D11 - Knauf

56
D11.bg Kнауф окачени тавани D111.bg Кнауф окачен таван с дървена подконструкция D112.bg Кнауф окачен таван с метална подконструкция CD 60/27 D113.bg Кнауф окачен таван с метална подконструкция CD 60/27 на едно ниво D116.bg Кнауф окачен таван с метална подконструкция UA50/40 + CD 60/27 Системи в сухото строителство D11.bg Технически проспект 11/2018

Transcript of D11 - Knauf

D112.bg CD 60/27
D113.bg CD 60/27
D116.bg UA50/40 + CD 60/27

D11.bg 11/2018

/ ........................................................................................................................ 4 ................................................................................................................................................. 5 .............................................................................................................................................................. 6
D111.bg .................................................................................. 7 D112.bg, D113.bg, D116.bg - / ............................................................................... 9 D112.bg ............................................................................ 10 D113.bg .................................................... 11 D116.bg - ................ 12 D112.bg ................ 13 D116.bg ................ 14 / ..................................................................................................... 15 .............................................................................................................................................................................. 16 .................................................................................................................................................. 19 ...................................................................................................................................................... 21 ........................................................................................................................................................ 22 .................................................................................................................... 23 ......................................................................................................... 25 .................................................................................................................. 26
D111.bg ......................................................................................... 27 D112.bg ................................................................................ 29 D113.bg ....................................................... 33 D116.bg UA/CD ................................................ 35
............................................................................................................................................................ 36 ................................................................................................... 37 ............................................................................................................................................................. 38 ............................................................................................................................................................... 39 Knauf Alutop REVO BS30 ................................................................................................................... 41 ........................................................................................................................................ 43 .............................................................................................................................................................. 45 .................................................................................................................................................................. 46
3D11.bg K
.................................................................................................................................................. 47 / ................................................................................................... 48
..................................................................................................................................................... 49 / ........................................................................................................................................................ 51 ....................................................................................................................................................... 52
................................................................................................................................................ 53
4 D11.bg K
/
, . , , , , (, (AbP) / ) , . , , - , . . , / , / .
, D13.de
„Knauf ” (Knauf Freitragende Decken - )
( IV), D15.de „Knauf Hotzbalkendecken- Systeme” ( )
, D61.de „Knauf Dachgeschoss-Systeme”( )
:

K . DIN 18168. „... , , , , . , , ...“ , / . K , – Knauf Drystar. , , (/). , K , . , ( , - - ) (
, - - ). . .

von obenvon unten
G DIN EN13162 - ( Knauf Insulation)
S DIN EN13162 , ≥ 1000 DIN 4102-17 ( Knauf Insulation)
a /
b / /Ω / ( )
c / ( / )
, K217.de „Knauf Trapezblech-Systeme” ( )
, D12.bg „ Knauf Cleaneo® Acoustic”
, Tro96 „Knauf Drystar”
Knauf.
Fireboard
Diamant

33 35 36 37,5 40 43
45 x
0,15 < p ≤ 0,30
0.50 kN/ m2
0.65 kN/m2 , . DIN 18168.
, , , .
1: / / , kg/m2 mm ( „x”) , o „y”. 2: ( 0.05 kN/m2 = 5 kg/m2), ( 0.15 kN/m2 = 15 kg/m2), / . . 1, (kg/m2) „y” (). 3: (kN/m2) /. 4: , - , , a , / b
c .
, - , K , K , K.
6 D11.bg K

D111.bg
D112.bg
K , ( ) ( ). , .
K , ( 2 ) ( ), - CD 60/27 Ω . CD , Ω .
D113.bg
D116.bg UA/CD
K , CD 60/27, , . . . , , .
K , UA50 CD 60/27. . - , .
K K ,
7D11.bg K


.

b

12,5 500
12,5 500
12,5 400
: 4
D111.bg
8 D11.bg K

D111.bg

. 100
. 250
c
– ≥ 50 30 mm – ≥ 50 30 mm
mm
c
/ a
kN/m² 0,15 0,30 0,501)
500 1200 950 800 600 1150 900 750 700 1050 850 7002)
800 1050 800 – 900 1000 8002) – 1000 950 – – 1100 900 – – 1200 900 – –

b
/
kN/m² 0,15 0,30 0,501)
≤ 500 1200 950 800 625 – 900 750 800 – 800 700
a
1 15
1) 0.40 kN 2) b 800 mm , 7 15
9D11.bg K
/
/
( )

