De Faam week32

of 24 /24
www.de-faam.nl Woensdag 5 augustus 2015 VRIJDAG 7 AUGUSTUS BOULEVARD VLISSINGEN 19.00 - 1.00 uur MET OM 0.30 UUR GROOTS VUURWERK! MIDZOMER- NACHTMARKT Achter de Houttuinen 30 T 0118 644969 www.kloveniersdoelen.nl Aanbieding deze week Frisse salade van gerookte kip met frambozenvinaigrette € 9,50 Kom lekker lunchen op ons tuinterras Een nieuw plafond in één dag! Plameco Plafonds Van Gilst v.o.f. Tel: 0113-270000 www.plameco.nl Bezoek onze showroom: Wo - Vrij : 9.00 - 17.00 uur JE VAKANTIE VIEREN @HOME Steeds meer Zeeuwen ontdekken hun eigen huis als vakantiebestemming. 2 » NIEUWTJES EN FILMPJES Op de hoogte blijven van leuke nieuwtjes en filmpjes? Like onze Facebookpagina! www.facebook.com/ defaamwalcheren Zie ze vliegen op Midden-Zeeland door Gerard van der Hoeven ARNEMUIDEN - Vanaf 2008 werd een eerste open dag gehouden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een groots evenement, onder de naam Zeeuwse Luchtvaartda- gen. In 2011 stonden die in het teken van honderd jaar luchtvaart in Zeeland en kwamen er zo’n 10.000 be- zoekers op af. Dit in nauwe samenwerking met Zeeland Airport BV en vrijwel alle op het vliegveld gevestigde bedrijven, stichtingen en verenigingen. Wings to Vic- tory is een stichting die als doel heeft het blijven her- inneren van de vele omge- komen vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog, en doet dit in de ruimste zin van het woord. Onderzoek, bewaren en herdenken zijn sleutelwoorden van de stichting. In een museum, gevestigd op vliegveld Mid- den Zeeland, bevindt zich de grootste collectie lucht- oorlog-gerelateerde voor- werpen van Zeeland. Maar Wings to Victory doet meer. Sopwith Camel Momenteel wordt hard ge- werkt door vrijwilligers aan een replica van een Sopwith Camel, een Brits jachtvlieg- tuig uit 1916 uit de Tweede Wereldoorlog dat in 2016 vliegklaar moet zijn. Joop van Weele, coördinator van het evenement: “Wij doen met vrijwilligers veel on- derzoek naar, en het in kaart brengen van de luchtstrijd boven Zuidwest Nederland. We leggen contacten met veteranen en nabestaanden, organiseren herdenkingen, en houden ons bezig met alles en nog wat betreft het oorlogsverleden in de lucht- vaart vanaf de Tweede We- reldoorlog. Dat brengen we jaarlijks via dit evenement ook naar buiten, naar het publiek. Want er is inmid- dels zoveel op dit gebied verzameld dat we het ook graag laten zien. Dat kon door participatie van bedrij- ven en medewerking van verschillende instellingen. Daardoor is een programma samengesteld voor een dagje uit voor jong en oud.” Het programma bestaat uit het bezichtigen van soms in ere herstelde vliegtuigen, de- monstraties, informatie over vliegtuigbouw opleidingen, maar ook vermaak voor jong en oud met een braderie, kraampjes met speelgoed spelletjes en natuurlijk een hapje en een drankje. Ook kunnen mensen zich aan- melden voor verschillende rondvluchten. Lees verder op pagina 7 ER WORDT VOLOP GEVLOGEN EN ER IS DE MOGELIJKHEID OM ZELF MEE TE VLIEGEN Een unieke mix van alles wat in Zeeland is te vinden op het gebied van luchtvaart met de nadruk op de luchtoorlog boven Zuidwest Nederland. De Stichting Wings to Victory biedt een kijkje achter de schermen op 7 en 8 augustus tijdens de Zeeuwse Luchtvaart- dagen op vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden. Zeeuwse vliegdagen De stichting Wings to Victory is in 2008 begnnen met een open dag, dus dit jaar beleeft het evenement alweer zijn vijfde editie. Het programma van de Zeeuwse Luchtvaartdagen wordt elk jaar uitgebreider. Foto: Wings to Victory KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Zanddagen in Zoutelande ZOUTELANDE - De Zandda- gen in Zoutelande begin- nen dit jaar op woensdag 12 augustus om 17.00 uur met schatgraven voor de klein- tjes gevolgd door touwtrek- ken voor heren en kinderen vanaf 19.45 uur. Op donder- dag om 12.00 uur start het beach volleybal toernooi. De donderdag wordt afge- sloten met touwtrekken voor dames, vanaf 19.45 uur. Het toernooi krijgt een vervolg op vrijdag om 12.00 uur. De vrijdagavond wordt muzi- kaal afgesloten door Monday After. Op zaterdag is er van 15.00 tot 17.30 uur een toer- nooi voor 8- tot 12-jarigen. Noordzeekust afvalvrij maken VLISSINGEN - Na een warme zomerdag ligt het strand be- zaaid met afval, van peuken en drinkflessen tot snoep- papiertjes en plastic boter- hamzakjes. Maar het is niet alleen afval van strandbe- zoekers dat in het zand ach- terblijft, ook de scheepvaart laat haar sporen achter op het strand. Touwen, netten en kleine stukjes plastic vor- men de grootste hoeveelheid afval. Daarnaast zijn ballon- nen met sierlinten een grote vervuiler; uit berekeningen blijkt dat er over de gehele Noordzeekust ruim 50.000 ballonnen verspreid liggen. Als deze afvalitems niet worden opgeruimd en in zee terechtkomen, vormen ze een gevaar voor het le- ven in zee. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan een miljoen zeedieren als gevolg van de ‘plastic soep’. Tijdens de Boskalis Beach Clea- nup Tour van Stichting De Noordzee steken honderden vrijwilligers de handen uit de mouwen. In 27 etappes maken zij de hele Noord- zeekust afvalvrij. Zaterdag 1 augustus was de aftrap van deze actie en zondag 2 augustus werd het stuk van Vlissingen naar Westkapelle onder handen genomen. Vo- rig jaar is er tijdens de Tour samen met 1.479 vrijwilli- gers ruim 20.000 kilo afval van de Nederlandse stran- den gehaald. Deelnemende vrijwilligers ruimen het af- val niet alleen op, ze tellen het ook met behulp van de Strandscanner App. Dankzij informatie over de hoeveel- heid en herkomst van het af- val is Stichting De Noordzee in staat op zoek te gaan naar effectieve oplossingen voor het meest gevonden afval. www.beachcleanuptour.nl Deelnemende vrijwilligers ruimen het afval niet alleen op, ze tellen het ook met behulp van de Strandscanner App. Foto: PR

Embed Size (px)

description

De Faam

Transcript of De Faam week32

 • www.de-faam.nlWoensdag 5 augustus 2015

  VRIJDAG 7 AUGUSTUS

  BOULEVARD VLISSINGEN 19.00 - 1.00 uurMET OM 0.30 UUR GROOTS VUURWERK!

  MIDZOMER-NACHTMARKT

  Achter de Houttuinen 30 T 0118 644969www.kloveniersdoelen.nl

  Aanbieding deze week

  Frisse salade vangerookte kip met

  frambozenvinaigrette 9,50

  Kom lekker lunchenop ons tuinterras

  Een nieuw plafond in n dag!

  Plameco Plafonds Van Gilst v.o.f.Tel: 0113-270000www.plameco.nl

  Bezoek onze showroom: Wo - Vrij : 9.00 - 17.00 uur

  je Vakantie Vieren @homeSteeds meer Zeeuwen ontdekken hun eigen huis als vakantiebestemming.

  2

  nieuwtjes en filmpjesOp de hoogte blijven van leuke nieuwtjes en filmpjes? Like onze Facebookpagina!

  www.facebook.com/ defaamwalcheren

  Zie ze vliegen op Midden-Zeeland

  door Gerard van der Hoeven arnemuiden - Vanaf 2008 werd een eerste open dag gehouden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een groots evenement, onder de naam Zeeuwse Luchtvaartda-gen. In 2011 stonden die in het teken van honderd jaar luchtvaart in Zeeland en kwamen er zon 10.000 be-

  zoekers op af. Dit in nauwe samenwerking met Zeeland Airport BV en vrijwel alle op het vliegveld gevestigde bedrijven, stichtingen en verenigingen. Wings to Vic-tory is een stichting die als doel heeft het blijven her-inneren van de vele omge-komen vliegeniers uit de

  Tweede Wereldoorlog, en doet dit in de ruimste zin van het woord. Onderzoek, bewaren en herdenken zijn sleutelwoorden van de stichting. In een museum, gevestigd op vliegveld Mid-den Zeeland, bevindt zich de grootste collectie lucht-oorlog-gerelateerde voor-werpen van Zeeland. Maar Wings to Victory doet meer.

  Sopwith CamelMomenteel wordt hard ge-werkt door vrijwilligers aan een replica van een Sopwith Camel, een Brits jachtvlieg-tuig uit 1916 uit de Tweede Wereldoorlog dat in 2016 vliegklaar moet zijn. Joop van Weele, cordinator van het evenement: Wij doen met vrijwilligers veel on-derzoek naar, en het in kaart brengen van de luchtstrijd boven Zuidwest Nederland. We leggen contacten met veteranen en nabestaanden,

  organiseren herdenkingen, en houden ons bezig met alles en nog wat betreft het oorlogsverleden in de lucht-vaart vanaf de Tweede We-reldoorlog. Dat brengen we jaarlijks via dit evenement ook naar buiten, naar het

  publiek. Want er is inmid-dels zoveel op dit gebied verzameld dat we het ook graag laten zien. Dat kon door participatie van bedrij-ven en medewerking van verschillende instellingen. Daardoor is een programma

  samengesteld voor een dagje uit voor jong en oud. Het programma bestaat uit het bezichtigen van soms in ere herstelde vliegtuigen, de-monstraties, informatie over vliegtuigbouw opleidingen, maar ook vermaak voor jong

  en oud met een braderie, kraampjes met speelgoed spelletjes en natuurlijk een hapje en een drankje. Ook kunnen mensen zich aan-melden voor verschillende rondvluchten. Lees verder op pagina 7

  Er wordt volop gEvlogEn En Er is dE mogElijkhEid om zElf mEE tE vliEgEn

  Een unieke mix van alles wat in Zeeland is te vinden op het gebied van luchtvaart met de nadruk op de luchtoorlog boven Zuidwest Nederland. De Stichting Wings to Victory biedt een kijkje achter de schermen op 7 en 8 augustus tijdens de Zeeuwse Luchtvaart-dagen op vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden.

  Zeeuwse vliegdagen

  De stichting Wings to Victory is in 2008 begnnen met een open dag, dus dit jaar beleeft het evenement alweer zijn vijfde editie. Het programma van de Zeeuwse Luchtvaartdagen wordt elk jaar uitgebreider. Foto: Wings to Victory

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Zanddagen in ZoutelandeZOUTELANDE - De Zandda-gen in Zoutelande begin-nen dit jaar op woensdag 12 augustus om 17.00 uur met schatgraven voor de klein-tjes gevolgd door touwtrek-ken voor heren en kinderen vanaf 19.45 uur. Op donder-dag om 12.00 uur start het beach volleybal toernooi.

  De donderdag wordt afge-sloten met touwtrekken voor dames, vanaf 19.45 uur. Het toernooi krijgt een vervolg op vrijdag om 12.00 uur. De vrijdagavond wordt muzi-kaal afgesloten door Monday After. Op zaterdag is er van 15.00 tot 17.30 uur een toer-nooi voor 8- tot 12-jarigen.

