Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

33
HOW TO USE THIS SONGBOOK: The chords in this songbook have been simplified from the recording but follow the basic arrangements. Musicians are encouraged to embellish these arrangements by improvising with the chord symbols. When there is a chord under a slash (F/G) the chord above the slash is to be played by upper register instruments (guitars, right hand of the keyboard etc.) the chord below the slash is to be played by lower register instruments (bass guitar, left hand of the keyboard). (Sample Chord Chart) Time Signature Song Title Key Signature (G) 4/4 Darating Na Composer Joel Importa Tempo Family Tempo Family: Fast Metronome M: 120 Sequence I/V/I/V/PC/C/I/V/PC/C/C/Solo/PC/C(Voices only)/C/O Sequence Legend I - Intro CODA - Coda V - Verse B - Bridge PC - Pre-Chorus O - Outro C - Chorus TAG - Tag Ending SOLO - Instrumental End - Ending Figure 1: Time signature = 4/4 Chord Value / Count A = 1 Measure (Bar); A = whole /1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 C: G Em Am D 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 G Em Am D From the song Pupurihin Ka Sa Awit - Page 6 A B = 1 Measure (Bar); A = half; B = half / 1 2 – 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 C: G D C D Em D C 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 G D C D Em D G From the song Darating Na – Page 10 NO PORTION OF THIS SONGBOOK MAY BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION FROM FAITHMUSIC MANILA! ALL RIGHTS RESERVED 1

Transcript of Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Page 1: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

HOW TO USE THIS SONGBOOK: The chords in this songbook have been simplified from the recording but follow the basic arrangements. Musicians are encouraged to embellish these arrangements by improvising with the chord symbols. When there is a chord under a slash (F/G) the chord above the slash is to be played by upper register instruments (guitars, right hand of the keyboard etc.) the chord below the slash is to be played by lower register instruments (bass guitar, left hand of the keyboard).

(Sample Chord Chart) Time Signature Song Title

Key Signature (G) 4/4 Darating Na Composer Joel Importa Tempo Family Tempo Family: Fast Metronome M: 120 Sequence I/V/I/V/PC/C/I/V/PC/C/C/Solo/PC/C(Voices only)/C/O

Sequence Legend I - Intro CODA - Coda V - Verse B - Bridge PC - Pre-Chorus O - Outro C - Chorus TAG - Tag Ending SOLO - Instrumental End - Ending

Figure 1: Time signature = 4/4 Chord Value / Count A = 1 Measure (Bar); A = whole /1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C: G Em Am D 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G Em Am D From the song Pupurihin Ka Sa Awit - Page 6

A B = 1 Measure (Bar); A = half; B = half / 1 2 – 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C: G D C D Em D C 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G D C D Em D G

From the song Darating Na – Page 10 NO PORTION OF THIS SONGBOOK MAY BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION FROM FAITHMUSIC MANILA! ALL RIGHTS RESERVED

1

Page 2: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

2

Page 3: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

FAITHMUSIC Manila

Contents

1. Pupurihin Ka Sa Awit 62. Diyos Na Buhay 83. Darating Na 104. Sa’yo Ang Papuri 125. Hindi Magbabago 146. Alay Sa Iyo 167. Ikaw Ang Panginoon 188. Kay Buti Mo O Diyos 209. Sambahin Ka 2210. Maglilingkod Sa’yo 2411. Tanging Ikaw, Hesus 2612. Pagkakaisa 2813. My Song 30

3

Page 4: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

4

Page 5: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

FOREWORD

“Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord.”

1 Thessalonians 4:17 The coming of the Lord for His church is a joyous

event. It is not to be considered as a dreadful day. Paul said regarding Jesus’ coming to comfort one another with these words. 1 Thessalonians 4:18. Jesus Christ is coming back for a glorious, victorious and triumphant church. Ephesians 5:27. So saints, be ready for Him. Our prayer and desire is for these Holy Spirit inspired songs to minister and to be a blessing to you. We would like to thank our Senior Pastor, Rev, Jun Yu for his guidance and advise, the Board of Trustees, Pastoral staff and church leaders for their support, the congregation of JFCF, Imus for their prayer and the JFCF, Imus Worship Team for their effort and hard work, we love you guys.

