Danuta Salamon PORTFOLIO

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Danuta Salamon PORTFOLIO

Transcript of Danuta Salamon PORTFOLIO

 • Danuta Salamon | portfolio

 • dane osobowe

  imi i nazwisko Danuta Salamondata urodzenia 31 marca 1989 r.adres Piekary lskie, ul. Zwizkowa 14telefon 501 49 43 45e-mail danutasalamon@gmail.com

  wyksztacenie

  20052009 Liceum Plastyczne w Katowicach specjalizacja: jubilerstwo20092011 Policealna Szkoa Fotograficzna Fotoedukacja zawd: fototechnik20102013 Akademia Sztuk Piknych w Katowicach kierunek: projektowanie graficzne

  dowiadczenie zawodowe

  20092010 MATURA lska Wytwrnia Piecztek i Drukarnia w Piekarach l. drukarnia cyfrowa i offsetowa zakres obowizkw: wykonywanie projektw graficznych, przygotowanie projektw do druku cyfrowego i offsetowegood 2012 NIKELMAN OSONKI Katowice drukarnia fleksograficzna zakres obowizkw: wykonywanie projektw graficznych, przygotowanie projektw do druku fleksograficznego2012 SAATCHI & SAATCHI Warszawa miesiczny sta w agencji reklamowej stanowisko: projektant graficzny, dzia kreacji20122013 Stowarzyszenie Lokalnych Orodkw Twrczych wsppraca przy projektach dla SLOT Art Festivalu projekt ulotek, identyfikatorw, wkadek informacyjnych.

  osignicia

  2012 nagroda w konkursie Klubu Twrcw Reklamy Young Creatives Students w 2012 r. z wyrnieniem honorowym Prezydenta Miasta odzi w kategorii Design. Wsppraca z Grzegorzem Owczarkiem. 2012 prezentacja projektu konkursowego na d Design Festival.2013 udzia w projekcie fotograficznym Projekt Biblioteka Biblioteka Miejska w Jastrzbiu-Zdroju

  umiejtnoci

  jzyki angielski na poziomie zaawansowanym rosyjski na poziomie podstawowymprogramy Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, After Effects, Corel Draw

 • Danuta Salamon DYPLOM

 • dyplom | multimedia

  praca praktyczna klip wideo realizacja 2013 Pracownia Dziaa Multimedialnych Temat pracy praktycznej: Teledysk z uyciem postprodukcji. Promotor pracy praktycznej: prof. zw. Marian Oslislo

  Celem pracy dyplomowej byo stworzenie obrazu w technice cyfrowego wideo cz-cego typografi i postprodukcj do muzyki Julii Marcell pod tytuem June. Gwn inspiracj w pracy nad scenariuszem byy kontrasty. Zauwaalne pomidzy lekko-ci muzyki, a powanymi sowami pio-senki deklaracjami artystki, oraz w sa-mym tekcie, ktry ukazuje rne strony osobowoci kobiety, wystpujcej w utwo-rze. Teledysk ma pokazywa rne emocje, konflikt wewntrzny oraz prb zmiany y-cia kobiety.

  analizaPierwszym krokiem bya dokadna analiza tekstu piosenki w oryginalnej wersji oraz po przetumaczeniu. By on rozpatrzony pod rnymi aspektami. Dokadna anali-za caoci, ustalenie cigu zdarze, myli i emocji pozwolia na wstpne okrelenie napi w utworze. Po dogbnej analizie materiau, ustaleniu nastrojw panujcych w piosence wyklarowaa si koncepcja projektu. Teledysk ma opowiada histori kobiety z tekstu, ukaza jej dramatyczne zmagania ze sob, wewntrzne sprzeczno-ci i wtpliwoci oraz prb zmiany swoje-go ycia. Istotnym elementem byo ukaza-nie kontrastw zawartych w sowach oraz rnic pomidzy lekkoci muzyki, a po-wag, cikoci sw. Dziki zastosowa-niu jasnych i ciemnych uj podkrelone bd przeciwiestwa.

  scenariuszPrac nad scenariuszem bdcym podsta-w realizacji wideo rozpoczam od wstp-

  nych rcznych szkicw ukazujcych kon-cepcje uj, fabuy. Pniejszym krokiem byo ustalenie dokadnych kadrw, ktre byy dopasowane do muzyki, zwrotek i ich budowy. Zwrotki korespondujce ze sob oraz refren cechuj podobne rozwizania wizualne.

  studioStworzenie kompletnego scenariusza umoliwio ponowne wejcie do studia w celu nagrywania materiau filmowego z udziaem modelki. Do rejestracji obrazu uyam dwch aparatw Canon 550D i 7D oraz obiektyww 1755mm i 80mm. Apa-raty zostay ustawione na tryb nagrywania. Do zdj posuyy wydrukowane wczeniej fragmenty tekstu zapisane jednoelemento-wym krojem pisma o nazwie Aller.

  montaNagrany materia zosta poddany segrega-cji i podziaowi na konkretne ujcia. Po do-kadnym przestudiowaniu zarejestrowa-nych uj zostay wybrane najlepsze, ktre posuyy do montau. Poszczeglne ujcia zostay umiejscowione w muzyce zgodnie ze scenariuszem. Typografia nagrywana cyfrowo, ktra posiadaa subtelny charak-ter, mikkie linie zostaa zestawiona ze so-wami o ostrych i wyranych krawdziach, ktre byy dodane w postprodukcji w tym samym kroju pisma. Po zakoczonym montau uj ze studia i typografii zosta skorygowany i wyrwnany kolor, kontrast i jasno poszczeglnych scen, w celu uzy-skania spjnoci.

