De Waalkanter week32

12
www.woonboulevardoss.com ELKE ZONDAG OPEN! Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com www.waalkanter.nl Woensdag 5 augustus 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO Wethouder deelt appels uit DRUTEN - Struinen langs de oevers van de Waal, dat is genieten van onvervalste Nederlandse natuur. De Ri- 4Daagse vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 augus- tus en doet ook de gemeente Druten aan. De gemeente Druten draagt deze wandelvierdaagse door de uiterwaarden van de Waal een warm hart toe. Op dag drie en vier doen de wandelaars de gemeente Druten aan. Wethouder Sjef van Elk ontvangt hen tijdens de vierde dag persoonlijk en deelt appels uit. “Dit is een mooie kans om de wandelaars kennis te la- ten maken met onze woon- omgeving en de gastvrijheid van de gemeente”, aldus wethouder Sjef van Elk. “De rivier de Waal met zijn uit- gestrekte uiterwaarden en kronkelige dijk is gezichts- bepalend voor de gemeente Druten. Daarom stimuleren wij projecten die gericht zijn op veiligheid, natuur- ontwikkeling, toerisme en recreatie rondom de Waal. De Ri4Daagse past helemaal binnen dit plaatje en laat deelnemers op een bijzon- dere manier kennis maken met dit gebied.” De Ri4Daagse 2015 vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Het is een pittige struin/wandeltocht door deels ruig gebied met een lengte van 15 km per dag. Ook vaartochten en fiets- tochten maken onderdeel uit van de struintocht. Het gaat bij deze tocht niet om de prestatie maar om de be- leving van de natuur en van cultuur. Tijdens de tocht maken wandelaars kennis met streekeigen talenten zo- als lokale kunstenaars, mu- zikanten, welzijnsvormen en cateraars. Het deelname- aantal is dit jaar gesteld op 150. Wandelaars kunnen zich opgeven via de website www.ri4daagse.nl Koeien in de wei onder fraaie wolkenluchten, Nederlandser kan bijna niet. Hoewel steeds meer koeien het hele jaar door op stal staan, zijn er gelukkig ook nog runderen te vinden die gewoon buiten lopen, in het vette gras. Fijn voor het vee en prettig voor de mensen die door de streek wandelen en fietsen en genieten van de landelijke aanblik van een kudde ‘melkmeisjes’. Het zwartbonte kale op de voorgrond is nog nauwelijks van zijn geboorte bekomen. Het dier zet op wankele poten voorzichtig verkennende stappen in de zomerweide. Berco Buter zag de runderen in het Wamelse veld, aarzelde niet en maakte deze sfeervolle foto. foto: Berco Buter Wankele stapjes Emmy en Yvonne draaien op volle toeren DEEST - De ‘dames’ hebben ervaring, ze weten waar ze aan begonnen zijn. Zand- zuiger Emmy en zandfa- briek Yvonne zijn al ruim 18 jaar ingezet op tal van zandwinplassen in Neder- land. Nu draait de combina- tie in Deest. Rijkswaterstaat is namelijk op 3 augustus gestart met de zandwinning in de Afferdense en Deestse Waarden. Aan het einde van deze week komen de eerste schepen om zand af te ne- men. Halverwege juli arri- veerden Emmy en Yvonne in het gebied. Speciaal voor hun komst is een invaart- opening uitgebaggerd en de zomerkade doorgestoken. Na de opbouw is de combi- natie nu gereed om in twee jaar tijd circa 1,2 miljoen kuub zand af te voeren. Het zand wordt via schepen ge- transporteerd, er is dus geen extra vrachtverkeer over de weg nodig. Zandzuiger Emmy graaft zich vanaf een zogenaamd startgat verder een weg door het gebied. Via een 90 meter lange onder- waterbuis gaat het grove op- gegraven materiaal naar de zandfabriek Yvonne. Hier wordt het schoongemaakt en gesorteerd en vervol- gens in een transportschip geladen. Van het gewonnen zand en grind worden con- tinu monsters genomen om de kwaliteit te waarborgen. Rijkswaterstaat verwacht geen noemenswaardige hin- der voor de omgeving rond- om de zandwinning. ZANDWINNING IS VAN START GEGAAN De Afferdense en Deestse Waarden ondergaan een grootscheepse metamorfose. Rijkswaterstaat legt er een nevengeul aan die de doorstroom van het Waalwater moet bevorderen. Dit betekent dat het waterpeil minder stijgt bij hoogwater. Zandwinning is onderdeel van de hele operatie. Klusje voor ‘ijzeren dames’ Hullie zingt op het water APPELTERN - Zangkoor Hullie verzorgt zaterdag 29 augus- tus een bijzonder concert. De leden zingen dan vanaf een vrachtschip dat aange- meerd is aan de ‘oude los- wal’ tegenover de St. Serva- tiuskerk in Appeltern. Vanaf 20.45 uur kan er niet alleen geluisterd worden naar de liederen, meezingen mag ook. Er is een groot scherm waarop de teksten worden geprojecteerd. Naast zang- koor Hullie komen er ook nog enkele andere artiesten optreden. De avond wordt afgesloten met een disco met liedjes in het dialect. De toegang is gratis. BOVEN- LEEUWEN De dorpenronde van De Waal- kanter is in Boven-Leeuwen aangekomen. 3 » WIJKHELDEN IN DRUTEN Tijdens de Dag van Druten kunnen bezoekers meedoen aan het Wijkheldenspel. 9 » Druten moet handhaven in zaak Excluton DRUTEN - De rechter heeft bepaald dat de gemeente Druten op moet treden te- gen illegale activiteiten van de bedrijven Excluton en Deelens Transport. De be- drijven houden zich niet aan het bestemmingsplan. Bewoners van de Noord- Zuidweg in Boven-Leeuwen spanden een rechtszaak aan. Zij zijn in het gelijk ge- steld. In januari van dit jaar gaf de gemeente Druten nog aan niet handhavend op te willen treden tegen de on- dernemingen vanwege hun economisch belang. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Lewabo-jeugd naar NK BENEDEN-LEEUWEN - De aanpak van tennisleraar Bjorn Graven werpt zijn vruchten af. Bjorn geeft nu 9 jaar les bij Lewabo in Beneden-Leeuwen en dit jaar doen maar liefst 7 van zijn Lewabo-leerlingen mee aan de Nederlandse jeugd- tenniskampioenschappen. Floor Lisonne (10), Amanda Bikker (11), Fleur van den Berg (11), Rosalie Ponsioen (14), Veerle Contant (14), Jim Burgers (16) en Lars Schou- ten (17) nemen deel aan het toernooi dat in Rotterdam en Dordrecht wordt gespeeld. De Leeuwense jeugd is ze- ker niet kansloos, aldus trai- ner Graven. “Jim Burgers en Lars Schouten kunnen hoge ogen gooien. Bij de meisjes tot en met 12 jaar kan er van alles gebeuren omdat de ni- veauverschillen tussen de speelsters in die categorie niet heel erg groot zijn.” Bjorn Graven roemt het be- leid van tennisvereniging Lewabo. “De club stimuleert de jeugd echt. Bovendien be- schikt Lewabo over een ge- weldige accommodatie. De leerlingen doen enorm hun best, dat telt het meest.” Beregenen niet nodig In een veld bij Horssen staat deze regeninstallatie te wachten op betere tijden…. Deze foto is vanuit de auto genomen omdat de fotograaf anders nogal nat geworden zou zijn. foto: Maik Jansen Festival: Blij dat ik brei! BENEDEN-LEEUWEN - Mu- seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen houdt zaterdag 29 en zondag 30 augustus een festivalweek- end van 11.00-16.30 uur over de breifabrieken in Maas en Waal en het hedendaagse breien. Er is een expositie over de familiegeschiedenis van de breifabrieken. Op za- terdag zijn er rondleidingen in De Breierij en houdt de historische vereniging een modeshow. Beide dagen zijn er demonstraties van oude en nieuwe breitechnieken. Voor kinderen zijn er work- shops. Zie www.museumt- weestromenland.nl

description

De Waalkanter

Transcript of De Waalkanter week32

www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

  ‹ www.waalkanter.nlWoensdag 5 augustus 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Wethouder deelt appels uitDRUTEN - Struinen langs de oevers van de Waal, dat is genieten van onvervalste Nederlandse natuur. De Ri-4Daagse vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 augus-tus en doet ook de gemeente Druten aan.De gemeente Druten draagt deze wandelvierdaagse door de uiterwaarden van de Waal een warm hart toe. Op dag drie en vier doen de wandelaars de gemeente Druten aan. Wethouder Sjef van Elk ontvangt hen tijdens de vierde dag persoonlijk en deelt appels uit. “Dit is een mooie kans om de wandelaars kennis te la-

ten maken met onze woon-omgeving en de gastvrijheid van de gemeente”, aldus wethouder Sjef van Elk. “De rivier de Waal met zijn uit-gestrekte uiterwaarden en kronkelige dijk is gezichts-bepalend voor de gemeente Druten. Daarom stimuleren wij projecten die gericht zijn op veiligheid, natuur-ontwikkeling, toerisme en recreatie rondom de Waal. De Ri4Daagse past helemaal binnen dit plaatje en laat deelnemers op een bijzon-dere manier kennis maken met dit gebied.” De Ri4Daagse 2015 vindt dit jaar voor de tweede keer

plaats. Het is een pittige struin/wandeltocht door deels ruig gebied met een lengte van 15 km per dag. Ook vaartochten en fi ets-tochten maken onderdeel uit van de struintocht. Het gaat bij deze tocht niet om de prestatie maar om de be-leving van de natuur en van cultuur. Tijdens de tocht maken wandelaars kennis met streekeigen talenten zo-als lokale kunstenaars, mu-zikanten, welzijnsvormen en cateraars. Het deelname-aantal is dit jaar gesteld op 150. Wandelaars kunnen zich opgeven via de website www.ri4daagse.nl

