đề tài thảo luận1

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  715
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of đề tài thảo luận1

LUONG THE VINH UNIVERSITY INTERNATIONAL ECONOMICS

TI THO LUN:

Phn bit hai loi hnh u t trc tip nc ngoi v u t gin tip nc ngoi. ngha ca s phn bit trong vic hoch nh chnh sch TMQT ca Vit Nam.

Thnh vin nhm: 1. Ng Th Thu Phng_TCNH 2. V Th Thu_ TCNH 3. Lm Th Thu Giang_ TCNH 4. Trn Th Huyn_ TCNH 5. Hong Th Hin_TCNH 6. Don Th Trang_TCNH 7. Trn Th Thy_TCNH 8. Nguyn Th Nhung_TCNH Nhm 5 Ging vin hng dn: ThS _ Trn Huyn Trang

I. LI M U

1.1L Do Chn Ti 1.2Mc ch Nghin Cu 1.3i Tng ,Phm Vi 1.4Phng Php Nghin Cu

LI M U trn th gii ,ngun vn u t ra nc ngoi ngy cng gi vai tr quan trng i vi s pht trin ca mi quc gia.ngun vn ny bao gm u t trc tip (FDI) v u t gin tip(FPT). Trong khi ngun vn FDI c vai tr trc tip thc y sn sut , th FPI li c tc ng kch thch th trng ti chnh pht trin theo hng nng cao hiu qu hot ng , m rng quy m v tnh minh bch, to i kin cho doanh nghip trong nc d dng tip cn vi ngun vn mi; nng cao vai tr qun l nh nc v cht lng doanh nghip , c tc ng mnh m cc mi quan h kinh t S hnh thnh v pht trin u t Quc t c gii thch bi nhiu Cng Trnh nghin cu ca nhiu tc gii khc nhau ,trong cn phi k n l thuyt li ch cn bin ,l thuyt v chu k sng Quc t ca sn phm ,l thuyt Quyn lc th trng ,l thuyt chit chung..........Mi l thuyt u c thnh cng v hn ch nht nh.Nhng cc l thuyt ny u tp trung l gii cho nhng ng c thc s ca u t quc t 1.1.1 Chnh lch v nng sut cn bin ca vn gia cc nc Helpman v Sibert, Richard S. Eckaus cho rng c s khc nhau v nng sut cn bin (s c thm trong tng s u ra m mt nh sn xut c c do dng thm mt n v ca yu t sn xut) ca vn gia cc nc. Mt nc tha vn thng c nng sut cn bin thp hn. Cn mt nc thiu vn thng c nng sut cn bin cao hn. Tnh trng ny s dn n s di chuyn dng vn t ni d tha sang ni khan him nhm ti a ha li nhun. 1.1.2 Chu k sn phm Akamatsu Kaname (1962) cho rng sn phm mi u c pht minh v sn xut nc u t, sau mi c xut khu ra th trng nc ngoi. Ti nc nhp khu, u im ca sn phm mi lm nhu cu trn th trng ni a tng ln, nn nc nhp khu chuyn sang sn xut thay th sn phm nhp khu

ny bng cch ch yu da vo vn, k tht ca nc ngoi. Khi nhu cu th trng ca sn phm mi trn th trng trong nc bo ha, nhu cu xut khu li xut hin. Hin tung ny din ra theo chu k v do dn n s hnh thnh FDI. Raymond Vernon (1966) li cho rng khi sn xut mt phm t ti giai on chun ha trong chu k pht trin ca mnh cng l lc th trng sn phm ny c rt nhiu nh cung cp. giai on ny, sn phm t c ci tin, nn cnh tranh gia cc nh cung cp dn ti quyt nh gim gi v do dn ti quyt nh ct gim chi ph sn xut. y l l do cc nh cung cp chuyn sn xut sn phm sang nhng nc cho php chi ph sn xut thp hn. 1.1.3 Li th c bit ca cc cng ty a quc gia Stephen H. Hymes (1960, cng b nm 1976), John H. Dunning (1981), Rugman A. A. (1987) v mt s ngi khc cho rng cc cng ty a quc gia c nhng li th c th (chng hn nng lc c bn) cho php cng ty vt qua nhng tr ngi v chi ph nc ngoi nn h sn sng u t trc tip ra nc ngoi. Khi chn a im u t, nhng cng ty a quc gia s chn ni no c cc iu kin (lao ng, t ai,chnh tr) cho php h pht huy cc li th c th ni trn. Nhng cng ty a quc gia thng c li th ln v vn v cng ngh u t ra cc nc sn c ngun nguyn liu, gi nhn cng r v thng l th trng tiu th tim nng...ta d dng nhn ra li ch ca vic ny! 1.1.4 Tip cn th trng v gim xung t thng mi u t trc tip ra nc ngoi l mt bin php trnh xung t thng mi song phng. V d, Nht Bn hay b M v cc nc Ty u phn nn do Nht Bn c thng d thng mi cn cc nc kia b thm ht thng mi trong quan h song phng. i ph, Nht Bn tng cng u t trc tip vo cc th trng . H sn xut v bn t, my tnh ngay ti M v chu u, gim xut khu cc sn phm ny t Nht Bn sang. H cn u t trc tip vo cc nc th ba, v t xut khu sang th trng Bc M v chu u.