( )
b
D112.bg, D113.bg, D116.bg
.
EI120 – 2x 25 500
400
D112.bg
D113.bg
D116.bg
– EI60* 2x 12,5 400 S 250 28
EI90 – 3x 12,5 400 S 250 28
4
D112.bg, D113.bg, D116.bg

100
a
c

. 15 0
/ – ( ) –

45
, , (≤ 0.15 kN/m2)

c

kN/m² 0,15 0,30 0,501) 0,651)
500 1200 950 800 750 600 1150 900 750 700 700 1100 850 7002) 650 800 1050 800 7002) – 900 1000 800 – – 1000 950 750 – – 1100 900 7502) – – 1200 900 – – –
a
1) 0.40 kN 2) b 800 mm 3) . b 500 mm
, 9 15
/ / ( ) –

c

kN/m² 0,30 0,401) 0,501) 0,651)
500 950 850 800 700 600 900 800 700 700 700 850 750 7003) 6503)
800 800 – – –
b
0,30
0,401)
0,501)
0,651)
400 1400 1150 1050 1000 900 500 1300 1050 950 900 850 625 1200 1000 900 850 800
a
D112.bg
mm
1 15
11D11.bg K
mm
D113. bg1) 0.40 kN 2)
b 500 mm () , . 15. 45.
2 UD 15
( ) –

c
0,401)
0,501)
0,651)
500 850 750 700 600 600 800 700 650 550 700 750 650 600 550 800 700 650 600 – 900 700 600 550 – 1000 650 600 550 – 1100 650 600 – – 1200 600 550 – –
1250 600 (850) – – –
c
0,30
0,401)
0,501)
0,651)
500 1200 950 850 800 750 600 1150 900 800 750 700 700 1100 850 750 700 6502) 800 1050 800 750 700 – 900 1000 800 700 – – 1000 950 750 700 – – 1100 900 750 – – – 1200 900 700 – – –
1250 900 (1100)
a
D116.bg -
12 D11.bg K
100
a

c
0,15 0,30 0,50 0,65
0,40 kN
500 2600 20501) 1600 1200 600 2450 19501) 1300 1000 700 2300 18501) 11002) 850 800 2200 1650 10002) – 900 2150 1450 – – 1000 2050 1300 – – 1100 2000 12002) – – 1200 1950 – – – 1300 1900 – – – 1400 1850 – – – 1500 1750 – – –
a
c
0,30 0,40 0,50 0,65
0,40 kN
500 1150 1000 950 850 600 1050 950 900 800 700 1000 900 850 750 800 950 850 800 – 900 900 800 – – 1000 9003) – – –
M8
500 1700 1500 1400 1300 600 1600 1400 1300 1200 700 1500 1350 1250 11003) 800 1400 1300 1200 – 900 1400 12503) – – 1000 13003) 12003) – –
a

45.
mm
1 15
/ – ( ) –
1) : a 1700 mm 2) b 800 mm 3) b 500 mm 15
13D11.bg K
D112
D112 / W
Randabstände: Variante 1 dargestellt siehe auch Seite 9
c
a

b
0,30
0,401)
0,501)
0,651)
400 1400 1150 1050 1000 900 500 1300 1050 950 900 850
a
c
0,30
0,401)
0,501)
0,651)
500 1200 950 850 800 700 600 1100 900 800 700 700 700 1000 850 750 7002) 6502) 800 1000 800 – – – 900 1000 – – – –
a
D112. bg
mm
1 15
1) 0.40 kN 2) b 500 mm
14 D11.bg K
D116 UA + CD

0,40 kN
c kN/m² 0,15 0,30 0,40 0,50 0,65
500 1400 1150 1000 950 850 600 1350 1050 950 900 800 700 1250 1000 900 850 750 800 1200 950 850 800 – 900 1150 900 800 – – 1000 1100 9001) – – –
a
D116. bg
Randabstände: Variante 1 dargestellt siehe auch Seite 9
b b

mm
1) b 500 mm
1 15
15D11.bg K
( – ) 1: ( ) UD , , UD
1 m.
2: UD ≤ 625 mm ( ).
. / UD - 20 mm. /
.
b ( )
c ( ) 1) [mm].

