Darea de Seama Crudu Iulia

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Darea de Seama Crudu Iulia

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  1/33

  MINISTERULUI EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

  COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI

  Catedra de Discipline Economice

  DARE DE SEAMLa practica tehnolgic

  S.A ,,Cereale-Prut

  specialitatea Conta!ilitate"ele#a anului $%, grupa C - &'(

  Cru)u $ulia

  Coordonatorul Cioban Marina

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  2/33

  UNGHENI, 2012

  Cuprins

  Capitolul 1. Prezentarea Staiunii didactico experimentale a colegiului, ntreprinderii

  agricole/agroindustriale/.............................................................................................................................5

  Capitolul 2.Eidena primar! n brigada de cmp....................................................................................."

  Capitolul 3.Contabilitatea primar! a produciei la #!are $i n depozit...................................................%%

  Capitolul 4.Contabilitatea primar! a produciei $i lucr!rilor n brigada pomicol! $i legumicol!...........%&

  Capitolul 5.Contabilitatea primar! n brigada de tractoare, cronometrarea proceselor de munc!.........%'

  Capitolul 6.Contabilitatea primar! n sectorul zoote(nic)))))))).......................................%*

  Capitolul 7.Contabilitatea primar! n ntreprinderile de prelucrare a produciei agricole......................%+

  Capitolul 8.Eidena primar! a miloacelor b!ne$ti n contabilitate.......................................................%-

  Concluzii i propuneri.............................................................................................................................%

  Anexe

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  3/33

  Capitolul 1. Prezentarea

  Staiunii didactico

  experi!entale a cole"iului#

  $ntreprinderii

  a"ricole%a"roindustriale

  &a!iliarizarea cu S.A ##Cereale'

  Prut((

  &

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  4/33

  Pe parcursul perioadei de patru s!pt!mniam e#ectuat practica te(nologic! la S. ,,Cereale0Prut11, pe

  baza acestei practici am ntocmit darea de seam!. Seciunile ei corespund programului de practic!

  propus. 2n #iecare din ele am ncercat s! abordez aspectele legate de particularit!ile inerii eidenei

  pentru #iecare sector al contabilit!ii din cele propuse pentru studierea practicei.

  ici am #acut cuno$tin! cu personalul si intreprinderea.

  3nele segmente sunt re#lectate mai larg, altele mai restrns.Ca anexe pentru lucrarea prezentat!

  or seri documentele contabile, deoarece uneori considerentele securit!ii in#ormaiei nu permit

  prezentarea in#ormaiilor mai ample $i pe o perioad! mai ndelungat!.

  4otu$i, datele propuse permit s! tragem anumite concluzii despre actiitatea ntreprinderii $i s!

  cre!m o imagine destul de clar! despre starea contabilit!ii la unitatea aceasta.

  Cooperatia de Producie 6zorul Mariei7 este constituit! n con#ormitate cu 8egea 9epubliciiMoldoa Cu priire la antrepronoriat $i ntreprinderi7 nr. -'50:66 din ;&.;%.%"", 8egea 9epublicii

  Moldoa Cu priire la nregistrarea de Stat a ntreprinderilor $i organizaiilor7 nr. %*50:6< din

  ;5.%;.;;;.

  S ,,Cereale0Prut11n continuare este sub proprietatea statului in numar de *;=,in proprietatea

  agro#ondului %;,-=,in proprietatea companiei de asigurari S64> ,5= si *,+= in proprietatea altor

  actionari.

  8a momentul actual S ,, Cereale0Prut11 se diizeaza in doua sectoare de actiitate?

  '

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  5/33

  0sector de producere @

  0secor colectare,prelucrare si pastrare a cerealelor@

  Sectorul de productie combina #abricarea nutretului combinat,crupelor de griu si de orz , uleiului de#loarea0soarelui , #ainii de porumb si #ainii de griu si comercializarea produselor #inite din acesteactiitati.

  P96AC6P8E8E CPC6446 BE P9>B3C46E?

  0Autret combinat in rac 0%-;;;; tan 0Autret combinat granulat 0%*;;;tan

  0Daina de griu 0&;;; tan

  0Crupe de griu si de orz 0';; tan

  03lei de #loarea0soarelui 05'; tan

  6ntreprinderea are in dotare ? 0siloz de cereale cu capacitatea de ;;;;tone,ec(ipat cu uscator de aer cald tip 8S>@

  'depozite pentru pastrarea cerealelor cu capacitatea de 384)) tonesi ec*ipate cu 2uscatori cu

  capacitatea de 82 tone +ore,

  0rezeroare pentru pastrarea melasei cu capaciatatea de %';; tone@

  0bascule #eroiare si pentru transport auto@

  0locomotia si linie de cale #erata@

  0parc de masini si tractoare@

  Sectorul de producere a nutreturilor cu capaciatatea de *;tone in ' (, linia de prelucrare a

  crupelor,moara de griu si de porumb a #ost construita in anul %"-- ca extindere a sectorului de colectare

  a cerealelor .

