijd fier in de wind draaien.

  Film over restauratie Hernense molen

  De smid trok tierend rond met zijn rokende veldsmidse. foto: Jos Kruisbergen

  op www.2bg.nl staan tal van fraaie films over de streek

  Cineast Jos Kruisbergen filmde in 1998 de start van de restauratie van de Hernense molen. Het werd een waar festijn in middeleeuwse sfeer, verwijzend naar de televisieserie Floris, die destijds in Hernen is opgenomen. Kruisbergen heeft de beelden van toen nu tot een kleurrijk geheel gemaakt. De film is te zien op de website van stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid, www.2bg.nl

 • www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 6

  Ze zijn ons maar geleendde mensen en de dingenwat blijftzijn de mooie herinneringen

  In liefde losgelaten

  Henk LuijpenHendrikus Adrianus

  echtgenoot van Jo Luijpen-Van de Pol

  Hij is 91 jaar en een beetje geworden.

  Marjan en JacobMarthy en HannieJacky en Antoineklein- en achterkleinkinderen

  2 augustus 2015

  Correspondentieadres:Van Heemstraweg 51A6658 KG Beneden-Leeuwen

  U kunt afscheid nemen van ons pap op donderdag 6 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in verpleeghuis St. Elisabeth, kamer 3-133, Rozenstraat 10 te Beneden-Leeuwen.

  De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 7 augustus om 12.00 uur in de Heilige Alphonsus kerk aan de Zandstraat te Beneden-Leeuwen.

  Aansluitend volgt om 14.00 uur de crematie-bijeenkomst in de aula Vacalis van crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.

  In plaats van bloemen graag een bijdrage voor Seniorenorkest Maas en Waal. Hiertoe bestaat de gelegenheid in de kerk en in het crematorium.

  Colofon F

  amilieb

  erichten

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Overlijden

  Marian Duifhuis - van der Donk uit Beneden-Leeuwen mailde de redactie een zonnige vakantiefoto. Ze was in Noordwijk aan Zee en zag haar kans schoon om lekker pootje te baden in de branding. Heerlijk, in n woord geweldig schrijft ze.

  Het is volop vakantietijd. Veel mensen hebben bed en bult ingepakt en zijn op reis gegaan. Even uit hun dage-lijkse ritme en hun eigen woonomgeving. De zomer-vakantie leent zich prima voor het maken van fotos. Heeft u ook een zonnig, vrolijk, vertederend, ontroe-rend vakantiemoment op de gevoelige plaat vastgelegd? De redactie van De Waal-kanter ontvangt graag zo-merse (vakantie)fotos om in de krant te publiceren. Van-wege technische redenen moeten die fotos liggend zijn, dus breder dan hoog. Een uitzicht op Mount Cook, een safari in Kenia, een kanotocht op de Linge of een hangmat in de eigen achtertuin, het kan alle-maal. De redactie ontvangt bij de fotos graag de naam van de maker en een klein

  bijschriftje zodat duidelijk is waar het tafereel zich af-speelt. Verder is voor een goede weergave van belang

  dat de foto minimaal 500 kb zwaar is. Mailen kan naar: [email protected]

  Pootje baden in Noordwijk aan Zee

  Marian Duifhuis - van der Donk checkt de temperatuur van het water. foto: Fam. Duifhuis