Pastors Mike and Me Ann Bunye

5

Page 6: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Pupurihin Ka Sa Awit JFCF Imus Worship Team Tempo Family: Fast M: 120 I/C/C/V/C/C/V/C/C/C/C/Tag/O

I: G2 G2/E Am G/D D G2 G2/E Am G/D D C: G Em Am D G Em Am D V: Bm Em Am D

Bm Em Am D (E)

C: A F#m Bm E A F#m Bm E Tag: A F#m Bm E A F#m Bm E O: A2 A/F# Bm A/E E A2 A/F# Bm E

© 2004 Faithmusic Manila

6

Page 7: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Pupurihin Ka Sa Awit Words and Music: JFCF Imus Worship Team

Copyright © 2004 Faithmusic Manila CHORUS

PUPURIHIN KA SA AWIT PUPURIHIN KA SA TINIG PUPURIHIN KA, PUPURIHIN KA PUPURIHIN KA SA BAWAT SANDALI VERSE 1 PAGSAMBA’Y IAALAY BUHAY AY IBIBIGAY PAG-IBIG MO’Y WALANG HANGGAN NOON, NGAYON AT MAGPAKAILAN MAN VERSE 2 GABUNDOK MAN AND PROBLEMA HINDING-HINDI MAG-IISA ‘PAGKAT HESUS KASAMA KA HINDING-HINDI NA MAG-AALALA TAG ENDING PUPURIHIN KA, PUPURIHIN KA PUPURIHIN KA SA BAWAT SANDALI

7

Page 8: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(B) 4/4 Diyos Na Buhay Bong Distrito Tempo Family: Fast M: 120 I/V/V/C/V/C/B/B/C/C/O

I: B B B B B V: E A E B C#m A F#m7 G#m7 A B B 2/4 B 4/4 C: G#m C#m G#m C#m

G#m C#m F#m7 G#m7 A B 2/4 B 4/4 G#m C#m G#m C#m

G#m C#m F#m7 G#m7 A B B 2/4 B

B: AM7 G#m7 AM7 G#m7 AM7 G#m7 F#m7 G#m7 A B

B

O: B B B 2/4 B

© 2004 Faithmusic Manila

8

Page 9: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Diyos Na Buhay Words and Music: Bong Distrito

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

NADARAMA MO BA AND HANGING RUMARAGASA ANG HANGIN NA DULOT NG ATING PAGSAMBA KASABAY NG HANGIN’Y PAGDATING NG PRESENSYA PRESENSYA NG DIYOS DITO’Y IBUBUHOS CHORUS HALINAT SIYA AY LUWALHATIIN SA PAPURI’S PAGSAMBA’Y AWITIN NATIN PASASALAMAT SA KANYA’Y IAALAY SA ATING DIYOS SA DIYOS NA BUHAY HALINAT SIYA AY ATING DAKILAIN PAGKAT PAG-IBIG NIYA’Y DI KAYANG SUKATIN PASASALAMAT SA KANYA’Y IAALAY SA ATING DIYOS SA DIYOS NA BUHAY VERSE 2

SA PAGBUHOS NG KANYANG PRESENSYA PAG-AGOS NG ILOG NARIRINIG MO BA MULA SA TRONO NG DIYOS ITO’Y DADALOY KAYA’T SA KANYANG PRESENSYA’Y LUMANGOY BRIDGE

KUNG KALIGTASA’Y IYONG NAKAMTAN PAG-IBIG NIYA’Y IYONG NARANASAN NAG-UUMAPAW SA PUSO ANG KAGALAKAN SA BUBONG MUNDO DAPAT AY IPAG-SIGAWAN

9

Page 10: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Darating Na Joel Importa Tempo Family: Fast M: 120 I/V/I/V/PC/C/I/V/PC/C/C/Solo/PC/C(Voices only)/C/O

I: G D C D G D C V: G D C G D C G D C G D C PC: Em D Em D

D

C: G D C D Em D C G D C D Em D G

Solo: G D C D Em D C G D C D Em D G O: G D C D G D C G D C D G D G

© 2004 Faithmusic Manila

10

Page 11: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Darating Na Words and Music: Joel Importa

