cursus meetkunde

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  6

Embed Size (px)

description

cursus meetkunde voor 1ste observatiejaar (met oplossingen)

Transcript of cursus meetkunde

 • 42

  31

  5 6 7

  9

  108

  13 11

  12

  1416

  15

  17

  1819

  1A

 • nr. BENAMING

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  H1 VLAKKE FIGUREN - LICHAMEN

  lichaam

  lichaam

  lichaam

  lichaam

  lichaam

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  vl.fig.

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  veelhk

  kubus

  piramide

  rechthoekige driehoek

  regelmatige achthoek

  gelijkzijdige driehoek

  gelijkbenige driehoek

  parallellogram

  vierkant

  2 snijdende rechten

  cirkel / schijf

  rechthoekige driehoek

 • 1. Noteer de naam van onderstaande rechten,halfrechten en lijnstukken.

  . B C . E . . F

  .

  A . D .L

  . . .

  H G K

  AB = CD = EF =

  GH = KL =

  2. Zijn de volgende figuren convex of concaaf ?

  3. Schrijf de volgende zinnetjes in wiskundig schrift : P is een punt van het vlak

  De halfrechte met grenspunt R die het punt S bevat

  S is een punt van de rechte door de punten A en B

  P is geen punt van de halfrechte met grenspunt C en door D

  R en T zijn punten op de rechte door A en C R en T zijn geen punten op het lijnstuk door B en D

  2

  H2 VLAKKE FIGUREN

  rechte

  convex

  concaaf

  concaaf

  concaaf

  concaaf

  convex

  convexconvex

  P RS

  S ABP CDR,T ACR,T BD

 • GRONDBEGRIPPEN H21. Schrijf de volgende zinnetjes in wiskundig schrift :

  het punt K ligt op het lijnstuk begrensd door de punten A en B. het lijnstuk UV ligt op de rechte r. Het punt S ligt niet op de halfrechte begrensd in P en door het punt Q.

  De rechte door de punten P en Q ligt in het vlak.

  De afstand tussen de punten M en N meet 5 cm.

  De punten X en Y liggen op het lijnstuk begrensd in de punten C en D.

  De halfrechte begrensd in punt P en door Q ligt niet op de rechte a.

  De lijnstukken RS en UV zijn even lang.

  Het lijnstuk KL ligt niet op de rechte door de punten P en Q. Het lijnstuk AB is langer dan 25 cm.

  2. Schrijf voluit :

  3

  R XY

  PQ

  lABl = 12 cm

  X a

  KL // r

  s

  U,V AB

  lKMl = lLMl

  a // b

  UV r

  Het punt R ligt niet op het lijnstuk begrensd door de

  punten X en Y.

  De rechte door de punten P en Q ligt in het vlak.

  Het lijnstuk begrensd door de punten A en B

  meet 12 cm.

  Het punt X ligt op de rechte a.

  De rechte door de punten K en L is evenwijdig aan de

  rechte r.

  De rechte s ligt in het vlak.

  De punten U en V liggen niet op de rechte door de

  punten A en B.

  De lijnstukken KM en LM zijn even lang.

  De rechten a en b zijn evenwijdig.

  De halfrechte begrensd in punt V en door punt U

  ligt op de rechte r.

 • RECHTEN H3

  1. Vul in met // of //t

  b d g f r s e d

  r t f e g

  a s t d a

  s e t sb f

  2. Sommige van deze vierhoeken hebben evenwijdige zijden of zijden die die loodrecht op elkaar staan. Duid de loodrechte stand aan metZet de evenwijdige zijden in dezelfde kleur.

  4

 • H3

  1. Sommige van deze vierhoeken hebben gelijke zijden. Duid deze aan.

  2. Vul in zodat je telkens een ware uitspraakover nevenstaande figuur krijgt.

  . . . . .

  N O P Q R

  l NP l + l PR l = l NR l l OQ l + l RQ l = l OR l l RQ l + l QO l = l RO l l PQ l + l NP l = l NQ l

  3. Vul in zodat je telkens een ware uitspraak over onderstaande figuur krijgt.. . . .

  A B C D

  l AC l - l BC l = l AB l l BC l = l BD l - l DC l

  l BD l - l BC l = l CD l l BC l = l AC l - l AB l

  l DA l - l AB l = l DB l l DC l = l AB l + l BD l -l BC l

  5

  LIJNSTUKKEN

 • Wat dacht je van onderstaande lijnstukken en figuren ?

  6

  H3

 • H4

  7

  SOORTEN HOEKEN

 • HOEKEN H41. Bereken de aangegeven hoeken.

  9032 33

  4060 38

  89 8696

  11873

  2. In bijgaande figuur zie je het bovenaanzicht van een haagmet een opening erin. Vanuit de punten D, E en F kan jedoor de opening kijken. Teken de kijkhoeken met als

  respectieve hoekpunten D, E en F.

  Welke kijkhoek is het grootst ?D . . . F

  En hoeveel graden meet die ? E

  3.12 1 12 2 12 3 12 4

  29 3 9 3 9 3 9 3

  6 6 6 6

  Welke soort hoekwordt gevormd door de wijzers van : klok 1 klok 3

  klok 2 klok 4

  8

  5840

  140140

  147

  125

  35

  60

  180

  90

  150

 • HOEKEN H44. Welke hoeken zijn aanliggende hoeken ?