ca. 150ca. 1001) a
≤ 170 mm. UD .
b b
D112.bg / D113.bg /
12,5 Silentboard 400
400 12,5 / 2x 12,5 500
500 15 / 2x 15 550 18 / 25+18 625 20 / 2x 20 625 25 800
≥ 6 mm (, ), ≤ 312.5 mm. , o .
b
16 D11.bg K

– 0.15 kN (15 kg)
CD 60/27

Knauf FN 4.3 x35 Knauf FN 4.3x65
0.25 kN (25 kg)
1)
CD 60/27

Knauf .
1)
( ≥ 4060)
1) . ( ), . . .
, , . .

0.40 kN (40 kg)
CD 60/27
12 0 /
20 0
60
/ CD 60/27 (2 LN 3.5x11, 2TN 3,525)
1 Knauf
5030
12 0 /
20 0
60
1 ( )
CD 60/27
/ , . 2 ( ).
1 Knauf Deckennagel
CD 60/27
1 ( )
, , . .

0.40 kN (40 kg)
CD 60/27
CD 60/27 (2 LN3.511) : * ( ) / * ≥ 0.4 kN/m2
1 ( ) 2 ,
Knauf
CD 60/27
125 mm CD 60/27
135 mm U 50/40, 5030 ( TN 3525)
12 5
.
2x
1x
, , . .
mm
, .

mi nd
. m m
mi nd
. m m
mi nd
. m m
- - -
D112.bg – 130 130 CD 60/27 27 130 130 130 CD 60/27 + CD 60/27 54
D113.bg – 130 130 CD 60/27 27 D116.bg 130 – – UA 50/40 + CD 60/27 67

(bxh)
D111.bg 110 – – 50x30 + 40x60 90
D112.bg – 110 110 CD 60/27 27 – 110 110 CD 60/27 + CD 60/27 54
D113.bg – 110 110 CD 60/27 27


mm mm
mm mm
D111.bg 5 – 180 – – – 50x30 30 5 – 180 – – – 50x30 + 50x30 60
D112.bg 5 – 180 15 – 190 35 – 85 40 – 90 CD 60/27 27 15 – 180 15 – 190 35 – 85 40 – 90 CD 60/27 + CD 60/27 54
D113.bg 5 –180 15 – 190 35 – 85 40 – 90 CD 60/27 27
mm mm
mm
20 D11.bg K
, .

mm
D112.bg 4 CD 60/27 27

W
mm
- - - -
D112.bg – W 98/15 15
mm
1 D112.bg 130
2 CD CD + 54
3 2 12.5 mm + 25
4 = 209

mm
/
- –


D112.bg.- D7
, : , 15 m , ,
, . , , . , 7.5 m. ≥ 100 m2, . . , ,
, , .

22 D11.bg K
Knauf , , , , , , - Knauf Hartmut , , . • , , , 3 kg ( ) - 50 cm. - 12,5 mm. • - , , 10 kg. 1 CD - 50 cm. - 20 kg/m2 - , . , 10 kg 5 kg/m2. . . 0.5 kg/m2 ( , ) . , : 5. - ( ) // .
6 ( 0.5kg/m2)
Knauf Hartmut 5
Ø 8 mm Ø 10 mm
5 6
- ,
- ,
10 kg 1 ( 5 kg/m2)
K FN,

23D11.bg K

+
( )
1x 18 mm Vidifloor Solo
10 mm


40 mm K FE50 9,5 mm K GKB 25 mm .
10
Rw,R dB
Ln,w,R dB
Rw,R dB
Ln,w,R dB
Rw,R dB
Ln,w,R dB
Rw,R dB
Ln,w,R dB
51 82 56 59 60 51 55 43
+ D112.bg + +
60
30
60
30
60
30
12,5 mm Silentboard
12,5 mm Silentboard
2x 12,5 mm Silentboard
73 50 741) 41 771) 34 732) 261)
1) DIN EN12354 2) 3) 12.5 mm - / - .

mm
L n,wwR bzw.Rw = dB,

Ln,w = dB,
R ,
D112.bg CD 60/27 30 mm EN 13162. EN 29053 r ≥ 5 kPa,s/m2
( )
E DIN 4109:2013
DIN 4109:2013, ( ), , - , , . , ( ), . , , + . , , 2 dB.