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE

MULA HILAGA, TIMOG O KANLURAN AT SA SILANGAN IYONG MAKIKITA KADAKILAAN AT KALUWALHATIAN NG ATING DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN PRE-CHORUS KUNG NAIS MONG MAGING MALAYA HUWAG MO NANG PIPIGILAN PANG CHORUS SUMAYAW, SUMABAY SA AWITIN NA TUNAY SI HESUS AY DARATING NA SUMIGAW SABAY-SABAY KAY HESUS NATING TUNAY ‘PAGKAT SIYA’Y DARATING NA

11

Page 12: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(F) 4/4 Sa’yo Ang Papuri Bobby Lubiran Tempo Family: Slow M: 88 I/V/V/C/R/V/C/Solo/C/C/C/Tag

I: C/F F C/D Dm BbM7 C V: C/F F C/D Dm BbM7 C

C/F F C/D Dm BbM7 C C: BbM7 Am7 Gm7 C C/F F

BbM7 Am7 C/D Gm7 C

R: BbM7 F/A BbM7 C Solo: BbM7 Am7 BbM7 Am7 BbM7 Am7 BbM7 C Tag: BbM7 Am7 Gm7 C C/F F

BbM7 Am7 Gm7 C F

© 2004 Faithmusic Manila

12

Page 13: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Sa’yo Ang Papuri Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

SA’YO ANG PAPURI AT PASASALAMAT AMING DIYOS KALUWALHATIAN AT KARANGALAN ALAY SA IYO CHORUS NARITO, ANG BUHAY KO PANGINOON, GAMITIN MO SA’YO LAMANG, IAALAY ANG PUSO KO’Y SA’YO VERSE 2

‘PAG IKAY KASAMA O ANONG LIGAYA, NADARAMA MAY PAG-ASA, AKONG NAKIKITA ‘PAG KAPILING KA

13

Page 14: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(F) 4/4 Hindi Magbabago Bobby Lubiran Tempo Family: Slow M: 88 I/V/V/C/V/C/C/Solo/C/C/O

I: C/F F C/D Dm Bb F/A Gm7 C V: C/F F C/D Dm Bb Gm7 C C/F F C/D Dm Bb Gm7 C (C) C: Bb Am7 BbM7 Am7 BbM7 Gm7 C (C) Solo: C/F F C/D Dm Bb Gm7 C C/F F C/D Dm Gm Am Bb C D C: Bm7 CM7 Bm7 CM7 Am7 D D O: D/G G D/E Em C G/B Am7 D G

© 2004 Faithmusic Manila

14

Page 15: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Hindi Magbabago Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

AKING PANGINOON, WALANG KATULAD MO TANGING IKAW LAMANG ANG SASAMBAHIN KO PAG-IBIG MO’Y WAGAS, HINDING-HINDI MAGWAWAKAS ITO’Y NAG-AALAB AT HINDI KUMUKUPAS CHORUS KAHIT NOON, HANGGANG NAYON MAGPAKAILAN MAN NAROROON HINDING-HINDI MAGBABAGO VERSE 2

ANG BUHAY KONG ITO IBIBIGAY SA’YO ANG PANALANGIN KO AY ANG PRESENSYA MO WALANG MAHIHILING KAPAG KASAMA KA ANG KAPAPAA’Y LAGING NADARAMA

15

Page 16: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(B) 4/4 Alay Sa Iyo Ronne Mendoza Tempo Family: Slow M: 88 I/V/PC/C/V/C/PC/C(Voices Only)/C/Tag/O

I: G#m F# E G#m F# E V: B F# G#m E B F# G#m E B F# G#m E B F# G#m E PC: E F# E F# E F# E/G# F#/A# C: B E F# B E F# B E F# B E F# B F# E Tag: B E F# B F# E B E F# B F# E B F# E B F# E O: G#m F# E G#m F# E

© 2004 Faithmusic Manila

16

Page 17: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Alay Sa Iyo Words and Music: Ronne Mendoza Copyright © 2004 Faithmusic Manila

VERSE 1

PANGINOON, SALAMAT SA’YO INIBIG MO ANG KATULAD KO INALAY ANG BUONG BUHAY MO UPANG AKO’Y MAPALAPIT SA IYO PRE-CHORUS TANGAPIN MO AWITING ITO PAPURI’T PAGSAMBA INAALAY SA’YO CHORUS

IBIBIGAY KO SA IYO ITONG PUSO KO ANG BUHAY KO’Y PARA SA’YO NGAYON AT KAILAN MAN IAALAY KO SA’YO PAPURI’T PAGSAMBA KUMILOS KA SA BUHAY KO PANGINOON TAG ENDING KUMILOS KA SA BUHAY KO PANGINOON KUMILOS KA SA BUHAY KO PANGINOON PANGINOON PANGINOON

17

Page 18: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Ikaw Ang Panginoon Romeil De Leon Tempo Family: Fast M: 88 I/V/C/B/I/V/C/B/C/B/O

I: G D/G C/G F/G C/G G G D/G C/G Am Bm C D V: G Bm7 C D G Bm7 C D C D/C Bm7 Em7 C Am7 C D C Bm D C: G Bm7 C D G Bm7 C D G Bm7 C D B: Am7 G/B C C Am7 G/B C C Am7 G/B C D O: Eb F G

© 2004 Faithmusic Manila

18

Page 19: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Ikaw Ang Panginoon Words and Music: Romeil De Leon

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

PANGINOON, KAMI’Y NAGPAPASALAMAT PINILI MO GINAWA MONG ANAK BINAGO MO ANG BUHAY KO INILIGTAS MO KAYA’T SA’YO IAALAY ITONG AMING BUHAY CHORUS KAYA’T KAMI’Y AAWIT SASAYAW SA’YO SA TUGTOG NG GITARA SA TINIG AT NOTA KAMI AY SAMA-SAMA SA’YO AY SASAMBA BRIDGE

‘PAGKAT IKAW ANG AMING PANGINOON ‘PAGKAT IKAW ANG AMING PANGINOON ‘PAGKAT IKAW ANG AMING PANGINOON

19

Page 20: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Kay Buti Mo Romeil De Leon Tempo Family: Fast M: 88 I/V/C/C/I(4 Bars)/V/C/C/B/Solo/C/C/C/O

I: G Am C D (G Am C D) V: G Am C D G Am C D G Am C D G Am C D C: G Bm C D Bm Em Am D B: G D C D G D C D G D C D Solo: G Bm C D O: G Am C D G

© 2004 Faithmusic Manila

20

Page 21: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Kay Buti Mo Words and Music: Romeil De Leon

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

SA PILING MO’Y MAY KAGALAKAN SA PILING MO’Y MAY KASAGANAAN SA PILING MO’Y MAY KAPAYAPAAN O DIYOS SA PILING MO (REPEAT) CHORUS KAY BUTI MO O DIYOS HINDI KA NAGBABAGO KAMANGHA-MANGHANG GAWA MO AY NARARANASAN KO VERSE 2 ANO MANG KALUNGKUTAN NA SA’YO ANG KAGALAKAN ANO MANG KAKULANGAN IKAW ANG KASAPATAN ANO MANG KARAMDAMAN IKAW HESUS ANG KAGALINGAN SA LAHAT NG KAGULUHAN IKAW O DIYOS ANG KAPAYAPAAN BRIDGE

O DIYOS, NARARANASAN KO O DIYOS, ANG KABUTIHAN MO O DIYOS, SA BUHAY KONG ITO O DIYOS

21

Page 22: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(E) 4/4 Sambahin Ka Bobby Lubiran Tempo Family: Fast M: 88 I/V/C/V/C/C/C/End

I: AM7 EM7/G# AM7 B AM7 EM7/G# AM7 B V: E B/D# C#m7 B A B E E B/D# C#m7 B A B E F#m7 E/G# AM7 B F#m7 E/G# AM7 B C: AM7 E/G# AM7 B AM7 E/G# AM7 B

© 2004 Faithmusic Manila

22

Page 23: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Sambahin Ka Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

ANG NAIS KO, MAKAPILING KA SA BUHAY KO’Y MALUWALHATI KA KAHIT NGAYON PA LANG AY NAIS KONG KASAMA KA ‘PAGKAT IKAW HESUS ANG TANGI KONG LIGAYA CHORUS SAMBAHIN KA SAMBAHIN KA PANGINOON SAMBAHIN KA SAMBAHIN HABANG PANAHON VERSE 2

NARITO ANG BUHAY KO IAALAY PARA SA’YO KAHIT NGAYON PA LANG IBIBIGAY NA ANG LAHAT ‘PAGKAT IKAW HESUS PAG-IBIG MO’Y SAPAT

23

Page 24: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Maglilingkod Sa’yo Ted Nase Tempo Family: Slow M: 88 I/C1/V/C1/V/C2/B/C2/