  Noordzeekust afvalvrij makenvlissiNgeN - Na een warme zomerdag ligt het strand be-zaaid met afval, van peuken en drinkflessen tot snoep-papiertjes en plastic boter-hamzakjes. Maar het is niet alleen afval van strandbe-zoekers dat in het zand ach-terblijft, ook de scheepvaart laat haar sporen achter op het strand. Touwen, netten en kleine stukjes plastic vor-men de grootste hoeveelheid afval. Daarnaast zijn ballon-nen met sierlinten een grote vervuiler; uit berekeningen blijkt dat er over de gehele Noordzeekust ruim 50.000 ballonnen verspreid liggen. Als deze afvalitems niet worden opgeruimd en in zee terechtkomen, vormen ze een gevaar voor het le-ven in zee. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan een miljoen zeedieren als gevolg van de plastic soep. Tijdens de Boskalis Beach Clea-nup Tour van Stichting De Noordzee steken honderden vrijwilligers de handen uit

  de mouwen. In 27 etappes maken zij de hele Noord-zeekust afvalvrij. Zaterdag 1 augustus was de aftrap van deze actie en zondag 2 augustus werd het stuk van Vlissingen naar Westkapelle onder handen genomen. Vo-rig jaar is er tijdens de Tour samen met 1.479 vrijwilli-gers ruim 20.000 kilo afval van de Nederlandse stran-

  den gehaald. Deelnemende vrijwilligers ruimen het af-val niet alleen op, ze tellen het ook met behulp van de Strandscanner App. Dankzij informatie over de hoeveel-heid en herkomst van het af-val is Stichting De Noordzee in staat op zoek te gaan naar effectieve oplossingen voor het meest gevonden afval. www.beachcleanuptour.nl

  Deelnemende vrijwilligers ruimen het afval niet alleen op, ze tellen het ook met behulp van de Strandscanner App. Foto: PR

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 2

  I=N96)$'837

  * QAA< $A8!'

  * QAA< $A8!'

  RC8'O !(D&+#@ :L:8''??'8 -!>)=N: [email protected]

  ;1/1 ,"%+I;.D0H([email protected]+"C(B!%D%*@@/B&MB%@@MB5.5

  G %&PED

  SBC+)@ E)>>B'

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 3

  Dennis heeft een verhaal.Luister jij?

  Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt. Kijk op www.sensoor.nl/ vrijwilligerswerk

  Test je luisterend oor op www.luistereniseenbelevenis.nl

  Tel: 0118 616012

  Bij verlies van uw dierbare kunt u rekenen op iemand die met

  aandacht en toewijding zorg draagt voor een respectvolle begrafenis.

  Hugo de Grootlaan 53 - 4334 AT Middelburg - www.begrafenisverzorging-poppe.nl

  EXPOSITIEWESTKAPELLE

  De schilder Simon Koole zal ook dit jaar werk tonenover oud Westkapelle en tevens een selectie uit de serieover Reimond Kimpe . Er is veel nieuwwerk te zien, wat inde afgelopen tijd is gemaakt, waaronder ook hedendaagswerk.De locatie is Westkapelle Herrijst aan de Markt 79 teWestkapelle.De expositie is van dinsdag 11 t/m zondag 16 augustus.Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.

  VLISSINGEN - Het hele jaar verzorgt Kinderopvang Wal-cheren (KOW) buiten school-tijd de opvang van kinderen op de buitenschoolse opvang (BSO). Ook in de vakanties zijn de BSOs geopend. Er is dan extra tijd en ruimte om leuke dingen te doen met de kinderen. De activiteiten zijn ingedeeld naar de BSOup ankers; Kunst & Cultuur, Na-tuur, Techniek en Sport & Spel. Zo is er voor alle kinde-ren iets wat aansluit bij hun interesses en behoeften.Het overkoepelende thema deze zomer is Dromen. Iede-re locatie maakt een droom-boom. De eerste week van de

  zomervakantie hebben de locaties een bezoek gekregen van de Slaapwandelaar en de Dromenvanger. Zij gaven ieder kind een wensflesje om in de droomboom te hangen. De laatste week zal de dro-menvanger de locaties nog eens bezoeken en zullen er flesjes met wensen en dro-men geopend worden en zal hierover gesproken worden.Met het anker Kunst & Cul-tuur gaan de kinderen aan de slag met het koken van een droommenu en het bakken van zoete lekkernijen zonder suiker. Een workshop verha-len met muziek biedt de kin-deren de mogelijkheid om

  hun dromen in muziek te ver-werken. Bij het anker Natuur gaan de kinderen speuren in de natuur met de boswach-ter. Met het anker Techniek wordt de wereld van jonge, nieuwsgierige onderzoekers verrijkt met bijvoorbeeld een workshop film maken en het Fablab. Het anker Sport & Spel bevat deze keer diverse workshops, zoals kickbok-sen, judo en tuimelen en Zumba. Kinderen die niet op een BSO van Kinderopvang Walcheren zitten kunnen zich vooraf inschrijven voor BSO. Voor meer informatie: kinderopvangwalcheren.nl of 0118-614532.

  Kinderen dromen en spelen op de buitenschoolse opvang

  Kofferbakverkoop en vrijmarktKOUDEKERKE - De vakanties zijn weer aangebroken, tijd om de kasten eens op te ruimen. Wat doe je met al dat speelgoed of hebbedin-getjes? Verkopen op de kof-ferbakverkoop & vrijmarkt in Koudekerke natuurlijk. Voor Koudekerke is het in-middels een jaarlijks eve-

  nement; ringrijden, koffer-bakverkoop en vrijmarkt. Het is ieder jaar weer een geslaagde mix. De koffer-bakverkoop en vrijmarkt is dit jaar op zaterdag 8 augus-tus vanaf 9.00 uur. Van an-tiek tot curiosa, speelgoed tot zelfgemaakte artikelen, boeken tot verzamelingen,

  het is er allemaal in Koude-kerke rondom de Micheal-skerk. Kofferbakverkopers kunnen zich melden via [email protected] of 0118-556255. Deelnemers aan de vrijmarkt mogen op het grasveld rondom de kerk gaan zitten. Deelname is gratis!

  VLISSINGEN - Zij gaan dus niet met n of andere chi-que cruise mee of naar een tropische bestemming, maar naar Rundumhausen, Pension Hintergarten of [email protected] Kortom ze blij-ven lekker thuis. Waarom ook niet? Al die toeristen die Zeeland in de zomermaanden bevol-ken zijn honderden euros per week kwijt om van zon, zee, zand en zilte zalighe-den te genieten, terwijl wij

  hier wnen. Heerlijk tot rust komen in de eigen stoel; een avontuurlijk plons in het opblaaszwembad in de achtertuin maar vooral: geen zwartezaterdag-file met jengelende kinderen op de achterbank en geen stress vanwege een Grieks bankroet of terroristische aanslag in Turkije. Steeds meer Zeeuwen ontdekken hun eigen huis als vakan-tiebestemming om daar het ultieme vakantiegevoel na te streven.

  ZomerbusAl het verrassends dat Zee-land te bieden heeft kan goed worden ontdekt met de

  zomerbus. Het ultieme va-kantievervoer rijdt tot eind augustus in vier verschil-lende routes over Zuid-Be-veland. Ook op Noord-Beve-land is er een zomerbus: De Noord-Bevelandexpress. Bij aanschaf van een Zeeland-pas (4 euro per persoon en ook in de bus verkrijgbaar) is de rit gratis.

  InformatieBij een van de haltes van route vier stappen mevrouw Vermerris, een paar vrien-dinnen, haar dochter en kleinzoon in. Zij vieren hun vakantie allemaal thuis en maken van de zomerbus gebruik om naar Berken-hofs Tropical Zoo te gaan. Onderweg krijgen zij in het Nederlands en in het Duits informatie voorgeschoteld over de omgeving en alle at-tracties waar de bus langs rijdt. Een van de haltes is bij camping Scheldeoord, waar veel Zeeuwen met hun tent of caravan staan.

  Vakantie dichtbij huisEigenaar Robbert Northolt vertelt dat er vooral in het voor- en naseizoen veel Zeeuwen op zijn camping verblijven. Ook tijdens de zomervakantie staat er altijd wel een groep Zeeuwen: Al zijn ze maar vijf minuten van huis, er heerst een heel andere sfeer en de kinderen

  kunnen lekker buiten spe-len. Het voordeel van een vakantie dichtbij huis is dat het sociale leven door kan gaan: de kinderen kunnen naar hun clubjes en de ou-ders naar een verjaardag. Er is hier altijd wel iemand die op de kinderen wil passen. Wat me opvalt is dat Zeeu-wen steeds trotser op hun provincie worden. Overal zie je Zeeuwse vlaggetjes aan de tenten en Zeeuwen spreken elkaar ook makke-lijk aan. De passagiers van de zomer-bus weten de camping even-eens te vinden. Terwijl de volwassenen de busrit on-derbreken voor een versna-pering in het caf, kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven in het indoor speel-tuintje. Aan de andere kant van de dijk ligt een strandje met horecagelegenheid en een prachtig uitzicht op de Westerschelde en de enorme containerschepen.

  De leukste attractieDe volgende halte die wordt

  Veel Zeeuwen blijven tijdens de zomervakantie thuis om tot rust te komen in de eigen stoel

  Veel Zeeuwen blijven tijdens de zomervakantie thuis. Niet alleen de boer, de horecaondernemer, de mantelzorger, de chronisch zieke of de bijstandsmoeder blijven zomers in hun thuishotel, maar er zijn ook mensen die helemaal niet op vakantie wllen.

  door Carrie Frederiks

  Op vakantie naar Rundumhausen

  Lekker op een grasveldje in je eigen wijk poffertejs eten. Rifka en Nykee genieten van een [email protected] Foto: Carrie Frederiks

  SteedS meer zeeuwen ontdekken hun eigen huiS alS vakantiebeStemming

  aangedaan is Berkenhofs Tropical Zoo, de leukste at-tractie van Zeeland: Aapjes kijken, dinos speuren, slan-gen vasthouden en heerlijk in het buitenspeelbos van de kabelbaan roetsjen of binnen spelen in het zand en water van de Zeeuwse jungle die maar liefst 1200 m2 groot is. Tip! Schone kleren en een handdoek meebrengen is een goed idee. Voordat ze op de laatste zo-merbus richting huis stapt vertelt mevrouw Vermerris dat ze een super dag hebben gehad: En ik ga de zomer-bus zeker promoten bij de Wemel. Daar woon ik. Dan maken we er met de bewo-ners een gezellig dagje uit van.

  Bramen plukkenChiel Jacobusse van Stich-ting Het Zeeuwse Land-schap heeft een deel van zijn vakantie thuis gevierd. Hij heeft een leuke tip voor de thuisblijvers: Bramen plukken in natuurgebied De Blikken bij Arnemuiden.

  Het is een stukje struinna-tuur dat bij de herverkave-ling gespaard is gebleven en het enige stukje Walcheren dat nog dat vooroorlogse heeft. Rondom de weilanden zijn allemaal hagen waarin

  bramen groeien. Het publiek mag daar gewoon rondlopen en bramen plukken. Als ze het vee dat daar rondloopt maar met rust laten. Het ge-bied ligt aan de Oranjepol-derseweg/Blikkenddijk.

  Leuke zomeractiviteitenEnkele sites voor leuke activiteiten, om te voorkomen dat de Staycation verandert in een Pension Hommeles:

  www.hetzeeuwselandschap.nl

  www.natuurmonumenten.nl

  www.npoosterschelde.nl

  www.vvvzeeland.nl

  Organiseer eens een Italiaanse of Franse dagOf je nu met kinderen bent, alleen of met zijn tween, Zeeland is veelzijdig dus er is voor iedereen wel wat wils. Weer of geen weer, met of zonder budget. Met de volgende tips hoeft niemand zich te vervelen.Een belangrijk onderdeel van de vakantie is de voorpret en een goed begin is het VVV. De medewerkers weten de leukste excursies, evenementen, musea en om-metjes. Zelf online zoeken op www.vvvzeeland.nl kan natuurlijk ook. Zeeland is een prachtige provincie waar geen buitenland tegenop kan. Zijn de huisgenoten het hier niet mee eens? Organiseer dan eens een Belgische, Italiaanse of Franse dag. Bonjour: ontbijt op bed met een stokbroodje, croissant en een glas jus dorange. Bu-onasera: pizza of macaroni en Chianti op het thuister-ras of Good Night op Clamping Paradise: een tent in de tuin of een eigen creatie op het balkon. Een paar lakens over de eettafel voldoen ook. Matras erin, buitenlands biertje erbij Prettige vakantie!

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 4

  Adres:Woonboulevard Poortvliet, Paasdijkweg 33, Poortvliettelefoon 0166 - 61 95 00, [email protected]

  Openingstijden:Dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur (s avonds op afspraak)Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

  opruimingWe maken ruimte voor de nieuwe collectie.