1.1.5 Khai thc chuyn gia v cng ngh Khng phi FDI ch i theo hng t nc pht trin hn sang nc km pht trin hn. Chiu ngc li thm ch cn mnh m hn na. Nht Bn l nc tch cc u t trc tip vo M khai thc i ng chuyn gia M. V d, cc cng ty t ca Nht Bn m cc b phn thit k xe M s dng cc chuyn gia ngi M. Cc cng ty my tnh ca Nht Bn cng vy. Khng ch Nht Bn u t vo M, cc nc cng nghip pht trin khc cng c chnh sch tng t. Trung Quc gn y y mnh u t trc tip ra nc ngoi, trong c u t vo M. Vic cng ty a quc gia quc tch Trung Quc l Lenovo mua b phn sn xut my tnh xch tay ca cng ty a quc gia mang quc tch M l IBM c xem l mt chin lc Lenovo tip cn cng ngh sn xut my tnh u vit ca IBM. Hay vic TCL (Trung Quc) trong sp nhp vi Thompson (Php) thnh TCL-Thompson Electroincs, vic National Offshore Oil Corporation (Trung Quc) trong ngnh khai thc du la mua li Unocal (M) cng vi chin lc nh vy. 1.1.6 Tip cn ngun ti nguyn thin nhin c ngun nguyn liu th, nhiu cng ty a quc gia tm cch u t vo nhng nc c ngun ti nguyn phong ph. Ln sng u t trc tip ra nc ngoi ln u tin ca Nht Bn vo thp nin 1950 l v mc ch ny. FDI ca Trung Quc hin nay cng c mc ch tng t.

Cn c vo mc tham gia vo qun l d n ca ch u t ,u t quc t c chia lm hai loi hnh :u T Trc Tip V Gin Tip Noc Ngoi .Vn dng trong thc t hai loi hnh u t ny c nhng c im hnh thc ,nhng u th v bt li khc nhau i vi c bn tip nhn v bn ch u t * u t quc t c tc ng hai mt i vi nc nhn u t: Mt mt, n lm tng thm ngun vn, pht trin cng ngh, nng cao trnh qun l tin tin, to vic lm, khai thc ti nguyn, chuyn i c cu kinh t Mt khc, i vi nc km pht trin, n lm tng s phn ho gia cc giai tng trong x hi, gia cc vng lnh th, lm cn kit ti nguyn, gy nhim mi trng, tng tnh l thuc vo bn ngoi... 4.1. Hp tc khoa hc k thut Hp tc khoa hc k thut c thc hin di nhiu hnh thc nh trao i nhng ti liu k thut v thit k; mua bn giy php; trao i kinh nghim; chuyn giao cng ngh; phi hp nghin cu khoa hc cng ngh; hp tc o to, bi dng cn b Tc dng: i vi nhng nc lc hu v k thut vic tham gia hp tc khoa hc k thut vi nc ngoi l iu kin quan trng rt ngn khong cch lc hu vi cc nc tin tin. 4.2. Tn dng quc t y l quan h tn dng gia nh nc, cc t chc kinh t - x hi, cc c nhn trong nc vi cc chnh ph, cc t chc (k c t chc phi chnh ph) v c nhn nc ngoi, trong vi cc t chc ngn hng th gii v ngn hng khu vc l ch yu. Tn dng quc t c thc hin di nhiu hnh thc nh: vay n bng tin, vng, hng ho hoc c th qua hnh thc u t trc tip. 4.3 Cc hnh thc dch v thu ngoi t a. Du lch quc t

