DAMn Design Magazine

download DAMn Design Magazine

of 17

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DAMn Design Magazine

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  1/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  2/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  3/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  4/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  5/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  6/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  7/17

  Mart Guix,

  CONCEPTS AND IDEAS FOR COMMERCIAL PURPOSES

  -ART'UIXWASBORNINANDSTARTEDWORKASANINTERIORANDINDUSTRIALDESIGNERIN

  "ARCELONAAND-ILAN)NPERIODICALLYWORKINGASADESIGNADVISERIN3EOULANDLIVINGIN

  "ERLINHEFORMULATEDANALTERNATIVEWAYTOUNDERSTANDTHECULTUREOFPRODUCTS'UIXSTARTED

  TOEXHIBITHISWORKINWORKTHATCHARACTERISEDTHESEARCHFORNEWPRODUCTSYSTEMSAND

  INTRODUCEDTHEDESIGNOFFOODINPRESENTATIONSANDPERFORMANCES(ISNONCONVENTIONALGAZE

  PRESENTSSIMPLEIDEASWITHACURIOUSSENSIBILITY#URRENTLYBASEDIN"ARCELONAAND"ERLINHE

  HASWORKEDFORCOMPANIESSUCHAS!UTHENTICS"3IGN#AMPER#HA#HA$ESIGUAL$ROOG

  $ESIGNANDPUBLISHEDANUMBEROFBOOKS$!-NHASMADEASELECTIONOFHISWORKSPERFORM

  ANCESANDEXHIBITIONSANDIFHEDESCRIBESHIMSELFASANEXDESIGNERWHOAREWETODISAGREEText and images by Mart Guix, photographs by IMAGEKONTAINER

  CONCEPTEN EN IDEEN VOOR COMMERCILE DOELEINDEN

  -ART'UIXISGEBORENINENSTARTTEZIJNCARRIREALSINTERIEURENINDUSTRIEELONTWERPERIN

  "ARCELONAEN-ILAAN(IJWOONDEIN"ERLIJNENCOMBINEERDEDATMETZIJNWERKALSDESIGNADVI

  SEURIN3EOULTOENHIJINEENALTERNATIEVEMANIERFORMULEERDEOMDECULTUURVANPRODUCTEN

  TEDOORGRONDEN'UIXBEGONTEEXPOSERENIN:IJNWERKWASTYPERENDVOORDEZOEKTOCHT

  NAARNIEUWEPRODUCTSYSTEMENENINTRODUCEERDEFOODDESIGNVIAPRESENTATIESENPERFORMANCES

  -ETZIJNONCONVENTIONELEKIJKBEELDTHIJEENVOUDIGEIDEENUITMETEENOPVALLENDEFIJNGEVOELIG

  HEID4EGENWOORDIGWOONTHIJIN"ARCELONAEN"ERLIJNENHEEFTHIJGEWERKTVOORBEDRIJVENZOALS

  !UTHENTICS"3IGN#AMPER#HA#HA$ESIGUALEN$ROOG$ESIGN/OKPUBLICEERDEHIJENKELE

  BOEKEN$!-NGEEFTEENSELECTIEUITZIJNWERKPERFORMANCESENTENTOONSTELLINGEN Woord en beeld: Mart Guix, fotos: IMAGEKONTAINER

  Car Mirror,Hasselt,

  A mirror the size o

  at the entrance of t

  can see yourself an

  through. It is based

  our contemporary

  anymore a tool, buour look and person

  Car Mirror,Hasselt,

  Een spiegel met he

  Big Car, geplaatst a

  de stad, zodat je je

  ziet voorbijrijden. H

  idee is dat een auto

  maatschappij niet l

  is om je te verplaat

  verlengstuk van je

  persoonlijkheid.

  -ART'U

  Ex-designer

  Ex-designer is alre

  I use the definition

  that design is too re

  own practice, and i

  to expand its area o

  consequently give

  freedom of express

  Ex-designer

  Ex-designer is al hamerknaam. Ik gebr

  om duidelijk te ma

  te beperkt wordt do

  toepassing, en op d

  ik de invloedssfeer

  te breiden. Zo geef

  vrijheid van expres

  actieradius.

  Ex-designer office; Barcelona since 2005

  It started with a project I presented together with Inga

  Knlke at the Evolutionre Zellen competition in Berlin.

  The idea was to find a definition that allows everyone to

  go beyond the boundaries of any professional discipline,

  but without leaving that profession behind.For years

  it has been difficult to come up with a definition that

  defines what I do, and so far ex-designer is the best.

  It is a project that tries to re-define design in a post-industrial society.

  Ex-designer kantoor; Barcelona sinds 2005

  Het begon allemaal met een project dat ik samen met

  Inga Knlke voorstelde op de wedstrijd Evolutionre

  Zellen in Berlijn.Het idee was om tot een definitie te

  komen waardoor iedereen de grenzen zou kunnen

  overschrijden van welke beroepsdiscipline dan ook,

  zonder echter dat beroep op te geven. Jarenlang is het

  moeilijk geweest om een definitie te formuleren die

  omschrijft wat ik doe,en tot nog toe is ex-designer de

  beste.Dit project probeert design opnieuw te definiren

  binnen de postindustrile maatschappij.

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  8/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  9/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  10/17

  Skip furniture; exhibition in Spazio Lima,

  Milano, 2004 (top)

  Because some designers discriminate

  completely against cheap furniture I wrote

  statements on monobloc plastic chairs.

  Football tape, 2000; produced by Magis

  since 2004 (top right))

  It was presented in 2000 at the St Etienne

  Biennial, and it was my homage to the citys

  football team Les Verds, which has a very

  tough reputation.

  Plant emulator; first presented in Arco by

  Galeria Palma XII, Madrid, 2003 (right)

  Installation with plant emulator tape.

  Skip Furniture; tentoonstelling in Spazio

  Lima, Milaan, 2004 (bovenaan)

  Omdat sommige designers goedkope meubels

  als iets volstrekt minderwaardigs beschouwen,

  schreef ik statements op plastic stapelstoelen.

  Football tape, 2000; geproduceerd door

  Magis sedert 2004 (bovenaan rechts)

  werd voorgesteld in 2000 tijdens de Binnale

  van St Etienne, het was mijn hommage aan het

  voetbalteam van de stad Les Verds, die een

  zware reputatie hebben.

  Plant Emulator; voor het eerst tentoon-

  gesteld tijdens Arco in Galeria Palma XII,

  Madrid, 2003 (rechts)

  Installatie met plantenimitatietape.

  COLLECTORS ITEMSI have done several projects that are ideas that could become business models but as I have presented in art contexts some of them have become collectors piecmuseums. Galleries are good environments for me to present and publish new idea

  TENTOONSTELLINGEN EN PERFORMANCESIk ben constant met tentoonstellingen bezig. Het is een geweldige manier om het researchniveau hoogte houden en van mensen feedback en reacties te krijgen op nieuwe ideen. De context van een ten-toonstelling is ook ideaal om de algehele evolutie in mijn werk te laten zien en vormt vaak een uitste-kende gelegenheid om interessante mensen te ontmoeten. Ik heb ook performances gedaan in de vormvan partys of eten gemaakt voor bezoekers. Voor mij zijn performances een manier om een instructie tedocumenteren.

  Gat Fog; tentoonstelling in Casco

  Projects, Utrecht, 2004 (boven)

  Het idee was om een opening te

  functionaliseren door bijkomende

  objecten, zoals glazen, weg te laten.

  Met de Gat Fog (gin & tonic mist)

  hangt er drank in de lucht en je drinkt

  in je onderbewustzijn.

  Very Lustre, installatie; Tokio, 2004(rechts) In Tokio presenteerden we dit

  merk van diamanten juwelen in een

  container.

  Spamt Factory 2.0; La sala Vinon,

  Barcelona, 1997 (uiterst rechts)

  Een van de eerste performances.

  SPAMT Factory had als functie een

  redesign te bedenken voor het

  Catalaanse brood met geplette

  tomaten.

  -ART'U

  COLLECTORS ITEMSIk heb verschillende projecten opgezet rond ideen die kunnen uitgroeien tot businof -producten, maar omdat ik ze presenteerde in een artistieke context zijn enkele collectors item geworden, meestal in musea. Galerien zijn voor mij een prima onieuwe ideen te presenteren en te verkondigen.

  EXHIBITIONS AND PERFORMANCESI am constantly involved in exhibitions; its a great way to maintain a h igh level of research and get feed-back and reactions from people to new ideas. The context of an exhibition is ideal to present the devel-opment of my work in general. Its also an excellent way to meet interesting people. I have also doneperformances in the form of parties, or produced food for visitors. For me performances are a method ofdocumenting an instruction.

  Gat Fog; exhibition in Casco

  projects, Utrecht, 2004

  The idea was to functionalise an

  opening by eliminating additional

  objects like glasses. With the Gat Fog

  (gin & tonic fog) the drink is i n the air,

  and you drink it subconsciously.

  Very Lustre installation; Tokyo, 2004

  (bottom left) In Tokyo we presentedthe diamond jewellery brand inside a

  container.

  Spamt Factory 2.0; La sala Vinon,

  Barcelona, 1997 (bottom right)

  One of the first performances. The

  function of the SPAMT factory was to

  produce the redesign of the Catalan

  bread with squeezed tomatoes.

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  11/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  12/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  13/17

 • 7/30/2019 DAMn Design Magazine

  14/17

  PLACEBO PROJECT, DUNNE & RABY, 2000-2001The Placebo project is an experiment in taking conceptual design be

  lery into everyday life. We devised and made eight prototype obje

  gate peoples attitudes to and experiences of electromagnetic fields

  and placed them with volunteers. Made from MDF and usually one

  ist material, the objects are purposely diagrammatic and vaguely fam

  open-ended enough to prompt stories but not so open as to bewilde

  to prove that people are more receptive to radical ideas than indus

  edges, and to test our ideas about aesthetic meaning and electron

  Although we cannot change reality, we can change peoples percep

  a medical placebo, the objects in this project do not actually remov

  act the cause for concern, but they can provide psychological comf

  PLACEBO PROJECT, DUNNE & RABY, 2000-2001Het placebo-project is een experiment dat conceptuele vormgevinrij haalt en in het dagdagelijkse leven integreert. Zo maakten we 8 p

  jecten om de houding van mensen te onderzoeken ten aanzien vmet electromagnetische velden in het huis en we plaatsten deze

  vrijwilligers. D