Czech 040412

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

www.vogeldenisenewsome.net

Transcript of Czech 040412

  • 1.04.4.2012NA: Spojen stty prezidenta Baracka Obamy (e-mailem)Sent Spojench stt (prostednictvm emailu)Dm Spojench stt zstupc (e-mailem)CC: MDIA / veejnost (prostednictvm e-mailu)Ciz nrody / vdci a mdia (v utajen)RE:SPOJEN STTY AMERICK PEDSEDY B ARACK Obama: PRVO revoluce -STET ZJM: Pokusy o COVER UP Ve vci TREYVON MARTIN A JINCHRASOVCH tok na AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - pinSpojen stty vojensk vojci DOM ! Jak jsme se podvat na nedvn rasistick toky na Afroameriany a osob-Of-Color ve Spojenchsttech americkch av zahrani v cizch nrod v loskm roce: 1) V posledn dob Trayvon Martin(Afroamerian) 26.nora 2012, v tom,co se zd bt "promylen aChladnokrevn" Vrada rasista - tj. jehorasovch nadvka byl chycen na 911 Nouzovnahrvn [KOPIE NA 911 zznam je bylapepsan a AUDIO uvedeny v prezentaciaplikace PowerPoint ne v sekci vnovan ttootzce, je jen otzka, jak dlouho se Spojenstty si mysl, e Afroamerian a lid-Z-Colorbudoubrt jakorasovnespravedlnostibez Stern odpov?Spojen stty americk vldn ednci kaj, e za "zavenmi dvemikdy se smj v jejich sil, aby pijaly Afroamerian dozadu dootroctv dob a mentalit " "dt jim pr tdn a budouuklidn." Tak nen!Ani jeden novin zesmoval / posmval Malcolm X (tj.muslim a vdce obanskch prv) k nespchu afroamerickch obanreagovatse jako rasista / BRUTALVrady / Murders jejichdt: http://youtu.be/o7f5NTLgtEA Je dleit poznamenat - STET ZJM: Zdse, e Spojen stty prezident Barack Obama a jehoprvn poradce / poradci (Baker Donelson BearmanCaldwell a Berkowitz), me mt finann / osobn /obchodn Zjem o Trayvon vci v tom, e pojitndopravce pro Sanford policejn oddlen, majitel domu jesdruen atd. mohou bt LIBERTY vzjemn pojiovna- TOP / VELK Klient Baker Donelson. Nejen je, e ze