 • multimedia

  360 klip wideo realizacja 2012 Materia inspirowany nagraniami z kamer przemysowych. 360 stopni jako obrt zegara, przeledzenie poszczeglnych etapw dnia.

 • multimedia

  poetry in motion animacja 2D realizacja 2013 Na podstawie wiersza Jana Brzechwy Zebra.

 • multimedia

  poetry in motion wideo realizacja 2013 Na podstawie The Silvet Mt. Zion Mountains made of steam.

 • multimedia

  morfing animacja poklatkowa realizacja 2011

 • multimedia

  flat died animacja 3D realizacja 2012 Animacja abstrakcyjna inspirowana przestrzeni oraz fotografiami i teksturami uzyskanymi w ciemni.

 • fotografia

 • fotografia produktu

 • print

  SLOT Art Festival oprawa graficzna projekt realizacja 2012 Projekt identyfokatorw festiwalowych, plakatu.

 • print

  SLOT Art Festival oprawa graficzna projekt realizacja 2013 Projekt identyfokatorw festiwalowych

 • KOMUNIKAT

  Polski malarz, teoretyk sztuki,

  publicysta,pedagogzkr-

  gu konstruktywizmu. Pionier

  konstruktywistycznej awan-

  gardy lat 20. i 30. XX wieku;

  twrca teorii unizmu.

  Zayngwniejakoautor

  cyklw obrazw Kopozycje

  Unistyczne, oraz Powidoki.

  Ekperymentow t z

  typografi (krj pisma Ko-

  munikat)

  Jego imienie nazwano ASP

  w a najwsze zbio-

  ry zwizane z twrczoci

  mastwa Strzemich

  znajdujwMuzeum

  Sztuki w i.

  DYAW

  Krj pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez a-dy awa Strzem iego. Kombinacj prostych linii i w po osiemdziesi -ciu latach odbiera si chy-ba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA za-bawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si in-spiracj dla nowego logo odzi. odzianie wiedz

  co to kreatywn

  KOMUNIKAT

  10 cm

  Krj pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez a-dy awa Strzem iego. Kombina prostych linii i ukw po osiemdzie ciu latach odbiera chyba tak samo - pismo jest trud-ne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA za-bawa granicami typogr i, i granic m dzy prostota czytelno ci sta a in-spira dla nowego logo odzi. odzianie wiedz

  co to kreatywn

  KOMUNIKATKrj pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez a-dy awa Strzem iego. Kombinacj prostych linii i w po osiemdziesi -ciu latach odbiera si chy-ba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA za-bawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si in-spiracj dla nowego logo odzi. odzianie wiedz

  co to kreatywn

  KOMUNIKAT

  10 cm

  Krj pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez a-dy awa Strzem iego. Kombina prostych linii i ukw po osiemdzie ciu latach odbiera chyba tak samo - pismo jest trud-ne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA za-bawa granicami typogr i, i granic m dzy prostota czytelno ci sta a in-spira dla nowego logo odzi. odzianie wiedz

  co to kreatywn

  KOMUNIKATKrj pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez a-dy awa Strzem iego. Kombinacj prostych linii i w po osiemdziesi -ciu latach odbiera si chy-ba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA za-bawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si in-spiracj dla nowego logo odzi. odzianie wiedz

  co to kreatywn

  KOMUNIKAT

  Young Creatives logo, materiay promocyjneStudents realizacja 2012 Projekt dla miasta d. Nagrodzony przez KTR. Projekt bra udzia w wystawie d Design Festival 2012.

  print

 • Young Creatives logo, materiay promocyjneStudents realizacja 2012 Projekt dla miasta d. Nagrodzony przez KTR. Projekt bra udzia w wystawie d Design Festival 2012.

 • Trendy redesign magazynu realizacja 2012

  print

 • 6 TRENDY //

  MARZEC 2011

  7

  TRENDY //

  MARZEC 2011

  wmie

  hiphopu

  ryt

  Przyznam, ze do napisania tych kilku sw natchn

  mnie Robert liewski! Jak widz, nie jestem jedynym

  wdrowniczkiem, ktry bka si po kraju, szukajc

  wietnych tancerzy i inspiracji do dalszej pracy.

  Branfort Marsalis, wsptwrca grupy Buckshot Le-

  fonque to znamienita posta w wiecie muzyki jaz-

  zowej. Wypowiada si jego nazwisko jednym tchem

  wraz z takimi sawami, jak John Coltrane, Dizzy Gil-

  lespie, Miles Davis czy Tomasz Stako. Jako, e j-

  zyk angielski przesta by w naszym kraju jzykiem

  obcym, to wanie sowami Marsalisa pozwol sobie

  zacz. Jak wida, ju jaki czas temu zauway on

  pewien fenomen. Zjawiskiem tym jest swego rodzaju

  negowanie przeszoci przez wspczesnych twrcw,

  przypisujcych sobie wszelkie zasugi przy tworzeniu

  nowych trendw, kierunkw czy stylw muzyki, foto-

  grai, rzeby, plakatu, architektury i wreszcie taca.

  Sztuka czerpie z historii, tworzc nowe dziea na kan-

  wie kamieni milowych historii. W muzyce jest to zna-

  komicie widoczne spjrzmy np. na ostatnia komer-

  cyjn twrczo muzyczn Jay Z Show me what

  you got a WrecknEect Rumpshaker lub Beyonce

  Crazy in love a ChiLites