  Festival t Zeeltje komt eraan DEEST - De voorverkoop van t Zeeltje loopt goed. Het driedaagse festival vindt plaats op 14, 15 en 16 au-gustus bij t Zeeltje aan de Waalbandijk in Deest. Vrij-dag staat in het teken van metal, zaterdag treden er rockbands op en de organi-satie heeft zondag tot tribu-tedag benoemd. Er komt een heel scala aan bands, onder andere de Julian Sas-band, Dont Look Back, Hank the Knife en Crippled. De vrij-dag en zondag zijn gratis toegankelijk. Weersinvloe-den spelen nauwelijks een rol, want het festival is over-dekt. Het programma begint op vrijdag om 16.00 uur, za-terdag om 13.00 uur en zon-dag ook om 13.00 uur. Zon-dag is een dag voor de hele familie, met onder meer de verkiezing van een super-man en -vrouw. Kaartjes voor zaterdag kos-ten in de voorverkoop 20 euro en aan de kassa 25 euro. De voorverkoopadres-sen zijn: t Zwaantje in Deest, Tankstation Dries-sen in Deest, Shell Druten, The Read Shop in Beneden-Leeuwen, Drogisterij van der Wielen in Deest en alle Primera-winkels in Neder-land. Ook kunnen online kaartjes besteld worden. Op de website www.festi-valzeeltje.nl is uitgebreide informatie te vinden over het programma, aanvangs-tijden, etc.

  Zomerbridge bij Bridgeclub BODDRUTEN - Na een vakan-tiestop van 3 weken, kan er vanaf dinsdagavond 11 augustus weer gebridged worden bij Bridgeclub Bod in De Doorkijk in Druten-Zuid. Nog tot 1 september kan elke bridger in Maas en Waal meedoen aan deze Zo-meravondbridge. Graag aan-melden op dinsdagavond voor 19.45 uur.Ook gaat op 11 augustus de bridgecursus voor gevorder-den weer van start. Onder leiding van NBB docent Joke Voordouw kan ieder zijn bridgekennis verfijnen. Voor de cursus graag 24 uur van tevoren opgeven bij Joke Voordouw tel. 024-677.59.17. Deze cursus wordt ook ge-houden in De Doorkijk, Langstuk te Druten-Zuid. Op dinsdag 1 september is de inschietavond voor le-den van BC BOD, waarna op 8 september de Algemene Ledenvergadering wordt ge-houden. De competitie start 15 september.

  Red de Zorg Maas en Waal opgerichtWamEl - De landelijke peti-tie Red de Zorg van de FNV, CNV, SP en andere partijen heeft 736.759 handtekenin-gen opgeleverd. De bezui-nigingen gaan echter nog steeds door. FNV en SP vra-

  gen mensen zich aan te slui-ten bij de grote demonstratie Red de Zorg op 12 septem-ber 2015 in Amsterdam. Doel is 50.000 mensen op de been te krijgen en 1.000.000 handtekeningen te verza-melen en zo druk uit te oe-fenen op de regering om de bezuinigingen in de zorg te stoppen. Om ook uit Maas en Waal zo veel mogelijk mensen naar Amsterdam te krijgen is Red de Zorg Maas en Waal opgericht. Contact-persoon voor West Maas en Waal en Druten is Herman van Ooijen, FNV- en SP-lid. De SP en FNV zetten 12 sep-tember bussen in die zowel voor leden als niet-leden gratis zijn. Mensen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen. Voor meer informatie mail of bel ge-rust: [email protected] of 0487-501694 .

  Gratis Taxus-taxi Stichting Vergroot de Hoop haalt gratis taxussnoeisel bij particulieren op. Taxus-snoeisel wordt gebruikt als grondstof voor chemokuren en is belangrijk in de strijd tegen kanker. Het gaat speci-fiek om de Taxus Baccata, in jonge twijgen van maximaal 30 cm zit de waardevolle stof baccatine. Een kuub snoei-sel is genoeg voor n che-mokuur. Wie zijn taxushaag gaat snoeien, kan voor meer informatie en voorwaarden bellen naar 0251-860251 of kijken op www.vergrootde-hoop.nl

  KoRT NiEUWS

 • Openingstijden gemeentehuisAlleen op afspraak

  dinsdag, woensdag en donderdagVrije inloop

  maandag 8.30 - 19.30 uurvrijdag 8.30 - 13.00 uur

  Voor digitale afspraak en informatiewww.westmaasenwaal.nl of14 0487 (6-cijferig)

  Bereikbaarheid VraagWijzerWilt u een consulente spreken? Bel vanmaandag t/m donderdag tussen 9.00-17.00 uuren op vrijdag tussen 9.00-12.00 uur(0487) 790 790