2. zprv, George Zimmerman je (dajn stelec a vradaTrayvon Martin), otec (Robert Zimmerman) je bval /soudce ve vslub / soudce nejvyho soudu Virginie.Z vzkumu vyplv, e Baker Donelson (jak seSpojenmi stty Blho domu / prezident Spojench sttamerickch) me vlastnit / proti tomuto soudu, jak todl se Spojenmi stty nejvy soud:http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-supremecourtofvirginiahttp://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-purchased-judgesva Dle Baker Donelson zd se prvn poradce /senior poradce a poradce pro Spojen sttyministerstvo spravedlnosti - Federlnho adu provyetovn (FBI) Robert Mueller / editel, kter prvnhodou Pedpokld tuto funkci piblin sedm (7)dn ped 9/11 toky na Svtov obchodn centra a jintoky. http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbiProto me bt rozumn mysl k zvru, e Spojen sttyprezident Barack Obama a jeho prvn poradce /poradkyn Baker Donelson pokus COVER-UP TrayvonMartina vradu a vyhnout odpovdnosti na Sanfordpolicie a dalch zapojench do prosazovnm pokusm"brn Sprva spravedlnosti, " Zakrvn zloin znenvisti a dalch trestnch a obanskoprvnch delikt. 3. 2) Americk vojensk Soldier Rober t balky "(tj. objev, monbl supremacist) Massacre / porkou asi 17 civilist v Afghnistnu asi 11. bezna 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales- robert-afghanistan-shootertrnovan SNIPER, pomoc Podle zprv, NIGHT brle, vracet se k vojensk zkladn sezd, e RELOAD a nechat provst VCE zlomysln toky, atd.27.ervence 20 09 Americk ministerstvo spravedlnosti TISKOV ZPRVA:"Sedm Charged s terorismem poruen pravidel ..." Sedm jednotlivci byli obvinni ze spiknut s clem poskytnout materiln podporu teroristm a spiknut k vrad, unst, mrza a zranit osoby v zahrani. . ."Obaloba tvrd, e ... VETERN teroristickch vcvikovch tborech v Pkistnu a Afghnistnu, kte v poslednch tech letech se spikl s ostatnmi v tto zemi k zskn a pomhat mladm mum TRAVEL ZMO aby zabil. .. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709- doj-seven-charged-with-terrorism-violations-11651101Armda Spojench stt (tj. kter zahrnuje Commander-in-Chief prezident Barack Obama) Napomhn v tchto vlench zloin ve chvli, kdy Bates snuck ven z Afghnistnu Pot, co splnil zejm aby bylo mon provdt takov BRUTAL / Hideous toky! Spojen stty americk armdy pot, co toky pak Pokouel se mt informace o Bates DELETED z Internetu - tj. jasn a pomoc pi Maskovn tchto vlench zloin. V zjmu spravedlnosti, Robert Bates je teba se vrtil do Afghnistnu bt postaven ped soud tam a ne tady ve Spojench sttech americkch. Trestn in byl spchn na pd Afghnistnu a v jurisdikci Afghnistnu! V Afghnistnu Vldn ednci mus poadovat okamit vrcen balk Robert do Afghnistnu maj bt postaveni ped soud a / nebo pijt a dostat ho ze Spojench stt americkch. Dle drte Commander-in-Chief Spojen stty americk prezidenta Barack Obama odpovdnza takov trestn inya PROTIPRVNMI / NELEGLN odstrann Robert Bates z Afghnistnu. 4. 3)Vojci americk armdy plen Kornu v Afghnistnu nebo o 22. nora 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/quran-burning- 0222124)se smt a URINATI NG naVojci americk armdy mrtvch oban Afghnistnu uvolnnch sdlovacm prostedkmneboo 11.leden 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan-urination-scandal5) BRUTLNAmerick vojensk pjky Vrada na asijsko-americk vojk (Danny Chen) na nebo o 3. jna 2011, kdo byl obtovn a zbit blmi rasisty vojk a jeho vrada se zd bt VZTAHUJE-UP v sebevrad zkorumpovan vldn ednci skrt rasistick praktiky jeho vojensk a ti z pkazu "zmocnit" a "omlouvn" tchto trestnch in HAT E a nelidskmupraxe: http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen- danny~~HEAD=NNS6)Vlda USA se na porce / PROVEDEN Afriana-americk Troye Davise na nebo o 21. z 2011, kdy se zd, e byli svdky, kter se ozvaly s informacemi o jeho nevin; Nicmn, Spojen stty nejvy soud - tedy ovldn a zen rasovch firmy (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - prvn zstupce / poradce prezidenta Baracka Obamy) - AUTORIZOVAN do 5. budoucna s vkonem v souladu s etnick ISTC /Genocida ve Spojench Stat es americkch s afro-americk Mui:http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy 7) Rasistick / brutlnm zabjenafroamerickho James Craig