Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ...

69
SEMESTR PIERWSZY ĆWICZENIA SOLFEŻOWE © 2014 BY WITOLD MŁÓCIŃSKI & MICHAŁ ZIELIŃSKI

Transcript of Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ...

Page 1: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

SEMESTR PIERWSZY

ĆWICZENIA

SOLFEŻOWE

© 2014 BY WITOLD MŁÓCIŃSKI & MICHAŁ ZIELIŃSKI

Page 2: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 45 œ œ œ œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ œ œ œ œ œ w Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ w Œ

& ‰ jœ œ œ jœ œ jœ œ œ ˙ ˙ Œ Œ .œ jœ œ œ œ ˙ ˙ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ .˙

& 45 46˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ w Œ ˙ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ .œ jœ& 45 46 44 45 46w Œ ‰ œ jœ œ œ œ .œ jœ ˙ œ œ œ œ w Œ .œ

jœ œ .˙

& b b 44 œ œ jœ œ jœ œ œ œ œ œ .œ jœ œ .œ jœ œ œ œ�

œ œ œ œ ˙� œ œ Jœ œ Jœ œ

& b b œ œ œ œ .œ jœ œ .œ jœ œ œ œ�

.˙ Œ ‰ œ œ œ jœ œ œ œ .˙�

q

w

e

1

Page 3: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& ### 44 rKœ œ ≈ . œ Jœ ‰ Œ œ œ œ� . .œ œ œ Œ ‰ . . rKœ œ ≈ . œ Jœ ‰ Œ œ œ œ

� . .œ œ œ œ ‰ . . rKœ

& ### œ ≈ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ�

� jœ œ œ œ jœ œ œ œ œ ≈ . œ œ œ œ œ œ� �

.˙ ‰ . .

& ##### 46 œ œjœ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

jœ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . .œ rœ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙& ##### œ œ Jœ œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙

jœ œ jœ œ œ .˙

& b b b b b 43 ‰ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ ˙ Œ ‰ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ& b b b b b .˙ ‰ Jœ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ .˙ jœ œ œ jœ .˙ ‰ jœ œ œ œ œ& b b b b b jœ œ jœ œ œ œ œ Œ ‰ jœ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ .œ jœ œ .˙

r

t

y

1

Page 4: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& bbb b b b b 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ& b b b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ& b b b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ& b b b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ œ œ œ œ œ œ

& b œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ

u

i

1

Page 5: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& b 45 .œ œ œ œ œ.œ Jœ œ

.œ œ œ œ œ .œ jœ œ� .œ œ œ œ œ .œ Jœ œ

� œ œ œ jœ œ jœ œ œ�

& b .œ œ œ œ œ .œ jœ œ�

.œ œ œ œ œ .œ Jœ œ�

.œ œ œ œ œ.œ Jœ œ

œ œ œ jœ œ œ jœ œ�

& b .œ œ œ œ œ .œ Jœ œ� .œ Jœ œ œ œ jœ œ jœ� .œ œ œ œ œ.œ Jœ œ

.˙ ˙

& b b b b 87 .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ

& b b b b .œ œ œ œ .œ œ Œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ

o

a

1

Page 6: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& # 47 œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ& # œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ w

& # 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& # ≈ œ œ œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œjœ œ ‰

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ .œ

q

w

2

Page 7: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& bbb b b b b 44 .œ jœ œ œ œ œ .œ Jœ œ Œ Jœ œjœ œ œ œ œ œ

� .˙ Œ .œ jœ œ œ œ œ œ�

.œ Jœ œ œ

& b b b b b b b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ�

.˙ Œ .œ jœ œ œ œ œ .œ œ jœ œ œ jœ œ œ jœ œ œ œ�

& bbb b b b b œ ˙ Œ .œ Jœ œ œ œ œ jœ œ œ Jœ œ œ œ�

.œ jœ Jœ œ Jœ w

& 43 .œ œ .œ jœ .œ œ .œ œ œ œ .œ œ .œ jœ .œ œ œ Œ

& .œ œ .œ œ œ œ .œ œ .œ jœ .œ œ œ œ .œ œ .˙

e

r

2

Page 8: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& bb 42 œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ

& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& b b b b b b 47 .œ jœ œ œ jœ œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ jœ œ jœ œ œ œ œ œ œjœ œ jœ œ œ .œ jœ œ

& b b b b b b jœ œ jœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ jœ œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ jœ œ jœ œ œ .˙

t

y

2

Page 9: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& #### 43 46 45 44 45‰ œ Jœ œ œ œ .˙ Ó ‰ Jœ œ œ .œ Jœ œ .˙ Œ ˙ .œ jœ œ œ

& #### 44 43 46 45 46œ .œ Jœ œ œ œ�

œ .œ jœ .˙ Ó . ‰ œ Jœ œ œ œ œ œ .˙ Ó œ œ œ œ œ .œ Jœ .œ jœ�

& #### 44 45 43 44 43 44.˙ Œ ‰ Jœœ œ Jœ œ jœ œ œ œ .œ jœ .˙ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ w

& 44 œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ .œ# Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ .œ# œ œ

& œ œ œ œ# œ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ .œ Jœ# œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ Œ

& ‰ œ Jœ œ# œ œ œ œ œ ‰ œ jœ œ œ# œ œ œ ‰ œ Jœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ˙

u

i

2

Page 10: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 47 œ œ œ œ# œ œ Jœ œ jœ œ œ œ Œ�

