DANH S£¾CH KH£¾CH H£â‚¬NG...

download DANH S£¾CH KH£¾CH H£â‚¬NG C£â€œ M£’ D„»° TH¦¯„»â€NG THAM D„»° danh s£¾ch kh£¾ch h£â‚¬ng c£â€œ

of 190

 • date post

  18-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DANH S£¾CH KH£¾CH H£â‚¬NG...

 • STT Chi nhánh Họ và Tên Số lượng MDT MDT đầu tiên MDT cuối cùng

  1 HẢI PHÒNG NGUYEN TRONG CUONG 1 000001 000001

  2 KHÁNH HÒA NGUYEN THI NHAT LINH 1 000002 000002

  3 VINH NGUYEN THI THU HA 1 000003 000003

  4 HÙNG VƯƠNG TRAN NGOC LAM 1 000004 000004

  5 TÂN BÌNH VO VAN QUANG 4 000005 000008

  6 NINH THUẬN TUNG HUU NGUYEN 1 000009 000009

  7 HỒ CHÍ MINH NGUYEN PHUOC VINH TRUONG 2 000010 000011

  8 THĂNG LONG PHAM THI KIEU LINH 1 000012 000012

  9 HÀ TĨNH NGUYEN THI NHAN 1 000013 000013

  10 THANH XUÂN MACH QUANG CHIEN 5 000014 000018

  11 BÌNH ĐỊNH CAO MINH VINH 2 000019 000020

  12 BẮC SÀI GÒN LE HOANG MINH 2 000021 000022

  13 HƯNG YÊN SHUSAKU WATANABE 1 000023 000023

  14 HÀ THÀNH LAM HUNG CUONG 77 000024 000100

  15 NHÀ RỒNG NGUYEN THI DIEU HANH 1 000101 000101

  16 THỦ ĐỨC DUONG PHAN TRONG QUYEN 1 000102 000102

  17 CHƯƠNG DƯƠNG ERNEST ONG JIAN AN 1 000103 000103

  18 NAM SÀI GÒN HUYNH NGOC KHANH 1 000104 000104

  19 HẢI DƯƠNG LIU HEPING 3 000105 000107

  20 HẢI DƯƠNG NGUYEN THI NAM 1 000108 000108

  21 NAM ĐỊNH DO ANH HIEU 2 000109 000110

  22 KỲ ĐỒNG HOANG ANH TUAN 19 000111 000129

  23 HỒ CHÍ MINH TRAN TIEU PHUNG 4 000130 000133

  24 NINH THUẬN HUYNH ANH TUAN 4 000134 000137

  25 HỒ CHÍ MINH NGUYEN PHUONG DUNG 1 000138 000138

  26 SỞ GIAO DỊCH DELBOS CLAUDE 1 000139 000139

  27 THĂNG LONG LE TUAN ANH 76 000140 000215

  28 NGHỆ AN DINH THI LINH GIANG 1 000216 000216

  29 QUẢNG NINH BUI THI BIEN 1 000217 000217

  30 THỦ ĐỨC NGUYEN HONG HIEP 6 000218 000223

  31 SỞ GIAO DỊCH HOANG HAI 15 000224 000238

  32 SÓNG THẦN CHOI TAE SUB 6 000239 000244

  33 BA ĐÌNH KAZUMA MAMIYA 1 000245 000245

  34 TIỀN GIANG THY THI NGUYEN 2 000246 000247

  35 ĐỒNG NAI DINH THI HANG 2 000248 000249

  36 THÀNH CÔNG CAO SON TUNG 1 000250 000250

  37 SÀI GÒN MACH QUOC HUNG 1 000251 000251

  38 HỒ CHÍ MINH LAM HUU DUC 3 000252 000254

  39 SỞ GIAO DỊCH NGO TUYET ANH 1 000255 000255

  40 SÀI GÒN NGUYEN THANH TUNG 45 000256 000300

  41 HẢI DƯƠNG VU VAN DUC 1 000301 000301

  42 VŨNG TÀU PHAN THUY KIEU 5 000302 000306

  43 QUẢNG NGÃI JOY M.PAUL 2 000307 000308

  44 HÙNG VƯƠNG NGUYEN THAI DUY 4 000309 000312

  45 SỞ GIAO DỊCH DANG VIET HAI AN 1 000313 000313

  46 NGHỆ AN PHAM VAN DAN 1 000314 000314

  47 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN THI NGUYET MINH 6 000315 000320

  48 CHƯƠNG DƯƠNG NGUYEN MINH TUAN 2 000321 000322

  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ MÃ DỰ THƯỞNG THAM DỰ

  CTKM "KIỀU HỐI LIỀN TAY - VẬN MAY CHÀO ĐÓN"