  Vele sterk afgeprijsde artikelen.We verwelkomen u graag in onze showroom om

  van deze voordelen te kunnen profiteren.

  tot wel 7O% kortingop showroommodellen

  opruimingopruimingopruiming LeoluxLeoluxLeoluxRolf BenzRolf BenzJoriJoriJoriMinottiBert PlantagieHlstaHlstaHlstaPoliformArcoMovaniLintelooPodeMontisMontis

  Tafel Cameleon2 zits FiaboFauteuil ScyllaBank AmoHoekbank NeoBank ChinookRelaxfauteuil StrikeRelaxfauteuil FeliniBank DominoHoekbank AdoreDressoir LilacWandcombinatie SpectrumWandcombinatie PurionWandcombinatie Wall SystemTafel Extenso 210/314x100cmHoekbank BroadwaySalontafel Aulia 80x80cmBank + 2 fauteuils SwitchBank AxelFauteuil Ella

  Een greep uit de collectie afgeprijsde showroommodellen:3525.-2595.-1465.-8708.-6814.-3763.-3996.-4054.-6315.-2888.-5218.-10.875.-14.446.-11.999.-3433.-5087.-1295.-6315.-3977.-1543.-

  1575.-1199.-995.-4354.-3399.-2295.-1998.-2495.-3155.-1995.-2995.-3295.-5775.-5999.-1995.-2395.-895.-3155.-2495.-995.-

  55%55%32%50%50%40%50%38%50%31%43%70%60%50%42%53%31%50%37%36%

  CameleonFiabo

  euil Scyllamo

  Neohinook

  collectie

  trikeelini

  3996.-4054.-6315.-2888.-5218.-

  1998.-2495.-3155.-1995.-2995.-

  50%38%50%31%43%

  3996.-4054.-6315.-2888.-

  Relaxfauteuil Strike

  Tafel Cameleon

  Relaxfauteuil Strike

  Een greep uit de collectie afgeprijsde showroommodellen: Een greep uit de collectie afgeprijsde showroommodellen: 3525.-2595.-1465.-8708.-6814.-3763.- 3996.-

  1575.-1199.-995.-4354.-3399.-2295.-1998.-

  55%55%32%50%50%40%50%

  3525.-2595.-1465.-8708.-6814.-3763.- 3996.-

  op alle reedsafgeprijsde

  showroommodellen

  25%extra korting!

  Meer dan 10.000m2 showroom!www.weytsinterieur.nl

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 5

  Broertjes zoeken een thuisVLISSINGEN - Dierenasiel Walcheren heeft een leuk setje in de aanbieding. Dit setje, Lekkertje en Knap-pertje, zijn broertjes die dol op elkaar zijn. Ze zijn altijd kopjes aan elkaar aan het geven en als ze elkaar tegen-komen krullen hun staarten om elkaar heen. Knappertje is degene die iets meer durft maar broer Lekkertje volgt direct. Ze zoeken een rustig huishouden zonder kleine kinderen want ze zijn een beetje verlegen.

  Interesse?De broertjes zijn op zoek naar een goed thuis, dus als er interesse is kunnen mensen binnen de ope-

  ningstijden kennis maken. Interesse? Neem contact op met Dierenasiel Walcheren aan de Maanweg 5 in Vlis-

  singen, 0118-613579.

  Kijk ook eens op www.dierenasielwalcheren.nl

  De broertjes Lekkertje en Knappertje. Foto: PR

  Tabletcursus voor seniorenMIddELBurG - Samen met Seniorweb geeft de Zeeuw-se Bibliotheek/SCOOP dit najaar weer twee tabletcur-sussen voor senioren: iPad voor beginners en Android voor beginners. De cursus-sen bestaan ieder uit negen bijeenkomsten van tween-half uur. De cursus Android start op 30 september. De daarop volgende cursusdata zijn 7, 21, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november en de eind-datum is 2 december van dit jaar. Er kan ingeschreven worden voor de ochtend-cursus van 9.30 tot 12.00 uur of voor de middagcur-sus van 13.30 tot 16.00 uur. De cursus iPad voor begin-ners start op 2 oktober. De daarop volgende cursusdata zijn: 9, 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 november en de einddatum is 27 november.

  Er kan ingeschreven wor-den voor de ochtendcursus van 9.30 tot 12.00 uur of voor de middagcursus van 13.30 tot 16.00 uur. De prijs van een cursus bedraagt 90 euro. Bibliotheekleden krij-gen een zogeheten Voordeel met je Biebpas-korting van 7,50 euro. Niet-leden krijgen een jaarabonnement voor de Bibliotheek in de vorm van een minikaart. De cursussen vinden plaats in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Neem voor meer informatie over deze tabletcursussen en aanmel-den contact op met Marleen Bimmel via 0118-654268 of stuur een mail naar: [email protected] Meer informatie is ook te vinden op de site:

  www.agendaz.nl

  Vuilnisemmer-blues

  Het leven van een wethouder Beheer Leefomgeving wordt, behoudens een flits-opening (en sluiting) van een glijbaan (een Dikkertje Dap moment), vrijwel volledig beheerst door ondergrondse zaken. Agendas worden volgepland met rioolbuizen, vijverbodems en ondergrondse afvalcontainers. De laatste zijn een feno-meen op zich, in staat om hoogoplopende emoties op te roepen. De ondergrondse afvalcontainer is de gevolueerde vuilnis-emmer Herinnert u zich hem nog? Die blinkende ijzeren jongen die werd opgevolgd door de zak en vervolgens door de kliko met het formaat van een kleine Kip-caravan? (welvaart is af te lezen aan de hoeveelheid afval die men weggooit). En dan nu dus de ondergrondse afvalcontainer. Prachtige uitvinding, maar niet voor mjn deur is de algemene reactie. Maakt -ie herrie (als de vuilnisbak)? Nee.

  De deur van de stortkoker heeft rubberbum-pers. Wordt -ie opengekrabt (als de zak)? Nee. De stortkoker en bodemplaat zijn van metaal. Stinkt -ie (als de kliko)? Nee. De stortkoker heeft een luchtsluis. Wat dan wel? Men is bang dat anderen hun afval naast de stortkoker plaatsen wanneer de container vol is. Dus Niet de stortkoker zlf, maar het gedrag van anderen is het probleem! Nu bent u voor die ander die an-der en doet het niet! Dus het probleem is opgelost. Spreek elkaar aan op asociaal ge-drag - want dat is het - en bel de reinigings-dienst wanneer u merkt dat de container vol raakt vr zijn reguliere leeghaalmoment. Dan komt de dienst de container legen. En wanneer we ons afval scheiden - bin-nenkort kunt u naast uw glas, papier, groen, kleding en plastic/kunststof ook drinkkar-tons apart aanbieden - duurt het veel langer voordat -ie vol is.

  wEthoudEr dIck VErBooM

  KORT NIEUWS

  Speelstad Vlissingen VLISSINGEN - Het thema van de kindervakantie-week Speelstad sluit dit jaar aan bij het 700 jarige bestaan van de stad. In 1315 verjoegen de inwo-ners van Vlissingen de Spaanse overheerser en begonnen van het dorp een echte stad te maken. Nu, 700 jaar later, herhaalt de geschiedenis zich als de kinderen van Vlissin-gen van hun terrein, het Arodaveld bij het Basken-burgplein, een echte ha-venstad maken. Speelstad is van 10 tot en met 15 augustus, dagelijks vanaf 9.00 uur. De voorverkoop van weekkaarten start vrijdag 7 augustus om 13.00 op het Arodaveld.

  www.speelstad-vlissigen.nl

  workshop van spetter tot aquarel VrouwENpoLdEr - Kun-stenaar Ida Groeneveld-Nauta geeft op 5, 12, 19 en 26 augustus van 13.00 tot 17.00 uur een workshop Van Spetter tot Aquarel op een mooie landelijke plek bij Hoeve Christina in Vrouwenpolder of bij Goedt, voormalige imke-rij, in Poppendamme. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website:

  www.idanauta.nl

  Burgemeester opent een pop-up galerie VLISSINGEN - Burgemees-ter Letty Demmers opent dinsdag 11 augustus om 16.00 uur de pop-up ga-lerie aan de Oude Markt 35 in Vlissingen. In deze galerie zijn schilderijen en beelden te zien van leden van vrijetijds kun-stenaarsvereniging Het Zeeuws Palet. De leden hebben ook aan een geza-melijk doek gewerkt, met daarop authentieke plek-jes in Vlissingen. Dit schil-derij wordt per opbod ver-kocht. Met de opbrengst hoopt de vereniging nog meer unieke popup ex-posities te organiseren. De galerie is geopend van 10 tot 31 augustus tussen 11.00 en 17.00 uur.

  www.hetzeeuwspalet.nl

  Zwemmen langs de kust van walcherendoMBurG - De stichting Zwemmen langs Walche-ren (ZLW) houdt woensdag 5 augustus de zwemtocht Domburg Oostkapelle. De afstand is 3,8 kilome-ter. De start is om 18.45 uur vanaf het strand bij het Badpaviljoen in Dom-burg. De finish is op het strand in het verlengde van de Duinweg in Oost-kapelle. Het is nog moge-lijk om 5 augustus vanaf 17.00 uur in te schrijven bij de start. De kosten zijn 12 euro en een zwemboei is verplicht. Deze zijn te huur bij de organisatie.

  www.zwemmen langswalcheren.nl

  Kunstfotograaf schrijft met lichtKunstfotograaf Frank van Driel opent 9 augustus zijn expositie in Domburg. Onder de titel Thuiskomst brengt hij fotowerk in stillevens met, zoals hij zelf aangeeft, een venster naar toekomst, verleden en nu. door Dimp Nelemans

  doMBurG - Fotografie be-tekent letterlijk schrijven met licht. Aan zijn werk is af te lezen dat kunstfoto-graaf Van Driel goed heeft gekeken naar ons erfgoed van stillevens. En, net als bij kunstschilders uit de Gouden Eeuw, is licht bij fotograferen van stillevens uitermate belangrijk. Mo-derne stillevens van bloem-stukken, vlees- of visgerech-ten en portretten zijn een combinatie van moderne elementen met verwijzin-gen naar het verleden. Er is een toenemend aantal fo-tografen dat kiest voor het thema stilleven. Wat deze fotografen gemeen hebben is dat het een heleboel tijd vergt om precies de juiste opstelling te vinden en daarbij het meest sublieme lichteffect te bereiken. De aanschafprijs van fotokunst

  is budgetvriendelijk. Dat verklaart ook de stijgende belangstelling voor deze artistieke vorm. De Expo-sitie Thuiskomst is tot eind oktober te bezichtigen in Duingalerie Domburg aan

  de Badhuisweg 2 in Dom-burg. De galerie is dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Tijdens de opening en een aantal zondagen daarna zal de kunstenaar aanwezig zijn om zijn persoonlijke

  verhaal te vertellen en in een ontspannen sfeer zijn zelfbereide biologische ge-rechten te serveren die een link hebben naar zijn werk. Frank van Driel zoekt momenteel contact met

  Zeeuwse modellen voor het authentieke Walcherse beeldportret. Stuur voor meer informatie een e-mail naar:

  [email protected]

  Kunstfotograaf Frank van Driel exposeert in Duingalerie Domburg en voor zijn authentieke Walcherse beeldportret is hij op zoek naar Zeeuwse modellen. Foto: Frank van Driel

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 6

  Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen ishandig. U hoeft er dedeur niet voor uit ende aankoop wordtdesgewenst thuisbezorgd. Toch zittener ook de nodigehaken en ogen aan.

  Zijn de webwinkelswaar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In hetweekend poppen ertalloze kopien op vanwebwinkels die netecht lijken, compleetmet keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het LandelijkMeldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiftenvan mensen die zijn opge-licht door nepshops.De Consumentenbond biedtnu een interessante Mini-gids aan, met waardevolletipsomveiligonline te shop-pen. Ook zet de gids uiteenwelke betaalmethoden erzijn en hoe om te gaan metbuitenlandse webshops. Dekans is dan een stuk kleinerdat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt.Als lezer van deze kranthaalt u deze nuttige gids nugratis in huis.

  Bel 0800-6161 om

  uwMinigidste bestellen. Of smscb webwinkel naar3010. Wij bellen u danterug. Een sms stuurtu tegen het regulieretarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaarvan maandag tot enmet donderdag van8.30 tot 20.00 uur envrijdag van 8.30 tot18.00 uur. Deze actieloopt tot 28 augustus.

  GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar degoedkoopste vakantie?Maak kennis met eennieuw, online concept: DeHolidayspotter! Vakantiesdie voor de gelimiteerdetijd van n week teboeken zijn n nergensanders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graaggoedkoop op vakantie gaan.

  DEZE WEEKEXCLUSIEVEACTIEPRIJZEN VANAF 69,-*Iedere week worden er opde website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreftscherp geprijsd aanbod, dekortingen kunnen oplopentot 85%!