œ œ œ œ# œ œ Jœ œ œ jœ œ œ œ�

œ œ œ œ œ jœ œ Jœ# œ œ œ œ Œ��

& œ œ œ œ œ Jœ œ# Jœ œ œ œ œ Œ� � œ œ œ œ# œ œ Jœ œ

jœ œ œ Œ�

œ œ œ œ# œ œ jœ œ jœ œ œ .œ jœ�

w Ó Œ

& 43 œ .œ jœ# .œ œ# œ Œ jœ œ œ# jœ# œ œ œ œ œ� ∑ jœ œ Jœ œ jœ# œ jœ# œ ∑

& ‰ jœ œ œ œ œ .œ# jœ# œ .œ œ jœ ˙ Œ ‰ jœ œ# œ œ# œ .œ jœ œ ‰ œ œ# jœ .˙

o

a

2

Page 11: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 44 œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# jœ ‰ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ Œ

& œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ jœ œ jœ .œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ Œ

& œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ jœ œ jœ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ Œ

& œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ Œ

& 44 .œ Jœb œ œ œ .œ œ�

.˙ Œ ‰ œ œ œb jœ œ œb œ œ œ Œ�

‰ œ œ œ œb œ œ œ œ�

& jœ# œ œ œ Jœb .˙ Œ .œJœb œ œ œ œ œ

� jœ# œ œ œ Jœb w

q

w

3

Page 12: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 43 .œ jœ œb œ œ�

.œ# œ .œb œ œ .œ jœ œb œ œ�

œ# œ œ .œb œ œ�

œ œ œ jœ œbjœ#

œ œ œ jœ œb Jœb�

& .œ# jœ œ œ œ�

˙b œb œ œ œ# œ œ œ œ .œbœb�

.œ# jœ œb œb œ œ œ œ œ# œ .œ œ�

.˙b

& 44 .œ jœb œ œ œ œ� .œ jœ œ Œ ‰ œ œ jœ œ œ œb

œ œ Ó .œ Jœ œ œ œb œ œ� jœ œ œb œ jœ

& .œ œ œb .œ œ .œjœ .˙ Œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œb œ jœ œ jœ œ� œ œ œb œœ .œ œ .œ œ œ œ œ jœb œ œ jœ

& .˙ Œ jœ œ œ œjœb œ œ Ó œ œ œ œ œ œb .œ œ œ .œ jœ œb œ œ .œ œ

� jœ œ œ jœb œ œ œ�

w

e

r

3

Page 13: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 44 jœb œ œjœ œ œ œ œ œ œ œb .œ Jœ jœb œ œ Jœ œ œ œ

� jœ œ jœb œ Œ

& Jœ œ œ jœ œ œ jœ œ œ jœb œ œ œ�

Jœ œ œ jœb œ œ œ�

.˙b Œ

& 45 œb œ œ œ .œ œ œ jœ œ œ œ œ .œ œb œ jœ œb œ œ œ .œ œ œ jœ jœ œb jœ œ œ œ œ œ œ œ œ& 44jœ œ jœb ˙ Œ œb œ œ œ .œ œ jœ œ œ œb œ œ œ œ ˙

‰ œ œ œb jœ wb

& 44 œ œ œ .œ jœb œb œ œ œ œ œ jœ œ jœ .œ œ .˙ Œ œ œ œ .œ œb œb œ œ œ œ

& œ œb jœ œ jœ œ œ .˙ Œ ‰ Jœ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œb œb œ œ jœ œ œ œ jœ& .˙ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ jœ œ œ œ jœ œb œ œ œ jœ œb œ

jœ w

t

y

3

Page 14: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 44 œb œb œ œ .œ œ jœ jœ œ œ jœ œb œ œ œ ˙bŒ œ œ œ œb jœb œ œ œb Jœb œ œ .œ Jœ œ œb ˙b ‰ œ Jœ

& Jœb œb œ jœ œ œjœ œb œb œ Jœ ˙ Œ œ œ œ œb .œb œ œ jœ ˙ Œ œ œ œ œb .œb œ œ Jœ

& .œb œ œ jœ ‰ œ œ œ œb .œb œ œ jœ jœ œ œ jœ œ œ .˙b .œb œb Jœ œ œ œb Jœ wb

& 85 œ# œ# œ œ# œ œN œ œ œ œb œb œ œ œ œb .œ œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ

& œb œ œ œ œ .œ œ# œ# œ# œ œ œ œN œb œ œ œ œb œ œ œ œ .œ# œ œ# œ œ œ œb

& œ# œ œ œ œb œ œ œ œ# œ# .œ# œ œ# œ# œ œ œ œb œ œ œ# œ œ œ œb œ œ# ˙# ‰

u

i

3

Page 15: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 44 œb œ œ œb œ ‰ œ ‰ œ œb œ œ œ œ ‰ œ# ‰ œ œ œ# œ œ œ# œb ‰ œ ‰ œ œb œ œ .œb jœ œ

& œb œ œ œb œ ‰ œ ‰ œ œ œ# œ œ œb ‰ œ# ‰ œb œ œ# œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ .œb œ .˙b Œ

& 85 œ œ œ œ œ œ œb œ œ jœ œ œ œ ‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# jœ# œ œ# œ ‰

& œ œ œ œ œ œ œb jœ œ œ œ# œ# œ œ œ œ jœ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ# Jœ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ# œ jœ œ œ .œ

o

a

3

Page 16: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 85 œ œ œ œ# œ# œ œ œ œb œb œN œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œb œ œ# œ œ œ#

& œN œb œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ ‰ œ œb œb œ œ œ œ# œ# œ œ

& œb œb œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œb œb œb œ œ œ œb œb œb œb œ œ œ# ˙ ‰

& 89 .œb œ œ .œ œ œ .œ œ# œ .œ# œ# œ œ œ œb œb œb ‰ .œ œ œ .œ œ# œ .œb œ œ .œ œb œb œb œ œ œ œ ‰

& œ œ œb œ œb œ œb œ œb œ œn œ œb œ œ .œ œ œb œ œb ‰ œ œb œn œb œn œ .œb œ œ .œ œb œ .˙ Œ .

q

w

4

Page 17: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& 812 œ jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ jœ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ Jœb œb œb œ œ Jœn œn œn œ œ œ œ œ# œ œ .œ Œ .

& œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ œ Jœ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ Jœ œ œ œ .œ œ œ œ# œ œ œb œ .œ .œ œ œ œ œ œ œ# œ# .˙

& ## 44 œ œ œ œ œ .œ jœ .œn œ .œ œb .œn Jœ œb œ œn œb œ œ œ œn œ# œ œn w

& ### 44 œ œ œ œ .œ Jœ .œ jœ œ# œ œ œn œn œn .œn Jœb .œ jœn œn Œ

& ### œn œ œ œ .œn jœn .œ Jœ œ# œ œN œ œ œ jœ œ jœ w

e

r

t

4

Page 18: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ Jœb .œ œ jœ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ œb .œb Jœb œ Œ

& b œb œ œ œb œ œ œ œb œb Jœb œ jœN œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ Jœ .˙ Œ

& b 44 .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .œ jœ# œ# œ œ œn œ# .œ œ œ œ Œ

& b ‰ œ Jœ œ œ œ œb .œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ w

& b 44 œ œ œ œ .œ jœ jœ œ jœ œ œ œ œ œb œb œb .œ jœb œ œ œb œ œ œn œ

& b ‰ œ œ œ Jœ œjœ .œb jœ œ Œ œ œ œ œ jœ œ jœ œ œ .˙

y

u

i

4

Page 19: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R P I E R W S Z Y

& b 44 œ .œ Jœ œ œ Jœ œ Jœ .œ ‰ ‰ œ œ# œ# jœ# œ œn œ œ œ œ œ .œ ‰ œ .œ Jœ œ œ

& b jœb œb Jœb œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ .œ Jœjœ œ jœ œ

& b b b 44 .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ� œ œ œb œb œ œb Œ œn œ œn œ œ

.œ œ .œb œb .œ jœ œ Œ

& b b b .œ jœ œ œn œ# œ œn œ œ� .œ Jœ# œn œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ .œ œ�

w

o

a

4

Page 20: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

SEMESTR DRUGI

ĆWICZENIA

SOLFEŻOWE

© 2014 BY WITOLD MŁÓCIŃSKI & MICHAŁ ZIELIŃSKI

Page 21: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 1

& bb 43 .œ jœ œ œ œ .œjœ .œ Jœ œ œ œ .œ Jœ œ œ .œ

Jœ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ### 43 œ œ œ œ œ .œ œ œ œn ‰ Jœ œ œ œ œ .œ œn œ œ jœ œ jœ œ œjœ œ jœ œn œ Jœ œ jœ œ œ .˙

& ## 44 jœœ Jœ Jœ œ jœ œ œ œb œ œ œ œ œn jœ

œ jœ jœ œ jœ œ œ œ œ ˙

& b b 44 œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ w

& b b b 42 œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œn œn œ œ œ .œ œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ

q

w

e

r

t

Page 22: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 1

& # 42 œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ

& ## 43 .œ jœ œ œ .œjœ œ .œ jœ œ œ œ œ œb œ .œ#

jœ œ .œNjœ œ .œb

jœ œ œ .˙

& b 43 œ œ œ œ œ ˙ œ# œ œ œ œ œ œ# .œ jœ# œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ ˙

& b b b b 44 œ œ .œ jœ œ œ .œn jœb œ œ œ .œ Jœ œ œn œ œ œ œ œ œ .œn jœ œ œ .œb jœ œ œ œ œœ œ .œ jœ œ œ

& b b b b 43 jœ .œ jœn œ œ œ œ ‰ jœb œ œ œ œ .œ œn .œ jœn œ œ œ œ ‰ jœ Jœ œn Jœ œ œ œ�

.œ œ œ œ œ œ ˙ jœ

y

u

i

o

a

Page 23: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 2

& b 44 œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ w

& b b b 43 œ œ œ œ œ œ .œ jœ .œjœ œ œ œn œ œ œn .œ jœ œ jœ œ œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ# œ œn œ œ œ œb œ œ ˙

& b b b 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œjœ œ œ jœ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ .˙

q

w

e

r

Page 24: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 2

& 44 œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb œb œb wb

& 44 œ œ ˙ œ# œ œ# œ œ œ# œ# œ œ œb œn ˙ œb œ w

& 43 œ .œ# Jœ œ# œ# œ œ .œ Jœ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ .˙

& b b 44 œ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

t

y

u

i

Page 25: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 2

? bb 43 Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ

? bb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ ‰ Jœœ

‰ Jœ œ

? bb ‰ jœ œ ‰ Jœœ ‰ Jœ œ ‰ jœ œ ‰ Jœ

œ ‰ Jœ œ ≈ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ .˙

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ .œ œ# œ ≈ œ œ œ œn œ œ ‰ .œ œ

& b œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ# œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .˙

o

a

Page 26: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 3

&?

###

###44

44.œ jœ œ œ œ œœ œ .œ Jœ

.œ Jœ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ

&?