Koeien in de wei onder fraaie wolkenluchten, Nederlandser kan bijna niet. Hoewel steeds meer koeien het hele jaar door op stal staan, zijn er gelukkig ook nog runderen te vinden die gewoon buiten lopen, in het vette gras. Fijn voor het vee en prettig voor de mensen die door de streek wandelen en fi etsen en genieten van de landelijke aanblik van een

kudde ‘melkmeisjes’. Het zwartbonte kal� e op de voorgrond is nog nauwelijks van zijn geboorte bekomen. Het dier zet op wankele poten voorzichtig verkennende stappen in de zomerweide. Berco Buter zag de runderen in het Wamelse veld, aarzelde niet en maakte deze sfeervolle foto. foto: Berco Buter

Wankele stapjes

Emmy en Yvonne draaien op volle toeren

DEEST - De ‘dames’ hebben ervaring, ze weten waar ze aan begonnen zijn. Zand-zuiger Emmy en zandfa-briek Yvonne zijn al ruim 18 jaar ingezet op tal van zandwinplassen in Neder-land. Nu draait de combina-tie in Deest. Rijkswaterstaat is namelijk op 3 augustus gestart met de zandwinning

in de Afferdense en Deestse Waarden. Aan het einde van deze week komen de eerste schepen om zand af te ne-men. Halverwege juli arri-veerden Emmy en Yvonne in het gebied. Speciaal voor hun komst is een invaart-opening uitgebaggerd en de

zomerkade doorgestoken. Na de opbouw is de combi-natie nu gereed om in twee jaar tijd circa 1,2 miljoen kuub zand af te voeren. Het zand wordt via schepen ge-transporteerd, er is dus geen extra vrachtverkeer over de weg nodig. Zandzuiger Emmy graaft zich vanaf een zogenaamd startgat verder een weg door het gebied. Via een 90 meter lange onder-waterbuis gaat het grove op-gegraven materiaal naar de zandfabriek Yvonne. Hier wordt het schoongemaakt en gesorteerd en vervol-gens in een transportschip geladen. Van het gewonnen zand en grind worden con-tinu monsters genomen om de kwaliteit te waarborgen. Rijkswaterstaat verwacht geen noemenswaardige hin-der voor de omgeving rond-om de zandwinning.

ZANDWINNING IS VAN START GEGAAN

De Aff erdense en Deestse Waarden ondergaan een grootscheepse metamorfose. Rijkswaterstaat legt er een nevengeul aan die de doorstroom van het Waalwater moet bevorderen. Dit betekent dat het waterpeil minder stijgt bij hoogwater. Zandwinning is onderdeel van de hele operatie.

Klusje voor ‘ijzeren dames’

Hullie zingt op het waterAPPELTERN - Zangkoor Hullie verzorgt zaterdag 29 augus-tus een bijzonder concert. De leden zingen dan vanaf een vrachtschip dat aange-meerd is aan de ‘oude los-wal’ tegenover de St. Serva-tiuskerk in Appeltern. Vanaf 20.45 uur kan er niet alleen geluisterd worden naar de

liederen, meezingen mag ook. Er is een groot scherm waarop de teksten worden geprojecteerd. Naast zang-koor Hullie komen er ook nog enkele andere artiesten optreden. De avond wordt afgesloten met een disco met liedjes in het dialect. De toegang is gratis.

BOVEN-LEEUWEN De dorpenronde van De Waal-kanter is in Boven-Leeuwen aangekomen.

WIJKHELDEN IN DRUTENTijdens de Dag van Druten kunnen bezoekers meedoen aan het Wijkheldenspel.

Druten moet handhaven in zaak ExclutonDRUTEN - De rechter heeft bepaald dat de gemeente Druten op moet treden te-gen illegale activiteiten van de bedrijven Excluton en Deelens Transport. De be-drijven houden zich niet aan het bestemmingsplan. Bewoners van de Noord-Zuidweg in Boven-Leeuwen spanden een rechtszaak aan. Zij zijn in het gelijk ge-steld. In januari van dit jaar gaf de gemeente Druten nog aan niet handhavend op te willen treden tegen de on-dernemingen vanwege hun economisch belang.

KLIK & WIN ACTIE

Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Lewabo-jeugd naar NK BENEDEN-LEEUWEN - De aanpak van tennisleraar Bjorn Graven werpt zijn vruchten af. Bjorn geeft nu 9 jaar les bij Lewabo in Beneden-Leeuwen en dit jaar doen maar liefst 7 van zijn Lewabo-leerlingen mee aan de Nederlandse jeugd-tenniskampioenschappen. Floor Lisonne (10), Amanda Bikker (11), Fleur van den Berg (11), Rosalie Ponsioen (14), Veerle Contant (14), Jim Burgers (16) en Lars Schou-ten (17) nemen deel aan het toernooi dat in Rotterdam en Dordrecht wordt gespeeld.

De Leeuwense jeugd is ze-ker niet kansloos, aldus trai-ner Graven. “Jim Burgers en Lars Schouten kunnen hoge ogen gooien. Bij de meisjes tot en met 12 jaar kan er van alles gebeuren omdat de ni-veauverschillen tussen de speelsters in die categorie niet heel erg groot zijn.” Bjorn Graven roemt het be-leid van tennisvereniging Lewabo. “De club stimuleert de jeugd echt. Bovendien be-schikt Lewabo over een ge-weldige accommodatie. De leerlingen doen enorm hun best, dat telt het meest.”

Beregenen niet nodig

In een veld bij Horssen staat deze regeninstallatie te wachten op betere tijden…. Deze foto is vanuit de auto genomen omdat de fotograaf anders nogal nat geworden zou zijn. foto: Maik Jansen

Festival: Blij dat ik brei!Beneden-Leeuwen - Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen houdt zaterdag 29 en zondag 30 augustus een festivalweek-end van 11.00-16.30 uur over de breifabrieken in Maas en Waal en het hedendaagse breien. Er is een expositie over de familiegeschiedenis

van de breifabrieken. Op za-terdag zijn er rondleidingen in De Breierij en houdt de historische vereniging een modeshow. Beide dagen zijn er demonstraties van oude en nieuwe breitechnieken. Voor kinderen zijn er work-shops. Zie www.museumt-weestromenland.nl

Plezier in de tuin!

ADRES: INDUSTRIEWEG 1 DRUTEN

www.BERGTRAC.NL

Dennis heeft een verhaal.Luister jij?

Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt. Kijk op www.sensoor.nl/ vrijwilligerswerk

Test je luisterend oor op www.luistereniseenbelevenis.nl

In verband met vakantie zijn wij van zaterdag 8 augustus

tot en met zaterdag 22 augustus gesloten.

GENEZINGS & BEVRIJDINGSDIENST

Elke 2e zaterdag van de maand Hoe werkt het? Kijk op www.wingsofhealing.nlLocatie: Kerkeland 13 Druten Aanvang: 19.30 uur

Meer info? www.kerkindruten.nl of via 06 - 123 28 253

Caravan-stalling

stof- en zonvrij!

Caravan-stalling

Beneden-LeeuwenVan Kerkhof - van Heemstraweg 61

Meer info:0487-594358 / 06-53322343

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 2

Op zoek naar eetbare plantenBOVEN-LEEUWEN - De gidsen van het IVN Maas en Waal gaan zondag 9 augustus met belangstellenden op zoek naar eetbare planten uit de natuur. De wandeling start om 14.00 uur bij het einde van de Blauwe Brug, Waal-

zijde, aan de Noordzuidweg in Boven-Leeuwen. Op het bloemrijke Kaliwaalstuif-duin groeien diverse eet-bare planten, zoals munt, brandnetels en hondsdraf. De wandelaars kijken, rui-ken en proeven van heerlijk

geurende kruiden. Wellicht weet een gids nog een leuk recept, bijvoorbeeld voor brandnetelsoep. Deelname aan de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdra-ge voor IVN wordt zeer op prijs gesteld.

Winnaars LezerstourDe Tour de France zit er weer op. Chris Froome mocht in Parijs definitief de gele trui aantrekken. Ook de win-naars van de Lezerstour, hét Tourspel van De Gelderlan-der, zijn bekend. Winnaar is Monique Willemsen uit Doe-tinchem. Zij was de sterkste van de bijna 3.500 deelne-mers aan het Tourspel. Het bleef tot de laatste etappe spannend, want de num-mer twee, Maurice Frequin uit Arnhem, had na 21 etap-pes slechts twaalf punten minder. Het podium wordt gecompletteerd door Barend van de Werdhof uit Veenen-daal. Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor één van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol-letjestrui. De winnaars zijn: Dagprijzen: Thijs Meijnen uit Aalten. Gele trui: Hans Groothuizen uit Bemmel. Groene trui: Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen.

Middagje wildbreien BENEdEN-LEEUWEN - Om het museumgebouw alvast in breisfeer te brengen voor het breiweekend op 29 en 30 au-gustus is er woensdag 19 au-gustus vanaf 13.30 uur een middagje wildbreien in Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Iedereen is die dag welkom om iets moois te maken. Ook thuis kunnen liefhebbers al lapjes breien voor deze activiteit. Zie ook www.museumtwee-stromenland.nl.

Praathuis van start BENEdEN-LEEUWEN - In de ge-meente West Maas en Waal start 4 september het Praat-huis, een taalgroep voor vluchtelingen en migranten. Elke vrijdagochtend kun-nen zij onder begeleiding van twee vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal oefenen. Het Praathuis is een initiatief van Vluchte-lingenWerk Oost Nederland en de gemeente West Maas en Waal. Het Praathuis is voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar uit Maas en Waal. Het is in eerste instan-tie bedoeld voor mensen die de inburgering al gedaan hebben en de Nederlandse taal willen blijven oefenen. Ook is het een plek om con-tact te houden met anderen. Deelnemers hoeven zich niet van te voren op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Het Praathuis is vanaf 4 september elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur, in het Diensten-centrum, Van Heemstraweg 50 in Beneden Leeuwen.

Schuimparty en spelletjesdrUtEN - Stichting on Toer houdt zondag 9 augustus van 13.00 - 17.00 uur haar feestdag voor mensen met een beperking. Het feest is op Pa Hoeklaan 65 in Dru-ten. De bekende schuimpar-ty ontbreekt uiteraard niet.