25D11.bg K
K
Knauf D112.bg
Dn,f,w
400 mm
mm

dB ≥ 50 mm dB
≥ 80 mm dB

≥ 12,5 48 49 50
≥ 2x 12,5 55 56 56

≥ 12,5 50 54 56
≥ 2x 12,5 57 59 59
400 mm, 1 dB, 400 mm. , 20 dB, 67 dB.

26 D11.bg K
K D112.bg
Dn,f,w
400 mm
mm
≥ 40 mm dB
≥ 12,5 67
, ,
≥ 12,5 67
1) ≥ 400 mm
b
≥ 12,5 62
1) , EN 13162, r ≥ 8 kPa.s/m2
b mm dB
300 12 400 14 500 15 600 17 800 20 1000 22
EN 13162, r ≥ 8 kPa.s/m2
- 25 62 dB.
Dn,f,w 25, , 26.
K
27D11.bg K
D111.bg –A1 D111.bg –D2
50x30
+ Trenn-Fix
2x K TN 3,5x25 K
50x30
D111.bg-B3 – / D111.bg-C2 – / /
K
50x30 K
TN 3,5x25 50x30 50x30
K TN 4,3x55
K TN 3,5x25
K

D111.bg-B4 - / /
D111.bg-C1 - / /

TN
50x30 50x30

1:5 mm
28 D11.bg K
1:5 mm D111.bg –D1 D111.bg –D8 –
50x30 TN
+ Trenn-Fix K
. 30x50 40x60K

D111.bg –2 – / /
D111.bg –4 – / /

2x K

40x60 50x30
K
TNKnauf
D111.bg K
29D11.bg K
1:5 mm D112.bg –2 D112.bg –D2
Knauf CD 60/27
CD 60/27

a 250
D112.bg –2 – / /
D112.bg –2 – / /
CD 60/27 CD 60/27
K K TN
K
K
CD 60/27
TN Knauf CD 60/27
CD 60/27
K LN 3,5x11
K
CD 60/27
D112.bg –1 D112.bg –D3
150
CD 60/27

CD 60/27 CD 60/27
+ Trenn-Fix
c a 250
CD 60/27
CD 60/27

UD 28/27 - ( )
D112.bg K
D112.bg K
30 D11.bg K
D112.bg –7 – / /
D112.bg –7 – / /
K CD 60/27
TN
CD 60/27
K CD 60/27
CD 60/27
CD 60/27
K
1:5 mm
D112.bg –4 – / /
D112.bg –4 – / /
K
CD 60/27

CD 60/27 CD 60/27
CD 60/27
K

CD 60/27 CD 60/27
D112.bg –1 – / /
D112.bg –1 – / /
TN


K

CD 60/27 TN


D112.bg K
31D11.bg K
D112.bg –9 – /
CD 60/27
CD 60/27 LN 3,5x11
K
CD 60/27
D112.bg –10 - D112.bg –10 –
K TN

K + K
K
K
D112.bg –3 D112.bg –4

150 c
CD 60/27 CD 60/27
( ) U 28/27/48

CD 60/27


150 c
CD 60/27 CD 60/27
( )


D112.bg K
32 D11.bg K
D112.bg –D4 D112.bg –6
≤ 20 ≥ 25 ≥ 20
CD 60/27
CD 60/27
( ) UD 28/27
K GKF UW- K FN CD

+ Trenn-Fix
D112.bg –5 D112.bg –D5
K DF ≥ 100 mm
CD 60/27
+ Trenn-Fix
CD 60/27

CD 60/27 K + K
K

D112.bg –D6 D112.bg – D7
CD 60/27 CD 60/27
+ Trenn-Fix K
CD 60/27 ( ) UD 28/27

1:5 mm
D113.bg K

33D11.bg K
D113.bg –2 D113.bg –D2
CD 60/27
UD 28/27 UD , ≤ 170 mm
c 30
a

UD 28/27 , U , ≤ 170 mm
CD 60/27

CD 60/27
CD 60/27
D113.bg –2 - / D113.bg – 2 - /
c c
CD 60/27
LN3.5 x 11
CD 60/27 CD 60/27,
K
b b
CD 60/27
CD 60/27,
CD 60/27
K
D113.bg-B1 – / D113.bg –1 - /
Knauf
K
TN K CD 60/27