  5. Zijn volgende uitspraken "waar" of "niet waar" ?

  Alle gestrekte hoeken zijn even groot. Alle scherpe hoeken zijn even groot. Alle stompe hoeken zijn even groot. Alle rechte hoeken zijn even groot. Elke gestrekte hoek is een stompe hoek.

  Elke hoek van 123 is een stompe hoek.

  6. Bereken :

  l B1 l = 36

  l B2 l = B

  l B3 l =

  l B4 l = 18

  7. Sommige van deze vierhoeken hebben gelijke hoeken. Duid ze aan.

  9

  AANLIGGEND

  AANLIGGENDzelfs

  NEVENHOEKEN

  WAAR

  NIET WAAR

  WAAR

  WAAR

  NIET WAAR

  NIET WAAR

  36

  72

  54

  144

 • OEFENINGEN : BEWERKINGEN MET HOEKEN H4

  26 35' 11" + 102 21' 09" = 26 34' 17" + 19 15' 24" =

  100 19' 05" + 9 53' 14" = 37 22' 49" + 16 7' 35" =

  13 45' 55" + 27 15' = 14 48' 57" + 6 39' 34" =

  82 15' + 36 25" + 28 16' 35" = 115 29" + 43 11" + 6 19' 32" =

  85 36' 48" - 24 12' 37" = 77 29' 17" - 25 38' 45" =

  98 43' 16" - 23 27' 9" = 110 38' 42" - 68 46' 37" =

  34 23' 27" - 15 14' 38" = 90 - 36 17' 42" =

  57 34' 19" - 25 38' 26" = 90 15' - 36 17' 42" =

  58 45' 26" - 33 25' 39" = 180 - 91 58' 34" =

  ( 85 14' 36" + 11 43' 39" ) - 90 25" = (175 12' - 35 8' 35" ) - 103 3' 45" =

  2 . (86 17' 38" ) = ( 13 7' 16" ) . 3 =4 . ( 26 34' 17" ) = ( 5 19' 27" ) . 7 = 3 . ( 55 58' 49" ) = ( 16 34' 48" ) . 5 = 7 . ( 15 39' 16" ) = ( 10 42' 35" ) . 6 =

  ( 24 13' 18" ) : 2 = ( 175 38' 10" ) : 4 = ( 47 11' 21" ) : 3 = ( 13 17' 11" ) : 2 =

  Vul onderstaand kader aan :

  HOEK A HELFT van hoek A DUBBEL van hoek A

  H 36

  H 28 42'

  H 56 48' 24"

  H 35 17' 28"

  10

  128 56 20

  110 12 19

  41 55

  146 32

  45 49 11

  53 30 24

  21 28 31

  164 20 12

  61 24' 11

  75 16 7

  51 50 43

  41 52 5

  19 8 49

  31 55' 53

  53 42 18

  53 57 18

  88 1 2625 19 47

  6 32 75

  36 59 40

  39 21 48

  37 16 9

  82 54

  64 15 30

  172 35 16

  106 17 8

  167 56 27

  109 34 52

  12 6 39

  15 43 47

  43 54 32,5

  6 38 35,5

  18 72

  1421 5724

  282412 1133648

  173844 703456

 • 1. Teken het beeld (in kleur) van onderstaande figuren t.o.v. de spiegelas s.Maak zoveel mogelijk gebruik van de ruitjes.

  s

  A A'

  11

  H5SPIEGELING

 • 2. Sommige letters hebben geen as van symmetrie, andere wel. Teken de symmetrieassen van 3 onderstaande letters. Deel de letters in volgens het aantal assen.

  K H XA B C D E F G H I J K L M NO P Q R S T UV W X Y Z

  aantalsymmetrieassen letters

  0 F G J L Q R S Z1 A B C D E K M T U V W Y

  2 H I O X

  3

  4

  meer dan 4

  3. Teken de symmetrieassen van onderstaande figuren.

  12

  H5

 • SPIEGELEN in een GEIJKT VLAK

  gegeven : ABC : A ( 4 , 4 ) B ( 3 , 1 ) C ( 1 , 2 )gevraagd : A1B1C1 = sx ( ABC)

  A2B2C2 = sy ( ABC)

  A3B3C3 = sO ( ABC)

  A1 ( , ) B1 ( , ) C1 ( , )

  A2 ( , ) B2 ( , ) C2( , )

  A3 ( , ) B3 ( , ) C3 ( , )

  13

  H5

  x

  y

  A

  B

  C

  A1

  B1

  C1

  A2

  B2

  C2

  A3

  B3

  C3

  4 4 3 1 1 2

  -4 4 -3 1 -1 2

  -4 -4 -3 -1 -1 -2

 • 187

  10

  14A

  H6INDELING van DRIEHOEKEN

 • INDELING van DRIEHOEKEN

  1 lAl = lBl= lCl= lABl= lBCl= lACl=

  2 lAl = lBl= lCl= lABl= lBCl= lACl=

  3 lAl = lBl= lCl= lABl= lB