ALPHEN - Stichting Leef-baar Alphen Gelderland (SLAG) krijgt een subsidie van 5300 euro voor het uitvoeren van activiteiten die de leefbaarheid van Alphen in stand houden of bevorderen. Dit besluit van het college van bur-gemeester en wethouders valt onder een belangrijke

maatregel uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. Deze maatregel houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaar-heid van leefbaarheids-groepen in de acht dorpen van West Maas en Waal. De gemeente erkent SLAG als een officiële leefbaar-heidsgroep.

Subsidie voor SLAG

Contactgegevens redactie

Jan Hermens (eindredacteur)t (088) 013 14 04E [email protected] www.waalkanter.nlFrank KuijpersE [email protected]

deadline redactieAlgemene kopij: vrijdag 9.00 uur.Sportverslagen maandag 9.00 uur.

Contactgegevens advertentieverkoop

Okke de Vries (accountmanager)E [email protected] 06 515 535 19Pascal Ketelaars (salesmanager)E [email protected] Harms (commercieel directeur)E [email protected]

Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

drukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

de Waalkanter is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

COlOFONZomervakantiefotodagboek

Hoera, ik heb vakantie. De hele maand Augustus! Nu lijkt Sep-tember nog heel ver weg, maar uit

ervaring weet ik dat zo’n maand je bijna ongemerkt door de vingers glipt. Daarom maakte ik voorheen een vakantie-expo-sitie: in mijn uitstalkast legde ik allerlei voorwerpen die te maken hadden met onze vakantie-activiteiten. Toegangsbewijzen van musea en dierentuinen, pontkaartjes, plattegronden, krantenknipsels, ansicht-kaarten, schelpjes, veren, gedroogde bloe-men enzovoort. Gedurende de vakantie breidde de verzameling zich geleidelijk uit. Elk voorwerp was een herinnering aan een mooi moment, waar ik maanden later nog aan terug kon denken.

Dit jaar heb ik een nieuw project bedacht. Ik ben van plan dagelijks een aantal foto’s te maken. Aan het

eind van elke dag zoek ik één foto uit, die het beste sfeer van die dag weergeeft. Ik verwacht dat het foto’s zullen worden van wandelingen met de hond, van zwemmen in de wiel met de (klein)kinderen, van oogst uit de moestuin, van jam maken, van een diepvrieslade vol biologisch vlees afkomstig van het varken van Hans, van een tuinstoel met een puzzelboekje en een kop thee, van een dagje uit, van ons vakantiehuis in de Ardennen. Want dat zijn mijn plannen voor de komende weken. De geselecteerde plaatjes zet ik bij elkaar in een mapje op mijn computer en die stel ik in als screensaver. Zo komen de hoog-tepunten van deze vakantie telkens weer voorbij. En wie weet, als het héél leuk wordt, laat ik de foto’s afdrukken tot een echt zomervakantiefotodagboek, waar ik nog jaren in kan bladeren.

dIrkjE VAN dE dIjk

De vierde aflevering van de dorpenronde voert naar Boven-Leeuwen. Het dorp met 2.220 inwoners is met 1,4% gegroeid ten opzichte van 2014. Een dorp met enthousiaste en betrokken inwoners.

door Hanneke de Vries - Hoefnagel

BOVEN-LEEUWEN - Vroeger kende Boven Leeuwen voor-al veel onverharde wegen en boerderijtjes. Wat schaap-jes, kippen en koeien. Van de twee ‘Leeuwens’ is Bo-veneind veruit het oudst, Beneden-Leeuwen bestaat pas ruim honderd jaar. De boerderijen liggen in Boven-Leeuwen nu voornamelijk aan de zuidkant van de Van Heemstraweg, de dorpskern

in het noorden. Riet van Osenbruggen (1948) is geboren in Bergharen, maar voelt zich een echte Bo-veneindse: “Ik woon sinds 1971 in dit dorp en ben ac-tief in het verenigingsleven. Want dat is wel de kunst om bij een dorp te horen. Zit je niet bij een vereniging, dan blijf je langer een ‘vreemde-ling’. Zie het lidmaatschap van een vereniging als een inburgeringscursus.” Riet kan het weten. Ruim 40 jaar is ze lid van toneelvereni-ging VIOS.

Er is veel veranderd in Bo-ven-Leeuwen, maar toch blijven de jongeren in het dorp hangen. Riet denkt dat het aan de nieuwbouw ligt aan de westzijde van het dorp. Daarnaast is het ver-enigingsleven er ontzettend bruisend: “Voor elke leeftijd is hier zoveel te doen. Denk maar eens aan Koningsdag, de Survivalrun, de judover-eniging, het toneel, voetbal, turnen en tafeltennis. En nog veel meer verenigingen

die ik nu misschien vergeet te benoemen. Maar bovenal is dit dorp van de mensen en door de mensen. Door de inzet van alle inwoners op vrijwillige basis, is het zo ontzettend levendig.’Enkele decennia geleden tel-de het dorp diverse onderne-mers en winkels, zoals het postkantoor, een telefoon-cel, de Rabobank, klompen-maker, de slager, de bakker, meerdere cafés, de melkboer en zelfs de dansgelegenheid

Riet van Osenbruggen: “Leefpark Groenewoud is het middelpunt van het dorp, een mooie plek om te wandelen, te spelen en geschikt voor evenementen.” foto: Hanneke Hoefnagel

ElKAAr HElPEN WAAr NOdig, dAt iS BOVEN-lEEuWEN

De kracht van Boven-Leeuwen: ‘de mensen dragen het dorp’

tijdens de kermis. Al deze voorzieningen zijn verdwe-nen. Maar niet alles is weg. Boven-Leeuwen heeft een eigen cafetaria, meubelzaak, schoenmakerij, kappers, ijssalon,etc.In 2014 kreeg Riet van Osen-bruggen een nieuwe heup: “Nu zul je denken, wat dat met het dorp te maken heeft. In die tijd hebben mijn bu-ren me ontzettend goed geholpen. Ik kon niets. Zij kwamen elke dag even bij

me kijken hoe het ging en of ze iets konden doen. Dat is de mentaliteit van het dorp. Elkaar helpen waar nodig is en er voor elkaar zijn.’ Een van de laatste ontwik-kelingen in het dorp is Leefpark Groenewoud. Een mooi park voor jong en oud. De jongeren gaan er vissen en spelen en de ouderen ma-ken er een wandeling. Een prachtige aanwinst voor het dorp die de leefbaarheid vergroot.

Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

PER STUK

400 G 500 G

500 G

1.5 KG

420 G

2 STUKS 2 STUKS

0.89 WEEKEND

0.99 WEEKEND

2.69 WEEKEND

0.99 WEEKEND

0.89 WEEKEND

3.49 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.49 WEEKEND

9x 200 vel

2.59

6x 80 g

4.15/kg

1.99Per 100 g

4.89/kg

0.49

0.5 l

1.50/l

0.75400 g

3.98/kg

1.59

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALS BEST GETEST

Hollandse sperziebonen

Met 5 losse stokjes.

BBQgroentespiespakket**

300 g

Kaas-ui baguette300 g

Meergranen baguette

Met 5 losse stokjes.

Varkenssaté**

6-8 stuks

Gemarineerde grillfakkels**

Galia meloen Braeburn appelen

4.15/kg 4.89/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

Bron: Stiwa juli 2015

Bron: CosmoGIRL! juli 2015

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Bron: Gezondgids juni 2015

KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Sterk en zacht.

3-laags toiletpapier

Lasagne Bolognese**

Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

Geconcentreerd afwasmiddel

LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN*

7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

‹ De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 3

Op zoek naar eetbare plantenBOVEN-LEEUWEN - De gidsen van het IVN Maas en Waal gaan zondag 9 augustus met belangstellenden op zoek naar eetbare planten uit de natuur. De wandeling start om 14.00 uur bij het einde van de Blauwe Brug, Waal-

zijde, aan de Noordzuidweg in Boven-Leeuwen. Op het bloemrijke Kaliwaalstuif-duin groeien diverse eet-bare planten, zoals munt, brandnetels en hondsdraf. De wandelaars kijken, rui-ken en proeven van heerlijk

geurende kruiden. Wellicht weet een gids nog een leuk recept, bijvoorbeeld voor brandnetelsoep. Deelname aan de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdra-ge voor IVN wordt zeer op prijs gesteld.

Winnaars LezerstourDe Tour de France zit er weer op. Chris Froome mocht in Parijs definitief de gele trui aantrekken. Ook de win-naars van de Lezerstour, hét Tourspel van De Gelderlan-der, zijn bekend. Winnaar is Monique Willemsen uit Doe-tinchem. Zij was de sterkste van de bijna 3.500 deelne-mers aan het Tourspel. Het bleef tot de laatste etappe spannend, want de num-mer twee, Maurice Frequin uit Arnhem, had na 21 etap-pes slechts twaalf punten minder. Het podium wordt gecompletteerd door Barend van de Werdhof uit Veenen-daal. Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor één van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol-letjestrui. De winnaars zijn: Dagprijzen: Thijs Meijnen uit Aalten. Gele trui: Hans Groothuizen uit Bemmel. Groene trui: Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen.

Middagje wildbreien BENEdEN-LEEUWEN - Om het museumgebouw alvast in breisfeer te brengen voor het breiweekend op 29 en 30 au-gustus is er woensdag 19 au-gustus vanaf 13.30 uur een middagje wildbreien in Mu-seum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Iedereen is die dag welkom om iets moois te maken. Ook thuis kunnen liefhebbers al lapjes breien voor deze activiteit. Zie ook www.museumtwee-stromenland.nl.

Praathuis van start BENEdEN-LEEUWEN - In de ge-meente West Maas en Waal start 4 september het Praat-huis, een taalgroep voor vluchtelingen en migranten. Elke vrijdagochtend kun-nen zij onder begeleiding van twee vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal oefenen. Het Praathuis is een initiatief van Vluchte-lingenWerk Oost Nederland en de gemeente West Maas en Waal. Het Praathuis is voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar uit Maas en Waal. Het is in eerste instan-tie bedoeld voor mensen die de inburgering al gedaan hebben en de Nederlandse taal willen blijven oefenen. Ook is het een plek om con-tact te houden met anderen. Deelnemers hoeven zich niet van te voren op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Het Praathuis is vanaf 4 september elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur, in het Diensten-centrum, Van Heemstraweg 50 in Beneden Leeuwen.

