Dalton - Wolturnus ... Orderform Dalton / m£¥leskema Dalton Wolturnus A/S...

download Dalton - Wolturnus ... Orderform Dalton / m£¥leskema Dalton Wolturnus A/S Halk£¦rvej 24B 9240 Nibe Telefon

of 16

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dalton - Wolturnus ... Orderform Dalton / m£¥leskema Dalton Wolturnus A/S...

 • © W

  ol tu

  rn us

  A /S

  O F

  D al

  to n

  E N

  -D A

  20 15

  v 2,

  6 Fi

  ll in

  a nd

  m ai

  l t o

  W ol

  tu rn

  us -

  U df

  yl d

  og s

  en d

  til W

  ol tu

  rn us

  Te ch

  ni ca

  l m od

  ifi ca

  tio ns

  a nd

  p rin

  tin g

  er ro

  rs re

  se rv

  ed /

  Te kn

  is ke

  æ nd

  rin ge

  r o g

  try kf

  ej l f

  or be

  ho ld

  t

  Orderform Dalton / måleskema Dalton Wolturnus A/S · Halkærvej 24B · 9240 Nibe · Telefon +45 9671 7170· Telefax +45 9671 7180 1/16

  Standard configuration Standard configuration: Start page 2 / start side 2

  Taylormade Skræddersyet: Start page 3 / Start side 3

  Standard Equipment • Taylormade rigid-frame wheelchair • Fully welded or adjustable versions

  available • Made of 7020 T6 aluminuim • Adjustable seat and back upholstery • Impact-resistant anodised frame • Drive wheels with quick-release axles

  Basisudstyr • Skræddersyet fastramme-kørestol • Fuldsvejst og justerbare modeller • Fremstillet af 7020 T6 aluminium • Sæde- og rygbetræk er justerbart • Slagfast eloxering af ramme • Drivhjul med quick-release aksler

  Wheelchair for daily use Kørestol for hverdagsbrug

  Orderform / Måleskema

  Dalton

  User information/ Brugeroplysninger

  User name Brugernavn

  Adress Adresse

  Phone / Telefon nr.

  E-mail address E-mail adresse

  Weight / Vægt ________ kg

  Size / Højde ________ cm

  q Only offer/ Kun tilbud q Order / Ordre

  Payment details / Betalingsoplysninger

  EAN nummer

  Your PO number Rekvisitionsnr. Invoice recipient Betaler

  Phone / Telefon nr.

  E-mail address E-mail adresse

  Shipping information / Leveringsoplysninger

  q Consultant / Konsulent

  q User / Bruger

  q Other adress / Anden adresse:

  Notes / Andre bemærkninger

  Consultant / Konsulent Date / Dato

  Contact person / Kontaktperson

  Name + adress Navn + adresse

  Phone / Telefon nr.

  E-mail address E-mail adresse

 • Orderform Dalton / måleskema Dalton Wolturnus A/S · Halkærvej 24B · 9240 Nibe · Telefon +45 9671 7170· Telefax +45 9671 7180 2/16

  Pre-configurated Dalton / Pre-konfigureret Dalton Standard configuration: Back height 35-41 cm Seat depth adjustable 39-44 cm Seat height rear/front 42/48 cm Back to front (BF) 67,5 cm Adjustable rear axle, RA = 8 cm, Camber = 3˚ Ergo seat, d = 12 cm Lift-off attachment for sideguard/armrest UV front frame Folding back ± 4˚ with std. backrest tube VSL adjustable 39-45 cm Double footplates, FRD = 13 cm Seat and back upholstery strap adjustable 24" spoke rear wheels with alu pushrims 5"/Ø125 mm grey front castors

  Choose wheel locks, anti-tippers, sideguards and other ac- cessories in the ‘Custom-fabricated’ section - you will find photos of wheelchairs and accessories on 'www.wolturnus. dk'.

  Standard konfiguration: Ryghøjde 35-41 cm Sædedybde justerbar 39-44 cm Sæde højde bag/for 42/48 cm Ryg til front (BF) 67,5 cm Justerbar bagaksel, RA = 8 cm, Camber = 3˚ Ergosæde, d = 12 cm Løft-af montering for sidestykker/armlæn UV forramme Folderyg ± 4˚ med std. rygbøjle VSL justerbar 39-45 cm Dobbelte fodplader, FRD = 13 cm Sæde- og rygbetræk med stropjustering 24" egerhjul med alu drivring 5"/Ø125 mm grå forhjul

  Vælg bremser, sidestykker og andet tilbehør i ’Skræddersyet’ sektionen (se foto på www.wolturnus. dk).

  To order a standard configurated Dalton choose the size and seat width: For at bestille en standard konfigureret Dalton vælg størrelse og sædebredde:

  [ ] Standard Wheelchair / Standard Kørestol Accessories ordered/udstyr bestilt [ ]

  Seat width/sædebredde: [ ] 36 [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 [ ] 45 [ ] 48

  If needed please order sideguards and other accessories marked as 'Standard' in the ‘Taylormade’ section. You will find photos of wheelchairs and accessories on www.wolturnus.dk Hvis ønsket, kan bestilles sidestykker og andet tilbehør markeret som 'Standard' i ’Skræddersyet’ sek- tionen. Se i øvrigt foto af kørestole og tilbehør på www.wolturnus.dk

  REMARKS TO THIS ORDER / BEMÆRKNINGER TIL DENNE ORDRE

 • © W

  ol tu

  rn us

  A /S

  O F

  D al

  to n

  E N

  -D A

  20 15

  v 2,

  6 Fi

  ll in

  a nd

  m ai

  l t o

  W ol

  tu rn

  us -

  U df

  yl d

  og s

  en d

  til W

  ol tu

  rn us

  Te ch

  ni ca

  l m od

  ifi ca

  tio ns

  a nd

  p rin

  tin g

  er ro

  rs re

  se rv

  ed /

  Te kn

  is ke

  æ nd

  rin ge

  r o g

  try kf

  ej l f

  or be

  ho ld

  t

  Orderform Dalton / måleskema Dalton Wolturnus A/S · Halkærvej 24B · 9240 Nibe · Telefon +45 9671 7170· Telefax +45 9671 7180 3/16

  ! Model (mandatory / skal udfyldes)

  Dalton [ ] Welded according to individual order w/double footrests / Svejset efter individuel ordre m/dobbelte fodstøtter Dalton A [ ] Adjustable back, rear axle and double footrest / justerbar ryg, bagaksel og dobbelte fodstøtte (standard) Dalton L [ ] Very low chair for walking forward / lav gå frem kørestol Dalton F [ ] Front wheel driven, big wheels in front/ forhjulsdrevet, de store hjul forrest

  [ ] Taylormade wheelchair / Skræddersyet kørestol

  DECAL: User's name or other message on the frame / Brugers navn eller andet budskab på rammen

  REMARK: The abbreviations (ie. 'SW') of the measurements below refers to the drawings on last pages. [ ! ] means that the this measure is mandatory and must allways be filled in. '!' means that the this measure is mandatory to fill in as a consequence of the last made choice. ‘Std.’, ‘Standard’ and 'Standard option' marks meassures and options which are valid for the standard model (page 2).

  BEMÆRK: Bogstavforkortelserne (som 'SW') for de angivne mål henviser til tegninger undervejs og bagest i måleskemaet. [ ! ] betyder at dette mål er nødvendigt for fremstilling af stolen og at det altid skal angives. '!' betyder at dette mål er nødvendigt som følge af det ovenfor foretagede valg. ’Std.’, ’Standard’ og 'Standard option' angiver mål og valg, der er gyldige for standardmodellen (se side 2).

  ! Colour (mandatory) / Farve (skal udfyldes)

  619000001009 [ ] Black anodized / Sort anodiseret nr 10 619000002309 [ ] Golden brown/ Guldbrun nr. 23 619000001109 [ ] Silver anodized / Sølv anodiseret nr 11 619000002409 [ ] Red/ rød nr. 24 619000001209 [ ] Blue anodized / Blå anodiseret nr 12 619000002509 [ ] Shiny black/ blank sort nr. 25 619000001309 [ ] Red anodized / Rød anodiseret nr 13 619000002609 [ ] Orange/ orange nr. 26 619000002109 [ ] White / Hvid nr. 21 619000002709 [ ] Blue/ Blå nr. 27 619000002209 [ ] Green / Grøn nr. 22 619000002809 [ ] Matte black/ sort mat/finstruktur nr. 28

 • Orderform Dalton / måleskema Dalton Wolturnus A/S · Halkærvej 24B · 9240 Nibe · Telefon +45 9671 7170· Telefax +45 9671 7180 4/16

  ! Rear axle (mandatory) / Bagaksel (skal udfyldes)

  6110 0000 0001 [ ] Adjustable axle Justerbar bagaksel ! RA: (std. 8 cm) _________

  cm

  6110 00?? 0009 [ ] Fixed axle, weldedFast aksel, svejst ! RA: (std 8 cm) _________

  cm

  Rear axle system Bagaksel system [ ] ½” Q-release (standard)

  6910 0001 0100 [ ] Extra rear axle for use with handbike Ekstra bagaksel til brug med håndcykel ! HRA: ________cm Drawing page 16 Tegning side 16

  Rear wheel size Drivhjulsstørrelse [ ! ] _________ (std. 24”)

  Front wheel size Forhjulsstørrelse

  (std. 5”)

  __________ cm

  Selection page 12-14 Udvalg side 12-14

  Wheel locks, low fixation / Lav fastgørelse af bremser

  6910 0002 0001 [ ] Extra tubes welded on frame for wheel locksEkstra rør svejst på rammen til bremser

  Tegning på vej

  Tegning på vej

  Tegning på vej

  Tegning på vej

  Tegning på vej

  RA

  ! Frame data (mandatory) / Rammedata (skal udfyldes)

  1110 ???? FF09 [ ! ] SW: Seat width - outer measurementSW: Sædebredde - ydre mål (std. 36,38,40,42, 45, 48 cm)

  [ ! ]

  _______ cm

  1110 ???? FF09 [ ! ] FD: Frame depth (std 44 cm) (see also note (2) below) FD: Rammedybde (std. 44 cm) (se note (2) nedenfor)

  ______ cm

  SD-min (2) = Shortest seatd. (std. 39 cm) _______ cm

  (2) Seat adjustability: You must fill in SD-min and define the minimum needed seat depth. (2) Justerbar sædedybde: SD-min skal udfyldes for at angive den korteste sædedybde, der er behov for.

  6160 00?? 0009 [ ! ] SH-r: Seat height at rear edge seat to floor (std. 42 cm)SH-r: Sædehøjde ved bagkant sæde til gulv (std. 42 cm) [ ! ]

  _______ cm

  6150 00?? 0009 [ ! ] SH-f: Seat height at front at seat depth point to flooor (std. 48 cm)SH-f: Sædehøjde forkant sæde til gulv (std. 48 cm) _______ cm

  6115 00?? 0009 [ ! ] C: Camber angle rear axle 1˚-3˚-5˚ (std. 3˚) C: Camber bagaksel 1˚-3˚-5˚ (std. 3˚) ______ °

  8