I: C6 D/C Bm Em7 Am D Eb F G C1: G C G G C D C D/C Bm7 Em7 Am D Eb D V: G C G G C D C D/C Bm7 Em7 Am D C Bm7 Am7 G C2: G C G G C D C D/C Bm7 Em7 Am D G B: C D/C Bm7 Em7 Am7 D G G7 C D Bm7 Em7 Am7 D C Bm7 Am7 G G7 Tag: C D/C Bm7 Em7 Am D G D/F# Em Am D G D/F# Em Am D D Eb F G Eb F G

© 2004 Faithmusic Manila

24

Page 25: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Maglilingkod Sa’Yo Words and Music: Ted Nase

Copyright © 2004 Faithmusic Manila CHORUS

MAGLILINGKOD SA’YO PANGINOON MAGLILINGKOD SA’YO PANGINOON ANG BUHAY KO’Y IAALAY MAGLILINGKOD NA TUNAY ANG BUHAY KO’Y SA’YO PANGINOON VERSE 1 ‘DI MAGIISA SA MGA PAGSUBOK MAGPAPATULOY SA KALAKASAN MO PAG-ASA’Y MANANATILI DITO SA PUSO KO DAHIL LAHAT SA MGA PANGAKO MO VERSE 2

DAHIL SA KABUTIHAN MONG NARANASAN AT SA PAG-IBIG MONG WAGAS MAGPAKAILAN MAN SA’YO PANGINOON AKING INAALAY BUHAY NA AKING TINATAGLAY BRIDGE

KAYA’T TAYO NGA’Y HUWAG NANG MAGALINLANGAN GAYONG ANG PAGPAPAGAL AY ‘DI MAWAWALAN NG KABULUHAN S; KRISTO’Y ITAAS MARAMING NANGANGAILANGAN NG BUHAY NIYANG DALA’Y KALIGTASAN

25

Page 26: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Tanging Ikaw Hesus Bobby Lubiran Tempo Family: Slow M: 88 I/V/V/C/ V/V/C/C/C/

I: G2 Am Bm Am G2 Am Bm Am V: G2 Am Bm Am G2 Am Bm C D/C Bm Em Am C/G F D C: Bm Em Am D Bm Em Am D C G/B C G/B Am D Tag: C G/B C G/B Am D C G/B C G/B Am D G2 Am Bm Am G2 Am Bm Am GM9

© 2004 Faithmusic Manila

26

Page 27: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Tanging Ikaw Hesus Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

SINASAMBA KITA PANGINOON DINA-DAKILA ANF PANGALAN MO MULA NOON, HANGGANG NGAYON IKAW ANG PANGINOON PURIHIN KA HABANG PANAHON VERSE 2

SA PUSO KO’Y IKAW LAMANG MAGHARI MAGPAKAILAN MAN TANGING IKAW LAMANG HESUS ANG PAGLILINGKURAN HANGANG SA DULO NG WALANG HANGGAN CHORUS PUPURIHIN KA, ITATAAS KITA LULUWALHATIIN KA PAPURI’T PAGSAMBA DAHIL SA PAG-IBIG MO SA ‘KIN KINUHA MO AKING DALAHIN TAG ENDING DAHIL SA PAG-IBIG MO SA ‘KIN KINUHA MO AKING DALAHIN DAHIL SA PAG-IBIG MO SA ‘KIN KINUHA MO AKING DALAHIN PURIHIN KA…

27

Page 28: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 Pagkakaisa Bobby Lubiran Tempo Family: Slow M: 88 I/V/C/ V/C/Solo/C2/C2/Tag

I: G D Em D C Bm7 Em7 F Em Dsus D V: G Bm C D G Bm C D C D/C Bm Em C Bm C Bm F Dsus D/F# C1: G D/F# Em Bm7 C G/B F D G D/F# Em Bm7 C G/B F Dsus D Solo: C# Eb Cm7 Fm7 A#m Cm C#m D#m E E/G# D/F# C/E E/F# D/G# C2: A E/G# F#m C#m D A/C# G E A E/G# F#m C#m D A/C# (G) Tag: D A/C# Bm E A B Bm E A D/A A D/A A D/A A

© 2004 Faithmusic Manila

28

Page 29: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Pagkakaisa Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