Schuimparty en spelletjesdrUtEN - Stichting on Toer houdt zondag 9 augustus van 13.00 - 17.00 uur haar feestdag voor mensen met een beperking. Het feest is op Pa Hoeklaan 65 in Dru-ten. De bekende schuimpar-ty ontbreekt uiteraard niet.

ALPHEN - Stichting Leef-baar Alphen Gelderland (SLAG) krijgt een subsidie van 5300 euro voor het uitvoeren van activiteiten die de leefbaarheid van Alphen in stand houden of bevorderen. Dit besluit van het college van bur-gemeester en wethouders valt onder een belangrijke

maatregel uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. Deze maatregel houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaar-heid van leefbaarheids-groepen in de acht dorpen van West Maas en Waal. De gemeente erkent SLAG als een officiële leefbaar-heidsgroep.

Subsidie voor SLAG

Contactgegevens redactie

Jan Hermens (eindredacteur)t (088) 013 14 04E [email protected] www.waalkanter.nlFrank KuijpersE [email protected]

deadline redactieAlgemene kopij: vrijdag 9.00 uur.Sportverslagen maandag 9.00 uur.

Contactgegevens advertentieverkoop

Okke de Vries (accountmanager)E [email protected] 06 515 535 19Pascal Ketelaars (salesmanager)E [email protected] Harms (commercieel directeur)E [email protected]

Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

drukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

de Waalkanter is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

COlOFONZomervakantiefotodagboek

Hoera, ik heb vakantie. De hele maand Augustus! Nu lijkt Sep-tember nog heel ver weg, maar uit

ervaring weet ik dat zo’n maand je bijna ongemerkt door de vingers glipt. Daarom maakte ik voorheen een vakantie-expo-sitie: in mijn uitstalkast legde ik allerlei voorwerpen die te maken hadden met onze vakantie-activiteiten. Toegangsbewijzen van musea en dierentuinen, pontkaartjes, plattegronden, krantenknipsels, ansicht-kaarten, schelpjes, veren, gedroogde bloe-men enzovoort. Gedurende de vakantie breidde de verzameling zich geleidelijk uit. Elk voorwerp was een herinnering aan een mooi moment, waar ik maanden later nog aan terug kon denken.

Dit jaar heb ik een nieuw project bedacht. Ik ben van plan dagelijks een aantal foto’s te maken. Aan het

eind van elke dag zoek ik één foto uit, die het beste sfeer van die dag weergeeft. Ik verwacht dat het foto’s zullen worden van wandelingen met de hond, van zwemmen in de wiel met de (klein)kinderen, van oogst uit de moestuin, van jam maken, van een diepvrieslade vol biologisch vlees afkomstig van het varken van Hans, van een tuinstoel met een puzzelboekje en een kop thee, van een dagje uit, van ons vakantiehuis in de Ardennen. Want dat zijn mijn plannen voor de komende weken. De geselecteerde plaatjes zet ik bij elkaar in een mapje op mijn computer en die stel ik in als screensaver. Zo komen de hoog-tepunten van deze vakantie telkens weer voorbij. En wie weet, als het héél leuk wordt, laat ik de foto’s afdrukken tot een echt zomervakantiefotodagboek, waar ik nog jaren in kan bladeren.

dIrkjE VAN dE dIjk

De vierde aflevering van de dorpenronde voert naar Boven-Leeuwen. Het dorp met 2.220 inwoners is met 1,4% gegroeid ten opzichte van 2014. Een dorp met enthousiaste en betrokken inwoners.

door Hanneke de Vries - Hoefnagel

BOVEN-LEEUWEN - Vroeger kende Boven Leeuwen voor-al veel onverharde wegen en boerderijtjes. Wat schaap-jes, kippen en koeien. Van de twee ‘Leeuwens’ is Bo-veneind veruit het oudst, Beneden-Leeuwen bestaat pas ruim honderd jaar. De boerderijen liggen in Boven-Leeuwen nu voornamelijk aan de zuidkant van de Van Heemstraweg, de dorpskern

in het noorden. Riet van Osenbruggen (1948) is geboren in Bergharen, maar voelt zich een echte Bo-veneindse: “Ik woon sinds 1971 in dit dorp en ben ac-tief in het verenigingsleven. Want dat is wel de kunst om bij een dorp te horen. Zit je niet bij een vereniging, dan blijf je langer een ‘vreemde-ling’. Zie het lidmaatschap van een vereniging als een inburgeringscursus.” Riet kan het weten. Ruim 40 jaar is ze lid van toneelvereni-ging VIOS.

Er is veel veranderd in Bo-ven-Leeuwen, maar toch blijven de jongeren in het dorp hangen. Riet denkt dat het aan de nieuwbouw ligt aan de westzijde van het dorp. Daarnaast is het ver-enigingsleven er ontzettend bruisend: “Voor elke leeftijd is hier zoveel te doen. Denk maar eens aan Koningsdag, de Survivalrun, de judover-eniging, het toneel, voetbal, turnen en tafeltennis. En nog veel meer verenigingen

die ik nu misschien vergeet te benoemen. Maar bovenal is dit dorp van de mensen en door de mensen. Door de inzet van alle inwoners op vrijwillige basis, is het zo ontzettend levendig.’Enkele decennia geleden tel-de het dorp diverse onderne-mers en winkels, zoals het postkantoor, een telefoon-cel, de Rabobank, klompen-maker, de slager, de bakker, meerdere cafés, de melkboer en zelfs de dansgelegenheid

Riet van Osenbruggen: “Leefpark Groenewoud is het middelpunt van het dorp, een mooie plek om te wandelen, te spelen en geschikt voor evenementen.” foto: Hanneke Hoefnagel

ElKAAr HElPEN WAAr NOdig, dAt iS BOVEN-lEEuWEN

De kracht van Boven-Leeuwen: ‘de mensen dragen het dorp’

tijdens de kermis. Al deze voorzieningen zijn verdwe-nen. Maar niet alles is weg. Boven-Leeuwen heeft een eigen cafetaria, meubelzaak, schoenmakerij, kappers, ijssalon,etc.In 2014 kreeg Riet van Osen-bruggen een nieuwe heup: “Nu zul je denken, wat dat met het dorp te maken heeft. In die tijd hebben mijn bu-ren me ontzettend goed geholpen. Ik kon niets. Zij kwamen elke dag even bij

me kijken hoe het ging en of ze iets konden doen. Dat is de mentaliteit van het dorp. Elkaar helpen waar nodig is en er voor elkaar zijn.’ Een van de laatste ontwik-kelingen in het dorp is Leefpark Groenewoud. Een mooi park voor jong en oud. De jongeren gaan er vissen en spelen en de ouderen ma-ken er een wandeling. Een prachtige aanwinst voor het dorp die de leefbaarheid vergroot.

Wijkosol knikarmschermen

Wijkoroof verandadaken

Wijkofix screens

Wijkoroll rolluiken

Ridderstraat 3a 5311 CK Gameren T 0418-562164

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag

Openingstijden

Gesloten9.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.00

13.00-17.3013.00-17.3013.00-17.3013.00-19.3013.00-15.30

BEZOEK DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

www.wimvanwijk.nl ZONWERING ROLLUIKEN GARAGEDEUREN VERANDADAKEN

Het Wijkofixscreen is een strakvlakhangende, windvastebuitenzonwering. Dezescreen filtert het direct in-vallende zonlicht en houdteen groot percentage vande warmte tegen.

Een Wijkosol knikarm-scherm laat u optimaalgenieten van uw tuin enterras.

Wijkoroof verandadaken wordencompleet geplaatst en opgeleverd.

*informeer naar de voorwaarden.Gratis Goodiebag bijbezoek aan de showroom

Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

Het Wijkofix screen is een strak vlakhangende, windvaste

Bij aankoop

Wijkofix screens

GRATISMOTOR*

Wijkoroof wandsystemen

Wijkoroll rolluiken biedenmeer comfort dan u ineerste instantie zultdenken. Vier seizoenenlang maximaal genietenvan uw investering.

Wijkoroll rolluiken

Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

Wijkoroof wandsystemenBij aankoop van

een Wijkoroof Deluxe

of Wijkoroof Design

veranda

Comfortpakket

GRATIS*

Bestaande uit 6 LED-

spots en 1 terrasheater

(1800 watt)

Wijkofix screens

Een Wijkosol knikarm-scherm laat u optimaal

Bij aankoop van een

Wijkoroof wandsysteem

Raamreiniger

Kärcher WV50 plus

GRATIS*

Wijkoroof Deluxe enWijkoroof Design kenmer-ken zich door hun vrien-delijke uitstraling enperfecte prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij zijn zeeenvoudig uit te breidenmet diverse wandsystemen.

www.wimvanwijk.nl

genieten van uw tuin en terras.

Wijkosol Cassette

Compact 500 cm breed

300 cm uitval, elektrisch

bediend middels

intelligente motor

€ 1.450,-*Montage € 150,-

Bij aankoop van

Rolluiken Wijkoroll

20%korting*

Hoogzomer bij Wim van Wijk in de showroom

Wijkoroll rolluiken bieden

Bij aankoop van

Rolluiken Wijkoroll

20%kortingkorting*

Bij aankoop van

Wijkoroll rolluiken

20%korting*

Rolluiken isoleren, houden dewarmte buiten en beschermen tegenweersinvloeden en inbraak.

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN? VOOR DE VAKANTIEPERIODE

Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis dagblad lezen• Direct aan de slag bij jou in de buurt• Lekker in de buitenlucht• Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieInteresse? Meld je direct aan via www.bezorgers.nl

*min.leeftijd 15 jaar

• Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg én Domburg• Inclusief ontbijt én heerlijke pannenkoek

korting38%

Genieten aan de Zeeuwse Kust!

nu€59,-normaal €95,-

TEL. 0487 - 592 238

Expeditieweg [email protected]

SLOOPWERKENAFVALCONTAINERS

RECYCLING

AFVALOPRUIMEN?

MILIEU-STRAATDagelijks geopend!

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 4

dé Weekkrant is overal welkom

64% van de boodschappers leest dé weekkrant!

