Dan Ariely ARIELY WEET RAAD - BusinezzVertaald uit het Amerikaans door Frank Lekens en Mirjam Nieman...

of 9 /9
Vertaald uit het Amerikaans door Frank Lekens en Mirjam Nieman ARIELY WEET RAAD Dan Ariely Psychologische inzichten in de dagelijkse dilemma’s 9789491845642.indd 3 11-09-15 12:13

Embed Size (px)

Transcript of Dan Ariely ARIELY WEET RAAD - BusinezzVertaald uit het Amerikaans door Frank Lekens en Mirjam Nieman...

 • Vertaald uit het Amerikaans door

  Frank Lekens en Mirjam Nieman

  ARIELY WEET RAAD

  Dan Ariely

  Psychologische inzichten in de dagelijkse dilemma’s

  9789491845642.indd 3 11-09-15 12:13

 • Oorspronkelijke titel: Irrationally Yours: On Missing Socks, Pickup Lines, and Other Existential Puzzles

  © 2015 Dan Ariely© 2015 illustraties William Haefeli

  Nederlandse vertaling© 2015 Maven Publishing B.V., Amsterdam /

  Frank Lekens en Mirjam Nieman

  www.mavenpublishing.nl

  Ontwerp omslag Jan van ZomerenOpmaak binnenwerk Michiel Niesen, ZetProducties

  ISBN boek 978 94 9184 564 2ISBN e-boek 978 94 9184 565 9

  NUR 770

  Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

  en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  9789491845642.indd 4 11-09-15 12:13

 • Op het curieuze, complexe, maar o zo mooie karakter van de mens

  9789491845642.indd 5 11-09-15 12:13

 • OVER HET ONBEHAGEN VAN NETFLIX

  ‘Als je tien eieren in je mandje hebt en

  er vallen er twee uit, hoe erg vind je dat dan?’

  9789491845642.indd 14 11-09-15 12:13

 • 15

  eNtertAINMeNt • Loss AVersIoN • WAArde

  Entertainment • Loss aversion • Waarde

  Beste dan,

  Ik ben al heel lang abonnee van Netflix. Nu hebben ze onlangs zo’n

  1800 films uit hun aanbod geschrapt en er een paar goede nieuwe

  films aan toegevoegd. Ik weet dat ik waarschijnlijk nooit naar een

  van die 1800 films had willen kijken, maar toch zit het me dwars.

  Ik overweeg zelfs om mijn abonnement op te zeggen. Snap jij mijn

  reactie?

  — Kristen

  Aangezien ik zelf ook een filmgek ben, kan ik me jouw probleem goed voorstellen. Je emotionele reactie op deze verandering in hun aanbod wordt ingegeven door het psy-chologische principe van loss aversion, afkeer van verlies. Afkeer van verlies is een van de meest fundamentele en best begrepen principes in de sociale wetenschappen. Het komt erop neer dat iets verliezen altijd een grotere emotionele im-pact heeft dan het verwerven van iets met dezelfde waarde. Om dat terug te vertalen naar Netflix: het schrappen van de films ervaar jij als een verlies en dat maakt deze verande-ring van hun aanbod pijnlijk. Die emotionele klap kan zelfs zo hard aankomen dat het plezier van de nieuwe films, die objectief beter zijn, toch niet opweegt tegen het verlies van films die eigenlijk het kijken niet waard waren.

  Een ander gevolg van dit principe is dat oude Netflix-gebruikers zoals jij negatief staan tegenover hun nieuwe aanbod, omdat ze het door de bril van hun loss aversion zien, terwijl nieuwe gebruikers alleen oog hebben voor de nieuwe, betere films. Zij hebben niet het gevoel dat hun iets

  9789491845642.indd 15 11-09-15 12:13

 • 16

  eNtertAINMeNt • Loss AVersIoN • WAArde

  wordt afgenomen en zijn dus veel positiever over het totale aanbod.

  Vanuit die gedachte raad ik je aan Netflix meer te be-schouwen als een soort museum. Als een dienst die jou niet zozeer specifieke films, maar een zorgvuldig geselecteerd entertainmentpakket aanbiedt. In een museum heb je ook nooit het gevoel dat een van de schilderijen van jou is en word je dus ook niet boos als ze eens iets anders ophangen. Als je op die manier naar Netflix kunt kijken, denk ik dat je er meer van zult genieten.