  Page 1 of 190

 • STT Chi nhánh Họ và Tên Số lượng MDT MDT đầu tiên MDT cuối cùng

  49 GIA ĐỊNH NGUYEN DIEM CHAU 1 000323 000323

  50 HÀ TĨNH NGUYEN THI HUE 2 000324 000325

  51 HỒ CHÍ MINH TRUONG THI MY HUONG 3 000326 000328

  52 NAM SÀI GÒN PAN YUE QIU 1 000329 000329

  53 SỞ GIAO DỊCH LE KIM THUY 2 000330 000331

  54 BÌNH DƯƠNG OGO NORIHIRO 2 000332 000333

  55 HUẾ HUYNH VAN RI 5 000334 000338

  56 CẦN THƠ THAI NGHIA MAI 1 000339 000339

  57 AN GIANG NGUYEN HONG NGHIA 9 000340 000348

  58 HỒ CHÍ MINH PHI HOANG QUOC TUAN 10 000349 000358

  59 BA ĐÌNH HIROAKI KAWANO 1 000359 000359

  60 HẢI PHÒNG LUONG THI NGOC DIEP 7 000360 000366

  61 HỒ CHÍ MINH WU, CHENG TAO 6 000367 000372

  62 HẢI DƯƠNG NGUYEN THI CHUYEN 1 000373 000373

  63 SỞ GIAO DỊCH PHAM TAT THANH 1 000374 000374

  64 SỞ GIAO DỊCH TA TIEN NGAN 3 000375 000377

  65 SỞ GIAO DỊCH HOANG VAN HUNG 2 000378 000379

  66 QUẢNG NGÃI HO THI CHIN 1 000380 000380

  67 HẢI DƯƠNG TRAN THU HUONG 1 000381 000381

  68 BÌNH TÂY LE QUOC THOI 3 000382 000384

  69 BÌNH ĐỊNH PHAN THANH SON 1 000385 000385

  70 NAM HÀ NỘI TRAN VAN THUAN 3 000386 000388

  71 HUẾ TRAN THI MINH PHUONG 1 000389 000389

  72 HÀ THÀNH MIZOGAMI TSUBASA 2 000390 000391

  73 ĐÔNG SÀI GÒN NAHO NAKAO 1 000392 000392

  74 HUẾ PHAM ANH TUAN 1 000393 000393

  75 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN BAO TUAN 1 000394 000394

  76 ĐÔNG ANH TRAN THI PHUONG 5 000395 000399

  77 GIA ĐỊNH ANGELO REYES BELTRAN 2 000400 000401

  78 TÂN ĐỊNH TRINH DANH HOANG 4 000402 000405

  79 NAM SÀI GÒN VO ANH TUAN 1 000406 000406

  80 ĐỒNG NAI NGUYEN THI THU LAN 2 000407 000408

  81 GÒ VẤP SHIRAN ROHITHA ABEYRATNE 1 000409 000409

  82 TÂY ĐÔ QUACH KHA SAN 1 000410 000410

  83 SỞ GIAO DỊCH HOANG THANH TUNG 127 000411 000537

  84 SÀI GÒN NGUYEN HIEU CUU 2 000538 000539

  85 SÀI GÒN NGO THANH PHUOC 2 000540 000541

  86 ĐÔNG SÀI GÒN NGUYEN KIM CUC 5 000542 000546

  87 HẢI PHÒNG NGUYEN THI THU HUONG 1 000547 000547

  88 SỞ GIAO DỊCH

  OCHSENBEIN HERVE GEORGES

  ALBERT 1 000548 000548

  89 TÂN BÌNH TAN QUANG SANG 1 000549 000549

  90 THÀNH CÔNG NGUYEN THI THANH HA 4 000550 000553

  91 BẮC HÀ TĨNH LE THI CAM VAN 1 000554 000554

  92 HỒ CHÍ MINH NGUYEN LUONG MINH VUONG 1 000555 000555

  93 HỒ CHÍ MINH HANS ASMUSSEN 26 000556 000581

  94 SÀI THÀNH NGUYEN VAN DUNG 9 000582 000590

  95 KỲ ĐỒNG NGUYEN TRONG THIET 2 000591 000592

  96 HÀ THÀNH SATHISH XAVIER ARULAPPAN 1 000593 000593

  97 HẢI PHÒNG PHAM THI HUNG 2 000594 000595

  98 KỲ ĐỒNG CHAU UYEN 1 000596 000596

  99 HỒ CHÍ MINH LUONG THANH DIEN 8 000597 000604

  Page 2 of 190

 • STT Chi nhánh Họ và Tên Số lượng MDT MDT đầu tiên MDT cuối cùng

  100 HUẾ LE VAN HONG 10 000605 000614

  101 HÀ TĨNH DANG THI MO 1 000615 000615

  102 THỦ THIÊM NGUYEN KHANH TOAN 2 000616 000617

  103 BẮC GIANG HOANG VAN MIEN 1 000618 000618

  104 KHÁNH HÒA KEITH BERNARD BLAKEMORE 1 000619 000619

  105 SÀI GÒN NGUYEN MINH THUAN 1 000620 000620

  106 SỞ GIAO DỊCH TA THI BINH 3 000621 000623

  107 HÀ TÂY TRAN THI LY 2 000624 000625

  108 KHÁNH HÒA NGUYEN QUOC LAP 1 000626 000626

  109 CẦN THƠ TRAN KHANH LINH 1 000627 000627

  110 BẮC SÀI GÒN LAM NGOC DIEU 4 000628 000631

  111 ĐÀ NẴNG ROELF DIJK 11 000632 000642

  112 ĐÀ NẴNG TRAN THI MY CHI 1 000643 000643

  113 HẢI DƯƠNG PHAM VAN TIEP 1 000644 000644

  114 TÂN ĐỊNH DUONG HOANG PHUONG 6 000645 000650

  115 BÌNH DƯƠNG KANG QIANG 2 000651 000652

  116 NAM SÀI GÒN VO THANH HOANH 4 000653 000656

  117 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN VAN LUAN 11 000657 000667

  118 BẮC SÀI GÒN NGUYEN MICHEL 15 000668 000682

  119 HỒ CHÍ MINH HONG DUC PHUOC 2 000683 000684

  120 HUẾ PHUNG HUU PHUC