Chinook Extra!Heerlijk warm gerookte wilde

Chinook zalmBegeleid met st. Jacobs schelpenGrote zoutwater garnalen (gepeld)

ZalmkaviaarVerse groenten, salade en frietjes

€ 62,-Aanbevolen wijn: Chablis

Don Elsman • Veerstraat 14 • 6624 BG, Heerewaarden • 0487573023

Met het

FIETSVEERover de Lithse Ham?

Gezellig dineren in het enige

zalmrestaurant van Nederland?

veerhuis-heerewaarden.nlBellen: 0487 573023

Tot ziens in ’t Oude Veerhuis Heerewaarden!

Fietsroute met het fietsveertje: route 179653 (route.nl)Starten en eindigen bij het Veerhuis Heerewaarden

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 5

Neem ze bij de hand, Antonio, en vooral ook de lieftallige Josefien. Zoals honderden feestvierders dat hebben gedaan in het belangrijke jaar 1998. Het werd daar rond de toen nog krakkemikkige Hernense molen een ware happening, waarin middeleeuwse tijden weer eventjes tot leven kwamen.

door Ruud Stoeten

Cineast Jos Kruisbergen en zijn geluidsman Geert Me-gens waren erbij op die 29e september, toen op specta-culaire wijze met behulp van oude geweren en een handzaam kanonnetje een partijtje schoten werd ge-lost. Het ging hier om de officiële start van de molen-restauratie en de aanzet tot een sponsoractie waarmee de financiële kant van het herstel moest worden vei-liggesteld. Op dat moment hadden diverse subsidiege-vers al drie ton (aan ouder-wetse guldens) in de pot gedaan, maar de plannen-makers kwamen nog twee ton tekort.“De restauratie gaat zeker één tot anderhalf jaar du-ren”, zo voorspelde mole-naar Frans Coppes toen. Uiteindelijk zou het karwei - uitgevoerd door Molenbe-

drijf W. Coppes - drie jaar in beslag nemen.Burgemeester Sjef Frans-sen van Wijchen kwam net op tijd op zijn fiets aange-scheurd om de feestelijk-heden te kunnen openen, samen met Christine Stigter van Het Geldersch Land-schap. Die organisatie had

opdracht gegeven voor de restauratie: een samenwer-kingsproject van de stich-ting met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de provincie Gelderland en de gemeente Wijchen.Oude tijden keerden terug, daar bij de Hernense mo-len: ooit een Maas en Waals plekje waar zich in de jaren zestig van de vorige eeuw een fiks deel van de televi-sieserie Floris afspeelde. Behalve de toen nog piep-jonge acteur Rutger Hauer en zijn gevolg hebben veel dorpelingen daarin een fi-gurantenrol vervuld. Voor sommigen was het dan ook een peulenschil om de oude filmkledij uit de kast te ha-len en terug te gaan naar die roemruchte riddertijd. Je zag zwaardvechters om elkaar heen draaien, de om een aalmoes bedelende Ti-nus de Schooier, schutters, muziekmakers, een stel

heuse vuurspuwers en een angstwekkende ambachts-man die scheldend en tie-rend rondtrok met zijn he-vig rokende veldsmidse. Zij komen allemaal tot leven in het filmpje van Kruisbergen en Megens, te zien op de website van Tweestromen-land in Beeld en Geluid: www.2bg.nl

Daarin verklaart burge-meester Franssen nog eens hoe belangrijk een gerestau-reerde molen voor Hernen en de rest van zijn gemeente is. Molenaar Frans Coppes beaamt dat. De broodno-dige restauratie zorgde dat de wieken van de molen nu nog altijd fier in de wind draaien.

Film over restauratie Hernense molen

De smid trok tierend rond met zijn rokende veldsmidse. foto: Jos Kruisbergen

op www.2bg.nl staan tal van fraaie films over de streek

Cineast Jos Kruisbergen filmde in 1998 de start van de restauratie van de Hernense molen. Het werd een waar festijn in middeleeuwse sfeer, verwijzend naar de televisieserie Floris, die destijds in Hernen is opgenomen. Kruisbergen heeft de beelden van toen nu tot een kleurrijk geheel gemaakt. De film is te zien op de website van stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid, www.2bg.nl

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 6

Ze zijn ons maar geleendde mensen en de dingenwat blijftzijn de mooie herinneringen

In liefde losgelaten

Henk LuijpenHendrikus Adrianus

echtgenoot van Jo Luijpen-Van de Pol †

Hij is 91 jaar en een beetje geworden.

Marjan en JacobMarthy en HannieJacky en Antoineklein- en achterkleinkinderen

2 augustus 2015

Correspondentieadres:Van Heemstraweg 51A6658 KG Beneden-Leeuwen

U kunt afscheid nemen van ons pap op donderdag 6 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in verpleeghuis St. Elisabeth, kamer 3-133, Rozenstraat 10 te Beneden-Leeuwen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 7 augustus om 12.00 uur in de Heilige Alphonsus kerk aan de Zandstraat te Beneden-Leeuwen.

Aansluitend volgt om 14.00 uur de crematie-bijeenkomst in de aula Vacalis van crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.

In plaats van bloemen graag een bijdrage voor Seniorenorkest Maas en Waal. Hiertoe bestaat de gelegenheid in de kerk en in het crematorium.

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Overlijden

Marian Duifhuis - van der Donk uit Beneden-Leeuwen mailde de redactie een zonnige vakantiefoto. Ze was in Noordwijk aan Zee en zag haar kans schoon om lekker pootje te baden in de branding. “Heerlijk, in één woord geweldig” schrijft ze.

Het is volop vakantietijd. Veel mensen hebben bed en bult ingepakt en zijn op reis gegaan. Even uit hun dage-lijkse ritme en hun eigen woonomgeving. De zomer-vakantie leent zich prima voor het maken van foto’s. Heeft u ook een zonnig, vrolijk, vertederend, ontroe-rend vakantiemoment op de gevoelige plaat vastgelegd? De redactie van De Waal-kanter ontvangt graag zo-merse (vakantie)foto’s om in de krant te publiceren. Van-wege technische redenen moeten die foto’s liggend zijn, dus breder dan hoog. Een uitzicht op Mount Cook, een safari in Kenia, een kanotocht op de Linge of een hangmat in de eigen achtertuin, het kan alle-maal. De redactie ontvangt bij de foto’s graag de naam van de maker en een klein

bijschriftje zodat duidelijk is waar het tafereel zich af-speelt. Verder is voor een goede weergave van belang

dat de foto minimaal 500 kb zwaar is. Mailen kan naar: [email protected].

Pootje baden in Noordwijk aan Zee

Marian Duifhuis - van der Donk checkt de temperatuur van het water. foto: Fam. Duifhuis

Festival ‘t Zeeltje komt eraan DEEST - De voorverkoop van ‘t Zeeltje loopt goed. Het driedaagse festival vindt plaats op 14, 15 en 16 au-gustus bij ‘t Zeeltje aan de Waalbandijk in Deest. Vrij-dag staat in het teken van metal, zaterdag treden er rockbands op en de organi-satie heeft zondag tot tribu-tedag benoemd. Er komt een heel scala aan bands, onder andere de Julian Sas-band, Don’t Look Back, Hank the Knife en Crippled. De vrij-dag en zondag zijn gratis toegankelijk. Weersinvloe-den spelen nauwelijks een rol, want het festival is over-dekt. Het programma begint op vrijdag om 16.00 uur, za-terdag om 13.00 uur en zon-dag ook om 13.00 uur. Zon-dag is een dag voor de hele familie, met onder meer de verkiezing van een super-man en -vrouw. Kaartjes voor zaterdag kos-ten in de voorverkoop 20 euro en aan de kassa 25 euro. De voorverkoopadres-sen zijn: ‘t Zwaantje in Deest, Tankstation Dries-sen in Deest, Shell Druten, The Read Shop in Beneden-Leeuwen, Drogisterij van der Wielen in Deest en alle Primera-winkels in Neder-land. Ook kunnen online kaartjes besteld worden. Op de website www.festi-valzeeltje.nl is uitgebreide informatie te vinden over het programma, aanvangs-tijden, etc.

Zomerbridge bij Bridgeclub BODDRUTEN - Na een vakan-tiestop van 3 weken, kan er vanaf dinsdagavond 11 augustus weer gebridged worden bij Bridgeclub Bod in De Doorkijk in Druten-Zuid. Nog tot 1 september kan elke bridger in Maas en Waal meedoen aan deze Zo-meravondbridge. Graag aan-melden op dinsdagavond voor 19.45 uur.Ook gaat op 11 augustus de bridgecursus voor gevorder-den weer van start. Onder leiding van NBB docent Joke Voordouw kan ieder zijn bridgekennis verfijnen. Voor de cursus graag 24 uur van tevoren opgeven bij Joke Voordouw tel. 024-677.59.17. Deze cursus wordt ook ge-houden in De Doorkijk, Langstuk te Druten-Zuid. Op dinsdag 1 september is de ‘inschietavond’ voor le-den van BC BOD, waarna op 8 september de Algemene Ledenvergadering wordt ge-houden. De competitie start 15 september.

Red de Zorg Maas en Waal opgerichtWamEl - De landelijke peti-tie Red de Zorg van de FNV, CNV, SP en andere partijen heeft 736.759 handtekenin-gen opgeleverd. De bezui-nigingen gaan echter nog steeds door. FNV en SP vra-

gen mensen zich aan te slui-ten bij de grote demonstratie Red de Zorg op 12 septem-ber 2015 in Amsterdam. Doel is 50.000 mensen op de been te krijgen en 1.000.000 handtekeningen te verza-melen en zo druk uit te oe-fenen op de regering om de bezuinigingen in de zorg te stoppen. Om ook uit Maas en Waal zo veel mogelijk mensen naar Amsterdam te krijgen is Red de Zorg Maas en Waal opgericht. Contact-persoon voor West Maas en Waal en Druten is Herman van Ooijen, FNV- en SP-lid. De SP en FNV zetten 12 sep-tember bussen in die zowel voor leden als niet-leden gratis zijn. Mensen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen. Voor meer informatie mail of bel ge-rust: [email protected] of 0487-501694 .