  Gemeentehuis: Dijkstraat 11Beneden-LeeuwenPostbus 1, 6658 ZGBeneden-Leeuwen

  Tel. 14 0487internet:

  www.westmaasenwaal.nlE-mail:

  [email protected]

  GemeenteWestMaas enWaal

  Meer informatie over onze diensten is tevinden op: www.westmaasenwaal.nlDeze publicaties vindt u ook onderDirect naar > gemeenteberichten

  Ontvangen aanvragenOmgevingsvergunningenmet bouwenWamel

  Lakenstraat 44 (6659 BK) - het-uitbreiden van een woning(20-07-2015)kad. M 363 - het plaatsen van-een projectbord (17-07-2015).

  U kunt in dit stadium van deprocedure nog geen bezwaar-schrift indienen. Voor meerinformatie kunt u contact opne-men met de afdeling Ruimte enWelzijn van het gemeentehuis,telefoon 14 0487.

  Verleende vergunningenOmgevingsvergunningenAlphen

  Elsweg 3 (6626 BJ) - het tijde--lijk bewonen van een unit(23-07-2015)

  AltforstDriesweg 10 (6628 KB) - het-veranderen/uitbreiden van dewoning (20-07-2015)

  Beneden-LeeuwenZijveld 67a (6658 DE) - het-vergroten van een woning(20-07-2015)Zijveld 91 (6658 KV) - het bou--wen van een schuur en hetplaatsen van een keerwand(17-07-2015)Zijveld 71 (6658 DE) - het her--bouwen van de showroommet bovengelegen bedrijfs-woning (20-07-2015)

  Boven-LeeuwenMolenstraat 11 (6657 BT) - het-verbouwen en uitbreiden vaneen woning (17-07-2015)Molenstraat 14 (6657 BW) --het oprichten van een thee-tuin (17-07-2015)

  WamelVan Heemstraweg 109b (6659-KE) - nieuwbouw verblijf bui-tenlandse werknemers (17-07-2015).

  GeweigerdOmgevingsvergunningWamel

  Viaductstraat 31 (6659 CL) --het aanleggen van een uitrit(21-07-2015).

  Tegen deze besluiten kunt ubinnen zes weken na de datumvan verzending van deze beslui-ten een gemotiveerd bezwaar-schrift indienen bij burgemees-ter en wethouders, postbus 1,6658 ZG Beneden-Leeuwen.Informatie over de datum vanverzending kunt u inwinnen bijde afdeling Ruimte en Welzijn.

  Als u bezwaar maakt, kunt utevens om een voorlopige voor-ziening verzoeken bij deVoorzieningenrechter van deRechtbank te Arnhem, sectorBestuursrecht, postbus 9030,6800 EM Arnhem, telefoon (026)3592000. Nadere informatieover de hoogte van het griffie-

  recht en de wijze van betalenwordt door de griffier van derechtbank verstrekt.

  Verlengingen beslistermijnWet algemene bepalingen om-gevingsrechtDe Omgevingsdienst Rivieren-land maakt namens burgemees-ter en wethouders van degemeente West Maas en Waalbekend dat zij in het kader vande Wet algemene bepalingenomgevingsrecht op 16 juli 2015heeft besloten voor de volgen-de aanvraag de beslistermijn teverlengen met maximaal 6 we-ken:

  voor:het geschikt maken van kan-toorruimte voor tijdelijke bewo-ning met de volgende activiteit:

  handelen in strijd met regels-Ruimtelijke Ordening (art. 2.1lid 1C Wabo)

  locatie:Van Heemstraweg 125 (6621 KM)te Dreumel.

  De beslistermijn wordt verlengdin verband met de complexiteitvan de aanvraag. Door dit be-sluit is de nieuwe uiterste beslis-datum 20 september 2015.