ANG NAIS MO HESUS KAMI’Y MAGKAISA SA BUHAY NAMIN AT TOTOONG MAKITA KA SALITA MONG NATANIM SA PUSO AY LUMAGO AT MAGBUNGA AMING IPAMALITA AT LAHAT MAGSASABI CHORUS

KAMI AY NAGKAKAISA SA’YO HESUS SUMASAMBA ISANG BAYANG BANAL NA TINAWAG MO SA ‘YONG PANGALAN AT SA ‘MING ISANG TINIG AT AWIT NG PAG-IBIG AMING IHAHAYAG KADAKILAAN MO VERSE 2 TUNAY NGA’NG SA PAGTALIMA SA ‘YO PAGPAPALA ANG KASUNOD NITO ‘DI MASUKAT NA BIYAYANG MULA DYAN SA KALANGITAN SA ‘MING PAROROONAN AT LAHAT AY AAWIT TAG ENDING KADAKILAAN MO SA AMING BUHAY KADAKILAAN MO SA AMING BUHAY

29

Page 30: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

(G) 4/4 My Song Bobby Lubiran Tempo Family: Slow M: 88 I/V/V/C1/V/V/C2/C3/C4/Tag/O

I: CM9 D/C Bm Em7 Eb Am7 D G G

V: G D/F# Am7 GM7 CM7 Bm7 Am7 D

C1: CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D D/G G7 CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D (G) (G D C C G D)

C2: CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D D/G G7 CM7 D/C Bm7 Em7 Am7

C3: CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D D/G G7 CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 Esus E

C4: DM7 E/D C#m7 F#m7 Bm7 E E/A A7 DM7 E/D C#m7 F#m7 Bm7

Tag:DM7 E/D C#m7 F#m7 Bm7 DM7 E/D C#m7 F#m7

O: DM7 E/D C#m7 F D D/E E A

© 2004 Faithmusic Manila

30

Page 31: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

My Song Words and Music: Bobby Lubiran

Copyright © 2004 Faithmusic Manila VERSE 1

EVERYTIME, I LOOK UPON YOUR WORD AND MY MIND IS BEING RENEWED ALL MY LIFE, ALL MY DAYS I WANT TO SEE YOU FACE TO FACE VERSE 2

EVERYDAY, WHEN I OPEN MY EYES AND I SEE YOUR GLORY ALL THE HEAVENS, ALL THE EARTH DECLARES YOUR MAJESTY CHORUS YOU ARE MY LIFE MY STRENGTH AND MY PORTION YOU ARE MY GUIDE MY ONLY LORD IN EVERY BEAT OF MY HEART YOU‘RE MY INSPIRATION LORD, YOU ARE MY SONG TAG ENDING IN EVERY BEAT OF MY HEART YOU‘RE MY INSPIRATION LORD, IN EVERY BEAT OF MY HEART YOU‘RE MY INSPIRATION LORD… YOU ARE MY SONG

31

Page 32: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

OTHER PRODUCTS AVAILABLE!

“Hesus, Ikaw Ang Number One”

“Pinagpala”

“Napakabuting Diyos”

“I Will Never Stop Seeking God”

“Kahanga-hanga”

“Hari Ng Kaluwalhatian”

CASSETTE TAPES, COMPACT DISCS, AND SONGBOOKS

AVAILABLE IN ALL PHILIPPINE CHRISTIAN BOOK STORE (PCBS) BRANCHES AND HOUSE OF PRAISE OUTLETS NATIONWIDE

FOR WORSHIP CONFERENCES, MUSIC WORKSHOPS AND CONCERTS

Faithmusic Manila 2nd Level Uniwide Metromall Las Piñas City, Philippines

Tel: (632) 872-4618 Fax: (632) 872-4857

Email: [email protected] Visit our website: www.faithmusicmanila.com

32

Page 33: Darating Na Album by Faith Music Chord Chart

Changing Lives… Through Music

Pupurihin Ka Sa Awit Diyos Na Buhay

Darating Na Sa’yo Ang Papuri Hindi Magbabago

Alay Sa Iyo Ikaw Ang Panginoon Kay Buti Mo O Diyos

Sambahin Ka Maglilingkod Sa’yo

Tanging Ikaw, Hesus Pagkakaisa

My Song

2nd Level Uniwide Metromall, Las Piñas City Tel: 872-4617 Fax: 872-4857

[email protected] www.faithmusicmanila.com

33