David Eddings - Diamentowy Tron

download David Eddings - Diamentowy Tron

If you can't read please download the document

 • date post

  06-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of David Eddings - Diamentowy Tron

PROLOGDavid EddingsDiamentowy TronKsiga pierwsza dziejw EleniumPrzeoya Maria DuchPROLOGO Ghwerigu i Bhelliomiez mitologii bogw trolliBardzo dawno temu, gdy tylko czas rozpocz swj bieg, na dugo przedtem, zanim niezdarni, odziani w skry i uzbrojeni w maczugi przodkowie Styrikw wyszli z gr i lasw Zemochu na rwniny centralnej Eosii, w gbokiej grocie ukrytej pod wiecznymi niegami pnocnej Thalesii mieszka karowaty, pokraczny troll o imieniu Ghwerig. Z powodu swojej brzydoty i przeogromnej chciwoci by wyrzutkiem; y i pracowa samotnie, poszukujc w gbi ziemi zota i drogich kamieni, ktre mgby doda do swojego skarbca strzeonego zazdronie. A w kocu nadszed dzie, kiedy dokopa si do sztolni lecej gboko pod zamarznit powierzchni ziemi i w migotliwym wietle pochodni ujrza osadzony w cianie ciemnoniebieski, drogocenny kamie, wikszy nili pi. Pokraczny Ghwerig pocz dre z emocji; przykucn i napawa si wspaniaoci klejnotu. Wiedzia, e jest on wicej wart od caej, gromadzonej przez stulecia, zawartoci jego skarbca. Potem z wielk ostronoci zacz kawaek po kawaku odupywa ska, aby wydoby kamie z miejsca, w ktrym spoczywa od pocztkw wiata. A w miar jak szafir wyania si ze skaty, coraz wyraniej by widoczny jego szczeglny ksztat i trollowi przyszed do gowy pewien pomys. Jeeli udaoby mu si wydoby drogocenne znalezisko w nie naruszonym stanie, to - ostronie szlifujc i polerujc - uwydatni jego ksztat i tym samym tysickrotnie zwikszy jego warto.W kocu Ghwerig delikatnie uwolni klejnot ze skalnego pokadu i zanis do groty, ktra bya zarazem warsztatem pracy i skarbcem trolla. Bez wahania roztrzaska jeden ze swoich bezcennych diamentw, a z jego fragmentw sporzdzi narzdzia do rzebienia i szlifowania znalezionego kamienia.Przez dziesiciolecia Ghwerig cierpliwie rzebi i szlifowa przy wietle dymicych pochodni. Przez cay czas mrucza kltwy i zaklcia, ktre napeniay bezcenny klejnot dobr i z moc bogw trolli. Po oszlifowaniu kamie mia ksztat ciemnoszafirowej ry. Ghwerig obdarzy go imieniem Bhelliom - Kamie-Kwiat - i uwierzy, e dziki niemu bdzie odtd wszechmocny.Jednake chocia w Bhelliomie zawarta bya caa potga bogw trolli, nie przekaza on swojej mocy pokracznemu, paskudnemu karowi. Ghwerig z wciekoci wali piciami w kamienn podog groty. W kocu postanowi zasign rady swoich bogw i zoy im w ofierze kute zoto i byszczce srebro. Bogowie wyjawili mu, e potga Bhelliomu moe zosta uwolniona jedynie za pomoc specjalnego klucza, ktry zagwarantuje, e nie zostanie przypadkowo wyzwolona przez kaprys jakiej przypadkowej osoby. Potem bogowie trolli powiedzieli Ghwerigowi, co musi uczyni, by pozyska wadz nad klejnotem, ktremu nada szlif i moc. Zgodnie z tymi instrukcjami troll wykona dwa piercienie, wykorzystujc odpryski szafiru, ktre nie zauwaone spady w py u jego stp podczas rzebienia drogocennej ry. Piercienie wyku z najlepszego zota, a w kady wprawi wypolerowany, owalny fragment Bhelliomu. Ghwerig naoy piercienie na palce obu doni i podnis szafirow r. Gboki, wietlisty bkit kamieni wprawionych w piercienie spyn na Bhelliom. Klejnoty, ozdabiajce powykrcane donie trolla, stay si jasne niczym diamenty. Ghwerig poczu pulsowanie mocy Kamienia-Kwiatu i uradowa si, e oszlifowany przez niego