Gratis Taxus-taxi Stichting Vergroot de Hoop haalt gratis taxussnoeisel bij particulieren op. Taxus-snoeisel wordt gebruikt als grondstof voor chemokuren en is belangrijk in de strijd tegen kanker. Het gaat speci-fiek om de Taxus Baccata, in jonge twijgen van maximaal 30 cm zit de waardevolle stof baccatine. Een kuub snoei-sel is genoeg voor één che-mokuur. Wie zijn taxushaag gaat snoeien, kan voor meer informatie en voorwaarden bellen naar 0251-860251 of kijken op www.vergrootde-hoop.nl

KoRT NiEUWS

Openingstijden gemeentehuisAlleen op afspraak

dinsdag, woensdag en donderdagVrije inloop

maandag 8.30 - 19.30 uurvrijdag 8.30 - 13.00 uur

Voor digitale afspraak en informatiewww.westmaasenwaal.nl of14 0487 (6-cijferig)

Bereikbaarheid VraagWijzerWilt u een consulente spreken? Bel vanmaandag t/m donderdag tussen 9.00-17.00 uuren op vrijdag tussen 9.00-12.00 uur(0487) 790 790

Gemeentehuis: Dijkstraat 11Beneden-LeeuwenPostbus 1, 6658 ZGBeneden-Leeuwen

Tel. 14 0487internet:

www.westmaasenwaal.nlE-mail:

[email protected]

GemeenteWestMaas enWaal

Meer informatie over onze diensten is tevinden op: www.westmaasenwaal.nlDeze publicaties vindt u ook onderDirect naar > gemeenteberichten

Ontvangen aanvragenOmgevingsvergunningenmet bouwenWamel

Lakenstraat 44 (6659 BK) - het-uitbreiden van een woning(20-07-2015)kad. M 363 - het plaatsen van-een projectbord (17-07-2015).

U kunt in dit stadium van deprocedure nog geen bezwaar-schrift indienen. Voor meerinformatie kunt u contact opne-men met de afdeling Ruimte enWelzijn van het gemeentehuis,telefoon 14 0487.

Verleende vergunningenOmgevingsvergunningenAlphen

Elsweg 3 (6626 BJ) - het tijde--lijk bewonen van een unit(23-07-2015)

AltforstDriesweg 10 (6628 KB) - het-veranderen/uitbreiden van dewoning (20-07-2015)

Beneden-LeeuwenZijveld 67a (6658 DE) - het-vergroten van een woning(20-07-2015)Zijveld 91 (6658 KV) - het bou--wen van een schuur en hetplaatsen van een keerwand(17-07-2015)Zijveld 71 (6658 DE) - het her--bouwen van de showroommet bovengelegen bedrijfs-woning (20-07-2015)

Boven-LeeuwenMolenstraat 11 (6657 BT) - het-verbouwen en uitbreiden vaneen woning (17-07-2015)Molenstraat 14 (6657 BW) --het oprichten van een thee-tuin (17-07-2015)

WamelVan Heemstraweg 109b (6659-KE) - nieuwbouw verblijf bui-tenlandse werknemers (17-07-2015).

GeweigerdOmgevingsvergunningWamel

Viaductstraat 31 (6659 CL) --het aanleggen van een uitrit(21-07-2015).

Tegen deze besluiten kunt ubinnen zes weken na de datumvan verzending van deze beslui-ten een gemotiveerd bezwaar-schrift indienen bij burgemees-ter en wethouders, postbus 1,6658 ZG Beneden-Leeuwen.Informatie over de datum vanverzending kunt u inwinnen bijde afdeling Ruimte en Welzijn.

Als u bezwaar maakt, kunt utevens om een voorlopige voor-ziening verzoeken bij deVoorzieningenrechter van deRechtbank te Arnhem, sectorBestuursrecht, postbus 9030,6800 EM Arnhem, telefoon (026)3592000. Nadere informatieover de hoogte van het griffie-

recht en de wijze van betalenwordt door de griffier van derechtbank verstrekt.

Verlengingen beslistermijnWet algemene bepalingen om-gevingsrechtDe Omgevingsdienst Rivieren-land maakt namens burgemees-ter en wethouders van degemeente West Maas en Waalbekend dat zij in het kader vande Wet algemene bepalingenomgevingsrecht op 16 juli 2015heeft besloten voor de volgen-de aanvraag de beslistermijn teverlengen met maximaal 6 we-ken:

voor:het geschikt maken van kan-toorruimte voor tijdelijke bewo-ning met de volgende activiteit:

handelen in strijd met regels-Ruimtelijke Ordening (art. 2.1lid 1C Wabo)

locatie:Van Heemstraweg 125 (6621 KM)te Dreumel.

De beslistermijn wordt verlengdin verband met de complexiteitvan de aanvraag. Door dit be-sluit is de nieuwe uiterste beslis-datum 20 september 2015.

De Omgevingsdienst Rivieren-land maakt namens burgemees-ter en wethouders van de ge-meente West Maas en Waal

bekend dat zij in het kader vande Wet algemene bepalingenomgevingsrecht op 21 juli 2015heeft besloten voor de volgen-de aanvraag de beslistermijn teverlengen met maximaal 6 we-ken:

voor:het uitbreiden van een paarden-stal met de volgende activiteit:

handelen in strijd met regels-Ruimtelijke Ordening (art. 2.1lid 1C Wabo)

locatie:Noord Zuidweg 9 (6657 KA)te Boven-Leeuwen.

De beslistermijn wordt verlengdin verband met de complexiteitvan de aanvraag. Door dit be-sluit is de nieuwe uiterste beslis-datum 20 september 2015.

OntwerpbeschikkingWamel

Van Heemstraweg 109b (6659-KE) - het brandveilig gebruik(22-07-2015).

Tegen dit besluit kunt u binnenzes weken na de datum van ver-zending van dit besluit eenzienswijze indienen bij burge-meester en wethouders, postbus1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Informatie over de datum vanverzending kunt u inwinnen bijde afdeling Ruimte en Welzijn.

Verlenging indientermijnsubsidieBent u ouder dan 50 jaar en wilt u subsidie ontvangenvoor aanpassingen in uw woning? Dan heeft u nog tot 28september 2015 de tijd om uw aanvraag in te dienen. U kunt als inwoner van onzegemeente maatregelen treffen aan uw woning zodat u langer comfortabel zelf-standig kunt blijven wonen, oftewel ‘Thuis met het grootste gemak’!

Gemeente West Maas en Waal 2015

Beleidslijn Wet Bibob

Ontvangen aanvragen Boven-Leeuwen recht en de wijze van betalen bekend dat zij in het kader van

Verkeers-maatregelenAangevraagde evenementenmet mogelijke hinder

25 augustus Zomer in Gelderland in-Beneden-Leeuwen2 september Ladies Tour in Wamel en-Dreumel4 september Tour de Blauw door de-hele gemeente5 en 6 september Dijkensport.nl door-de hele gemeente26 en 27 september Braderie Maas--bommel.

5 augustus 2015, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

De maatregelen die in aanmerkingkomen voor subsidie zijn gericht op val-preventie. De hoogte van de subsidiebedraagt 50% van de subsidiabele kos-ten tot een maximum van € 500,- perwoning.

Op onze website vindt u meer informa-tie over ‘Thuis met het grootste gemak’en de subsidieregeling:www.westmaasenwaal.nl/Zorg-en-Welzijn/Thuis-met-het-grootste-gemak.

Het college van burgemeester en wet-houders heeft op 28 juli 2015 de‘Beleidslijn Wet Bibob gemeente WestMaas en Waal 2015’ vastgesteld. In dezebeleidslijn zijn de uitgangspunten ende werkwijze van de gemeente opge-nomen als het gaat om de Wet bevor-dering integriteitsbeoordelingen doorhet openbaar bestuur.Deze beleidslijn treedt acht dagen napublicatie in werking en vervangt de‘Beleidsregels Wet Bibob 2005’.

U kunt de Beleidslijn inclusief vragen-formulieren vinden op:www.westmaasenwaal.nl onder hetkopje ‘Gemeenteloket’, vervolgens‘Producten en diensten’ en ten slotte‘Bibob-onderzoek’.

Het is tevens mogelijk om de Beleidslijnin te zien bij het Klantcontactcentrumvan het gemeentehuis, Dijkstraat 11 teBeneden-Leeuwen.

OOK VOOR DE

KRANTCADEAUKAART,

EVEN NAAR

WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER • KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

STOPT AUTOMATISCH

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 7

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

CURIOSA FAIRWijchen

KasteeltuinZondag 9 augustus

150 kramen Curiosa enBrocante. Super amusementEntree: Volwass. €3,50 / Kin-deren gratis onder geleide.

Vanaerlebv.nl

Zo 9 aug. rommel/vrije marktMeerdreef 116, 6602 HH Wy-chen, 10-16u volg borden, kr€ 20 grpl € 7,50 06-42641402

de

krac

ht

van

du

bb

el

Auto & Vervoer

Schade- en Sloopauto’s

€ 150,- minimaal voor uwLOOP-, sloop-, schade enbestelauto, tel. 06-42263365.

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Zakelijk &Financieel

Goud & Zilver

GOUDPRIJS HOOGT.k. gevraagd (oude) gouden

sieraden, gouden tientjes,Krugerranden e.a. gouden enzilv. munten, baartjes goud+ zilv., muntverzameling etc.