  AutovakantiesHet aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op ditmoment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotterwerkt daarvoor intensiefsamen met grote spelersbinnen de vakantiebranche:Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken.De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andereNederland, Duitsland enBelgi aan tegen lage prijzendie via geen enkele anderewebsite beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag eennieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van eenweek. Na n week vervalthet aanbod en komt er weernieuw aanbod beschikbaar.U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op dehoogte gesteld. Zo ontvangtu altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans hetgrootst dat het aanbod nogbeschikbaar is!De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komener nog kosten bij dan staandeze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingenzijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabelof de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

  niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact metons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u twee topacties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld eenzespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette parkligt midden in de natuur enis ideaal voor jong en oud.Van 1 tot en met 8 augustus2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park metkorting tot 54 % en prijzenvanaf 104,-* per verblijfinclusief verplichte eind-schoonmaak 45,-!Daarnaast boekt u dezeweek een verblijf voor zespersonen op het populaireRoompot VakantieparkWeerterbergen! Dit park ligtin Noord Limburg en biedtongelooijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8augustus 2015 boekt u eenzespersoonsbungalow opdit park met korting tot 79%en prijzen vanaf 69,-* perverblijf!Op beide parken is er nogbeschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wachtniet te lang en boek, wantOP = OP.

  Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen?Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl !

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale hefngen p.p.p.n.

  "

  gratisminigids

  Burghse Dag is extra feestelijk dit jaarZelfs als je niet van paarden houdt, kun je je tijdens de Burghse Dag prima vermaken. Dit dorpsfeest staat bol van de folklore en gezellig-heid. De Burghse Dag van dit jaar is extra feestelijk, want op zaterdag 8 augustus wordt het 25-jarig jubileum gevierd.

  door Mariska den Hartog

  BURGH - Secretaris Mari-anne Brink draait al heel wat jaren mee in het be-stuur. De Burghse Dag is ooit opgericht door onder anderen Lou Verton en door de jaren heen is het steeds groter geworden. Op die dag hebben we duizenden mensen in het dorp, er zijn er bij die echt hun vakantie afstemmen op de Burghse Dag. Deze editie wordt op zich een dag als alle andere jaren, maar naast het ge-bruikelijke programma van de zaterdag hebben we een paar leuke extras in petto. Op woensdagavond is er een open podium, op donderdag

  een poppenkastmiddag, een dorpsbarbecue en een fak-keloptocht en op zaterdag-avond sluiten we af met een spetterend vuurwerk. Dat dit alles extra werk voor de organisatie met zich mee-brengt, mag duidelijk zijn. Het bestuur is dan ook al een jaar bezig met de voor-bereidingen. We zijn bijna meteen na de evaluatie van de vorige Burghse Dag gaan vergaderen over het jubi-leum. Wil je alles goed re-

  gelen dan moet je wel. Niet alleen wat betreft het pro-gramma waarvoor je de no-dige afspraken op tijd moet maken, maar ook voor alle dingen erom heen zoals ver-gunningen, plannen voor de veiligheid en het parkeren. Gelukkig hebben we een grote groep trouwe vrijwil-ligers. Dat zijn er meer dan honderd. Naast het bestuur hebben we een aantal ka-derleden. Zij zijn aan-spreekpunt voor de diverse onderdelen. Of zoals onze voorzitter Ben Meddeler het gekscherend wel eens zegt; de rayonhoofden. Zo heeft ieder zijn eigen stukje om te organiseren, van het op-

  hangen van de vlaggetjes tot het bemannen van het Ot en Sien straatje met kinderspel-len en van het parkeerbeleid tot het schoonvegen van de straat. Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook altijd. We kijken ieder jaar of er nog

  dingen zijn die we anders willen. Nu hebben we bij-voorbeeld besloten om voor de horeca op bepaalde delen van het terrein met munten te gaan werken. Zo blijf je als organisatie altijd bezig jezelf te verbeteren.

  De Bughse Dag staat bol van folklore en gezelligheid. Foto: PR

  we hebben dit jaar een paar leuke extras in petto

  Woensdagavond: open podium en optreden Say KeysDonderdagmiddag: poppenkast Donderdagavond: dorpsbarbecue en fakkeltochtZaterdag: Burghse DagZaterdagavond: feest in de tent met live muziek en vuurwerk

  evenement

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 7

  GRATIS UPGRADE

  1.500,- voordeel!

  Hyundai i10i-Drive

  Hyundai i10Comfort

  Nu gratis o.a.:> Volautomatische airconditioning> Cruisecontrol met snelheidslimiet> Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening> Elektrisch bedienbare ramen voor en achter> Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar> Radio CD-/MP3 speler

  De Hyundai i10 nu met gratis upgrade* op het ALLES-IN-1 abonnement vanaf 199,- p.m.

  Gecombineerdbrandstofverbruik: 4,3 (l/100km)/23,3 (km/l); CO2-emissie: 98 (g/km).Uitstoot isafhankelijkvangebruik.Uitstoot-enbrandstofverbruikgegevenszijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-7-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM 30-9-2015. GENOEMDE VANAFPRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. WEERGEGEVEN MAANDBEDRAG IS EENVANAFPRIJS, BEREKEND OP BASIS VAN EEN LOOPTIJD VAN 48 MAANDEN, 10.000 KM PER JAAR EN EEN AANBETALING VAN 2.000,- (INCL. 21% BTW). MAANDPRIJS IS INCL. 21% BTW EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERVANGEND VERVOER BIJ PECH OF SCHADE, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE, EXCL. METALLIC LAKEN VOLGENS OPGAAF VAN HYUNDAI-ALLES-IN-1. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MAANDPRIJS GEBASEERD OP 4 SCHADEVRIJE JAREN. BIJ MINDER DAN 4 SCHADEVRIJE JAREN VOLGT EEN MAANDELIJKSE OPSLAG OP HETMAANDTERMIJN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDENWWW.HYUNDAI.NL. ENERGIELABELIS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.

  Hyundai i10 Comfort

  > Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

  > Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

  De Hyundai i10 nu met gratis upgrade op het ALLES-IN-1 abonnement vanaf 199,- p.m.

  Vanaf 10.995,-

  AUTO STURMGoes Amundsenweg 39, tel. 0113 - 602 000Middelburg Noordweg 467, tel. 0118 - 612 042Maak snel een afspraak op sturm.hyundai.nl

  AUTOBEDRIJF LANDEGENT B.V.De Roterij 22, Burgh-Haamstede, tel. 0111 - 658 042Maak snel een afspraak op landegent.hyundai.nl

  GARAGE VERBRUGGEIndustrieweg 37, Terneuzen, tel. 0115 - 681 200Maak snel een afspraak op verbrugge.hyundai.nl

  Wat vinden onze lezers?

  middelburg - De Middel-burgse moskee is de eerste moskee in Zeeland die een oproep tot gebed mag laten klinken. Vanaf de eerste vrijdag in september is er elke week een oproep tot ge-bed te horen. We vroegen op onze Facebookpagina wat onze lezers hiervan vinden. De meningen zijn zeer ver-deeld, welke reactie spreekt jou het meest aan?

  Ya us: Terwijl steeds meer gemeenten het luiden van de kerkklokken verbieden op zondag, omdat men dit niet meer van deze tijd vindt. Gaat de gemeente Middelburg dit toestaan. Het wordt tijd dat we maar weer moeten stemmen voor een nieuwe gemeenteraad...

  Ronald Jansen: Waarom niet! We leven in een vrij land waar het luiden van ker-klokken verboden word en de zang? van een moslim luid mag klinken in afwij-king van de APV.

  Brammein Poppe: Ik vind dat alle kerken en moskeen en andere geloofshuizen die op zondag of vrijdag of op welke dag in de week ook geen lawaai mogen maken. Punt.

  Kimberley Akerboom: Prima toch? De kerk mag het ook!

  Mari-Anne Roelse: Ik zou verhuizen... Punt.

  Trijnie van Belzen: Ik vind het leuk.Sprookjesachtig.

  Dennis Pieters: Snel een muur bouwen rond Neder-land zeg ik!

  Gerard van Marion: Kan er dan ook een vertaling wor-den uitgezonden?

  Nizetta de Bruijne: We leven in een land waar de vrij-heid van godsdienst in de grondwet is vastgelegd. Dat betekend dat dus ook vanuit de moskee mag worden op-geroepen tot gebed, net zo-als de kerkklokken mogen luiden! Laten we dat recht koesteren.

  Anja Kuijl: Irritant!! Net als dat gebeier van die kerk-klokken, alsof er dan meer of minder mensen zouden komen. Ik vind het uit de tijd!

  Corinne van Hoorn: Be-nieuwd hoe het gaat klin-ken, woon er om de hoek.

  Gilles van der Linden: Kerk-klokgeluid wordt hier in Ne-derland steeds meer verbo-den! Moskeen mogen dus dat wl? Wie wordt er hier in dit land nu gediscrimi-neerd?

  oproep tot gebed

  Luchtvaartdagen leuk n leerzaamHelaas geen vliegshow, vertelt Van Weele over de Zeeuwse Luchtvaartdagen in Arne-muiden. Dat is wel een wens van onze stichting, maar dat eist zoveel veiligheids-voorzienin-gen en organisatie dat dat niet zomaar kan. Vervolg van voorpagina door Gerard van der Hoeven

  arnemuiden - Wel wordt er volop gevlogen en is er de mogelijkheid om in sommi-ge toestellen een kijkje te ne-men of eventueel mee te vlie-gen met een rondvlucht.Het programma wordt elk jaar uitgebreider. We zijn klein begonnen in 2008 met een open dag en dit jaar beleeft het evenement alweer zijn

  vijfde editie. De Stichting is ook blij dat de Koninklijke Luchtmacht dit jaar mee-werkt. Een heuse Pilatus PC-7 pilotentrainingstoestel, normaal gestationeerd op vliegbasis Woensdrecht, is op vrijdag aanwezig. Waag-halzen kunnen in een F16 simulator hun stuurknup-pelkunsten vertonen. Een tweemotorig push-pullvlieg-tuig, een Cessna C337 staat

  gereed voor een rondvlucht. En de Antonov II, een klas-sieke dubbeldekker, is te bezichtigen en is beschik-baar voor rondvluchten. Een vliegtuig wat stamt uit net na de Tweede Wereldoorlog. Dit vliegtuig is eigendom van Classic Wings, en wordt professioneel gexploiteerd voor rondvluchten. Een verscheidenheid aan stands biedt vertier en informa-tie omtrent de vele facet-ten van de luchtvaart. Een

  brandweerdemonstratie, een optreden van een Pipes en Drums band op zaterdag, technische uitleg rondom verschillende vliegtuigen en historische legervoer-tuigen zullen een boeiend programma vullen. Natuur-lijk is alles van dichtbij te zien. Veel vrijwilligers en deelnemers zullen in pas-sende kleding lopen, meest jaren 30 of jaren 40. Zowel de militairen bij de voertui-gen, als de vliegeniers bij de historische vliegtuigen. Maar ook monteurs, een fotograaf, Zeeuwse kleder-dracht en jaren 40 burgers. Mensen die oude voertuigen en/of bijpassende kleding hebben, kunnen zich nog aanmelden. De Zeeuwse Luchtvaartdagen worden op vrijdag 7 augustus geopend door ondermeer twee oud militaire vliegers uit Zee-land. De entree bedraagt drie euro per persoon. Op vrijdag en zaterdag is het terrein open van 10.00 tot 18.00 uur.

  ww.zeeuwselucht vaartdagen.nl

  stuurknuppel-kunsten vertonen in een heuse F16 simulator

  Alleen vliegtuigen bekijken of zelf een rondje meevliegen? Antiek, curiosa en paardentram westkapelle - Op de markt in Westkapelle is woensdag 12 augustus van 11.00 tot 18.00 uur een Brocante en ouwe sannie markt met on-der andere antiek, curiosa, brocante en overtollig huis-raad. Er worden ook wafels en smouters gebakken. In de Zuidstraat, onderaan de dijk, vindt op dezelfde tijd een kofferbakverkoop plaats. Hier staan zon twin-tig tot dertig deelnemers die vanuit hun auto, op een kleedje of tafeltje hun twee-dehands waar aan de man brengen. Verder rijdt een echte paardentram, getrok-ken door Zeeuwse trekpaar-den, weer een mooie route. Iedereen mag gratis opstap-pen. De tram vertrekt om 10.30 uur bij Camping t Hoge Licht aan de Joossesweg in Westkapelle, om 11.30 uur bij camping de Boomgaard aan de Domineeshofweg 1 in Westkapelle en bij de Mo-riakerk aan de Markt 67 in Westkapelle is er ieder heel uur aankomst en vertrek. De laatste rit vertrekt hier om 16.30 uur richting de campings. Naast het Pol-derhuis museum wordt er van 13.00 tot 17.00 uur een kleedjesmarkt gehouden voor kinderen. Op het terras van het Polderhuis museum aan de Zuidstraat 154 treedt tussen 14.15 en 17.30 uur de band Zuidwest 5 op. Parke-ren en toegang zijn gratis.

  uit de regio

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  149

  LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

  BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

  NIEUWEMODE

  2195

  PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. spray acon en microvezel poetsdoek

  10 LITER 100 ML

  2 PAARVAKANTIETIP

  2 VOORUITZOEKEN

  KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

  078

  AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

  229

  149

  DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

  KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

  60 liter57x39x35 cm

  5.79

  339

  ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

  069

  DAMESSJAALdiverse varianten en prints

  149

  DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

  069

  MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

  2.99

  NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

  2.79

  GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

  0.99

  KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

  0.69

  349

  SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

  COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

  tandenborstelsmedium 3-pack

  0.99

  099

  595

  2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

  995

  MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

  299

  DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

  069

  SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

  499

  BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60

  159

  TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml

 • Gemeente middelburG

  Week 32 Bezoekadres: Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg

  Postadres: Postbus 6000 4330 LA Middelburg

  Telefoon: 14 0118E-mail: [email protected]: www.middelburg.nlTwitter: @Gem_MiddelburgFacebook: gemeentemiddelburg

  Openingstijden stadskantoor:Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uurDonderdag 8.30 tot 20.00 uur

  VERKEERSMAATREGELBurgemeester en wethouders van Mid-delburg maken bekend dat ter hoogte van Bachtensteene 14, twee parkeervakken worden omgezet in een laad- en losplaats.