  3tilaul este de origine ce(a si #unctioneaza in regim automat.

  6ncepind cu anii %"550%"5* o mare parte din utila a #ost conserat , nemaiputind #i utilizat lamaximum , din cauza lipsei de materie prima in urma pierderii relatiilor de parteneriat cu #urnizorii de

  peste (otare.6n prezent se conlucreaza cu #urnizorii auto(toni iar materia prima ingridientelela

  producerea nutretului constituie in maosritate griu,porumb,mazare.soia ,orz,oas,srot de #loarea0

  soarelui.

  5

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  6/33

  6treprinderea procura di#erite cereale le supune prelucrarii necesare,le expediaza con#orm

  contractului inc(eiate anterior.8a #el intreprinderea ac(izitioneaza cereale in rezera de stat a 9M.

  -ntreprinderea SA ##Cereale'Prut(( se ala pe A)resa*

  or! Un"#enistr! Un"ureanu $

  %D&'()*r&n Un"#eniRepu+lica %oldo,a

  -a. )&/'(&/0$)12 tel )&/'(&/0$312 )&/'(&/0$042

  ..din punct de edere al asezarii geogra#ice intreprinderea are mai multe aantae adica exporta

  productia peste (otare cum ar #i prin este extremitatea sudic! a 9epublicii Moldoaiurgiulesti Situat

  la grani5a cu 9omFnia6i cu 3craina, satul este amplasat pe malul rFului Prut, la !rsarea acestuia n

  Bun!re.Be la milocul anilor %"";, iurgiule6ti este singurul port moldoenesc la Bunare.

  6ncepind cu anul ;;+ intreprinderea ac(izitioneaza,prelucreaza si axpediaza rapita,un produs mai noupentru 9pb.Moldoa.

  6ntreprinderea este Societate pe ctiuni din anul %""5.

  6n eidenta contabila se utilizeaza programa de calculator %Contabilitate si programa locala specialaC>346A.

  Gilantul contabil se intocmeste lunar , trimestrial si anual.

  P9>6EC4E8E de inestitii iitoare au ca obiecti? 0maorarea calitatii nutretului combinat@ 0reducerea consumului de energie in procesele te(nologice@ 0extinderea si diersi#icarea pietii de des#acere@ 0 alori#icarea superioara a materiei0prime auto(tone@ 0 protectia mediului ambiant.

  D>AB396 D6:E 8 &%.%.;%? 0aloarea #ondurilor #ixe 0&*+%-& 0aloarea reziduala a #ondurilor #ixe 0'%%;-"5 0#oduri #ixe de productie 055;-%"* 0aloarea reziduala a acestora 0&*%**&'' 0numar total de actiuni 0%'&%%+*.

  *

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Republica_Moldova_%C8%99i_Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Republica_Moldova_%C8%99i_Ucrainahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Republica_Moldova_%C8%99i_Ucrainahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Pruthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Republica_Moldova_%C8%99i_Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Republica_Moldova_%C8%99i_Ucrainahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Pruthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990
 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  7/33

  Capitolul 2.Eidenaprimar! n brigada decmp

  +

 • 7/21/2019 Darea de Seama Crudu Iulia

  8/33

  Htim c! lucrul mecanizat aduce o productiitate mai sporit!, ns! nu putem neglia lucrul manual.

  ceasta are deasemenea o importan! #oarte mare n procesul de producie, n special n agricultur!.

  Bar in aceasta organizatie lipsesc brigazile de cimp .

  2nsa existenta unei brig!zii de cmp necesita si timp si brate de munca,controlul asupra carora

  trebuie s a#ie exercitat de catre persoana brigadiera responsabila care nregistreaz! n #iecare zi num!rulmuncitorilor prezeni la sericiu. 8a s#r$itul lunii contabilul pe salariu #ace totalul $i calculeaz!

  salariul.

  Salariul muncitorilor se remunereaz! n dependen! de munca pe care au depus0o muncitorii $i de

  timpul pe care l petrec muncind, de aici tragem concluzii c! salariul se pl!te$te n regie cu alte cuinte

  pe unitate de timp. Pentru eidena n brigadele de cmp se ntocme$te #i$a de salarizare.

  Di$a de salarizare conine a$a in#ormaii despre brigade de cmp, ca?

  0 numele/prenumele salariailor@

  0 num!rul de zile lucrate@

  0 lucrul ndeplinit@

  0 tari#ul pentru o zi lucrat!@

  0 salariul spre plat!.

  Pentru #iecare muncitor se #ace #i$a indiidual! prin care se arat! m!rimea salariului $i toate

  reinerile care sunt #!cute, tot aici se obser! $i tipul scutirilor de care dispune salariatul.

  8a s#r$itul lunii se aduce la cuno$tin! #iec!rui muncitor urm!toarele date?

  0 suma salariului@

  0 suma salariului spre plat!@

  0 categoria scutirilor@

  0 munca exercitat! de muncitor@

  0 suma reinerilor?

  %. impozitul pe enit@

  . #ondul social@

  &. #ondul sindical@

  '. #ondul medical.

  -