KEVELAM GARDEREN0577-461955 lid NVMH

Zakelijke Transacties

Schulden in of aan uw BV ?Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

Wij hebben de oplossing. Overname of doorstartenserieuze Notariële afwikkeling

Info: [email protected] Tel.:06-16717935

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 8

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATEIk ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ikzoek een gezellige vriendom leuke dingen mee teondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van jehoren en reageer op mijnboxnummer. Lieve groet.0906-10.10.162 Box:781860

Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhovenen wat ik hier zoek is eenleuke vriend. Zullen we ietsleuks afspreken? Groetjes.0906-10.10.162 Box:631443

Ik ben Joke een 66- jarigevrouw uit Gelderland enik zoek een seieus contactmet een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook opzoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel.0906-10.10.162 Box:798029

Ik ben Mandy en ik kom uitApeldoorn. Ik ben lief enspontaan. Ik zoek een mantot 50 jaar. Het liefst blond.Ik wil leuke dingen doen.0906-10.10.162 Box:363433

Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaar. X0906-10.10.162 Box:580831

Hai ik ben Mick een leukespannende vrouw en ben40 jaar. Ik zoek iemad vooreen spannende relatie. Hebjij interesse? Bel me dan nu0906-10.10.162 Box:781718

Angel zoekt jou voor eenleuk contact. Ik heb eenleuke uitstraling en ben1.73 cm lang, groengrijskleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X0906-10.10.162 Box:487328

Hallo ik ben Monique, 51jaar. Ik ben op zoek naareen leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me0906-10.10.162 Box:635005

ENSCHEDE. Ik ben Sabrina48 jaar en uit Enschede. Ik

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

Feestdagen & EvenementenBraderieën & Markten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

S!)= T) R!_D& BA&&&)<C%4?=#)#:3)YR!_D)D 7JHJ '-22!$

B( F)\ +!?),;'*'089*0* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E-``GJD\NGL$GAIEM'*'089,,'&&&[.24[[Q-``G&&&

06R[.24[Q[0461/[P

5:77B+5"$+4?=#'' :[P25[4QUP112&&&

'*'089*0'

P6P6P3[P3[ RU0[K3[.&&&&'*'08*,*, GL$GAE

X[/66P UP *G=), RU0[&

3)]=)DLVZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)79\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'0+'*'2

R)]])?/!_( @ <)\ '222&&&NGL22AEM !D 2 =), RU0[

G^G$CG2224!_A) [\= \))?; _) %?HH%

#B) _) #HH? \)]])? ]HD ]\HH?EH])D&R9!=;)? EHH?&

NGL$GAEM '*'0+'*'6

.?C>&(G^G$K-''G&<)\\)DL S!)V)D )D SBE)D&GL'' AE 0)?#H\)D )D R!7)

$$ (*&+(&# $$X))DE)D9 ])9V)=& GL''AEUD -'=),J OD #);) E)!+ HJ+ \!_D&

%,%")'!!%

P!); H\\)+HH%=)<@3;1/A@<&&0)?FB+)D =A)\\);_)= E); +) FHH=&3:W>P8[JJJ &&& NGL"GAEM'*'0+9,99

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

www.kleintjesmarkt.nl

$'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

FG?CU?;>E

"$"#%$"#$"!#8=<=!(> (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

*2* +&&,$,/&# 03% ./*()/'% 1--, !"!"

&E ?EED4<96A>E 8D!;$E";<> 9E E<BE" 0;;D>%

0O-: ?S?$B$S$S,,, FG?CU?;>E

FG?CU?;>E

LR 9@@R5( #(> @@= (= #!T N@7 M<AAA6OJ ?S?$B$SA$SA,,) OH J.L0/O1 8H3HLOI IOO

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

FG?CU?;>E

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

0I0 1LK2 H881 "&"&

7E6A#E> :32@=8D!;$E"/

34/ 4/ ""/ *#-/&$$)&2",(0( 1-#")

. 2" +-(&'-%" /**) 5!5!

SEX DATING Dag ik ben Lisa 27 jaar, ben 170 cm lang en heb bruin haar. Ik wil af en toe lekke-re spannende dingen met iemand doen. Ben voor veel in. En jij? Laat wat van je horen en reageer nu. X 0906-10.10.190 Box:148028

Ik ben een leuke, lange blonde, single meid van 25 jaar en zoek een leuke vent. Wil je samen leuke dingen doen? Pak de telefon en bel 0906-10.10.190 Box:916689

Ik ben een ondeugende vrouw van 40+. Ik heb altijd zin in een leuk of een span-nend gesprek. Ik wacht op je schatje. Bel me direct. X 0906-10.10.190 Box:134784

Ik heb nu zin in iets lekkers. Ik zie er heel sexy uit. Heb je interesse? Ik wacht op je. Reageer snel en bel. Kusjes 0906-10.10.190 Box:550414

Ik ben nu zo opgewonden en ik heb zin in een span-nend gesprek en misschien daarna wel meer. Lijkt het je wat? Reageer dan snel en laat me niet wachten. X 0906-10.10.190 Box:596442

Hoi met Kimberly. Ik ben een jonge meid van 23 jaar en zoek een man die mij lekker wil verwennen. Lijkt het je wat? Reageer dan op mijn boxnummer en bel. X 0906-10.10.190 Box:189544

Hoi ik ben Anouk en ik kom uit Limburg, ik ben 24 jaar. Ik ben op zoek naar een sex-date bij mij thuis. Heb je daar zin in? Laat wat van je horen dan en bel me nu. 0906-10.10.190 Box:795635

Ik ben een goed uitziende vrouw en ben op zoek naar een lekkere man. Bel me... 0906-10.10.190 Box:920295

VROUWELIJKE VROUW.

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

SEX DATING

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING WAALWIJK. Ik ben een man van 49 jaar en kom uit Waalwijk. Ik zoek een gay of bi-man om samen lekker van elkaar te genieten. Heb je interesse? Bel me dan op 0906-10.10.156 Box:870025

Ik ben John, een jonge knul 18+ en heb zin om zalig met iemand te genieten. Heb jij zin om naar mij toe te komen? Reageer dan nu. 0906-10.10.156 Box:957349

Leuke man 55 jaar, kort blond haar en slank is op zoek naar mannen om mee af te spreken. Ben jij die man of knul? Reageer snel. 0906-10.10.156 Box:150800

Hoi met Rob, ik ben lekker heet. Ik zoek een heet stel om een sexcontact mee op te bouwen. Lijkt het je wat? Neem dan contact met me op en reageer op mijn box. 0906-10.10.156 Box:137930

Dag met Robert. Ik ben een man van 44 jaar en zoek iemand die mij lekker wil zoenen. Welke man wil er afspreken? Bel me prive. X 0906-10.10.156 Box:309271

Hallo jongens ik ben Chris-tiaan een lieve jongen van 18 en zoek een man die mij mij wil verwennen. Heb je interesse? Laat dan snel wat van je horen en rea-geer op mijn boxnummer. 0906-10.10.156 Box:842092

Ik ben een leuke knul van 39 jaar en ik zoek een leuke vent voor vriendschap en goede sex met elkaar. Ik wil niet voor eenmalig. Dus ben jij ook op zoek naar een sexcontact voor een langere tijd? Laat dan wat van je horen en bel snel. 0906-10.10.156 Box:582938

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 9

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Escort

MonicaEscort & StripteaseBel: 06 - 12 95 96 11

Ass. gevr. / 2012-10-01726

de

krac

ht

van

du

bb

el

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Wijkhelden spelen hun spel

Wijkhelden Wendy en Wouter van het zwerfafvalproject Wijkhelden zijn op donderdag 6 augustus aanwezig op de Dag van Druten. Bezoekers kunnen meedoen aan het wijkheldenspel.

DRUTEN - Wijkhelden zijn zowel volwassenen als kin-deren die samen hun buurt schoonhouden door het opruimen van zwerfafval. Ruim 1000 Wijkhelden, jong en oud, houden momenteel al samen hun buurt schoon.

Ze ruimen iedere maand wel 500 zakken zwerfafval op en maken zo de buurt weer prettig leefbaar. Dat doen zij niet voor niets: jon-gens en meisjes uit groep 3 tot en met 8 krijgen van de gemeente een zakcentje. Bovendien worden ze zich al vroeg bewust van zwerf-afval en leren ze hoe het is om betrokken te zijn bij de samenleving. Ook volwas-senen doen mee en leveren zo een waardevolle en di-rect zichtbare bijdrage aan een leefbare buurt. Diverse gemeentes uit de regio, waaronder Druten, werken mee aan het Wijkheldenpro-ject. Vandaar dat Wendy en

Wouter donderdag 6 augus-tus van de partij zijn op de Dag van Druten. Een ideaal evenement namelijk om hun strijd tegen zwerfafval on-der de aandacht te brengen van een breed publiek. Een wijk of dorp schoonhouden is niet moeilijk, maar vereist een zekere mentaliteit. Geen flesjes en papiertjes op straat weggooien, geen afval ach-terlaten op Waalstrandjes of in de uiterwaarden, maar mee naar huis nemen en thuis in de prullenbak de-poneren. Wendy en Wouter promoten een schone leef-omgeving op een ludieke manier. Zie ook www.wijk-helden.nl

Tijdens de Dag van Druten kunnen bezoekers meedoen aan het wijkheldenspel. foto: Geert Timmer

StoomweekendAPPELTERN - Stoomgemaal De Tuut in Appeltern draait zaterdag 8 en zondag 9 augustus op volle toeren. Zaterdag is het monumentale gemaal geopend van 13.00 - 16.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. In het naast-gelegen Motorenmuseum slingeren de vrijwilligers enkele antieke motoren aan, om de IJzeren Eeuw te laten herleven.

Touché kijkt vooruitDREUmEL - Volleybalvereni-ging Touché hield onlangs een gezellige barbecue, als een soort verlate afsluiting van het seizoen. De club blikt al vooruit naar de nieuwe jaargang. De eerste trainingen beginnen in de week van 1 september. In het nieuwe seizoen start Touché bij de jeugd met 2 B-teams en 1 C-team. Wie een keer mee wil trainen met de jeugd van Touché kan informatie verkrijgen via [email protected] of www.vvtouche.nl.

Teams gezocht voor AppelternkwisAPPELTERN - Stichting Kom naar de Kern presenteert zaterdag 7 november in Ontmoetingscentrum De Schuur de tweede Appel-ternkwis. De deelnemers strijden om de eer en om de KAT, de Ken Appeltern

Trofee! Een greep uit de categorieën: Algemeen, Appeltern vroeger en nu, over de grens, knappe koppen, muziek, wat gebeurde er het afgelo-pen jaar, filmpjes, sport, nieuws, showbizz, dobbe-len, enzovoorts…Meedoen kan alleen in teamver-band. Teams bestaan uit minimaal 5 personen en kenmerken zich door een-heid van tenue/uitdossing. Elk team heeft een eigen naam en een captain. Teams kunnen zich aan-melden via www.kom-naardekern.nl. Na afloop van de quiz is er nog een gezellige naborrel met een verrassend optreden!

