Ćwiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu ......

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ćwiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu ......

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe,

  zaczanie/wyczanie, topologia sieci SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKW

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 1/12

  Temat: System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia sieci

  Narzdzia: Pakiet ETS5, urzdzenia systemu KNX stanowisko laboratoryjne

  Cel wiczenia Celem wiczenia jest zapoznanie Studentw z prostymi funkcjonalnociami automatyki budynkowej standardu KNX, dotyczcymi sterowania zaczaniem i wyczaniem odbiornikw oraz zaprogramowanie przez nich prostych powiza funkcjonalnych dla urzdze tego standardu.

  Wstp stanowisko laboratoryjne W wiczeniu wykorzystany jest zestaw laboratoryjny, umieszczony w skrzynce montaowej/czeniowej. Tworz go nastpujce urzdzenia:

  Modu wej binarnych 8x 644592 Modu wej binarnych i wyj LED 4x 670804 Modu zaczajcy 4x 649204 Modu funkcji logicznych 59700 Modu cza USB 681829 Router IP/TP 680329

  Widok rozmieszczenia moduw w skrzynce pokazano na rysunku 1.

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 2/12

  Rysunek nr 1. Stanowisko laboratoryjne skrzynka KNX 01 z opisanymi moduami systemowymi

  Lampki kontrolne

  Wyjcia moduu

  o adresie fiz. 1.2.3

  Zasilacz

  Router IP/TP

  Modu cza USB

  Modu wyj/kanaw

  wyjciowych 4x

  Adr. fiz. 1.2.3

  Przeczniki

  Wejcia moduu wej

  binar. 8x o adr fiz. 1.2.1

  Przeczniki

  Wejcia moduu wej

  binar. 4x o adr fiz. 1.2.2

  Wyjcia LED

  Moduu wej/wyj

  o adr. fiz. 1.2.2

  Wy1 Wy2 Wy3 Wy4

  Modu wej binarnych 8x

  O adr. fiz. 1.2.1

  Modu

  wej binar. / wyj LED 4x

  o adr fiz 1.2.2

  We2 We3 We1 2 We3 4

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 3/12

  Wyposaenie stanowiska laboratoryjnego Na stanowisku zostay zamontowane nastpujce komponenty: Modu wej binarnych 8x - nr katalog. 644592

  Osiem wej binarnych z przyczonymi do nich przecznikami, zamontowanymi na obudowie skrzynki rozdzielni. Przed wiczeniem- manualnie sprawdzi przyporzdkowanie przyciskw (zapalaj si diody LED przy oznaczeniach wej od E1 do E8). Modu wej binarnych i wyj LED 4x nr katalog. 670804

  Modu z 4 wejciami i 4 wyjciami. Przyczone do niego przyciski i diody LED widoczne na obudowie skrzynki rozdzielni. Modu zaczajcy 4x nr katalog. 649204

  Modu 4 wyj przekanikowych sterowanych. Przyczone do niego lampki kontrolne symuluj zaczane i wyczane obwody elektryczne.

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 4/12

  Modu funkcji logicznych GIRA nr katalog. 59700

  Modu typowo systemowy z wbudowanymi aplikacjami np. funkcji logicznych. Wykorzystany w wiczeniu do budowy prostej logiki zaczania obwodw na podstawie dwch sygnaw zadajcych bramka logiczna AND. Modu cza USB nr katalog. 681829

  Interfejs poczeniowy komputera PC z sieci KNX.

  Modu routera IP/TP nr katalog. 680329

  Do poczenia z lini protokou IP do poczenia zdalengo z sieci KNX lub poczenia tunelowego z innymi segmentami sieci KNX. W tym wiczeniu nie wykorzystywany.

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 5/12

  Program wiczenia

  1. W pakiecie ETS5 w zakadce Widok Oglny, utwrz nowy projekt nadaj wasn nazw (nie za dug).

  Rysunek nr 2 . Pakiet ETS5 nowy projekt

  a) Projekt z przyczeniem do magistrali KNX TP (przez modu USB) b) Tworzc nowy projekt wybierz opcj adresw grupowych dwupoziomowych

  BARDZO WANE!!! UWAGA!!! W urzdzenia znajdujce si w skrzynce maj ju nadane adresy fizyczne, ktrych w czasie wiczenia nie zmieniamy. Adresy te s z rodziny 1.2.x. Poniewa standardowo w projekcie powstaje automatycznie linia 1.1 (w Topologii), dlatego te na pocztku konieczna jest jej zmiana na lini 1.2. 2. Po otwarciu Projektu, otworzy okno Topologia patrz rys 3.

  Rysunek nr 3 . Pakiet ETS5 otwarcie okna Topologii.

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 6/12

  3. W nowo otwartym, dolnym oknie Topologii: a) w Nowym obszarze 1 doda now lini o nazwie Linia2 powstaje linia o

  numerze, adresie 1.2 rys 4. b) usun widoczn ju wczeniej lini 1.1

  Rysunek nr 4 . Pakiet ETS5 Dodanie nowej linii w topologii sieci.