###

## #

œ œ .œ Jœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ .œ Jœ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

w

w

&?

bb b

b b b

43

43

œ œ œ

˙ œ˙ œœ œ œ

.œ Jœn œ œ

œ œ œ

˙ œ

.˙n

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙ œ

œ œ œ

.œ Jœn œn œ

q

w

Page 27: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 3

&?

bbb

b b b

44

44

˙ ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙ œ œ

œn œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

.˙ œ

˙ œ œ

œ ˙ œ

œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œn œn

˙ ˙ww

&?

bb

b b

44

44

œ œb ˙˙ œ œ

œb œ ˙˙ œ œ

œ œ œ œ

˙b ˙b

w

œ œb œb œ

œ œb œ œ

˙ ˙

œb œb œ œ

œ œ œb œb

œ œ œb œ

˙ ˙

w

w

&

?

44

44

‰ œ œb œ œ œ œ œ

˙ œ œ

˙ œ œ œ œb

œb œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œb œœ œb œ œ

œ œ œb œ œ œ œ œœ œ œ œb

w

œ œ œ œ.œb Jœ

w

w

e

r

t

Page 28: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 3

&

&

86

86

œ œ œ œ jœ

.œ .œ

œ# œ œ .œ

œ œ# œ# œ œn œ

œ œ œ œ# œ œ

.œ# .œ

œ œ œ# .œ

œ œ œ .œ

&?

bb

b b42

42

œ œ˙

œ œ œ

˙

œ œ œ œ

œ œ#.œ Jœ

œ œb

œ œ˙

œ œ œ œ

˙b

œ# œ œ œ

œ œ

˙

˙

&?

44

44

˙ .œ Jœ

Œ œ œ# œn

˙ .œ Jœ

Œ œ œ# œn

œ œ œ œ#

˙ œ# œn

.œ# jœ ˙

œ œ œ œ œ

y

u

i

Page 29: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 4

&?

b

b

43

43.œ Jœ

œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ.œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œ˙ œ

˙ œ œ

œ œ œ

.œ Jœ œ œ

˙ œ#

.œ Jœ œ œ

˙ œ#

œ œ œ œ œ œ

œ œ œœ

&

&

####

44

44

œ œ œ œ œ Jœ œ jœ#

œ œ ˙

œ œ œ œ œœ œœ œ# œ

jœ œ jœ#

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

&?

b

b

43

43œ œ œ œ œ œ

˙ œ.œ jœ œ œ

œ œ# œ œ œ œ#

œ œ œ œ œ œ.œ Jœ œ œn

œ œ œ œ œ#˙ œ

œ œ œ œ œ œ

˙ œ

œ œ .œ Jœ

.œ Jœ œ

œ œ œ œ œ œ

˙ œ

q

w

e

Page 30: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 4

&?

b

b

42

42œ œ œ œ

œ œ

œ œ# œ œ

œ œœ œ œ œ

œ# œœ œ œ

œ œ œœ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ#

œ# œ œ

œ œ

œn œ# œ

&?

bb b

b b b

43

43.œ jœ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ˙ œn

.œ Jœ œœ

œ œn œ œ œ

œ œ œ œ

˙ œ

Jœ œ Jœœ œ

œ œ œ œb

Jœ œ Jœ œ œ

˙ œb

œ œ œ œ œ œ

˙ œ

œ œ ˙

œ œ# ˙

&?

##

##

44

44

œ ˙ œŒ œ œ œ

œ ˙ œŒ œ# œ œ

œ œ œ# œ˙ ˙

œ œ œ œ˙ œ œ

œ ˙ œ

Œ œ# œ œœ ˙ œ

Œ œ œ# œ#

œ œ œ œ˙ ˙

˙ ˙œ œ ˙

r

t

y

Page 31: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R D R U G I 4

&

&

44

44

œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ#

.˙ œ œ

.œ jœ œ œ

œ œ œ œ .œ Jœ

.œ jœ œ œ#

œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ#

.œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œœ œœ

.œ jœ ˙

.œ jœ# ˙

&?

b

b

86

86

œ œ œ œ œ œ

.œ .œ#

œ œ œ œ œn œ

.œ .œ#

œ œ œ .œ œ œ

.œ œn œ œœ jœ .œ.œ œ œn œb

&?

b

bœ œ# œ œ œ œœ

Jœ .œ#.œ œ œ# .œ

œ Jœ œ Jœb

œ œ œ œ œ œ

.œ .œb

œ Jœ .œ

œ œ œb œn .œ

u

i

Page 32: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

SEMESTR TRZECI

ĆWICZENIA

SOLFEŻOWE

© 2014 BY WITOLD MŁÓCIŃSKI & MICHAŁ ZIELIŃSKI

Page 33: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 1

& #### 42 .œ œ œ œ œ œ .œ# œ# .œ œ .œ jœ .œ œ# œ œ .œ œ œ œ œ�

œ œ# œ œ œ œ œ .œœ œ

& ### 44 œ œ œ .œ Jœ# œ œ œ œn .œ œ œ ‰ œ œ# œn Jœ# œ Jœ œn œ# œ œ .œ œ œ ‰ jœ œ œ œ�

& ### .œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ .œ Jœ# .œ œ œ œ œ# œ œ ˙ jœ

& b b b 43 œ œ œ œ .œn jœ œ œ .œ jœ œ œ œ# ˙ ‰ Jœ œ œn œ œ ‰ Jœ œ# œ# œn œ

& b b b ‰ Jœ œn œn œ œ# .œJœ œ œ .œ Jœ œn œ ˙ œ .˙

q

w

e

Page 34: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 1

& bbb 44 ˙ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ jœ œ Jœ œ# œ œ œ .˙ œ