Cursus voor mantelzorgersDRUTEN - Wie intensief zorgt voor een familielid of naaste, kan overbe-last raken. Daarom start Indigo op dinsdag 15 september met de cursus ‘Zorgen voor een ander begint bij uzelf’ speciaal voor mantelzorgers. Er zijn 4 bijeenkomsten en de thema’s die aan bod komen zijn: leren ontspan-nen en eigen bezigheden, minder piekeren, opko-men voor uzelf en steun vragen. Elke cursusmid-dag start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur en wordt gehouden in D’n Bogerd. Aanmelden kan via [email protected]

KORT NIEUWSCantabilé zoekt nieuwe ledenHoRSSEN - Vocaal man-nenensemble Cantabilé uit Horssen telt momenteel 21 ervaren zangers. Het koor, dat sinds enkele maanden onder leiding staat van Jani-ne Waardenburg, is op zoek naar nieuwe leden om de gelederen te versterken. Het ensemble denkt aan twee eerste tenoren, twee tweede tenoren en een bariton. Het seizoen begint per 1 septem-ber en in het najaar verzorgt Cantabilé een aantal fraaie optredens. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 - 22.00 uur in dorpshuis De Horst in Horssen. De diri-gente start in het nieuwe seizoen met groepsgewijze zanglessen waarin ze spe-ciale aandacht geeft aan uitspraak, zangtechniek en ademsteun. Mannen die overwegen lid te worden van Cantabilé, kunnen contact opnemen met voorzitter Do-rus Pastoors, 06-51357871, secretaris René Nuijten, 024 - 6421472 of penningmees-ter Henk van Zuilichem, 0487 - 542301.

Bingo KBO DeestDEEST - Vakantie of niet, de senioren uit Deest ontmoe-ten elkaar ook ‘s zomers. KBO Deest houdt donderdag 6 augustus een bingomiddag in dorpshuis ‘t Trefpunt. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.

MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar éénmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes.De cd’s bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de fi lms.

Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Complete 40-delige set!

VOOR OP

VAKANTIE

OF VOOR

ONDERWEG!

COMPLETESET

49,95MET KORTINGSCODE39,95

‹ www.waalkanter.nl De Waalkanter · woensdag 5 augustus 2015 · 11

Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopieën op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge-licht door nepshops. De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis.

Bel 0800-6161 om

uw Minigids te bestellen. Of sms ‘cb webwinkel’ naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Deze actie loopt tot 28 augustus.

GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper.

De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

DEZE WEEK EXCLUSIEVE ACTIEPRIJZEN VANAF € 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Acties van deze weekDeze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Van 1 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park met korting tot 54 % en prijzen vanaf € 104,-* per verblijf inclusief verplichte eind-schoonmaak à € 45,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Dit park ligt in Noord Limburg en biedt ongeloofl ijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zespersoonsbungalow op dit park met korting tot 79% en prijzen vanaf € 69,-* per verblijf! Op beide parken is er nog beschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wacht niet te lang en boek, want OP = OP.

Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

www.deholidayspotter.nl !

*prijzen zijn exclusief reser-veringskosten à € 25,- en lo-kale heffi ngen p.p.p.n.

gratisminigids

kerkberichtenAfferdenZaterdag 8 augustus 19.00 uur: H. Mis met samen-zang. Voorganger pastor Ton van Balveren. We bid-den voor: overleden familie van Roosmalen, overleden familie Houben, Amber Vermaes als jaargetijde. Opgave bedevaart naar Kevelaer op maandag 7 september kan bij Dorien Geurts, tel. 516391.

DeestIn het weekend van 8/9 augustus geen viering.

DrutenWoensdag 5 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Wij bidden voor: Harry Klarenbeek. Zondag 9 au-gustus 09.30 uur: Eucharis-tieviering m.m.v.: samen-zang. Voorganger: Pastor Ton van Balveren. Inten-ties: Johan Bekkers, Wim Arts, Richard Leegstraten. Woensdag 12 augustus 19.00 uur: Eucharistievie-ring. Intenties: Antonius Steenbruggen en overleden ouders, Dina Coenders, Annie van Kruijsbergen-Franken, Gerard van Lent en Gina de Keijzer.

Horssen Zo. 9 aug. 11.00 uur H. Mis (samenzang) Voorganger: Pastor T. v. Balveren. Inten-ties: Paula Vissers – Hop-man, als jaargetijde, Lau Meulepas, Cor van Sum-meren, Wilhelmus Vissers en Elisabeth Vissers – v.d. Hazelkamp.

PuiflijkIn het weekend van 8 en 9 augustus geen viering.

AlphenZondag 9 augustus om 11.00 uur H. Mis ter inten-tie van: Gerrit de Leeuw en echtgenote Arnoldina van Roosmalen, Marius van Lent namens vrien-dengroep Carlo en Joanne, Ouders Jan en Willemien Driessen, Bert v.d. Oever en echtgenote Anneke van Hoogstraten, Johan Hol, Wim Hooijmans, Pieter Mulder, echtgenoot van Nelly van Schijndel, Sjaak v.d. Pol vanwege verjaar-dag. Maandag 10 augustus om 19.00 uur H. Mis.

AltforstZondag 9 augustus 09.30 uur: H. Mis t.i.v. Cup van Nistelrooij en Jo van Nistelrooij-Banken; Jan Banken; Marianus Witsiers en Geertruida Witsiers-Bas-ten; Henk Witsiers en Riek Witsiers-de Heuvel; Antoon Janssen Steenberg; Harrie van Gaal en Mien van Gaal-Verwegen.

AppelternIn het weekend van zater-dag 8 en zondag 9 augustus geen H. Mis.

Beneden-LeeuwenZondag 9 aug. H. Mis om 11.00 uur. Koor: Gospelduo. Misintenties voor: Janus en Maria Bronk Balvers, Thea Loman Beck, The Schiks, Albert en Henriette Eijk-

mans van de Ven, H. Mis uit dankbaarheid.Woensdag 12 aug. 8.30 uur H. Mis, donderdag 13 aug. 19.00 uur H. Mis, vrijdag 14 aug. om 8.30 uur H. Mis. Zaterdag 15 aug. om 11.00 uur extra viering i.v.m. Maria Ten Hemelopne-ming. Misintenties kunt u opgeven bij Theo van Dodewaard, 0487-593146 gelieve te bellen tussen 12.00u-13.00 uur.

Boven-LeeuwenZaterdag 8 augustus, 19.00 uur. Intenties: Mien Duif-huis van Soerland, Familie van der Wielen - den Bie-man, Jan en Cato van Elk

- van Emmerloot, Paul en Janna van Oss - Hermans, Jan de Ruiter, Marinus de Ruiter en Alberta de Ruiter van Oijen, Wim en Mien Janssen, Sander Opsteen, Marianne Pröpper de Vis-ser.

DreumelZondag 9 augustus 9.30 uur gelezen H. Mis. Intenties: Overl.fam. Hermans-Ma-solowski-van Somme-ren, Wim en Jo van den Oord-Rutten, Hendrik van Koolwijk en overl.fam., Jan Heesakker voor zijn verjaardag, Bertie van Lent-Vink wegens trouwdag, ouders Eduard

en Mientje Vink-Weijn, Broer van Oorsouw, Geert de Vree, Kees Diels, Johan Hol wegens verjaardag, fam. Hol-van den Oever, ouders van Rhijn-de Kleijn verjaardag moeder, Jo Nijtmans namens gymclub de Herfstzon, Alie van Ges-sel, overl.fam. van Gessel-van Kruijsbergen, Arnold van Kruijsbergen en zoon Ronald, Geert den Biesen wegens sterfdag, Theo Berkvens 15de jaargetijde en overl.fam. Woensdag 12 augustus 19.00 uur gelezen H. Mis. Zaterdag 15 augus-tus Maria ten Hemelopne-ming 11.00 uur. Gezongen H. Mis Misintentie: ouders

de Lang-Kooijman.

MaasbommelZaterdag 8 augustus om 19.00 uur. Eucharistie-viering. Thema: Gesterkt door het voedsel van de Heer. Voorganger: Pastoraal team. We gedenken: Overl. ouders van Eldijk-van Os en kinderen, Nel Paul-van Sommeren, Hendrikus van Toor en Wilhelmina v. Toor-v. Gelder.

WamelWeekend 8 en 9 augustus: geen H. Mis. Dinsdag 11 augustus om 19.00u H. Mis in Huize Henricus.

BergharenZaterdag 8 aug. om 19.00 uur op de kapelberg Eucha-ristieviering. Voorganger: Jack Leo, m.m.v. het Gos-pelduo. Intenties: Antoon Sengers, Rik van den Berg, Pierre van Haren, Ouders Broekman Hopman, Ou-ders Heijmans Jacobs.

WinssenZondag 9 aug 10.00 uur eucharistieviering. Voor-ganger: Pastor Visschedijk. Koor V. N. Lector: Gerry Schreven. Intenties: Bart Janssen; Jo Cobussen en Marie van Welie; Toon Coenders en Door Coen-ders-de Leeuw; Nellie Degen Bruisten en zoon Peter Degen; Gon Willems-van Nistelrooy en Cees Willems; Mart Koopmans. Dinsdag 11 aug. 9.30 Mis in de zusterkapel.

Beeld van Maria. In augustus krijgt de heilige maagd speciale aandacht, net als in mei en oktober.

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP ACTION.NL

149

LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

NIEUWEMODE

2195

PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. sprayfl acon en microvezel poetsdoek

10 LITER 100 ML

2 PAARVAKANTIETIP

2 VOORUITZOEKEN

KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

078

AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

229

149

DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

60 liter57x39x35 cm

5.79

339

ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

069

DAMESSJAALdiverse varianten en prints

149

DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

069

MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

2.99

NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

2.79

GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

0.99

KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

0.69

349

SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

tandenborstelsmedium 3-pack

0.99

099

595

2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

995

MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

299

DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

069

SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

499

BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60°

159

TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml