Datové schránky ve velké společnosti

Click here to load reader

download Datové schránky ve velké společnosti

of 16

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Datové schránky ve velké společnosti. SharePoint partenrská konference Microsoft 2. 2 . 2010 Pavel Salava pavel.salava@mainstream.cz Mainstream technologies, s.r.o. Co řeší postregistr.cz. Datové schránky a velká společnost. Představení aplikace. Architektura aplikace. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Datové schránky ve velké společnosti

Datov schrnky ve velk spolenostiSharePoint partenrsk konferenceMicrosoft 2. 2. 2010

Pavel Salavapavel.salava@mainstream.czMainstream technologies, s.r.o.

1Co e postregistr.czDatov schrnky a velk spolenostVe velk spolenosti s datovmi zprvami pracuje vce uivatel, to s sebou pin nroky na:Postregistr.cz na poteby adekvtn odpovd:Centrln pjem zprv na podatelnu i z vce DSEfektivn a intuitivn webov prosteds centrlnm uloenm vech zprvVnitn pravidla distribuce potyPizpsoben vnitnm organizanm pravidlm (oddlen, role)Kontrolu pevzet a zpracovnodpovdnou osobouPehledn a zen distribuce zprvs podrobnou histori vech aktivitArchivaci doruench zprvKompletn archivace zprv a historie jejich distribuce ve spolenostiManaersk pehledydoruench/odeslanch zprvUcelen sada manaerskch reportNastaven pstupovch a funknch prvGranulrn nastaven uivatelskch prvPedstaven aplikaceArchitektura aplikace

postregistr.cz vyuv platformu Windows SharePoint Services 3.0Komunikace s datovou schrnkouVyzvednut zprv:Z jedn, i vce datovch schrnekAutomaticky Na vydnKomunikace s ISDS je logovnaOdesln zprv:Odesln zprvy do systmu ISDS a nsledn pedn zpt systmu:asovho raztkadodejkydoruenkyVbr adresy z vytvoen intern databzeHromadn odesln zprvy na vce adres

6Podatelna datov schrnky

Pracovn postupyUivatel v aplikaci vystupuje v jedn z rol:Administrtor datov schrnkyPracovnk podatelnySprvce oddlenOdeslatelPjemcePracovn postupy jsou zeny a kontrolovny aplikac s nastavitelnmi dobami odezvyUivatel ve vech rolch jsou o poadavku na zpracovn notifikovni e-mailemZprva k pevzet uivatelem

9Zpracovn zprvy uvnit organizace Evidence a archivace veker komunikace a uvnit organizaceEfektivn distribuce zprv uvnit organizacePedn zprvy odpovdn osob notifikaceAutomaticky pokud systm pozn adrestaPracovnkem podatelnyPijet, pedn nebo odmtnut zprvy odpovdnou osoboueen odmtnutch zprvpracovnkem podatelnyasov kontrola procesu pijetzprvy v organizaci

10Archivace a pehledyVeker pijat/odeslan zprvy vetn vech atributKompletn proces pijet zprvy uvnit org.:Celkov doba zpracovnPohyb zprvy v rmci organizace (pracovn postupy, pijet/odmtnut/pedn zprvy, dlka procesu,)

11Pehled zprv

Dal monostiDefinovan rozhran pro pipojen systmu/komunikanho modulu k extern podateln nebo DMS systmuJednoduch rozen nebo zmny systmu prce uvnit organizace dky stavebnicov architektue a maximlnmu vyuit standardnch komponent WSS 3.0Podepisovn obsahu zprvKonverze z paprov do elektronick podobyA dal13referenceReferenn instalace

info@postregistr.czpavel.salava@mainstream.cz