& b b b .œ œn œ œ œ œn œ .œ œ œ œ œ œ œ# Jœœ œ œ

Jœw

& ### 43 .œ jœ œ œ# œ .œ jœ jœ œ jœ œ œ œ œ ‰ jœ .œ Jœ œ œ# œ œ œ ‰ jœ Jœ œ Jœ œœ œ ˙

& b b b b b 44 ˙ .œ jœ œn .˙ ˙ œ œn œ œ œ œ�

œ ˙ œ œ œ œ œ œn œ œn œ�

& bbb b b œ œ œ œ œ œ œn œ�

œ œ œ œ œn œ œ œ .œ Jœ ˙

r

t

y

Page 35: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 1

& bb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œA œ œ œ œ œ œ# .œ œ .œ Jœ#

& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œb œb œ œœ

œbœ .œ œ œ œ

& b b 43 œ œ œ œ .œ œ œ ‰ jœ# œ œ œ ‰ jœ œ œ œ ˙ .œ Jœ œ œ

& b b jœ œ Jœ œ œ jœb œ jœ œ œ .œ œ œ œ .˙

& b b 43 œ œ# œ œ œ œ .œ Jœ œ œ .œ Jœ œ œ œ# ˙ .œ œn œ œ œ œb

& b b .œ œ# œ œ œ# œ ‰ jœ.œ

Jœ Jœ œ# Jœ œ œ .˙

u

i

o

Page 36: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 1

& # 44 .œ Jœ.œ jœ# œ œ œ œ .œ

jœ .œ jœ .œ jœ œ œ œ œ .œjœ

& #œ œ œ œ .œ jœn œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ .œ jœ .œb jœ ˙

& b b b 44 œ œ œ œ œ .œn jœ œ œ ‰ œ œ# œ œ œb œ œn œ œ ˙ ‰ œn œ œ

& b b b œ œ œ œ# œ œ œ�

jœn œ Jœn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œn œ ˙ jœ

a

s

Page 37: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 2

&

?

##

##

44

44

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ# œ œ

œ œ œ œ œ œ ‰

œ œn œ# œ œ œ œ# œ#œ# œ œ# œ

œ œ œ œ œ jœœ# œ œ œn œ Jœ

&

?

bb b

b b b

44

44

.œ Jœ œ œ œ

.˙ œ œ

.œ Jœ œ œ œ

.œ jœ œ œ œ œœ œ œ œn

.œ jœ œ œ œ#œ œn œ œ œ œ

&

?

bb b

b b b

.œ Jœœ œ œb

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œn .œ Jœ

˙ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

w

w

q

w

Page 38: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 2

&

?

##

##

44

44

œ œ œ œ jœ# œ jœn

œ œ œ œ

œ œ œ œJœ# œ Jœ

œ œ œ œ

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

œ œ œ œ œ#

œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙

&

?

bb

b b

44

44œ œ œ œ œ# œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ# œ œ œb œ œn

˙ ˙n

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œb œ

œ# œ œ œ .œ Jœ

˙ œ œ œn œ#

w

w

&

?

bb b b

b b b b

44

44

Ó œn œ œ œœ œ œ œ .œn jœ

œ œn œ œ œ# œ œA œ

.œ Jœn .œ Jœn

œ œ œ œ .œn Jœ

Jœ ‰ Œ œ œ œ œ

jœ œ Jœn ˙

œ œ œœ

e

r

t

Page 39: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 2

&

?

bbb b

b b b b

43

43

.œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œn

.œ Jœ œ œ

œn ˙

œb ˙

&

?

bb b b

b b b b

.œJœ œ œ

œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œb œ œ

œ œ ˙

y

Page 40: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 2

&?

b

b

44

44.œ jœb œ œ˙ ˙

œ œ œ œ œb˙ œ œ

˙ œ œ œŒ œ ˙b

˙ œb œ

œ œ œ œb

&

?

b

b

.œ jœb œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ œb˙b œ œ

˙ œ œ œœ œ ˙b

ww

&

&

bb b

b b b

86

86

.œ œ œn œn

œ œ œ œ jœ

œ œ œ œ œb œ

œ jœn œ jœ#

œn œ œ œ œ œ

œ œn œn œ œb œb

œ œn œ .œ

œ jœn .œ

u

i

Page 41: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 2

&

?

###

###

43

43

œ œ œ

˙ œ

˙ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

.œ Jœ œ

.œ Jœœn œ

˙ œ#

&

?

###

## #

œ œ œ œ œ œa

˙ œ#

œ œ# œ œ œ œ

œ œ œ

.œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œ#

o

Page 42: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&?

bbb b

b b b b

44

44œ œ œ œn .œ jœœ œ œ œ œ œ

jœ œ jœ œ# œ œn œœ œn œ œ

œn œ œ œ Jœ œ jœ

œ œn œ œ

&?

bb b b

b b b bœn œ

œ œ JœA œ Jœ

œ œn œ œ

œ œ œ œb .œ jœœ œn œ œn œ œ

ww

&

?

b

b

42

42

Œ œ œ

œ# œ Œ

Œ œ œ

œ œ# Œ

œ œ œ œ

œ œ

œ# œ

œ œ œn œ#

œ œ Œ

Œ œ# œ

œ œ# Œ

Œ œ œ

‰ jœ œn œ#

œ œ˙˙

q

w

Page 43: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&

?

##

##

43

43

˙ œ œ

‰ Jœ œ œ œb

.œ Jœ œ œ

œ œ# œ œ

.œ œ œ œ œ œ#

.œ Jœ œ œ

œ œ ‰ jœ

˙ œ

&

?

##

##

Jœ œ Jœ œ œ

œ œ œ œ#

Jœ œ Jœ œ œ

œ œ œ œ#

œ œ œ œ œ œ

˙ œ

˙ ‰

˙ ‰

e

Page 44: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&

?

b

b

43

43

.œ jœ œ œœ œ œ œ œ

œ œ .œ Jœ

.œ Jœ œ œ#

.œ Jœ œ œ

œ œ œ

œ .œ Jœ#

˙# œn

œ œN .œ Jœ

.œ Jœ œ œ

&

?

b

b

.œ Jœ# œ œn

œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ

.œ Jœ œ

œ œ œn œ# œ œ

˙ œ

œ ˙

œ œ œ œ

r

Page 45: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&

?

b

b

44

44

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ Jœ œ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ Jœ œ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

jœ œ jœ ˙œn œ œ œ .œ Jœb

&?

b

b

œ œ Jœ œ jœœ œ œ œ œ œ œ

œ œ Jœ œ Jœœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ Jœœ

.œ# Jœœ œb

œ œ œ œ ˙

œ œ ˙

t

Page 46: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&?

b

b

43

43

œ œ# œ œ œ œ

˙ œ

.œ Jœ# œn

œ œ œ œ œ œ#

œ œ œ œ œ œ

˙ œ#˙ œn œ#

œ œ œ œ# œn œ

&?

b

b

œ œ# œ œ œ œ

˙ œ

œ œ œ œ œ œ

˙ œb

œ œ œ# œ œb œnœ œ œ œb œ œb

y

Page 47: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&

?

b

b

44

44œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ# œ œ œ

œ# œn œ œ

œb œ œ œ œ# œ œ œ

œ œ# œ œ

&

?

b

b

œ œ œ œ œ œ œœ

œn œ œ# œ

œ œb œ œœ œ# œ œn œ# œn œb œ

œ œ œ# œ

œœ œ

œ œ œ œ œ

u

Page 48: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 3

&?

bbb

b b b

44

44

œ œ œ œ .œJœ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ .œ Jœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œn œb œœ œ œ œ œ

&

?

bb b

b b b

œ œ œ œ .œ Jœœ œ œ œ œ

œ œ œ œ .œ Jœ

œ œ œ œb

œ œ œ# œ œ œn œ œ

œ œN œn œ

œ œ œ œ# ˙

œ œ ˙

i

Page 49: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 4

&?

bbb

b b b

˙ ˙˙ ˙˙n ˙

˙ ˙˙ ˙˙ ˙n

˙ ˙˙ ˙b˙ ˙n

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙b˙ ˙n˙ ˙

˙b ˙˙ ˙˙ ˙#

˙ ˙n˙ ˙˙ ˙

ww

w

&?

bb b

b b b

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙b ˙˙ ˙˙ ˙#

˙n ˙˙ ˙n˙ ˙N

˙ ˙˙ ˙A˙ ˙n

˙b ˙˙b ˙

˙A ˙

˙ ˙˙ ˙

˙b ˙

˙ ˙n˙ ˙˙ ˙

ww

w

&

?

bb

b b

˙ ˙˙ ˙b˙ ˙n

˙ ˙˙ ˙#˙ ˙

˙ ˙˙ ˙N˙ ˙n

˙ ˙˙ ˙n˙ ˙#

˙ ˙˙# ˙˙ ˙#

˙ ˙b˙ ˙˙ ˙

˙ ˙#˙ ˙˙ ˙

ww

w

q

w

e

Page 50: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R T R Z E C I 4

&

?

bb

b b

˙ ˙˙ ˙˙ ˙#

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙˙ ˙n

˙ ˙#

˙ ˙#˙ ˙

˙ ˙N

˙N ˙b˙ ˙b

˙n ˙b

˙N ˙b˙b ˙

˙b ˙

˙ ˙#˙ ˙˙# ˙

ww

w

&

?

b

b

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙˙# ˙n˙ ˙#

˙ ˙˙ ˙˙ ˙#

˙ ˙#˙ ˙

˙ ˙N

˙N ˙b˙ ˙b

˙# ˙n

˙ ˙b˙ ˙b

˙ ˙b

˙ ˙˙b ˙

˙ ˙#

ww

w

r

t

Page 51: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

SEMESTR CZWARTY

ĆWICZENIA

SOLFEŻOWE

© 2014 BY WITOLD MŁÓCIŃSKI & MICHAŁ ZIELIŃSKI

Page 52: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 1

& bb 44 œ œ .œ jœ# jœ .œ jœ œn jœ œ œ œ œ œ œ .œ jœ# jœ .œ

& b b œ œ œ œb œ œ œ œn jœ œ Jœ œ œ œ œb œn� jœ œ jœ œ œb œn œ œ œb w

& ## 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ# œ jœ jœ# œ jœ# .˙# œ#

& ## œ# œ œ œ œ œ .œn œ .œn jœ# œ œ œ œ�

œ œ# œ œ œ œ .œb œn .œb jœ# œ œ œ œ# œ

& ## œ œn œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œn�

˙ œ œ œ œ œ œ .œ œb ˙ œ œ œ# œ œ œ œ ˙

q

w

Page 53: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 1

& bb 43 ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œn œ œ .œ# jœ œ œ œ œ œn .˙ ˙ œ .œ jœ# œ œn

& b b œ œn œ œ œ œ .œ jœ œb œ œ œ œb œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# .œ Jœ œn œ .œb jœ œn œ œ ˙

& ### 44 œ .œ jœ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ& ### .œ jœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ jœ# œ Jœ jœ œ Jœ œ œ# œ œ# œ œ�

& bbb b b 43 .œ œ œ œ œ œ .œ œn œ œn œ œ Jœ œ Jœb œ œ .œ jœn œ œn

& b b b b b .œ œ œ œ œ œ .œ œn œ œ œ œ Jœ œ Jœb œ œ .˙

e

r

t

Page 54: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 1

& #### 43 jœ .œ jœ œ œ‹ œ œ ‰ Jœ .œn Jœ œ œ# ˙ œ œ œ œ œ œ# œn œ Jœ œ Jœœ œ œ œn œ œ# œ œ œ

˙ Jœ

& b b 42 œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ œ œb œ œ�

œ Jœ

& b b 43 .œ Jœ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œn ˙ œ# .œ Jœ œ œ Jœ œ Jœ œœb œ œ œ .œ Jœ

& b b b b 43 jœ .œ jœn œ œ .œ œœ œ œ jœ œ jœ œ œ œ�

˙ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ .œ œn œn œ œn œ .œ œ œ œ ‰

& b b b b 43 .œ jœn œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .˙ .œ jœ œ œb œ œ œb œ .œ jœn œn œ .˙

y

u

i

o

a

Page 55: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 2

&?

###

###22

22˙ ˙˙ ˙#

˙ ˙#˙N ˙#

˙ ˙#˙N ˙

˙ ˙

˙ ˙#

˙n ˙#

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙#

˙ ˙#

˙ ˙

w

w

&?

b

b

22

22˙ ˙

˙ ˙

˙# ˙

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙#

˙ ˙#˙ ˙

ww

&?

####

43

43

˙ œ

˙ œ

˙ œ˙ œ#

˙ œ

˙ œ

˙ œ

˙ œ

˙ œ#

˙ œ

˙ œ

˙ œb

˙ œ#˙ œ

˙ œ

˙ œ

q

w

e

Page 56: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 2

&

?

43

43

œ œ œb œb œ œ.œ Jœ œ œ

.œ jœ œ œb

.˙œb œb œ œ œ

.œ Jœ œ œ

œ œb œ œ œb œ.œ Jœ œ œ

œ œb .œ jœ.œ

Jœœ

&

?

bb b

b b b

44

44

œ œ œ œ œ œb œ œ

œ œ œb œ

œ œ œn œ œ œ œ œ

œ œb œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙n

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œn œ œ

w#

w

r

t

Page 57: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 2

&

?

44

44

‰ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ

œ œ œ# œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ# œ ‰ jœœ œ# œœ œ œ œœœ œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ# œœ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

ww

&?

42

42

œ œ œ# œ

œ œ

œ œ œ œœ œb .œ œ

œ œb œ œ

œ œ œ

œ œ œ

.œ jœ

œ œ œ

œ# œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œb œ œ œœ œ

œ œ œ

œ œ

&?

#

#44

44

‰ œ œ# œ

œ œ

œ œ œ œ .œ jœ

œ œ œ œ# œ œ#

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ# œn

œ œ# œ .œn œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ˙ Jœ

œ œ œ œ jœ

y

u

i

Page 58: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 2

&

?

b

b

43

43

œ œ œ

œ œ œ

˙ œ

œ œ œ

˙n œb

œ œ# œn

˙ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œb œ

.œ Jœ œ

œ œ œ

.œ Jœ œ œ

œ œb œ

&

?

bb

b b

42

42

‰ Jœ œ œb

˙

˙

œœ œ œ

œ œ œ œb

˙

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œn œb

œ œ œ

œ œ

œ œ œn œ#

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

˙

˙

o

a

Page 59: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 3

&

?

#

#

43

43

œ œ œ

˙ œ˙ œ

.œ jœ œ

œ œ# œ˙b œ

œ œ œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙b œ˙# œ

œ œ œ

˙ œ˙ œ

.œ jœ œ

˙ œb˙ œ

œ œ œ˙ œ˙ œ

&

?

b

b

43

43

œ œ œ

˙ œ˙ œ

œ# œ œ#˙ œ˙ œn

˙ œ

œ œn œb˙ œ#

œ œ œ

˙ œ#˙ œn

œ œ œ

˙ œ˙ œ

œ œ œ

˙ œb˙b œn

œ œ œ

˙ œ˙ œ

q

w

Page 60: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 3

&

?

bbb

b b b

43

43

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œn

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙n œ˙ œ

˙ œ

˙ œn˙ œ

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙# œn˙n œn

&

?

bb

b b

44

44

œ œ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œn

˙ œ œœ œ œ œ#

œ œ ˙

œ œ œn œ#˙ œ# œn

.˙ œ

˙ ˙˙ ˙

œ œ ˙

e

r

Page 61: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 3

&

?

b

b

44

44

˙ œ œœ œ ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œ#

œ œ# œ œ#œ œ œn œb

w

œ œ# ˙œ œ ˙

œ œ ˙

&

?

bb b

b b b

44

44

˙ ˙˙ ˙

œ œ œ œn

˙ ˙œ œ œ œ

œ œ œ œb

˙ ˙œn œ œ œb

œ œn œ œb

˙ ˙˙ ˙

œ œ ˙

t

y

Page 62: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 3

&

?

bb

b b

43

43

œ œ œœ œ# œ

œ œ œ

˙ œ˙b œ

˙n œ

˙ œ˙N œ

˙# œ

˙b œ˙n œ

˙ œ

œ œ œnœ œ œ

œn œ œ

œ œ œ˙ œ

˙ œn

˙ œœ œn œb

˙ œ

.˙ .˙

&

?