CD 60/27
K + K
D113.bg –5 - / D113.bg – 5 - /
CD 60/27,
CD 60/27
,


CD 60/27 K +


K TN
D113.bg –4 D113.bg – 6
Knauf Hartmut FN CD
+ Trenn-Fix

CD 60/27
D113.bg K
1:5 mm
35D11.bg K
D116.bg –1 D116.bg –D1
150
, UA 50/40 UA 50/40
UA 50/40
UD 28/27 - ;
+ Trenn-Fix
CD 60/27

UA 50/40
UA 50/40 UD 28/27 - ;
D116.bg –1 - / /
D116.bg – 1 - / /
K
TN
UA 50/40


TN
K
, UA 50/40
UA 50/40
UA 50/40
UA/CD
D111.bg C3
> a > 25 a > 25
a ≤ 20 mm
K K Fugenfüller Leicht
K
>25 a >25 a >25 >a a ≤ 20 mm
DF
K Fugenfüller Leicht ( )
D113.bg C4
. 100
CD 60/27,
a ≤ 20 mm>25
( )
DF
K Fugenfüller Leicht
37D11.bg K
D112.bg SO10 + – EI30 (a f b) D112.bg SO11 , – EI90 (a f b)
≤ 150a
CD 60/27 CD 60/27
CD 60/27 .
2x 12,5 mm K DF V-
≤ 150≤ 50 a

2x 20 mm K DF
≤ 440

D113.bg SO10 – – EI90 (a f b)
D113.bg SO11 , – EI90 (a f b)
≤ 150
≤ 20
0
CD
M6 50/35/0,7
TN, ≤ 170 mm
CD
,
≤ 400 mm
CD 60/27
CD 60/27 18 mm + 25 mm K DF≤ 440

M6 CD

10 kg/. (≈ 100 N/) 5 kg / m2 CD CD 60/27 ( ) 440 1420 mm ( ) EI 90 - 4 ( > 750 mm, - 6)

1:5 mm
38 D11.bg K
D112.bg – SO14
≤ 250 ≤ 250K Trennwandkitt CW UW
UW
.
≤ 250
K Trennwandkitt CW UW
UW
CW CD 60/27
CD 60/27
UD 28/27 CD 60/27
K FN
≤ 150
1400 mm: 1 12.5 mm K GKF 1000 mm: 2 12.5 mm K GKF ≤1000 mm ( K , )

1:5 mm
39D11.bg K
≤ 15
00
135°
,


1:5 mm
40 D11.bg K
D112.bg-SO17 90°
≤ 150 TN
CD 60/27 CW 50
K V
UD 28/27 UW 50
TN
UD 28/27 UW 50
TN
≤ 15
00
a
a
1:5 mm
(= - 35 mm)
1010
≥ 25 ≤ 100
≥ 25 ≤ 100( D112.bg)
300 300 mm
, , 121.de. .
1:5 mm
Knauf Alutop REVO BS30
(= + 2x 5 mm)


( D112.bg) (D113.bg)
Knauf Alutop REVO
1:5 mm, , 121.de. .
43D11.bg K
( ) , , . ( 15 m x 15 m) . .
, , , .
UW
UW
, 15 mm .
UW , .

a EI30/EI60: EI90:
K
K
K
K
K
, EI30 EI90, , - . . . .
44 D11.bg K≤ 800 mm ( ≤ 45) ≤ 4 m


CD
2x K ()


UD


, , . , , . , ≥ 15 mm Diamant ≥ 18 mm K , , . - (WC ) .

45D11.bg K
K
CD 60/27
CD 60/27 (2 LN 3.5 x 11)
CD 60/27
(4 LN 3.5 x 11)
( )
D112.bg ,

D113.bg

D116.bg UA/CD - , ,-
, .

46 D11.bg K

. - 150 mm.c
b
800 8002)
1000 400/500 1200 400/500
1)
2) 400 mm ( ) .
500/625 mm ( ) .
1 ( ≤ 0.15 kN/m2) , 5 - . , . 2
D112.bg-D112.bg-C1 –
CD 60/27 CD 60/27

CD 60/27K
1 2


1:5 mm
47D11.bg K
.
: K /
: .
, (K ) 16 18 ( , ). / „ “. / / / . - . - CD CD
( ), :
CD CD (D112.bg/D113.bg)
CD
UA UW (D116.bg)
200
UW 50/40 B LB 3,5x16
UA 50/40 CD 60/27
/ 48
UD 28/27, , . / , 1 m () 625 mm (). , ennwandkitt.


K TN 4,3x55
50x30 4060
50x30
D112.bg CD CD
CD 60/27 , 90
,
CD CD

CD 60/27
CD 60/27
: 2x CD 60/27
D113.bg CD CD
CD 60/27
(4 LN 3.5x11)
CD CD
CD 60/27
: 2x CD 60/27D116.bg U CD
U , 90 ,

CD 60/27
49D11.bg K
K -
1- : 1250 mm, K GKF 12.5 2- :: 1250 mm, K GKF 12.5
K /
/ 400 mm.
.

1- : 625 mm, Silentboard GKF 12.5 2- : 1250 mm, Diamant GKF 12.5
K / .
/ 400 mm. . .
/ mm
12 50
12 50
12 50
12 50
1- : 625 mm, Silendboard GKF 12.5 2- : 625 mm, Silentboard GKF 12.5
K / .
/ 400 mm.
.

62 5
62 5
62 5
62 5

1-,

Me ( ≥ 10 mm) s ≤ 0,7 mm
≥ 5 dn
TN
Diamant XTN
TN
Diamant XTN
12,5 TN 3,5x25 XTN 3,9x23 TN 3,5x35 XTN 3,9x33 15 TN 3,5x25 XTN 3,9x33 TN 3,5x35 XTN 3,9x38 18 / 20 / 25 TN 3,5x35 – TN 3,5x45 – 2x 12,5 TN 3,5x25 + TN 3,5x35 XTN 3,9x23 + XTN 3,9x38 TN 3,5x35 + TN 3,5x45 XTN 3,9x33 + XTN 3,9x55 2x 15 TN 3,5x25 + TN 3,5x45 – – – 2x 20 TN 3,5x35 + TN 3,5x55 – – – 25 + 18 TN 3,5x35 + TN 3,5x55 – – –
dn = ( TN 3.5 35, 5 3,5 mm ≥ 17.5 mm Diamant Silentboard Diamant.
1- 2- 1250
625
1250
625
170 150 – – 1) 500 300 170 150
1) , .

UD
K:
UD
(- )
CD 60/27
UD 28
/ Q1 Q4 2 „ . “. (Ver- spachtelung von Gipsplaten, Oberflachenguten1)). Fireboard, , K Fireboard , .
Uniflott:
Uniflott : , ,
Fugenfuller Leicht: , Fugendeckstreiten K
Fireboard: Fireboard .
: Q2 : Fill & Finish, SuperFinish, Uniflott, Uniflott
Q3/ Q4 : Funitura, Fill & Finish, SuperFinish Q3/ Q4 : SuperFinish, Funitura, Fill & Finish Fireboard-Spachtel Fireboard.
, , . , .
: , ( + ) Unifoltt Fill & Finish, Fugenfuller .
, .
Tren-Fix , .
3 „Gipsplattenkonstruktionen – Fug- gen und Anschlusse” ( ).
Tren-Fix .
/ , , .. .
+10
, , .
1 „Baustellenbedingungen” ( )
HRAK, HRK
SFK

Q1 Fill & Finish, Fugen- fuller, Uniflott

: 3 mm 2 , ,
3 mm
2 mm 2 mm
Q2 Q1
() Uniflott, Uniflott , Fill & Finish, SuperFinish
. ,
: 2 mm 2 ,
1 mm
1 mm 1 mm
Q3 Q2
, Knauf SuperFinish, Fill & Fi- nish Finitura
, - .
: 1 mm 2 0.3
mm 0.3 mm - Q2
: ,
Q4
Q2
- 1 mm
: 0.5 mm 2
: ,
1) Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie V.
/
52 D11.bg K
, - Q2. , Q3. , , Knauf Fireboard-Spachtel. ( ), , 6 „ / “ (“Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplaten zur weitergehenden Oberflachenbeschichtung bzw – bekleidung”), Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie V. , . , , K Tefengrund/ K Spezialgrund. , , . K / :
, , 16 „Technische Richtinien fur Tapezier – und Spannarbeiten innenn”, Bundesausschuss Farbe und Sach- wertachutz ( ).
(, Noblo, Raumklima Spritzrupt , , Rotkalk Filz)
(, Fill & Finish, Funitura, Su- perFinish)
K

. , , .

, , , . , , . , , Knauf Supergrund Knauf Atonol . 0.5 mm, ( ) K .

53D11.bg K
m2
-
D111.bg D112.bg D113.bg D116.bg 1 2 3 4 5 6 7

Trennwandkitt . 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 UD 28/27 m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 , K - . 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 0,4

, K Deckenna- gel . 1,3 1,5 2,1 0,7 1,2 0,7 1,8
. 1,3 – – – – – – 2 x K TN 3.5x25 . 2,6 – – – – – –
+ . 1,3 – – – – – – 2 x K TN 3.5x35 . 2,6 – – – – – – / CD . – 1,5 2,1 0,7 1,2 – – 2 LN 3.5 11 . – 3 4,2 1,4 2,4 – –
/ ( 2 ) . – 1,5 2,1 0,7 1,2 – –
– . – 1,5 – 0,7 1,2 – – – . – 1,5 – 0,7 1,2 – –
+ + . – 1,5 2,1 0,7 1,2 – –
2 LN 3.5 11 . – – 4,2 – – – –
+ + . – 1,5 2,1 0,7 1,2 – –
+ CD + . – 1,5 2,1 – – – –
+ UA + . – – – – – 0,7 1,8 m 1,2 – – – – – – m 2,1 – – – – – – CD 60/27 m – 3,2 3,5 0,8 0,8 2,1 2,1 CD . – 0,6 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 CD 60.27 1.19 m m – – – 1,9 1,9 – – UA 50/40 m – – – – – 1,1 1,4 UW 50/40 ( UA) m – – – – – 0,04 0,06 LB 3.5 16 . – – – – – 1,8 2,3 K TN 4.3x55 . 2,5 – – – – – –
CD . – 2,3 2,9 – – – – 2 . – 4,6 5,8 – – – –
e . – – – 1,5 1,5 – – 2 . – – – 3 3 – – UA . – – – – – 2,3 2,9 , K Insulation m2 N. B. N. B. N. B. N. B. N. B. N. B. 1,2 K , 54 1- m2 1 1 1 1 1 1 1 2- m2 – 1 1 – 1 – 1
, Knauf . 10 m x 10 m = 100 m2

54 D11.bg K
1 m2
D111.bg 1
K A/H2 12.5 mm 0.15 kN/m2
1000 mm 900 mm 500 mm

EI30
K A/H2 A/H2 DF/DFH2 12,5 mm 2x 12,5 mm 0,15 kN/m2 0,30 kN/m2
1100 mm 650 mm 1250 mm 1250 mm
500 mm 500 mm
-
D111.bg D112.bg D113.bg D116.bg 1 2 3 4 5 6 7
- K
1- . 17 9 13 25 9 17 13 2- . – 17 21 – 17 – 21
- , K
K , Uniflot kg 0,3 0,5 1 0,3 0,5 0,3 1 Tren-Fix 65 mm , m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ( ) m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Fireboard: Fireboard-Spachtel K + K ( ).
D112.bg 2 3
EI90
K A/H2 DF/DFH2 DF/DFH2 2x 12,5 mm 2x 20 mm 0,30 kN/m2 0,50 kN/m2
750 mm 700 mm 1000 mm 800 mm 500 mm 500 mm
D116.bg 6 7
EI90 K A/H2 DF/DFH2 12,5 mm 2x 20 mm 0,15 kN/m2 0,50 kN/m2
2050 mm 800 mm 1000 mm 800 mm 500 mm 500 mm

(.) × (.)
14 ( ) × 10 m = 140 m
9,7 m + 1 . = 14 .
0,8 m 21 ( ) × 10 m = 210 m
10 m + 1 . = 21 .
0,5 m
9,5 m + 1 . = 15 .
0,7 m

10 m x 10 m = 100 m2
55D11.bg K
, , , . DGNB ( ), BNB ( ) LEED ( ) . K .
DGNB/ BNB
: EPD
: -
: K
: -,
: K .
:
K.
LEED
: , K.
. . K. , , . , . , , . . , , , .
, - K K , K.


: 2018 .
. . . , , . , , . . , , , .
, - .
www.knauf.bg [email protected]
D11.bg K