D11 4NP - dspace.cvut.cz

12
LEGENDA MATERIÁLŮ: ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON TŘÍDY C 60 / 75 VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ PŘÍČKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU YTONG KLASIK, P2-500, TL. 150 mm ROZMĚRY: 599 × 249 × 150 mm, P2,8 MPa ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 150 OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PROTIPOŽÁRNÍMI DESKAMI RF TL. 12,5 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm, EI 90, Rw = 56 dB ROZTEČ PROFILŮ á 625 mm, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 100 mm INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA 300 mm, INSTALAČNÍ MEZERA 100 mm, Rw = 54 dB ROZTEČ PROFILŮ DLE POZIC GEBERITŮ, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 80 mm NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA 100 mm, ROZTEČ PROFILŮ á 625 mm VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 50 mm TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS TL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS PERIMETR TL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU BETON TŘÍDY C 16 / 20 VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN OBSYP ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Z PŮVODNÍ ZEMINY (POPŘ. DLE HGP) VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY ROHOŽE GAPA V ZAPUŠTĚNÉM AL RÁMU LEGENDA PŘEKLADŮ: OZN TYP, ROZMĚRY: KS T01 ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ TRÁM VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 14 T02 4 T03 4 T04 12 T05 12 T06 4 T07 2 NEP NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG NEP 150 1250 × 249 × 150 mm 22 NEP NEP NEP NEP NEP NEP T01 T01 T02 T03 T04 T04 T04 T04 T05 T05 T05 T05 T01 T01 T02 T03 2200 700 NEP NEP NEP NEP NEP NEP T01 T01 T02 T03 T04 T04 T04 T04 T05 T05 T05 T05 T01 T01 T02 T03 T01 T01 T01 T01 T05 T05 T05 T05 T04 T04 T04 T04 T06 T06 T06 T06 T07 T07 NEP NEP NEP NEP NEP T01 T01 NEP NEP NEP NEP NEP LEGENDA ZNAČENÍ: ±0,000 ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI ±0,000 ZNAČENÍ SVISLÉHO ŘEZU ČÍSLO VÝKRESU b.02 A b.02 A A XX ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J A ZNAČENÍ OSOVÉHO SYSTÉMU S STĚNY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ LEGENDA ODKAZŮ: W XX F XX C XX PODHLEDY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ R XX STŘECHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ Z XX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE K XX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE XX P/L/S DVEŘE, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ N XX OKNA, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ O XX OSTATNÍ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE ZNAČENÍ DETAILU ČÍSLO VÝKRESU DET XX 102 S.V. = 3,000 m ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY LEGENDA MÍSTNOSTÍ: OZN POPIS PODLAHA OBKLAD PODHLED A.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 27.59 F / 01 S.V. = 2,70 m A.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 A.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 A.4-03 CHODBA 8.99 F / 01 S.V. = 2,70 m A.4-04 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-05 WC ŽENY 10.45 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-06 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-07 WC MUŽI 9.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3.59 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-10 CHODBA 8.99 F / 01 S.V. = 2,70 m A.4-11 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2.79 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-12 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-13 WC ŽENY 10.45 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-14 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-15 WC MUŽI 9.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-16 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m A.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 499.32 F / 04 A.4-21 LODŽIE 10.57 F / 05 A.4-30 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 540.15 F / 04 B.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 21.39 F / 01 S.V. = 2,70 m B.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 B.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 B.4-03 CHODBA 14.80 F / 01 S.V. = 2,70 m B.4-04 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-05 WC MUŽI 11.18 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-06 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-07 WC ŽENY 13.20 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m B.4-10 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 442.80 F / 04 B.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 458.06 F / 04 B.4-21 LODŽIE 11.10 F / 05 C.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 21.39 F / 01 S.V. = 2,70 m C.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 C.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02 C.4-03 CHODBA 14.80 F / 01 S.V. = 2,70 m C.4-04 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-05 WC MUŽI 11.18 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-06 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-07 WC ŽENY 13.20 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m C.4-10 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 438.19 F / 04 C.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 441.32 F / 04 C.4-21 LODŽIE 11.10 F / 05 UŽITNÁ PLOCHA CELKEM 3268.74 +11,400 +11,150 A.4-30 S.V. = 3,300 m +11,400 +11,150 A.4-20 S.V. = 3,300 m A.4-21 A.4-00 L.A1 L.A2 L.A3 L.A4 L.B1 L.B2 L.B3 L.C1 L.C2 L.C3 S.A8 S.A1 S.A2 S.A3 S.A4 S.A5 S.A6 S.A7 S.B1 S.B2 S.B3 S.B4 S.B5 S.C1 S.C2 S.C3 S.C4 S.C5 A.4-01 A.4-02 A.4-03 A.4-04 A.4-06 A.4-08 A.4-05 A.4-07 A.4-09 A.4-10 A.4-12 A.4-14 A.4-16 A.4-13 A.4-15 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m +13,300 +13,300 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 11x172.73x270.00 67 77 88 78 67 88 77 78 67 88 77 78 67 88 77 78 67 88 77 78 67 88 77 78 B.4-00 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m B.4-10 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m B.4-20 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m B.4-21 B.4-01 B.4-02 B.4-03 B.4-04 B.4-05 B.4-06 B.4-07 B.4-09 B.4-08 C.4-00 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m C.4-10 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m C.4-20 +11,400 +11,150 S.V. = 3,300 m C.4-21 C.4-01 C.4-02 C.4-03 C.4-04 C.4-05 C.4-06 C.4-07 C.4-09 C.4-08 A.4-11 2200 800 2200 800 2200 700 2200 700 2200 700 2200 800 2200 800 2200 900 2200 800 2200 900 2200 900 2200 900 2200 900 1970 700 1970 700 1970 700 1970 700 2200 700 2200 700 2200 900 2200 900 2200 900 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 700 2200 800 2200 800 2200 700 2200 700 2200 700 2200 800 2200 800 2200 900 2200 800 2200 900 2200 700 2200 