Anderson na nebo o 26.ervna 2011, kdy bl rasista bel nad nm vozidlaecause Bbarv jehopleti:http://www.slideshare.net/VogelDenise/Anderson-James-Craig 8)Rasistick Zabjen / lynovn zJermaine Cartera na nebo kolem 3. prosince 2010, a seobjev byly pokryty a do Spojench stt, ednkveejnsprvy jakosebevrady:http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter-frederick-jermaine~~HEAD=pobj 9) Samozejm tisce dalch rasistickch vrad / vrazd anespravedlnost, kter jsou provdny ve Spojench sttechamerickch av zahrani v cizch nrod i zem, kter nemusdlat na tituln stran zprvy.VZKAZ je jasn - "u je toho dost" - a ve Spojench sttech americkch obanspojovat se"vzt zpt sv vld" z "rasista modelech provozovn lidmi spipojenm a DEEP RO OTS v Ku Klux Klan (" KKK ") :http://www.slideshare.net/VogelDenise/ku-kluxklanact-2 Oten kryty v pro oblecch nebosoudnmi aty: http://www.slideshare.net/VogelDenise/david-duke-ku-klux-klan Nkdo se me zeptat, jak je mon "Taking Back the VLDY" teba udlat? Odpov se mohouoban Spojench stt americkch nyn pohybuj kupedu v rmci "prvo narevoluci" http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution 6. "Prvn" a "Zkonnm" REVOLUN Akce nutn, aby prezident BarackObama sv rasistick prvn poradce / poradkyn (Baker Donelson BearmanCaldwell & Berkowitz ["Baker Donelson ]), kongres Spojench stt a americksoudy doufali by nikdy dojt. vechny ti z tchto obor (vkonn,legislativn, a soudn) jsou zeny a RUN / dominantou jedn velk rasovchreimu - Baker Donelson a jeho Spiklenci / co-spiklenci. Nsledujc prezentace v PowerPointu ne je pipraven poskytnout Vm HISTORIE Vogel DeniseNewsome se s rasistickou / TERORISMU reimu z Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz,tj. kdo poskytuje Spojen stty americk prezidenta Baracka Obamy a m njak TOP / klovchvldnch ednk / agentury se prvn poradce / poradenstv). Dle pro Vystaven rasistick akriminln praktiky Baker Donelson a jeho spiklenci / co-spiklenci, stejn jakojejich Ku Klux Klan praktikuje tak, e VEEJN / WORLD Poznte pravdu apochopit motivy Spojench stt Invaze Ameriky na Blzkm vchod(Afghnistn, Irk a rn) a jak to bombardovan vlastn center svtovhoobchodu a jin zloiny z 11. z 2001 ("toky 911") a zarmovan Blzkmvchod / obany za elem zskn pstupu k jejich prostedkm: Olej,Uhl, Penze, Pozemky, perky, atd. Dle PUBLIC / WORLD muset pesvdit MAJOR /KEY / TOP Ro le Baker Donelson hrl - jako napklad: B ehind dostat prezidenta Baracka Obamu do Blho domu sfalenm / padlan osvden o iv narozen - tedy kletiny ipropojen do Spojench stt ministerstvo pro obanstv apisthovalectv - Ovldn soudy / Nejvyho soudu Spojenchstt a kongresem Spojench stt v sil o udren to z PUBLIC /WORLD. Vdli, e ped uvedenm Baracka Obamu v Blmdom pes ELECTORIAL kol on byl pbuzn / bratranec GeorgeW. Bush, Dick Cheney. . . B ehind GLOBAL zhroucen hospodstv; Za nrstem cen plynu - tj. Ano, prezident Barack Obama si jevdoma funkc regulanho sil za dmoucmu ceny plynu; Za 9/11 toky; 7. Za li o "zbran hromadnho nien" na Blzkm vchod;Za li, ekl o "Killing / Murder" Usmy bin Ldina 1. kvtna2011 - Jeden me odvolat Navy SEALs byla dajn pouita pivyprvn tto li.No hdejte, kdo je sekretnmonictva - Raymond Ma ybus (ZAMSTNANCBaker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz). TEPUBLIC / WORLD mohou lpe pochopit, jak prezidentBarack Obama a jeho administrativa Animovan -nen funkn - zbry vydal veejn / SVT napotai. Pesvdte se sami: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-wikipedia-information-withraymondmabusinfohttp://www.slideshare.net/VogelDenise/maybus-raymond-wikipedia-information Varovn Vogel Denise Newsome, e Spojen stty Zloiny budouvystaveny, pohyboval se rychle zat sna zakrt-UP a odrovnat liEKL!Za zakrvn rasovch Killing / vrad ve Spojench sttechamerickch a tch v zahrani Spojench stt vojensk vojk, kterbyly pijati a vykoleni provdt masakry, jako eRobert balk na nebo o 11. bezna 2012 vAfghnistnu: 27.ervence 20 09 Americk ministerstvospravedlnosti TISKOV ZPRVA: "SedmCharged s terorismem poruen pravidel ..." Sedmjednotlivci byli obvinni ze spiknut s clemposkytnout materiln podporu teroristm a spiknutk vrad,unst,mrza a zranit osoby vzahrani. . . "Obaloba tvrd, e ... VETERN teroristickchvcvikovch tborech v Pkistnu a A