  ----- rys 3 --------------------------------------------------- c) BARDZO WANE!!! Na nowo dodanej linii kliknij prawy klawisz myszy i wybierz

  opcj Ustaw jako lini aktywn. d) Zamkn okno Topologia nie bdzie ju uywane.

  4. W oknie BUDYNEK dodawa kolejne elementy: a) Budynek z nazw jak nazwa projektu powinien ju by widoczny rys 5

  Rysunek nr 5 . Pakiet ETS5 Dodanie czci budynku tu: rozdzielnia.

  b) Klikn na Budynek i doda cz budynku - Rozdzielni wpisa jej nazw c) W ramach rozdzielni dopiero bd dodawane urzdzenia sieciowe

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 7/12

  PRZECZYTAJ UWANIE RAMK !!! UWAGA: W sieciach KNX integrator ZAWSZE nadaje adresy fizyczne i grupowe urzdze. Przy dodawaniu urzdze do rozdzielni program ETS5 bdzie sam dodawa standardowe adresy fizyczne urzdze. Poniewa przy czstych zmianach adresw fizycznych mog pojawi si w sieci problemy z adresowaniem (o czym bya ju mowa w czci teoretycznej laboratorium), w czasie wicze bd stosowane ustalone adresy fizyczne, przypisane do moduw w skrzynce, odpowiednio: 1.2.1 wej binarne 8x 644592 1.2.2 wej/wyj binarne 4x 670804 1.2.3 mod zaczajcy 4x 649204 1.2.4 mod logiczny 59700 1.2.5 USB 681829 1.2.7 Router IP 680329 UWAGA!!! W TYM MOMENCIE NIE DODAWA adnego z urzdze wg spisu!!! Przej do kolejnego kroku nr 4 i sukcesywnie dodawa urzdzenia wg instrukcji w kolejnych etapach/zadaniach wiczenia !!! 5. Do rozdzielni doda urzdzenia z bazy urzdze pakietu ETS5:

  a) Kliknij na elemencie Rozdzielni i wybierz opcj Dodaj urzdzenia rys 6. Otworzy si okno Katalogu urzdze.

  Rysunek nr 6 . Pakiet ETS5 Dodanie czci budynku tu: rozdzielnia.

  a) Pierwszy doda zasilacz wg nazwy Power Supply rozpocznie on lini 1.2.

  W otwartym oknie katalogu urzdze, zaznaczy pole Producenci i w polu szukaj wpisa Power Supply. Wybra z dostpnych zasilach REG 160 mA. Przecignicie elementu do okna wyej-Budynki lub kliknicie dwukrotne znalezionego urzdzenia, spowoduje jego dodanie do projektu w oknie Budynki.

  b) Nastpnie doda wg tej samej procedury, modu wej binarnych 8x (nr katalogowy: 644592 wg tego numeru szuka w bazie urzdze) otrzyma automatycznie adres poprawny 1.2.1.

  c) Doda do projektu kolejne urzdzenie modu wej binarnych/wyj LED (670804) otrzyma automatycznie adres poprawny 1.2.2

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 8/12

  d) Doda nastpne urzdzenie modu zaczajcy 4x (649204) otrzyma automatycznie adres poprawny 1.2.3

  e) Doda modu logiczny (59700) z aplikacj bramek logicznych. Spord dostpnych opcji wybieramy 4x2 inputs patrz rys. 7. Modu otrzyma automatycznie adres poprawny 1.2.4.

  Rysunek nr 7. Wybr aplikacji dla moduu 59700 w bazie urzdze pakietu ETS5

  Sprawdzi czy wszystkie moduy NA PEWNO otrzymay adresy fizyczne w projekcie zgodne z zestawieniem w UWADZE. Jeeli nie zmieni je odpowiednio klikajc na urzdzenia w oknie Budynki i w okienku po prawej stronie w opcji: Waciwoci, ustawi podany adres fizyczny, zgodnie z ramk WAGA z pocztku instrukcji. 6. Zmiana parametrw pracy wybranych moduw:

  a) w urzdzeniu 1.2.2 w zakadce Parametry, zmiana ustawienie trybu pracy na 4-gang (4 wej 4-wyj led) rys. 8

  Rysunek nr 8. Zmiana trybu pracy w zakadce Parametry urzdzenia

  b) nastpnie w urzdzeniu z adresem 1.2.3 w zakadce Parametry aktywowa

  kanay 3 i 4 Parametry/Channel config

 • wiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, zaczanie/wyczanie, topologia

  sieci

  KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMW PRZETWARZANIA ENERGII 9/12

  7. Sterowanie zaczaniem diod LED i lampek kontrolnych a) Otworzy okno adresw grupowych (czenie logiczne urzdze) patrz rys 9.

  Rysunek nr 9. ETS5 Uruchomienie okna Adres Grupowe do pocze logicznych zmiennych DPT urzdze KNX.

  a) W oknie Adresw Grupowych doda