  InzageHet besluit ligt tot en met 16 september 2015 elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Ko-pien zijn daar tegen betaling verkrijg-baar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. Lievense, telefoonnummer (0118) 67 52 91.

  BezwaarBelanghebbenden kunnen gedurende zes weken, van 6 augustus tot en met 16 sep-tember 2015, een be-zwaarschrift indie-nen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burge-meester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).

  BelanghebbendeU bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uw belang moet zich dan wel onderschei-den van de belangen van grote aantallen

  anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeel-nemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig. Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

  Voorlopige voorzieningHeeft u een spoedeisend belang bij schorsing of vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een der-gelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt 167 voor natuurlijke personen (individuele personen) en 331 voor niet-natuurlijke personen (zo-als verenigingen, stichtingen, B.V.'s).

  Digitale indieningU kunt uw bezwaarschrift en uw verzoek-schrift om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen: voor bezwaar gaat u naar: www.middel-

  burg.nl > Bestuur en organisatie > Meer > Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten;

  voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat u naar: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

  Voor digitale indiening heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Kijk op de genoemde site(s) voor de precieze voorwaarden. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGENReguliere voorbereidingsprocedureBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum van ontvangst): Anton de Komstraat: aanleggen

  in-/en uitritten (129880) (24-7). Binnendijk 6, Nieuw- en Sint

  Joosland: kappen 14 bomen (21-7). Buitenhove 161: (tijdelijke) uitbrei-

  ding kinderdagverblijf (126257) (24-7). Griffioenpad, volkstuincomplex:

  plaatsen tuinhuisje (124312) (23-7). Jan Campertstraat 18: bouw

  woning (127252) (24-7). Markt 53: verbouw en uitbreiding

  winkelpand (29-7). Oostperkweg, ongen.: bouw benzi-

  nestation (130040) (24-7). Penninghoeksingel 53: aanpassen

  balkon (29-7). Sint Jorisstraat 4 en 6: doorbraak

  tussen woningen (24-7). Zilverenschorweg 1, Arnemui-

  den: bouw 1 (demo)woning van Harbour Village (129882) (23-7).

  Informatie over deze aanvragen is verkrijgbaar bij de vakbalie Ruimte in het stadskantoor. De publicatie van de aanvra-gen heeft een informatief karakter. Tegen aanvragen om een omgevingsvergunning kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. NB.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van de aanvraag kunnen worden ingezien.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENReguliere voorbereidingsprocedureBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevings-vergunningen, hebben verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Bagijnhof 16A: wijzigen gevel v.h.

  pand (27-7). Elektraweg 32: uitbreiden loods (30-7). Kalverstraat 1: plaatsen medicijnuit-

  gifterobot in gevel (30-7). Nieuwstraat 45: bouw dakterras en

  toegangsdeur naar dakterras (29-7). Prins Bernhardstraat 25: plaatsen

  hekwerk (29-7).

  Bij de hierboven genoemde besluiten kun-nen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaar-

  schrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat ver-eist, kan ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

  VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNINGDe burgemeester van Middelburg maakt bekend dat hij de volgende exploitatie-vergunning als bedoeld in artikel 2.17 van de APV heeft verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Korte Geere 20 (29-7). Pottenmarkt 10 (29-7). Stationsstraat 24 (27-7).

  Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middel-burg, Postbus 6000, 4330 LA Middel-burg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschul-digd.

  Kermis in Middelburg

  Plein 1940 geen doorgaande route

  Onderzoek 'Inzet voor de Stad'

  Vrijdag 7 augustus tot en met donderdag 13 augustus is het kermis in Middelburg. Zevenendertig attracties staan op de Markt en Plein 1940.

  Op de kermis staat voor elk wat wils. Van duizelingwekkende appara-ten zoals Booster Maxxx, Impact en Flying Jump tot aan een draaimolen voor de kleintjes. Behendige spelers kunnen prijzen winnen bij onder andere het schuivenspel en de grijp-kranen. Ook liefhebbers van oliebol-len, zuurstokken en paling kunnen op de kermis terecht. De kermis is te bezoeken op vrijdag van 14.00 tot 24.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Van maandag tot en met donderdag is de kermis van 10.00 tot 24.00 uur open.

  Markt naar DampleinIn verband met de jaarlijkse kermis is besloten het Damplein op 8

  augustus voor de zaterdagmarkt en op donderdag 13 augustus voor de warenmarkt als locatie voor de te houden markten aan te wijzen. Deze markten zullen dan ook niet op de Markt, maar op het Damplein worden gehouden. De opstelling van de zaterdagmarkt en de warenmarkt is om die reden en omdat niet iedere standplaats-houder zijn standplaats inneemt, dan ook anders dan u gewend

  bent op andere marktdagen.

  Niet parkeren op parkeerterrein Oude VeersewegOp het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg kan niet geparkeerd worden tot en met zaterdag 15 augustus 24.00 uur. Daar staan namelijk de kermisexploitanten met hun wagens. De wegsleepregeling is van toepassing.

  Ruimtelijke Kwaliteit maken we samen

  Rioolrenovatie in diverse straten

  Wat is uw mening over de nieuwe concept nota Ruimtelijke Kwaliteit? Iedereen heeft een mening over wat wel of niet kwaliteit heeft. Ook als het gaat om (ver)bouwplannen. De gemeente Middelburg heeft in samenspraak met haar inwoners, de mensen die de afgelopen jaren een (ver)bouwplan hebben ingediend en professionals zoals architecten, aannemers en projectontwikkelaars een nieuwe nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. De nieuwe nota is korter en kent minder regels en criteria. De nota vervangt de oude welstandsnota. De concept nota kunt u vinden op www.middelburg.nl. U kunt tot 17 augustus uw opmerkingen en tips mailen naar beleidsmedewerker mevrouw Hannewijk via [email protected] Samen dragen we bij aan de kwaliteit van de omgeving.

  Begin deze maand worden op verschillende plaatsen de hoofdriool gerenoveerd. Een kunststofkous wordt in de bestaande betonnen riolering aangebracht.

  Bij de rioolrenovatie wordt door deze toegepaste methode de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Wij verzoeken de betrok-kenen op de dag(en) van het aanbrengen van de kous zo weinig mogelijk afvalwater te lozen op de riolering. Betrokken bewoners worden door de aannemer op de hoogte gebracht.

  De werkzaamheden vinden plaats: Koningin Julianalaan, Arnemuiden 6 en 7 augustus Schroeweg, huisnummers 2 t/m 10 augustus Dampoortstraat en Oud Arnemuidsvoetpad 11 en 12 augustus Park de Griffioen 13 en 14 augustus

  Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met J. Gabrilse of C.J. Mouthaan, telefoonnummer (0118) 67 53 33 of 67 53 91.

  Op donderdag 13 augustus wordt in de Lange Delft het standwerkerscon-cours gehouden. Dertig standwerkers gaan de strijd aan, wie tot beste standwerker 2015 in Middelburg zal worden uitgeroepen. Het spektakel begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Een jury beoordeelt de stand-werkers op originaliteit, overtuiging en welbespraaktheid. Om 16.30 uur reikt wethouder Arjan Beekman aan de beste drie deelnemers de prijzen uit. De prijsuitreiking vindt plaats in de Lange Delft op de hoek met de Segeersstraat. De standwerkers zorgen op 13 augustus voor veel extra plezier tijdens deze dolle donderdag.

  Standwerkersconcours in Middelburg

  Foto Aart van Belzen

  Plein 1940 is tijdelijk een doodlo-pende straat geworden, behalve op donderdag in verband met de weekmarkt. De maatregel duurt

  tot begin 2016. Dan komt er een nieuw kentekenregistratiesysteem die de toegang tot het centrum regelt voor bevoorrading en

  dergelijke. Zodra het systeem is ingevoerd wordt de doodlopende route weer opgeheven. Uitgezon-derd zijn (brom)fietsen.

  De gemeente Middelburg werkt mee aan een onderzoek van de Universiteit Leiden naar maatschappelijke inzet.

  Deelname aan het vragenlijston-derzoek is belangrijk voor ge-meenten, de maatschappij, en de wetenschap. De uitkomsten van het onderzoek helpen de gemeen-ten bij het betrekken van inwoners bij de leefgemeenschap. Ze geven

  de wetenschap nieuwe inzichten over bereidheid tot maatschappe-lijke participatie.

  Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Als u meedoet met het onderzoek maakt u ook kans op het winnen van een waardebon van 20 euro. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden. De gegevens die u ver-

  strekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. De vragenlijst van het onderzoek kunt u vinden via www.middelburg.nl/onderzoek.

  Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Edwin Boezeman van de Sectie Sociale & Organisatiepsychologie via e-mail [email protected] of tel. 06 28 48 10 49.

 • Agenda VeereDonderdag 6 augustus Seizoensmarkt - Dorpsstraat in Oostkapelle 10.00 tot 19.00 uur. Folkloristische dag - in de Langs-traat en op het Willibrordusplein in Zoutelande - 12.00 tot 21.00 uur. Toren beklimmen beklim de toren van de Dorpskerk aan de Water-straat 2 in Oostkapelle voor een prachtig uitzicht. Breng onderweg ook een bezoek aan de Oudheids-kamer - 19.00 tot 20.00 uur prijs: 0,50 euro voor kinderen en 150 euro voor volwassenen.

  Vrijdag 7 augustus Seizoensmarkt Op de Markt in Westkapelle 10.00 tot 19.00 uur. Dijkfeest - op de dijk van Westkapel-le geniet je van live muziek & DJs, een zeepkistenrace en vuurwerk - Zuidstraat 143 in Westkapelle aanvang: 11.00 uur gratis entree - www.kasteelvanbatavia.nl

  Zondag 9 augustusFamiliedienst in het Duits - Dorps-kerk, Waterstraat 2 in Oostkapelle - 10.30 uur.

  Maandag 10 augustusCircus Bongo - Camping De Pekelin-ge, Landmetersweg 1 in Oostkapelle - 19.00 uur - 10 euro.