Du lch l nhu cu khch quan, vn c ca con ngi. Khi kinh t cng pht trin th nhu cu du lch - nht l du lch quc t cng tng. Ngnh kinh t du lch l mt ngnh kinh doanh tng hp bao gm cc hot ng t chc, hng dn du lch, sn xut, trao i hng ha, dch v nhm p ng cc nhu cu i li, n ung ngh ngi, tham quan, gii tr... ca du khch. b. Vn ti quc t S ra i v pht trin ca vn ti quc t gn lin vi s phn cng lao ng x hi v quan h bun bn gia cc nc vi nhau. S pht trin ca vn ti quc t c tc dng lm tng ngun thu ngoi t thng qua vn ti v tit kim chi ngoi t do phi thu vn chuyn khi nhp khu hng ha. c. Xut khu lao ng ra nc ngoi v ti ch Tc dng : Gii quyt cng n vic lm v tng thu ngoi t. 5Cc gii php ch yu nhm m rng, nng cao hiu qu kinh t i ngoi Bo m n nh mi trng chnh tr, kinh t - x hi Mi trng chnh tr, kinh t - x hi l nhn t c bn, c tnh quyt nh i vi hot ng kinh t i ngoi, c bit l vic thu ht vn u t nc ngoi. C chnh sch thch hp i vi tng hnh thc kinh t i ngoi y l gii php quan trng nhm pht trin a dng, hiu qu kinh t i ngoi. Mt mt cn m rng cc hnh thc kinh t i ngoi; mt khc, phi s dng linh hot ph hp vi iu kin c th. c bit phi s dng chnh sch thch hp vi tng hnh thc kinh t i ngoi Xy dng v pht trin h thng kt cu h tng kinh t - x hi Kt cu h tng kinh t - x hi c vai tr ht sc quan trng i vi pht trin kinh t ni chung, kinh t i ngoi ni ring. Trong c bit ch kt cu h tng kinh t - k thut, trc ht l h thng thng tin lin lc, giao thng vn ti Tng cng vai tr qun l ca Nh nc i vi kinh t i ngoi Tng cng vai tr qun l ca nh nc mi m bo mc tiu, phng hng v gi vng c nhng nguyn tc c bn trong kinh t i ngoi, khc phc tnh trng cnh tranh thiu lnh mnh, em li hiu qu cao. .

Xy dng i tc v tm kim i tc trong quan h kinh t i ngoi Do hnh thc kinh t i ngoi a dng nn i tc cng a dng. V vy, xy dng i tc v tm kim i tc trong quan h kinh t i ngoi l quan trng v cn x l linh hot. i vi vic xy dng i tc, cn tng bc xy dng i tc mnh v vn, cng ngh, c nng lc qun l Trong nn kinh t th trng, doanh nghip l ch th ch yu hot ng kinh t i ngoi nn cn phi xc tin xy dng mt s doanh nghip nh nc thnh tp on xuyn quc gia. Cc tp on ny s l u tu trong m rng quan h kinh t i ngoi v thng qua li cun cc doanh nghip khc.

T chc Thng mi Th gii a ra nh ngha nh sau v FDI: u t trc tip nc ngoi (FDI) xy ra khi mt nh u t t mt nc (nc ch u t) c c mt ti sn mt nc khc (nc thu ht u t) cng vi quyn qun l ti sn . Phng din qun l l th phn bit FDI vi cc cng c ti chnh khc. Trong phn ln trng hp, c nh u t ln ti sn m ngi qun l nc ngoi l cc c s kinh doanh. Trong nhng trng hp , nh u t thng hay oc gi l "cng ty m" v cc ti sn c gi l "cng ty con" hay "chi nhnh cng ty".

Mc lc:

II. PHN BIT 2 LOI HNH U T QUC T So Snh S Ging Nhau V khc Nhau Gia 2 loi Hnh u T

Ging Nhau

Khc Nhau

Khi nim Ngun vn c im Cc hnh thc u t Tnh cht Li th v bt li

III. ngha i vi vic hoch nh chnh sch TMQT Vit Nam

2.1 PHN BIT 2 LOI HNH TQT

KHI NIM u t trc tip nc ngoi (FDI) Khi nim: u t trc tip nc ngoi(FDI)l hot ng u t nhm t li ch lu di ca nh u t ti mt doanh nghip nc khc vi nc ca nh u t,trong nh t u t phi c vai tr c ngha quyt nh tronh qun l doanh nghip. Cc hnh thc u t quc t trc tip : Hp tc kinh doanh trn c s hp ng; X nghip lin doanh do hai bn cng gp vn theo t l nht nh v hnh thnh x nghip mi; Doanh nghip 100% vn nc ngoi; Hp ng xy dng kinh doanh - chuyn giao; Thng qua cc hnh thc ny m cc khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao c hnh thnh v pht trin. . Cc hnh thc FDI 3.1. Phn theo bn cht u t u t phng tin hot ng: u t phng tin hot ng l hnh thc FDI trong cng ty m u t mua sm v thit lp cc phng tin kinh doanh mi nc nhn u t. Hnh thc ny lm tng khi lng u t vo. Mua li v sp nhp: Mua li v sp nhp l hnh thc FDI trong hai hay nhiu doanh nghip c vn FDI ang hot ng sp nhp vo nhau hoc mt doanh nghip

ny (c th ang hot ng nc nhn u t hay nc ngoi) mua li mt doanh nghip c vn FDI nc nhn u t. Hnh thc ny khng nht thit dn ti tng khi lng u t vo. 3.2. Phn theo tnh cht dng vn Vn chng khon: Nh u t nc ngoi c th mua c phn hoc tri phiu doanh nghip do mt cng ty trong nc pht hnh