  De Omgevingsdienst Rivieren-land maakt namens burgemees-ter en wethouders van de ge-meente West Maas en Waal

  bekend dat zij in het kader vande Wet algemene bepalingenomgevingsrecht op 21 juli 2015heeft besloten voor de volgen-de aanvraag de beslistermijn teverlengen met maximaal 6 we-ken:

  voor:het uitbreiden van een paarden-stal met de volgende activiteit:

  handelen in strijd met regels-Ruimtelijke Ordening (art. 2.1lid 1C Wabo)

  locatie:Noord Zuidweg 9 (6657 KA)te Boven-Leeuwen.

  De beslistermijn wordt verlengdin verband met de complexiteitvan de aanvraag. Door dit be-sluit is de nieuwe uiterste beslis-datum 20 september 2015.

  OntwerpbeschikkingWamel

  Van Heemstraweg 109b (6659-KE) - het brandveilig gebruik(22-07-2015).

  Tegen dit besluit kunt u binnenzes weken na de datum van ver-zending van dit besluit eenzienswijze indienen bij burge-meester en wethouders, postbus1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

  Informatie over de datum vanverzending kunt u inwinnen bijde afdeling Ruimte en Welzijn.

  Verlenging indientermijnsubsidieBent u ouder dan 50 jaar en wilt u subsidie ontvangenvoor aanpassingen in uw woning? Dan heeft u nog tot 28september 2015 de tijd om uw aanvraag in te dienen. U kunt als inwoner van onzegemeente maatregelen treffen aan uw woning zodat u langer comfortabel zelf-standig kunt blijven wonen, oftewel Thuis met het grootste gemak!

  Gemeente West Maas en Waal 2015

  Beleidslijn Wet Bibob

  Ontvangen aanvragen Boven-Leeuwen recht en de wijze van betalen bekend dat zij in het kader van

  Verkeers-maatregelenAangevraagde evenementenmet mogelijke hinder

  25 augustus Zomer in Gelderland in-Beneden-Leeuwen2 september Ladies Tour in Wamel en-Dreumel4 september Tour de Blauw door de-hele gemeente5 en 6 september Dijkensport.nl door-de hele gemeente26 en 27 september Braderie Maas--bommel.

  5 augustus 2015, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

  De maatregelen die in aanmerkingkomen voor subsidie zijn gericht op val-preventie. De hoogte van de subsidiebedraagt 50% van de subsidiabele kos-ten tot een maximum van 500,- perwoning.

  Op onze website vindt u meer informa-tie over Thuis met het grootste gemaken de subsidieregeling:www.westmaasenwaal.nl/Zorg-en-Welzijn/Thuis-met-het-grootste-gemak.

  Het college van burgemeester en wet-houders heeft op 28 juli 2015 deBeleidslijn Wet Bibob gemeente WestMaas en Waal 2015 vastgesteld. In dezebeleidslijn zijn de uitgangspunten ende werkwijze van de gemeente opge-nomen als het gaat om de Wet bevor-dering integriteitsbeoordelingen doorhet openbaar bestuur.Deze beleidslijn treedt acht dagen napublicatie in werking en vervangt deBeleidsregels Wet Bibob 2005.

  U kunt de Beleidslijn inclusief vragen-formulieren vinden op:www.westmaasenwaal.nl onder hetkopje Gemeenteloket, vervolgensProducten en diensten en ten slotteBibob-onderzoek.

  Het is tevens mogelijk om de Beleidslijnin te zien bij het Klantcontactcentrumvan het gemeentehuis, Dijkstraat 11 teBeneden-Leeuwen.

  OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 7

 • Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

  Bel 0909-1447 Box: 3681

  YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

  Bel 0909-1447 Box: 3694

  MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

  Bel 0909-1447 Box: 3780

  CURIOSA FAIR

  Wijchen

  Kasteeltuin

  Zondag 9 augustus

  150 kramen Curiosa en

  Brocante. Super amusement

  Entree: Volwass. 3,50 / Kin-

  deren gratis onder geleide.

  Vanaerlebv.nl

  Zo 9 aug. rommel/vrije markt

  Meerdreef 116, 6602 HH Wy-

  chen, 10-16u volg borden, kr

  20 grpl 7,50 06-42641402

  de

  krac

  ht

  van

  du

  bb

  el

  Auto & Vervoer

  Schade- en Sloopautos

  150,- minimaal voor uw

  LOOP-, sloop-, schade en

  bestelauto, tel. 06-42263365.

  Werk & Inkomen

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk &Financieel

  Goud & Zilver

  GOUDPRIJS HOOG

  T.k. gevraagd (oude) gouden

  sieraden, gouden tientjes,

  Krugerranden e.a. gouden en

  zilv. munten, baartjes goud

  + zilv., muntverzameling etc.

  KEVELAM GARDEREN

  0577-461955 lid NVMH

  Zakelijke Transacties

  Schulden in of aan uw BV ?

  Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

  Wij hebben de oplossing. Overname of doorstarten

  serieuze Notarile afwikkeling

  Info: [email protected] Tel.:06-16717935

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 8

  Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATEIk ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ikzoek een gezellige vriendom leuke dingen mee teondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van jehoren en reageer op mijnboxnummer. Lieve groet.0906-10.10.162 Box:781860

  Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhovenen wat ik hier zoek is eenleuke vriend. Zullen we ietsleuks afspreken? Groetjes.0906-10.10.162 Box:631443

  Ik ben Joke een 66- jarigevrouw uit Gelderland enik zoek een seieus contactmet een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook opzoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel.0906-10.10.162 Box:798029

  Ik ben Mandy en ik kom uitApeldoorn. Ik ben lief enspontaan. Ik zoek een mantot 50 jaar. Het liefst blond.Ik wil leuke dingen doen.0906-10.10.162 Box:363433

  Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaar. X0906-10.10.162 Box:580831

  Hai ik ben Mick een leukespannende vrouw en ben40 jaar. Ik zoek iemad vooreen spannende relatie. Hebjij interesse? Bel me dan nu0906-10.10.162 Box:781718

  Angel zoekt jou voor eenleuk contact. Ik heb eenleuke uitstraling en ben1.73 cm lang, groengrijskleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X0906-10.10.162 Box:487328

  Hallo ik ben Monique, 51jaar. Ik ben op zoek naareen leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me0906-10.10.162 Box:635005

  ENSCHEDE. Ik ben Sabrina48 jaar en uit Enschede. Ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  !'$%'&"#

  "

  $!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

  *-*1890/*

  %"!#%!$ !'$

  %'&"#

  "

  *-*18*-/

  17% 9

  * CE$#

  %"E% EE%(

  66%"E:?=%

  !'$%'&"#

  "

  *-*18-1-

  2

  @D#A?C$

  BE?CAEDE%+

  .E:E;;EDCAE

  *-*1 CE':?=%E

  % #! 9

  (E4C?AE))

  (((,*

  -*1,%:

  !'$%'&"#

  "

  *-*189

  011

  ,-$6)(4

  !(4)(

  *03-'

  (4#$"4

  4-32

  #3(!

  411057&

  % +34.

  1+./

  5(!!(0

  9$*(888

  !'$%'&"#

  "

  -1--

  8*-*

  1

  5#: E'ADE&E (E%5#: E'ADE&E (E%&"#$%%!&"#$%%!

  Prive & Erotiek

  Prive Lijnen & SMS-diensten

  Feestdagen & EvenementenBraderien & Markten

  "+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

  %!%()#!!$GL"G AE

  S!)= T) R!_D& BA&&&)

 • $'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

  FG?CU?;>E

  "$"#%$"#$"!#8= (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

  *2* +&&,$,/ 03% ./*()/'% 1--, !"!"

  &E ?EED4E 8D!;$E"; 9E E

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • www.waalkanter.nl De Waalkanter woensdag 5 augustus 2015 11

  Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

  Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopien op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge-licht door nepshops. De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis.

  Bel 0800-6161 om

  uw Minigids te bestellen. Of sms cb webwinkel naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Deze actie loopt tot 28 augustus.

  GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van n week te boeken zijn n nergens anders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

  DEZE WEEK EXCLUSIEVE ACTIEPRIJZEN VANAF 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

  Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na n week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

  niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Van 1 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park met korting tot 54 % en prijzen vanaf 104,-* per verblijf inclusief verplichte eind-schoonmaak 45,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Dit park ligt in Noord Limburg en biedt ongeloo ijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zespersoonsbungalow op dit park met korting tot 79% en prijzen vanaf 69,-* per verblijf! Op beide parken is er nog beschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wacht niet te lang en boek, want OP = OP.

  Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl !

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale hef ngen p.p.p.n.

  "

  gratisminigids

  kerkberichtenAfferdenZaterdag 8 augustus 19.00 uur: H. Mis met samen-zang. Voorganger pastor Ton van Balveren. We bid-den voor: overleden familie van Roosmalen, overleden familie Houben, Amber Vermaes als jaargetijde. Opgave bedevaart naar Kevelaer op maandag 7 september kan bij Dorien Geurts, tel. 516391.

  DeestIn het weekend van 8/9 augustus geen viering.

  DrutenWoensdag 5 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Wij bidden voor: Harry Klarenbeek. Zondag 9 au-gustus 09.30 uur: Eucharis-tieviering m.m.v.: samen-zang. Voorganger: Pastor Ton van Balveren. Inten-ties: Johan Bekkers, Wim Arts, Richard Leegstraten. Woensdag 12 augustus 19.00 uur: Eucharistievie-ring. Intenties: Antonius Steenbruggen en overleden ouders, Dina Coenders, Annie van Kruijsbergen-Franken, Gerard van Lent en Gina de Keijzer.

  Horssen Zo. 9 aug. 11.00 uur H. Mis (samenzang) Voorganger: Pastor T. v. Balveren. Inten-ties: Paula Vissers Hop-man, als jaargetijde, Lau Meulepas, Cor van Sum-meren, Wilhelmus Vissers en Elisabeth Vissers v.d. Hazelkamp.

  PuiflijkIn het weekend van 8 en 9 augustus geen viering.

  AlphenZondag 9 augustus om 11.00 uur H. Mis ter inten-tie van: Gerrit de Leeuw en echtgenote Arnoldina van Roosmalen, Marius van Lent namens vrien-dengroep Carlo en Joanne, Ouders Jan en Willemien Driessen, Bert v.d. Oever en echtgenote Anneke van Hoogstraten, Johan Hol, Wim Hooijmans, Pieter Mulder, echtgenoot van Nelly van Schijndel, Sjaak v.d. Pol vanwege verjaar-dag. Maandag 10 augustus om 19.00 uur H. Mis.

  AltforstZondag 9 augustus 09.30 uur: H. Mis t.i.v. Cup van Nistelrooij en Jo van Nistelrooij-Banken; Jan Banken; Marianus Witsiers en Geertruida Witsiers-Bas-ten; Henk Witsiers en Riek Witsiers-de Heuvel; Antoon Janssen Steenberg; Harrie van Gaal en Mien van Gaal-Verwegen.

  AppelternIn het weekend van zater-dag 8 en zondag 9 augustus geen H. Mis.

  Beneden-LeeuwenZondag 9 aug. H. Mis om 11.00 uur. Koor: Gospelduo. Misintenties voor: Janus en Maria Bronk Balvers, Thea Loman Beck, The Schiks, Albert en Henriette Eijk-

  mans van de Ven, H. Mis uit dankbaarheid.Woensdag 12 aug. 8.30 uur H. Mis, donderdag 13 aug. 19.00 uur H. Mis, vrijdag 14 aug. om 8.30 uur H. Mis. Zaterdag 15 aug. om 11.00 uur extra viering i.v.m. Maria Ten Hemelopne-ming. Misintenties kunt u opgeven bij Theo van Dodewaard, 0487-593146 gelieve te bellen tussen 12.00u-13.00 uur.

