Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  14-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica · PDF file...

 • Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica Anna Maria Rosa, Olga Brescó, Maria Dolors Montserrat

  Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà

 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica

  Índex

  Introducció 5

  Resultats d’aprenentatge 7

  1 L’atenció al pacient digestiu 9 1.1 Pacient ostomitzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.1.1 Consideracions en el pacient ostomitzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.2 Complicacions dels estomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.1.3 L’alimentació de la persona ostomitzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.1.4 Dispositius per a la cura d’estomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.1.5 Cures de la pell al voltant dels estomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1.6 Irrigació per colostomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1.2 Sondatge rectal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.2.1 Complicacions i contraindicacions del sondatge rectal . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  1.3 Administració d’ènemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.4 Alimentació oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.4.1 Alimentació enteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.4.2 Sondatge nasogàstric (SNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  1.5 L’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.5.1 Característiques de l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.5.2 Ús de l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.5.3 Vies d’administració de l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.5.4 Cures d’infermeria en l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.5.5 Riscos de l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.5.6 Retirada de l’alimentació parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  2 L’atenció al pacient quirúrgic 41 2.1 La relació amb el pacient quirúrgic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  2.1.1 Espais de l’àrea quirúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.1.2 Característiques de l’àrea quirúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.3 Normes per a la circulació correcta al quiròfan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.4 Personal d’infermeria de l’àrea quirúrgica: perfil i funcions . . . . . . . . . . . . . . 44

  2.2 Tipus de cirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.3 Procediments quirúrgics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  2.3.1 Cures preoperatòries d’infermeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3.2 Cures intraoperatòries d’infermeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.3.3 Cures postoperatòries d’infermeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.3.4 Cures de les ferides quirúrgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  2.4 Drenatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.4.1 Tipus de drenatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.4.2 Cures específiques dels drenatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  2.5 Sutures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.6 Anestèsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica

  2.7 El material o instrumental quirúrgic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.7.1 Instrumental quirúrgic bàsic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.7.2 Material/instrumental d’anestèsia i de cirurgia específica . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  2.8 Posicions quirúrgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.8.1 Posició supina o dorsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.8.2 Posició de decúbit pron o ventral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.8.3 Posicions Sims i Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  3 L’atenció al pacient diabètic 77 3.1 Anatomia i fisiologia del sistema endocrí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  3.1.1 L’hipotàlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.1.2 La hipòfisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.1.3 La glàndula pineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.1.4 La glàndula tiroide i paratiroide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.5 Les glàndules suprarenals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.6 Les glàndules sexuals: ovaris i testicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.7 El pàncrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  3.2 Malalties més freqüents relacionades amb el sistema endocrí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.3 La diabetis mellitus i l’atenció al pacient diabètic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  3.3.1 Fisiopatologia de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.3.2 Tipus de diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.3.3 Signes i símptomes de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3.3.4 Diagnòstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.3.5 Prevenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.3.6 Tractament de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.3.7 L’alimentació en la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.3.8 L’exercici físic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3.9 Complicacions agudes de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.3.10 Complicacions cròniques de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3.11 Autocura i autocontrol de la diabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 5 Cures bàsiques d’infermeria d’atenció específica

  Introducció

  En aquesta unitat aclarirem conceptes que utilitzarem al llarg de tota la vida professional del tècnic en cures d’auxiliar d’infermeria (TACI), relacionats amb l’atenció al pacient digestiu i els seus procediments; també explicarem algunes de les característiques més rellevants de les intervencions quirúrgiques, i, finalment, esmentarem quines són les principals alteracions endocrines que s’han de valorar en els pacients hospitalitzats.

  En el primer apartat, “L’atenció al pacient digestiu “, veurem que l’aparell digestiu està format per un conjunt d’òrgans, la funció principal dels quals consisteix en la digestió i absorció dels nutrients. Aquests òrgans són: boca, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros i recte. Els procediments relacionats amb l’aparell digestiu són permetre l’evacuació o drenatge del contingut normal o patològic, amb la realització de la introducció de nutrients, aigua i fàrmacs per via enteral. En general el seu ús és terapèutic, però poden utilitzar-se també per arribar a un diagnòstic.

  En el segon apartat, “L’atenció al pacient quirúrgic”, analitzarem la cirurgia com a branca de la medicina que s’encarrega de la realització de les tècniques quirúrgiques. La major part dels procediments quirúrgics es duen a terme al bloc quirúrgic d’un hospital i requereixen l’hospitalització posterior. També estudiarem que es tracta de procediments que poden comportar experiències complexes per al pacient i familiars. Aquestes experiències estan associades amb dolor, angoixa, pors o sentiments d’impotència. El TCAI, com a membre d’un equip d’infermeria, amb les cures físiques i psicològiques pot ajudar a disminuir l’ansietat i les pors dels pacients que estan a punt de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica.

  En el tercer apartat, “L’atenció al pacient diabètic”, farem una descripció del sistema endocrí, que està compost per un conjunt de glàndules endocrines distribuïdes arreu del cos. Aquestes glàndules sintetitzen i alliberen hormones al medi intern. Tot el sistema endocrí actua com una xarxa de comunicació cel·lular que respon a estímuls alliberant les hormones que regularan diferents processos metabòlics de l’organisme. El sistema endocrí regula pro