  Dinsdag 11 augustus Rommelmarkt - Clubgebouw Het Ak-koord aan de Oudestraat 9 in Veere. De opbrengst van deze rommel-markt wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de mu-ziekvereniging van Veere 10.00 tot 17.00 uur - www.veeresgenoegen.nl Historische markt - op de Markt en kaaien van Veere - iedere week een ander thema rond een historische ambacht, deze week is het thema ganzendrijven- 10.00 tot 17.00 uur. www.historischemarktveere.nlToren beklimmen beklim de toren van de Dorpskerk voor een prachtig uitzicht. Breng onderweg ook een bezoek aan de Oudheidskamer - 19.00 tot 20.00 uur prijs: 0,50 euro voor kinderen en 150 euro voor volwassenen. Muzikale voorstelling Amuse - jazz, pop, klassieke muziek en cabaret komen bijeen - Catharinakerk, Willi-brordusplein 2 in Zoutelande - 20.00 uur - 12 euro.Middeleeuws festijn - kinderen kun-nen hun eigen stokbroodje bakken boven een vuurtje en zich vermaken met middeleeuwse spelletjes zoals ringsteken op ponys, boomschijf lopen, ring werpen, knikkeren,

  steentjes werpen, pijl en boog schie-ten, kegelen en speerwerpen - Terra Maris, Duinvlietweg 6 in Oostkapelle - 16.30 tot 19.30 uur - 7,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen - www.terramaris.nl.

  Woensdag 12 augustusAmbachtsmarkt - Dorpsplein in Kou-dekerke - van 10.00 tot 16.30 uur.Ringrijden - demonstratie ringrijden vanaf 15.00 uur, vanaf 18.00 uur staat de barbecue klaar. Het vlees is per stuk te koop - Kamphuis Weltevreden aan de Noordweg 50 in Oostkapelle. Zomeravondconcert - Claudia vanTrigt en Manito - Dorpskerk aan de Waterstraat 2 in Oostkapelle 20.00 tot 21.00 uur toegang: vrijwillige bijdrage - www.zomer-avondconcerten.com

  Donderdag 13 augustusToren beklimmen beklim de toren van de Dorpskerk voor een prachtig uitzicht. Breng onderweg ook een bezoek aan de Oudheidskamer - 19.00 tot 20.00 uur prijs: 0,50 euro voor kinderen en 150 euro voor volwassenen.

  Vrijdag 14 augustusSeizoensmarkt Op de Markt in Westkapelle 10.00 tot 19.00 uur.

  Zaterdag 15 augustusMuzikale voorstelling Amuse - jazz, pop, klassieke muziek en cabaret komen bijeen - Zionskerk, Duinweg 36 in Oostkapelle - 20.00 uur - 12 euro.

  Dinsdag 18 augustusRommelmarkt - Clubgebouw Het Ak-koord aan de Oudestraat 9 in Veere. De opbrengst van deze rommel-markt wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de mu-ziekvereniging van Veere 10.00 tot 17.00 uur - www.veeresgenoegen.nl Toren beklimmen beklim de toren van de Dorpskerk voor een prachtig uitzicht. Breng onderweg ook een bezoek aan de Oudheidskamer - 19.00 tot 20.00 uur prijs: 0,50 euro voor kinderen en 150 euro voor volwassenen. Historische markt op de Markt en kaaien van Veere -iedere week een ander thema rond een historische ambacht, deze week is het thema scharensliep - 10.00 tot 17.00 uur. www.historischemarktveere.nl

  Woensdag 19 augustusAmbachtsmarkt - Dorpsplein in Kou-dekerke - van 10.00 tot 16.30 uur.

  Er is vandaag de dag meer bewust-zijn van de mogelijkheden, vertelt Marianne van de Graaf, eigenaresse van Marea Uitvaart. We willen de uitvaart zo persoonlijk mogelijk ma-ken en stemmen de wensen van de overledenen en diens naasten daarop af. Dat kan uiteindelijk voor bijzon-dere ervaringen zorgen. Een uitvaart

  moet niet alleen mooi, maar vooral ook liefdevol zijn. Alles is mogelijk, als het maar bij de overledene past, benadrukt Marianne.Marea uitvaart heeft naast thuisopba-ring, de beschikking over meerdere uitvaartcentra en is niet gebonden aan vaste leveranciers, waardoor de nabestaanden op alle vlakken een

  vrije keus hebben, varirend van de plaats waar de overledene wordt opgebaard tot de kist en het rouw-vervoer. Sinds kort kunnen de nabestaanden gebruik maken van Memori. Dit is een speciale site waar nabestaanden muziek, fotos en lmpjes kunnenachterlaten. Degene die hier iets ach-terlaten, kunnen het openbaar ma-ken, zodat iedereen het kan bekijken,

  maar ook zo plaatsen dat het alleen toegankelijk is voor de directe naas-ten. Op deze manier ontstaat er een persoonlijke en waardevolle collage ter nagedachtenis aan de overledene.

  Marea Uitvaart, Majoorwerf 54374 CA ZoutelandeT: 06 40 79 65 13E: [email protected]: www.marea-uitvaart.nl

  Mogelijkheden bij Marea UitvaartSoms is er tijd om alles rustig voor te bereiden, terwijl een andere keer een overlijden volslagen onverwacht plaatsvindt en de nabestaanden in een rollercoaster van emoties terecht komen. Bij Marea uitvaart werken drie vrouwelijke uitvaartbegeleiders met een inke dosis levenservaring. Zij zijn stuk voor stuk in staat om rust te brengen in de hectiek en gaan samen met de familie op zoek naar de uitvaart die bij de overledene past. .

  Advertorial

  Altijd iets te doen

  oortreffelijk VeereRommelmarkt VEERE In clubgebouw Het Akkoord aan de Oudestraat 9 in Veere wordt elke dinsdag van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur een rommelmarkt gehouden. De opbrengst van deze rommelmarkt wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten. Op de rommelmarkt worden boeken, kleding, apparatuur, speelgoed, keukenspullen, glas- en servieswerk verkocht. Naast de rommel- en curiosamarkt wordt op dinsdag ook de historische markt ge-houden op de Markt in Veere. Dinsdag 25 augustus is de laatste dinsdag dat de rommelmarkt geopend is, hierna wordt het clubgebouw weer ingericht als repe-titieruimte voor de muziekvereniging. Kijk voor meer informatie op www.veeresgenoegen.nl of stuur een e-mail naar [email protected]

  Folkloristische dag ZOUTELANDE In de Langstraat en op het Willibrordusplein in Zoutelande wordt donderdag 6 augustus van 12.00 tot 21.00 uur een folkloristische dag gehouden. Er worden oude ambach-ten gedemonstreerd zoals houtdraaien, stoelenvlechten en er is een hoefsmid aanwezig. Verder is er een stand van Imkerij Poppendamme, een beeld-houwster, de bunkers zijn te bezichti-gen evenals de prachtige korenmolen uit het jaar 1722. Vergeet ook niet om een kijkje te nemen bij het traditionele ringrijden in Zeeuwse klederdracht. Ook voor jonge kinderen is deze dag een leuk uitje want voor hen zijn er allerlei leuke activiteiten. In de Catha-rinakerk is een tentoonstelling te zien en op het grasveld rondom de kerk zijn onder andere demonstraties ganzen

  drijven en een klederdrachtgroep met het thema Ouderwetse wasdag. Zou-telande eens bekijken vanuit hogere sferen? Het zelfs mogelijk om een heli-kopter rondvlucht te maken. Een mooie gelegenheid om prachtige fotos te ma-ken vanuit de lucht.

  Het regent mottenOOSTKAPELLE - In de landschapstuin van Terra Maris aan de Duinvlietweg 6 in Oostkapelle verzorgen Zeeuwse nacht-vlinderexperts een boeiende avond over de vele Zeeuwse soorten. Deze avond vindt plaats op donderdag 6 augustus vanaf 22.00 uur. Daarna worden de in de landschapstuin voorkomende nacht-vlinders gelokt met een lamp en wit doek en is het live genieten van deze nachtelijke adderaars. Deelname: 5euro per persoon. Maximaal 30 deelne-mers. Om teleurstelling te voorkomen tijdig aanmelden. Bij voorkeur door op www.terramaris.nl onder de knop te doen/activiteitenagenda het reserve-ringsformulier in te vullen of via 0118-582620

  Muzikale voor-stelling AMUSE

  VEERE - Tijdens een intieme voorstel-ling op donderdag 6 augustus in de Kleine Kerk aan de Kapellestraat 27 in Veere laat Harm Jan Schenkel zien en horen hoe het leven van een compo-

  nist eruitziet. Muziek, afgewisseld met persoonlijke verhalen over de waarde van muziek, over improviseren, over de worsteling van het componeren, over het verleiden van de muze en nog veel meer. Hij doet dit op orgel, piano en andere instrumenten. Alle muziek is door Harm Jan gecomponeerd of wordt tijdens de avond gemprovi-seerd. AMUSE is nieuw, maar zeker ook herkenbaar en toegankelijk. Het is een cocktail van een concert en cabaret voor iedereen die van muziek houdt. Kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijg-baar aan de ingang van de kerk.

  Openstelling Kleine Kerk VeereVEERE - De Kleine Kerk in Veere is elke dinsdag van 11.00 tot 16.30 uur, woens-dag en donderdag van 13.30 tot 16.30 open voor bezichtiging. Er is dit jaar een tentoonstelling van Sebanjah, de Joodse voornaam van Sijbrand Smit. Met zijn Joodse achtergrond als leidraad heeft hij de schilderijen gemaakt. De verklarin-gen bij de schilderijen stemmen tot na-denken. De ingang van de kerk bevindt zich in de Kapellestraat 27. Gratis par-keren op de nieuwe parkeerplaats aan de Veerseweg op loopafstand.

  Avondwande-ling in het bosVEERE - De avond valt. Langzaam wordt het donker. Loop op dinsdag 11 augus-tus vanaf 22.00 uur met de boswachter van Staatsbosbeheer door het Veerse-bos in Walcheren. Beleef de overgang van dag naar nacht tijdens deze avond-wandeling. Komt de natuur nu tot rust

  of juist tot leven? De tocht voert langs bloeiende orchideen en bijzondere kruiden. In het Veersebos wemelt het van het vogelleven. En misschien zie je nog wel een ree of een vos. Deze wan-deling staat speciaal in het teken van vleermuizen. Startlocatie: de parkeer-plaats van natuurcamping Het Veersche Gat, Landschuurweg te Veere. Deel-name: 5 euro per persoon en 2,50 euro per kind. Aanmelding : Staatsbosbeheer Midden- Zeeland 0118-597263 of 06-10943647.

  Hooggeerd publiek...

  WESTKAPELLE/VROUWENPOLDER - Cir-cus Renz uit Berlijn is bezig met de Eu-ropatour 2015 en staat op dit moment bij manege de Zandbooi aan de Oude Zandweg in Westkapelle en vanaf 12 augustus aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. Het in 1842 opgerichte circus komt met een geheel vernieuwd programma en zal in hier daverende voorstellingen verzorgen. Natuurlijk zijn er, zoals gebruikelijk bij circus Renz, vele dieren in het programma te bewonderen, zoals Indische olifanten,kamelen, honden en vele paarden. Onlangs zijn er weer vele dieren zijn geboren, die natuurlijk te bezichtigen zijn voor de bezoekers. Artiesten uit de gehele wereld, die het afgelopen jaar vele prijzen hebben gewonnen, zullen het programma compleet maken. Kijk voor meer informatie op www.circus-renz-berlin.nl

 • Vitaminehoek De KraggeVoor al uw aardappelen, groenten, fruit, salades en versgesneden groenten.

  Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 augustus 2015.

  Rapenburgweg 18a - Meliskerke - Tel. 0118 - 561642www.ViTaMinehoeKDeKRagge.nl

  Bospeen per bos 0.99Trostomaten 1 kilo 0.99gemengde sla 200 gram 0.99Rauwkost komkommersalade 200 gram 0.99Tomaat-eisalade 100 gram 0.75Mineolas 5 stuks 1.75Muskaat druiven 500 gram 1.75

  www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 11

  Vroondijk 2, 4354 NN Vrouwenpolder06 - 511 47 929 | www.schorre.nl

  Openingstijden april t/m oktober:Ma. t/m vr.: 09.00 - 17.30 uur Za.: 09.00 - 16.00 uur

  Zie website voor open dagen

  Schorre

  Proef puur landleven!