  Boven-LeeuwenZaterdag 8 augustus, 19.00 uur. Intenties: Mien Duif-huis van Soerland, Familie van der Wielen - den Bie-man, Jan en Cato van Elk

  - van Emmerloot, Paul en Janna van Oss - Hermans, Jan de Ruiter, Marinus de Ruiter en Alberta de Ruiter van Oijen, Wim en Mien Janssen, Sander Opsteen, Marianne Prpper de Vis-ser.

  DreumelZondag 9 augustus 9.30 uur gelezen H. Mis. Intenties: Overl.fam. Hermans-Ma-solowski-van Somme-ren, Wim en Jo van den Oord-Rutten, Hendrik van Koolwijk en overl.fam., Jan Heesakker voor zijn verjaardag, Bertie van Lent-Vink wegens trouwdag, ouders Eduard

  en Mientje Vink-Weijn, Broer van Oorsouw, Geert de Vree, Kees Diels, Johan Hol wegens verjaardag, fam. Hol-van den Oever, ouders van Rhijn-de Kleijn verjaardag moeder, Jo Nijtmans namens gymclub de Herfstzon, Alie van Ges-sel, overl.fam. van Gessel-van Kruijsbergen, Arnold van Kruijsbergen en zoon Ronald, Geert den Biesen wegens sterfdag, Theo Berkvens 15de jaargetijde en overl.fam. Woensdag 12 augustus 19.00 uur gelezen H. Mis. Zaterdag 15 augus-tus Maria ten Hemelopne-ming 11.00 uur. Gezongen H. Mis Misintentie: ouders

  de Lang-Kooijman.

  MaasbommelZaterdag 8 augustus om 19.00 uur. Eucharistie-viering. Thema: Gesterkt door het voedsel van de Heer. Voorganger: Pastoraal team. We gedenken: Overl. ouders van Eldijk-van Os en kinderen, Nel Paul-van Sommeren, Hendrikus van Toor en Wilhelmina v. Toor-v. Gelder.

  WamelWeekend 8 en 9 augustus: geen H. Mis. Dinsdag 11 augustus om 19.00u H. Mis in Huize Henricus.

  BergharenZaterdag 8 aug. om 19.00 uur op de kapelberg Eucha-ristieviering. Voorganger: Jack Leo, m.m.v. het Gos-pelduo. Intenties: Antoon Sengers, Rik van den Berg, Pierre van Haren, Ouders Broekman Hopman, Ou-ders Heijmans Jacobs.

  WinssenZondag 9 aug 10.00 uur eucharistieviering. Voor-ganger: Pastor Visschedijk. Koor V. N. Lector: Gerry Schreven. Intenties: Bart Janssen; Jo Cobussen en Marie van Welie; Toon Coenders en Door Coen-ders-de Leeuw; Nellie Degen Bruisten en zoon Peter Degen; Gon Willems-van Nistelrooy en Cees Willems; Mart Koopmans. Dinsdag 11 aug. 9.30 Mis in de zusterkapel.

  Beeld van Maria. In augustus krijgt de heilige maagd speciale aandacht, net als in mei en oktober.

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  149

  LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

  BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

  NIEUWEMODE

  2195

  PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. spray acon en microvezel poetsdoek

  10 LITER 100 ML

  2 PAARVAKANTIETIP

  2 VOORUITZOEKEN

  KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

  078

  AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

  229

  149

  DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

  KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

  60 liter57x39x35 cm

  5.79

  339

  ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

  069

  DAMESSJAALdiverse varianten en prints

  149

  DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

  069

  MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

  2.99

  NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

  2.79

  GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

  0.99

  KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

  0.69

  349

  SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

  COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

  tandenborstelsmedium 3-pack

  0.99

  099

  595

  2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

  995

  MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

  299

  DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

  069

  SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

  499

  BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60

  159

  TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml