d Ì P f v f v P o R ] · 2021. 1. 11. · d Ì P f v f v P o R ] W v u ] Ç o P o v l o f o Z v v...

of 14 /14
MAKALE Taze gıdanın geleceği Pandemiyle gelen kalıplar Barb Renner, Brian Baker, Justin Cook ve Josh Mellinger DELOITTE TÜKETİCİ SEKTÖRÜ MERKEZİ

Transcript of d Ì P f v f v P o R ] · 2021. 1. 11. · d Ì P f v f v P o R ] W v u ] Ç o P o v l o f o Z v v...

 • MAKALE

  Taze gıdanın geleceği Pandemiyle gelen kalıplar

  Barb Renner, Brian Baker, Justin Cook ve Josh Mellinger

  DELOITTE TÜKETİCİ SEKTÖRÜ MERKEZİ

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Ürünlerin, satın alındıklarında en taze hallerinde olması her zamankinden daha önemli.

  Sağlık krizleri ile finansal krizlerin iç içe geçmiş güçleri, tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkiledi ve işletmeler için yeni zorluklar ortaya çıkardı.

  Deloitte’un 2020 yılı taze gıda tüketici anketi, pandemiyle

  birlikte ortaya çıkan yeni durum ve değişen tüketici profili

  konusunda bir bakış açısı sağlamaktadır. Bu ankette,

  pandemi öncesi tüketiciyle bugünkü tüketiciyi kıyaslamak

  üzere 2019 yılında gerçekleştirilen Deloitte Taze Gıda

  Tüketicisi Araştırması’ndaki konulara yeniden

  değinilmektedir. Şu an içinde bulunduğumuz döneme

  özgü bazı yeni sorular da sormaktayız.

  Başka hiçbir yıla benzemeyen bir yıl

  İyi haberlerimiz var! Taze gıda kategorisi her zamanki

  kadar önemli ve değerli. Satışlar artmış durumda.1 2020

  Deloitte taze gıda tüketicisi anketimize göre, her 10

  kişiden dokuzu taze yiyeceklerin kendilerini mutlu

  ettiğini söylüyor. Yaşamın en büyük keyiflerinden biri

  olan yemek, aynı zamanda da önemli bir üründür.

  Sektör, ilk başta sıkıntılar yaşanmasına rağmen COVID-

  19'un getirdiği zorluklarla başa çıkabilmiştir.

  Yine de bu üst düzey başarının temelinde, pandeminin

  değiştirdiği bir kategori vardır. Sağlık krizleri ile finansal

  krizlerin iç içe geçmiş güçleri, tüketici davranışlarını

  önemli ölçüde etkiledi ve işletmeler için yeni zorluklar

  ortaya çıkardı. Sektör şu anda, bozulan tüketici satın

  alma kalıpları ve hızlanan trendlerin yanı sıra artan yeni

  endişeler ve önceliklerin yeniden düzenlenmesi

  durumuyla karşı karşıya.

  Sonuç olarak, marketler ve taze gıda üreticileri,

  kendilerine şu önemli soruları soruyor olmalı:

  • Taze gıda tüketicilerinin davranışları daha normal

  zamanlara göre nasıl değişti ve pandemiden sonra

  hangi değişiklikler kalıcı olmaya devam edecek?

  • Pandemi sırasındaki tüketici davranışları, tüketici

  segmentlerini yeniden tanımlama zamanının

  geldiğini mi gösteriyor? Eğer öyleyse yeni

  segmentlere en iyi şekilde nasıl hizmet verilebilir?

  ANKET METODOLOJİSİ

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde, evlerinde taze gıda satın alımlarını etkileyen 2.000 yetişkinle (18-70 yaş arası) görüşüldü.

  • Görüşmeler Temmuz 2020'de yapıldı.

  • Bu örneklem, ortalama ABD tüketicisinin temsili bir görüntüsünü elde etmek için ABD nüfus sayımıyla eşleştirildi.

  • Bulgular, devam eden Tüketici Takipçisinin Durumu çalışmamızdan elde edilen bilgilerle desteklendi.2

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Pandemi, satın alma davranışlarını ve değer yaratan etkenleri değiştirdi

  COVID-19, hâlâ istikrarlı bir işi olup evden çalışabilecek

  kadar şanslı olan kişilerin hayatlarına kimleri dahil

  ettiğini, eğlence için ne yaptığını, çocuklarına nasıl

  eğitim verdiğini ve nerede çalıştığını değiştirdi. Konu

  taze gıda olduğunda tüketicilerin alışkanlıklarını ve

  önceliklerini de değiştirmiş olması şaşırtıcı değil.

  Anketimiz, tüketicilerin ne sıklıkla alışveriş yaptıkları, ne

  satın aldıkları ve taze gıda alımlarında neye önem

  verdikleri açısından üç ana değişim temasını ortaya

  koyuyor.

  ALIŞVERİŞ SIKLIĞININ AZALMASI Anketimizdeki tüketicilerin yarısından fazlası (%54)

  marketlerde alışveriş yaparken kendilerini stresli

  hissettiklerini söylüyor. Stres, onları, dükkanlardan

  kaçınmaya ve daha az sıklıkta alışveriş yapmaya itiyor.

  Haftada birkaç kez taze gıda alışverişi yaptığını söyleyen

  katılımcıların sayısı 2020'de, 2019 yılına göre yarı yarıya

  azalmıştır (şekil l). Haftada birden fazla alışveriş yapma

  alışkanlıklarından vazgeçen bu tüketiciler, artık

  ortalama olarak sadece iki haftada bir alışveriş yapıyor.

  Bu değişiklik, tanımı gereği kolay bozulan bir kategori

  olan taze ürünler için rahatsız edici bir değişikliktir. Ve

  kolay bozulma, tüketicilerin sadece eşit miktarlarda

  stok yapıp evde haftalarca taze gıda bulundurmasının

  mümkün olmadığı anlamına gelir. Dahası, sık alışveriş

  yapanlar aynı zamanda marketin en iyi müşterileridir.

  Market fişi verileriyle ilgili analizimiz, haftada en az bir

  kez taze gıda alışverişi yapan tüketicilerin, taze ürün

  satışlarının yaklaşık %80'ini oluşturduğunu gösteriyor.3

  Bu sık alışveriş yapanların sayısındaki azalma,

  geleneksel kanal için iyi bir haber olamaz.

  Dükkandan daha seyrek alışveriş yapma trendi bir süre

  daha devam edebilir. Küresel olarak alışveriş yapanların

  yarısı dükkana gitme konusunda kendisini hâlâ

  güvende hissetmiyor ve bu durum virüsün oldukça

  kontrol altında olduğu ülkelerde bile geçerli.4

  ŞEKİL 1

  Haftada birkaç kez taze gıda alışverişi yapan tüketicilerin sayısında büyük bir azalma Son dört ayda taze gıda alışverişi sıklığı

  %44 %43 %42

  %30 %27

  %15

  Haftada birkaç kez

  Haftada bir

  Haftada birden az

  Kaynak: Deloitte Taze Gıda Tüketicisi anketleri 2019 (n=2006) ve 2020 (n=2000).

  SATIN ALINAN ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK Pandeminin başlangıcında, tüketiciler çılgın bir hızda

  yiyecek stokladılar. Bu stoklama eğilimi belli bir ölçüde

  hâlen devam ediyor olup tüketiciler hâlen ihtiyaç

  duyduklarından daha fazla gıda bulundurduklarını

  belirtiyorlar.5 Talepteki bu artış ve tedarik zincirleri

  üzerindeki diğer baskılar, taze gıda da dahil olmak üzere

  birçok gıda kategorisinde etkisini göstererek stoklarda

  tükenmeler yaşanmasına sebep oldu. Araştırmamızdaki

  tüketicilerin üçte ikisi veya %65'i, bazen istedikleri taze

  gıdayı stokta kalmadığı için alamamış durumdaydı,

  dörtte biri ise bunun sık sık veya neredeyse her zaman

  olduğunu söylüyordu. Bir tüketici çok fazla stok sorunu

  yaşarsa alışverişini tamamen başka bir mağazadan

  yapmaya başlayacağı ve bu durumun perakendeci için

  bir "ya hep ya hiç" durumuna dönüşeceği varsayılabilir.

  Geçiş yapma maliyetleri, eve yakınlığı bir engel olarak

  ortadan kaldıran iyi dijital seçenekler olduğu için şu

  anda her zamankinden daha düşüktür.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Tüketiciler, hem stoklama hem de stokta bulamama

  vasıtasıyla normalde satın alacaklarından farklı marka

  ve türde yiyecekler satın aldı. Şekil 2, katılımcıların,

  istenen taze gıda maddesinin stokta bulunmaması

  durumu ile karşılaştıklarında ne yaptıklarını

  göstermektedir. Şaşırtıcı çıkarımlardan biri de ankete

  katılanların yarısından fazlasının, istedikleri gıdanın

  dondurulmuş veya işlenmiş bir ikamesini satın alarak

  veya hiçbir ikameyi de satın almayarak taze gıda

  kategorisinden tamamen vazgeçmiş olmalarıdır. Bu

  alışveriş sırasında ürünü başka bir mağazada

  aradıklarını da bildirmemişlerdir. Sonuçta, dükkan

  ziyaretlerini minimumda tutmaktadırlar.

  Tüketicilerin neyi satın alma olasılığının yüksek

  olduğunu tahmin etmek stokta gıda bulundurma

  konusunda çok önemlidir. Bu sıra dışı döneme ait satış

  verileri, asıl sebepler ve tüketici tercihleri hakkında iyi

  bir fikir olmadığında "hayali eğilimlere" işaret edebilir.

  Tüketicilere stokta kalmayan ürünler yerine ne

  aldıklarını sorduğumuzda, yaklaşık yarısı ikame ürünü

  tercih ettiğini söyledi. Dolayısıyla, bu yeni tercihler,

  başlangıçta tercih edilen taze ürün tekrar mevcut

  olduğunda bile kalıcı hale gelebilir.

  Bu eğilimlerin hesaba katılmaması ve bağlam için harici

  verileri içeren daha eksiksiz bir görünüm oluşturulmaması

  halinde analitik sistemler yanlış yönü gösterebilir.

  Tüketicilerin neyi satın alma olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmek stokta gıda bulundurma konusunda çok önemlidir.

  ÖNEM VERİLENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ Tüketici satın alma etkenleri söz konusu olduğunda fiyat

  hâlâ üstünlüğünü korumakta olup hem 2019 hem de

  2020'de katılımcıların %90'ı bu geleneksel satın alma

  etkeninin önemli olduğunu belirtmiştir. Ancak, yeni bir

  faktör olan güvenlik (şimdiye kadar sadece beklenen ve

  tüketici endişelerinin bir parçası olmayan), birincilikte

  fiyatla eşit konuma gelmiştir. Güvenliğin, anketteki bazı

  sorulara verilen güçlü yanıtlara göre birden çok boyutu

  vardır. Kişilerin kendileri, başkaları ve gıda üreten işçiler

  için güvenliğin yanı sıra kontaminasyonu önlemek için

  ambalaj açısından güvenliği de içermekte olup bu

  etkenlerin her biri tüketiciler için önem açısından %85

  veya daha yüksek puan almıştır.

  ŞEKİL 2

  Tüketiciler aradıkları ürünün stokta olmadığını görürlerse ne olur?

  Diğer (örn., başka bir dükkana gitmek)

  %1

  Ürünü almadan çıkıp bir sonraki alışverişe kadar

  beklemek

  %27

  İlgili ürün yerine onun alternatifi bir taze gıda almak

  %44

  İlgili ürün yerine dondurulmuş veya

  işlenmiş gıda almak %28

  Kaynak: Deloitte Taze Gıda Tüketicisi anketi 2020 (n=2000).

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  COVID-19 öncesi dönemlerde önem verilmeye başlandığı

  gözlenen diğer birkaç etken (zamandan tasarruf kolaylığı,

  gıda etiketinin net olması, yerel olarak yetiştirilen

  gıdaların mevcudiyeti, sürdürülebilirlikle ilgili endişeler ve

  gıda israfına ilişkin endişeler) en azından kısa vadede

  önceliklerini kaybetmişler gibi görünmektedir.

  Katılımcıların büyük bir çoğunluğu hâlâ bu etkenlere

  önem verse de bunlar için verdikleri puanlar daha düşük

  olmuş, verilen puanların yoğunluğu da azalmıştır (yani,

  geçen yıla göre daha fazla kişi "çok önemli" yerine "biraz

  önemliyi" seçmiştir). Tüketiciler açısından önceliklerin

  yeniden düzenlenmesi, günümüzle uyumlu

  görünmektedir. Ancak taze gıda üreticilerine vereceğimiz

  mesaj, buna aldanmamaları gerektiğidir. Bu etkenler şu

  anda fiyat ve güvenlik kadar öne çıkmıyor olabilir, ancak

  ankete katılan tüketicilerin %70'i veya daha fazlası için

  hâlâ önemlidir.

  COVID-19 ile yeniden oluşan tüketici karakterleri

  Şimdiye kadar, genel seviyedeki bulgulardan bahsettik.

  Ancak tüm tüketiciler aynı değildir ve belirli tüketici

  gruplarının benzersiz özellikleri üzerinde yine de

  durulmalıdır. 2019'da, araştırmamız, tüketicilerin taze

  gıda kategorisine olan bağlılığına dayalı olarak üç farklı

  alıcı karakteri belirlemişti: İlericiler, Takipçiler ve Nötrler.6

  Dünya o günden bugüne değişim gösterdi. Virüs, o

  dönemde tanımlanan ilerici ve takipçi karakterlerinde

  gelişmeye başlayan bazı kalıpları hızlandırdı ve tahmin

  edilmesi mümkün olmayan başka kalıplar ortaya çıkardı.

  Özellikle ilerici tüketici, bugün gözlemlediğimiz tüketici ile

  ilgili bazı ipuçları verdi, ancak 2019 verilerine tekrar

  baktığımızda şu anda gördüğümüz kalıp ve

  gruplandırmaların aynılarını görmüyoruz.

  Yeni tüketici gruplandırmalarımızı keşfetmek için, alışveriş

  sıklığı, satın alınan taze gıda miktarı, fiyatla ilgili algılar,

  kanal kullanımı, alışveriş sırasında yaşanan stres ve aranan

  ürünü stokta bulamama deneyimine ilişkin yanıtlara

  dayalı bir istatistiksel analiz gerçekleştirdik. Bunun

  sonucunda, iki farklı tüketici profili ortaya çıktı; bunlara

  Geleneksel ve Çağdaş diyoruz.

  Bu grupların nasıl alışveriş yaptıkları, ne düşündükleri,

  neye önem verdikleri ve ne satın aldıkları onların en

  önemli özellikleridir. Ama önce bu iki grubun,

  kalıplarıyla ilişkili karakteristik demografik yapılara

  göre temellerini oluşturalım.

  İKİ FARKLI TÜKETİCİ PROFİLİ

  Geleneksel

  • Anket grubunun %60'ı

  • Genellikle daha yaşlı, daha düşük gelirli ve

  daha çok kırsal bölgelerden

  Çağdaş

  • Anket grubunun %40'ı

  • Genellikle daha genç aileler, finansal

  durumları daha iyi, kent sakinleri ve etnik

  açıdan daha çeşitli

  Geleneksel tüketiciler, taze ürün alışverişleri

  konusunda geleneksel bir yaklaşıma sahipken çağdaş

  tüketicilerin daha yeni bir yaklaşımı vardır. Sektörde

  uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olanlar,

  Geleneksel tüketicinin birçok özelliğini zaten biliyor

  olacaktır, bu yüzden burada Çağdaş tüketicilere

  odaklanacağız.

  Çağdaş tüketiciyi anlamak

  Bu grup, taze ürün kategorisi için bir sapma ve yenilik

  kaynağıdır. Sektörün deneyimlemekte olduğu, çokça

  tartışılan "hızlanan trendlerden" sorumludur. Çağdaş

  tüketiciler daha genç bir gruptur ve bu nedenle,

  geleceğin tüketicilerini temsil etmektedirler; üstelik

  şimdiden daha fazla maddi imkana da sahiptirler.

  Çağdaş tüketiciyi anlamak ve bugünden özellikle onlara

  hitap etmenin yollarını bulmak, rekabetin

  sürdürülmesine ve gelecekteki büyümenin kilidini

  açmaya yardımcı olabilir.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  ÇAĞDAŞ TÜKETİCİLER TAZE ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR Çağdaş tüketicilerin taze gıda kategorisine olan aşırı bağlılığı hem somut hem de soyut şekillerde kendini göstermektedir. Somut olandan başlayacak olursak, taze gıda için daha yüksek bir fiyat ödemeye daha isteklidirler (geleneksel tüketiciler için %62'ye karşılık %75’i). Bu durum, sadece maddi imkanlarının geleneksel tüketicilerden daha iyi olmalarının bir sonucu olmayıp COVID-19 kaynaklı bir fark gibi görünmektedir. 2019 yılından benzer demografik özelliklere sahip benzer bir katılımcı grubuna kıyasla, daha yüksek bir fiyat ödeme konusundaki istekliliğin %6 oranında arttığını görüyoruz. Ayrıca daha çok alım yapıyor gibi de görünmektedirler. Çağdaş tüketiciler, son dört ayda taze ürün alımlarını geleneksel tüketicilerin neredeyse iki katı bir seviyede artırdıklarını belirtiyorlar (çağdaş tüketicilerde %50'ye karşılık geleneksel tüketicilerde %27).

  Taze ürünlere ne kadar önem verdiklerine dair daha az somut işaretler de vardır. Tüketicilere taze gıda alırken markanın önemli olup olmadığını sorduk. Çağdaş tüketicilerin %64’ü önemli olduğunu belirtirken geleneksel tüketicilerin ancak %44'ü önemli olduğunu belirtti. Bu soru, "markanın" taze ürün gibi bir kategori için aynı şekilde algılanmayacağı bilinerek sorulmuştur.

  Örneğin, elma ya da muzda kimin etiketinin olduğu önemli değildir. Asıl önemli olan, taze ürünün markasını tanımlayan bir özellikler bütünüdür. Bunu, belki, taze ürünün fikri ya da imajı şeklinde daha iyi ifade etmek mümkündür. Çağdaş tüketicilerin diğer tutuma ilişkin sorulara nasıl yanıt verdiğine baktığımızda, daha az kirlilik ve atık gibi özelliklere geleneksel tüketicilerden daha fazla önem verdiklerini görüyoruz. Bozulabilir ürünleri satın alırken yerel tedarik, geri dönüştürülebilir ambalajlama ve su nötrlüğü gibi sürdürülebilirlik unsurlarını etkin bir biçimde dikkate alıyorlar (Geleneksellerin yalnızca %51'ine karşılık Çağdaşların %72'si). Çağdaş tüketiciler daha sağlıklı alternatifler arıyor ve koruyucu maddelerden biraz daha yüksek oranlarda kaçınıyor. Geleneksel tüketicilerin %46'sına kıyasla, çağdaş tüketicilerin %66’sı, satın aldıkları gıdalarda etkin bir biçimde "GDO'suz" etiketi olmasına dikkat ediyor. Bu özellikleri tüketicilere verimli ve etkin bir şekilde iletmek, taze gıda sektörü için genellikle büyük bir zorluktur.

  Çağdaş tüketiciler, zamandan ziyade stressiz erişilebilirlik ilgili olan bir kolaylık arıyor.

  ÇAĞDAŞ TÜKETİCİLER YENİ BİR KOLAYLIK ARAYIŞINDA Pandemi öncesi tüketiciler için kolaylık, büyük ölçüde zamandan ve çabadan tasarruf anlamına geliyordu. Bu durum değişti. Çağdaş tüketiciler, zamandan ziyade stressiz erişilebilirlikle ilgili olan bir kolaylık arıyor. Onlar için hızlı yemek hazırlayabilmenin ve işe gidip gelirken harcanan zamandan tasarruf etmenin önemi azaldı. Şu anda, birçok tüketicinin evde fazladan zamanı var ve bu kişiler, işe gidip gelmiyor. Dükkanlarda alışverişi en stresli bulanlar çağdaş tüketiciler olup bu kişiler, taze ürünlere erişmenin farklı yollarını aramaktadırlar.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  ŞEKİL 3

  Çağdaş tüketiciler, çok kanallı alışveriş yapan kişilerdir Satın alınan taze gıdanın kanallara göre payı

  Çağdaş tüketiciler Geleneksel tüketiciler

  Marketler %95 %27

  İnternet/teslimatlı veya internet/dükkandan teslim alma %1 %26

  Yerel (zincir olmayan) marketler %2 %18

  Üretici pazarları %1 %12

  Taze gıda tezgahları %1 %10

  Diğer %7 %0

  Kaynak: Deloitte Taze Gıda Tüketicisi Anketi 2020 (n=2000).

  ÇAĞDAŞ TÜKETİCİLER STOKTA BULUNMAMA DURUMUNA FARKLI TEPKİ VERİYOR Çağdaş tüketiciler, taze gıdaların stokta bulunmaması durumuyla karşılaştıklarında, bu tüketicilerin kategoride kalma olasılığı daha yüksektir (şekil 4). Çağdaş tüketiciler taze ürünleri daha çok önemsemekte olup bu kalıp, söz konusu savı net bir şekilde yansıtmaktadır. İlgili taze gıda yerine onun bir alternatifini satın aldıklarında, bir şey satın almadan gitme olasılıkları yine de en düşük olan tüketiciler bunlardır ve esasen, dondurulmuş veya işlenmiş ikame ürünler satın alma olasılıkları, geleneksel tüketicilerinki kadar yüksektir.

  Çağdaş tüketiciler, yeni ürünler denemek konusunda genellikle açık fikirlidir. İkame ürünlerden memnun kalma ihtimalleri çok daha yüksektir (geleneksel tüketicilerde %36’ya karşılık çağdaş tüketiciler %64); bu da onları, farkına varılmadan veya başka bir biçimde yeni alışveriş kalıpları oluşturma konusunda yönlendirilmeye aday yapmaktadır. Sonuç olarak, tercihleri daha değişken olabilir ve bu eğilimler doğru bir şekilde dikkate alınmazsa tahmin ve planlamayı daha zor hale getirir.

  Geleneksel tüketici, neredeyse tüm dünyada bir market

  alışverişçisi iken çağdaş tüketiciler tüm kanalları

  kullanmaktadır (şekil 3). Özellikle, bu gruptan %68’i,

  internet üzerinden en azından biraz taze gıda satın

  almışken, geleneksel tüketicilerden yalnızca %9’u bunu

  yapmıştır. İster sebep ister sonuç olsun, internet

  üzerinden sipariş veren çağdaş tüketiciler, dükkanda

  siparişlerini hazırlamakla görevli çalışanlara, dükkanda

  bulunan en kaliteli taze gıda ürünlerini seçecekleri

  konusunda çok daha fazla güveniyorlar (çağdaş

  tüketicilerden %68’i). Bu sonuç, taze ürün gibi bir

  kategori için olağanüstü bir gelişmedir. Bu durum,

  insanlar geleneksel olarak kendi ürünlerini kendileri

  seçmeyi sevdiklerinden çoğunlukla internet üzerinden

  alışverişin benimsenmesinde büyük bir engel olan bu

  unsurun aşılması açısından iyiye işarettir.

  Bu yeni tür kolaylık arzusunun bir başka kanıtı olarak,

  abonelik kutularına da en çok çağdaş tüketiciler ilgi

  göstermektedir (geleneksel tüketicilerde %26 ya

  karşılık çağdaş tüketicilerde %59).

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  ŞEKİL 4

  Çağdaş tüketiciler, ürüne değil kategoriye sadık

  Geleneksel tüketiciler Çağdaş tüketiciler

  Stokta bulunmama durumuna verilen tepki

  İlgili ürün yerine onun alternatifi bir taze gıda almak %38 %52

  İlgili ürün yerine dondurulmuş veya işlenmiş gıda almak %27 %30

  Ürünü almadan çıkıp bir sonraki alışverişe kadar beklemek %17 %34

  Diğer (örn., Başka bir dükkana gitmek) %1 %1

  %64 %36

  Geçiş yapma eğilimi: Bazen "ikame" ürün satın almayı tercih

  eden tüketiciler

  Kaynak: Deloitte Taze Gıda Tüketicisi Anketi 2020 (n=2000).

  Taze gıdada önümüzdeki dönem için fikirler Ürünleri taze tutun: Müşterilerin alışverişe çıkma aralıkları gittikçe arttığından ürünlerin, satın alındıklarında en taze hallerinde olması her zamankinden daha önemli. Tedarik zinciri ortaklarınızla daha yakın iş birliği yapın, aralıklı teslimatlar yapmayı ve sevkiyat hacimlerini küçültmeyi değerlendirin ve tüketici ürünü eve götürmeden önce mümkün olan en az zamanın harcanmış olmasını sağlamak için analitik yöntemler kullanın. Bu yöntemler, evdeki raf ömrünün olabildiğince uzamasına yardımcı olacaktır. Dükkan içinde veya internette, müşterileri, etkin bir biçimde, satın alma tarihinden sonra en uzun süre dayanacak olan (belirli ürün beklentilerine kıyasla) gıdalara yönlendirin.

  Buna, hemen tüketilmesi gereken taze gıda ürünleri ile "ikinci haftada" bile tazeliğini koruyacak diğer ürünlerin önerilmesi dahildir. Bunun yapılmasına imkan tanıyan teknoloji mevcuttur. Tahminler yeterince doğru yapılırsa "altı günlük taze çilek" veya "10 günlük muz" gibi bilgiler içeren etiketler veya tabelalar hayal etmek mümkündür. Müşteriler ayrıca kilo başına daha çok ödeyebilir mi?

  Stok tükenmesi durumundan kaçının: Bu husus zaten açık görünmektedir ama her zamankinden daha önemlidir. İki haftalık bir sürede yalnızca bir dükkandan alışveriş yapacak olan tüketici için çok fazla stok tükenmesi durumu, bu tüketicinin tüm alışverişini başka bir yerden yapmaya başlamasına neden olabilir.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Hem perakendeciler hem de üreticiler, temel ürünleri

  stokta tutmaya odaklanmak için stok tutma birimlerini

  azaltmaktadır. Ancak, yalnızca sezonun bitmesinden

  kaynaklansa bile stok tükenmesi durumu kaçınılmazdır.

  Hem geleneksel hem de çağdaş tüketicilerin kalıpları

  konusunda bilgi sahibi olarak, onları, bazı durumlarda

  dondurulmuş veya katkı maddeleriyle korunmuş bir

  alternatif anlamına gelse bile uygun ikame ürünlere

  yönlendirmenin yollarını bulun.

  Taze bir imaj yaratın: Taze ürün "markası" veya "imajı"

  ile çağdaş müşterilerin ilgisini çekmenin daha çeşitli

  yollarını bulun. Perakendeciler bunu, kendi markalarının

  temel bir parçası olarak taze ürün özelliği iletişimini

  vurgulayarak başarabilirler. Doğru bir şekilde yapılır ve

  güvenilir ve şeffaf tedarik zinciri yönetimiyle

  desteklenirse müşteriler, dükkanınızdan satın aldıkları

  tüm taze gıdaların bu özelliklere sahip olduğunu

  düşünmeye başlayabilir. Tüketicilere; sürdürülebilirlik,

  yerel tedarik vb. gibi konulardaki özel tercihlerinin dijital

  profilini oluşturma imkanı da tanınabilir. Ardından mobil

  uygulamalar, müşterileri, mağazada bu niteliklere sahip

  ürünlere yönlendirme konusunda yardımcı olabilir ve

  internet üzerinden alışveriş yapılırken de öneriler aynı

  işlevi görebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, bunun

  yapılmasına imkan tanıyan teknoloji halihazırda

  mevcuttur.

  Yenilikçi olun: Perakendeciler, dükkanda alışveriş yapan

  tüketicilere, sezonunda ve kalitesinin doruğunda olan

  taze gıda ürünlerini gondol başlarına vb. yerleştirme

  yoluyla tanıtma konusunda çok iyidir.

  İnternet üzerinden alışveriş yapanların ilgisini benzer

  yollarla çekmenin ise daha zor olduğu görülüyor.

  Öncelikle, tüketiciler genellikle "tekrar satın al"a tıklıyor

  ve alışverişlerine ekleme yapmayı düşünmüyorlar.

  Çağdaş tüketicilerin yeni şeyler denemeye istekli

  olmaları ve bunları beğenmeye yatkın olmalarıyla

  beraber dükkanda siparişlerini hazırlamakla görevli

  çalışanlara güvenleri ve abonelik kutularına olan

  ilgilerinden yararlanarak marketin, herhangi bir günde

  hangi ürünlerin en kaliteli olduğuna yönelik

  değerlendirmesine göre satın alma önerilerinde

  bulunma fırsatı olabilir. Seçili müşterilere ait internet

  siparişleri, sanal bir çiftlik paylaşım kutusu gibi,

  perakendeci tarafından seçilen bir dizi taze gıda ile

  desteklenebilir.

  İlerlemeye devam edin: Zamanla daha çok insan,

  alışveriş yapmanın yeniden güvenli olduğunu

  düşündükçe sektörün ilk tepkisi müşterileri dükkanlara

  geri getirmek için promosyonlar oluşturmak şeklinde

  olabilir. Bunun yerine ilerlemeye devam edin. Asıl

  yapılması gereken, tüketicilerle sanal ortamlarda

  bağlantı kurma imkanlarının geliştirilmesine devam

  etmektir. Hangi yeni modelleri uygulamak isterseniz

  isteyin, çağdaş tüketicilere daha iyi hizmet vermek için

  çok kanallı erişime yatırım yapmaya devam edin.

  Üreticiler; düşük stresli, güvenli erişime yönelik bu

  talebe cevap vermenin bir başka yolu olarak tedarik

  zincirlerini uyarlamak ve kendi doğrudan tüketiciye

  erişim modellerini keşfetmek suretiyle bu modellerin

  hayata geçirilmesine yardımcı olabilirler. Çağdaş

  tüketiciler muhtemelen eninde sonunda sektörü oraya

  doğru çekecektir. Buna önderlik etmek iyi bir fikir

  olabilir.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Dip Notlar

  1. Russell Redman, "Kroger posts double-digit sales gains in frst quarter," Supermarket News, 18 Haziran, 2020; Russell Redman, "Costco reports double-digit sales growth for August, Q4," Supermarket News, 4 Eylül, 2020.

  2. Deloitte, "Deloitte State of the Consumer Tracker," 2020.

  3. Deloitte’un Mayıs 2020 ve Ağustos 2019 aylarına ait Prodege receipts verilerine ait analizleri

  4. Deloitte, "Deloitte State of the Consumer Tracker."

  5. Deloitte, "Deloitte State of the Consumer Tracker."

  6. Barb Renner ve ark., The future of fresh: Strategies to realize value in the fresh food category, Deloitte Insights,

  2019.

  Teşekkür

  Yazarlar bu makaleye katkılarından dolayı aşağıdaki kişilere teşekkür eder.

  Daniel Edsall, Müdür, Deloitte Consulting LP

  Shay Eliaz, Müdür, Monitor Deloitte, Deloitte Consulting LP

  Randy Jagt, Ortak, Deloitte Consulting LP, Hollanda

  Bill Kammerer, Müdür, Deloitte Consulting LP

  Kyle Tanger, İdari yönetici, Deloitte Consulting LP

  Shweta Joshi, Müdür yardımcısı, Deloitte Support Services India Pvt. Ltd.

  Jagadish Upadhyaya, Müdür yardımcısı, Deloitte Support Services India Pvt. Ltd.

  Srinivas Oguri, Kıdemli analist, Deloitte Support Services India Pvt. Ltd.

  Satish Nelanuthula, Yönetici, Deloitte Support Services India Pvt. Ltd.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Yazarlar hakkında

  Barb Renner | [email protected]

  Barb Renner, Deloitte LLP Başkan Yardımcısı ve ABD Tüketici Ürünleri lideridir. Çeşitli liderlik rolleri aracılığıyla büyük

  çok uluslu müşterilere hizmet verme konusunda 25 yıldan fazla profesyonel deneyime sahiptir. Renner, doğrudan

  tüketici ve endüstriyel ürün müşterileriyle çalışarak onların mevzuat ortamlarına, tedarik zincirlerine, teknoloji ve

  süreçlerine ve diğer sorunları ile fırsatlarına odaklanır. Deloitte’un Kadın Girişimleri ve Genç Başarı programlarında da

  önemli liderlik rollerinde görev almıştır.

  Brian Baker | [email protected]

  Brian Baker, Deloitte Consulting LLP’de, Deloitte’un Perakende ve Tüketici Ürünleri uygulaması idari yöneticisidir.

  Deneyimleri arasında süreç tasarımı ve değerlendirmesi, program değerlendirmeleri, sistem uygulaması, yönetilen

  hizmetler ve değer sağlama programları bulunmaktadır. Baker’ın kariyer deneyimi, envanter yönetimi, hem kolay

  bozulan hem de kolay bozulmayan ürünlerin tedariki, ikmal/tahsis, promosyon planlaması, fiyatlandırma, üçüncü taraf

  lojistiği ve ithalat tedariki dahil olmak üzere çok sayıda perakende alanını kapsamaktadır. Baker ayrıca, kolay bozulan

  ürün departmanlarına odaklanan 15 yıldan fazla mağaza yönetimi deneyimine sahiptir. Baker, süreçlerin yeniden

  tasarlanması, tedarik zinciri çözümü uygulamaları, SAP ve JDA yazılım paketleri alanlarında önde gelen ulusal ve bölgesel

  market perakendecileriyle çalışmıştır. Doğrudan mağaza teslimi, taramaya dayalı ticaret, müşterinin maksimum satın

  alma limiti yönetimi, sabit hatlar, ithalat ve mağaza operasyonları konusunda da deneyime sahiptir.

  Justin Cook | [email protected]

  Justin Cook, Deloitte LLP bünyesindeki Deloitte’un Tüketici Sektörü Merkezi’nde yer alan tüketici ürünleri sektörünün

  araştırma lideridir. Merkez için sektörler arası araştırmalara da liderlik etmekte ve COVID-19 salgınının tüketici

  davranışlarını nasıl etkilediği yönünde araştırmalar yapmaktadır. Pazar araştırması, yönetim danışmanlığı ve teknoloji

  alanlarında 20 yıllık deneyime sahip olan Cook, zorlu sorular sormakta ve müşterilerin dünyanın nasıl değiştiğini

  anlamalarına yardımcı olmaktadır.

  Josh Mellinger | [email protected]

  Josh Mellinger, sürdürülebilir tedarik zinciri, taze gıda operasyonları ve gıda atığı azaltma hizmetlerinde kapsamlı

  deneyime sahip bir taze gıda tedarik zinciri lideridir. Gıdanın satın alınma, hasat edilme, nakledilme ve müşterilere

  sunulma biçimlerini iyileştirmek üzere son teknoloji dijital ve analitik çözümleri kullanan son derece dinamik ve çevik

  tedarik zincirleri geliştirme konusunda çalışmaktadır. Deloitte Consulting LLP'deki görev süresi boyunca, yiyecek ve

  içecek sektöründeki müşterilerinin, 250 milyon ABD dolarından fazla gıda atığını azaltmalarına ve 1 milyar ABD

  dolarından fazla doğrulanmış değer üretmelerine yardımcı olmuştur. Çalışmaları, yenilikçi tedarik zinciri çözümlerinin

  müşterilere, nasıl daha iyi görünen, daha uzun ömürlü ve (çöp tenekelerini değil) aileleri besleyen, daha besleyici, uygun

  fiyatlı, yüksek kaliteli gıda sağlayabileceğine dair örnek bir model olarak birçok yayında yer almıştır. Uzmanlık alanları

  arasında gelişmiş analitik, tedarik zinciri şeffaflığı, bütünsel tazelik yönetimi, akıllı kalite kontrolü, yalın operasyonlar,

  kaynak optimizasyonu, dayanıklı tedarik ve büyük ölçekli dijital tedarik ağı dönüşümleri bulunmaktadır.

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  İletişim

  Tüketim Endüstrisi Lideri

  Özkan Yıldırım Ortak | Deloitte Türkiye [email protected]

  Tüketici Ürünleri Sektör Lideri

  Barbaros Yeşin Direktör | Deloitte Türkiye [email protected]

 • Taze gıdanın geleceği: Pandemiyle gelen kalıplar

  Deloitte Tüketici Sektörü Merkezi Hakkında

  Deloitte Tüketici Sektörü Merkezi, Deloitte LLP’nin Tüketici Sektörü uygulamasının araştırma bölümüdür. Otomotiv, tüketici ürünleri, perakende, nakliye ve konaklama ile hizmet sektörlerindeki şirketlerin en karmaşık sektör zorluklarını çözmelerine yardımcı olmak için sektör içgörüleri, düşünce liderliği ve çığır açan araştırmalar için bir forum sağlar. Tüketici sektörü eğilimlerini tespit ediyor, sorunları analiz ediyor, teknolojileri araştırıyor ve bu hızla gelişen iş ortamının risklerini belirliyoruz. Kuruluşların ve müşterilerin belirsizlikle başa çıkmalarına yardımcı olmak için içgörüleri daha iyi stratejik karar almaya dönüştürmek üzere kuruluşlar ve müşterilerle birlikte çalışıyoruz.

  Deloitte’un Tedarik Zinciri ve Üretim Operasyonları uygulaması, şirketlerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlamak için iş stratejilerini tedarik zinciri girişimleriyle entegre etmelerine yardımcı olma konusunda liderdir. Derin sektör deneyimimiz, yeni ürün geliştirme, stok stratejisi ve entegre talep planlaması, tedarik ve emtia yönetimi, üretim ayak izi stratejisi ve operasyonları, dağıtım ağı ve lojistik optimizasyonu ve sürdürülebilirliği kapsar. Programlı yaklaşımlar uyguluyor, analitik imkanlardan yararlanıyor ve brüt satışların artışına dayalı büyümeyi iyileştirmeye, maliyetleri düşürmeye, müdahale sürelerini kısaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olabilecek yönetilen hizmetler sunuyoruz. Uygulamamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Deloitte.com adresini ziyaret edin.

 • Deloitte Insights güncellemelerine www.deloitte.com/insights adresinden kaydolun.

  Deloitte Insights’a katkıda bulunanlar Editörler: Kavita Saini, Nairita Gangopadhyay, Preetha Devan ve Rupesh Bhat Kreatif: Sanaa Saif ve Sonya Vasilief Tanıtım: Alexandra Kawecki Kapak tasarımı: Jaime Austin

  Deloitte Insights Hakkında Deloitte Insights; işletmeler, kamu sektörü ve STK'lar için içgörü sağlayan orijinal makaleler, raporlar ve süreli yayınlar yayınlamaktadır. Amacımız, yöneticilerin ve hükümet liderlerinin ilgisini çeken geniş bir konu yelpazesindeki iletişimi ilerletmek için profesyonel hizmetler kuruluşumuz ile akademi ve iş dünyasındaki ortak yazarların araştırma ve deneyimlerinden yararlanmaktır. Deloitte Insights, Deloitte Development LLC'nin bir yayınıdır.

  Bu yayın hakkında Bu yayın yalnızca genel bilgiler içermekte olup Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya onun ya da üye firmalarının iştiraklerinden hiçbiri, bu yayın aracılığıyla muhasebe, iş, finans ve yatırıma yönelik, hukuki ve vergi alanında veya diğer alanlarda profesyonel tavsiye veya hizmetler sunmamaktadır. Bu yayın, sözü edilen türden profesyonel tavsiye veya hizmetlerin yerini tutmayacağı gibi mali durumunuzu veya işletmenizi etkileyebilecek herhangi bir karar veya eylem için bir dayanak olarak da kullanılmamalıdır. Mali durumunuzu veya işletmenizi etkileyebilecek herhangi bir karar vermeden veya herhangi bir işlem yapmadan önce nitelikli bir profesyonel danışmana başvurmalısınız. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya onun ya da üye firmalarının iştiraklerinden hiçbiri, bu yayına güvenen herhangi bir kişinin uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

  Deloitte Hakkında Deloitte, bir veya daha fazla Deloitte Touche Tohmatsu Limited’i, [garantiyle sınırlı bir Birleşik Krallık özel şirketi ("DTTL")], onun üye firmalar ağını ve bunların ilgili kuruluşlarını ifade eder. DTTL ile üye firmalarından her biri yasal olarak ayrı ve bağımsız kuruluşlardır. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılır) müşterilere hizmet sağlamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Deloitte, DTTL’in ABD’de bulunan üye firmalarından birini veya daha fazlasını, bunların, Amerika Birleşik Devletleri'nde "Deloitte" adını kullanarak faaliyet gösteren ilgili kuruluşlarını ve onların iştiraklerini ifade etmektedir. Kamu muhasebesinin kuralları ve düzenlemeleri kapsamında müşterileri doğrulamak için belirli hizmetler mevcut olmayabilir. Küresel üye firma ağımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.deloitte.com/about adresini ziyaret edin.

  Telif hakkı © 2020 Deloitte Development LLC. Tüm hakları saklıdır. Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesi