Datové formáty

Click here to load reader

download Datové formáty

of 19

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Datové formáty. Informatika pro ekonomy přednáška 2. Data v počítači. Data — formálně vyjádřená skutečnost (symbolicky vyjádřené údaje a hodnoty). v počítači — vše vyjádřeno dvojkovými hodnotami (důvod: technologie výroby počítačů). stanovení kódu — nekonečně mnoho možností. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Datové formáty

 • Datov formtyInformatika pro ekonomypednka 2

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Data v potai v potai ve vyjdeno dvojkovmi hodnotami (dvod: technologie vroby pota) Data formln vyjden skutenost (symbolicky vyjden daje a hodnoty). stanoven kdu nekonen mnoho monost daje maj mnoinu povolench hodnot a operac datov typ

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

 • Vbr monost uloen ze vech teoretickch monost lze vybrat zpsoby s vhodnmi vlastnostmi uloen sel dvojkov soustava se zarovnnm na rozmr pamovch mst, pirozen, cel, racionln sla ostatn datov typy vtinou lze reprezentovat sly nebo znaky nebo kombinac uloen textu posloupnost znak kdovanch podle znakovho kdu, ASCII, nrodn znaky

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Formt dat (datov formt) V operan pamti jsou obvykle data ve tvaru vhodnm pro zpracovn (vpoty, azen...) Viditeln tvar (tiskrna, displej, klvesnice...) mus bt sloen vhradn zitelnch (zobrazitelnch) znak Formt dat (datov formt) = zpsob (tvar) uloen dat vjakkoliv pamti potae.

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Souborov formt Pojem odvozen z pojmu datov formt definuje zpsob uloen dat v souboru. Msto popisu dat se pouvaj jmna formt:PDF, JPG, TXT, PNG, HTML, DOC, XLS, CSV... Formty lze rozdlit na textov a binrn.*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Textov formty Obsahuje textov data jen zobraziteln znaky, konce dk a ppadn konec souboru. V rznch operanch systmech jsou dic znaky rzn:*

  Operan systmKonec dkuNzev znakuKonec souboruNzev znakuUnix0alf04eotMac0dcr04eotMS0d 0acr lf1aesc

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Textov formty Kdovn zobrazitelnch znak je rzn. ASCII (pozice 0127) jednotn Nrodn znaky, speciln znaky rozdln Textov soubor jen s ASCII: plain text Textov soubor s nrod. znaky: extended text*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Kdovn nrodnch znak Znakov kd na vtm prostoru: ISO 10646 Znakov kd na 1 B, star. Pklady:Kamenit, PC Latin 2, ISO 8859, Win CP 1250, KOI8s (ukzky, rozdl ISO a 1250).4 B velmi nesporn, strunj kdovn:2 B Unicode, 12 B UTF-8, 2 B UTF 16*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Vznamn textov formty CSV Comma Separated Values (Excel...) Zdrojov texty program ada datovch formt: RTF, PS, SVG, XML*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Dokument Soubor obsahujc vlastn text, formtovac znaky. Podle tvaru znaek: textov/binrn soubor textov: HTML, XML, PostScript, TeX, RTF... binrn: DOC, SAM, INDD, Text602...*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Binrn formty Alespo st informac vyjdena jinak ne itelnou posloupnost zobrazitelnch znak. Vhodn pro okamit zpracovn (formt dat shodn s tvarem v operan pamti) Nkdy velmi nchyln k chybm, v ppad pokozen prakticky neopraviteln. Monost utajen formtu, nutnost pouit uritho programu, viry...*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Oteven a uzaven formty Souborov formt, jeho specifikace je voln dostupn, je oteven. Formty uzaven jsou utajovny. Uzavenost formtu umouje zskat monopol pro jeho zpracovn a zrove siln omezuje monosti vyuit uloench dat (CDR, INDD ap., dve t DOC, XLS, PPT). Oteven formty jsou prostedkem pro vmnu informac, efektivn vyuit a zpracovn dat (JPG, PDF, PNG, text...).*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Penositelnost formtu Lze ji pracovn definovat jako mnostv program schopnch zpracovat tento formt. Penositelnost je zce svzna s otevenost formtu, ale zvis tak na majiteli formtu (srov. DOC, PDF). Penositelnost textovch formtu je obecn daleko vt. Binrn oteven formty rovn penositeln. Dleit faktor zpracovn v rznch OS.*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Rozpoznn formtu Prvn krok roztdn na textov/binrn. Vyuit bnch program (poznm. blok) Druh krok u rozenho textovho formtu rozpoznat kdovn textu a operan systm, kde soubor vznikl U binrnch formt je nutn pout rozpoznvac programy: Unix: file, od; MS: nen nstroj (zkusmo?)*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Asociace formt a aplikac Usnaduje zpracovn dat laikm Princip tabulka s dky: formt -> aplikace (Tento pota; Nstroje/Monosti sloky) Spoutn aplikace v ppad aktivace souboru pslunho formtu (staen pes IE, dvojklik v manaeru, vbr v dokumentech...) Orientace jen podle rozen (ppony) jmna souboru, me vst ke zmatkm.*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Asociace formt a aplikac Ideln stav: 1 formt 1 aplikace (plat pro speciln ppady, nap. CDR) Ppad 1: vce formt 1 aplikace (ast, ale neproblematick) Ppad 2: 1 formt vce aplikac (problm nejednoznanosti, aktivuje se bu posledn instalovan aplikace, nebo podle vbru z nabdky. Nepjemn een.)*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Asociace formt a aplikac Ppad 3: 1 formt dn aplikace (chybov hlen s nabdkou instalovanch aplikac, z nich uivatel me vybrat to ovem prakticky nikdy nevede k spchu. XP: rozen nabdky program z Internetu.) Ppad 4: dn formt 1 aplikace (bu aplikace dn formty nepotebuje, nebo se jedn o aplikaci DOS nebo o chybnou instalaci.)*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Konverze formt Zmna formtu bez zmny informanho obsahu. V praxi vzcn ideln ppady. asto konverze vede ke ztrt, ale i k nabyt informac. Pklady: docx -> txt; csv -> xlsx Proveden konverze: specilnm programem slubami Open a Save (As) bnch program*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  B.I.B.S., a.s. , Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz

  Konverze formt pklady Open/Save prava dokumentnch formt (nap. DOC -> RTF, XLS -> CSV...) Unix: convert konverze obrazovch formt cstocs konverze kdovn nrodnch znak konverze sel mezi textovou a binrn podobou*

  B.I.B.S., a.s., Lidick 960/81, 602 00 Brno, Czech Republic, Tel: +420 545 210 792, info@bibs.cz, www.bibs.cz