  9789491845642.indd 16 11-09-15 12:13

 • OVER DE KUNST EN DE LOL VAN NEE ZEGGEN

  ‘En toen ze hun to-do-lijstje helemaal

  hadden afgewerkt, leefden ze nog

  lang en gelukkig.’

  9789491845642.indd 17 11-09-15 12:13

 • 18

  WerK • BesLIssINgeN NeMeN • LANgeterMIjNdeNKeN

  Werk • Beslissingen nemen • Langetermijndenken

  Beste dan,

  Ik heb onlangs promotie gemaakt en nu worden er ineens allerlei

  dingen van me gevraagd die niets te maken hebben met waarom

  ik dit werk graag doe. Ik snap wel dat het belangrijk is om bij te

  springen wanneer mijn collega’s en de organisatie dat nodig heb-

  ben, maar die andere bezigheden slokken te veel tijd op en maken

  me het werken onmogelijk. Hoe kan ik beter prioriteiten stellen?

  — Francesca

  Ach ja, de valkuilen van het succes. Promotie klinkt leuk, maar meestal beseffen we te laat dat het ook nieuwe ver-plichtingen en ergernissen met zich meebrengt. (Gek genoeg onthouden we die les nooit van de vorige keer, zodat de na-delen ons elke keer weer verrassen.)

  Terug naar je vraag. Ik vermoed dat je nieuwe werkweek er ongeveer zo uitziet: elke dag kloppen aardige collega’s bij je aan met de vraag of je iets wilt doen. Jij wilt ze graag hel-pen en bovendien speelt het meestal pas ver in de toekomst, bijvoorbeeld pas over een maand. Je kijkt in je agenda. Die is dan nog bijna leeg, dus je zegt bij jezelf: ‘In die maand staat er nog bijna niks gepland, dus hoe kan ik weigeren?’ Maar dat is een denkfout. Over een maand is je agenda heus niet meer leeg, de specifieke details van je afspraken staan er al-leen nog niet in. Ben je eenmaal een maand verder, dan heb je die dag van alles te doen en kom je om in het werk, ook zonder het extra werk dat dit verzoek met zich meebrengt. Tegen die tijd zul je jezelf dus hartgrondig vervloeken omdat je dit hebt toegezegd.

  9789491845642.indd 18 11-09-15 12:13

 • 19

  WerK • BesLIssINgeN NeMeN • LANgeterMIjNdeNKeN

  Dat is een veelvoorkomend probleem, en ik geef je drie simpele gedachte-experimenten om beter te kunnen vast-houden aan je oorspronkelijke prioriteiten.

  Ten eerste: vraag jezelf af wat je zou doen als het vol-gende week moest gebeuren. Dan zou je immers in je agen-da kijken om te bepalen of je eventueel iets wilt schrappen om aan dit nieuwe verzoek te voldoen. Als je dat inderdaad zou overwegen, ga dan gerust op het verzoek in. Maar als je vindt dat het verzoek niet belangrijker is dan de zaken die al in je agenda staan, zeg dan gewoon nee.

  Ten tweede: beeld jezelf in dat je in je agenda kijkt of je tijd hebt en ziet dat je die dag al helemaal vol zit en dat daar niets aan te doen is, bijvoorbeeld omdat je de stad uit bent. Probeer dan in te schatten hoe je daarop zou reageren. Zou je teleurgesteld zijn? Dan kun je beter op het verzoek ingaan. Maar als je opgelucht zou zijn dat je er geen tijd voor hebt, wimpel het dan af.

  Denk tot slot aan een van de mooiste woorden in de En-gelse taal: cancel-elation, ‘afzeggingsjubel’, de blijdschap die je voelt als iets niet doorgaat. Beeld je dus in dat je deze verplichting nu aangaat, maar dat die in een later stadium wordt afgezegd. Als je nu al blij wordt bij die gedachte, heb je met een duidelijk geval van afzeggingsjubel te maken en weet je wat je te doen staat.

  9789491845642.indd 19 11-09-15 12:13