bb

b b

43

43

œœœ

œ œ œ˙ œ

˙ œ

œ œ œn˙ œb

˙ œ

œ œ œ˙ œn

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

œn œ œb˙ œ

˙ œ

œ# œ œnœ œ œ

˙ œ

œ œ œ˙ œ

˙ œ

˙̇

˙

u

i

Page 63: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 3

&

?

bbb b

b b b b

44

44

œ œ œ œn˙ ˙

˙ ˙

œ œ ˙wœ œ œ œ

œ œ œ œw

˙ ˙

˙ ˙œb .˙

˙n ˙

˙ œ œœn œ œ œ

˙ œn œn

œ œ ˙œ œ œ œ

.˙ œ

˙ ˙nœ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ ˙œ œ ˙

w

&

?

bb b

b b b

43

43

œœ

œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œ

˙ œœ œ œ

˙ œ

˙ œ˙ œ

˙ œb

˙n œ˙b œ

˙ œb

˙ œ˙ œ

˙ œn

˙ œœ œ œ

˙œ

˙̇

˙

o

a

Page 64: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 4

&

?

####

## ##

44

44

œ œ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ.˙ œ

œ œ ˙œ œ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ.˙ œ.˙

œ

œ œ œ œœ œ œ œ

.˙ œœ œ œ œ

œ œ œ œ˙ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ

œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙

&

?

bb b b

b b b b

42

42

œ œœ œn

œ̇ œ

œ œ˙

œ œœ œ

œ œ˙

œ œœ œ

˙̇n

œ̇ œ

œ œœ œn

œ̇ œ

œ œ˙

œ œœ œ

œ œ˙

œ œœ œ

œ œnœ œ

œ œ˙

˙̇

˙̇

q

w

Page 65: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 4

&

?

bbb b b

b b b b b

43

43

œ œ œœ œ œ

œ œ œœ œn œ

˙ œœ œn œn œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œœ œn œ

œ œ œœ œ œ

œ ˙.˙

œ ˙n.˙

œ œ œœ œ œ

˙ œnœ œ œ

œ œ œ.˙

œ œn œœ œ œ

œ œ œœn œ œ

œ œ œœ œ œ

.œ jœ œ˙ œn

˙ œ˙ œ

.˙ .˙

&

?

#####

# # ###

44

44

œ œ œ œ˙ ˙‹

œ œ ˙œ œ ˙

œ œ œ œœ œ‹ ˙

œ œ ˙œ œ ˙

˙ œ œ˙ ˙

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙w‹

ww

œ œ œ œ˙ ˙

œ œ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ‹˙ œ œ

˙ œ œ˙ ˙

.˙ œ˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œ

ww

ww

e

r

Page 66: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 4

&

?

b

b

42

42

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œbœ œ

œ œœ œ

œ œœ œœ œœ œ

˙̇

˙̇

œ œœ œœ œ˙

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœb œ

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

˙̇

˙̇

œ œœ œb

œ œœb œ

œ œœ œb

œ œ˙

˙̇

˙˙

&

?

bb

b b

43

43

œ œ œœ œ œ

˙ œ#˙ œ

œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ

œ œ œœ# œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œœ œ# œ

˙ œ˙ œ

.˙ œ œ œ

˙ œ.˙

.˙ .˙

.˙ .˙

t

y

Page 67: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 4

&

?

bb

b b

44

44

œ œ œ œœ œ ˙

œ œ œ œœ œ ˙

œ œ œ œ˙# ˙

˙ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œ˙ ˙

œ œ ˙œ œ œ œ

˙ ˙w

˙ ˙#w

œ œ œ œ˙ ˙œ œ œ œ˙ ˙

œ œ# œ œn˙ œ œ

œ œ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œœœ œ œ œ

œ œ œ œ#œ œ ˙

www

wnw

&

?

b

b

44

44

œ œ œb œ˙ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œbœ œ œ œ

œ œ œ œ.˙ œ

œ œ ˙œ œ ˙

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ˙ ˙

œ œ œ œœ œb ˙

œ œb ˙w

œ œ ˙w

u

i

Page 68: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

S E M E S T R C Z WA RT Y 4

&

?

bb

b b

42

42

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœ œbœ œœn œb

œ œœ œœ œœ œ

˙̇

˙̇

œ œœ œœ œœ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

˙̇

œ œ#œ œn

œ œœ œœ œœ œ

œ œœ œnœ œ#˙

˙̇˙˙

&

?

#

#

44

44

œ œ œ# œœ œ œ œœ œ œ œ.˙ œ#

œ œ# œ œ˙ ˙˙ œ œ#œ œ œ œ

œ œ œ œ˙ œ œœ œ œ œ˙ œ# œ

œ œ ˙˙ ˙#œ œ ˙˙ ˙

œ œ œ œœ œ œ# œœ œb ˙˙ œ œ

œn œ œ œœ œ œ œœ œb œ œ˙ œ œ

œ œ œ# œ.˙ œ

œ œ œ œ#˙ ˙

œ œ ˙œ œ# ˙œ œ ˙˙ ˙

o

a

Page 69: Ćwiczenia solfeżowe - amuz.bydgoszcz.pl · SEMESTR PIERWSZY & bbbbbbb 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bbbbb œ œ œ œ

Niech wyostrzone postrzeganie zjawisk melodyczno-harmonicznych wzbogaci Wasze doznania w kontakcie z muzyką

i służy pomocą w pracy artystycznej!Wielu sukcesów i zadowolenia z uprawiania

szlachetnego zawodu muzyka

życzą

Witold Młóciński & Michał Zieliński