900 2200 900 1970 700 1970 700 1970 700 1970 700 2200 700 2200 700 2200 900 2200 900 2200 900 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 1350 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 1970 900 1970 900 1970 900 1970 900 2200 700 2200 700 2200 700 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 1350 2200 900 2200 900 2200 900 2200 900 2200 700 2200 700 2200 700 2200 700 2200 700 2200 800 2200 800 2200 800 2200 800 2200 900 2200 800 2200 800 2200 900 2200 800 2200 800 2200 800 2200 800 2200 700 2200 700 2200 700 2200 700 2200 700 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 1350 2200 1350 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 2200 750 01 DP 01 DL 01 DP 01 DL 02 P 02 P 02 L 03 P 03 L 03 L 03 P 04 L 04 L 04 P 04 P 05 L 06 L 07 P 05 L 05 L 05 L 05 P 05 P 08 L 08 P 08 P 08 L 01 DP 01 DL 01 DP 01 DL 02 P 02 P 02 L 03 P 03 L 03 L 03 P 04 L 04 L 04 P 04 P 05 L 06 L 07 P 05 L 05 L 05 L 05 P 05 P 08 L 08 P 08 P 08 L 01 DL 01 DP 01 DP 01 DL 03 P 03 L 03 L 03 P 02 L 02 L 02 P 04 P 04 L 04 P 04 L 04 L 04 P 04 L 04 P 05 L 05 L 05 L 05 P 05 P 05 L 05 L 05 P 05 P 05 P 06 L 06 P 07 P 07 P 08 P 08 L 08 P 08 L N 4.1 N 4.2 N 4.3 N 4.4 N 4.5 N 4.6 N 4.7 N 4.8 N 4.9 N 4.9 N 4.9 N 4.10 N 4.10 N 4.10 N 4.11 N 4.12 N 4.13 N 4.14 N 4.15 N 4.16 N 4.17 Z 01 Z 01 Z 01 Z 01 Z 01 Z 01 Z 01 Z 01 O 01 O 01 O 01 O 01 O 01 O 02 O 02 O 02 LEGENDA ŠACHET: OZN POPIS S.A1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.A2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.A3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.A4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.A5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.99 S.A6 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.99 S.A7 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.54 S.A8 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.54 S.B1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.B2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.B3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.B4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.B5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.60 S.C1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.C2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.C3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.C4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95 S.C5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.60 L.A1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65 L.A2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65 L.A3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.80 L.A4 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.80 L.B1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53 L.B2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65 L.B3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53 L.C1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53 L.C2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65 L.C3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53 PLOCHA CELKEM 109.98 1260x840 VEDOUCÍ DP ŠKOLA ZPRACOVAL MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV ±0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP DSP ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ARCHITEKTURY k129 101 1:100 D.1.1.b01 PŮDORYS 4.NP DIPLOMOVÁ PRÁCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - TEPLÁRNA MALEŠICE ING. ARCH PETR LÉDL, PH.D. BC. TADEÁŠ HLAVÁČEK FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY REVIZE 05/2019 ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ C 7500 6000 7500 7500 7500 7500 7500 6000 7500 20760 1100 22525 22125 550 1780 715 66990 7500 4335 3165 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 6000 7500 1160 70325 675 6825 6000 7500 150 7350 7350 150 7500 7500 7500 7500 7500 7500 11255 91580 7995 5565 3300 6395 760 20715 22395 450 33180 450 20920 1110 O 01 1485 21210 25835 550 230 8355 8355 5815 3300 6395 1090 5815 3300 11075 715 25955 23475 21655 1370 880 3000 3300 600 1650 6000 7500 7500 7500 7400 200 600 6600 400 5600 400 7100 400 1500 450 905 4290 1650 5800 400 7100 400 1800 18500 1900 2720 3000 3300 720 755 3555 19720 18550 400 2300 2595 3000 3300 675 800 910 18615 15000 12500 2400 2400 3000 1475 4325 400 7100 400 2700 200 4200 400 7100 400 7100 400 7100 400 2115 3990 400 7100 4300 200 1500 200 2450 200 3450 2700 200 7100 200 1500 200 4300 200 7100 400 2300 10500 2100 200 400 6600 200 1150 200 3300 200 200 0 400 260 450 450 2115 6190 400 7100 200 4300 200 1500 200 2450 200 3450 2700 200 2450 1750 2700 7100 200 1500 200 4300 7000 450 7150 400 7150 450 7000 400 5600 400 4850 400 180 1300 1750 2700 2450 10465 400 7100 400 7100 400 2700 200 4200 400 7100 400 7100 400 7000 450 14700 450 7000 575 5400 425 5930 2245 1500 1475 4325 400 7100 400 7100 400 2700 200 4200 400 7100 400 7100 400 7100 400 100 200 450 6245 400 7100 200 200 1500 200 2450 3450 2700 2650 1750 2700 7100 200 1500 200 4300 200 900 6600 200 1150 200 3300 200 1150 200 5300 400 765 1300 200 200 2115 4045 400 7100 4300 200 1500 200 2450 200 3450 2700 200 2450 1750 2700 7100 200 1500 200 4300 200 7100 900 6600 400 5600 400 5475 400 885 5130 400 4930 400 7100 400 2700 200 4200 400 7100 400 7100 400 7100 400 100 400 6600 400 5600 400 5640 400 1260 5805 400 7100 400 7100 400 7100 400 2785 665 200 635 2815 400 7090 400 7135 400 5580 400 5100 400 1800 450 450 1720 4580 400 200 4300 200 1500 200 6250 1450 2700 200 2000 200 4450 2700 200 2450 200 1450 2700 6250 200 1500 200 4300 0 5800 400 5700 400 5600 1150 450 2025 4095 400 6100 200 4300 200 1500 200 6250 1450 2700 200 2000 200 4450 2700 200 2450 200 1450 2700 6250 200 1500 200 4300 0 5800 400 6350 400 1200 400 5100 200 1150 200 3300 200 1150 200 6600 400 200 1355 400 5600 200 1150 200 3300 200 1150 200 6600 400 200 2600 450 7000 660 5335 405 5680 660 7000 450 3205 16645 4300 7100 800 400 6100 200 1150 200 3300 200 1150 200 6600 400 200 2450 800 400 6100 200 1150 200 3300 200 1150 200 6600 400 200 2600 1550 400 5350 200 2450 150 800 150 2450 200 6600 400 3300 1100 1700 400 4100 200 150 800 150 2450 200 6600 400 200 2100 2000 150 2800 900 900 1850 200 1900 200 1850 +13,300 +13,300 +13,300 +13,300 1500 300 1500 1500 300 1500 2000 150 2800 900 900 1850 200 1900 200 1850 1500 300 1500 1500 300 1500 1300 600 400 5100 1300 600 400 6100 7300 405 5335 1055 1900 200 1900 200 200 1900 200 1900 900 900 1800 150 2150 900 900 1800 150 2150 1450 1450 2450 400 4635 400 7715 400 3400 6995 94° 166° 167° 71° 109° 76° 167° 98° 99° 88° 171° 175° 19° 104° 19° 1160 715 210 1360 1285 1630 2210 550 2365 1050 1055 1500 400 300 7300 400 2800 650 200 650 2800 400 7100 400 7100 400 5800 200 2050 3000 665 6600 305 1585 195 1415 1370 1400 1620 655 450 400 800 1500 1000 13000 18000 400 550 W 01 W 01 W 01 W 01 W 01 W 01 W 01 200 02 P 6600 200 1800 200 200 1800 200 1300 200 200 10´

Transcript of D11 4NP - dspace.cvut.cz

Page 1: D11 4NP - dspace.cvut.cz

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCEVYSOKOPEVNOSTNÍ BETON TŘÍDY C 60 / 75VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ

ZDĚNÉ NENOSNÉ PŘÍČKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONUYTONG KLASIK, P2-500, TL. 150 mmROZMĚRY: 599 × 249 × 150 mm, P2,8 MPaZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU

NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 150OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PROTIPOŽÁRNÍMI DESKAMI RF TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm, EI 90, Rw = 56 dBROZTEČ PROFILŮ á 625 mm, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 100 mm

INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 300 mm, INSTALAČNÍ MEZERA 100 mm, Rw = 54 dBROZTEČ PROFILŮ DLE POZIC GEBERITŮ, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 80 mm

NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 100 mm, ROZTEČ PROFILŮ á 625 mmVYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 50 mm

TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNYTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

TEPELNÉ IZOLACE Z EPSTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

TEPELNÉ IZOLACE Z EPS PERIMETRTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONUBETON TŘÍDY C 16 / 20VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ

PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKUFRAKCE DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

OBSYP ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍZ PŮVODNÍ ZEMINY (POPŘ. DLE HGP)

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNYROHOŽE GAPA V ZAPUŠTĚNÉM AL RÁMU

LEGENDA PŘEKLADŮ:

OZN TYP, ROZMĚRY: KS

T01

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ TRÁMVIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

14

T02 4

T03 4

T04 12

T05 12

T06 4

T07 2

NEP NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG NEP 1501250 × 249 × 150 mm

22

NEP

NEP

NEP

NEP

NEP

NEP

T01 T01T02 T03

T04

T04

T04

T04

T05

T05

T05

T05

T01 T01T02 T03

2200

700

NEP

NEP

NEP

NEP

NEP

NEP

T01 T01T02 T03

T04

T04

T04

T04

T05

T05

T05

T05

T01 T01T02 T03T0

1

T01

T01

T01

T05T05

T05T05

T04T04

T04T04

T06

T06

T06

T06

T07

T07

NEP NEP NEP

NEP NEP

T01

T01

NEP NEP

NEP NEP NEP

LEGENDA ZNAČENÍ:

±0,000

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍSVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI

±0,000

ZNAČENÍ SVISLÉHO ŘEZUČÍSLO VÝKRESU

b.02A

b.02A

AXX

ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A ZNAČENÍ OSOVÉHO SYSTÉMU

S

STĚNY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODKAZŮ:WXX

FXX

CXX PODHLEDY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

RXX STŘECHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZXX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

KXX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

XXP/L/S DVEŘE, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

NXX OKNA, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OXX OSTATNÍ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

ZNAČENÍ DETAILUČÍSLO VÝKRESU

DETXX

102S.V. = 3,000 m

ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:OZN POPIS m² PODLAHA OBKLAD PODHLED

A.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 27.59 F / 01 S.V. = 2,70 m

A.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

A.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

A.4-03 CHODBA 8.99 F / 01 S.V. = 2,70 m

A.4-04 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-05 WC ŽENY 10.45 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-06 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-07 WC MUŽI 9.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3.59 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-10 CHODBA 8.99 F / 01 S.V. = 2,70 m

A.4-11 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2.79 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-12 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-13 WC ŽENY 10.45 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-14 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.19 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-15 WC MUŽI 9.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-16 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

A.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 499.32 F / 04

A.4-21 LODŽIE 10.57 F / 05

A.4-30 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 540.15 F / 04

B.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 21.39 F / 01 S.V. = 2,70 m

B.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

B.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

B.4-03 CHODBA 14.80 F / 01 S.V. = 2,70 m

B.4-04 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-05 WC MUŽI 11.18 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-06 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-07 WC ŽENY 13.20 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

B.4-10 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 442.80 F / 04

B.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 458.06 F / 04

B.4-21 LODŽIE 11.10 F / 05

C.4-00 VÝTAHOVÉ LOBBY 21.39 F / 01 S.V. = 2,70 m

C.4-01 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

C.4-02 SCHODIŠTĚ 23.85 F / 02

C.4-03 CHODBA 14.80 F / 01 S.V. = 2,70 m

C.4-04 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-05 WC MUŽI 11.18 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-06 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4.99 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-07 WC ŽENY 13.20 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-08 WC INVALIDÉ 3.87 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4.21 F / 03 V. = 2,20 m S.V. = 2,70 m

C.4-10 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 438.19 F / 04

C.4-20 NÁJEMNÍ PROSTOR - KANCELÁŘE 441.32 F / 04

C.4-21 LODŽIE 11.10 F / 05

UŽITNÁ PLOCHA CELKEM 3268.74

+11,400

+11,150

A.4-30

S.V. = 3,300 m

+11,400

+11,150

A.4-20

S.V. = 3,300 m

A.4-21

A.4-00

L.A1 L.A2

L.A3 L.A4

L.B1

L.B2

L.B3

L.C1

L.C2

L.C3

S.A8

S.A1 S.A2

S.A3 S.A4

S.A5

S.A6

S.A7

S.B1

S.B2

S.B3

S.B4

S.B5

S.C1

S.C2

S.C3

S.C4

S.C5

A.4-01

A.4-02

A.4-03

A.4-04 A.4-06A.4-08

A.4-05A.4-07

A.4-09

A.4-10

A.4-12 A.4-14A.4-16

A.4-13

A.4-15

+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

+13,300

+13,300

11x1

72.7

3x27

0.00

11x1

72.7

3x27

0.00

11x1

72.7

3x27

0.00

11x1

72.7

3x27

0.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

11x172.73x270.00

67

77

88

78

6788

7778

67

88

77

78

67

88

77

78

67

88

77

78

67

88

77

78B.4-00

+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

B.4-10+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

B.4-20+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

B.4-21

B.4-

01

B.4-

02

B.4-03B.4-04B.4-05

B.4-06

B.4-07 B.4-09

B.4-08

C.4-00+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

C.4-10+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

C.4-20+11,400

+11,150

S.V. = 3,300 m

C.4-21

C.4-

01

C.4-

02

C.4-03C.4-04C.4-05

C.4-06

C.4-07 C.4-09

C.4-08

A.4-11

2200800

2200800

2200

700

2200

700

2200

700

2200800

2200800

2200900

2200800

2200

900

2200

900

2200

900

2200

900

1970700

1970700

1970700

1970700

2200

700

2200

700

2200900

2200

900

2200

900

2200

1350

2200

1350

2200

1350

2200

1350

22001350

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750 22

0075

0 2200

750 22

0075

0 2200

750 22

0075

0 2200

750

2200

700

2200800

2200800

2200

700

2200

700

2200

700

2200800

2200800

2200900

2200800

2200

900

2200

700

2200

900

2200

900

1970700

1970700

1970700

1970700

2200

700

2200

700

2200900

2200

900

2200

900

2200

1350

2200

1350

2200

1350

2200

1350

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

22001350

2200

750

2200

750 22

0075

0

2200

750 22

0075

0

2200

750

2200

750

2200

750

2200

75022

0075

0

2200

75022

0075

0

1970900

1970900

1970900

1970900

2200

700

2200

700

2200

700

22001350

22001350

22001350

22001350

2200900

2200900

2200900

2200900

2200700

2200700

2200700

2200700

2200700

2200

800

2200

800

2200

800

2200

800

2200

900

2200

800

2200

800

2200

900

2200

800

2200

800

2200

800

2200

800

2200700

2200700

2200700

2200700

2200700

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

750

2200

1350

2200

1350

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

2200750

01DP

01DL

01DP

01DL

02P

02P

02L

03P

03L

03L

03P

04L

04L

04P

04P

05L

06L

07P

05L

05L

05L

05P

05P

08L

08P

08P

08L

01DP

01DL

01DP

01DL

02P

02P

02L

03P

03L

03L

03P

04L

04L

04P

04P

05L

06L

07P

05L

05L

05L

05P

05P

08L

08P

08P

08L

01DL

01DP

01DP

01DL

03P

03L

03L

03P

02L

02L

02P

04P

04L

04P

04L

04L

04P

04L

04P

05L

05L

05L

05P

05P

05L

05L

05P

05P

05P

06L

06P

07P

07P

08P

08L

08P

08L

N4.1

N4.2

N4.3

N4.4 N

4.5 N4.6

N4.7N

4.8

N4.9

N4.9

N4.9

N4.10

N4.10

N4.10

N4.11

N4.12

N4.13

N4.14

N4.15

N4.16

N4.17

Z01

Z01

Z01

Z01

Z01

Z01 Z

01 Z01

O01

O01

O01

O01

O01

O02

O02

O02

LEGENDA ŠACHET:OZN POPIS m²

S.A1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.A2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.A3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.A4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.A5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.99

S.A6 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.99

S.A7 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.54

S.A8 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0.54

S.B1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.B2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.B3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.B4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.B5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.60

S.C1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.C2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.C3 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.C4 INSTALAČNÍ ŠACHTA 4.95

S.C5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.60

L.A1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65

L.A2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65

L.A3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.80

L.A4 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.80

L.B1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53

L.B2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65

L.B3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53

L.C1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53

L.C2 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.65

L.C3 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.53

PLOCHA CELKEM 109.98

1260x840

VEDOUCÍ DP

ŠKOLA

ZPRACOVAL

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

SOUŘADNÝ SYSTÉM:

JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:BpV

±0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

DSP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZEFAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA ARCHITEKTURY k129

101

1:100

D.1.1.b01

PŮDORYS 4.NP

DIPLOMOVÁ PRÁCEADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - TEPLÁRNA MALEŠICE

ING. ARCH PETR LÉDL, PH.D.

BC. TADEÁŠ HLAVÁČEK

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY

REVIZE

05/2019

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ccc

C

7500

6000

7500

7500

7500

7500

7500

6000

7500

2076

0

1100

2252

5

2212

5

550

1780

715

6699

0

7500433531657500750075007500750075007500600075001160

70325

675 6825 6000 7500 150 7350 7350 150 7500 7500 7500 7500 7500 7500 11255

91580

7995

5565

3300

6395

760

20715 22395

450

33180

450

20920

1110

O01

1485

21210 25835

550230

8355

8355

5815

3300

6395

1090

5815

3300

11075

715

25955

23475

21655

1370

880

3000

3300

600

1650

6000

7500

7500

7500

7400

200

600

6600

400

5600

400

7100

400

1500

450

905

4290

1650

5800

400

7100

400

1800

1850

019

00

272030003300

720755355519720185504002300

259530003300

6758009101861515000125002400

240030001475432540071004002700200

4200400710040071004007100400

2115399040071004300200

1500200

2450

200

34502700200

7100200

1500200

4300200

71004002300105002100200

4006600

200

1150200

3300200200

0400260

450

450211561904007100200

4300200

1500200

2450200

34502700200

245017502700

7100200

1500200

4300700045071504007150450700040056004004850400180

1300

17502700

2450

10465400710040071004002700200420040071004007100400700045014700450700057554004255930

22451500147543254007100400710040027002004200400710040071004007100400100

200

45062454007100200200

1500

200

245034502700

265017502700

7100200

1500200

4300200

9006600200

1150200

3300200

1150200

53004007651300200 200

2115404540071004300200

1500200

2450200

34502700200

245017502700

7100200

1500200

4300200

7100900660040056004005475400885

5130400493040071004002700200

4200400710040071004007100400

100

4006600400560040056404001260

5805

400

7100

400

7100

400

7100

400

2785

665 20

0635

2815

400

7090

400

7135

400

5580

400

5100

400

1800

450

45017

2045

8040

020

043

0020

015

0020

062

5014

5027

0020

020

0020

044

5027

0020

024

5020

014

5027

0062

5020

01500

200

4300

058

0040

057

0040

0

5600 1150

450

2025

4095

400

6100

200

4300

200

1500

200

6250

1450

2700

200

2000

200

4450

2700

200

2450

200

1450

2700

6250

200

1500

200

4300

058

0040

063

5040

0

1200

400

5100

200

1150

200

3300

200

1150

200

6600

400

200

1355

400

5600

200

1150

200

3300

200

1150

200

6600

400

200

2600

450

7000

660

5335

405

5680

660

7000

450

3205

1664

5

43007100

800

400

6100

200

1150

200

3300

200

1150

200

6600

400

200

2450

800

400

6100

200

1150

200

3300

200

1150

200

6600

400

200

2600

1550

400

5350

200

2450

150

800

150

2450

200

6600

400

3300

1100

1700

400

4100

200

150

800

150

2450

200

6600

400

200

2100

2000150

2800900900

1850

200

1900

200

1850

+13

,300

+13

,300

+13

,300

+13

,300

1500

300

1500

1500

300

1500

2000150

2800900900

1850

200

1900

200

1850

1500

300

1500

1500

300

1500

1300 600400

5100

1300 600400

6100

7300

405

5335

1055

1900 200 1900 200

20019002001900

900

900

1800

150

2150

900

900

1800

150

2150

1450

1450

2450

400

4635

400

7715

400

3400

6995

94°

166°

167°

71°

109°

76°

167°

98°99°

88°

171°

175°

19°104°

19°

5°8°9°

1160

715 21

0

1360

1285

163022

10

550

2365

1050

1055

1500

400

300

7300

400

2800

650

200

650

2800

400

7100

400

7100

400

5800

200

2050

3000

665

6600

305 15

85

195

1415

1370

1400

1620

655

450

400

800

1500

1000

1300

018

000

400550

W01

W01

W01

W01

W01

W01

W01

200

02P

6600

200 1800 200

200 1800 200

1300

200

200

10´

Page 2: D11 4NP - dspace.cvut.cz

730x420

VEDOUCÍ DP

ŠKOLA

ZPRACOVAL

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

DSP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZEFAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA ARCHITEKTURY k129

101

1:200

D.1.1.b02

PŮDORYS STŘECHY

DIPLOMOVÁ PRÁCEADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - TEPLÁRNA MALEŠICE

ING. ARCH PETR LÉDL, PH.D.

BC. TADEÁŠ HLAVÁČEK

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY

REVIZE

05/2019

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

C

3%

3%3%

3%3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

3%

3%3%

3%

1%

0,5%

STŘEŠNÍ ŽLABSE SKRYTÝM SVODEM

3%3%

3%

3%

3%

3%

3%3%

3%3%

STŘE

ŠNÍ V

ZTJE

DN

OTK

A

STŘEŠNÍ VZTJEDNOTKA

STŘEŠNÍ VPUSŤ

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

PROSTUPY VZT

PROSTUPY VZT

PRO

STU

PY V

ZT

PRO

STU

PY V

ZT

PRO

STU

PY V

ZTSTŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

STŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

STŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

STŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

STŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

STŘEŠNÍ VÝLEZPOŽÁRNÍ KLAPKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

VÝVODY VZT

VÝVODY VZT

ZVÝŠENÝ SVĚTLÍK - VĚTRÁNÍ ATRIA, ZOTK

7500 6000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 42851160 321571

575

0060

0075

0075

0028

550

7500

7500

6000

7500

1830

680 6820 6000 7500 200 14600 200 7500 7500 7500 7500 7500 7500 11310

2076022295 15300

17925

1461

522315

2307025750

26015

23370

21700

721042150

5180

500

1475

072

9077

2072

9050

041

0062

5079

4023

10

4520

500

3705

050

026

0077

5077

3025

2032

10

10100 600 14600 600 5100 7000 7000 5000 7000 5800 11755 600

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

500

7750 2350 500 11240 13680 27250 500 3400

500 10760 7735 7720 6250 6250 4645 500 8900 6000 6000 7825 600

627560506000600089005004645625062505355

2100

2360

6000

6000

4350

500

7400

7500

7400

500

3100

7000

7000

1650

1850

+24,300+23,650ATIKA AATIKA B

+23,650ATIKA B

+23,650ATIKA B

+23,650ATIKA B

+20,500ATIKA A

+22,925ATIKA B

+20,500ATIKA A

+19,900ATIKA B

+19,900ATIKA B

+20,500ATIKA A

+19,900ATIKA B

+19,900ATIKA B

+23,650ATIKA B

+23,650ATIKA B

29006840500

8635500

1544

567

1029

650

+15,700ATIKA C

+15,700ATIKA C

+19,000

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+19,000

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+19,000

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+19,000

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+19,000

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800

STŘEŠNÍ VPUSŤ

+22,800 STŘEŠNÍ VPUSŤ+15,500ŽLAB

+15,500ŽLAB

+16,580

6200

1 %1 %1 %1 %1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 % 1 %

1 %

1 %1 %1 % 1 %

LEGENDA ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVISLÉHO ŘEZUČÍSLO VÝKRESU

A ZNAČENÍ OSOVÉHO SYSTÉMU

STĚNY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODKAZŮ:WXX

FXX

CXX PODHLEDY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

RXX STŘECHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZXX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

KXX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

XXP/L/S DVEŘE, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

NXX OKNA, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OXX OSTATNÍ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

ZNAČENÍ DETAILUČÍSLO VÝKRESU

SOUŘADNÝ SYSTÉM:

JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:BpV

±0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

AXX

DETXX

b.03A

b.03A

1900

5200

500

5800

500

6700

500

1600

K02

K02

K01

K02

K03

K03

K01

K01

K02

K02

K01

K02

K02

K02

K02

Z04

Z04

Z01

Z02

Z03

POZNÁMKA:REŽIM PROHLÍDEK, KONTROL, ÚDRŽBY A OBNOVY, TJ. PLÁN ÚDRŽBY A FUNKČNOSTI ODVODŇOVACÍCHPRVKŮ VČETNĚ LAPAČŮ SPLAVENIN U PATY ODPADNÍHO POTRUBÍ DLE ČSN 73 1901.V OBJEKTU JSOU INSTALOVÁNY VNITŘNÍ SVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÉ MAJÍ U PATY ODPADNÍHOPOTRUBÍ ČISTÍCÍ TVAROVKU, KE KTERÉ JE PŘÍSTUP REVIZNÍMI DVÍŘKY UMÍSTĚNÝMI NAD PODLAHOU OBJEKTU- CYKLUS KONTROLY min. 0,5 ZA ROK.

DODAVATEL JE POVINEN ZAMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA MÍSTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ AZODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNOST ROZMĚRŮ. VĚTŠÍ ODCHYLKY OD NÁVRHU MUSÍ VČAS A V PŘEDSTIHUKONZULTOVAT S PROJEKTANTEM NEBO ZÁSTUPCEM INVESTORA.

SVODY HROMOSVODU BUDOU VEDENY VE SKRYTÉ TRUBCE VE FASÁDĚ.

PROSTUPY STŘECHOU BUDOU PO REALIZACI INSTALACÍ OPATŘENY PROTI ZATÉKÁNÍ VODY.

10´

Page 3: D11 4NP - dspace.cvut.cz

1.NP±0,000

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCEVYSOKOPEVNOSTNÍ BETON TŘÍDY C 60 / 75VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ

ZDĚNÉ NENOSNÉ PŘÍČKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONUYTONG KLASIK, P2-500, TL. 150 mmROZMĚRY: 599 × 249 × 150 mm, P2,8 MPaZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU

NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 150OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PROTIPOŽÁRNÍMI DESKAMI RF TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm, EI 90, Rw = 56 dBROZTEČ PROFILŮ á 625 mm, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 100 mm

INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 300 mm, INSTALAČNÍ MEZERA 100 mm, Rw = 54 dBROZTEČ PROFILŮ DLE POZIC GEBERITŮ, VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 80 mm

NENOSNÁ SDK PŘÍČKA RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ GLASROC H TL. 12,5 mmCELKOVÁ TLOUŠŤKA 100 mm, ROZTEČ PROFILŮ á 625 mmVYPLNĚNO MINERÁLNÍ VLNOU ISOVER AKU TL. 50 mm

TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNYTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

TEPELNÉ IZOLACE Z EPSTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

TEPELNÉ IZOLACE Z EPS PERIMETRTL. DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONUBETON TŘÍDY C 16 / 20VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKNČNÍ ŘEŠENÍ

PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKUFRAKCE DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

OBSYP ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍZ PŮVODNÍ ZEMINY (POPŘ. DLE HGP)

LEGENDA ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVISLÉHO ŘEZUČÍSLO VÝKRESU

ÚROVEŇ ŽB KONSTRUKCE

A ZNAČENÍ OSOVÉHO SYSTÉMU

STĚNY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODKAZŮ:WXX

FXX

CXX PODHLEDY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

RXX STŘECHY, VIZ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZXX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

KXX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

XXP/L/S DVEŘE, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

NXX OKNA, VIZ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OXX OSTATNÍ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE

ZNAČENÍ DETAILUČÍSLO VÝKRESU

ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY

1050x420

VEDOUCÍ DP

ŠKOLA

ZPRACOVAL

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

SOUŘADNÝ SYSTÉM:

JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:BpV

±0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

DSP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZEFAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA ARCHITEKTURY k129

101

1:100

D.1.1.b03

SVISLÝ ŘEZ A-A´

DIPLOMOVÁ PRÁCEADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - TEPLÁRNA MALEŠICE

ING. ARCH PETR LÉDL, PH.D.

BC. TADEÁŠ HLAVÁČEK

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY

REVIZE

05/2019

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

C

XXDET

XXA

ABCDEFGHIJ

-0,250

1.NP±0,000

-0,250

-0,450

2.NP+3,800

+3,550

+3,300

3.NP+7,600

+7,350

+7,100

4.NP+11,400

+11,150

+10,900

5.NP+15,200

+14,950

+14,700

+19,000+18,750

+18,500

+19,750

+24,300

+23,650

800

2600

200

300

2300

200

200

250

3300

250

250

3300

250

250

3300

250

250

3100

200

250 55

030

0025

010

0015

050

085

065

0

+22,300

+19,900

+20,500

+18,500

+16,180

+15,180

+14,500

+12,380

+11,380

+10,700

+8,580

+7,580

+6,900

+4,780

+3,780

+3,100

-0,020

+18,300

3% 3%

3%3%

3% 3%

2%2%

-0,600

-3,100

-3,300

-6,200

-6,500

1.PP

2.PP

-0,600

-7,300

-6,300

-7,200

700

2900

300

2500

150

200

250

2800

50025

025

028

0050

0250

250

2800

50025

0

250

2750

55025

0

250

2800

50025

0

250

150

1000

250

300

3250

250

3550

250

3550

250

3550

250

3550

200

2650

300

2900

3% 3%

800

2600

200

300

2300

200

150 20

025

031

5025

014

0021

5025

014

0021

5025

014

0021

5070

053

080

019

2050

033

0050

085

065

0

700

2800

300

2500

150

200

250

3300

250

250

3000

30025

025

033

0025

025

033

0025

025

033

0025

010

0015

0 600

3800

250

250

3300

250

1650

1900

250

1650

1900

250

1650

1900

250

1650

1900

250

1300

1550

300

1300

1500

900

600

1000

250

3000

550

250

200

3350

250

3550

250

3550

250

3550

400

2450

500

2600

300

800

2400

1.NP±0,000

-0,250

-0,450

2.NP+3,800

+3,550

+3,300

3.NP+7,600

+7,350

+7,100

4.NP+11,400

+11,150

+10,900

5.NP+15,200

+14,950

+14,700

+18,750

+18,500

-0,600

-3,100

-3,300

-6,200

-6,500

1.PP

2.PP

-0,600

-7,300

+19,000

+24,300

+19,900

+20,500

-0,020

+18,920+18,580

+15,120+14,780

+11,320+10,980

+7,520

+6,800+6,550

+3,720+3,380

-6,300

-7,200

200

800

100

200

100

100

20010

016

0

100

20020

0 100

100

b.04DET

b.04DET

1.NP±0,000

+3,150

+4,800

+6,950

+8,600

+10,750

+12,400

+14,420

+16,580

-0,800

-3,600

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL FASÁDYK

02K

02K

02

Z01

O01

Z01

O01

O01

O01

Z01

N5.16

Z01

N6.16

N4.16

N3.16

N2.16

N1.16

Z02

Z01

02P

02P

02P

02P

02P

02P

02P

02P

02L

02L

02L

02P

02L

Z03

R01

R01

F04

F01

W02

F04

F01

F04

F01

F04

F01

F04

F01

F05

F04

F02

F04

F02

F04

F02

F04

F02

F04

F02

F05

F05

F05

F06

F07

F08

F07

F08

F07

F08

R02

Page 4: D11 4NP - dspace.cvut.cz

POZNÁMKA:DODAVATEL JE POVINEN ZAMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA MÍSTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮA ZODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNOST ROZMĚRŮ. VĚTŠÍ ODCHYLKY OD NÁVRHU MUSÍ VČAS A V PŘEDSTIHUKONZULTOVAT S PROJEKTANTEM NEBO ZÁSTUPCEM INVESTORA.

PVC FÓLIE INTEGROVANÁ DO TVAROVKY VTOKU

TOPWET DVOUSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOKKOTVA PRO PLOCHÉ STŘECHY

ASFALTOVÝ PÁS INTEGROVANÝ DO TVAROVKY VTOKU

PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

250

2012

012

0

120

120

120

120

25

2012

012

0

25

1000

3030

150

3% 3%

A2

VEDOUCÍ DP

ŠKOLA

ZPRACOVAL

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

SOUŘADNÝ SYSTÉM:JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:BpV

±0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

DSP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZEFAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA ARCHITEKTURY k129

101

1:5

D.1.1.b04

DETAIL ATIKY A STŘEŠNÍ VPUSTI

DIPLOMOVÁ PRÁCEADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - TEPLÁRNA MALEŠICE

ING. ARCH PETR LÉDL, PH.D.

BC. TADEÁŠ HLAVÁČEK

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY

REVIZE

05/2019

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

C

3%

KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DLETECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE

DIFUZNĚ PROPUSTNÁ ČERNÁ FÓLIE

PODKLADNÍ DESKA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY

PODKLADNÍ DŘEVĚNÝ HRANOL

KOUTOVÝ SPOJVYZTUŽEN ROHOVÝM PROFILEM

HYDROIZOLACE PŘEHNUTA PŘES ATIKU

FASÁDNÍ SYSTÉM SHUCO FW 50 HIKOTVEN DO LÍCE ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VODÍCÍ LIŠTA PRO ROLETU

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDAOBLOŽENA DESKAMI FUNDERMAX

NA SYSTÉMOVÉM ROŠTU

OPLECHOVÁNÍ ATIKY S ODSAZENÍMPRO MOŽNOST PROUDĚNÍ VZDUCHU

KOTEVNÍ KONZOLY PRO INSTALACI FASÁDNÍCH LAMELSOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU

NOSNÉ PROFILY FASÁDNÍCH LAMEL

OPLECHOVÁNÍ ROLETOVÉHO KASTLÍKUPLNÍCÍ FUNKCI POŽÁRNÍHO PÁSU

10015015040

5%

100

120

120

120

8041

510

0

60

80

1055565255050050

250

600

150

5030

010

025

0

300

STÍNÍCÍ SYSTÉM SCHUCO CTBINSTALOVANÝ PŘED FASÁDU

450 150

3088

0305%

PVC HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚPŘITÍŽENO KAČÍRKEM

PVC HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚPŘITÍŽENO KAČÍRKEM

1630

+18,500

+19,000

+18,750

+18,580

+18,920

+19,900

+18,500

+19,750

R01

W02

K02

PAROTĚSNÁ VRSTVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚZ ASFALTOVÝCH PÁSŮ, PENETRACE PODKLADU

Page 5: D11 4NP - dspace.cvut.cz

SCHÉMA M 1:25POPIS SKLADBY

D.1.1.b.5 - SKLADBY KONSTRUKCÍ - OBVODOVÉ STĚNY

OZN .

01W

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 250 mm

- FASÁDNÍ EXTERIÉROVÉ PANELY FUNDERMAX 8 mmNA SYSTÉMOVÉM AL ROŠTUBEZNÝTOVÉ LEPENÉ PROVEDENÍ 2 mmDILATAČNÍ SPÁRY MEZI PANELY max. 10 mm

- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm- DIFŮZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE (ČERNÁ) -- MINERÁLNÍ VLNA 200 mm- ŽB MONOLITICKÁ STĚNA 200 mm- INTERIÉROVÁ STOJNĚ NANÁŠENÁ OMÍTKA 15 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 465 mm

INT.EXT.

02W

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA TL. 250 mm - ATIKA

- FASÁDNÍ EXTERIÉROVÉ PANELY FUNDERMAX 8 mmNA SYSTÉMOVÉM AL ROŠTUBEZNÝTOVÉ LEPENÉ PROVEDENÍ 2 mmDILATAČNÍ SPÁRY MEZI PANELY max. 10 mm

- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm- DIFŮZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE (ČERNÁ) -- MINERÁLNÍ VLNA 200 mm- ŽB ATIKA 150 mm- PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASF. PÁSY + PENETRACE 4 mm- POLYSTYREN EPS 150 100 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- VYTAŽENÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P 1,5 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 507 mm

INT.EXT.

03W

ZATEPLENÍ SUTERÉNU / SOKLU

- HUTNĚNÝ ZÁSYP KOLEM ZÁKLADŮ -- NOPOVÁ FÓLIE 10 mm- POLYSTYRÉN EPS PERIMETR 140 mm- HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ 5 mm- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR -- ŽB SUTERÉNNÍ STĚNA 300 mm- INTERIÉROVÁ STROJNĚ NANÁŠENÍ OMÍTKA 15 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 472 mm

INT.EXT.

Page 6: D11 4NP - dspace.cvut.cz

SCHÉMA M 1:25POPIS SKLADBY

D.1.1.b.5 - SKLADBY KONSTRUKCÍ - STŘECHY, PODHLEDY

OZN .

01R

PLOCHÁ STŘECHA

- ZATĚŽOVACÍ VRSTVA - KAČÍREK 80 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P 1,5 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 (VE VÍCE VRSTVÁCH) 2 - 3x 120 mm- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS, SKLON 3% 20 - 140 mm- PAROZÁBRANA Z ASF PÁSŮ 4 mm- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR -- ŽB STROPNÍ DESKA 250 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 600 - 800 mm

INT.

EXT.

02R

ZASTŘEŠENÍ ATRIA

- SVAŘENÉ POLŠTÁŘE Z ETFE FÓLIE, SKLON 3% -

SE ZAVAŘENÝM LANKEM

- UPÍNACÍ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM 50 mm

- SYSTÉM ROZVODU A ZAJIŠTĚNÍ STLAČENÉHO VZDUCHU -

- OCELOVÉ STOJKY PRO KOTVENÍ UPÍNACÍCH PROFILŮ 100 - 430 mm

VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA POD POLŠTÁŘI

- OCELOVÉ SVAŘOVANÉ NOSNÍKY 700

NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY

TLOUŠŤKA CELKEM 850 - 1180 mm ATRIUM

EXT.

01C

SDK SAMONOSNÝ PODHLED

- VÝMALBA -- SDK IMPREGNOVANÁ DESKA GLASROC H 12,5 mm

- JEDNODUCHÝ SAMONOSNÝ ROŠT Z PROFILŮ R-CW 75 mm

- INSTALAČNÍ DUTINA 412,5 mm

- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE

TLOUŠŤKA CELKEM 500 mm INT.

INSTALACE

Page 7: D11 4NP - dspace.cvut.cz

SCHÉMA M 1:25POPIS SKLADBY

D.1.1.b.5 - SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY 1/2

OZN .

01F

ZDVOJENÁ PODLAHA - LOBBY

- MARMOLEUM FORBO 3,2 mm- ZDVOJENÁ PODLAHA LINDER - NORTEC

-- PODLAHOVÉ KALCIUMSULFÁTOVÉ DESKY 30 mm-- OCELOVÉ VODOROVNÉ TRÁMKY (20 mm)-- OCELOVÉ REKTIFIKOVATELNÉ SLOUPKY 217 mm

- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 250 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 500 mm

02F

PODLAHA NA SCHODIŠTI

- FINÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mmCEMEX DURAMO LEVELFIT

- PENETRAČNÍ NÁTĚR DURAMO PRIMER -- BETONOVÁ MAZANINA 70 mm

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/100x100- SEPARAČNÍ PE FÓLIE -- KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 25 mm- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 150 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 250 mm

03F

ZDVOJENÁ PODLAHA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

- VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm- LEPIDLO NA DLAŽBU 4 mm- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1 mm- DUTINOVÁ PODLAHA LINDER - FLOOR AND MORE

-- PODLAHOVÉ KALCIUMSULFÁTOVÉ DESKY 30 mm-- GUMOVÁ TLUMÍCÍ PODLOŽKA --- OCELOVÉ REKTIFIKOVATELNÉ SLOUPKY 205 mm

- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE (DLE D.1.2)

TLOUŠŤKA CELKEM 250 mm

04F

ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE

- ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC DO KANCELÁŘÍ 3 mm- ZDVOJENÁ PODLAHA LINDER - NORTEC

-- PODLAHOVÉ KALCIUMSULFÁTOVÉ DESKY 30 mm-- OCELOVÉ VODOROVNÉ TRÁMKY (20 mm)-- OCELOVÉ REKTIFIKOVATELNÉ SLOUPKY 217 mm

NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 250 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 500 mm

Page 8: D11 4NP - dspace.cvut.cz

SCHÉMA M 1:25POPIS SKLADBY

D.1.1.b.5 - SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY 2/2

OZN .

05F

PODLAHA POCHOZÍCH TERAS, BALKÓNŮ A LODŽIÍ

- BET. TERASOVÁ DLAŽBA BEST 40 mm- PLASTOVÉ TERČE BEST 15 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P 1,5 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE EPS 100 - 160- PAROZÁBRANA Z ASF. PÁSŮ 4 mm- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR -- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 250 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 475 mm

06F

PODLAHA V ATRIU

- VELKOFORMÁTOVÁ BET. TERASOVÁ DLAŽBA BEST 50 mm- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY BEST - NEW MAXI 75 - 125 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P 1,5 mm- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G 1,5 mm- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU min. 1 % 50 - 100 mm- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 250 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 480 mm

07F

PODLAHA V SUTERÉNU - 1.PP

- FINÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10 mmCEMEX DURAMO LEVELFIT

- PENETRAČNÍ NÁTĚR DURAMO PRIMER -- NOSNÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 290 mm

TLOUŠŤKA CELKEM 300 mm

08F

PODLAHA V SUTERÉNU - 2.PP

- FINÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10 mmCEMEX DURAMO LEVELFIT

- PENETRAČNÍ NÁTĚR DURAMO PRIMER -- BETONOVÁ MAZANINA 80 mm

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 8/150x150- HYDROIZOLACE Z AFS. PÁSŮ 2x 4 mm- PENETRAČNÍ ASF. NÁTĚR -- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200 mm- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 mm- PŮVODNÍ ZEMINA -

TLOUŠŤKA CELKEM 400 mm

Page 9: D11 4NP - dspace.cvut.cz

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉPOSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Obvodová stěnaZpracovatel : Tadeáš HlaváčekZakázka : DPMDatum : 12. 5. 201

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : StěnaKorekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Štuková omítka 0.0150 0.8000 850.0 1600.0 12.0 0.0000 2 Železobeton 0.2000 1.5800 1020.0 2400.0 29.0 0.0000 3 Isover Fassil 0.2000 0.0390 880.0 50.0 1.4 0.0000 4 Pojistná izola 0.0005 0.3500 1500.0 270.0 80.0 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/WTepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 CNávrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 CNávrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

1 31 21.0 32.2 800.4 -2.4 81.2 406.1 2 28 21.0 34.3 852.6 -0.9 80.8 457.9 3 31 21.0 38.5 956.9 3.0 79.5 602.1 4 30 21.0 44.4 1103.6 7.7 77.5 814.1 5 31 21.0 53.0 1317.4 12.7 74.5 1093.5 6 30 21.0 59.5 1478.9 15.9 72.0 1300.1 7 31 21.0 63.0 1565.9 17.5 70.4 1407.2 8 31 21.0 61.9 1538.6 17.0 70.9 1373.1 9 30 21.0 54.1 1344.7 13.3 74.1 1131.2 10 31 21.0 45.3 1126.0 8.3 77.1 843.7 11 30 21.0 38.3 952.0 2.9 79.5 597.9 12 31 21.0 34.7 862.5 -0.6 80.7 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.Počet hodnocených let : 1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 5.27 m2K/WSoučinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.181 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2KUvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnoupřirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT : 3.3E+0010 m/s

Page 10: D11 4NP - dspace.cvut.cz

Teplotní útlum konstrukce Ny* : 340.4Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 10.3 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 19.47 CTeplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.955

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtenéměsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 7.0 0.401 3.8 0.264 19.9 0.955 34.4 2 7.9 0.402 4.7 0.255 20.0 0.955 36.4 3 9.6 0.368 6.3 0.186 20.2 0.955 40.5 4 11.8 0.305 8.4 0.054 20.4 0.955 46.1 5 14.5 0.213 11.1 ------ 20.6 0.955 54.2 6 16.3 0.072 12.8 ------ 20.8 0.955 60.3 7 17.2 ------ 13.7 ------ 20.8 0.955 63.6 8 16.9 ------ 13.4 ------ 20.8 0.955 62.6 9 14.8 0.193 11.4 ------ 20.7 0.955 55.3 10 12.1 0.296 8.7 0.033 20.4 0.955 46.9 11 9.5 0.367 6.3 0.186 20.2 0.955 40.3 12 8.1 0.402 4.8 0.252 20.0 0.955 36.8

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 e

tepl.[C]: 19.5 19.4 18.6 -12.7 -12.8p [Pa]: 1367 1333 227 174 166p,sat [Pa]: 2262 2246 2140 203 202

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry Gd : 3.812E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č. 1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní párypřevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mostyje výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010

Page 11: D11 4NP - dspace.cvut.cz

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉPOSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Plochá střechaZpracovatel : Tadeáš HlaváčekZakázka : DPMDatum : 12. 5. 201

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdolaKorekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Železobeton 0.2500 1.5800 1020.0 2400.0 29.0 0.0000 2 Asf. penetračn 0.0001 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0 0.0000 3 Parozábrana z 0.0040 0.2100 1470.0 1075.0 40922.0 0.0000 4 EPS 150 S 0.3800 0.0350 1270.0 25.0 30.0 0.0000 5 PVC hydroizola 0.0015 0.1600 960.0 1300.0 20000.0 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/WTepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 CNávrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 CNávrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

1 31 21.0 32.2 800.4 -2.4 81.2 406.1 2 28 21.0 34.3 852.6 -0.9 80.8 457.9 3 31 21.0 38.5 956.9 3.0 79.5 602.1 4 30 21.0 44.4 1103.6 7.7 77.5 814.1 5 31 21.0 53.0 1317.4 12.7 74.5 1093.5 6 30 21.0 59.5 1478.9 15.9 72.0 1300.1 7 31 21.0 63.0 1565.9 17.5 70.4 1407.2 8 31 21.0 61.9 1538.6 17.0 70.9 1373.1 9 30 21.0 54.1 1344.7 13.3 74.1 1131.2 10 31 21.0 45.3 1126.0 8.3 77.1 843.7 11 30 21.0 38.3 952.0 2.9 79.5 597.9 12 31 21.0 34.7 862.5 -0.6 80.7 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.Počet hodnocených let : 1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 11.04 m2K/WSoučinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.089 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2KUvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnoupřirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Page 12: D11 4NP - dspace.cvut.cz

Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.1E+0012 m/sTeplotní útlum konstrukce Ny* : 1352.0Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 14.5 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.25 CTeplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.978

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtenéměsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 7.0 0.401 3.8 0.264 20.5 0.978 33.2 2 7.9 0.402 4.7 0.255 20.5 0.978 35.3 3 9.6 0.368 6.3 0.186 20.6 0.978 39.5 4 11.8 0.305 8.4 0.054 20.7 0.978 45.2 5 14.5 0.213 11.1 ------ 20.8 0.978 53.6 6 16.3 0.072 12.8 ------ 20.9 0.978 59.9 7 17.2 ------ 13.7 ------ 20.9 0.978 63.3 8 16.9 ------ 13.4 ------ 20.9 0.978 62.2 9 14.8 0.193 11.4 ------ 20.8 0.978 54.7 10 12.1 0.296 8.7 0.033 20.7 0.978 46.1 11 9.5 0.367 6.3 0.186 20.6 0.978 39.3 12 8.1 0.402 4.8 0.252 20.5 0.978 35.7

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e

tepl.[C]: 20.3 19.8 19.8 19.7 -12.9 -12.9p [Pa]: 1367 1326 1325 400 336 166p,sat [Pa]: 2373 2305 2304 2296 201 200

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množstvíčíslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

1 0.6341 0.6341 1.049E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.003 kg/m2,rokMnožství vypařitelné vodní páry Mev,a: 0.061 kg/m2,rokKe kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č. 1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní párypřevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mostyje výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010