  Ook voor uw kado- en Kerstpaketten

  De FruitkraamButtinge

  Middelburgseweg 38a4364 TC Grijpskerke, T: 06 - 422 99 372

  Pinnen? Ja graag!Volg ons ook op Facebook

  Aanbiedingen gelden van woensdag t/m dinsdag

  Openingstijden verkoop: Ma: 10.00 - 18.00 uurDi/wo/do/vr: 9.15 - 18.00 uur | Za: 9.15 - 17.00 uur

  Zondag gesloten

  Aardbeien 3 dozen van 500 gram ... 5.00Abrikozen per kg ...................... 2.50Pink Lady per kg ....................... 1.99Walcherse sperziebonen500 gram ........................................... 0.99Nieuwe aardappel Frieslander10 kg ..................................................... 4.75

  Voor de bbq: Suikermais en zoete aardappelZeeuwse kersen en Opal pruimen

  Altijd voorradig: aardappelen van eigen oogst

  U kunt bij ons ook terecht voorfruit- en kadomanden

  BATAVUS, SPARTA, MULTICYCLE,QWIC, LOEKIE, ALPINA

  Het adres voor een nieuwe of gebruikte (elektrische) ets

  RIJWIELHANDELS.KLUIJFHOUTKaapduinseweg 14a, DishoekTel. 0118 - 552 653www.kluijfhout.nl

  Bram WitteZoekweg 18 4354 SJ VrouwenpolderT/F 0118 59 26 95 M 06 53 70 87 91

  E [email protected]

  www.wittebouwenadvies.nl

  AANVRAAGOMGEVINGSVERGUNNING(uitgebreide voorbereidingsprocedure)ZoutelandeWestkapelseweg 17, het uitbrei-den van het hotel en het brand-veiliggebruik van het gebouw

  Bovenstaande aanvraag hebbenwij op 16 juli 2015 ontvangen.Bovenstaande aanvraag kan uitmeerdere activiteiten bestaan,zoals bouwen, slopen, kap-pen, een uitweg maken en/ofbrandveilig gebruik van een pand.De publicatie van een aanvraagheeft een informatief karakter.Tegen een aanvraag kan geenbezwaarschrift worden ingediend.Dat kan pas nadat het college opde aanvraag heeft beslist.

  ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING(uitgebreide voorbereidingsprocedure)Westkapelle Noordkerkepad 7, het brandvei-

  liggebruik van de pandenWij zijn voornemens om eenomgevingsvergunning te verlenenvoor het brandveiliggebruik vanhet pand Noordkerkepad 7 inWestkapelle (bed en breakfast,studios, een galerie, een mantel-zorgwoning en bergruimte).De aanvraag met de daarbij be-horende stukken en de ontwerp-omgevingsvergunning liggenvan 6 augustus tot en met 16september 2015 ter inzage.Tijdens deze termijn kan eenieder een mondelinge of schrif-telijke zienswijze indienen bij hetcollege. Voor het indienen vaneen mondelinge zienswijze kuntu een afspraak maken met KarinRewijk-Labruyere, telefoonnum-mer: 0118-555 228 of e-mail:[email protected] maken u erop attent dat upas beroep kan indienen tegenhet definitieve besluit. Dit kanalleen als u tegen het ontwerp-

  besluit een zienswijze heeftingediend en u belanghebbendebent.

  TER INZAGEStukken die ter inzage liggen kuntu inzien bij de centrale publieks-balie van het gemeentehuis,Traverse 1 te Domburg. Openings-tijden van de balie zijn op maan-dag t/m donderdag van 09.00 tot17.00 uur, donderdagavond tot20.00 uur (met uitzondering vanBurgerlijke Stand zaken) en opvrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.Wilt u n of meerdere dossiersinzien op het gemeentehuis, wijleggen ze graag voor u klaar.Neemt u vooraf even contact metons op via (0118) 555 444 of pere-mail [email protected] Kijkook eens op www.veere.nl.

  Domburg, 5 augustus 2015Burgemeester enwethouders van Veere

  Wijziging bekendmakenBekendmakingen van de gemeente Veere vindt u vanaf1 januari 2014 zoveel mogelijk digitaal. Voor enkelebesluiten is dit (nog) niet mogelijk. U vindt deze danterug in een extra advertentie op deze pagina.

  Officielebekendmakingen.nlU kunt de digitale bekendmakingen altijd en overal

  bekijken via onze website www.veere.nl onder het kopjeBestuur Gemeenteberichten - Bekendmakingen. Uwordt dan doorverwezen naar het digitale gemeentebladop de website www.officielebekendmakingen.nl. U kuntop verschillende manieren zoeken op deze site. Zo kunt ueen abonnement nemen op een attenderingsservice. Als uuw gegevens invoert en aangeeft welke informatie u wiltontvangen, krijgt u via een e-mail automatisch bericht alser nieuwe bekendmakingen verschijnen.

  Voor hulp of informatie kunt u tijdens openingstijdenterecht bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentehuisaan de Traverse 1 in Domburg, tel. (0118) 555 444.

  20%KRANTENKORTING

  Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

  Koop je favoriete krant nu met 20% korting! Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang direct je korting KORTINGSPAS

  * Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 12

  Politiebureau sluit de deurenIn het kader van de reorganisatie bij de politie moeten er 200 van de 400 politiebureaus in Nederland dicht. De reorganisatie is het gevolg van de omschakeling van regionale korpsen naar een landelijk politiekorps. Ook het bureau in Serooskerke moest de deuren sluiten.

  door Mark Lobbezoo

  SEROOSKERKE - Afgelopen vrijdag was het politiebu-reau in Serooskerke voor het laatst open. Vanaf maandag 3 augustus wap-pert de politievlag bij het gemeentehuis van Veere in Domburg omdat daar een nieuw politiesteun-punt is geopend.

  Geen extra kostenOp twee agenten na, die het steunpunt in het ge-meentehuis gaan beman-nen, zijn alle andere agen-ten inmiddels werkzaam op het politiebureau Ach-ter de Houttuinen in Mid-delburg. Het politiebureau

  in Middelburg is groot ge-noeg voor de komst van deze dienders, er hoeven geen extra kosten te wor-den gemaakt voor een ver-bouwing.

  PetitieLianne Minderhoud uit Serooskerke is het er niet mee eens dat het poli-tiebureau in haar woon-

  plaats verdwijnt en heeft een petitie opgesteld, die inmiddels door ruim 440 mensen is getekend. Minderhoud is niet te-gen verandering, mits het verbetering oplevert. Om-dat Serooskerke centraler gelegen is dan Domburg vindt ze haar woonplaats een logischere plek voor een politie-onderkomen. De formulieren liggen nu nog op verschillende plek-ken in Serooskerke, maar het is de bedoeling dat ze in de hele gemeente Veere komen te liggen. Ze wil de petitie in september aan-bieden aan de minister.

  VeranderingenOndanks het verdwijnen van het politiebureau blijft

  er 7 dagen per week een 24 uurs dienst beschikbaar voor de gemeente Veere. Het aantal beschikbare agenten voor de gemeente Veere blijft hetzelfde, al-leen vertrekken zij voort-aan alleen vanuit Middel-burg. En uiteraard kan er ook altijd digitaal aangifte worden gedaan. Het nieu-we steunpunt in het ge-meentehuis in Domburg is alleen open wanneer het gemeentehuis open is. En dat is maar vier en een halve dag per week, aan-

  gezien het gemeentehuis op vrijdagmiddag geslo-ten is. Deze situatie blijft volgens politiewoordvoerder Al-win Don in ieder geval tot 1 september van kracht. Daarna wordt gekeken of

  er eventueel iets aan de openingstijden gedaan moet worden. Mocht er een agent aanwezig zijn in het weekend en u staat voor de deur, dan laat hij of zij u in principe gewoon binnen.

  Lianne Minderhoud is het er niet mee eens dat het politiebureau in haar woonplaats verdwijnt en heeft een petitie opgesteld. Foto: Mark Lobbezoo

  ondanks sluiting blijft er zeven dagen per week een 24 uurs dienst

  Afgelopen maandag hield Politie Zeeland een actie. De Zeeuwse politie ging maandag alleen naar spoedei-sende meldingen. Op die manier voerden agenten actie voor een nieuwe CAO. De actie heeft de naam Geen spoed, geen politie. Zolang er, in de ogen van de poli-tiemensen geen acceptabele cao is, wordt de actie elke week met een dag uitgebreid.

  Locoburgemeester Jaap Melse van Veere zegt be-grip te hebben voor de ac-tie van mevrouw Minder-houd, maar de gemeente gaat hier niet over. Wel zegt hij dat door uiterste inspanningen van burge-meester van der Zwaag dit steunpunt er is gekomen. Het had anders zomaar gekund dat er helemaal geen politielocatie meer zou zijn in de gemeente.Eigenlijk wilde de poli-tie al eerder over naar de nieuwe situatie, gezien het drukke toeristensei-zoen, maar dat bleek niet haalbaar. In de zomer is het natuurlijk vooral aan de kust het drukste in de gemeente en dan is aan-rijden vanuit Domburg sneller dan vanuit Seroos-kerke.

  Online petitieDe petitie is ook online te bekijken. Via de site http://petities.nl/petitie/behoud-politiebureau-se-rooskerke kunnen mensen laten weten hoe ze er over denken. Ook is er een Fa-cebookpagina voor meer informatie geopend.

  Vind de Facebookpagina op facebook.com, zoek op Behoud politiebureau Serooskerke

  pOlitiEbuREau

  Duin en strandVLISSINGEN - Op zaterdag 15 augustus wordt een duin- en strandtocht gehouden vanaf de Kanovijver aan de Burgemeester van Woe-derenlaan in Vlissingen. Er kunnen wandelingen gemaakt worden van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. De deelnemers wandelen over strand en duinen. De dertig kilometer loopt tot Westka-pelle, de twintig kilometer slaat af bij Zoutelande en de vijftien kilometer houdt het vol tot Valkenisse. De korte afstanden gaan tussentijds terug richting Vlissingen. Start om 8.30 uur vanaf de Kanovijver. Stuur voor meer informatie een mail naar: [email protected]

  Stiltewandeling MIDDELBURG - In het oude deel van Middelburg en over het bolwerk wordt op zondag 9 augutus een stil-tewandeling gehouden. De wandeling start op 10.00 uur op het Abdijplein en is bestemd voor mensen die willen ervaren wat lopen in stilte met je doet of die zich afvragen wat het in stilte lopen in een groep je brengt. Er wordt minstens een uur gelopen, zonder te praten, in een rustig tempo. Bij tem-peraturen van 25 graden of hoger, of bij zware regen of storm wordt er niet gelopen. De kosten zijn 5 euro inclu-sief koffi e of thee. Meer in-formatie via 0118-476949.

  Zijdemuseum gaat even openMELISKERKE - Het voorma-lig Zijdemuseum aan de Dorpsstraat 3 in Meliskerke opent op 6, 7 en 8 augustus eenmalig haar deuren om bezoekers in de gelegenheid te stellen tussen de vele bij-zondere vruchtbomen te ge-nieten van een kopje thee of koffi e, sapje of glaasje wijn met taart van ambachtelijke taartenatelier Suus. Er zijn die dagen ook leuke aanbie-dingen in zijden kleding, aparte sieraden, boeken en vele soorten zijde aan de meter. Donderdag 6 augus-tus zorgt de pianist Menno Radema voor sfeervolle pi-anomuziek en zaterdag 8 augustus treedt gitaar duo met Henny van Kesteren en Wilco Schipper op.

  www.zijde.nl

  Kijk in de bek van een PoonOOSTKAPELLE - Elke vrijdag in augustus kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van het zee-aqua-rium van Terra Maris aan de Duinvlietweg 6 in Oostka-pelle. De activiteit begint om 11.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Bezoekers krijgen uit-leg over de werking van het zout-water-aquarium. Ook worden de dieren gevoerd. De hondshaaien zwemmen rakelings langs en je kijkt

  recht in de grote bek van de Rode poon. De deelnemers betalen alleen de entreeprijs voor het museum; volwasse-nen 6,50 euro en kinderen 4 euro. Aanmelden is noodza-kelijk via het reserverings-formulier op www.terra-maris.nl onder de rubriek te doen/activiteitenagenda of via 0118 582620.

  Bezoek oude Fort RammekensRITTHEM - Op zondag 9 au-gustus om 14.00 uur en op dinsdagavond 11 augustus kunt u om 19.30 uur met een

  gids van Staatsbosbeheer het oude Fort Rammekens bezoeken. Dit oudste zeefort van West-Europa dateert uit 1547 en beschermde ooit de scheepvaartverbinding naar de VOC-haven van Middel-burg. Ook de troepen van Napoleon en Duitse bun-kerbouwers hebben er na-drukkelijk hun sporen ach-tergelaten. De gids weet er alles van en neemt u mee op een tocht door vijf eeuwen Zeeuws verleden. Daarnaast gaat de gids met u ook het door de oorlogshandelingen van 1944 ontstane bos- en krekengebied van Ramme-kenshoek. De wandeling

  begint aan de poort van het Fort aan de Rammekensweg te Ritthem (Westerschelde). Kosten 5 euro per persoon, kinderen betalen de helft.

  www.fortrammekens.nl

  Arnemuiden is een winkel rijkerARNEMUIDEN - Jolanda Geel-hoed speelde al jaren met de gedachte om te starten als zelfstandig ondernemer. Na een aantal maanden goede voorbereiding is het dan zover, want op zaterdag 8 augustus wordt haar win-

  kel aan de Langstraat 52 in Arnemuiden geopend. De winkel, met als toepasse-lijke naam Sjokadoo, is een speciaalzaak in chocolade en bonbons, thee, koffi e en cadeau artikelen. De win-kel is knus ingericht en doet denken aan de snoepwin-keltjes van vroeger. Hier vindt u geen standaard pro-ducten, maar ambachtelijk bereide bonbons en choco-lade, mooie verse koffi ebo-nen, thee van topkwaliteit en veel leuke cadeau artike-len. De openingstijden van Sjokadoo zijn woensdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur.

  Kijk ook eens op facebook.com/sjokadoo

  Anne de Kam exposeertMIDDELBURG - In t Gasthuis aan het Noordpoortplein 2 in Middelburg zijn tot en met september de werken van Anne de Kam uit Mid-delburg te bewonderen. Anne de Kam begon haar loopbaan bij enkele juwe-lierszaken in Rotterdam. Sinds november 1998 is zij als zelfstandige begonnen met het maken en vermaken van sieraden met edelsteen-kralen, onder de naam Blau-we Hope. Naast het maken van nieuwe sieraden, houdt zij zich ook veel bezig met het knopen en rijgen van col-liers en armbanden. Blauwe Hope is ook te vinden op de website van de Kunst en Cultuurroute Middelburg.

  Op donderdag 6 augustus geeft Rien Balkenende een orgelconcert in de Oostkerk van Middelburg. Dit concert begint om 12.30 uur. De toegang is gratis. Op het programma staan werken van Engelse componisten, zoals Parry, Howels, en Olivier Messiaen. Rien Balkenende (1959) studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Hij behaalde het diploma uitvoerend musicus orgel in 1984 in de Grote Kerk te Dordrecht.

  Orgelconcert in Oostkerk

  RONDJE WALCHEREN

 • Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

  PER STUK

  400 G 500 G

  500 G

  1.5 KG

  420 G

  2 STUKS 2 STUKS

  0.89 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  2.69 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  0.89 WEEKEND

  3.49 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  1.49 WEEKEND

  9x 200 vel

  2.59

  6x 80 g

  4.15/kg

  1.99Per 100 g

  4.89/kg

  0.49

  0.5 l

  1.50/l

  0.75400 g

  3.98/kg

  1.59

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  ALS BEST GETEST

  Hollandse sperziebonen

  Met 5 losse stokjes.

  BBQgroentespiespakket**

  300 g

  Kaas-ui baguette300 g

  Meergranen baguette

  Met 5 losse stokjes.

  Varkenssat**6-8 stuks

  Gemarineerde grillfakkels**

  Galia meloen Braeburn appelen

  4.15/kg 4.89/kg

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

  Bron: Stiwa juli 2015

  Bron: CosmoGIRL! juli 2015

  Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

  Bron: Gezondgids juni 2015

  KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

  Sterk en zacht.

  3-laags toiletpapier

  Lasagne Bolognese**

  Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

  Geconcentreerd afwasmiddel

  LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN

  *

  7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  De Faam woensdag 5 augustus 2015 13

  Verkoop uw huis Direct

  Tel: 0118 - 62 88 34

  Bel 0118-62 88 34, dan komen wij vrijblijvend met u praten!

  www.deloomakelaardij.nlOostkerkplein 16, 4331 TL Middelburg

  Wij kopen uw huis ofappartement in geheel Zeeland

  aan tegen n hoge prijs!

  Daarbij heeG u de volgende voordelen:

  Direct zekerheid!Gn dubbele woonlasten!Gn bijkomende kosten!

  Beste bod op uw huis!Snelle betaling en vlo?e afwikkeling!

  Oplevering van uw woning bepaalt u zelf!Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris!

  Ook s avonds en op zaterdag bereikbaar!

  Zaterdag 8 en 15 augustusvanaf 9.00 uur

  parkingsale op dePARKEERPLAATS

  PKijk opwww.intratuin.nl/koudekerkevoor vele spetterendeaanbiedingen

  Intratuin Koudekerke Galgeweg 5,0118-551623 www.intratuin.nl

  Vanaf donderdag 6 augustus

  donderdag& vrijdagKoopavond

 • www.de-faam.nl De Faam woensdag 5 augustus 2015 14

  RIJWIELSHOP WESTKAPELLE | ZUIDSTRAAT 125WESTKAPELLE | WWW.RIJWIELSHOPWESTKAPELLE.NL

  RIJWIELSHOP WESTKAPELLEWij gaan onze voorraad opruimen, op 7 augustus tijdens het dijkfeest inWestkapelle hebben we extra aanbiedingen op onze etsen en e-bikes

  GOES | KAMPERFOELIESTRAAT 85 | KK OP MAROS.NL

  BESTEL VIA INTERNET MET MOGELKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

  bbq all-in

  11.8032

  FILETAMERICAIN100GR 1.19

  SPEKLAPPEN 1KG 2.99RIBKARBONADE 1KG 3.99KIPFILET 1KG 4.99SPARERIBS 1KG

  BBQSCHOTEL P.P

  4.494.90

  HAASKARBONADE 1KG4.49

  8.90

  P.P

  LUXE VLEESSPIEZEN

  P.ST. 1.99

  RUNDER BIEFSTUKKG RUNDER KOGELBIEFSTUKKG3.99 4.99

  BBQ tip

  extra grootBBQCOMPLEET P.P

  Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg n Domburg

  Inclusief ontbijt n heerlijke pannenkoek

  korting38%

  Genieten aan de Zeeuwse Kust!

  nu59,-normaal 95,-

  donderdag 7 augustusCircus BongoEen voorstelling waar alles anders word als het internet er mee stopt. Een voorstel-ling met vermaak en vertier van over de hele wereld en met verrassing en prik-keling voor zowel jong als oud. Ook in 2015 is de directie van Circus Bongo erin geslaagd om een spiksplinternieuw pro-gramma samen te stellen. Een dolkomi-sche voorstelling met: draadlopen, jong-leren, Magic, boerderijdieren enz. In een intieme tent waar de kinderen met hun neus vooraan zitten en actief betrokken worden bij de show, en natuurlijk kan er ouderwets worden gelachen.Locatie: Camping De Pekelinge in Oostka-pelle, aanvang: 19.00 uur.

  www.circusbongo.nl

  zondag 9 augustusDana Zemtsov (altviool) & Mariam Bathsasvili (piano), concertDe zomerserie van MuziekPodium Zee-land in de Grote Kerk Veere gaat toch voornamelijk over de klassieke muziek-ca-non in al zijn variaties, vertolkt door mu-sici hors categorie, rijp of groen. Groen, maar feitelijk al heel rijp is het duo van deze middag. Dana Zemtsov werd in 1992 in Mexico geboren en is de dochter van de niet onbekende altviolist Mikhail Zem-tsov. Na studies aan de conservatoria van Amsterdam en Maastricht, won ze diver-se eerste prijzen bij diverse evenementen: Zemtsov trad vervolgens uitputtend op in Nederland en zeker ook daarbuiten. Ze is een van de meest veelbelovende altviolis-ten van haar generatie. Hoogtepunten uit voorgaande seizoenen zijn onder andere haar vertolking van Bartks Altviool Concert in de grote zaal van het Concert-gebouw (Amsterdam), haar kamermuzie-koptredens met Janine Jansen en Martin

  Frost tijdens het Internationaal Kamer-muziek Festival (Utrecht), en een recital in Carnegie Hall (New York). Recentelijk tekende ze een exclusief platencontract met Channel Classics Records voor drie cds, waarvan de eerste Enigma uit april 2014 zeer goed ontvangen is. Een concert om naar uit te zien.Locatie: Grote Kerk Veere, aanvang: 15.30 uur.

  www.muziekpodiumzeeland.nl

  dinsdag 11 augustusOrgelconcert Gerben BuddingGerben Budding is hoofdorganist van de Grote Kerk te Gorinchem, waar hij het monumentale Btz-Witte orgel bespeelt. Ook is hij een van de vaste organisten tijdens de Vesperdiensten in de Dom-kerk te Utrecht. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland, en is actief als continuospeler en begeleider. Hij won de eerste prijs van het Second International Organ Competition Agati-Tronci in San Marcello Pistoiese (Pistoia, Itali; 16e-/17e-eeuws repertoire), de tweede prijs van het Internationaal Schnitger Con-cours in Alkmaar (Bach), de Litaize-prijs van het Internationale Csar Franck Con-cours te Haarlem en de Publieksprijs van het improvisatieconcours Organ without borders in Luxemburg. Aan het Utrechts Conservatorium studeerde hij de hoofd-vakken orgel met kerkmuziek en impro-visatie bij Reitze Smits en koordirectie bij Rob Vermeulen. Klavecimbellessen kreeg hij van Siebe Henstra. Van zijn orgelspel verschenen inmiddels vier cds met o.a. werk van Bastiaans en Litaize. Het pro-gramma omvat composities van Bach, De Lange jr. en Bastiaans.Locatie: Nieuwe Kerk in Middelburg, aan-vang: 20.00 uur.

  www.gerbenbudding.nl

  Film: 5 to 7 (komedie, romantiek)Brian - een aankomend schrijver - heeft een buitenechtelijke relatie met Arielle, de knappe echtgenote van een Franse diplomaat. Ze kunnen elkaar alleen ont-moeten tussen 5 en 7 uur. Als hun liefde zich verder ontwikkelt, blijken culturen, wereldstandpunten, persoonlijke ethiek en dieetvoorkeuren al snel te botsen. Een onvervalste, romantische film die sinds de dagen van Audrey Hepburn niet meer gemaakt lijkt te worden.Locatie: CineCity Vlissingen, aanvang: 14.00 en 19.00 uur.

  www.cinecity.nl

  zondag 16 augustusVan Baerle Trio, concertHet Van Baerle Trio is in 2004 opgericht en vernoemd naar de straat waar hun muzikale wortels liggen: de Van Baerles-traat in Amsterdam. Hier ontmoetten de drie musici elkaar tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam, op een steenworp afstand van het Concertge-bouw, dat het trio als zijn muzikale thuis beschouwt. Het trio studeerde bij Dmitri Ferschtman en Menahem Pressler en is niet alleen een uitstekend, maar ook een prijswinnend ensemble, van het begin af aan: Vriendenkrans Concours, Internatio-naal Kamermuziekconcours Lyon (beiden 2011), Kersjesprijs (2012) en ARD Concours Mnchen (2013). De eerste cd van het Van Baerle Trio met werken van Saint-Sans, Loevendie en Ravel verscheen in 2012 bij Etcetera Records en ontving meteen de Edison Klassiek 2013 en werd lovend ontvangen door de nationale en interna-tionale pers: extreem getalenteerd trio (NRC Handelsblad), highly expressive unit, worth discovering (The Observer). Ook hun tweede cd met Mendelssohns pianotrios werd geprezen: voortvarende bravoure, opvallende lyriek en overtui-gende retoriek (NRC Handelsblad).Locatie: Grote Kerk in Veere, aanvang: 15.30 uur.

  www.muziekpodiumzeeland.nl

  Z e e uws e p od i a

  Kenneth Asporaat op 12 december naar CCXL TheaterNederland is het beloofde land! BMW, Mercedes, Guc-ci, D&G, villas en dit alle-maal kan je al kopen als je een uitkering hebt. Neder-land, daar moeten we heen, galmt het op heel het eiland Curaao! De vrienden Shayenne, Jas-mine, Achi en Archel wo-nen allemaal in Nederland. Zij komen erachter dat on-geopende post leidt naar schulden en dit weer naar deurwaarders. Dan nog niet gesproken over de Neder-landse wet en cultuur die is van de strikte afspraken en het regelen van je eigen benodigdheden. Dit is al-lemaal de andere kant van

  de medaille, waar niemand over praat. Zij besluiten om naar Curaao te gaan om een comedy op te voeren, om de waarheid te vertellen over Nederland. Maar hierin wordt duidelijk, dat niet ie-dereen de waarheid spreekt. In dit komische theaterstuk dat in het Papiaments wordt uitgevoerd, kom je er pas achter wie je vrienden zijn nadat je samen op vakan-tie bent geweest. Vooral als er plotseling een onbekend persoon mee gaat op vakan-tie, die een steekje los heeft zitten. Ken Theate