szafir podda si jego woli i gotw by, by mu suy.Przez niezliczone stulecia Ghwerig dokonywa wielkich cudw dziki potdze Bhelliomu. I nadszed czas, kiedy do krainy trollw przybyli Styricy. Na wie o istnieniu Kamienia-Kwiatu serca Starszych Bogw Styricum napeniy si dz zawadnicia jego moc. Jednake Ghwerig by przebiegy i, aby udaremni prby odebrania mu Bhelliomu, opiecztowa wejcie do swej groty zaklciami.Z czasem Modszych Bogw Styricum zaniepokoia wadza, jak mg zdoby ten z bogw, ktry posidzie Bhelliom. Po naradzie uznali, e nie mona pozwoli, aby tak wielka potga zostaa kiedykolwiek uwolniona z gbi ziemi. Postanowili wic pozbawi kamie mocy. Do tego zadania wybrali spord siebie zwinn bogini Aphrael. Aphrael udaa si na pnoc, a e bya drobnej postaci, udao jej si przelizn przez szpark tak malutk, e Ghwerig przeoczy j rzucajc czary. Aphrael, gdy tylko znalaza si w grocie, zacza piewa, a gos miaa sodki. Oczarowanego pieni Ghweriga nie zaniepokoia obecno bogini. Potem Aphrael upia go. A kiedy marzycielsko umiechnity troll zamkn lepia, zdja z jego prawej doni piercie i zastpia go innym, ze zwykym diamentem. Ghwerig ockn si czujc szarpnicie i spojrza na sw do. Zobaczy na palcu piercie, poprawi go i uspokoi si, z rozkosz suchajc piewu bogini. Ponownie pogry si w sodkich marzeniach, jego powieki opady, a wtedy sprytna Aphrael cigna mu piercie z lewej doni i zastpia go innym, te ze zwykym diamentem. Ghwerig znowu zerwa si na rwne nogi i z przestrachem spojrza na lew do, ale uspokoi go widok piercienia, wygldajcego dokadnie tak samo, jak jeden z tych, ktre wykona z okruchw Kamienia-Kwiatu. Aphrael piewaa dugo, a troll zapad w gboki sen. Wtedy bogini stpajc bezgonie wykrada si z pieczary, unoszc z sob piercienie bdce kluczem do potgi Bhelliomu.I zdarzyo si, e Ghwerig wyj Bhelliom z krysztaowej szkatuy, by dziki jego siom speni swoje marzenie, ale klejnot nie poddawa si jego woli, gdy troll nie posiada ju kluczy do jego mocy. Wcieko Ghweriga bya bezgraniczna. W poszukiwaniu Aphrael i swoich piercieni po wielekro przemierza ca krain wzdu i wszerz, lecz chocia szuka przez cae stulecia, nie odnalaz bogini.Mijay wieki. Styricy wci wadali grami i rwninami Eosii. A nadszed czas, gdy przybyli na te ziemie Eleni. Przez setki lat wdrowali tam i z powrotem po caej krainie, w kocu niektrzy z nich dotarli na dalek pnoc Thalesii i wypdzili stamtd Styrikw razem z ich bogami. A gdy Eleni dowiedzieli si o Ghwerigu i jego Bhelliomie, poczli przeszukiwa wzgrza i doliny Thalesii w nadziei odnalezienia wejcia do groty trolla. Wszystkich ogarna dza zdobycia synnego klejnotu. Czyhali na jego warto, albowiem nikt nie wiedzia o mocy zamknitej w lazurowych patkach.Z tym trudnym zadaniem upora si Adian z Thalesii, najwikszy i najsilniejszy z herosw staroytnoci. Postanowi narazi wasn dusz zasigajc rady bogw trolli. Tak dugo skada im ofiary, a ich przebaga. Wyjawili mu, e Ghwerig wyruszy do odlegej krainy na poszukiwanie bogini Aphrael ze Styricum, ktra ukrada mu par piercieni; nie wspomnieli mu jednak nic o ich prawdziwym znaczeniu. Adian uda si na dalek Pnoc i tam przez sze lat, kadego dnia o zmierzchu, oczekiwa na nadejcie Ghweriga.Wreszcie pewnego zmierzchu po szeciu latach karowaty troll wrci. Adian w przebraniu podszed do niego i powiedzia, e wie, gdzie mona znale bogini Aphrael, oraz e za hem peen najlepszego zota gotw jest wyjawi mu miejsce jej pobytu. Ghwerig da si zwie i poprowadzi Adiana do ukrytego wejcia swej pieczary. Uda si do skarbca i napeni hem herosa po brzegi zotym kruszcem. Po wyjciu z groty ponownie opiecztowa zaklciami jej wejcie. Adian odebra zoto i znowu oszuka trolla mwic, e Aphrael znajduje si w krainie zwanej Horset, na zachodnim brzegu Thalesii. Ghwerig popieszy do Horsetu w poszukiwaniu bogini, a Adian raz jeszcze narazi swoj dusz bagajc bogw trolli, by zamali zaklcia Ghweriga i otworzyli mu wejcie do groty. Kapryni bogowie trolli zgodzili si i zaklcia zostay zamane.W rowym wietle poranka, gdy lodowe pola pnocy skrzyy si purpurowo, wyszed z pieczary Adian z Bhelliomem w doni. Popieszy do stolicy swego krlestwa zwanej Emsat i kaza wyku dla siebie koron, ktr ozdobi wykradzionym trollowi klejnotem.Udrka Ghweriga nie miaa granic, gdy wrci z niczym do swej groty i przekona si, e nie tylko utraci klucze do wyzwolenia potgi Bhelliomu, lecz rwnie i sam Klejnot-Kwiat. Od tamtej pory wraz z zapadniciem ciemnoci myszkowa po polach i lasach wok Emsatu, prbujc odzyska swj skarb, ale potomkowie Adiana bacznie strzegli szafiru i troll nie mg nawet nacieszy nim oczu.I nadszed czas, gdy Azash, Starszy Bg Styricum, od dawna kryjcy w sercu dz posiadania Bhelliomu i piercieni wyzwalajcych jego moc, wysa hordy swoich wyznawcw z Zemochu chcc zagarn klejnoty si. Krlowie Zachodu wspomagani przez Rycerzy Kocioa chwycili za bro, by stawi czoo armii Othy z Zemochu i jego okrutnemu styrickiemu bogowi, Azashowi. Krl Sarak z Thalesii wraz z kilkoma wasalami poeglowa na poudnie od Emsatu, rozkazujc, aby pozostali hrabiowie podyli za nim, gdy tylko zbior wojska. Tak si jednake zdarzyo, e krl Sarak nigdy nie dotar na pola wielkiej bitwy na rwninie Lamorkandii. Pad od ciosu wczni zemoskiej podczas krwawej potyczki nad brzegami jeziora Venne w Pelosii. Jego wierny wasal, cho sam miertelnie ranny, podnis krlewsk koron i przebi si do bagnistego, wschodniego brzegu jeziora. Tam, umierajcy, uciekajc przed pogoni, wrzuci koron Thalesii w mroczne gbie wd torfowego jeziora. Ghwerig, ktry cay czas poda za utraconym skarbem, ukryty na kpie przyglda si temu z przeraeniem.Zemosi, ktrzy zabili krla Saraka, niezwocznie zaczli bada brunatne gbiny w nadziei, e znajd koron i triumfalnie zanios j Azashowi, lecz ich poszukiwania przerwao przybycie oddziau rycerzy Zakonu Alcjonu, pieszcych z Deiry na bitw w Lamorkandii. Alcjonici natarli na Zemochw i wycili ich w pie. Wiernego wasala krla Thalesii pochowali z honorami i odjechali niewiadomi, e legendarna korona Thalesii spoczywa w mtnych wodach jeziora Venne.W Pelosii kr opowieci, e w bezksiycowe noce mona ujrze widmow posta niemiertelnego trolla, snujcego si po bagnistych brzegach Venne. Z powodu swoich powykrzywianych czonkw Ghwerig nie way si sam szuka w ciemnych gbinach jeziora, peza jedynie po otaczajcych je moczarach to paczc z tsknoty za Bhelliomem, to wyjc z wciekoci, i bezpowrotnie go utraci.CZE ICimmuraROZDZIA 1Padao. Delikatna srebrzysta mawka sczya si z nocnego nieba na kamienne wiee Cimmury. Kropelki deszczu syczay w pomieniach pochodni po obu stronach szerokiej bramy, a kamienie na drodze wiodcej do miasta lniy czarno. Do Cimmury zblia si samotny jedziec. By otulony ciemnym, obszernym paszczem podrnym i dosiada rosego srokacza o zmierzwionej sierci, dugim pysku i bezdusznych, zoliwych oczach. Podrny by postawnym mczyzn, raczej grubokocistym i ylastym ni tgim. Mia czarne gste wosy, a na jego nosie w